EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2447R(01)

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015)

Dz.U. L 87 z 2.4.2016, p. 35–35 (BG, CS, DA, EL, EN, HR, IT, LV, LT, HU, NL, PT, SK, SL, FI)
Dz.U. L 87 z 2.4.2016, p. 35–36 (ES, ET, FR, MT, PL, SV)
Dz.U. L 87 z 2.4.2016, p. 40–40 (RO)
Dz.U. L 87 z 2.4.2016, p. 67–67 (DE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/corrigendum/2016-04-02/oj

2.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 87/35


Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343 z dnia 29 grudnia 2015 r. )

Strona 565, art. 2 ust. 3:

zamiast:

„3.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 niniejszego artykułu, do czasu wdrożenia pierwszej fazy aktualizacji systemu wiążącej informacji taryfowej (WIT) i systemu Surveillance 2, nie stosuje się kodów i formatów określonych w załączniku A, natomiast stosuje się odpowiednie kody i formaty określone w załącznikach 2–5 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) …/… ustanawiającego przepisy przejściowe w odniesieniu do niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny dla tych systemów elektronicznych, które nie są jeszcze operacyjne (1).

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 niniejszego artykułu, do czasu aktualizacji systemu AEO, nie stosuje się kodów i formatów określonych w załączniku A, natomiast stosuje się odpowiednie kody i formaty określone w załącznikach 6–7 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) …/… ustanawiającego przepisy przejściowe w odniesieniu do niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny dla tych systemów elektronicznych, które nie są jeszcze operacyjne.

Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 niniejszego artykułu, do czasu wdrożenia lub aktualizacji odpowiednich systemów informatycznych określonych w załączniku 1 do [rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) …/… ustanawiającego przepisy przejściowe w odniesieniu do niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny dla tych systemów elektronicznych, które nie są jeszcze operacyjne], stosowanie formatów i kodów określonych w załączniku B jest dla państw członkowskich dobrowolne.

Do czasu wdrożenia lub aktualizacji odpowiednich systemów informatycznych określonych w załączniku 1 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) …/… ustanawiającego przepisy przejściowe w odniesieniu do niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny, dla przypadków, gdy odpowiednie systemy elektroniczne nie są jeszcze operacyjne, do formatów i kodów wymaganych w odniesieniu do zgłoszeń i deklaracji, powiadomień oraz potwierdzeń statusu celnego stosuje się wymogi dotyczące danych określone w załączniku 9 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) …/… ustanawiającego przepisy przejściowe w odniesieniu do niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny dla tych systemów elektronicznych, które nie są jeszcze operacyjne.

Do czasu wdrożenia automatycznego systemu eksportu w ramach UKC oraz aktualizacji krajowych systemów importu, o których mowa w załączniku do decyzji wykonawczej 2014/255/UE (2), państwa członkowskie zapewniają, że kody i formaty w odniesieniu do powiadomień o przedstawieniu pozwalają na przedstawienie towarów zgodnie z art. 139 kodeksu.

powinno być:

„3.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 niniejszego artykułu, do czasu wdrożenia pierwszej fazy aktualizacji systemu wiążącej informacji taryfowej (WIT) i systemu Surveillance 2 nie stosuje się kodów i formatów określonych w załączniku A, natomiast stosuje się odpowiednie kody i formaty określone w załącznikach 2–5 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/341 (1).

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 niniejszego artykułu, do czasu aktualizacji systemu AEO nie stosuje się kodów i formatów określonych w załączniku A, natomiast stosuje się odpowiednie kody i formaty określone w załącznikach 6–7 do rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/341.

Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 niniejszego artykułu, do czasu wdrożenia lub aktualizacji odpowiednich systemów informatycznych określonych w załączniku 1 do rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/341 stosowanie formatów i kodów określonych w załączniku B jest dla państw członkowskich dobrowolne.

Do czasu wdrożenia lub aktualizacji odpowiednich systemów informatycznych określonych w załączniku 1 do rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/341 do formatów i kodów wymaganych w odniesieniu do zgłoszeń i deklaracji, powiadomień oraz potwierdzeń statusu celnego stosuje się wymogi dotyczące danych określone w załączniku 9 do rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/341.

Do czasu wdrożenia automatycznego systemu eksportu w ramach UKC oraz aktualizacji krajowych systemów importu, o których mowa w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji 2014/255/UE (2), państwa członkowskie zapewniają, że kody i formaty w odniesieniu do powiadomień o przedstawieniu pozwalają na przedstawienie towarów zgodnie z art. 139 kodeksu.”.

Strona 565, przypis 1:

zamiast:

„(1)

Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.”,

powinno być:

„(1)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 (Dz.U. L 69 z 15.3.2016, s. 1).”.Top