EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1998R(01)

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz.U. L 299 z 14.11.2015)

C/2016/3895

OJ L 165, 23.6.2016, p. 23–24 (FR, PL, PT)
OJ L 165, 23.6.2016, p. 23–23 (HU, FI)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1998/corrigendum/2016-06-23/1/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

23.6.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 165/23


Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 299 z dnia 14 listopada 2015 r. )

1.

Strona 5, załącznik, pkt 1.2.3:

zamiast:

„1.2.3.   

Wymogi dotyczące wspólnotowych kart identyfikacyjnych członków załóg i kart identyfikacyjnych portu lotniczego”,

powinno być:

„1.2.3.   

Wymogi dotyczące unijnych kart identyfikacyjnych członków załóg i kart identyfikacyjnych portu lotniczego”.

2.

Strona 15, załącznik, pkt 4.0.4 lit. a):

zamiast:

„a)

Do »płynów, aerozoli i« żeli zalicza się pasty, emulsje, płynne/stałe mieszanki oraz zawartość pojemników pod ciśnieniem, taką jak pasty do zębów, żele do włosów, napoje, zupy, syropy, perfumy, pianki do golenia oraz inne produkty o podobnej konsystencji;”,

powinno być:

„a)

do »płynów, aerozoli i żeli« zalicza się pasty, emulsje, płynne/stałe mieszanki oraz zawartość pojemników pod ciśnieniem, taką jak pasty do zębów, żele do włosów, napoje, zupy, syropy, perfumy, pianki do golenia oraz inne produkty o podobnej konsystencji;”.

3.

Strona 24, załącznik, pkt 6.1.1 lit. d):

zamiast:

„d)

przesyłkę zwolniono z kontroli bezpieczeństwa i od momentu, gdy stała się identyfikowalnym ładunkiem lotniczym lub identyfikowalną pocztą lotniczą przeznaczoną do załadunku, była zabezpieczona przed nieupoważnioną ingerencją.”,

powinno być:

„d)

przesyłkę zwolniono z kontroli bezpieczeństwa i od momentu, gdy stała się identyfikowalnym ładunkiem lotniczym lub identyfikowalną pocztą lotniczą, do chwili załadunku była zabezpieczona przed nieupoważnioną ingerencją.”.

4.

Strona 31, załącznik, pkt 6.4.2.1 lit. a):

zamiast:

„a)

wystarczający poziom ochrony w lokalizacji lub w lokalach w celu zabezpieczenia identyfikowalnego ładunku lotniczego lub identyfikowalnej poczty lotniczej przed nieupoważnioną ingerencją; oraz”,

powinno być:

„a)

wystarczający poziom ochrony w lokalizacji lub w lokalach w celu zabezpieczenia identyfikowalnego ładunku lotniczego i identyfikowalnej poczty lotniczej przed nieupoważnioną ingerencją; oraz”.

5.

Strona 32, załącznik, pkt 6.5.2 lit. d):

zamiast:

„d)

jeżeli zarejestrowany agent uzna informacje podane zgodnie z lit. a) i b) za satysfakcjonujące, zarejestrowany agent może wyznaczyć podmiot jako uznanego nadawcę.”,

powinno być:

„d)

jeżeli zarejestrowany agent uzna informacje podane zgodnie z lit. b) i c) za satysfakcjonujące, zarejestrowany agent może wyznaczyć podmiot jako uznanego nadawcę.”.

6.

Strona 35, załącznik, pkt 6.8.3.1 lit. d):

zamiast:

„d)

przesyłkę zwolniono z kontroli bezpieczeństwa zgodnie z pkt 6.1.1 lit. d) i od momentu, gdy stała się identyfikowalnym ładunkiem lotniczym lub identyfikowalną pocztą lotniczą przeznaczoną do załadunku, była zabezpieczona przed nieupoważnioną ingerencją.”,

powinno być:

„d)

przesyłkę zwolniono z kontroli bezpieczeństwa zgodnie z pkt 6.1.1 lit. d) i od momentu, gdy stała się identyfikowalnym ładunkiem lotniczym lub identyfikowalną pocztą lotniczą, do chwili załadunku była zabezpieczona przed nieupoważnioną ingerencją.”.

7.

Strona 38, załącznik, dodatek 6-A, akapit drugi tiret drugie:

zamiast:

„—

the practices and procedures set out in this security programme will be implemented and maintained at all sites covered by the programme,”,

powinno być:

„—

praktyki i procedury określone w tym programie ochrony będą wdrażane i utrzymane we wszystkich lokalizacjach objętych programem,”.

8.

Strona 39, załącznik, dodatek 6-A, akapit drugi tiret ósme:

zamiast:

„—

[name of company] will inform [name of appropriate authority] if:”,

powinno być:

„—

[nazwa przedsiębiorstwa] poinformuje [nazwa właściwego organu], jeżeli:”.

9.

Strona 64, załącznik, dodatek 6-C2, tabela, pkt 7.5:

zamiast:

„7.5.

Wniosek: Czy ochrona przesyłek jest wystarczająco solidna, aby zapobiegać nieupoważnioną ingerencji?”,

powinno być:

„7.5.

Wniosek: Czy ochrona przesyłek jest wystarczająco solidna, aby zapobiegać bezprawnej ingerencji?”.

10.

Strona 82, załącznik, dodatek 6-C3, tabela, pkt 9.4:

zamiast:

„9.4.

Wnioski: Czy ochrona przesyłek jest wystarczająco solidna, aby zapobiegać nieupoważnioną ingerencji?”,

powinno być:

„9.4.

Wnioski: Czy ochrona przesyłek jest wystarczająco solidna, aby zapobiegać bezprawnej ingerencji?”.

11.

Strona 122, załącznik, pkt 11.2.3.2 lit. j):

zamiast:

„j)

Ponadto, jeżeli wymagają tego zadania przydzielone danej osobie, szkolenie ma na celu zdobycie, przez taką osobę, również niżej wymienionych kompetencji: znajomość wymogów dotyczących kontroli bezpieczeństwa ładunku i poczty, w tym zwolnień i specjalnych procedur ochrony;”,

powinno być:

„j)

znajomość wymogów dotyczących kontroli bezpieczeństwa ładunku i poczty, w tym zwolnień i specjalnych procedur ochrony;”.


Top