EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0517R(03)

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 ( Dz.U. L 150 z 20.5.2014 )

Dz.U. L 297 z 15.10.2014, p. 42–42 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/517/corrigendum/2014-10-15/oj

15.10.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/42


Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 150 z dnia 20 maja 2014 r. )

Strona 222, załącznik III, tabela, kolumna pierwsza, pozycja 13:

zamiast:

„13.

(…), w których można stosować fluorowane gazy cieplarniane o GWP równym 1 500 lub większym”

,

powinno być:

„13.

(…), w których można stosować fluorowane gazy cieplarniane o GWP poniżej 1 500”

.


Top