EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0404R(03)

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 404/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa ( Dz.U. L 112 z 30.4.2011 )

Dz.U. L 125 z 12.5.2012, p. 54–54 (DE, FR, IT, HU, NL, PL, SK, SL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/404/corrigendum/2012-05-12/2/oj

12.5.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 125/54


Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 404/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 112 z dnia 30 kwietnia 2011 r. )

Strona 35, art. 126 ust. 2:

zamiast:

„Jeżeli w odniesieniu do tej samej osoby fizycznej lub prawnej będącej właścicielem licencji wykryto co najmniej dwa poważne naruszenia przepisów w trakcie jednej inspekcji, liczba punktów przyznanych właścicielowi licencji połowowej, o której mowa w ust. 1, za każde poważne naruszenie wynosi maksymalnie 12 punktów.”,

powinno być:

„Jeżeli w odniesieniu do tej samej osoby fizycznej lub prawnej będącej właścicielem licencji wykryto co najmniej dwa poważne naruszenia przepisów w trakcie jednej inspekcji, za każde z nich właścicielowi licencji połowowej, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się punkty, przy czym łączna liczba punktów wynosi maksymalnie 12.”.


Top