EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0305R(04)

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG ( Dz.U. L 88 z 4.4.2011 )

OJ L 103, 12.4.2013, p. 10–10 (FR, IT, LV, LT, NL, PL, SL, FI)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/305/corrigendum/2013-04-12/4/oj

12.4.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 103/10


Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88 z dnia 4 kwietnia 2011 r. )

Strona 26, art. 46 ust. 2 lit. a):

zamiast:

„a)

aparatura badawcza jest wyposażona w odpowiedni system kalibracji i czy można zagwarantować identyfikowalność pomiarów;”,

powinno być:

„a)

aparatura badawcza jest wyposażona w odpowiedni system wzorcowań i czy jest zagwarantowana spójność pomiarowa;”.

Strona 41, załącznik IV, tabela 2, pkt 5, kolumna trzecia:

zamiast:

„Oprócz spełniania wymagań wymienionych w pkt 1, 2 i 3 JOT dysponuje środkami i wyposażeniem niezbędnymi do oceny właściwości użytkowych dla określenia zasadniczych charakterystyk wyrobów budowlanych w grupach wyrobów, dla których JOT ma być wyznaczona.”,

powinno być:

„Oprócz spełniania wymagań wymienionych w pkt 1, 2 i 3 JOT ma dostęp do środków i wyposażenia niezbędnych do oceny właściwości użytkowych dla określenia zasadniczych charakterystyk wyrobów budowlanych w grupach wyrobów, dla których JOT ma być wyznaczona.”.


Top