EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0004R(02)

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych ( Dz.U. L 7 z 10.1.2009 )

Dz.U. L 8 z 12.1.2013, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/4(1)/corrigendum/2013-01-12/oj

12.1.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 8/19


Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 7 z dnia 10 stycznia 2009 r. )

1.

Strona 21, art. 75 ust. 2 lit. a) i b):

zamiast:

„2.   Sekcje 2 i 3 rozdziału IV mają zastosowanie do:

a)

orzeczeń wydanych w państwach członkowskich przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, w przypadku których wniosek o uznanie i stwierdzenie wykonalności złożony jest od tej daty;

b)

orzeczeń wydanych od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia w ramach postępowań wszczętych przed tą datą, jeśli do celów uznania i wykonania orzeczenia te są objęte zakresem stosowania rozporządzenia (WE) nr 44/2001.”,

powinno być:

„2.   Sekcje 2 i 3 rozdziału IV mają zastosowanie do:

a)

orzeczeń wydanych w państwach członkowskich przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, w przypadku których wniosek o uznanie i stwierdzenie wykonalności złożony jest od tej daty;

b)

orzeczeń wydanych od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia w ramach postępowań wszczętych przed tą datą,

jeśli do celów uznania i wykonania orzeczenia te są objęte zakresem stosowania rozporządzenia (WE) nr 44/2001.”.

2.

Strona 61, załącznik VI, pkt 6.1.2.2 oraz strona 62, załącznik VI pkt 8.1.9.1, 8.1.9.2 i 8.1.9.3:

zamiast:

„nie 

tak ”,

powinno być:

„tak 

nie ”.

3.

Strona 64, załącznik VI, pkt 12.1 i 12.2:

zamiast:

„12.1.

 ta sama osoba co wnioskodawca określony w pkt 3

12.2.

 ta sama osoba co pozwany określony w pkt 4”,

powinno być:

„12.1.

 ta sama osoba co wnioskodawca określony w pkt 8

12.2.

 ta sama osoba co pozwany określony w pkt 9”.

4.

Strona 65, załącznik VI oraz strona 75, załącznik VII, ramka u dołu strony:

zamiast:

„Sporządzono w: … dzień … (dd/mm/rrrr)”,

powinno być:

„Sporządzono w: … dnia … (dd/mm/rrrr)”.

5.

Strona 76, załącznik VIII, ramka u dołu strony:

zamiast:

„Sporządzono w: dnia: … dzień … (dd/mm/rrrr)”,

powinno być:

„Sporządzono w: … dnia … (dd/mm/rrrr)”.


Top