EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0083R(01)

Sprostowanie do dyrektywy Rady nr 93/83/EWG z dnia 27 września 1993 r. w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową ( Dz.U. L 248 z 6.10.1993 ) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 17, tom 01, s. 134)

Dz.U. L 78 z 17.3.2012, p. 39–39 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/83/corrigendum/2012-03-17/oj

17.3.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/39


Sprostowanie do dyrektywy Rady nr 93/83/EWG z dnia 27 września 1993 r. w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową

( Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 248 z dnia 6 października 1993 r. )

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 17, tom 01, s. 134)

Strona 138, art. 1 ust. 2 lit. d) ppkt (i) oraz (ii):

zamiast:

„i)

(…) a prawa przewidziane na mocy rozdziału II przysługują osobie obsługującej naziemną stacji nadawczą; lub

ii)

(…) a prawa przewidziane na mocy rozdziału II przysługują organizacji radiowej i telewizyjnej.”,

powinno być:

„i)

(…) a prawa przewidziane na mocy rozdziału II przysługują przeciwko osobie obsługującej naziemną stacji nadawczą; lub

ii)

(…) a prawa przewidziane na mocy rozdziału II przysługują przeciwko organizacji radiowej i telewizyjnej.”.


Top