EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980L0590

Dyrektywa Komisji z dnia 9 czerwca 1980 r. określająca symbol mogący znajdować się na materiałach lub przedmiotach wchodzących w kontakt ze środkami spożywczymi

Dz.U. L 151 z 19.6.1980, p. 21–22 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2004; Uchylony przez 32004R1935

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/590/oj

31980L0590Dziennik Urzędowy L 151 , 19/06/1980 P. 0021 - 0022
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 13 Tom 10 P. 0203
Specjalne wydanie greckie: Rozdział 13 Tom 9 P. 0125
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 13 Tom 10 P. 0203
Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 13 Tom 11 P. 0024
Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 13 Tom 11 P. 0024


Dyrektywa Komisji

z dnia 9 czerwca 1980 r.

określająca symbol mogący znajdować się na materiałach lub przedmiotach wchodzących w kontakt ze środkami spożywczymi

(80/590/EWG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 76/893/EWG z dnia 23 listopada 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi [1], w szczególności jej art. 7 ust. 1 lit. a) tiret ostatnie,

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuł 7 ust. 1 lit. a) tiret ostatnie dyrektywy 76/893/EWG przewiduje określenie symbolu, który może znajdować się na materiałach i przedmiotach, zastępując adnotację "do stosowania w kontakcie z żywnością" lub jakiekolwiek szczególne oznakowanie dotyczące stosowania takich materiałów i przedmiotów;

symbol taki musi być z łatwością zrozumiały; nadto musi być możliwe umieszczanie go na materiałach i przedmiotach lub innych przedmiotach zgodnie z zastosowaniem najwyższych możliwych warunków technicznych;

symbol, stanowiący Załącznik do niniejszej dyrektywy, spełnia te wymogi;

środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Środków Spożywczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Symbol, określony w art. 7 ust. 1 lit. a) tiret ostatnie dyrektywy 76/893/EWG, jest symbolem stanowiącym Załącznik do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie podejmują środki niezbędne w celu dopuszczenia stosowania symbolu określonego w art. 1 z mocą od dnia 1 stycznia 1981 r.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 czerwca 1980 r.

W imieniu Komisji

Étienne davignon

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 340 z 9.12.1976, str. 19.

--------------------------------------------------

BILAGANHANGANNEXANNEXEALLEGATOBIJLAGE

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top