Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12003TN10/08/B

Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, RepublikiCypryjskiej, Republiki Lotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty,Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Slowenii i Republiki Slowackiej oraz dostosowań wTraktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej - Załącznik X: Wykaz, o którym mowa w artykule 24 Aktu Przystąpienia: Węgry - 8. Środowisko naturalne - B. Jakość wody

OJ L 236, 23.9.2003, p. 855–855 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

12003TN10/08/BDziennik Urzędowy L 236 , 23/09/2003 P. 0855 - 0855


B. JAKOŚĆ WODY

1. 31991 L 0271: Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.U. L 135 z 30.5.1991, str. 40) zmieniona przez:

- 31998 L 0015: Dyrektywa Komisji 98/15/WE z dnia 27.2.1998 r. (Dz.U. L 67 z 7.3.1998, str. 29).

a) W drodze odstępstwa od artykułów 3 i 4 oraz artykułu 5 ustęp 2 dyrektywy 91/271/EWG, wymogów dotyczących systemów zbierania oraz oczyszczania ścieków komunalnych nie stosuje się w pełni na Węgrzech do 31 grudnia 2015 roku zgodnie z następującymi celami pośrednimi:

- do 31 grudnia 2008 roku zgodność z dyrektywą zostanie osiągnięta na obszarach wrażliwych dla aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 10000;

- do 31 grudnia 2010 roku zgodność z dyrektywą zostanie osiągnięta na obszarach normalnych dla aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 15000.

b) W drodze odstępstwa od artykułu 13 dyrektywy 91/271/EWG, wymogi ustanowione dla ulegających biodegradacji ścieków przemysłowych pochodzących z zakładów przemysłowych należących do sektorów przemysłu wymienionych w załączniku III nie mają zastosowania do następujących zakładów na Węgrzech do 31 grudnia 2008 roku.

- Pannontej Rt., Répcelak

- Bácsbokodi Tejüzem, Bácsbokod

- Papp Kereskedelmi Kft. Konzervgyár, Nyírtas

- Vépisz Szövetkezet, Konzervüzem, Csegöld

- Szatmári Konzervgyár Kft., Tyukod

- PETISFOOD Kft. Konzervüzem, Vasmegyer

- Atev Rt., Debrecen-Bánk

- Mirsa Rt., Albertirsa

- Makói Tejüzem, Makó

- Zalka Tej Rt., Nagybánhegyes.

2. 31998 L 0083: Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 330 z 5.12.1998, str. 32).

W drodze odstępstwa od artykułu 9 ustęp 1 dyrektywy 98/83/WE, Węgry mogą zezwalać na odstępstwa od wartości parametru dla arszeniku do 25 grudnia 2009 roku bez zgłaszania Komisji takiej decyzji. Jeżeli Węgry zamierzają przedłużyć obowiązywanie takiej decyzji po tym dniu, ma zastosowanie procedura, o której mowa w artykule 9 ustęp 2. Odstępstwa nie stosuje się do wody pitnej, przeznaczonej do wykorzystania przy przetwarzaniu artykułów żywnościowych.

Procedura, o której mowa w artykule 9 ustęp 2 ma również zastosowanie, jeżeli Węgry zamierzają zezwalać na odstępstwa zgodnie z treścią artykułu 9 ustęp 1 dla boru, fluorku oraz azotanów po 25 grudnia 2006 roku

--------------------------------------------------

Top