Arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 7 juni 2011 – Psytech International/BHIM – Institute for Personality & Ability Testing (16PF)

(Zaak T‑507/08)

„Gemeenschapsmerk – Nietigheidsprocedure – Gemeenschapswoordmerk 16PF – Absolute weigeringsgronden – Onderscheidend vermogen – Geen beschrijvend karakter – Geen tekens die gebruikelijk zijn geworden – Geen kwade trouw – Artikel 7, lid 1, sub b tot en met d, en artikel 51, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 7, lid 1, sub b tot en met d, en artikel 52, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009]”

1.                     Gemeenschapsmerk – Afstand, verval en nietigheid – Absolute nietigheidsgronden – Inschrijving in strijd met artikel 7, lid 1, sub b tot en met d, van verordening nr. 40/94 (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, sub b tot en met d, en 51, lid 1, sub a) (cf. punten 32‑35, 59‑65, 78‑79)

2.                     Gemeenschapsmerk – Afstand, verval en nietigheid – Absolute nietigheidsgronden – Aanvrager te kwader trouw bij indiening van merkaanvraag (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 51, lid 1, sub b) (cf. punten 89‑93)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 23 juli 2008 (zaak R 1012/2007‑2) inzake een nietigheidsprocedure tussen Psytech International Ltd en Institute for Personality & Ability Testing, Inc.

Gegevens betreffende de zaak

Ingeschreven gemeenschapsmerk waarvan nietigverklaring is gevorderd:

woordmerk 16PF voor waren en diensten van de klassen 9, 16, 35, 41 en 42 – gemeenschapsmerk nr. 1892652

Houder van het gemeenschapsmerk:

Institute for Personality & Ability Testing, Inc.

Partij die nietigverklaring van het gemeenschapsmerk vordert:

Psytech International Ltd

Beslissing van de nietigheidsafdeling:

afwijzing van de vordering tot nietigverklaring

Beslissing van de kamer van beroep:

verwerping van het beroep


Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Psytech International Ltd wordt verwezen in de kosten.