Samenwerking tussen de instellingen van de EU

 

SAMENVATTING VAN:

Artikel 13 van het Verdrag betreffende de Europese Unie

WAT IS HET DOEL VAN DIT ARTIKEL?

KERNPUNTEN

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Artikel 13 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 22)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Artikel 295 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 175)

Artikel 134 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 105-106)

Laatste bijwerking 08.08.2016