ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 26

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

63e jaargang
30 januari 2020


Inhoud

 

III   Andere handelingen

Bladzijde

 

 

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 35/2018 van 23 maart 2018 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst [2020/52]

1

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER Nr. 36/2018 van 23 maart 2018 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst [2020/53]

3

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER Nr. 37/2018 van 23 maart 2018 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst [2020/54]

5

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 38/2018 van 23 maart 2018 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst [2020/55]

7

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER Nr. 39/2018 van 23 maart 2018 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) en bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/56]

9

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER Nr. 40/2018 van 23 maart 2018 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) en bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/57]

11

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 41/2018 van 23 maart 2018 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/58]

13

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 42/2018 van 23 maart 2018 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/59]

15

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER Nr. 43/2018 van 23 maart 2018 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/60]

16

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER Nr. 44/2018 van 23 maart 2018 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/61]

18

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 45/2018 van 23 maart 2018 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/62]

20

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER Nr. 46/2018 van 23 maart 2018 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/63]

22

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER Nr. 47/2018 van 23 maart 2018 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/64]

24

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 48/2018 van 23 maart 2018 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/65]

26

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER Nr. 49/2018 van 23 maart 2018 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/66]

28

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 50/2018 van 23 maart 2018 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/67]

30

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 51/2018 van 23 maart 2018 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/68]

31

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 52/2018 van 23 maart 2018 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/69]

32

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 53/2018 van 23 maart 2018 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/70]

33

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 54/2018 van 23 maart 2018 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/71]

35

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 55/2018 van 23 maart 2018 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/72]

38

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 56/2018 van 23 maart 2018 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/73]

39

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 57/2018 van 23 maart 2018 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/74]

40

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 58/2018 van 23 maart 2018 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/75]

42

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 59/2018 van 23 maart 2018 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/76]

44

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 60/2018 van 23 maart 2018 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/77]

46

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 61/2018 van 23 maart 2018 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/78]

48

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 62/2018 van 23 maart 2018 tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst [2020/79]

50

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr.63/2018 van 23 maart 2018 tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst [2020/80]

58

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 64/2018 van 23 maart 2018 tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst [2020/81]

60

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 65/2018 van 23 maart 2018 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2020/82]

62

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 66/2018 van 23 maart 2018 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2020/83]

64

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 67/2018 van 23 maart 2018 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2020/84]

65

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 68/2018 van 23 maart 2018 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst [2020/85]

66

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 69/2018 van 23 maart 2018 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst [2020/86]

67

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 70/2018 van 23 maart 2018 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst [2020/87]

68

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 71/2018 van 23 maart 2018 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst [2020/88]

69

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 72/2018 van 23 maart 2018 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst [2020/89]

71

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 73/2018 van 23 maart 2018 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst [2020/90]

72

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 74/2018 van 23 maart 2018 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst [2020/91]

73

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 75/2018 van 23 maart 2018 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst [2020/92]

74

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 76/2018 van 23 maart 2018 tot wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden [2020/93]

75

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


III Andere handelingen

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

30.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/1


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 35/2018

van 23 maart 2018

tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst [2020/52]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst“ genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2017/1978 van de Commissie van 31 oktober 2017 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong wat buiten de ingedeelde productiegebieden verzamelde stekelhuidigen betreft (1), moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Verordening (EU) 2017/1979 van de Commissie van 31 oktober 2017 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong, wat buiten de ingedeelde productiegebieden verzamelde stekelhuidigen betreft (2), moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Verordening (EU) 2017/1981 van de Commissie van 31 oktober 2017 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat de temperatuur tijdens het vervoer van vlees betreft (3), moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake veterinaire aangelegenheden. Wetgeving inzake veterinaire aangelegenheden is niet van toepassing op Liechtenstein, zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de sectorale aanpassingen van bijlage I bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(5)

Bijlage I bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Hoofdstuk I van bijlage I bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

In deel 1.1 wordt in punt 12 (Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32017 R 1979: Verordening (EU) 2017/1979 van de Commissie van 31 oktober 2017 (PB L 285 van 1.11.2017, blz. 6).“.

2)

In deel 6.1 worden in punt 17 (Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad) de volgende streepjes toegevoegd:

„—

32017 R 1978: Verordening (EU) 2017/1978 van de Commissie van 31 oktober 2017 (PB L 285 van 1.11.2017, blz. 3),

32017 R 1981: Verordening (EU) 2017/1981 van de Commissie van 31 oktober 2017 (PB L 285 van 1.11.2017, blz. 10).“.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Verordeningen (EU) 2017/1978, (EU) 2017/1979 en (EU) 2017/1981 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 24 maart 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 285 van 1.11.2017, blz. 3.

(2)  PB L 285 van 1.11.2017, blz. 6.

(3)  PB L 285 van 1.11.2017, blz. 10.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


30.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/3


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 36/2018

van 23 maart 2018

tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst [2020/53]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst“ genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2316 van de Commissie van 12 december 2017 tot intrekking van Beschikking 92/176/EEG betreffende het opstellen van kaarten in verband met het computernetwerk „Animo“ (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

De in de EER-overeenkomst opgenomen Beschikking 92/176/EEG van de Commissie (2) wordt bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2316 ingetrokken en moet derhalve uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

(3)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake veterinaire aangelegenheden. Wetgeving inzake veterinaire aangelegenheden is niet van toepassing op Liechtenstein, zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de sectorale aanpassingen van bijlage I bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(4)

Bijlage I bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In deel 1.2 van hoofdstuk I van bijlage I bij de EER-overeenkomst wordt de tekst van punt 6 (Beschikking 92/176/EEG van de Commissie) geschrapt.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2316 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 24 maart 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 331 van 14.12.2017, blz. 78.

(2)  PB L 80 van 25.3.1992, blz. 33.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


30.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/5


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 37/2018

van 23 maart 2018

tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst [2020/54]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst“ genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1940 van de Commissie van 13 juli 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de inhoud en vorm van zoötechnische certificaten die worden afgegeven voor raszuivere fokpaarden en -ezels, vervat in een uniek, levenslang geldig identificatiedocument voor paardachtigen (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake levende dieren, andere dan vissen en aquacultuurdieren. Wetgeving over deze aangelegenheden is niet van toepassing op IJsland, zoals vermeld in punt 2 van de inleiding van hoofdstuk I van bijlage I bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op IJsland.

(3)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake veterinaire aangelegenheden. Wetgeving inzake veterinaire aangelegenheden is niet van toepassing op Liechtenstein, zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de sectorale aanpassingen van bijlage I bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(4)

Bijlage I bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In deel 2.2 van hoofdstuk I van bijlage I bij de EER-overeenkomst wordt na punt 36 (Uitvoeringsverordening (EU) 2017/717 van de Commissie) het volgende punt ingevoegd:

„37.

32017 R 1940: Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1940 van de Commissie van 13 juli 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de inhoud en vorm van zoötechnische certificaten die worden afgegeven voor raszuivere fokpaarden en -ezels, vervat in een uniek, levenslang geldig identificatiedocument voor paardachtigen (PB L 275 van 25.10.2017, blz. 1).

Dit besluit is niet van toepassing op IJsland.“.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken tekst in de Noorse taal van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1940 is authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 24 maart 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 275 van 25.10.2017, blz. 1.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


30.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/7


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 38/2018

van 23 maart 2018

tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst [2020/55]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst“ genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2330 van de Commissie van 14 december 2017 tot verlening van een vergunning voor ijzer(II)carbonaat, ijzer(III)chloride-hexahydraat, ijzer(II)sulfaat-monohydraat, ijzer(II)sulfaat-heptahydraat, ijzer(II)fumaraat, ijzer(II)chelaat van aminozuren, gehydrateerd, ijzer(II)chelaat van eiwithydrolysaten en ijzer(II)chelaat van glycinehydraat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten en van ijzerdextraan als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor biggen, en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1334/2003 en (EG) nr. 479/2006 (1), gerectificeerd bij PB L 351 van 30.12.2017, blz. 202, moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake diervoeding. Wetgeving inzake diervoeding is niet van toepassing op Liechtenstein zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de sectorale aanpassingen bij bijlage I bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(3)

Bijlage I bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Hoofdstuk II van bijlage I bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

In punt 1zq (Verordening (EG) nr. 1334/2003 van de Commissie) en punt 1zzu (Verordening (EG) nr. 479/2006 van de Commissie) wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32017 R 2330: Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2330 van de Commissie van 14 december 2017 (PB L 333 van 15.12.2017, blz. 41), gerectificeerd bij PB L 351 van 30.12.2017, blz. 202.“.

2)

Na punt 230 (Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1914 van de Commissie) wordt het volgende punt ingevoegd:

„231.

32017 R 2330: Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2330 van de Commissie van 14 december 2017 tot verlening van een vergunning voor ijzer(II)carbonaat, ijzer(III)chloride-hexahydraat, ijzer(II)sulfaat-monohydraat, ijzer(II)sulfaat-heptahydraat, ijzer(II)fumaraat, ijzer(II)chelaat van aminozuren, gehydrateerd, ijzer(II)chelaat van eiwithydrolysaten en ijzer(II)chelaat van glycinehydraat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten en van ijzerdextraan als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor biggen, en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1334/2003 en (EG) nr. 479/2006 (PB L 333 van 15.12.2017, blz. 41), gerectificeerd bij PB L 351 van 30.12.2017, blz. 202.“.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2330, gerectificeerd bij PB L 351 van 30.12.2017, blz. 202, zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 24 maart 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 333 van 15.12.2017, blz. 41.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


30.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/9


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 39/2018

van 23 maart 2018

tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) en bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/56]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst“ genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2017/2460 van de Commissie van 30 oktober 2017 tot wijziging van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn, wat de lijst van EU-referentielaboratoria betreft (1), moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Verordening (EG) nr. 180/2008 van de Commissie van 28 februari 2008 (2), die in de EER-overeenkomst is opgenomen bij Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 115/2010 van 10 november 2010 (3), moet als wijziging toegevoegd worden in hoofdstuk II van bijlage I en hoofdstuk XII van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 882/2004.

(3)

Verordening (EG) nr. 737/2008 van de Commissie van 28 juli 2008 (4), die in de EER-overeenkomst is opgenomen bij Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 18/2010 van 1 maart 2010 (5), moet als wijziging toegevoegd worden in hoofdstuk II van bijlage I en hoofdstuk XII van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 882/2004.

(4)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake veterinaire aangelegenheden, diervoeders en levensmiddelen. Wetgeving inzake veterinaire aangelegenheden, diervoeders en levensmiddelen dient niet van toepassing te zijn op Liechtenstein, zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de sectorale aanpassingen bij bijlage I en de inleiding van hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(5)

Bijlagen I en II bij de EER-overeenkomst moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

In deel 1.1 van hoofdstuk I wordt in punt 11 (Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32017 R 2460: Verordening (EU) 2017/2460 van de Commissie van 30 oktober 2017 (PB L 348 van 29.12.2017, blz. 34).“.

2)

In hoofdstuk II worden in punt 31j (Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad) de volgende streepjes toegevoegd:

„—

32008 R 0180: Verordening (EG) nr. 180/2008 van de Commissie van 28 februari 2008 (PB L 56 van 29.2.2008, blz. 4),

32008 R 0737: Verordening (EG) nr. 737/2008 van de Commissie van 28 juli 2008 (PB L 201 van 30.7.2008, blz. 29),

32017 R 2460: Verordening (EU) 2017/2460 van de Commissie van 30 oktober 2017 (PB L 348 van 29.12.2017, blz. 34).“.

Artikel 2

In hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt in punt 54zzzi (Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32008 R 0180: Verordening (EG) nr. 180/2008 van de Commissie van 28 februari 2008 (PB L 56 van 29.2.2008, blz. 4),

32008 R 0737: Verordening (EG) nr. 737/2008 van de Commissie van 28 juli 2008 (PB L 201 van 30.7.2008, blz. 29),

32017 R 2460: Verordening (EU) 2017/2460 van de Commissie van 30 oktober 2017 (PB L 348 van 29.12.2017, blz. 34).“.

Artikel 3

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) 2017/2460 zijn authentiek.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op 24 maart 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 5

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 348 van 29.12.2017, blz. 34.

(2)  PB L 56 van 29.2.2008, blz. 4.

(3)  PB L 58 van 3.3.2011, blz. 69.

(4)  PB L 201 van 30.7.2008, blz. 29.

(5)  PB L 143 van 10.6.2010, blz. 4.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


30.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/11


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 40/2018

van 23 maart 2018

tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) en bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/57]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst“ genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2017/1777 van de Commissie van 29 september 2017 tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor Bacillus amyloliquefaciens stam FZB24, Bacillus amyloliquefaciens stam MBI 600, met klei gemengde houtskool, dichloorprop-P, ethefon, etridiazool, flonicamid, fluazifop-P, waterstofperoxide, metaldehyde, penconazool, spinetoram, tau-fluvalinaat en Urtica spp. in of op bepaalde producten (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake diervoeding en levensmiddelen. Wetgeving inzake diervoeding en levensmiddelen is niet van toepassing op Liechtenstein, zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de sectorale aanpassingen bij bijlage I en de inleiding bij hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(3)

Bijlagen I en II bij de EER-overeenkomst moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk II van bijlage I bij de EER-overeenkomst wordt in punt 40 (Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32017 R 1777: Verordening (EU) 2017/1777 van de Commissie van 29 september 2017 (PB L 253 van 30.9.2017, blz. 1).“.

Artikel 2

In hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt in punt 54zzy (Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32017 R 1777: Verordening (EU) 2017/1777 van de Commissie van 29 september 2017 (PB L 253 van 30.9.2017, blz. 1).“.

Artikel 3

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) 2017/1777 zijn authentiek.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op 24 maart 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 5

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 253 van 30.9.2017, blz. 1.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


30.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/13


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 41/2018

van 23 maart 2018

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/58]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst“ genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1576 van de Commissie van 26 juni 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 540/2014 van het Europees Parlement en de Raad wat de voorschriften voor akoestische voertuigwaarschuwingssystemen met het oog op de EU-typegoedkeuring van voertuigen betreft (1), moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk I van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt in punt 2a (Verordening (EU) nr. 540/2014 van het Europees Parlement en de Raad) het volgende toegevoegd:

„, als gewijzigd bij:

32017 R 1576: Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1576 van de Commissie van 26 juni 2017 (PB L 239 van 19.9.2017, blz. 3).“.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1576 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 24 maart 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 239 van 19.9.2017, blz. 3.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


30.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/15


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 42/2018

van 23 maart 2018

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/59]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst“ genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2017/1221 van de Commissie van 22 juni 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 692/2008 wat betreft de methode voor de bepaling van de verdampingsemissies (test van type 4) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen (1).

(2)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk I van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt in punt 45zu (Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32017 R 1221: Verordening (EU) 2017/1221 van de Commissie van 22 juni 2017 (PB L 174 van 7.7.2017, blz. 3).“.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) 2017/1221 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 24 maart 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 174 van 7.7.2017, blz. 3.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


30.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/16


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 43/2018

van 23 maart 2018

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/60]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst“ genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2017/1347 van de Commissie van 13 juli 2017 tot rectificatie van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EU) nr. 582/2011 van de Commissie en Verordening (EU) 2017/1151 van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie, tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie en Verordening (EU) nr. 1230/2012 van de Commissie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 692/2008 (1), moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk I van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt in punt 45zx (Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad), punt 45zzl (Verordening (EU) nr. 582/2011 van de Commissie en punt 45zzv (Verordening (EU) 2017/1151 van de Commissie) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32017 R 1347: Verordening (EU) 2017/1347 van de Commissie van 13 juli 2017 (PB L 192 van 24.7.2017, blz. 1).“.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie, bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) 2017/1347 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 24 maart 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 192 van 24.7.2017, blz. 1.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


30.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/18


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 44/2018

van 23 maart 2018

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/61]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst“ genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1473 van de Commissie van 14 augustus 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (1), moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake voedingsmiddelen. Wetgeving inzake voedingsmiddelen is niet van toepassing op Liechtenstein, zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de inleiding van hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(3)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt in punt 54bb (Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32017 R 1473: Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1473 van de Commissie van 14 augustus 2017 (PB L 210 van 15.8.2017, blz. 4).“.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1473 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 24 maart 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 210 van 15.8.2017, blz. 4.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


30.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/20


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 45/2018

van 23 maart 2018

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/62]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst“ genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1862 van de Commissie van 16 oktober 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (1), moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake voedingsmiddelen. Wetgeving inzake voedingsmiddelen is niet van toepassing op Liechtenstein, zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de inleiding van hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(3)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt in punt 54bb (Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32017 R 1862: Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1862 van de Commissie van 16 oktober 2017 (PB L 266 van 17.10.2016, blz. 1).“.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1862 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 24 maart 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 266 van 17.10.2017, blz. 1.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


30.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/22


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 46/2018

van 23 maart 2018

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/63]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst“ genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2018/74 van de Commissie van 17 januari 2018 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van fosforzuur — fosfaten — di-, tri- en polyfosfaten (E 338-452) in bevroren verticale vleesspiezen (1), moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Verordening (EU) 2018/75 van de Commissie van 17 januari 2018 tot wijziging van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven wat betreft de specificaties van microkristallijne cellulose (E 460(i)) (2), moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake voedingsmiddelen. Wetgeving inzake voedingsmiddelen is niet van toepassing op Liechtenstein, zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de inleiding van hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(4)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

In punt 54zzzzr (Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad) wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32018 R 0074: Verordening (EU) 2018/74 van de Commissie van 17 januari 2018 (PB L 13 van 18.1.2018, blz. 21).“.

2)

In punt 69 (Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie) wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32018 R 0075: Verordening (EU) 2018/75 van de Commissie van 17 januari 2018 (PB L 13 van 18.1.2018, blz. 24).“.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Verordeningen (EU) 2018/74 en (EU) 2018/75 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 24 maart 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-Overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 13 van 18.1.2018, blz. 21.

(2)  PB L 13 van 18.1.2018, blz. 24.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


30.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/24


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 47/2018

van 23 maart 2018

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/64]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst“ genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2018/79 van de Commissie van 18 januari 2018 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 10/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake voedingsmiddelen. Wetgeving inzake voedingsmiddelen is niet van toepassing op Liechtenstein, zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de inleiding van hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(3)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt in punt 55 (Verordening (EU) nr. 10/2011 van de Commissie) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32018 R 0079: Verordening (EU) 2018/79 van de Commissie van 18 januari 2018 (PB L 14 van 19.1.2018, blz. 31).“.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) 2018/79 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 21 maart 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-Overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 14 van 19.1.2018, blz. 31.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


30.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/26


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 48/2018

van 23 maart 2018

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/65]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst“ genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn (EU) 2017/1572 van de Commissie van 15 september 2017 tot aanvulling van Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de beginselen en richtsnoeren inzake goede praktijken bij het vervaardigen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik betreft (1), moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk XIII van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt na punt 15qd (Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1252/2014 van de Commissie) het volgende punt ingevoegd:

„15qe.

32017 L 1572: Richtlijn (EU) 2017/1572 van de Commissie van 15 september 2017 tot aanvulling van Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de beginselen en richtsnoeren inzake goede praktijken bij het vervaardigen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik betreft (PB L 238 van 16.9.2017, blz. 44).

De bepalingen van de richtlijn worden, voor de toepassing van deze overeenkomst, als volgt gelezen:

 

De inspecties in Liechtenstein worden namens Liechtenstein uitgevoerd door de Zwitserse inspectie op grond van de overeenkomst tussen Swissmedic en het Amt für Gesundheid (Verwaltungsvereinbarung betreffend Inspektionen).“.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Richtlijn (EU) 2017/1572 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 24 maart 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-Overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 238 van 16.9.2017, blz. 44.

(*1)  Grondwettelijke vereisten aangegeven.


30.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/28


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 49/2018

van 23 maart 2018

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/66]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst“ genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1011 van de Commissie van 24 april 2015 tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake drugsprecursoren en Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Unie en derde landen in drugsprecursoren, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1277/2005 van de Commissie (1), gerectificeerd bij PB L 185 van 14.7.2015, blz. 31 en PB L 125 van 18.5.2017, blz. 75, moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1013 van de Commissie van 25 juni 2015 tot vaststelling van voorschriften met betrekking tot Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake drugsprecursoren en Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Unie en derde landen in drugsprecursoren (2) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3)

De in de EER-overeenkomst opgenomen Verordening (EG) nr. 1277/2005 van de Commissie (3) wordt bij Verordening (EU) nr. 2015/1011 ingetrokken en moet derhalve uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

(4)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Hoofdstuk XIII van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

Na punt 15x (Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad) wordt het volgende ingevoegd:

„15xa.

32015 R 1011: Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1011 van de Commissie van 24 april 2015 tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake drugsprecursoren en Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Unie en derde landen in drugsprecursoren, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1277/2005 van de Commissie (PB L 162 van 27.6.2015, blz. 12), gerectificeerd bij PB L 185 van 14.7.2015, blz. 31 en PB L 125 van 18.5.2017, blz. 75.

Voor de toepassing van deze Overeenkomst worden de bepalingen van de gedelegeerde verordening als volgt aangepast:

 

De verordening is alleen van toepassing op de EER-EVA-staten met betrekking tot Verordening (EG) nr. 273/2004.

15xb.

32015 R 1013: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1013 van de Commissie van 25 juni 2015 tot vaststelling van voorschriften met betrekking tot Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake drugsprecursoren en Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Unie en derde landen in drugsprecursoren (PB L 162 van 27.6.2015, blz. 33).

Voor de toepassing van deze Overeenkomst worden de bepalingen van de uitvoeringsverordening als volgt aangepast:

 

De verordening is alleen van toepassing op de EER-EVA-staten met betrekking tot Verordening (EG) nr. 273/2004.“.

2)

De tekst van punt 15ze (Verordening (EG) nr. 1277/2005 van de Commissie) wordt geschrapt.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1011, gerectificeerd bij PB L 185 van 14.7.2015, blz. 31 en PB L 125 van 18.5.2017, blz. 75, en van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1013 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 24 maart 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-Overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 162 van 27.6.2015, blz. 12.

(2)  PB L 162 van 27.6.2015, blz. 33.

(3)  PB L 202 van 3.8.2005, blz. 7.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


30.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/30


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 50/2018

van 23 maart 2018

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/67]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst“ genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1443 van de Commissie van 29 juni 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad teneinde bepaalde drugsprecursoren op te nemen in de lijst van geregistreerde stoffen (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk XIII van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt in punt 15x (Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32016 R 1443: Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1443 van de Commissie van 29 juni 2016 (PB L 235 van 1.9.2016, blz. 6).“.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1443 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 24 maart 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-Overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 235 van 1.9.2016, blz. 6.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


30.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/31


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 51/2018

van 23 maart 2018

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/68]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst“ genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn (EU) 2017/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2017 tot wijziging van Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk XV van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt in punt 12q (Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32017 L 2102: Richtlijn (EU) 2017/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2017 (PB L 305 van 21.11.2017, blz. 8).“.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Richtlijn (EU) 2017/2102 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 24 maart 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 305 van 21.11.2017, blz. 8.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


30.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/32


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 52/2018

van 23 maart 2018

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/69]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst“ genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2018/35 van de Commissie van 10 januari 2018 tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft octamethylcyclotetrasiloxaan (D4) en decamethylcyclopentasiloxaan (D5) (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk XV van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt in punt 12zc (Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32018 R 0035: Verordening (EU) 2018/35 van de Commissie van 10 januari 2018 (PB L 6 van 11.1.2018, blz. 45).“.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) 2018/35 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 24 maart 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 6 van 11.1.2018, blz. 45.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


30.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/33


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 53/2018

van 23 maart 2018

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/70]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst“ genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2326 van de Commissie van 14 december 2017 tot goedkeuring van imiprothrine als bestaande werkzame stof voor gebruik in biociden van productsoort 18 (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2327 van de Commissie van 14 december 2017 tot goedkeuring van 2-methyl-1,2-benzisothiazool-3(2H)-on als werkzame stof voor gebruik in biociden van productsoort 6 (2) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2334 van de Commissie van 14 december 2017 tot verlenging van de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van creosoot voor gebruik in biociden van productsoort 8 (3) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk XV van bijlage II bij de EER-overeenkomst worden na punt 12zzzzze (Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1383 van de Commissie) de volgende punten ingevoegd:

„12zzzzzf.

32017 R 2326: Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2326 van de Commissie van 14 december 2017 tot goedkeuring van imiprothrine als bestaande werkzame stof voor gebruik in biociden van productsoort 18 (PB L 333 van 15.12.2017, blz. 22).

12zzzzzg.

32017 R 2327: Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2327 van de Commissie van 14 december 2017 tot goedkeuring van 2-methyl-1,2-benzisothiazool-3(2H)-on als werkzame stof voor gebruik in biociden van productsoort 6 (PB L 333 van 15.12.2017, blz. 25).

12zzzzzh.

32017 D 2334: Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2334 van de Commissie van 14 december 2017 tot verlenging van de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van creosoot voor gebruik in biociden van productsoort 8 (PB L 333 van 15.12.2017, blz. 64).“.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Uitvoeringsverordeningen (EU) 2017/2326 en (EU) 2017/2327, en Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2334 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 24 maart 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 333 van 15.12.2017, blz. 22.

(2)  PB L 333 van 15.12.2017, blz. 25.

(3)  PB L 333 van 15.12.2017, blz. 64.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


30.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/35


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 54/2018

van 23 maart 2018

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/71]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst“ genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1455 van de Commissie van 10 augustus 2017 tot niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof picoxystrobin overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1496 van de Commissie van 23 augustus 2017 tot niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof DPX KE 459 (flupyrsulfuronmethyl) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (2) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1511 van de Commissie van 30 augustus 2017 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de verlenging van de geldigheidsduur voor de werkzame stoffen 1-methylcyclopropeen, beta-cyfluthrin, chloorthalonil, chloortoluron, cypermethrin, daminozide, deltamethrin, dimethenamid-p, flufenacet, flurtamone, forchlorfenuron, fosthiazaat, indoxacarb, iprodion, MCPA, MCPB, silthiofam, thiofanaat-methyl en tribenuro (3) moet in de EER-overeenkomst worden genomen.

(4)

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1526 van de Commissie van 6 september 2017 tot niet-goedkeuring van de werkzame stof bèta-cypermethrin overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (4) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(5)

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1527 van de Commissie van 6 september 2017 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de verlenging van de goedkeuringsperioden voor de werkzame stoffen cyflufenamid, fluopicolide, heptamaloxyloglucan en malathion (5) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(6)

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1529 van de Commissie van 7 september 2017 tot goedkeuring van de basisstof natriumchloride overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (6) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(7)

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1530 van de Commissie van 7 september 2017 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de verlenging van de goedkeuringsperiode van de werkzame stof quizalofop-P-tefuryl (7) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(8)

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1531 van de Commissie van 7 september 2017 tot verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof imazamox, die in aanmerking komt voor vervanging, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (8) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(9)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Hoofdstuk XV van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

In punt 13a (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie) worden de volgende streepjes toegevoegd:

„—

32017 R 1455: Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1455 van de Commissie van 10 augustus 2017 (PB L 208 van 11.8.2017, blz. 28),

32017 R 1496: Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1496 van de Commissie van 23 augustus 2017 (PB L 218 van 24.8.2017, blz. 7),

32017 R 1511: Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1511 van de Commissie van 30 augustus 2017 (PB L 224 van 31.8.2017, blz. 115),

32017 R 1527: Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1527 van de Commissie van 6 september 2017 (PB L 231 van 7.9.2017, blz. 3),

32017 R 1529: Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1529 van de Commissie van 7 september 2017 (PB L 232 van 8.9.2017, blz. 1),

32017 R 1530: Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1530 van de Commissie van 7 september 2017 (PB L 232 van 8.9.2017, blz. 4),

32017 R 1531: Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1531 van de Commissie van 7 september 2017 (PB L 232 van 8.9.2017, blz. 6).“.

2)

Na punt 13zzzzzzzy (Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1506 van de Commissie) worden de volgende punten ingevoegd:

„13zzzzzzzz.

32017 R 1455: Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1455 van de Commissie van 10 augustus 2017 tot niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof picoxystrobin overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 208 van 11.8.2017, blz. 28).

13zzzzzzzza.

32017 R 1496: Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1496 van de Commissie van 23 augustus 2017 tot niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof DPX KE 459 (flupyrsulfuronmethyl) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 218 van 24.8.2017, blz. 7).

13zzzzzzzzb.

32017 R 1526: Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1526 van de Commissie van 6 september 2017 tot niet-goedkeuring van de werkzame stof bèta-cypermethrin overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PB L 231 van 7.9.2017, blz. 1).

13zzzzzzzzc.

32017 R 1529: Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1529 van de Commissie van 7 september 2017 tot goedkeuring van de basisstof natriumchloride overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 232 van 8.9.2017, blz. 1).

13zzzzzzzzd.

32017 R 1531: Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1531 van de Commissie van 7 september 2017 tot verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof imazamox, die in aanmerking komt voor vervanging, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 232 van 8.9.2017, blz. 6).“.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Uitvoeringsverordeningen (EU) 2017/1455, (EU) 2017/1496, (EU) 2017/1511, (EU) 2017/1526, (EU) 2017/1527, (EU) 2017/1529, (EU) 2017/1530 en (EU) 2017/1531 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 24 maart 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 208 van 11.8.2017, blz. 28.

(2)  PB L 218 van 24.8.2017, blz. 7.

(3)  PB L 224 van 31.8.2017, blz. 115.

(4)  PB L 231 van 7.9.2017, blz. 1.

(5)  PB L 231 van 7.9.2017, blz. 3.

(6)  PB L 232 van 8.9.2017, blz. 1.

(7)  PB L 232 van 8.9.2017, blz. 4.

(8)  PB L 232 van 8.9.2017, blz. 6.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


30.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/38


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 55/2018

van 23 maart 2018

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/72]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst“ genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie van 4 september 2017 tot vaststelling van wetenschappelijke criteria voor het identificeren van hormoonontregelende eigenschappen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk XV van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt na punt 25 (Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2005 van de Commissie) het volgende punt ingevoegd:

„26.

32017 R 2100: Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie van 4 september 2017 tot vaststelling van wetenschappelijke criteria voor het identificeren van hormoonontregelende eigenschappen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 301 van 17.11.2017, blz. 1).“.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 24 maart 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 301 van 17.11.2017, blz. 1.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


30.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/39


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 56/2018

van 23 maart 2018

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/73]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst“ genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2017/2228 van de Commissie van 4 december 2017 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (1), zoals gerectificeerd in PB L 326 van 9.12.2014, blz. 55, moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk XVI van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt in punt 1a (Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32017 R 2228: Verordening (EU) 2017/2228 van de Commissie van 4 december 2017 (PB L 319 van 5.12.2017, blz. 2), zoals gerectificeerd in PB L 326 van 9.12.2017, blz. 55.“.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) 2017/2228, zoals gerectificeerd in PB L 326 van 9.12.2017, blz. 55, zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 24 maart 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 319 van 5.12.2017, blz. 2.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


30.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/40


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 57/2018

van 23 maart 2018

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/74]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst“ genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2317 van de Commissie van 13 december 2017 inzake de erkenning van de vrijwillige regeling „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet“ voor het aantonen van de naleving van de duurzaamheidscriteria van de Richtlijnen 98/70/EG en 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk XVII van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt na punt 6aw (Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2164 van de Commissie) het volgende ingevoegd:

„6ax.

32017 D 2317: Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2317 van de Commissie van 13 december 2017 inzake de erkenning van de vrijwillige regeling „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet“ voor het aantonen van de naleving van de duurzaamheidscriteria van de Richtlijnen 98/70/EG en 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 331 van 14.12.2017, blz. 79).“.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2317, zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 24 maart 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 331 van 14.12.2017, blz. 79.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


30.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/42


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 58/2018

van 23 maart 2018

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/75]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst“ genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Aanbeveling (EU) 2016/2123 van de Commissie van 30 november 2016 inzake de harmonisatie van het toepassingsgebied van en de voorwaarden voor algemene overdrachtsvergunningen voor strijdkrachten en aanbestedende diensten als bedoeld in artikel 5, lid 2, onder a), van Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Aanbeveling (EU) 2016/2124 van de Commissie van 30 november 2016 inzake de harmonisatie van het toepassingsgebied van en de voorwaarden voor algemene overdrachtsvergunningen voor gecertificeerde afnemers als bedoeld in artikel 9 van Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad (2) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk XIX van bijlage II bij de EER-overeenkomst worden na punt 15 (Aanbeveling 2011/24/EU van de Commissie) onder „RECHTSHANDELINGEN WAARVAN DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN NOTA NEMEN“ de volgende punten ingevoegd:

„16.

32016 H 2123: Aanbeveling (EU) 2016/2123 van de Commissie van 30 november 2016 inzake de harmonisatie van het toepassingsgebied van en de voorwaarden voor algemene overdrachtsvergunningen voor strijdkrachten en aanbestedende diensten als bedoeld in artikel 5, lid 2, onder a), van Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 329 van 3.12.2016, blz. 101).

17.

32016 H 2124: Aanbeveling (EU) 2016/2124 van de Commissie van 30 november 2016 inzake de harmonisatie van het toepassingsgebied van en de voorwaarden voor algemene overdrachtsvergunningen voor gecertificeerde afnemers als bedoeld in artikel 9 van Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 329 van 3.12.2016, blz. 105).“.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Aanbevelingen (EU) 2016/2123 en (EU) 2016/2124 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 24 maart 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 329 van 3.12.2016, blz. 101.

(2)  PB L 329 van 3.12.2016, blz. 105.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


30.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/44


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 59/2018

van 23 maart 2018

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/76]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst“ genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2293 van de Commissie van 3 augustus 2017 betreffende de voorwaarden voor de indeling in klassen zonder tests van kruiselings gelamelleerde houtproducten die vallen onder de geharmoniseerde norm EN 16351, en gelamelleerde fineerhoutproducten die vallen onder de geharmoniseerde norm EN 14374, met betrekking tot hun materiaalgedrag bij brand (1), moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk XXI van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt na punt 2v (Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1228 van de Commissie) het volgende punt ingevoegd:

„2w.

32017 R 2293: Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2293 van de Commissie van 3 augustus 2017 betreffende de voorwaarden voor de indeling in klassen zonder tests van kruiselings gelamelleerde houtproducten die vallen onder de geharmoniseerde norm EN 16351, en gelamelleerde fineerhoutproducten die vallen onder de geharmoniseerde norm EN 14374, met betrekking tot hun materiaalgedrag bij brand (PB L 329 van 13.12.2017, blz. 1).“.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2293 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 24 maart 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 329 van 13.12.2017, blz. 1.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


30.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/46


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 60/2018

van 23 maart 2018

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/77]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst“ genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2016/424 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende kabelbaaninstallaties en tot intrekking van Richtlijn 2000/9/EG (1), zoals gerectificeerd in PB L 266 van 30.9.2004, blz. 8, moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

De in de EER-overeenkomst opgenomen Richtlijn 2000/9/EG van het Europees Parlement en de Raad (2) wordt bij Verordening (EU) 2016/424 met ingang van 21 april 2018 ingetrokken en moet derhalve met ingang van 21 april 2018 uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

(3)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Hoofdstuk XXIV van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

Na punt 1d (Besluit 2012/32/EU van de Commissie) wordt het volgende punt ingevoegd:

„1e.

32016 R 0424: Verordening (EU) 2016/424 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende kabelbaaninstallaties en tot intrekking van Richtlijn 2000/9/EG (PB L 81 van 31.3.2016, blz. 1), zoals gerectificeerd in PB L 266 van 30.9.2006, blz. 8.“.

2)

De tekst van punt 1b (Richtlijn 2000/9/EG van het Europees Parlement en de Raad) wordt met ingang van 21 april 2018 geschrapt.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) 2016/424, zoals gerectificeerd in PB L 266 van 30.9.2016, blz. 8, zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 24 maart 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 81 van 31.3.2016, blz. 1.

(2)  PB L 106 van 3.5.2000, blz. 21.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


30.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/48


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 61/2018

van 23 maart 2018

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/78]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst“ genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/654 van de Commissie van 19 december 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1628 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de technische en algemene voorschriften betreffende de emissiegrenswaarden en de typegoedkeuring voor interne verbrandingsmotoren voor niet voor de weg bestemde mobiele machines (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/655 van de Commissie van 19 december 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1628 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de monitoring van de uitstoot van verontreinigende gassen door in gebruik zijnde interne verbrandingsmotoren die gemonteerd zijn in niet voor de weg bestemde mobiele machines (2), moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/656 van de Commissie van 19 december 2016 tot vaststelling van de administratieve voorschriften met betrekking tot emissiegrenswaarden en typegoedkeuring voor interne verbrandingsmotoren voor niet voor de weg bestemde mobiele machines overeenkomstig Verordening (EU) 2016/1628 van het Europees Parlement en de Raad (3) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk XXIV van bijlage II bij de EER-overeenkomst worden na punt 1e (Verordening (EU) 2016/424 van het Europees Parlement en de Raad) de volgende punten ingevoegd:

„1f.

32017 R 0654: Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/654 van de Commissie van 19 december 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1628 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de technische en algemene voorschriften betreffende de emissiegrenswaarden en de typegoedkeuring voor interne verbrandingsmotoren voor niet voor de weg bestemde mobiele machines (PB L 102 van 13.4.2017, blz. 1).

1g.

32017 R 0655: Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/655 van de Commissie van 19 december 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1628 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de monitoring van de uitstoot van verontreinigende gassen door in gebruik zijnde interne verbrandingsmotoren die gemonteerd zijn in niet voor de weg bestemde mobiele machines (PB L 102 van 13.4.2017, blz. 334).

1h.

32017 R 0656: Uitvoeringsverordening (EU) 2017/656 van de Commissie van 19 december 2016 tot vaststelling van de administratieve voorschriften met betrekking tot emissiegrenswaarden en typegoedkeuring voor interne verbrandingsmotoren voor niet voor de weg bestemde mobiele machines overeenkomstig Verordening (EU) 2016/1628 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 102 van 13.4.2017, blz. 364).“.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Uitvoeringsverordeningen (EU) 2017/654, (EU) 2017/655 en (EU) 2017/656 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 24 maart 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1), of op de dag van inwerkingtreding van het besluit van het Gemengd Comité van de EER waarbij Verordening (EG) nr. 2016/1628 van het Europees Parlement en de Raad in de EER-overeenkomst werd opgenomen, als dat later is.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 102 van 13.4.2017, blz. 1.

(2)  PB L 102 van 13.4.2017, blz. 334.

(3)  PB L 102 van 13.4.2017, blz. 364.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


30.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/50


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 62/2018

van 23 maart 2018

tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst [2020/79]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst“ genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van de Commissie van 10 oktober 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/467 van de Commissie van 30 september 2015 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 met betrekking tot de berekening van de wettelijke kapitaalvereisten voor verschillende klassen van activa die door verzekerings- en herverzekeringsondernemingen worden aangehouden (2), moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2283 van de Commissie van 22 augustus 2016 tot rectificatie van de Duitse taalversie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (3) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/669 van de Commissie van 16 december 2016 tot rectificatie van de Bulgaarse, de Estse, de Franse, de Griekse, de Kroatische, de Litouwse, de Maltese, de Roemeense, de Slowaakse, de Tsjechische en de Zweedse taalversie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (4) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(5)

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/460 van de Commissie van 19 maart 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de procedure betreffende de goedkeuring van een intern model overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (5) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(6)

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/461 van de Commissie van 19 maart 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot het proces om te komen tot een gezamenlijk besluit over de aanvraag om gebruik te maken van een groepsintern model in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (6), moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(7)

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/462 van de Commissie van 19 maart 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de procedures voor de toestemming van de toezichthouder om special purpose vehicles op te richten, voor samenwerking en uitwisseling van informatie betreffende special purpose vehicles tussen toezichthoudende autoriteiten alsmede met betrekking tot formulieren en templates voor informatie die in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad door special purpose vehicles moet worden gerapporteerd (7), moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(8)

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/498 van de Commissie van 24 maart 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de procedure voor goedkeuring door de toezichthoudende autoriteiten van het gebruik van ondernemingsspecifieke parameters overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (8) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(9)

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/499 van de Commissie van 24 maart 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de procedures voor goedkeuring door de toezichthoudende autoriteit van het gebruik van aanvullendvermogensbestanddelen overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (9) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(10)

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/500 van de Commissie van 24 maart 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de procedure voor goedkeuring door de toezichthoudende autoriteiten van de toepassing van een matchingopslag overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (10) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(11)

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2011 van de Commissie van 11 november 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de lijsten van regionale overheden en lokale autoriteiten waarvoor geldt dat vorderingen die op hen worden aangehouden, als vorderingen op de centrale overheid moeten worden behandeld overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (11), moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(12)

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2012 van de Commissie van 11 november 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de besluitvormingsprocedures voor de vaststelling, berekening en opheffing van kapitaalopslagfactoren overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (12) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(13)

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2013 van de Commissie van 11 november 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot standaardafwijkingen in verband met risicovereveningsstelsels voor zorgverzekeraars in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (13) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(14)

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2014 van de Commissie van 11 november 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de procedures en templates voor de indiening van informatie bij de groepstoezichthouder alsook de uitwisseling van informatie tussen toezichthoudende autoriteiten overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (14) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(15)

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2015 van de Commissie van 11 november 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de procedures voor de evaluatie van externe kredietbeoordelingen overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (15) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(16)

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2016 van de Commissie van 11 november 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de aandelenindex voor de symmetrische aanpassing van het standaard aandelenkapitaalvereiste, overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (16) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(17)

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2017 van de Commissie van 11 november 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de aangepaste factoren ter berekening van het kapitaalvereiste voor het valutarisico voor aan de euro gekoppelde valuta’s in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (17) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(18)

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 van de Commissie van 2 december 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de templates voor de indiening van informatie bij de toezichthoudende autoriteiten in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (18) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(19)

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2451 van de Commissie van 2 december 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de templates voor en de structuur van de bekendmaking van specifieke informatie door toezichthoudende autoriteiten in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (19) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(20)

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2452 van de Commissie van 2 december 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de procedures, vormgeving en templates van het verslag over de solvabiliteit en financiële positie/toestand in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (20) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(21)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/165 van de Commissie van 5 februari 2016 tot vaststelling van technische informatie voor de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen voor rapportering met referentiedata vanaf 1 januari tot en met 30 maart 2016 in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (Solvabiliteit II) (21) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(22)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/869 van de Commissie van 27 mei 2016 tot vaststelling van technische informatie voor de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen voor rapportering met referentiedata vanaf 31 maart tot en met 29 juni 2016 in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (22) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(23)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1376 van de Commissie van 8 augustus 2016 tot vaststelling van technische informatie voor de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen voor rapportering met referentiedata vanaf 30 juni tot en met 29 september 2016 in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (23) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(24)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1630 van de Commissie van 9 september 2016 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de procedures voor de goedkeuring van de overgangsmaatregel voor de ondermodule aandelenrisico overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (24) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(25)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1800 van de Commissie van 11 oktober 2016 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de verdeling van kredietbeoordelingen van externe kredietbeoordelingsinstellingen over een objectieve schaal van kredietkwaliteitscategorieën in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (25) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(26)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1868 van de Commissie van 20 oktober 2016 tot wijziging en rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de templates voor de indiening van informatie bij de toezichthoudende autoriteiten in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (26) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(27)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1976 van de Commissie van 10 november 2016 tot vaststelling van technische informatie voor de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen voor rapportering met referentiedata vanaf 30 september tot en met 30 december 2016 in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (27) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(28)

Gedelegeerd Besluit (EU) 2015/1602 van de Commissie van 5 juni 2015 betreffende de gelijkwaardigheid van het solvabiliteits- en prudentiële stelsel voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen van kracht in Zwitserland op basis van de artikelen 172, lid 2, 227, lid 4, en 260, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (28) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(29)

Gedelegeerd Besluit (EU) 2015/2290 van de Commissie van 12 juni 2015 betreffende de voorlopige gelijkwaardigheid van de solvabiliteitsstelsels die van kracht zijn in Australië, Bermuda, Brazilië, Canada, Mexico en de Verenigde Staten en van toepassing zijn op verzekerings- en herverzekeringsondernemingen met hoofdkantoor in derde landen (29), zoals gerectificeerd in PB L 328 van 12.12.2015, blz. 126, moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(30)

Gedelegeerd Besluit (EU) 2016/309 van de Commissie van 26 november 2015 betreffende de gelijkwaardigheid van het toezichtstelsel voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen van kracht in Bermuda aan het stelsel vastgelegd in Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende wijziging van Gedelegeerd Besluit (EU) 2015/2290 van de Commissie (30) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(31)

Gedelegeerd Besluit (EU) 2016/310 van de Commissie van 26 november 2015 betreffende de gelijkwaardigheid van de solvabiliteitsregeling voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen van kracht in Japan aan de regeling vastgelegd in Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (31) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(32)

Bijlage IX bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage IX bij de EER-overeenkomst wordt na punt 1a (geschrapt) het volgende ingevoegd:

„1aa.

32015 D 1602: Gedelegeerd Besluit (EU) 2015/1602 van de Commissie van 5 juni 2015 betreffende de gelijkwaardigheid van het solvabiliteits- en prudentiële stelsel voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen van kracht in Zwitserland op basis van de artikelen 172, lid 2, 227, lid 4, en 260, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 248 van 24.9.2015, blz. 95).

1ab.

32015 D 2290: Gedelegeerd Besluit (EU) 2015/2290 van de Commissie van 12 juni 2015 betreffende de voorlopige gelijkwaardigheid van de solvabiliteitsstelsels die van kracht zijn in Australië, Bermuda, Brazilië, Canada, Mexico en de Verenigde Staten en van toepassing zijn op verzekerings- en herverzekeringsondernemingen met hoofdkantoor in derde landen (PB L 323 van 9.12.2015, blz. 22), zoals gerectificeerd in PB L 328 van 12.12.2015, blz. 126, als gewijzigd bij:

32016 D 0309: Gedelegeerd Besluit (EU) 2016/309 van de Commissie van 26 november 2015 (PB L 58 van 4.3.2016, blz. 50).

1ac.

32016 D 0309: Gedelegeerd Besluit (EU) 2016/309 van de Commissie van 26 november 2015 betreffende de gelijkwaardigheid van het toezichtstelsel voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen van kracht in Bermuda aan het stelsel vastgelegd in Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende wijziging van Gedelegeerd Besluit (EU) 2015/2290 van de Commissie (PB L 58 van 4.3.2016, blz. 50).

1ad.

32016 D 0310: Gedelegeerd Besluit (EU) 2016/310 van de Commissie van 26 november 2015 betreffende de gelijkwaardigheid van de solvabiliteitsregeling voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen van kracht in Japan aan de regeling vastgelegd in Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 58 van 4.3.2016, blz. 55).

1b.

32015 R 0035: Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van de Commissie van 10 oktober 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PB L 12 van 17.1.2015, blz. 1), als gewijzigd bij:

32016 R 0467: Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/467 van de Commissie van 30 september 2015 (PB L 85 van 1.4.2016, blz. 6),

32016 R 2283: Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2283 van de Commissie van 22 augustus 2016 (PB L 346 van 20.12.2016, blz. 11),

32017 R 0669: Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/669 van de Commissie van 16 december 2016 (PB L 97 van 8.4.2017, blz. 3).

Voor de toepassing van de EER-overeenkomst worden de bepalingen van de gedelegeerde verordening als volgt aangepast:

a)

In artikel 85 wordt, wat betreft de EVA-staten, de volgende alinea toegevoegd:

„De toezichthoudende autoriteit kan bepalen dat andere regionale overheden en lokale autoriteiten, waarvoor geen kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI beschikbaar is, worden behandeld als blootstellingen met een kredietkwaliteitscategorie die één categorie hoger is dan de kredietkwaliteitscategorie die is toegekend op basis van de kredietbeoordeling van de centrale overheid van het rechtsgebied waarin deze zijn gevestigd.“.

b)

In artikel 192, lid 4, wordt, wat betreft de EVA-staten, de volgende alinea toegevoegd:

„De toezichthoudende autoriteit kan een waarde hoger dan nul vaststellen als ondergrens voor het verlies bij wanbetaling teneinde een algeheel kapitaalvereiste voor de blootstelling aan hypotheekleningen te garanderen overeenkomstig het kapitaalvereiste dat voor dergelijke blootstellingen door kredietinstellingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 575/2013 wordt aangehouden.“.

c)

In artikel 288 wordt de volgende alinea toegevoegd:

„In het geval van de EVA-staten geeft de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, wanneer de factoren en criteria uit hoofde van dit artikel worden getoetst, aan de EIOPA onverwijld alle informatie door die deze laatste nodig heeft voor het opstellen van een conceptversie voor de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA.“.

1c.

32015 R 0460: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/460 van de Commissie van 19 maart 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de procedure betreffende de goedkeuring van een intern model overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 76 van 20.3.2015, blz. 13).

1d.

32015 R 0461: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/461 van de Commissie van 19 maart 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot het proces om te komen tot een gezamenlijk besluit over de aanvraag om gebruik te maken van een groepsintern model in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 76 van 20.3.2015, blz. 19).

1e.

32015 R 0462: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/462 van de Commissie van 19 maart 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de procedures voor de toestemming van de toezichthouder om special purpose vehicles op te richten, voor samenwerking en uitwisseling van informatie betreffende special purpose vehicles tussen toezichthoudende autoriteiten alsmede met betrekking tot formulieren en templates voor informatie die in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad door special purpose vehicles moet worden gerapporteerd (PB L 76 van 20.3.2015, blz. 23).

1f.

32015 R 0498: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/498 van de Commissie van 24 maart 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de procedure voor goedkeuring door de toezichthoudende autoriteiten van het gebruik van ondernemingsspecifieke parameters overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 79 van 25.3.2015, blz. 8).

1g.

32015 R 0499: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/499 van de Commissie van 24 maart 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de procedures voor goedkeuring door de toezichthoudende autoriteit van het gebruik van aanvullendvermogensbestanddelen overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 79 van 25.3.2015, blz. 12).

1h.

32015 R 0500: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/500 van de Commissie van 24 maart 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de procedures voor goedkeuring door de toezichthoudende autoriteit van het gebruik van aanvullendvermogensbestanddelen overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 79 van 25.3.2015, blz. 18).

1i.

32015 R 2011: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2011 van de Commissie van 11 november 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de lijsten van regionale overheden en lokale autoriteiten waarvoor geldt dat vorderingen die op hen worden aangehouden, als vorderingen op de centrale overheid moeten worden behandeld overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 295 van 12.11.2015, blz. 3).

1j.

32015 R 2012: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2012 van de Commissie van 11 november 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de besluitvormingsproceduresprocedures voor de vaststelling, berekening en opheffing van kapitaalopslagfactoren overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 295 van 12.11.2015, blz. 5).

1k.

32015 R 2013: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2013 van de Commissie van 11 november 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot standaardafwijkingen in verband met risicovereveningsstelsels voor zorgverzekeraars in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 295 van 12.11.2015, blz. 9).

1l.

32015 R 2014: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2014 van de Commissie van 11 november 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de procedures en templates voor de indiening van informatie bij de groepstoezichthouder alsook de uitwisseling van informatie tussen toezichthoudende autoriteiten overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 295 van 12.11.2015, blz. 11).

1m.

32015 R 2015: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2015 van de Commissie van 11 november 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de procedures voor de evaluatie van externe kredietbeoordelingen overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 295 van 12.11.2015, blz. 16).

1n.

32015 R 2016: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2016 van de Commissie van 11 november 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de aandelenindex voor de symmetrische aanpassing van het standaard aandelenkapitaalvereiste, overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 295 van 12.11.2015, blz. 18).

1o.

32015 R 2017: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2017 van de Commissie van 11 november 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de aangepaste factoren ter berekening van het kapitaalvereiste voor het valutarisico voor aan de euro gekoppelde valuta’s in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 295 van 12.11.2015, blz. 21).

1p.

32015 R 2450: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 van de Commissie van 2 december 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de templates voor de indiening van informatie bij de toezichthoudende autoriteiten in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 347 van 31.12.2015, blz. 1), zoals gewijzigd bij:

32016 R 1868: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1868 van de Commissie van 20 oktober 2016 (PB L 286 van 21.10.2016, blz. 35).

1q.

32015 R 2451: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2451 van de Commissie van 2 december 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de templates voor en de structuur van de bekendmaking van specifieke informatie door toezichthoudende autoriteiten in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 347 van 31.12.2015, blz. 1224).

Voor de toepassing van de EER-overeenkomst worden de bepalingen van de uitvoeringsverordening als volgt aangepast:

In artikel 1, wat betreft de EVA-staten:

i)

punt a) is niet van toepassing;

ii)

in punt b) wordt het woord „Unierecht“ vervangen door „de EER-overeenkomst“.

1r.

32015 R 2452: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2452 van de Commissie van 2 december 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de procedures, vormgeving en templates van het verslag over de solvabiliteit en financiële positie/toestand in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 347 van 31.12.2015, blz. 1285).

1s.

32016 R 0165: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/165 van de Commissie van 5 februari 2016 tot vaststelling van technische informatie voor de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen voor rapportering met referentiedata vanaf 1 januari tot en met 30 maart 2016 in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (Solvabiliteit II) (PB L 32 van 9.2.2016, blz. 31).

1t.

32016 R 0869: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/869 van de Commissie van 27 mei 2016 tot vaststelling van technische informatie voor de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen voor rapportering met referentiedata vanaf 31 maart tot en met 29 juni 2016 in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (PB L 147 van 3.6.2016, blz. 1).

1u.

32016 R 1376: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1376 van de Commissie van 8 augustus 2016 tot vaststelling van technische informatie voor de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen voor rapportering met referentiedata vanaf 30 maart tot en met 29 september 2016 in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (PB L 224 van 18.8.2016, blz. 1).

1v.

32016 R 1630: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1630 van de Commissie van 9 september 2016 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de procedures voor de goedkeuring van de overgangsmaatregel voor de ondermodule aandelenrisico overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 243 van 10.9.2016, blz. 1).

1w.

32016 R 1800: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1800 van de Commissie van 11 oktober 2016 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de verdeling van kredietbeoordelingen van externe kredietbeoordelingsinstellingen over een objectieve schaal van kredietkwaliteitscategorieën in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 275 van 12.10.2016, blz. 19).

1x.

32016 R 1976: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1976 van de Commissie van 10 november 2016 tot vaststelling van technische informatie voor de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen voor rapportering met referentiedata vanaf 30 maart tot en met 30 december 2016 in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (PB L 309 van 16.11.2016, blz. 1).“.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Gedelegeerde Verordeningen (EU) 2015/35, (EU) 2016/467, (EU) 2016/2283 en (EU) 2017/669, de Uitvoeringsverordeningen (EU) 2015/460, (EU) 2015/461, (EU) 2015/462, (EU) 2015/498, (EU) 2015/499, (EU) 2015/500, (EU) 2015/2011, (EU) 2015/2012, (EU) 2015/2013, (EU) 2015/2014, (EU) 2015/2015, (EU) 2015/2016, (EU) 2015/2017, (EU) 2015/2450, (EU) 2015/2451, (EU) 2015/2452, (EU) 2016/165, (EU) 2016/869, (EU) 2016/1376, (EU) 2016/1360, (EU) 2016/1800, (EU) 2016/1868 en (EU) 2016/1976 en de Gedelegeerde Besluiten (EU) 2015/1602, (EU) 2015/2290, zoals gerectificeerd in PB L 328 van 12.12.2015, blz. 126, (EU) 2016/309 en (EU) 2016/310 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 24 maart 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1), of op de dag van inwerkingtreding van het besluit van het Gemengd Comité van de EER waarbij Richtlijn 2014/51/EU van het Europees Parlement en de Raad in de EER-overeenkomst werd opgenomen, indien dat later is.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 12 van 17.1.2015, blz. 1.

(2)  PB L 85 van 1.4.2016, blz. 6.

(3)  PB L 346 van 20.12.2016, blz. 111.

(4)  PB L 97 van 8.4.2017, blz. 3.

(5)  PB L 76 van 20.3.2015, blz. 13.

(6)  PB L 76 van 20.3.2015, blz. 19.

(7)  PB L 76 van 20.3.2015, blz. 23.

(8)  PB L 79 van 25.3.2015, blz. 8.

(9)  PB L 79 van 25.3.2015, blz. 12.

(10)  PB L 79 van 25.3.2015, blz. 18.

(11)  PB L 295 van 12.11.2015, blz. 3.

(12)  PB L 295 van 12.11.2015, blz. 5.

(13)  PB L 295 van 12.11.2015, blz. 9.

(14)  PB L 295 van 12.11.2015, blz. 11.

(15)  PB L 295 van 12.11.2015, blz. 16.

(16)  PB L 295 van 12.11.2015, blz. 18.

(17)  PB L 295 van 12.11.2015, blz. 21.

(18)  PB L 347 van 31.12.2015, blz. 1.

(19)  PB L 347 van 31.12.2015, blz. 1224.

(20)  PB L 347 van 31.12.2015, blz. 1285.

(21)  PB L 32 van 9.2.2016, blz. 31.

(22)  PB L 147 van 3.6.2016, blz. 1.

(23)  PB L 224 van 18.8.2016, blz. 1.

(24)  PB L 243 van 10.9.2016, blz. 1.

(25)  PB L 275 van 12.10.2016, blz. 19.

(26)  PB L 286 van 21.10.2016, blz. 35.

(27)  PB L 309 van 16.11.2016, blz. 1.

(28)  PB L 248 van 24.9.2015, blz. 95.

(29)  PB L 323 van 9.12.2015, blz. 22.

(30)  PB L 58 van 4.3.2016, blz. 50.

(31)  PB L 58 van 4.3.2016, blz. 55.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


30.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/58


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr.63/2018

van 23 maart 2018

tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst [2020/80]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst“ genoemd), en met name artikel98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Gedelegeerde Verordening (EU) nr.2016/438 van de Commissie van 17 december 2015 tot aanvulling van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verplichtingen van bewaarders (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1212 van de Commissie van 25 juli 2016 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot standaardprocedures en modelformulieren voor het indienen van informatie overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad (2) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Bijlage IX bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel1

In bijlage IX bij de EER-overeenkomst wordt na punt 30f (Richtlijn 2010/44/EU van de Commissie) het volgende toegevoegd:

„30g.

32016 R 0438: Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/438 van de Commissie van 17 december 2015 tot aanvulling van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verplichtingen van bewaarders (PB L 78 van 24.3.2016, blz. 11).

Voor de toepassing van de EER-overeenkomst worden de bepalingen van de gedelegeerde verordening als volgt aangepast:

 

In de tweede alinea van artikel10, lid1, wat betreft de EVA-staten, worden de woorden „die van toepassing zijn in de EER.“ ingevoegd na de woorden „de door de Commissie op grond van artikel107, lid4, van Verordening (EU) 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad vastgestelde uitvoeringshandelingen“.

30h.

32016 R 1212: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1212 van de Commissie van 25 juli 2016 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot standaardprocedures en modelformulieren voor het indienen van informatie overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 199 van 26.7.2016, blz. 6).“.

Artikel2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/438 en Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1212 zijn authentiek.

Artikel3

Dit besluit treedt in werking op 24 maart 2018, op voorwaarde dat alle in artikel103, lid1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1), of op de dag van inwerkingtreding van het besluit van het Gemengd Comité van de EER waarbij de Richtlijnen 2013/14/EU en 2014/91/EU van het Europees Parlement en de Raad in de EER-overeenkomst werden opgenomen, indien dat later is.

Artikel4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 78 van 24.3.2016, blz. 11.

(2)  PB L 199 van 26.7.2016, blz. 6.

(*1)  Grondwettelijke vereisten aangegeven.


30.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/60


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 64/2018

van 23 maart 2018

tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst [2020/81]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst“ genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 345/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Verordening (EU) nr. 346/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 inzake Europese sociaalondernemerschapsfondsen (2) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 593/2014 van de Commissie van 3 juni 2014 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de vorm van de kennisgeving als bedoeld in artikel 16, lid 1, van Verordening (EU) nr. 345/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese durfkapitaalfondsen (3) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 594/2014 van de Commissie van 3 juni 2014 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de vorm van de kennisgeving als bedoeld in artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 346/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake Europese sociaalondernemerschapsfondsen (4) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(5)

Bijlage IX bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage IX bij de EER-overeenkomst wordt na punt 31bcai (Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2042 van de Commissie) het volgende ingevoegd:

„31bd.

32013 R 0345: Verordening (EU) nr. 345/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen (PB L 115 van 25.4.2013, blz. 1).

De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van deze overeenkomst als volgt aangepast:

a)

Niettegenstaande de bepalingen van Protocol 1 bij deze overeenkomst en tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald, staan de termen „lidsta(a)t(en)“ en „bevoegde autoriteiten“ niet alleen voor de in de verordening bedoelde betekenis, maar ook voor respectievelijk de EVA-staten en hun bevoegde autoriteiten.

b)

In de artikelen 22 en 23 worden de woorden „of, in voorkomend geval, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA“ ingevoegd na het woord „ESMA“.

c)

In artikel 23, lid 2, worden de woorden „ander Unierecht“ vervangen door de woorden „andere bepalingen van de EER-overeenkomst“.

d)

In artikel 24 worden de woorden „ESMA, die“ vervangen door de woorden „ESMA. ESMA, of, in voorkomend geval, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA“.

31bda.

32014 R 0593: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 593/2014 van de Commissie van 3 juni 2014 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de vorm van de kennisgeving als bedoeld in artikel 16, lid 1, van Verordening (EU) nr. 345/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese durfkapitaalfondsen (PB L 165 van 4.6.2014, blz. 41).

31be.

32013 R 0346: Verordening (EU) nr. 346/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 inzake Europese sociaalondernemerschapsfondsen (PB L 115 van 25.4.2013, blz. 18).

De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van deze overeenkomst als volgt aangepast:

a)

Niettegenstaande de bepalingen van Protocol 1 bij deze overeenkomst en tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald, staan de termen „lidsta(a)t(en)“ en „bevoegde autoriteiten“ niet alleen voor de in de verordening bedoelde betekenis, maar ook voor respectievelijk de EVA-staten en hun bevoegde autoriteiten.

b)

In de artikelen 23 en 24 worden de woorden „of, in voorkomend geval, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA“ ingevoegd na het woord „ESMA“.

c)

In artikel 24, lid 2, worden de woorden „ander Unierecht“ vervangen door de woorden „andere bepalingen van de EER-overeenkomst“.

d)

In artikel 25 worden de woorden „ESMA, die“ vervangen door de woorden „ESMA. ESMA, of, in voorkomend geval, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA“.

31bea.

32014 R 0594: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 594/2014 van de Commissie van 3 juni 2014 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de vorm van de kennisgeving als bedoeld in artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 346/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake Europese sociaalondernemerschapsfondsen (PB L 165 van 4.6.2014, blz. 44).“.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Verordeningen (EU) nr. 345/2013 en (EU) nr. 346/2013 en de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 593/2014 en (EU) nr. 594/2014 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 24 maart 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 115 van 25.4.2013, blz. 1.

(2)  PB L 115 van 25.4.2013, blz. 18.

(3)  PB L 165 van 4.6.2014, blz. 41.

(4)  PB L 165 van 4.6.2014, blz. 44.

(*1)  Grondwettelijke vereisten aangegeven.


30.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/62


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 65/2018

van 23 maart 2018

tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2020/82]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst“ genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/480 van de Commissie van 1 april 2016 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor de onderlinge koppeling van nationale elektronische registers van wegvervoerondernemingen en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1213/2010 (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1440 van de Commissie van 8 augustus 2017 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/480 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor de onderlinge koppeling van nationale elektronische registers van wegvervoerondernemingen (2) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3)

De in de EER-overeenkomst opgenomen Verordening (EU) nr. 1213/2010 van de Commissie (3) wordt bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/480 met ingang van 30 januari 2019 ingetrokken en moet derhalve met ingang van 30 januari 2019 uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

(4)

Bijlage XIII bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage XIII bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1.

Na punt 19ac (Verordening (EU) nr. 2016/403 van de Commissie) wordt het volgende ingevoegd:

„19ad.

32016 R 0480: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/480 van de Commissie van 1 april 2016 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor de onderlinge koppeling van nationale elektronische registers van wegvervoerondernemingen en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1213/2010 (PB L 87 van 2.4.2016, blz. 4), als gewijzigd bij:

32017 R 1440: Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1440 van de Commissie van 8 augustus 2017 (PB L 206 van 9.8.2017, blz. 3).“.

2.

De tekst van punt 19ab (Verordening (EU) nr. 1213/2010 van de Commissie) wordt met ingang van 30 januari 2019 geschrapt.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Uitvoeringsverordeningen (EU) 2016/480 en (EU) 2016/1440 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 24 maart 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 87 van 2.4.2016, blz. 4.

(2)  PB L 206 van 9.8.2017, blz. 3.

(3)  PB L 335 van 18.12.2010, blz. 21.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


30.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/64


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 66/2018

van 23 maart 2018

tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2020/83]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst“ genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2017/334 van de Commissie van 27 februari 2017 houdende rectificatie van de Bulgaarse, Duitse, Estse en Nederlandse taalversies van Verordening (EU) nr. 1321/2014 betreffende de permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen en luchtvaartproducten, -onderdelen en -uitrustingsstukken, en betreffende de goedkeuring van bij voornoemde taken betrokken organisaties en personen (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage XIII bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage XIII bij de EER-overeenkomst wordt in punt 66q (Verordening (EU) nr. 1321/2014 van de Commissie) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32017 R 0334: Verordening (EU) 2017/334 van de Commissie van 27 februari 2017 (PB L 50 van 28.2.2017, blz. 13).“.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) 2017/334 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 24 maart 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 50 van 28.2.2017, blz. 13.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


30.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/65


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 67/2018

van 23 maart 2018

tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2020/84]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst“ genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2159 van de Commissie van 20 november 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 255/2010 van de Commissie wat betreft bepaalde verwijzingen naar ICAO-bepalingen (1), moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage XIII bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage XIII bij de EER-overeenkomst wordt in punt 66wi (Verordening (EU) nr. 255/2010 van de Commissie) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32017 R 2159: Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2159 van de Commissie van 20 november 2017 (PB L 304 van 21.11.2017, blz. 45).“.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2159 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 24 maart 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 304 van 21.11.2017, blz. 45.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


30.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/66


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 68/2018

van 23 maart 2018

tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst [2020/85]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst“ genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Besluit (EU) 2017/2285 van de Commissie van 6 december 2017 tot wijziging van de leidraad waarin de noodzakelijke stappen voor deelname aan EMAS worden uitgelegd, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage XX bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage XX bij de EER-overeenkomst wordt na punt 1eaj (Besluit (EU) 2017/1508 van de Commissie) het volgende punt ingevoegd:

„1eak.

32017 D 2285: Besluit (EU) 2017/2285 van de Commissie van 6 december 2017 tot wijziging van de leidraad waarin de noodzakelijke stappen voor deelname aan EMAS worden uitgelegd, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) (PB L 328 van 12.12.2017, blz. 38).“.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Besluit (EU) 2017/2285 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 24 maart 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 328 van 12.12.2017, blz. 38.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


30.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/67


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 69/2018

van 23 maart 2018

tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst [2020/86]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst“ genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2286 van de Commissie van 6 december 2017 betreffende de erkenning van de eisen van het milieubeheersysteem Eco-Lighthouse als zijnde in overeenstemming met de betreffende eisen van het milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) overeenkomstig artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage XX bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage XX bij de EER-overeenkomst wordt na punt 1eak (Besluit (EU) 2017/2285 van de Commissie) het volgende punt ingevoegd:

„1eal.

32017 D 2286: Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2286 van de Commissie van 6 december 2017 betreffende de erkenning van de eisen van het milieubeheersysteem Eco-Lighthouse als zijnde in overeenstemming met de betreffende eisen van het milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) overeenkomstig artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (PB L 328 van 12.12.2017, blz. 87).“.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2286 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 24 maart 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 328 van 12.12.2017, blz. 87.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


30.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/68


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 70/2018

van 23 maart 2018

tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst [2020/87]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst“ genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2117 van de Commissie van 21 november 2017 tot vaststelling van BBT-conclusies (beste beschikbare technieken) op grond van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad, voor de productie van grote hoeveelheden organisch-chemische producten (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage XX bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage XX bij de EER-overeenkomst wordt na punt 1fq (Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1442 van de Commissie) het volgende punt ingevoegd:

„1fr.

32017 D 2117: Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2117 van de Commissie van 21 november 2017 tot vaststelling van BBT-conclusies (beste beschikbare technieken) op grond van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad, voor de productie van grote hoeveelheden organisch-chemische producten (PB L 323 van 7.12.2017, blz. 1).“.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2117 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 24 maart 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 323 van 7.12.2017, blz. 1.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


30.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/69


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 71/2018

van 23 maart 2018

tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst [2020/88]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst“ genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/785 van de Commissie van 5 mei 2017 betreffende de goedkeuring van efficiënte motor-generatoren van 12 V voor gebruik in conventionele door een verbrandingsmotor aangedreven personenauto’s als innoverende technologie ter beperking van de CO2-emissies van personenauto’s uit hoofde van Verordening (EG) nr. 443/2009 van het Europees Parlement en de Raad (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1152 van de Commissie van 2 juni 2017 tot vaststelling van een methode voor het bepalen van de correlatieparameters die nodig zijn om de veranderingen in de regelgevende testprocedure inzake lichte bedrijfsvoertuigen weer te geven, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 293/2012 (2) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1153 van de Commissie van 2 juni 2017 tot vaststelling van een methode voor het bepalen van de correlatieparameters die nodig zijn om veranderingen in de regelgevende testprocedure weer te geven, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1014/2010 (3) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Bijlage XX bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Hoofdstuk III van bijlage XX bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

Na punt 21aew (Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1926 van de Commissie) worden de volgende punten ingevoegd:

„21aex.

32017 R 0785: Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/785 van de Commissie van 5 mei 2017 betreffende de goedkeuring van efficiënte motor-generatoren van 12 V voor gebruik in conventionele door een verbrandingsmotor aangedreven personenauto’s als innoverende technologie ter beperking van de CO2-emissies van personenauto’s uit hoofde van Verordening (EG) nr. 443/2009 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 118 van 6.5.2017, blz. 20).

21aey.

32017 R 1152: Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1152 van de Commissie van 2 juni 2017 tot vaststelling van een methode voor het bepalen van de correlatieparameters die nodig zijn om de veranderingen in de regelgevende testprocedure inzake lichte bedrijfsvoertuigen weer te geven, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 293/2012 (PB L 175 van 7.7.2017, blz. 644).

21aez.

32017 R 1153: Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1153 van de Commissie van 2 juni 2017 tot vaststelling van een methode voor het bepalen van de correlatieparameters die nodig zijn om veranderingen in de regelgevende testprocedure weer te geven, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1014/2010 (PB L 175 van 7.7.2017, blz. 679).“.

2)

In punt 21aya (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 293/2012 van de Commissie) wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32017 R 1152: Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1152 van de Commissie van 2 juni 2017 (PB L 175 van 7.7.2017, blz. 644).“.

3)

In punt 21aec (Verordening (EU nr. 1014/2010 van de Commissie) wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32017 R 1153: Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1153 van de Commissie van 2 juni 2017 (PB L 175 van 7.7.2017, blz. 679).“.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/785 en Uitvoeringsverordeningen (EU) 2017/1152 en (EU) 2017/1153 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 24 maart 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1), of op de dag van inwerkingtreding van Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 109/2017 (4) en 111/2017 (5) van 16 juni 2017, indien dat later is.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 118 van 6.5.2017, blz. 20.

(2)  PB L 175 van 7.7.2017, blz. 644.

(3)  PB L 175 van 7.7.2017, blz. 679.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.

(4)  PB L 142 van 7.6.2018, blz. 41.

(5)  PB L 142 van 7.6.2018, blz. 45.


30.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/71


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 72/2018

van 23 maart 2018

tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst [2020/89]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst“ genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1402 van de Commissie van 28 juli 2017 betreffende de goedkeuring van de BMW AG-vrijloopfunctie met stationaire motor als innoverende technologie ter beperking van de CO2-emissies van personenauto’s uit hoofde van Verordening (EG) nr. 443/2009 van het Europees Parlement en de Raad (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage XX bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage XX bij de EER-overeenkomst wordt na punt 21aez (Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1153 van de Commissie) het volgende punt ingevoegd:

„21aeza.

32017 D 1402: Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1402 van de Commissie van 28 juli 2017 betreffende de goedkeuring van de BMW AG-vrijloopfunctie met stationaire motor als innoverende technologie ter beperking van de CO2-emissies van personenauto’s uit hoofde van Verordening (EG) nr. 443/2009 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 199 van 29.7.2017, blz. 14).“.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1402 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 24 maart 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 199 van 29.7.2017, blz. 14.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


30.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/72


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 73/2018

van 23 maart 2018

tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst [2020/90]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst“ genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1231 van de Commissie van 6 juni 2017 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1153 tot vaststelling van een methode voor het bepalen van de correlatieparameters die nodig zijn om de veranderingen in de regelgevende testprocedure weer te geven, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1014/2010 (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage XX bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage XX bij de EER-overeenkomst wordt in punt 21aez (Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1153 van de Commissie) het volgende toegevoegd:

„, gewijzigd bij:

32017 R 1231: Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1231 van de Commissie van 6 juni 2017 (PB L 177 van 8.7.2017, blz. 11).“.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1231 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 24 maart 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1), of op de dag van inwerkingtreding van Besluit nr. 71/2018 van het Gemengd Comité van de EER van 23 maart 2018 (2), indien dat later is.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 177 van 8.7.2017, blz. 11.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.

(2)  Zie bladzijde 69 van dit Publicatieblad.


30.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/73


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 74/2018

van 23 maart 2018

tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst [2020/91]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst“ genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1928 van de Commissie van 4 november 2016 betreffende de bepaling van de vervoerde vracht voor andere categorieën schepen dan passagiersschepen, roroschepen en containerschepen overeenkomstig Verordening (EU) 2015/757 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem vervoer (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage XX bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage XX bij de EER-overeenkomst wordt na punt 21awb (Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1927 van de Commissie) het volgende punt ingevoegd:

„21awc.

32016 R 1928: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1928 van de Commissie van 4 november 2016 betreffende de bepaling van de vervoerde vracht voor andere categorieën schepen dan passagiersschepen, roroschepen en containerschepen overeenkomstig Verordening (EU) 2015/757 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem vervoer (PB L 299 van 5.11.2016, blz. 22).“.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1928 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 24 maart 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 299 van 5.11.2016, blz. 22.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


30.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/74


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 75/2018

van 23 maart 2018

tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst [2020/92]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst“ genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn (EU) 2017/2096 van de Commissie van 15 november 2017 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende autowrakken (1) moet in de EER-overeenkomst worgen opgenomen.

(2)

Bijlage XX bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage XX bij de EER-overeenkomst wordt in punt 32e (Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32017 L 2096: Richtlijn (EU) 2017/2096 van de Commissie van 15 november 2017 (PB L 299 van 16.11.2017, blz. 24).“.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Richtlijn (EU) 2017/2096 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 24 maart 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 299 van 16.11.2017, blz. 24.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


30.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/75


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 76/2018

van 23 maart 2018

tot wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden [2020/93]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst“ genoemd), en met name de artikelen 86 en 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Het is passend de samenwerking tussen de partijen bij de EER-overeenkomst uit te breiden en er aanbeveling van de Raad van 22 mei 2017 inzake het Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren en tot intrekking van de aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 tot vaststelling van een Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (1), in op te nemen.

(2)

Protocol 31 bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 4, lid 8, van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32017 H 0615: Aanbeveling van de Raad van 22 mei 2017 inzake het Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren en tot intrekking van de aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 tot vaststelling van een Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (PB C 189 van 15.6.2017, blz. 15).“.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 24 maart 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB C 189 van 15.6.2017, blz. 15.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.