ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 215

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

61e jaargang
23 augustus 2018


Inhoud

 

III   Andere handelingen

Bladzijde

 

 

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 216/2016 van 2 december 2016 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst [2018/1154]

1

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 217/2016 van 2 december 2016 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst [2018/1155]

3

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 218/2016 van 2 december 2016 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst [2018/1156]

4

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 219/2016 van 2 december 2016 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) en bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1157]

5

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 220/2016 van 2 december 2016 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst [2018/1158]

7

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 221/2016 van 2 december 2016 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst [2018/1159]

8

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 222/2016 van 2 december 2016 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst [2018/1160]

10

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 223/2016 van 2 december 2016 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst [2018/1161]

12

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 224/2016 van 2 december 2016 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst [2018/1162]

14

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 225/2016 van 2 december 2016 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst [2018/1163]

15

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 226/2016 van 2 december 2016 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1164]

17

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 227/2016 van 2 december 2016 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1165]

18

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 228/2016 van 2 december 2016 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1166]

19

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 229/2016 van 2 december 2016 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1167]

21

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 230/2016 van 2 december 2016 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1168]

22

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 231/2016 van 2 december 2016 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1169]

24

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 232/2016 van 2 december 2016 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1170]

26

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 233/2016 van 2 december 2016 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1171]

28

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 234/2016 van 2 december 2016 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1172]

30

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 235/2016 van 2 december 2016 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1173]

32

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 236/2016 van 2 december 2016 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1174]

33

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 237/2016 van 2 december 2016 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1175]

35

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 238/2016 van 2 december 2016 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1176]

37

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 239/2016 van 2 december 2016 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1177]

38

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 240/2016 van 2 december 2016 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1178]

39

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 241/2016 van 2 december 2016 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) en bijlage X (Diensten in het algemeen) bij de EER-overeenkomst [2018/1179]

40

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 242/2016 van 2 december 2016 tot wijziging van bijlage XI (Elektronische communicatie, audiovisuele diensten en informatiemaatschappij) bij de EER-overeenkomst [2018/1180]

41

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 245/2016 van 2 december 2016 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2018/1181]

42

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 246/2016 van 2 december 2016 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2018/1182]

43

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 247/2016 van 2 december 2016 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2018/1183]

44

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 248/2016 van 2 december 2016 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst [2018/1184]

45

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 249/2016 van 2 december 2016 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst [2018/1185]

46

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 250/2016 van 2 december 2016 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst [2018/1186]

47

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 251/2016 van 2 december 2016 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst [2018/1187]

49

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 252/2016 van 2 december 2016 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst [2018/1188]

50

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 253/2016 van 2 december 2016 tot wijziging van bijlage XXII (Vennootschapsrecht) bij de EER-overeenkomst [2018/1189]

51

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 254/2016 van 2 december 2016 tot wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden [2018/1190]

52

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 255/2016 van 2 december 2016 tot wijziging van Protocol 47 (inzake de opheffing van de technische belemmeringen voor het handelsverkeer in wijn) bij de EER-overeenkomst [2018/1191]

53

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


III Andere handelingen

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/1


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 216/2016

van 2 december 2016

tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst [2018/1154]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1101 van de Commissie van 5 juli 2016 tot wijziging van de bijlagen I en II bij Beschikking 2004/558/EG wat betreft de status van de deelstaten Rijnland-Palts en Saarland alsmede de Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold en Münster in Duitsland als vrij van infectieuze boviene rhinotracheïtis (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake levende dieren, andere dan vissen en aquacultuurdieren. Wetgeving over deze aangelegenheden is niet van toepassing op IJsland, zoals vermeld in punt 2 van de inleiding van hoofdstuk I van bijlage I bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op IJsland.

(3)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake veterinaire aangelegenheden. Wetgeving inzake veterinaire aangelegenheden is niet van toepassing op Liechtenstein, zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de sectorale aanpassingen van bijlage I bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(4)

Bijlage I bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In deel 4.2 van hoofdstuk I van bijlage I bij de EER-overeenkomst wordt in punt 80 (Beschikking 2004/558/EG van de Commissie) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32016 D 1101: Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1101 van de Commissie van 5 juli 2016 (PB L 182 van 7.7.2016, blz. 51).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken tekst in de Noorse taal van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1101 is authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 december 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 december 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 182 van 7.7.2016, blz. 51.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/3


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 217/2016

van 2 december 2016

tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst [2018/1155]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1235 van de Commissie van 26 juli 2016 tot erkenning van een laboratorium in de Republiek Korea voor het uitvoeren van serologische tests om de doelmatigheid van antirabiësvaccins bij honden, katten en fretten te controleren (1), moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake levende dieren, andere dan vissen en aquacultuurdieren. Wetgeving over deze aangelegenheden is niet van toepassing op IJsland, zoals vermeld in punt 2 van de inleiding van hoofdstuk I van bijlage I bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op IJsland.

(3)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake veterinaire aangelegenheden. Wetgeving inzake veterinaire aangelegenheden is niet van toepassing op Liechtenstein, zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de sectorale aanpassingen van bijlage I bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(4)

Bijlage I bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In deel 4.2 van hoofdstuk I van bijlage I bij de EER-overeenkomst wordt na punt 101 (Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/423 het volgende punt ingevoegd:

„102.

32016 D 1235: Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1235 van de Commissie van 26 juli 2016 tot erkenning van een laboratorium in de Republiek Korea voor het uitvoeren van serologische tests om de doelmatigheid van antirabiësvaccins bij honden, katten en fretten te controleren (PB L 202 van 28.7.2016, blz. 43).

Dit besluit is niet van toepassing op IJsland.”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken tekst in de Noorse taal van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1235 is authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 december 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 december 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 202 van 28.7.2016, blz. 43.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/4


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 218/2016

van 2 december 2016

tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst [2018/1156]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1100 van de Commissie van 5 juli 2016 tot wijziging van de bijlage bij Beschikking 2007/453/EG wat de BSE-status van Costa Rica, Duitsland, Litouwen, Namibië en Spanje betreft (1), moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake veterinaire aangelegenheden. Wetgeving inzake veterinaire aangelegenheden is niet van toepassing op Liechtenstein, zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de sectorale aanpassingen van bijlage I bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(3)

Bijlage I bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In deel 7.2 van hoofdstuk I van bijlage I bij de EER-overeenkomst wordt in punt 49 (Beschikking 2007/453/EG van de Commissie) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32016 D 1100: Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1100 van de Commissie van 5 juli 2016 (PB L 182 van 7.7.2016, blz. 47).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1100 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 december 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 december 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 182 van 7.7.2016, blz. 47.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/5


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 219/2016

van 2 december 2016

tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) en bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1157]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1918 van de Commissie van 22 oktober 2015 tot vaststelling van het systeem voor administratieve bijstand en samenwerking (AAC-systeem) krachtens Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake veterinaire aangelegenheden, diervoeders en levensmiddelen. Wetgeving inzake veterinaire aangelegenheden, diervoeders en levensmiddelen dient niet van toepassing te zijn op Liechtenstein, zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de sectorale aanpassingen bij bijlage I en de inleiding van hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(3)

De bijlagen I en II bij de EER-overeenkomst moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

In deel 1.1 van hoofdstuk I wordt na punt 11 (Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad) het volgende punt ingevoegd:

„11a.

32015 D 1918: Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1918 van de Commissie van 22 oktober 2015 tot vaststelling van het systeem voor administratieve bijstand en samenwerking (AAC-systeem) krachtens Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (PB L 280 van 24.10.2015, blz. 31).”.

2)

In hoofdstuk II wordt na punt 31j (Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad) het volgende punt ingevoegd:

„31ja.

32015 D 1918: Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1918 van de Commissie van 22 oktober 2015 tot vaststelling van het systeem voor administratieve bijstand en samenwerking (AAC-systeem) krachtens Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (PB L 280 van 24.10.2015, blz. 31).”.

Artikel 2

In hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt na punt 54zzzi (Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad) het volgende punt ingevoegd:

„54zzzia.

32015 D 1918: Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1918 van de Commissie van 22 oktober 2015 tot vaststelling van het systeem voor administratieve bijstand en samenwerking (AAC-systeem) krachtens Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (PB L 280 van 24.10.2015, blz. 31).”.

Artikel 3

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1918 zijn authentiek.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op 3 december 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 5

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 december 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 280 van 24.10.2015, blz. 31.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/7


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 220/2016

van 2 december 2016

tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst [2018/1158]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/842 van de Commissie van 27 mei 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 167/2008 wat betreft de naam van de vergunninghouder en de handelsnaam van een coccidiostaticum (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen

(2)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake diervoeding. Wetgeving inzake diervoeding is niet van toepassing op Liechtenstein zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de sectorale aanpassingen bij bijlage I bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(3)

Bijlage I bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk II van bijlage I bij de EER-overeenkomst wordt in punt 1zzzzm (Verordening (EG) nr. 167/2008 van de Commissie) het volgende toegevoegd:

„, gewijzigd bij:

32016 R 0842: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/842 van de Commissie van 27 mei 2016 (PB L 141 van 28.5.2016, blz. 47).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/842 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 december 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 december 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 141 van 28.5.2016, blz. 47.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/8


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 221/2016

van 2 december 2016

tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst [2018/1159]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/895 van de Commissie van 8 juni 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2008 wat betreft de naam van de vergunninghouder voor een preparaat van Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) en Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/896 van de Commissie van 8 juni 2016 tot verlening van een vergunning voor ijzernatriumtartraten als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten (2) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/897 van de Commissie van 8 juni 2016 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor legkippen en siervissen (vergunninghouder Asahi Calpis Wellness Co. Ltd) en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1444/2006, (EU) nr. 333/2010 en (EU) nr. 184/2011 wat betreft de vergunninghouder (3) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/898 van de Commissie van 8 juni 2016 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Bacillus licheniformis (ATCC 53757) en de protease ervan (EC 3.4.21.19) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, opfokleghennen en minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mest- en legdoeleinden en siervogels (vergunninghouder Novus Europe SA/nv) (4) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(5)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/899 van de Commissie van 8 juni 2016 tot verlening van een vergunning voor een 6-fytase, geproduceerd door Trichoderma reesei (ATCC SD-6528), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle pluimveesoorten en alle varkenssoorten (behalve speenvarkens) (vergunninghouder Danisco (UK) Ltd) (5) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(6)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/900 van de Commissie van 8 juni 2016 tot verlening van een vergunning voor benzoëzuur als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor zeugen (vergunninghouder DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) (6) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(7)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake diervoeding. Wetgeving inzake diervoeding is niet van toepassing op Liechtenstein zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de sectorale aanpassingen bij bijlage I bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(8)

Bijlage I bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Hoofdstuk II van bijlage I bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

In punt 1zzzzzd (Verordening (EG) nr. 1290/2008 van de Commissie) wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32016 R 0895: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/895 van de Commissie van 8 juni 2016 (PB L 152 van 9.6.2016, blz. 1).”.

2)

In punt 1zzz (Verordening (EG) nr. 1444/2006 van de Commissie) wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32016 R 0897: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/897 van de Commissie van 8 juni 2016 (PB L 152 van 9.6.2016, blz. 7).”.

3)

In de punten 2c (Verordening (EU) nr. 333/2010 van de Commissie) en 2v (Verordening (EU) nr. 184/2011 van de Commissie) wordt het volgende toegevoegd:

„, gewijzigd bij:

32016 R 0897: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/897 van de Commissie van 8 juni 2016 (PB L 152 van 9.6.2016, blz. 7).”.

4)

Na punt 163 (Uitvoeringsverordening (EU) 2016/329 van de Commissie) worden de volgende punten ingevoegd:

„164.

32016 R 0896: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/896 van de Commissie van 8 juni 2016 tot verlening van een vergunning voor ijzernatriumtartraten als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten (PB L 152 van 9.6.2016, blz. 3).

165.

32016 R 0897: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/897 van de Commissie van 8 juni 2016 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor legkippen en siervissen (vergunninghouder Asahi Calpis Wellness Co. Ltd) en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1444/2006, (EU) nr. 333/2010 en (EU) nr. 184/2011 wat betreft de vergunninghouder (PB L 152 van 9.6.2016, blz. 7).

166.

32016 R 0898: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/898 van de Commissie van 8 juni 2016 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Bacillus licheniformis (ATCC 53757) en de protease ervan (EC 3.4.21.19) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, opfokleghennen en minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mest- en legdoeleinden en siervogels (vergunninghouder Novus Europe SA/nv) (PB L 152 van 9.6.2016, blz. 11).

167.

32016 R 0899: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/899 van de Commissie van 8 juni 2016 tot verlening van een vergunning voor een 6-fytase, geproduceerd door Trichoderma reesei (ATCC SD-6528), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle pluimveesoorten en alle varkenssoorten (behalve speenvarkens) (vergunninghouder Danisco (UK) Ltd) (PB L 152 van 9.6.2016, blz. 15).

168.

32016 R 0900: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/900 van de Commissie van 8 juni 2016 tot verlening van een vergunning voor benzoëzuur als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor zeugen (vergunninghouder DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) (PB L 152 van 9.6.2016, blz. 18).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Uitvoeringsverordeningen (EU) 2016/895, (EU) 2016/896, (EU) 2016/897, (EU) 2016/898, (EU) 2016/899 en (EU) 2016/900 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 december 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 december 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 152 van 9.6.2016, blz. 1.

(2)  PB L 152 van 9.6.2016, blz. 3.

(3)  PB L 152 van 9.6.2016, blz. 7.

(4)  PB L 152 van 9.6.2016, blz. 11.

(5)  PB L 152 van 9.6.2016, blz. 15.

(6)  PB L 152 van 9.6.2016, blz. 18.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/10


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 222/2016

van 2 december 2016

tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst [2018/1160]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/972 van de Commissie van 17 juni 2016 tot verlening van een vergunning voor L-arginine geproduceerd door Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/973 van de Commissie van 17 juni 2016 tot verlening van een vergunning voor zinkbislysinaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten (2) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/997 van de Commissie van 21 juni 2016 tot verlening van een vergunning voor endo-1,4-bèta-xylanase EC 3.2.1.8 geproduceerd door Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) en endo-1,3(4)-bèta-glucanase EC 3.2.1.6 geproduceerd door Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor zogende zeugen en kleine varkenssoorten (vergunninghouder Danisco (UK) Ltd) (3) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1007 van de Commissie van 22 juni 2016 tot verlening van een vergunning voor ammoniumchloride als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor honden, katten en andere herkauwers dan mestlammeren (vergunninghouder Latochema Co Ltd) (4) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(5)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake diervoeding. Wetgeving inzake diervoeding is niet van toepassing op Liechtenstein zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de sectorale aanpassingen bij bijlage I bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(6)

Bijlage I bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk II van bijlage I bij de EER-overeenkomst worden na punt 168 (Uitvoeringsverordening (EU) 2016/900 van de Commissie) de volgende punten ingevoegd:

„169.

32016 R 0972: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/972 van de Commissie van 17 juni 2016 tot verlening van een vergunning voor L-arginine geproduceerd door Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten (PB L 161 van 18.6.2016, blz. 18).

170.

32016 R 0973: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/973 van de Commissie van 17 juni 2016 tot verlening van een vergunning voor zinkbislysinaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten (PB L 161 van 18.6.2016, blz. 21).

171.

32016 R 0997: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/997 van de Commissie van 21 juni 2016 tot verlening van een vergunning voor endo-1,4-bèta-xylanase EC 3.2.1.8 geproduceerd door Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) en endo-1,3(4)-bèta-glucanase EC 3.2.1.6 geproduceerd door Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor zogende zeugen en kleine varkenssoorten (vergunninghouder Danisco (UK) Ltd) (PB L 164 van 22.6.2016, blz. 4).

172.

32016 R 1007: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1007 van de Commissie van 22 juni 2016 tot verlening van een vergunning voor ammoniumchloride als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor honden, katten en andere herkauwers dan mestlammeren (vergunninghouder Latochema Co Ltd) (PB L 165 van 23.6.2016, blz. 10).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Uitvoeringsverordeningen (EU) 2016/972, (EU) 2016/973, (EU) 2016/997 en (EU) 2016/1007 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 december 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 december 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 161 van 18.6.2016, blz. 18.

(2)  PB L 161 van 18.6.2016, blz. 21.

(3)  PB L 164 van 22.6.2016, blz. 4.

(4)  PB L 165 van 23.6.2016, blz. 10.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/12


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 223/2016

van 2 december 2016

tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst [2018/1161]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1095 van de Commissie van 6 juli 2016 tot verlening van een vergunning voor zinkacetaat-dihydraat, watervrij zinkchloride, zinkoxide, zinksulfaat-heptahydraat, zinksulfaat-monohydraat, zinkchelaat van aminozuren, gehydrateerd, zinkchelaat van eiwithydrolysaten, zinkchelaat van glycinehydraat (vast) en zinkchelaat van glycinehydraat (vloeibaar) als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1334/2003, (EG) nr. 79/2006, (EU) nr. 335/2010 en Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 991/2012 en (EU) nr. 636/2013 (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake diervoeding. Wetgeving inzake diervoeding is niet van toepassing op Liechtenstein zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de sectorale aanpassingen bij bijlage I bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(3)

Bijlage I bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Hoofdstuk II van bijlage I bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

In punt 1zq (Verordening (EG) nr. 1334/2003 van de Commissie) wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32016 R 1095: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1095 van de Commissie van 6 juli 2016, (PB L 182 van 7.7.2016, blz. 7).”.

2)

In punt 1zzu (Verordening (EG) nr. 479/2006 van de Commissie), punt 1zzzzzj (Verordening (EU) nr. 335/2010 van de Commissie), punt 60 (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 991/2012 van de Commissie) en punt 94 (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 636/2013 van de Commissie) wordt het volgende toegevoegd:

„, gewijzigd bij:

32016 R 1095: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1095 van de Commissie van 6 juli 2016 (PB L 182 van 7.7.2016, blz. 7).”.

3)

Na punt 172 (Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1007 van de Commissie) wordt het volgende punt ingevoegd:

„173.

32016 R 1095: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1095 van de Commissie van 6 juli 2016 tot verlening van een vergunning voor zinkacetaat-dihydraat, watervrij zinkchloride, zinkoxide, zinksulfaat-heptahydraat, zinksulfaat-monohydraat, zinkchelaat van aminozuren, gehydrateerd, zinkchelaat van eiwithydrolysaten, zinkchelaat van glycinehydraat (vast) en zinkchelaat van glycinehydraat (vloeibaar) als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1334/2003, (EG) nr. 79/2006, (EU) nr. 335/2010 en Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 991/2012 en (EU) nr. 636/2013 (PB L 182 van 7.7.2016, blz. 7).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1095 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 december 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 december 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 182 van 7.7.2016, blz. 7.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/14


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 224/2016

van 2 december 2016

tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst [2018/1162]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1220 van de Commissie van 26 juli 2016 tot verlening van een vergunning voor L-threonine geproduceerd door Escherichia coli als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake diervoeding. Wetgeving inzake diervoeding is niet van toepassing op Liechtenstein zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de sectorale aanpassingen bij bijlage I bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(3)

Bijlage I bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk II van bijlage I bij de EER-overeenkomst wordt na punt 173 (Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1095 van de Commissie) het volgende punt ingevoegd:

„174.

32016 R 1220: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1220 van de Commissie van 26 juli 2016 tot verlening van een vergunning voor L-threonine geproduceerd door Escherichia coli als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten (PB L 201 van 27.7.2016, blz. 11).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1220 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 december 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 december 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 201 van 27.7.2016, blz. 11.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/15


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 225/2016

van 2 december 2016

tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst [2018/1163]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/317 van de Commissie van 3 maart 2016 tot wijziging van de Richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG en 2002/57/EG met betrekking tot het officiële etiket van verpakkingen die zaai- of pootgoed bevatten (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/320 van de Commissie van 3 maart 2016 tot wijziging van Beschikking 2004/842/EG tot vaststelling van uitvoeringsregels volgens welke de lidstaten toestemming kunnen geven voor het in de handel brengen van zaai- of pootgoed van rassen waarvoor de opname in de nationale rassenlijst voor landbouw- of groentegewassen is aangevraagd (2) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake fytosanitaire aangelegenheden. Wetgeving inzake fytosanitaire aangelegenheden is niet van toepassing op Liechtenstein zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de sectorale aanpassingen van bijlage I bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(4)

Bijlage I bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Hoofdstuk III van bijlage I bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

In de punten 2 (Richtlijn 66/401/EEG van de Raad), 3 (Richtlijn 66/402/EEG van de Raad), 11 (Richtlijn 2002/54/EG van de Raad), 12 (Richtlijn 2002/55/EG van de Raad) en 13 (Richtlijn 2002/57/EG van de Raad) wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32016 L 0317: Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/317 van de Commissie van 3 maart 2016 (PB L 60 van 5.3.2016, blz. 72).”.

2)

In punt 36 (Beschikking 2004/842/EG van de Commissie) wordt het volgende toegevoegd:

„, gewijzigd bij:

32016 L 0320: Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/320 van de Commissie van 3 maart 2016 (PB L 60 van 5.3.2016, blz. 88).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/317 en Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/320 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 december 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 december 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 60 van 5.3.2016, blz. 72.

(2)  PB L 60 van 5.3.2016, blz. 88.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/17


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 226/2016

van 2 december 2016

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1164]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2016/427 van de Commissie van 10 maart 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 692/2008 wat de emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) betreft (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD

Artikel 1

In hoofdstuk I van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt in punt 45zu (Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32016 R 0427: Verordening (EU) 2016/427 van de Commissie van 10 maart 2016 (PB L 82 van 31.3.2016, blz. 1).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) 2016/427 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 december 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 december 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 82 van 31.3.2016, blz. 1.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/18


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 227/2016

van 2 december 2016

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1165]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2016/1718 van de Commissie van 20 september 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 582/2011 met betrekking tot emissies van zware voertuigen wat de bepalingen inzake het testen met draagbare emissiemeetsystemen en de procedure voor het testen van de duurzaamheid van vervangingssystemen voor verontreinigingsbeheersing betreft (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk I van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt in punt 45zzl (Verordening (EU) nr. 582/2011 van de Commissie) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32016 R 1718: Verordening (EU) 2016/1718 van de Commissie van 20 september 2016 (PB L 259 van 27.9.2016, blz. 1).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) 2016/1718 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 december 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 december 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 259 van 27.9.2016, blz. 1.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/19


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 228/2016

van 2 december 2016

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1166]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2015/1933 van de Commissie van 27 oktober 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat betreft de maximumgehalten aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen in cacaovezels, bananenchips, voedingssupplementen, gedroogde kruiden en gedroogde specerijen (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Verordening (EU) 2015/1940 van de Commissie van 28 oktober 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat betreft de maximumgehalten aan moederkorensclerotiën in bepaalde onbewerkte granen en de bepalingen betreffende toezicht en rapportage (2) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake voedingsmiddelen. Wetgeving inzake voedingsmiddelen is niet van toepassing op Liechtenstein, zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de inleiding van hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(4)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt in punt 54zzzz (Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de Commissie) de volgende streepjes toegevoegd:

„—

32015 R 1933: Verordening (EU) 2015/1933 van de Commissie van 27 oktober 2015 (PB L 282 van 28.10.2015, blz. 11),

32015 R 1940: Verordening (EG) 2015/1940 van de Commissie van 28 oktober 2015 (PB L 283 van 29.10.2015, blz. 3).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Uitvoeringsverordeningen (EU) 2015/1933 en (EU) 2015/1940 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 december 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 december 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 282 van 28.10.2015, blz. 11.

(2)  PB L 283 van 29.10.2015, blz. 3.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/21


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 229/2016

van 2 december 2016

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1167]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2016/1244 van de Commissie van 28 juli 2016 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft bepaalde aromastoffen uit een groep gekenmerkt door een alfa,bèta-onverzadigde structuur (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake voedingsmiddelen. Wetgeving inzake voedingsmiddelen is niet van toepassing op Liechtenstein, zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de inleiding van hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(3)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt in punt 54zzzzs (Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32016 R 1244: Verordening (EU) 2016/1244 van de Commissie van 28 juli 2016 (PB L 204 van 29.7.2016, blz. 7).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) 2016/1244 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 december 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, bedoelde kennisgevingen zijn opgenomen (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 december 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 204 van 29.7.2016, blz. 7.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/22


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 230/2016

van 2 december 2016

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1168]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/854 van de Commissie van 30 mei 2016 tot verlening van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 432/2012 (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Verordening (EU) 2016/862 van de Commissie van 31 mei 2016 tot weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen gaan (2) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake voedingsmiddelen. Wetgeving inzake voedingsmiddelen is niet van toepassing op Liechtenstein, zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de inleiding van hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(4)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

In punt 54zzzzzp (Verordening (EU) nr. 432/2012 van de Commissie) wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32016 R 0854: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/854 van de Commissie van 30 mei 2016 (PB L 142 van 31.5.2016, blz. 5).”.

2)

Na punt 111 (Verordening (EU) 2016/372 van de Commissie) worden de volgende punten ingevoegd:

„112.

32016 R 0854: Verordening (EU) 2016/854 van de Commissie van 30 mei 2016 tot verlening van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 432/2012 (PB L 142 van 31.5.2016, blz. 5).

113.

32016 R 0862: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/862 van de Commissie van 31 mei 2016 tot weigering van een vergunning voor een gezondheidsclaim voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen gaat (PB L 144 van 1.6.2016, blz. 24).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Uitvoeringsverordeningen (EU) 2016/854 en (EU) 2016/862 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 december 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 december 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 142 van 31.5.2016, blz. 5.

(2)  PB L 144 van 1.6.2016, blz. 24.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/24


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 231/2016

van 2 december 2016

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1169]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2015/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 tot intrekking van Richtlijn 76/621/EEG van de Raad betreffende de vaststelling van het maximumgehalte aan erucazuur in oliën en vetten, en van Verordening (EG) nr. 320/2006 van de Raad tot instelling van een tijdelijke regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie (1) dient in de EER-overeenkomst te worden opgenomen.

(2)

De in de EER-overeenkomst opgenomen Richtlijn 76/621/EEG van de Raad (2) wordt bij Verordening (EU) 2015/2284 ingetrokken en dient derhalve uit de EER-overeenkomst te worden geschrapt.

(3)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake voedingsmiddelen. Wetgeving inzake voedingsmiddelen is niet van toepassing op Liechtenstein, zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de inleiding van hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(4)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

Na punt 113 (Uitvoeringsverordening (EU) 2016/862 van de Commissie) wordt het volgende punt ingevoegd:

„114.

32015 R 2284: Verordening (EU) 2015/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 tot intrekking van Richtlijn 76/621/EEG van de Raad betreffende de vaststelling van het maximumgehalte aan erucazuur in oliën en vetten, en van Verordening (EG) nr. 320/2006 van de Raad tot instelling van een tijdelijke regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie (PB L 327 van 11.12.2015, blz. 23).”.

2)

De tekst van punt 12 (Richtlijn 76/621/EEG van de Raad) wordt geschrapt.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) 2015/2284 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 december 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 december 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 327 van 11.12.2015, blz. 23.

(2)  PB L 202 van 28.7.1976, blz. 35.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/26


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 232/2016

van 2 december 2016

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1170]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2016/1379 van de Commissie van 16 augustus 2016 tot weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen gaan (1), dient in de EER-overeenkomst te worden opgenomen.

(2)

Verordening (EU) 2016/1381 van de Commissie van 16 augustus 2016 tot weigering van een vergunning voor een gezondheidsclaim voor levensmiddelen die over de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen gaat (2), dient in de EER-overeenkomst te worden opgenomen.

(3)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake voedingsmiddelen. Wetgeving inzake voedingsmiddelen is niet van toepassing op Liechtenstein, zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de inleiding van hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(4)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst worden na punt 114 (Verordening (EU) 2015/2284 van het Europees Parlement en de Raad) de volgende punten ingevoegd:

„115.

32016 R 1379: Verordening (EU) 2016/1379 van de Commissie van 16 augustus 2016 tot weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen gaan (PB L 222 van 17.8.2016, blz. 1).

116.

32016 R 1381: Verordening (EU) 2016/1381 van de Commissie van 16 augustus 2016 tot weigering van een vergunning voor een gezondheidsclaim voor levensmiddelen die over de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen gaat (PB L 222 van 17.8.2016, blz. 8).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Verordeningen (EU) 2016/1379 en 2016/1381 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 december 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 december 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 222 van 17.8.2016, blz. 1.

(2)  PB L 222 van 17.8.2016, blz. 8.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/28


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 233/2016

van 2 december 2016

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1171]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2016/1389 van de Commissie van 17 augustus 2016 tot verlening van een vergunning voor een gezondheidsclaim voor levensmiddelen die over de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaat (1), dient in de EER-overeenkomst te worden opgenomen.

(2)

Verordening (EU) 2016/1390 van de Commissie van 17 augustus 2016 tot weigering van een vergunning voor een gezondheidsclaim voor levensmiddelen die over de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen gaat (2), dient in de EER-overeenkomst te worden opgenomen.

(3)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake voedingsmiddelen. Wetgeving inzake voedingsmiddelen is niet van toepassing op Liechtenstein, zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de inleiding van hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(4)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst worden na punt 116 (Verordening (EU) 2016/1381 van de Commissie) de volgende punten ingevoegd:

„117.

32016 R 1389: Verordening (EU) 2016/1389 van de Commissie van 17 augustus 2016 tot verlening van een vergunning voor een gezondheidsclaim voor levensmiddelen die over de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaat (PB L 223 van 18.8.2016, blz. 55).

118.

32016 R 1390: Verordening (EU) 2016/1390 van de Commissie van 17 augustus 2016 tot weigering van een vergunning voor een gezondheidsclaim voor levensmiddelen die over de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen gaat (PB L 223 van 18.8.2016, blz. 58).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordeningen (EU) 2016/1389 en 2016/1390 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 december 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 december 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 223 van 18.8.2016, blz. 55.

(2)  PB L 223 van 18.8.2016, blz. 58.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/30


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 234/2016

van 2 december 2016

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1172]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1174 van de Commissie van 15 juli 2016 betreffende de voorwaarden van de toelating voor een difenacum bevattende biocide dat overeenkomstig artikel 36 van Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad door Spanje is doorverwezen (1), dient in de EER-overeenkomst te worden opgenomen.

(2)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1175 van de Commissie van 15 juli 2016 betreffende de voorwaarden van de toelating voor een spinosad bevattende biocide dat overeenkomstig artikel 36 van Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad door het Verenigd Koninkrijk is doorverwezen (2), dient in de EER-overeenkomst te worden opgenomen.

(3)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk XV van bijlage II bij de EER-overeenkomst worden na punt 12nnx (Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/904 van de Commissie) de volgende punten ingevoegd:

„12nny.

32016 D 1174: Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1174 van de Commissie van 15 juli 2016 betreffende de voorwaarden van de toelating voor een difenacum bevattende biocide dat overeenkomstig artikel 36 van Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad door Spanje is doorverwezen (PB L 193 van 19.7.2016, blz. 110).

12nnz.

32016 D 1175: Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1175 van de Commissie van 15 juli 2016 betreffende de voorwaarden van de toelating voor een spinosad bevattende biocide dat overeenkomstig artikel 36 van Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad door het Verenigd Koninkrijk is doorverwezen (PB L 193 van 19.7.2016, blz. 113).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Uitvoeringsbesluiten (EU) 2016/1174 en 2016/1175 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 december 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 december 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 193 van 19.7.2016, blz. 110.

(2)  PB L 193 van 19.7.2016, blz. 113.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/32


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 235/2016

van 2 december 2016

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1173]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2016/1688 van de Commissie van 20 september 2016 tot wijziging van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft huidsensibilisering (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk XV van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt in punt 12zc (Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32016 R 1688: Verordening (EU) 2016/1688 van de Commissie van 20 september 2016 (PB L 255 van 21.9.2016, blz. 14).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) 2016/1688 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 december 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 december 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 255 van 21.9.2016, blz. 14.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/33


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 236/2016

van 2 december 2016

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1174]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/548 van de Commissie van 8 april 2016 tot goedkeuring van de basisstof diammoniumfosfaat overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/549 van de Commissie van 8 april 2016 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de verlenging van de geldigheidsduur voor de werkzame stoffen bentazon, cyhalofop-butyl, diquat, famoxadone, flumioxazine, DPX KE 459 (flupyrsulfuron methyl), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pymetrozine, thiabendazole en thifensulfuron-methyl (2) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/560 van de Commissie van 11 april 2016 tot goedkeuring van de basisstof wei overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (3) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Hoofdstuk XV van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

In punt 13a (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie) worden de volgende streepjes toegevoegd:

„—

32016 R 0548: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/548 van de Commissie van 8 april 2016 (PB L 95 van 9.4.2016, blz. 1),

32016 R 0549: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/549 van de Commissie van 8 april 2016 (PB L 95 van 9.4.2016, blz. 4),

32016 R 0560: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/560 van de Commissie van 11 april 2016 (PB L 96 van 12.4.2016, blz. 23).”.

2)

Na punt 13zzzzzzd (Uitvoeringsverordening (EU) 2016/638 van de Commissie) worden de volgende punten ingevoegd:

„13zzzzzze.

32016 R 0548: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/548 van de Commissie van 8 april 2016 tot goedkeuring van de basisstof diammoniumfosfaat overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 95 van 9.4.2016, blz. 1).

13zzzzzzf.

32016 R 0560: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/560 van de Commissie van 11 april 2016 tot goedkeuring van de basisstof wei overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 96 van 12.4.2016, blz. 23).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsverordeningen (EU) 2016/548, 2016/549 en 2016/560 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 december 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 december 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 95 van 9.4.2016, blz. 1.

(2)  PB L 95 van 9.4.2016, blz. 4.

(3)  PB L 96 van 12.4.2016, blz. 23.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/35


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 237/2016

van 2 december 2016

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1175]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/864 van de Commissie van 31 mei 2016 tot niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof triasulfuron overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/871 van de Commissie van 1 juni 2016 tot niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof amitrol overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (2) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/872 van de Commissie van 1 juni 2016 tot niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof isoproturon overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (3) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Hoofdstuk XV van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

In punt 13a (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie) worden de volgende streepjes toegevoegd:

„—

32016 R 0864: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/864 van de Commissie van 31 mei 2016 (PB L 144 van 1.6.2016, blz. 32),

32016 R 0871: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/871 van de Commissie van 1 juni 2016 (PB L 145 van 2.6.2016, blz. 4),

32016 R 0872: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/872 van de Commissie van 1 juni 2016 (PB L 145 van 2.6.2016, blz. 7).”.

2)

Na punt 13zzzzzzf (Uitvoeringsverordening (EU) 2016/560 van de Commissie) worden de volgende punten ingevoegd:

„13zzzzzzg.

32016 R 0864: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/864 van de Commissie van 31 mei 2016 tot niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof triasulfuron overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 144 van 1.6.2016, blz. 32).

13zzzzzzh.

32016 R 0871: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/871 van de Commissie van 1 juni 2016 tot niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof amitrol overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 145 van 2.6.2016, blz. 4).

13zzzzzzi.

32016 R 0872: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/872 van de Commissie van 1 juni 2016 tot niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof isoproturon overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 145 van 2.6.2016, blz. 7).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsverordeningen (EU) 2016/864, 2016/871 en (EU) 2016/872 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 december 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 december 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 144 van 1.6.2016, blz. 32.

(2)  PB L 145 van 2.6.2016, blz. 4.

(3)  PB L 145 van 2.6.2016, blz. 7.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/37


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 238/2016

van 2 december 2016

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1176]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/951 van de Commissie van 15 juni 2016 tot goedkeuring van de werkzame stof met een laag risico Trichoderma atroviride stam SC1, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Hoofdstuk XV van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

In punt 13a (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie) wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32016 R 0951: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/951 van de Commissie van 15 juni 2016 (PB L 159 van 16.6.2016, blz. 6).”.

2)

Na punt 13zzzzzzi (Uitvoeringsverordening (EU) 2016/872 van de Commissie) wordt het volgende punt ingevoegd:

„13zzzzzzj.

32016 R 0951: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/951 van de Commissie van 15 juni 2016 tot goedkeuring van de werkzame stof met een laag risico Trichoderma atroviride stam SC1, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 (PB L 159 van 16.6.2016, blz. 6).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/951 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 december 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 december 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 159 van 16.6.2016, blz. 6.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/38


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 239/2016

van 2 december 2016

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1177]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn (EU) 2016/970 van de Commissie van 27 mei 2016 tot wijziging van Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van defensiegerelateerde producten (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk XIX van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt in punt 3q (Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32016 L 0970: Richtlijn (EU) 2016/970 van de Commissie van 27 mei 2016 (PB L 163 van 21.6.2016, blz. 1).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Richtlijn (EU) 2016/970 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 december 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 december 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 163 van 21.6.2016, blz. 1.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/39


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 240/2016

van 2 december 2016

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1178]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2016/235 van de Commissie van 18 februari 2016 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake gedistilleerde dranken. Wetgeving inzake gedistilleerde dranken is niet van toepassing op Liechtenstein, zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald is in de inleiding van hoofdstuk XXVII van bijlage II bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(3)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk XXVII van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt in punt 9 (Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32016 R 0235: Verordening (EU) 2016/235 van de Commissie van 18 februari 2016 (PB L 44 van 19.2.2016, blz. 7).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) 2016/235 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 december 2016 op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1 van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 december 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 44 van 19.2.2016, blz. 7.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/40


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 241/2016

van 2 december 2016

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) en bijlage X (Diensten in het algemeen) bij de EER-overeenkomst [2018/1179]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Aanbeveling 2013/461/EU van de Commissie van 17 september 2013 inzake de beginselen voor de werking van Solvit (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

De in de EER-overeenkomst opgenomen Aanbeveling 2001/893/EG van de Commissie (2) wordt vervangen door Aanbeveling 2013/461/EU en moet derhalve in het kader van de EER-overeenkomst worden vervangen.

(3)

De bijlagen II en X bij de EER-overeenkomst moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk XX van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt onder „RECHTSHANDELINGEN WAARVAN DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN NOTA NEMEN” de tekst van punt 5 (Aanbeveling 2001/893/EG van de Commissie) geschrapt.

Artikel 2

In bijlage X bij de EER-overeenkomst wordt na punt 3a (Uitvoeringsbesluit 2014/89/EU van de Commissie) het volgende ingevoegd:

RECHTSHANDELINGEN WAARVAN DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN NOTA NEMEN

1.

32013 H 0461: Aanbeveling 2013/461/EU van de Commissie van 17 september 2013 inzake de beginselen voor de werking van Solvit (PB L 249 van 19.9.2013, blz. 10).”.

Artikel 3

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Aanbeveling 2013/461/EU zijn authentiek.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op 3 december 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 5

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 december 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 249 van 19.9.2013, blz. 10.

(2)  PB L 331 van 15.12.2001, blz. 79.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/41


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 242/2016

van 2 december 2016

tot wijziging van bijlage XI (Elektronische communicatie, audiovisuele diensten en informatiemaatschappij) bij de EER-overeenkomst [2018/1180]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/687 van de Commissie van 28 april 2016 betreffende de harmonisering van de frequentieband 694-790 MHz voor terrestrische systemen die draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie kunnen verschaffen en voor flexibel nationaal gebruik in de Unie (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage XI bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage XI bij de EER-overeenkomst wordt na punt 5czl (Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/339 van de Commissie) het volgende punt ingevoegd:

„5czm.

32016 D 0687: Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/687 van de Commissie van 28 april 2016 betreffende de harmonisering van de frequentieband 694-790 MHz voor terrestrische systemen die draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie kunnen verschaffen en voor flexibel nationaal gebruik in de Unie (PB L 118 van 4.5.2016, blz. 4).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/687 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 december 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 december 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 118 van 4.5.2016, blz. 4.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/42


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 245/2016

van 2 december 2016

tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2018/1181]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/472 van de Commissie van 31 maart 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 72/2010 met betrekking tot de definitie van het begrip „inspecteur van de Commissie” (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage XIII bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage XIII bij de EER-overeenkomst wordt punt 66hc (Verordening (EU) nr. 72/2010 van de Commissie) als volgt gewijzigd:

1)

Het volgende wordt toegevoegd:

„, gewijzigd bij:

32016 R 0472: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/472 van de Commissie van 31 maart 2016 (PB L 85 van 1.4.2016, blz. 28).”.

2)

De tekst van aanpassing b) wordt vervangen door:

„In artikel 6, lid 2, wordt het volgende toegevoegd:

Bij haar inspecties kan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA een beroep doen op door de EU-lidstaten opgegeven nationale auditors, alsmede op inspecteurs die in dienst zijn bij de Commissie.”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/472 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 december 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 december 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 85 van 1.4.2016, blz. 28.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/43


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 246/2016

van 2 december 2016

tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2018/1182]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2016/1158 van de Commissie van 15 juli 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 452/2014 wat betreft de schrapping van de modellen voor de vergunningen die aan exploitanten uit derde landen worden afgegeven en voor de bijbehorende specificaties (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage XIII bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage XIII bij de EER-overeenkomst wordt in punt 66ng (Verordening (EU) nr. 452/2014 van de Commissie) het volgende toegevoegd:

„, gewijzigd bij:

32016 R 1158: Verordening (EU) 2016/1158 van de Commissie van 15 juli 2016 (PB L 192 van 16.7.2016, blz. 21).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) 2016/1158 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 december 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 december 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 192 van 16.7.2016, blz. 21.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/44


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 247/2016

van 2 december 2016

tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2018/1183]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1185 van de Commissie van 20 juli 2016 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 923/2012 wat betreft de actualisering en voltooiing van de gemeenschappelijke luchtverkeersregels en operationele bepalingen betreffende luchtvaartnavigatiediensten en -procedures (SERA deel C) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 730/2006 (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

De in de EER-overeenkomst opgenomen Verordening (EG) nr. 730/2006 van de Commissie (2) wordt bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1185 ingetrokken en moet derhalve uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

(3)

Bijlage XIII bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage XIII bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

In punt 66wk (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 923/2012 van de Commissie) wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32016 R 1185: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1185 van de Commissie van 20 juli 2016 (PB L 196 van 21.7.2016, blz. 3).”.

2)

De tekst van punt 66wa (Verordening (EG) nr. 730/2006 van de Commissie) wordt geschrapt.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1185 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 december 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 december 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 196 van 21.7.2016, blz. 3.

(2)  PB L 128 van 16.5.2006, blz. 3.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/45


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 248/2016

van 2 december 2016

tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst [2018/1184]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Besluit (EU) 2015/2099 van de Commissie van 18 november 2015 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor groeimedia, bodemverbeteraars en strooisel (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

De in de EER-overeenkomst opgenomen Beschikkingen 2006/799/EG (2) en 2007/64/EG (3) van de Commissie worden bij Besluit (EU) 2015/2099 ingetrokken en moeten derhalve uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

(3)

Bijlage XX bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage XX bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

De tekst van punt 2d (Beschikking 2006/799/EG van de Commissie) wordt vervangen door:

32015 D 2099: Besluit (EU) 2015/2099 van de Commissie van 18 november 2015 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor groeimedia, bodemverbeteraars en strooisel (PB L 303 van 20.11.2015, blz. 75).”.

2)

De tekst van punt 2da (Beschikking 2007/64/EG van de Commissie) wordt geschrapt.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Besluit (EU) 2015/2099 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 december 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 december 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 303 van 20.11.2015, blz. 75.

(2)  PB L 325 van 24.11.2006, blz. 28.

(3)  PB L 32 van 6.2.2007, blz. 137.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/46


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 249/2016

van 2 december 2016

tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst [2018/1185]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Besluit (EU) 2016/1796 van de Commissie van 7 juli 2016 tot wijziging van de Besluiten 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2012/720/EU en 2012/721/EU teneinde rekening te houden met de ontwikkelingen in de indeling van stoffen (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage XX bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage XX bij de EER-overeenkomst wordt in de punten 2e (Besluit 2011/264/EU van de Commissie), 2h (Besluit 2011/263/EU van de Commissie), 2zg (Besluit 2012/720/EU van de Commissie) en 2zh (Besluit 2012/721/EU van de Commissie) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32016 D 1796: Verordening (EU) 2016/1796 van de Commissie van 7 juli 2016 (PB L 274 van 11.10.2016, blz. 55).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Besluit (EU) 2016/1796 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 december 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 december 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 274 van 11.10.2016, blz. 55.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/47


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 250/2016

van 2 december 2016

tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst [2018/1186]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Besluit (EU) 2016/1349 van de Commissie van 5 augustus 2016 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan schoeisel (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Besluit (EU) 2016/1371 van de Commissie van 10 augustus 2016 tot vaststelling van de ecologische criteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor personal computers, notebookcomputers en tabletcomputers (2) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3)

De in de EER-overeenkomst opgenomen Beschikking 2009/563/EG van de Commissie (3) wordt bij Besluit (EU) 2016/1349 ingetrokken en moet derhalve uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

(4)

De in de EER-overeenkomst opgenomen Besluiten 2011/330/EU (4) en 2011/337/EU (5) van de Commissie worden bij Besluit (EU) 2016/1371 ingetrokken en moeten derhalve uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

(5)

Bijlage XX bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage XX bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

De tekst van punt 2g (Beschikking 2009/563/EG van de Commissie) wordt vervangen door:

32016 D 1349: Besluit (EU) 2016/1349 van de Commissie van 5 augustus 2016 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan schoeisel (PB L 214 van 9.8.2016, blz. 16).”.

2)

De tekst van punt 2q (Besluit 2011/337/EU van de Commissie) wordt vervangen door:

32016 D 1371: Besluit (EU) 2016/1371 van de Commissie van 10 augustus 2016 tot vaststelling van de ecologische criteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor personal computers, notebookcomputers en tabletcomputers (PB L 217 van 12.8.2016, blz. 9).”.

3)

De tekst van punt 2s (Besluit 2011/330/EU van de Commissie) wordt geschrapt.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Besluiten (EU) 2016/1349 en (EU) 2016/1371 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 december 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 december 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 214 van 9.8.2016, blz. 16.

(2)  PB L 217 van 12.8.2016, blz. 9.

(3)  PB L 196 van 28.7.2009, blz. 27.

(4)  PB L 148 van 7.6.2011, blz. 5.

(5)  PB L 151 van 10.6.2011, blz. 5.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/49


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 251/2016

van 2 december 2016

tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst [2018/1187]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Besluit (EU) 2016/1332 van de Commissie van 28 juli 2016 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan meubelen (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

De in de EER-overeenkomst opgenomen Beschikking 2009/894/EG (2) wordt bij Besluit (EU) 2016/1332 ingetrokken en moet derhalve uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

(3)

Bijlage XX bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage XX bij de EER-overeenkomst wordt de tekst van punt 2zd (Beschikking 2009/894/EG van de Commissie) vervangen door:

32016 D 1332: Besluit (EU) 2016/1332 van de Commissie van 28 juli 2016 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan meubelen (PB L 210 van 4.8.2016, blz. 100).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Besluit (EU) 2016/1332 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 december 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 december 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 210 van 4.8.2016, blz. 100.

(2)  PB L 320 van 5.12.2009, blz. 23.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/50


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 252/2016

van 2 december 2016

tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst [2018/1188]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/775 van de Commissie van 18 mei 2016 tot vaststelling van de benchmark voor de kosteloze toewijzing van broeikasgasemissierechten aan vliegtuigexploitanten overeenkomstig artikel 3 septies, lid 5, van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage XX bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage XX bij de EER-overeenkomst wordt na punt 21alh (Verordening (EU) nr. 1123/2013 van de Commissie) het volgende punt ingevoegd:

„21ali.

32016 D 0775: Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/775 van de Commissie van 18 mei 2016 tot vaststelling van de benchmark voor de kosteloze toewijzing van broeikasgasemissierechten aan vliegtuigexploitanten overeenkomstig artikel 3 septies, lid 5, van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 128 van 19.5.2016, blz. 10).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/775 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 december 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 december 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 128 van 19.5.2016, blz. 10.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/51


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 253/2016

van 2 december 2016

tot wijziging van bijlage XXII (Vennootschapsrecht) bij de EER-overeenkomst [2018/1189]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2016/1703 van de Commissie van 22 september 2016 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Financial Reporting Standards 10 en 12 en International Accounting Standard 28 betreft (1), moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage XXII bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage XXII bij de EER-overeenkomst wordt in punt 10ba (Verordening (EG) nr. 1126/2008 van de Commissie) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32016 R 1703: Verordening (EU) 2016/1703 van de Commissie van 22 september 2016 (PB L 257 van 23.9.2016, blz. 1).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) 2016/1703 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 december 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 december 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 257 van 23.9.2016, blz. 1.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/52


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 254/2016

van 2 december 2016

tot wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden [2018/1190]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name de artikelen 86 en 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Het is wenselijk om de samenwerking tussen de overeenkomstsluitende partijen bij de EER-overeenkomst uit te breiden met Besluit (EU) 2016/344 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 tot oprichting van een Europees platform voor de intensivering van de samenwerking bij de aanpak van zwartwerk (1).

(2)

Protocol 31 bij de EER-overeenkomst moet derhalve worden gewijzigd om deze uitgebreide samenwerking mogelijk te maken,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De tekst van artikel 15, lid 9, van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst wordt vervangen door:

„De EVA-staten nemen deel aan de samenwerking als bedoeld in de volgende EU-besluiten:

32014 D 0573: Besluit nr. 573/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende nauwere samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's) (PB L 159 van 28.5.2014, blz. 32).

De EVA-staten nemen volwaardig, doch zonder stemrecht, deel aan de werkzaamheden van het bestuur van het netwerk.

32016 D 0344: Besluit (EU) 2016/344 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 tot oprichting van een Europees platform voor de intensivering van de samenwerking bij de aanpak van zwartwerk (PB L 65 van 11.3.2016, blz. 12).”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de laatste kennisgeving zoals bedoeld in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst (*1).

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 december 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 65 van 11.3.2016, blz. 12.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/53


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 255/2016

van 2 december 2016

tot wijziging van Protocol 47 (inzake de opheffing van de technische belemmeringen voor het handelsverkeer in wijn) bij de EER-overeenkomst [2018/1191]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/765 van de Commissie van 11 maart 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 606/2009 wat bepaalde oenologische procedés betreft (1), moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake wijn. Wetgeving inzake wijn is niet van toepassing op Liechtenstein, zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald is in de zevende alinea van de inleiding van Protocol 47 bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(3)

Protocol 47 bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In aanhangsel 1 van Protocol 47 bij de EER-overeenkomst wordt in punt 10 (Verordening (EG) nr. 606/2009 van de Commissie) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32016 R 0765: Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/765 van de Commissie van 11 maart 2016 (PB L 127 van 18.5.2016, blz. 1).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/765 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 december 2016 op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 december 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 127 van 18.5.2016, blz. 1.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.