ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2013.040.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 40

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

56e jaargang
9 februari 2013


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 109/2013 van de Commissie van 29 januari 2013 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 748/2009 betreffende de lijst van vliegtuigexploitanten die op of na 1 januari 2006 een in bijlage I bij Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad genoemde luchtvaartactiviteit hebben uitgeoefend, met specificatie van de administrerende lidstaat van elke vliegtuigexploitant, tevens rekening houdend met de uitbreiding van de regeling van de Unie voor de handel in emissierechten naar EER-EVA-landen ( 1 )

1

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

9.2.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 40/1


VERORDENING (EU) Nr. 109/2013 VAN DE COMMISSIE

van 29 januari 2013

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 748/2009 betreffende de lijst van vliegtuigexploitanten die op of na 1 januari 2006 een in bijlage I bij Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad genoemde luchtvaartactiviteit hebben uitgeoefend, met specificatie van de administrerende lidstaat van elke vliegtuigexploitant, tevens rekening houdend met de uitbreiding van de regeling van de Unie voor de handel in emissierechten naar EER-EVA-landen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad (1), en met name artikel 18 bis, lid 3, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 2003/87/EG is bij Richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad (2) gewijzigd teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Europese Unie.

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 748/2009 van de Commissie (3) is een lijst vastgesteld van vliegtuigexploitanten die op of na 1 januari 2006 een luchtvaartactiviteit zoals bedoeld in bijlage I bij Richtlijn 2003/87/EG hebben uitgeoefend.

(3)

Die lijst is erop gericht de administratieve lasten voor vliegtuigexploitanten terug te dringen door informatie te verstrekken over welke lidstaat een bepaalde vliegtuigexploitant zal controleren.

(4)

De opneming in de regeling voor de handel in emissierechten van de Unie vloeit voort uit de uitoefening van een in bijlage I bij Richtlijn 2003/87/EG bedoelde luchtvaartactiviteit en niet uit de opneming in de lijst van vliegtuigexploitanten die de Commissie krachtens artikel 18 bis, lid 3, van die richtlijn vaststelt.

(5)

Richtlijn 2008/101/EG is bij Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 6/2011 van 1 april 2011 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst (4) geïntegreerd in de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER).

(6)

De uitbreiding van de bepalingen inzake luchtvaart van de regeling van de Unie voor de handel in emissierechten naar EER-EVA-landen en de in artikel 18 bis, lid 1, van Richtlijn 2003/87/EG vastgestelde criteria ter bepaling van de administrerende lidstaat voor een vliegtuigexploitant impliceren dat bepaalde luchtvaartexploitanten moeten worden geadministreerd door de EER-EVA-landen.

(7)

Verordening (EG) nr. 748/2009 moet derhalve worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 748/2009 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 januari 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32.

(2)  PB L 8 van 13.1.2009, blz. 3.

(3)  PB L 219 van 22.8.2009, blz. 1.

(4)  PB L 93 van 7.4.2011, blz. 35.


BIJLAGE

Lijst van vliegtuigexploitanten die op of na 1 januari 2006 een in bijlage I bij Richtlijn 2003/87/EG genoemde luchtvaartactiviteit hebben uitgeoefend, met specificatie van de administrerende lidstaat van elke vliegtuigexploitant, tevens rekening houdend met de uitbreiding van de regeling van de Unie voor de handel in emissierechten naar EER-EVA-landen

BELGIË

CRCO-identificatie-nummer

Naam van de exploitant

Land van de exploitant

123

Abelag Aviation

BELGIË

7649

AIRBORNE EXPRESS

VERENIGDE STATEN

33612

ALLIED AIR LIMITED

NIGERIA

30020

AVIASTAR-TU CO.

RUSSISCHE FEDERATIE

31416

AVIA TRAFFIC COMPANY

RUSSISCHE FEDERATIE

908

BRUSSELS AIRLINES

BELGIË

25996

CAIRO AVIATION

EGYPTE

4369

CAL CARGO AIRLINES

ISRAËL

29517

CAPITAL AVTN SRVCS

NEDERLAND

f11336

CORPORATE WINGS LLC

VERENIGDE STATEN

32909

CRESAIR INC

VERENIGDE STATEN

32432

EGYPTAIR CARGO

EGYPTE

f12977

EXCELLENT INVESTMENT LLC

VERENIGDE STATEN

f11102

FedEx Express Corporate Aviation

VERENIGDE STATEN

13457

Flying Partners CVBA

BELGIË

29427

Flying Service N.V.

BELGIË

32486

FAYARD ENTERPRISES

VERENIGDE STATEN

24578

GAFI GENERAL AVIAT

ZWITSERLAND

32737

GREAT ALLIANCE WORLD

VERENIGD KONINKRIJK

f12983

GREEN DIESEL LLC

VERENIGDE STATEN

29980

HAINAN AIRLINES (2)

CHINA

23700

HEWA BORA AIRWAYS

CONGO

27232

INTERNET JET

NEDERLAND

28582

INTER-WETALL

ZWITSERLAND

9542

INTL PAPER CY

VERENIGDE STATEN

27709

KALITTA AIR

VERENIGDE STATEN

28087

LAS VEGAS CHARTER

VERENIGDE STATEN

32303

MASTER TOP LINHAS

BRAZILIË

37066

MERIDIAN (AIRWAYS)

BELGIË

1084

MIL BELGIUM

BELGIË

26688

NEWELL RUBBERMAID

VERENIGDE STATEN

31207

N604FJ LLC

VERENIGDE STATEN

f11462

N907WS AVIATION LLC

VERENIGDE STATEN

f10341

OfficeMax Inc

VERENIGDE STATEN

31660

RIPPLEWOOD AVTN

VERENIGDE STATEN

2344

SAUDIA

SAUDI-ARABIË

27769

SEA-AIR

BELGIË

27975

SIA CARGO PTE LTD

SINGAPORE

29222

SILVERBACK CARGO

RWANDA

39079

SOLARIUS AVIATION

VERENIGDE STATEN

35334

SONOCO PRODUCTS CO

VERENIGDE STATEN

26784

SOUTHERN AIR

VERENIGDE STATEN

38995

STANLEY BLACK&DECKER

VERENIGDE STATEN

28453

THOMAS COOK ARL BELG

BELGIË

27011

TNT AIRWAYS

BELGIË

34920

TRIDENT AVIATION SVC

VERENIGDE STATEN

30011

TUI AIRLINES - JAF

BELGIË

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

VERENIGDE STATEN

13603

VF CORP

VERENIGDE STATEN

36269

VF INTERNATIONAL

ZWITSERLAND

37064

VIPER CLASSICS LTD

VERENIGD KONINKRIJK

20065

V L M

BELGIË

f11467

WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC

VERENIGDE STATEN

37549

YILTAS GROUP

TURKIJE

a11534

Exploitant met TAIL NB: VPBDV

Onbekend

a11549

Exploitant met TAIL NB: VQBHA

Onbekend


BULGARIJE

CRCO-identificatie-nummer

Naam van de exploitant

Land van de exploitant

27359

AEROTRANS KAZAKSTAN

KAZACHSTAN

27698

AEROVISTA

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

33329

AERO POWER LTD

VERENIGD KONINKRIJK

23962

AIR BAN

BULGARIJE

35743

AIR IBERIA LTD.

GEORGIË

26520

AIR LIBYA 2

LIBIË

11775

AIR VIA BULGARIAN

BULGARIJE

33225

AIR VICTORY

GEORGIË

34357

AIR WEST GEORGIA

GEORGIË

31007

ANIKAY AIR MIDDLE E

JORDANIË

36020

ARARAT INTERNATIONAL

ARMENIË

28818

ASIAN SPIRIT

FILIPIJNEN

34563

ASIA AIRWAYS

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

24508

BALTIC AIRLINES UU

RUSSISCHE FEDERATIE

32131

BEIBARS CJSC

KAZACHSTAN

28445

BH AIR

BULGARIJE

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

BULGARIJE

29056

BULGARIA AIR

BULGARIJE

25981

CARGO AIR LTD.

BULGARIJE

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

KAZACHSTAN

36884

FLY ADJARA

GEORGIË

36995

GR AVIA S.A.

GUINEE

10165

HEMUS AIR

BULGARIJE

25134

INTERNAL MINISTRY UU

RUSSISCHE FEDERATIE

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

IRAN, ISLAMITISCHE REPUBLIEK

31721

JORDAN INT AIR CARGO

JORDANIË

27345

KHORIV AVIA

OEKRAÏNE

28246

KOKSHETAU AIRLINE

KAZACHSTAN

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

RUSSISCHE FEDERATIE

31019

KREMENCHUK FLIGHT

OEKRAÏNE

38939

KRUNK AVIATION 2

OEKRAÏNE

21448

MOSCOW AIRLINES JSC

RUSSISCHE FEDERATIE

30622

PMT AIR

CAMBODJA

37661

RGB ENTERPRISES LLC

VERENIGDE STATEN

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

OEKRAÏNE

29085

RUBYSTAR

WIT-RUSLAND

32835

SAYAT AIR KAZAKSTAN

KAZACHSTAN

1830

SENEGALAIR

SENEGAL

32037

SKY JET KAZAKHSTAN

KAZACHSTAN

32664

STARLINE KZ JSC

KAZACHSTAN

32347

TABAN AIR

IRAN, ISLAMITISCHE REPUBLIEK

37954

TROPICAL AIR (Z) LTD

TANZANIA, VERENIGDE REPUBLIEK

37793

UKRSPECEXPORT

OEKRAÏNE

31648

VIP-AVIA

GEORGIË

37987

YAK AIR

GEORGIË

35082

ZAGROS AIRLINES

IRAN, ISLAMITISCHE REPUBLIEK


TSJECHIË

CRCO-identificatie-nummer

Naam van de exploitant

Land van de exploitant

7824

ACL SLOVACKY

TSJECHIË

35387

ACS SA

SPANJE

16895

AERO VODOCHODY

TSJECHIË

f11813

AERSALE INC

VERENIGDE STATEN

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

TSJECHIË

39019

AIRLINE CONT.MNTN EQ

VERENIGDE STATEN

38060

AIR NAVIGATION LK

TSJECHIË

31433

ALANDIA AIR AB

FINLAND

30203

ATMA AIRLINES

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

34057

AVTN SPECIALTIES INC

VERENIGDE STATEN

35333

AXIS AVIATION GROUP

VERENIGDE STATEN

22621

CAA CZECH REPUBLIC

TSJECHIË

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

CYPRUS

859

CZECH AIRLINES

TSJECHIË

36294

CZECH CONNECT AIRLIN

TSJECHIË

f10182

Executive Flight Services, Inc.

VERENIGDE STATEN

33327

EARTH ONE LIMITED

VERENIGD KONINKRIJK

38868

EURO JET FZCO

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

36242

GEORGIAN INTERNATION

GEORGIË

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

LIBIË

36746

HOLIDAY CZECH

TSJECHIË

35825

HYUNDAI MOTOR CO

KOREA, REPUBLIEK

32231

ILIN AIRCOMPANY

RUSSISCHE FEDERATIE

30145

INCLEDON ENTERPRISES

CYPRUS

27908

JOB AIR SRO

TSJECHIË

39009

JUMP-TANDEM

TSJECHIË

30825

LETS FLY SRO

TSJECHIË

38713

LITTLE AVIATION LTD

AUSTRALIË

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

VERENIGDE STATEN

3597

MIL CZECH REPUBLIC

TSJECHIË

30743

NORSE AIR CHARTER

ZUID-AFRIKA

29976

NOVA CHEMICALS

VERENIGDE STATEN

35361

OKAY HOLDING AS

TSJECHIË

24121

PETROPAVLOVSK AIR

RUSSISCHE FEDERATIE

38114

PRAGA AVIATION S.R.O

TSJECHIË

f10379

Red.Com

VERENIGDE STATEN

36763

RETENTURA LTD.

CYPRUS

2276

ROCKWELL AUTOMATION

VERENIGDE STATEN

32157

SKYDIVE LK

TSJECHIË

32812

SKY DIVING FOR FUN

SLOWAKIJE

27292

SKY GEORGIA

GEORGIË

31351

SKY KG AIRLINES

RUSSISCHE FEDERATIE

37554

SOVEREIGN EXPRESS

BRITSE MAAGDENEILANDEN

13702

STEVENS EXPRESS

VERENIGDE STATEN

f13143

TinBer LLC

VERENIGDE STATEN

24903

TRAVEL SERVIS A.S.

TSJECHIË

25890

UKRAINIAN PILOT

OEKRAÏNE

32721

VIDEOTAPE CENTER

VERENIGDE STATEN

38948

VIETJET AIR S.R.O.

VIËTNAM

a12699

Exploitant met TAIL NB: N150RN

VERENIGDE STATEN


DENEMARKEN

CRCO-identificatie-nummer

Naam van de exploitant

Land van de exploitant

33185

AIR ALPHA A/C SALES

DENEMARKEN

3456

AIR ALSIE

DENEMARKEN

35623

AIR BISHKEK

RUSSISCHE FEDERATIE

22466

AIR GREENLAND

DENEMARKEN

37856

AIR PANAMA

PANAMA

34774

ALIGAP A/S

DENEMARKEN

36866

ALUMECO A/S

DENEMARKEN

142

ATLANTIC AIRWAYS

DENEMARKEN

36122

AVIATION HOLDINGS

VERENIGDE STATEN

35753

A/S MAERSK AVIATION

DENEMARKEN

36842

BRASILIA JET CENTER

BRAZILIË

32921

CANYON GATE FLT SVCS

VERENIGDE STATEN

781

CIMBER STIRLING

DENEMARKEN

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

FRANKRIJK

f10500

Duchossois Industries, Inc.

VERENIGDE STATEN

366

DANISH AIR TRANSPORT

DENEMARKEN

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

DENEMARKEN

35298

EAGLE HELICOPTER MTC

ZWITSERLAND

25431

ELMAGAL AVIATION

SUDAN

26272

EXECUJET EUROPE A/S

DENEMARKEN

35478

FIRST GREENWICH

VERENIGD KONINKRIJK

f10218

GCTPA, LLC

VERENIGDE STATEN

37052

GENCHART B.V.

NEDERLAND

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

DENEMARKEN

32364

GLOBAL TRANSERVICE

VERENIGDE STATEN

32595

GRAAKJAER A/S

DENEMARKEN

36297

JET FLEET INTL

VERENIGDE STATEN

32158

JET TIME A/S

DENEMARKEN

34892

JJO INVEST APS

DENEMARKEN

33518

KIRKBI INVEST

DENEMARKEN

31243

KIRKBI TRADING

DENEMARKEN

36538

KIRK AVIATION A/S

DENEMARKEN

34672

LAO CAPRICORN AIR

DEMOCRATISCHE VOLKSREPUBLIEK LAOS

38155

MOENS, G

NEDERLAND

38120

MONGOLIAN AIRLINES

MONGOLIË

12230

Nordic Aviation Capital A/S

DENEMARKEN

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

VERENIGDE STATEN

9914

NILAN A/S

DENEMARKEN

38224

NUUK AIRCRAFT A APS

DENEMARKEN

34830

OLGA LEASING LTD

BERMUDA

33803

PARTNERSELSKABET

DENEMARKEN

23090

PHARMA NORD

DENEMARKEN

35196

PRIMERA AIR SCAND

DENEMARKEN

33624

QUAD/AIR LLC

VERENIGDE STATEN

29123

RHEINLAND AIR SERV.

DUITSLAND

31890

ROMANIAN AIRPORT SVC

ROEMENIË

37008

SCANDINAVIA EXECUTIV

DENEMARKEN

9918

STAR AIR

DENEMARKEN

36191

SUN WAY GEORGIA

GEORGIË

4357

SUN-AIR of Scandinavia

DENEMARKEN

21484

THOMAS COOK SCAND.

DENEMARKEN

38112

VINCENT AVIATION LTD

NIEUW-ZEELAND

32655

VIP PARTNERFLY

DENEMARKEN

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

DENEMARKEN


DUITSLAND

CRCO-identificatie-nummer

Naam van de exploitant

Land van de exploitant

24568

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

DUITSLAND

f10001

Academy of Art University

VERENIGDE STATEN

3647

Adolf Würth GmbH & Co. KG

DUITSLAND

156

Aeroflot - Russian Airlines

RUSSISCHE FEDERATIE

35126

Aerologic GmbH

DUITSLAND

6802

Aero Personal s.a de c.v.

MEXICO

21756

Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH

DUITSLAND

32419

AirBridgeCargo Airlines LLC

RUSSISCHE FEDERATIE

28844

Air Astana JSC

KAZACHSTAN

8221

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

DUITSLAND

33133

Air China Cargo Co., Ltd

CHINA

786

Air China Limited

CHINA

22317

Air-Service GmbH

DUITSLAND

8901

Archer Daniels Midland Company

VERENIGDE STATEN

19480

Asiana Airlines

KOREA, REPUBLIEK

27868

Atlasjet Airlines

TURKIJE

20979

Atlas Air, Inc.

VERENIGDE STATEN

26507

AAA AVIATION & AIRCR

DUITSLAND

34963

ACG AIR CARGO

DUITSLAND

20017

ACM AIR CHARTER GMBH

DUITSLAND

33295

ADVANCED AV. LOGIST

DUITSLAND

150

AERODIENST

DUITSLAND

32334

AEROFLOT CARGO

RUSSISCHE FEDERATIE

38865

AERO BEE AIRLINES

CANADA

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

DUITSLAND

31799

AGRATA AVIATION

ESTLAND

27692

AHSEL HAVA

TURKIJE

32484

AIRCASTLE ADVISOR

VERENIGDE STATEN

33817

AIRCRAFT ASSET MGT.

DUITSLAND

32868

AIRCRAFT GENERAL

ITALIË

f11396

AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE

VERENIGDE STATEN

34984

AIRCRAFT MNGMT LS

ZWITSERLAND

37424

AIRCRAFT PARTNER

DUITSLAND

36019

AIRCRAFT RENT A.S.

TSJECHIË

38063

AIRCRAFT SOLUTIONS

LUXEMBURG

33852

AIRLIFT SERVICE D.O.

VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË

24283

AIRPHIL EXPRESS

FILIPIJNEN

31390

AIRSEVEN GMBH

DUITSLAND

34629

AIRVIP LTD.

BERMUDA

22484

AIR ALLIANCE GMBH

DUITSLAND

36344

AIR ARABIA EGYPT

EGYPTE

35195

AIR CHINA BUSINESS

CHINA

36986

AIR FINKENWERDER

DUITSLAND

36989

AIR FUHLSBUETTEL

DUITSLAND

32268

AIR HAMBURG

DUITSLAND

22378

AIR KUBAN

RUSSISCHE FEDERATIE

23463

AIR MACAU CO. LTD.

SAR MACAU

5663

AIR NAMIBIA

NAMIBIË

29743

AIR NATIONAL CORP

NIEUW-ZEELAND

17595

AIR SERVICE BERLIN

DUITSLAND

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

VERENIGDE STATEN

36719

AIR 1 AVIATION

VERENIGDE STATEN

33836

AJWA AVIATION

SAUDI-ARABIË

5165

ALPLA AIR CHARTER

OOSTENRIJK

38135

ALSCO

VERENIGDE STATEN

30361

AL HOKAIR

ZWITSERLAND

36165

AL SAHAB LIMITED

BAHREIN

25435

AL-THANI

QATAR

36981

AMENTUM CAPITAL LTD

IERLAND

32684

AMJET AVIATION

VERENIGDE STATEN

31290

AOP AIR OPERATING

ZWITSERLAND

34337

API HOLDING

DUITSLAND

33706

ARCAS AVIATION GMBH

DUITSLAND

27073

ARTOC AIR

EGYPTE

38398

ASG AVIATION

DUITSLAND

25551

ASIA CONTINENTAL

KAZACHSTAN

35310

ASIA CONTINENT AVIA

KAZACHSTAN

24940

ASIA TODAY LTD

CHINA

32548

ASTRON AVIATION LTD

ZWITSERLAND

f11211

ASW Air-Service Werkflugdiesnt GmbH & Co. KG

DUITSLAND

30698

ATG SWISS FIRST

ZWITSERLAND

36360

AUGSBURG AIRWAYS GMB

DUITSLAND

29122

AURON LTD

BERMUDA

38352

AVAZ D.O.O.

BOSNIË EN HERZEGOVINA

37650

AVIANDO SERVICES

VERENIGDE STATEN

31551

AVIATION CAP GRP

VERENIGD KONINKRIJK

35968

AVIATION INVESTMENT

DUITSLAND

35708

AVIATION JOLINA SEC

CANADA

33093

AVIATION PARTNERS S

HONDURAS

38617

AZT LLC

VERENIGDE STATEN

516

Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/Schweiz Zweigniederlassung Mannheim

DUITSLAND

25978

Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co.

DUITSLAND

f10795

Beef Products Inc. / BPI Technology Inc.

VERENIGDE STATEN

23956

Blue Sky Airservice GmbH

DUITSLAND

29090

Blue Wings AG

DUITSLAND

29389

Bombardier PreOwned

VERENIGDE STATEN

31614

Bombardier Transportation GmbH

DUITSLAND

15176

Bundespolizei-Fliegergruppe

DUITSLAND

32874

Business Jet Ltd

NIEUW-ZEELAND

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

VERENIGDE STATEN

30586

BALL CORP

VERENIGDE STATEN

32840

BARBEDOS GROUP LTD

NIGERIA

509

BASF SE

DUITSLAND

29137

BATAVIA AIR

INDONESIË

35233

BAVARIA INTERNATION

DUITSLAND

30306

BEDO BETEILIGUNGS

DUITSLAND

17395

BEECHCRAFT BERLIN

DUITSLAND

38554

BERATEX GROUP LTD

RUSSISCHE FEDERATIE

11646

BERGER JULIUS

NIGERIA

31886

BESTAIR TURKEY

TURKIJE

11312

BIZAIR FLUG GMBH

DUITSLAND

f12963

BLACK FOREST VENTURES LLC

VERENIGDE STATEN

28042

BLUE SKY GROUP

VERENIGDE STATEN

14658

BMW AG

DUITSLAND

38111

BOEKHOORN M&A

NEDERLAND

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

VERENIGDE STATEN

36062

BORAJET HAVACILIK

TURKIJE

37261

BOSTON POST LEASING

VERENIGDE STATEN

37922

BOURNEMOUTH AIR LTD.

ZWITSERLAND

34852

BREMENFLY GMBH

DUITSLAND

680

BURDA REISEFLUG

DUITSLAND

35021

Chai Ltd.

BERMUDA

35418

Challenge Aero AG

OEKRAÏNE

22448

Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH

DUITSLAND

f10709

Colgan Air Services

VERENIGDE STATEN

824

Condor Flugdienst GmbH

DUITSLAND

12495

Croatia Airlines Hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d.

KROATIË

33282

CANJET AIRLINES

CANADA

34985

CAPE CHAMONIX WINE

ZUID-AFRIKA

32482

CARSON AIR LTD

CANADA

19823

CA „Air Moldova” IS

MOLDAVIË, REPUBLIEK

26021

CEBU PACIFIC AIR

FILIPIJNEN

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

CANADA

26782

CHINA UTD AIRLINE 2

CHINA

35194

CHONGQING AIRLINES

CHINA

28178

CIRRUS AVIATION

DUITSLAND

35527

CLASSIC SERVICES INC

VERENIGDE STATEN

36157

CLUB SAAB 340

ZWITSERLAND

4782

COMFORT AIR

DUITSLAND

23741

COMMANDER MEXICANA

MEXICO

33189

CONTINENT AIRLINE UU

RUSSISCHE FEDERATIE

25210

COOK AIRCRAFT

VERENIGDE STATEN

31333

CORP JET SVCS

VERENIGD KONINKRIJK

24481

CTL LOGISTICS S.A.

POLEN

4484

Delta Air Lines, Inc.

VERENIGDE STATEN

8980

Delta Technical Services Ltd

DUITSLAND

1776

Deutsche Lufthansa AG

DUITSLAND

2044

Dr. August Oetker KG

DUITSLAND

32731

DANAHER CORPORATION

VERENIGDE STATEN

34179

DAO AVIATION

DENEMARKEN

967

DAS DIRECT AIR

DUITSLAND

28800

DATELINE OVERSEAS

CYPRUS

30651

DAUAIR

DUITSLAND

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

DUITSLAND

f10558

DCS Management Services

VERENIGDE STATEN

26466

DC Aviation GmbH

DUITSLAND

30996

DEERE & COMPANY

VERENIGDE STATEN

38547

DEKALB FARMERS MARK.

VERENIGDE STATEN

37580

DERMAPHARM

DUITSLAND

f10774

DFZ, LLC

VERENIGDE STATEN

f10589

DH Flugcharter GmbH

DUITSLAND

25139

DIETZ AG

DUITSLAND

37808

DIETZ AVIATION GMBH

DUITSLAND

35389

DIEVB GMBH & CO.KG

DUITSLAND

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

DUITSLAND

28473

DOGAN HAVACILIK

TURKIJE

27181

DONAVIA JSC

RUSSISCHE FEDERATIE

35451

DORNIER NO LIMITS

DUITSLAND

37798

DO-TEC GMBH

DUITSLAND

28795

DULCO HANDEL GMBH

DUITSLAND

968

DUSSMANN P

VERENIGDE STATEN

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

ARUBA

30461

D2 AVIATION

VERENIGDE STATEN

12213

Emil Capital Partners, LLC

VERENIGDE STATEN

f10180

Epps Air Service, Inc.

VERENIGDE STATEN

36121

EAT LEIPZIG GMBH

DUITSLAND

34657

EEA GMBH

DUITSLAND

31615

EICHSFELDER AIR

DUITSLAND

35749

EON AVIATION

CHINA

36507

ERSTE ASSET INVEST.

DUITSLAND

19629

ESCHMANN H D

DUITSLAND

17794

EUROCOPTER DEUTSCHL.

DUITSLAND

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

DUITSLAND

34011

EURO AIR CHARTER

DUITSLAND

3639

EVERGREEN AIRLINES

VERENIGDE STATEN

36357

EXECUJET AVIATION

ZUID-AFRIKA

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

VERENIGDE STATEN

8082

E.I. du Pont de Nemours and Company

VERENIGDE STATEN

8272

Farnair Switzerland AG

ZWITSERLAND

23244

Federal State Unitary Enterprise „State Transport Company Russia”

RUSSISCHE FEDERATIE

14557

Firma Steiner-Film

DUITSLAND

1778

Flugbereitschaft des Bundesministerium der Verteidigung (FlBschft BMVg)

DUITSLAND

32678

Fresena Flug GmbH & Co KG

DUITSLAND

4783

FAI RENT-A-JET

DUITSLAND

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

FRANKRIJK

28589

FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO KG

ZWITSERLAND

33077

FAS GMBH

DUITSLAND

35937

FINKCAS

DUITSLAND

22238

FLIGHT CALIBRATION

DUITSLAND

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

MALEISIË

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

DUITSLAND

38804

FLYING TECHNOLOGY

RUSSISCHE FEDERATIE

38912

FLY ALPHA GMBH

DUITSLAND

26843

FMG-FLUGSCHULE

DUITSLAND

1595

FRENZEL G

DUITSLAND

4232

FRONTIER AIRLINES

VERENIGDE STATEN

38973

FUENFTE XR-GMBH

DUITSLAND

9243

Germania Fluggesellschaft mbH

DUITSLAND

28944

Germanwings GmbH

DUITSLAND

34841

Gibbs International, Inc.

VERENIGDE STATEN

f10232

Gruss & Company

VERENIGDE STATEN

33827

GABINETTE (ANG)

ANGOLA

36504

GALAXIAS AVIATION

BRITSE MAAGDENEILANDEN

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

DUITSLAND

25027

GEKO TRADE

DUITSLAND

3349

GENERAL MOTORS

VERENIGDE STATEN

36747

GEOJET LUFTFAHR. (2)

DUITSLAND

38591

GERMANIA EXPRESS

DUITSLAND

31914

GERMAN SKY AIRLINES

DUITSLAND

33821

GE CAPITAL B.V.

NEDERLAND

35147

GE CAPITAL SWITZERL.

ZWITSERLAND

35803

GHASSAN AHMED AL

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

BERMUDA

34848

GLOBAL A/C CONSULT

VERENIGDE STATEN

38372

GLOBO AVIACAO

BRAZILIË

23743

GOMEL AIRLINES

WIT-RUSLAND

22366

GOVERNMENT CROATIA

KROATIË

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË

38832

GREENWAY JETS

VERENIGDE STATEN

2395

GROB AIRCRAFT AG

DUITSLAND

32172

GULF JET

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

25111

G-92 KFT

HONGARIJE

28618

Haworth Transport

VERENIGDE STATEN

32953

HeidelbergCement AG

DUITSLAND

f11187

Herc Management Services LLC

VERENIGDE STATEN

33269

Herrenknecht Aviation GmbH

DUITSLAND

37030

HAMBURG AIRWAYS

DUITSLAND

26105

HANSGROHE SE

DUITSLAND

32580

HASLBERGER FINANZ.

DUITSLAND

37376

HATAY AIR MARMARA

TURKIJE

31519

HAWKER HUNTER AVTN

VERENIGD KONINKRIJK

31103

HOMAC AVIATION AG

DUITSLAND

36597

HONG WEI CO LTD

TAIWAN

26281

HTM HELICOPTER TRAVE

DUITSLAND

27680

HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (d.b.a. FREEBIRD AIRLINES)

TURKIJE

24664

Intermap Technologies

VERENIGDE STATEN

f10652

IAC FALCON HOLDINGS

Onbekend

38692

IDEAVILLAGE PRODUCTS

VERENIGDE STATEN

35785

IFM Traviation GmbH

DUITSLAND

25785

ILYUSHIN AVIATION

RUSSISCHE FEDERATIE

37757

INFINUM ALTIDO INC.

RUSSISCHE FEDERATIE

37194

INTERGLOBE AVIATION

INDIA

1528

IRANAIR

IRAN, ISLAMITISCHE REPUBLIEK

37529

ISE INFORMATION SYS.

DUITSLAND

1562

Jat Airways

SERVIË

21723

Joint Stock Company Ural airlines

RUSSISCHE FEDERATIE

35760

JEJU AIR

KOREA, REPUBLIEK

2200

JETAIR FLUG GMBH

DUITSLAND

16761

JETFLIGHT AVIATION Inc.

ZWITSERLAND

36889

JETSTAR PACIFIC

VIËTNAM

38213

JETSTREAM AVTN (OE)

SAUDI-ARABIË

3328

JETS EXECUTIVOS

MEXICO

11307

JET EXECUTIVE INT.

DUITSLAND

27505

JET GROUP LTD

ISRAËL

21462

JOHNSON CONTROLS

VERENIGDE STATEN

28591

JOHNSON CTRLS

ZWITSERLAND

36272

JORDAN INTNL

CHINA

32107

JUNEYAO AIRLINES

CHINA

36509

JUNKER ERWIN GRINDI

TSJECHIË

23758

Kimberly-Clark Corporation

VERENIGDE STATEN

25800

Knauf Astra Ltd.

VERENIGD KONINKRIJK

32568

Kompass GmbH & Co. KG

DUITSLAND

1610

KARMANN GMBH

DUITSLAND

31171

KAZAVIASPAS

KAZACHSTAN

22239

KIEV AVIATION PLANT

OEKRAÏNE

1652

KOREAN AIR LINES CO., LTD.

KOREA, REPUBLIEK

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

RUSSISCHE FEDERATIE

33182

KUGU HAVACILIK

TURKIJE

37720

K5-AVIATION GMBH

DUITSLAND

28399

Liebherr Geschäftsreiseflugzeug GbR

DUITSLAND

15456

Luftfahrt-Bundesamt

DUITSLAND

3857

Lufthansa Cargo AG

DUITSLAND

27838

Lufthansa Technik AG

DUITSLAND

36476

LANARA LTD

VERENIGD KONINKRIJK

29352

LANGNER E

DUITSLAND

35538

LEAR 45-086 HOLD COR

VERENIGDE STATEN

6383

LECH-AIR FLUGZEUG

DUITSLAND

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

DUITSLAND

38914

LIBRA FLUGZEUG GBR

DUITSLAND

28576

LIBRA TRAVEL

ZWITSERLAND

f12832

LINCARE LEASING LLC

VERENIGDE STATEN

1767

LTU LUFTTRANSPORT

DUITSLAND

34372

LUFTHANSA TECHN. AG

DUITSLAND

34305

LUFTHANSA TECH. VIP

DUITSLAND

26498

LUFT AVTN CHARTER

AUSTRALIË

35742

LWE VERMIETUNGS GMBH

DUITSLAND

38512

Microstrategy Services Corporation

VERENIGDE STATEN

24270

Montenegro Airlines

MONTENEGRO

21072

MAHAN AIR

IRAN, ISLAMITISCHE REPUBLIEK

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË

12521

MARXER ANLAGEN

DUITSLAND

36372

MAT AIRWAYS

VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË

38074

MENA AEROSPACE (OB)

BAHREIN

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

TURKIJE

37597

MERIDIAN+

RUSSISCHE FEDERATIE

37975

MILLENNIUM AVIATION

OOSTENRIJK

28438

MLW AVIATION LLC

VERENIGDE STATEN

25067

MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. (MNG Airlines)

TURKIJE

3057

MOELLERS MASCHINEN

DUITSLAND

31944

MYN AVIATION

SAUDI-ARABIË

38209

MZ TRANSPORTATION

DUITSLAND

f13551

M-BJEP Ltd.

EILAND MAN

24502

M. Bohlke Veneer Corp.

VERENIGDE STATEN

35125

Nasser Ltd.

KAAIMANEILANDEN

12218

Nike, Inc.

VERENIGDE STATEN

26118

NASA AMES CENTER

VERENIGDE STATEN

33963

NATIONAL LEGACY

KOEWEIT

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

DUITSLAND

34805

NAYAK INTERNATIONAL

DUITSLAND

11061

NEUMEYR FLUGGERAETE

DUITSLAND

15551

NEW YORKER GROUP

DUITSLAND

24661

NORTH AMERICAN JET

VERENIGDE STATEN

29267

NOVELLUS SYSTEMS

VERENIGDE STATEN

31791

NOVESPACE

FRANKRIJK

f10785

N16FX Trust

VERENIGDE STATEN

f12724

N250RG LLC

VERENIGDE STATEN

25059

Omni Air International

VERENIGDE STATEN

2073

Ostfriesische Lufttransport GmbH

DUITSLAND

567

OBO JET-CHARTER GMBH

DUITSLAND

33138

OCA INTERNATIONAL

DUITSLAND

2061

OMNIPOL

TSJECHIË

36743

ORANGE AIRCRAFT (2)

NEDERLAND

8236

OWENS-CORNING

VERENIGDE STATEN

12648

Pacelli-Beteiligungs GmbH & Co. KG

DUITSLAND

33666

Pakistan Aviators and Aviation (Pvt) Ltd.

PAKISTAN

29731

Parc Aviation

IERLAND

775

Pentastar Aviation, LLC

VERENIGDE STATEN

852

PARAGON RANCH

VERENIGDE STATEN

23471

PCT Powder Coating Technologies Intl. Sarl

ZWITSERLAND

10690

PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.

TURKIJE

19475

PETERS GMBH

DUITSLAND

37609

PETROPAVLOVSK MC

RUSSISCHE FEDERATIE

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

VERENIGDE STATEN

5225

PHOENIX AIR GMBH

DUITSLAND

3085

PICTON II LTD

BERMUDA

30230

POLET ACFT MNGT

BERMUDA

36251

POLLARD ACFT SALES

VERENIGDE STATEN

37040

PREISS-DAIMLER

DUITSLAND

28157

PRESIDENTIAL AVTN

VERENIGDE STATEN

34505

PRINCESS AVIATION

LIBANON

29307

PRIVATAIR GMBH

DUITSLAND

34553

PRIVATE JET HOLD.

BRITSE MAAGDENEILANDEN

12196

PRIVATE WINGS

DUITSLAND

3343

P&P PROMOTION

DUITSLAND

19750

QUICK AIR JET CHARTR

DUITSLAND

f11900

Rentair UK Ltd

VERENIGD KONINKRIJK

27446

Rhema Bible Church

VERENIGDE STATEN

606

Robert Bosch GmbH

DUITSLAND

37057

RADIC AVIATION

SAUDI-ARABIË

30124

RAE - REGIONAL AIR

DUITSLAND

32083

RAY ENTERPRISES

VERENIGDE STATEN

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

DUITSLAND

33032

RELIANCE COMMERCIAL

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

30938

RIKSOS TURIZM LT

TURKIJE

f13620

RNJ GmbH. & CO KG

DUITSLAND

32723

RSG RENTAL SERVICES

DUITSLAND

29927

RUAG AEROSPACE SERV

DUITSLAND

37464

RUAG SWITZERLAND

ZWITSERLAND

36233

RUIZ, L

DUITSLAND

38246

RUSAERO

RUSSISCHE FEDERATIE

9200

RYAN INTL AIRLINES

VERENIGDE STATEN

38368

RYAN INTL AIRLINES 2

VERENIGDE STATEN

f12122

Safeway, Inc.

VERENIGDE STATEN

24784

Samsung Techwin Co., Ltd.

KOREA, REPUBLIEK

f10701

Servicios Aereos Regiomontanos, S.A.

MEXICO

21734

Siberia Airlines

RUSSISCHE FEDERATIE

9354

SkyWork Airlines AG

ZWITSERLAND

f12005

Spiral, Inc.

VERENIGDE STATEN

29841

Spirit of Spices GmbH

DUITSLAND

10201

SunExpress (Günes Ekspres Havacilik A.S.)

TURKIJE

28362

Sun D'or International Airlines LTD

ISRAËL

12878

Südzucker Reise-Service GmbH

DUITSLAND

f10788

SAP America Inc.

VERENIGDE STATEN

18991

SAP AG

DUITSLAND

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

DUITSLAND

5031

SCHWARZMUELLER

OOSTENRIJK

30971

SEARAY BD100

ZUID-AFRIKA

35352

SEGRAVE AVIATION INC

VERENIGDE STATEN

31846

SG FINANS A/S NORGE

ZWEDEN

27571

SHANGHAI AIRLINES

CHINA

29540

SHENZHEN AIRLINES

CHINA

27735

SIK-AY Hava Tasimacilik A.S.

TURKIJE

1034

SIRTE OIL

LIBIË

f12146

SIRVAIR, S.A. de C.V.

MEXICO

32179

SKIPPERS AVIATION

AUSTRALIË

34392

SKYBUS

KAZACHSTAN

32816

SKYBUS AIRLINES

VERENIGDE STATEN

19819

SKYPLAN SERVICES

CANADA

2477

SKY JET

ZWITSERLAND

37940

SKY SWALLOWS LTD.

RUSSISCHE FEDERATIE

25050

SMATSA DOO

SERVIË

32544

SMS Aviation GmbH

DUITSLAND

31870

SM AVIATION

DUITSLAND

33747

SOMON AIR

TADZJIKISTAN

f11331

SOUTHLAKE AVIATION LLC

VERENIGDE STATEN

36224

SPECTRA ENERGY

VERENIGDE STATEN

26725

SPIRIT AIRLINES 2

VERENIGDE STATEN

36094

SSP AVIATION

INDIA

23935

STAR ARIES SHIPMGMT

CYPRUS

29368

STAR AVIATION LTD.

BERMUDA

15526

STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAU

OEKRAÏNE

32361

STRONG AVIATION

KOEWEIT

30086

SUMMIT AIR CHARTERS

CANADA

37379

SUNEXPRESS DEUTSCHL.

DUITSLAND

36720

SWISS AV CONSULTANTS

ZWITSERLAND

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

ZWITSERLAND

2681

Thai Airways International Public Company Limited

THAILAND

f10445

Thomas H. Lee Partners

VERENIGDE STATEN

14993

Thyssenkrupp Dienstleistungen GmbH

DUITSLAND

31353

Tidnish Holdings Limited

CANADA

2758

Turkish Airlines THY

TURKIJE

8360

TACA

EL SALVADOR

38118

TARONA LTD

BRITSE MAAGDENEILANDEN

35978

TATHRA INTERNATIONAL

BRITSE MAAGDENEILANDEN

32576

TB INVEST GROUP

TSJECHIË

31566

TEAM AVIATION

DUITSLAND

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

OOSTENRIJK

36210

TESLA AIR

ZWITSERLAND

35936

TIGER HERCULES CORP

TAIWAN

21908

TOKOPH D P

ZUID-AFRIKA

37070

TREVO AVIATION LTD

VERENIGD KONINKRIJK

1389

TUIfly GmbH

DUITSLAND

33495

TURBOJET KFT

HONGARIJE

33979

TURKUAZ AIRLINES

TURKIJE

36760

T'WAY AIR CO LTD

KOREA, REPUBLIEK

32741

Ulla Popken GmbH

DUITSLAND

8960

United Parcel Service Co

VERENIGDE STATEN

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

OEKRAÏNE

24948

UKSATSE

OEKRAÏNE

f10464

USAA

VERENIGDE STATEN

29839

USA 3000 AIRLINES

VERENIGDE STATEN

4692

US Airways, Inc.

VERENIGDE STATEN

26886

UTair Aviation, jsc

RUSSISCHE FEDERATIE

31669

Vacuna Jets Limited

BERMUDA

f10791

Vecellio Management Service

VERENIGDE STATEN

2833

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

DUITSLAND

18671

Volga-Dnepr Airlines LLC

RUSSISCHE FEDERATIE

31984

VARIG LOGISTICA SA

BRAZILIË

37759

VENTURE AVTN GROUP

VERENIGDE STATEN

5198

VHM SCHUL & CHARTER

DUITSLAND

31758

VIVAT TRUST LTD.

VERENIGD KONINKRIJK

31815

VOLARIS

MEXICO

2840

VOLKSWAGEN AG

DUITSLAND

2812

VRG Linhas Aereas S/A

BRAZILIË

30605

Wheels Aviation Ltd.

DUITSLAND

25225

Windrose Air Jetcharter GmbH

DUITSLAND

27514

Wirtgen BgmbH

DUITSLAND

36235

WATERLOO AVIATION

CANADA

12066

WDL AVIATION

DUITSLAND

24113

WEBER MANAGEMENT

DUITSLAND

1323

WEKA Flugdienst GmbH

DUITSLAND

34391

WHS CONSULTING AG

ZWITSERLAND

10834

WIKING HELIKOPTER

DUITSLAND

33317

WINAIR AUSTRIA

OOSTENRIJK

34169

WIZZAIR UKRAINE LLC

OEKRAÏNE

36967

WOELBERN FLIGHT 01

DUITSLAND

37044

WOELBERN FLIGHT 02

DUITSLAND

2930

WORLD AIRWAYS

VERENIGDE STATEN

31769

XL Airways Germany GmbH

DUITSLAND

32403

XRS Holdings, LLC

VERENIGDE STATEN

36920

XR-GMBH

DUITSLAND

5960

Zeman FTL

DUITSLAND

33948

ZEUS TAXI AÉREO

BRAZILIË

31485

328 SUPPORT SERVICES

DUITSLAND

a11495

Exploitant met TAIL NB: N450T

Onbekend

a11501

Exploitant met TAIL NB: N62914

Onbekend

a11751

Exploitant met TAIL NB: N77080

Onbekend

a11508

Exploitant met TAIL NB: N880GC

Onbekend

a11510

Exploitant met TAIL NB: N903G

Onbekend

a12912

Exploitant met TAIL NB: VPCBK

KAAIMANEILANDEN

a11558

Exploitant met TAIL NB: XAFRD

Onbekend


ESTLAND

CRCO-identificatie-nummer

Naam van de exploitant

Land van de exploitant

34613

ABELIA TRADING LTD

CYPRUS

22213

ENIMEX

ESTLAND

18219

ESTONIAN AIR

ESTLAND

38113

FL TECHNICS AB

LITOUWEN

22574

MIL JAPAN

JAPAN

10937

MIL RUSSIA

RUSSISCHE FEDERATIE

1117

MIL SWITZERLAND

ZWITSERLAND

36227

POLICE & BOARD EE

ESTLAND

35109

SMALL PLANET (EE)

ESTLAND

38604

SMARTLYNX ESTONIA

ESTLAND

30036

ULS Airlines Cargo

TURKIJE

36496

ZAMBEZI AIRLINES

ZIMBABWE


GRIEKENLAND

CRCO-identificatie-nummer

Naam van de exploitant

Land van de exploitant

20514

Aegean Airlines

GRIEKENLAND

f12684

Avenge Inc

VERENIGDE STATEN

37967

AEOLIAN AIRLINES

GRIEKENLAND

35662

AEROJET SERVICES

VERENIGDE STATEN

31367

AEROLAND

GRIEKENLAND

23232

AEROSVIT

OEKRAÏNE

24601

AERO-KAMOV

RUSSISCHE FEDERATIE

31586

AFRICAN EXPRESS AWYS

KENIA

28539

AIRCRAFT SUPPRT&SRVC

LIBANON

30742

AIR COLUMBUS UKRAINE

OEKRAÏNE

29972

AIR LINK UKRAINE

OEKRAÏNE

37802

AIR TRAFFIC LTD

KENIA

31252

AMREF FLYING DOCTORS

KENIA

37966

ASPAMIA LLC

VERENIGDE STATEN

34238

ASTRA AIRLINES

GRIEKENLAND

38330

AVIATION SCIENCES CO

SAUDI-ARABIË

26678

BARRICK GOLD EXPLOR.

CANADA

28245

BELAIR AIRLINES LTD

ZWITSERLAND

34069

BELRESCUEAVIA

WIT-RUSLAND

20501

BLUEBIRD AVIATION

KENIA

35368

BLUE BIRD AIRWAYS

GRIEKENLAND

38646

BUSINESS AVTN ASIA

CHINA

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

CHINA

35729

CASSEL INVEST LTD

BRITSE MAAGDENEILANDEN

31895

CENTAVIA

SERVIË

31412

COMERAVIA

VENEZUELA, BOLIVARIAANSE REPUBLIEK

36915

COMLUX EXCLUSIVE

ZWITSERLAND

36113

CONQUISTADOR HELO

VERENIGDE STATEN

19644

COSTAIR LTD

GRIEKENLAND

29987

CRIMEA UNIVERSAL

OEKRAÏNE

33761

DAL GROUP (SUDAN)

SUDAN

36466

DESINENCE LTD

BRITSE MAAGDENEILANDEN

23372

DIAMONDS OF RUSSIA

RUSSISCHE FEDERATIE

25895

DONBASSAERO

OEKRAÏNE

32795

DOVE AIR INC

VERENIGDE STATEN

f11403

DRAGON LEASING CORP

VERENIGDE STATEN

30350

EAGLE AIR LTD

OEGANDA

35299

ELITE AIRLINES

GRIEKENLAND

37223

ENGALY LTD

IERLAND

31744

EUROPEAN AIR CRANE

ITALIË

35101

EURO AVIATION

GRIEKENLAND

32903

EXECUTIVE AIRL.PTY

AUSTRALIË

35228

FIRST AIRWAYS

GRIEKENLAND

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

AUSTRALIË

31507

FLYING RESEARCH UU

RUSSISCHE FEDERATIE

9532

FL AVIATION NEW JERS

VERENIGDE STATEN

31722

GAINJET AVIATION

GRIEKENLAND

31313

GHADAMES AIR TRANSP

LIBIË

31659

GHALAYINI I

EGYPTE

33178

GLOBAL AVTN

ZUID-AFRIKA

29050

GOLIAF AIR

SAO TOMÉ EN PRINCIPE

38025

GRYPHON AIRLINES

KOEWEIT

f10233

GS 150-217 LLC

VERENIGDE STATEN

f11417

GS200 INC TRUSTEE

VERENIGDE STATEN

24651

GULF HELICOPTERS CO

QATAR

f12006

Hanwha Chemical Corporation

KOREA, REPUBLIEK

23443

HCAA

GRIEKENLAND

34731

HELICOPTERS (NZ)

NIEUW-ZEELAND

32243

HELLENIC IMPERIAL

GRIEKENLAND

25221

HELOG AG

ZWITSERLAND

36373

HERITAGE ACFT LTD

VERENIGD KONINKRIJK

36043

HERITAGE AVTN DEV.

VERENIGD KONINKRIJK

32668

INTERISLAND AIRLINES

FILIPIJNEN

38792

INTER ILES AIR

MADAGASKAR, COMOREN, REUNION

26787

INTRACOM

GRIEKENLAND

31881

INTRALOT

VERENIGDE STATEN

36434

ISLANDSITE INVEST.

ZUID-AFRIKA

31621

JADAYEL AVIATION

SAUDI-ARABIË

31622

JET AIRLINES JSC

KAZACHSTAN

33768

JP AIR OU

ESTLAND

32238

JUBILANT ENPRO PVT

INDIA

33560

Kenrick Ltd.

ISRAËL

30724

KAIZEN AVTN

VERENIGDE STATEN

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

GRIEKENLAND

29979

LAO AIRLINES

DEMOCRATISCHE VOLKSREPUBLIEK LAOS

29995

LEXATA

GRIEKENLAND

32949

LIFE LINE AVIAT. (2)

GRIEKENLAND

35265

LINAIR LTD.

VERENIGD KONINKRIJK

25549

MACEDONIAN AIRLINES

GRIEKENLAND

32732

MCKINLEY CAPITAL

VERENIGDE STATEN

29201

MERPATI NUSANTARA 2

INDONESIË

1099

MIL GREECE

GRIEKENLAND

21948

MINAIR

CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK

29509

MINISTRY EXTREME UK

OEKRAÏNE

33733

MOJO AVTN INC/N818LK

BRAZILIË

36432

NEW TEMPUS JETS INC

VERENIGDE STATEN

34624

OLYMPIC AIR

GRIEKENLAND

2055

OLYMPIC AIRLINES

GRIEKENLAND

24067

ORASCOM

EGYPTE

21711

ORENBURG AIRLINES

RUSSISCHE FEDERATIE

22404

OXY USA

VERENIGDE STATEN

30316

PAKISTAN STATE

PAKISTAN

37162

PALADIN ENERGY LTD

AUSTRALIË

24760

PALESTINIAN AIRLINES

BEZET PALESTIJNS GEBIED

22981

PALMYRA AVIATION LTD

GRIEKENLAND

38843

PAN HAVACILIK VE TIC

TURKIJE

27002

PARADISE AVTN

GRIEKENLAND

34445

PEBUNY LLC

VERENIGDE STATEN

27649

PECOTOX AIR

MOLDAVIË, REPUBLIEK

28119

POLISH MORSKI

POLEN

34853

PORT SIVIL HAVACILIK

TURKIJE

32308

PRIVILIGE JET AIRL.

JORDANIË

33252

PROFLIGHT COMM. SVCS

ZAMBIA

35750

QUICK FLIGHT LIMITED

INDIA

37437

RAM AIR SERVICES LLC

VERENIGDE STATEN

30685

REFUSE EQUIPMNT MFTG

SAUDI-ARABIË

27798

RELIANCE COM.DEA.LTD

INDIA

35603

ROSTVERTOL-AVIA

RUSSISCHE FEDERATIE

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

RUSSISCHE FEDERATIE

37342

SAFARI LINK

KENIA

33531

SEMEYAVIA JSC

KAZACHSTAN, KIRGIZSTAN

36327

SEVEN X AVIATION

MONTENEGRO

32636

SHORT STOP JET CHARTER

AUSTRALIË

34496

SIKORSKY AIRCRAFT 2

VERENIGDE STATEN

29176

SINCOM AVIA

OEKRAÏNE

32837

SKOL AIRLINE

RUSSISCHE FEDERATIE

31109

SKY EXPRESS GREECE

GRIEKENLAND

31806

SKY WINGS AIRLINES

GRIEKENLAND

22361

SOUTHERN ACFT CONSUL

VERENIGD KONINKRIJK

29441

SWIFTAIR HELLAS

GRIEKENLAND

24773

SWIFT FLITE AVIATION

ZUID-AFRIKA

9012

S & K BERMUDA LTD

BERMUDA

32418

TAHE HAVA DANISMANLI

TURKIJE

35475

TAIMYR AIRLINE JSC

RUSSISCHE FEDERATIE

31056

TAMIR AIRWAYS

ISRAËL

31819

TRANS AVIATION

KOEWEIT

28601

TRAVCO AIR

EGYPTE

9459

UNIVERSAL AIR LINK

VERENIGDE STATEN

38722

VAXUCO

VIËTNAM

20044

VERAVIA VERNIKOS

GRIEKENLAND

35002

VERTIR

ARMENIË

37519

WCC AVIATION INC

FILIPIJNEN

35700

WEM LINES SA

GRIEKENLAND

25058

WORLD HEALING CENTER

VERENIGDE STATEN

35842

WORLD HEALING CENT 2

VERENIGDE STATEN

24805

YAMAL

RUSSISCHE FEDERATIE

7307

ZAHID TRACTOR

SAUDI-ARABIË

29325

ZEN AIR LLC

VERENIGDE STATEN

35716

ZR AVIATION

LIBANON

a11496

Exploitant met TAIL NB: N517AF

Onbekend

a11522

Exploitant met TAIL NB: PPBIR

Onbekend

a12908

Exploitant met TAIL NB: VHWXC

AUSTRALIË


SPANJE

CRCO-identificatie-nummer

Naam van de exploitant

Land van de exploitant

f10630

Aerolider, S.A. de C.V.

MEXICO

29159

Airmax, LLC

VERENIGDE STATEN

f10006

Air Products & Chemicals Inc.

VERENIGDE STATEN

f10612

Al Tameer Co. Ltd.

SAUDI-ARABIË

f10332

Astra 136 LLC

VERENIGDE STATEN

f11141

Averuca, C.A.

VENEZUELA, BOLIVARIAANSE REPUBLIEK

19709

AERODATA BELGIUM

BELGIË

36647

AEROGAL

ECUADOR

29663

AEROLANE

ECUADOR

160

AEROLINEAS ARGENTINA

ARGENTINIË

26248

AEROLINEAS SOL

MEXICO

20010

AEROLINEAS TEHUACAN

MEXICO

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

CHILI

38432

AEROMASTER DEL PERU

PERU

38967

AEROMASTER TAXI

BRAZILIË

30520

AEROTAXI LOS VALLES

SPANJE

2880

AEROVIAS DE MEXICO

MEXICO

4648

AERO ANGELES

MEXICO

29534

AFRIQUE CARGO SERV

SENEGAL

36793

AIRLEASE CORPORATION

VERENIGDE STATEN

34981

AIRLIFT USA LLP

VERENIGDE STATEN

38204

AIRLINE COMLUX KZ

KAZACHSTAN, KIRGIZSTAN

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

ZUID-AFRIKA

29323

AIR AMDER

MAURITANIË

38846

AIR CLASS LINEAS

URUGUAY

24500

AIR COMET S.A.

SPANJE

9345

AIR EUROPA

SPANJE

36047

AIR LOGISTICS (LUX)

LUXEMBURG

22380

AIR NOSTRUM

SPANJE

31681

AIR TRACTOR EUROPE

SPANJE

36637

ALBA STAR S.A.

SPANJE

32075

ALPEMA & TOURISM

SPANJE

35203

AL JABER AVIATION

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

29581

AMB GROUP

VERENIGDE STATEN

26217

AMERICAN FLYERS S.L.

SPANJE

38970

AMERICAN JET S.A.

ARGENTINIË

31409

AMERICAN KING AIR FE

VERENIGDE STATEN

34891

ANDALUS LINEAS AER.

SPANJE

14376

ANGEL MARTINEZ RIDAO

SPANJE

26796

ANSETT WORLDWIDE

AUSTRALIË

31725

ANTRAK AIR GHANA

GHANA

21575

ARABASCO AVIATION

SAUDI-ARABIË

32948

ARKAS S.A.

COLOMBIA

f12734

ASPEN TRADING CORP

VERENIGDE STATEN

37408

ASSOCIATED AVTN (2)

NIGERIA

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

VERENIGDE STATEN

36022

ATLAS EXECUTIVE AIR

SPANJE

9456

AUDELI

SPANJE

35532

AVEX AIR TRAINING

ZUID-AFRIKA

21660

AVIACION COMERCIAL

MEXICO

460

AVIANCA

COLOMBIA

31593

AVIONICA SUVER S.L.

SPANJE

33149

AVPRO INC (2)

VERENIGDE STATEN

32450

AWAIR

VERENIGD KONINKRIJK

f10074

Bank of America, NA

VERENIGDE STATEN

f12160

Bank of Utah

VERENIGDE STATEN

38518

Benipaula Inc

VERENIGDE STATEN

f12165

Bradleyville, Ltd

VERENIGDE STATEN

f11811

BANK OF UTAH TRUSTEE

VERENIGDE STATEN

38654

BARRAGAN MIGUEL

MEXICO

32565

BELLON AVIATION LTD.

ZWITSERLAND

2621

BINTER CANARIAS SA

SPANJE

32392

BIONIC AVIATION CC

ZUID-AFRIKA

35545

BRASIL WARRANT

BRAZILIË

19815

BRISTOW HELI

NIGERIA

f11870

Caleton Holdings

KAAIMANEILANDEN

32564

Carabo Capital

VERENIGDE STATEN

f12156

CareFusion Corporation

VERENIGDE STATEN

f11018

Condor Express S.A.

ARGENTINIË

f10127

Conforto Empreendimentos e Paricipacoes Ltda

BRAZILIË

f10710

Contessa Premium Foods

VERENIGDE STATEN

f12168

Corimon CA

VERENIGDE STATEN

f10551

Covington Aviation

VERENIGDE STATEN

27598

CABO VERDE EXPRESS

KAAPVERDIË

33475

CALIMA AVIACION SL

SPANJE

30834

CANADIAN METRO AIRL

CANADA

38558

CANARIAS AIRLINES

SPANJE

35186

CAPITEQ

AUSTRALIË

23687

CASA AIR SERVICES

MAROKKO

32893

CAVERTON HELICOPTERS

NIGERIA

29796

CETO MARKETING S.A.

VERENIGD KONINKRIJK

f10567

CITGO Petroleum Corporation

VERENIGDE STATEN

f10706

CI-TEN Leasing Corp.

VERENIGDE STATEN

36279

CLEARSKIES

AUSTRALIË

38420

COMP. NAT. NAV. SAS

FRANKRIJK

37198

CONF. BRASILEIRA

BRAZILIË

36755

CONSORCIO CJPP

BRAZILIË

31644

CONVIASA

VENEZUELA, BOLIVARIAANSE REPUBLIEK

f11327

COOK CANYON (GP) LLC

VERENIGDE STATEN

32284

CORPORATE OIL & GAS

NIGERIA

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

SPANJE

35909

COVINGTON AVIATION

VERENIGDE STATEN

36833

COYABA LLC

VERENIGDE STATEN

37293

CPC SA

VERENIGDE STATEN

f11342

CSC TRUST CO OF DELAWARE TRUSTEE

VERENIGDE STATEN

31491

CSIM AIR

VERENIGDE STATEN

31613

C.S.P.SOCIETE

MAURITANIË

f10136

Dayco Properties Ltd

VERENIGDE STATEN

26776

DEAN FOODS

VERENIGDE STATEN

37252

DELAWARE GG INC

VERENIGDE STATEN

29208

DES R CARGO EXPRESS

MAURITANIË

35756

DNEST AVIATION

MALEISIË

3464

DODSON AVIATION

VERENIGDE STATEN

33251

DORNIER NIGERIA

NIGERIA

f10915

Electric Boat Corporation

VERENIGDE STATEN

736

EADS CASA

SPANJE

f12879

EAGLE AIR SERVICES CORP

VERENIGDE STATEN

8808

EASTMAN KODAK

VERENIGDE STATEN

35658

EAST COAST JETS INC

VERENIGDE STATEN

31715

ECUATO GUINEANA (2)

EQUATORIAAL-GUINEA

6101

EDELWEISS SUISSE

ZWITSERLAND

37813

EDIFICA 2000

SPANJE

f12753

EDINTON HOLDINGS USA INC

VERENIGDE STATEN

35209

EHEIM VERWALTUNGS

DUITSLAND

30842

EJS-AVIATION SERVICE

BRAZILIË

35607

ELYSIAN AIRLINES

GUINEE

38631

EMB EQUIPMENT LLC

VERENIGDE STATEN

f13610

EMSI Aviation

VERENIGDE STATEN

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

BRAZILIË

24823

EUROCONTINENTAL

SPANJE

38965

EUROCOPTER ESPANA SA

SPANJE

7968

EUROCOPTER FRANCE

FRANKRIJK

38902

EVOLUTION ASSET MNGT

VERENIGDE STATEN

38423

EXECUFLIGHT INC

VERENIGDE STATEN

27226

EXECUTIVE AIRLINES

SPANJE

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

VERENIGDE STATEN

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

VERENIGDE STATEN

31653

EXEC JET SERVICE (N)

NIGERIA

31802

Flo-Sun Aircraft, Inc.

VERENIGDE STATEN

35238

FAIRMONT AVTN COMP

ZWITSERLAND

f12978

FATHER & SON AIR LLC

VERENIGDE STATEN

18767

FIRST INTL AVTN

VERENIGDE STATEN

35848

FLANA

ZUID-AFRIKA

22596

FLIGHTLINE SL

SPANJE

38894

FLIGHT PLANS SOLUTI

VERENIGDE STATEN

31915

FLYANT SERVICIOS AER

SPANJE

31970

FLYING FALCON

VERENIGDE STATEN

26564

FL AVIATION FLORIDA

VERENIGDE STATEN

24821

FORMACION AEROFAN SL

SPANJE

32961

FRAPMAG LTD

VERENIGD KONINKRIJK

31564

FUGRO AVIAT CANADA

CANADA

36054

FUJI DREAM AIRLINES

JAPAN

35955

FULUCA INVESTMENTS

ZUID-AFRIKA

f10221

Ginnaire Rental Inc.

VERENIGDE STATEN

f10226

Glass Aviation, Inc.

VERENIGDE STATEN

4402

GESTAIR

SPANJE

f10220

GG Aircraft LLC

VERENIGDE STATEN

38732

GLOBAL FIVE HOLDINGS

VERENIGDE STATEN

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

DUITSLAND

30962

GOF AIR SA DE CV

MEXICO

28810

GOLDNER D

VERENIGDE STATEN

28586

GO AHEAD INTERNATION

BERMUDA

34043

GRAND CHINA EXPRESS

CHINA

39058

GRASS GREEN II LLC

ZWITSERLAND

28228

GUARDA COSTEIRA GV

KAAPVERDIË

27295

HAGEL W

OOSTENRIJK

32525

HARPO INC

VERENIGDE STATEN

31805

HARVARD OIL & GAS

CANADA

28012

HAWKAIRE

VERENIGDE STATEN

38138

HEBEI AIRLINES LTD

CHINA

37568

HELITT LINEAS AEREAS

SPANJE

28448

HELVETIC AIRWAYS

ZWITSERLAND

31991

HENNIG .

ZUID-AFRIKA

34338

HISPANIA FLYJET

SPANJE

f11786

HI FLITE INC

VERENIGDE STATEN

28615

HOLA AIRLINES S.L.

SPANJE

33213

HOLLYWOOD AVIATION

VERENIGDE STATEN

31093

HONG KONG EXPRESS

SAR HONGKONG

34316

HYUNDAI COLOMBIA

COLOMBIA

31848

HYUNDAY COLOMBIA

COLOMBIA

f11875

H&S Air, LLC.

VERENIGDE STATEN

1475

IBERIA

SPANJE

38329

IBERIA EXPRESS

SPANJE

25406

IBERWORLD S.A.U.

SPANJE

25843

ICE BIRD

ZWITSERLAND

10117

ILFC

VERENIGDE STATEN

27097

INAER AV.ANFIBIOS

SPANJE

1416

INAER HELI.OFF-SHORE

SPANJE

4470

INDUSTRIAS TITAN

SPANJE

35945

INSEL AIR

ARUBA

37049

INSULAR CLASS SL

SPANJE

36530

INTERALIMENT S.A.L.

LIBANON

f12784

INTERNATIONAL AVIATION LLC

VERENIGDE STATEN

32557

INTL CONCERTS

BRITSE MAAGDENEILANDEN

31816

INTL PRIVATE JET

ZWITSERLAND

33401

INTL TRADE HOLDING

KOEWEIT

30947

IRS AIRLINES LTD

NIGERIA

29121

ISLAS AIRWAYS

SPANJE

39033

ITABIRA AGRO INDUSTR

BRAZILIË

35962

I FLY LTD

RUSSISCHE FEDERATIE

f10912

Jorge Gregorio Perez Compac

ARGENTINIË

f10284

Jupiter Leasing Inc.

VERENIGDE STATEN

31247

JAIR

ZUID-AFRIKA

38971

JAZZYA INVESTMENTS

SPANJE

38805

JCG AIR

MEXICO

f11143

JEM Investments LLC

VERENIGDE STATEN

36363

JEM INVESTMENTS

VERENIGDE STATEN

28372

J.W. Childs Associates

VERENIGDE STATEN

34608

KAMA AVIATION

RUSSISCHE FEDERATIE

22691

KAVMINVODYAVIA

RUSSISCHE FEDERATIE

34463

KAZ AIR JET

KAZACHSTAN

32291

KELLY CORP

VERENIGDE STATEN

30722

KING AIR & TRAVELS

NIGERIA

22866

KOGALYMAVIA

RUSSISCHE FEDERATIE

34665

KUNPENG AIRLINES

CHINA

32826

Lewis Aeronautical

VERENIGDE STATEN

32518

LAI

VENEZUELA, BOLIVARIAANSE REPUBLIEK

1689

LAN AIRLINES SA

CHILI

32926

LAN PERU SA

PERU

30440

LARK AVTN

VERENIGDE STATEN

f12766

LAS EUGENIAS AIRCRAFT HOLDINGS LLC

VERENIGDE STATEN

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

VERENIGDE STATEN

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

BERMUDA

36906

LETS FLY SRO

SPANJE

f10606

LHF Holdings Inc.

VERENIGDE STATEN

35540

LIBYAN CAA

LIBIË

37675

LIDER AVIACAO

BRAZILIË

8562

LIDER TAXI AEREO

BRAZILIË

34815

LIFT IRELAND LEASING

IERLAND

32711

LITORANEA LINHAS AER

BRAZILIË

34783

LLC Nord Wind

RUSSISCHE FEDERATIE

32253

LTH JET LEASING

BRAZILIË

38302

LUFTHANSA TECHNIK

DUITSLAND

f13442

Michigan Aviation LLC

VERENIGDE STATEN

f11439

MACYS CORPORATE SERVICES INC

VERENIGDE STATEN

32725

MALI AIR EXPRESS

MALI

26115

MEDAIR CHARTER

ZUID-AFRIKA

26957

MENAJIAN

VERENIGDE STATEN

38791

MENORCA LLC

VERENIGDE STATEN

38507

MERAJ AIR

IRAN, ISLAMITISCHE REPUBLIEK

14322

MEXICANA

MEXICO

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

VERENIGDE STATEN

1095

MIL SPAIN

SPANJE

38536

MINOAN AIR S.A.

GRIEKENLAND

26896

MOBIL NIGERIA 2

NIGERIA

10262

MONARCH GEN AVIATION

ZWITSERLAND

35701

MULTIPROMOTUR S.L.

SPANJE

f11397

M G A 546 LEASING CORP

VERENIGDE STATEN

f12854

M&N EQUIPMENT LLC

VERENIGDE STATEN

35759

NAL ASSET Management Ltd

VERENIGD KONINKRIJK

32502

NASAIR

SAUDI-ARABIË

604

NAYSA

SPANJE

37438

NEO TAXI AEREO LTDA

BRAZILIË

31792

NHT LINHAS AEREAS

BRAZILIË

f10331

NII Holdings Inc.

VERENIGDE STATEN

31834

NITA JET

VERENIGDE STATEN

39070

NNP HOLDING S/A

BRAZILIË

36142

NOAR LINHAS AEREAS

BRAZILIË

1997

NOMADS

VERENIGDE STATEN

30519

NORDJET AIRLINES SL

SPANJE

18907

NORMAN AVIATION

VERENIGDE STATEN

32556

NYGREN U

ZWEDEN

f10321

N T Air, Inc.

VERENIGDE STATEN

f11388

N450JE LLC

VERENIGDE STATEN

32396

OBODEN IBRU

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

35840

OCEANAIR TAXI AEREO

BRAZILIË

24549

ODYSSEY AVTN

VERENIGDE STATEN

33704

ORIONAIR S.L.

SPANJE

23017

Perm Airlines

RUSSISCHE FEDERATIE

33299

PALM AVIATION

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

37672

PASSARO AZUL TAXI AE

BRAZILIË

35266

PCS Aviation Services, LLC

VERENIGDE STATEN

f11164

PDVSA Petroleo S.A.

VENEZUELA, BOLIVARIAANSE REPUBLIEK

8455

PERSONAL JET FLORIDA

VERENIGDE STATEN

35295

PHOENICIA AVIATION

LIBANON

31257

PICK N PAY (2)

ZUID-AFRIKA

32819

PIRINAIR EXPRESS SL

SPANJE

35542

PORTSIDE INTL LTD

VERENIGD KONINKRIJK

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

VERENIGDE STATEN

32000

PRIVILEGE STYLE SA

SPANJE

32852

PRIYAN FOUNDATION

VERENIGDE STATEN

37381

PROMERCA INTNL S.L

SPANJE

32480

PRONAIR AIRLINES SL

SPANJE

29378

PULLMANTUR AIR S.A.

SPANJE

29804

PUNTO-FA

SPANJE

27231

QUANTUM AIR

SPANJE

34864

Q JETS AVIATION

CANADA

33067

RAINBOW AIR

VENEZUELA, BOLIVARIAANSE REPUBLIEK

35747

RAMSAY AIRCHARTER

VERENIGDE STATEN

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

VERENIGD KONINKRIJK

f11770

REAL WORLD TOURS INC

VERENIGDE STATEN

26960

RED WINGS CJSC

RUSSISCHE FEDERATIE

32100

RING AIR

VERENIGDE STATEN

35605

RPK CAPITAL LLC

VERENIGDE STATEN

34812

RPK CAPITAL MNGT

VERENIGDE STATEN

33521

RYJET

SPANJE

37862

Starwood Management LLC

VERENIGDE STATEN

38250

SAETA SL

SPANJE

36517

SAICUS AIR S.L.

SPANJE

25502

SAL EXPRESS

SAO TOMÉ EN PRINCIPE

32602

SANTANA TEXTIL

BRAZILIË

29057

SANTA BARBARA (2)

VENEZUELA, BOLIVARIAANSE REPUBLIEK

37768

SAPETRO AVIATION LTD

VERENIGD KONINKRIJK

37164

SASEMAR

SPANJE

29825

SAS INSTITUTE

VERENIGDE STATEN

32195

SATA VENEZUELA

VENEZUELA, BOLIVARIAANSE REPUBLIEK

37785

SEA SA

BELGIË

36925

SEA SA

ARGENTINIË

37250

SENEGAL AIRLINES LTD

GABON

30170

SERAIR TRANSWORLD

SPANJE

37448

SERIPATRI PARTICIP

BRAZILIË

30674

SEV AEREO POLICIA

SPANJE

36232

SIENNA CORP SERVICES

ZWITSERLAND

34785

SIERRA NEVADA CORP.

VERENIGDE STATEN

35494

SKYPLAN FZC

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

35092

SKYWAY LTD.

GEORGIË

33719

SKY AIR WORLD

AUSTRALIË

32416

SKY HELICOPTEROS SA

SPANJE

11926

SONAIR ANGOLA

ANGOLA

33250

SOSOLISO A/L (2)

NIGERIA

19182

SOTAN

BRAZILIË

36602

SOUTH AVIATION INC

VERENIGDE STATEN

31632

SOUTH EAST ASIAN

FILIPIJNEN

4298

SPANAIR S A

SPANJE

28727

SPENAERO

VERENIGDE STATEN

31936

SQUADRON AVTN SVCS

BERMUDA

1485

STOCKWOOD V

VERENIGDE STATEN

30064

STREAMLINE RUSSIA

RUSSISCHE FEDERATIE

27934

SUGAR PINE AVIATION LLC

VERENIGDE STATEN

34009

SUNRIDER CORPORATION

VERENIGDE STATEN

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

SPANJE

11309

SWIFTAIR ESPANA

SPANJE

2638

SWISS AIR AMBULANCE

ZWITSERLAND

23071

S ARGENTINA

ARGENTINIË

f12239

Tejria Services Limited, Bermuda

BERMUDA

f11131

Transportes Aereos Tauro, S.A. de C.V.

MEXICO

31288

TAG AVTN ESPANA

SPANJE

34933

TAILWIND AIRLINES

TURKIJE

12249

TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A

BRAZILIË

22992

TATARSTAN AIRLINES

RUSSISCHE FEDERATIE

31963

TAXI FLY GROUP SA

SPANJE

f12830

TDC MANAGEMENT LLC

VERENIGDE STATEN

37642

TERMO NORTE ENERGIA

BRAZILIË

35745

TIANJIN AIRLINES

CHINA

34310

TIGER AIRCRAFT TRAD.

VERENIGDE STATEN

34198

TITAN AVAITION

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

37007

TRABAJOS EXTREMENOS

SPANJE

35159

TRAMAS TEXTILES SA

VENEZUELA, BOLIVARIAANSE REPUBLIEK

15453

TRANSAERO AIRLINES

RUSSISCHE FEDERATIE

34609

TRANSCON INVESTMENTS

BRAZILIË

34330

TRANSPAIS AEREO

MEXICO

36589

TRANSP AEREOS XALAPA

VERENIGDE STATEN

28247

TRANS AER BOLIVIANA

PLURINATIONALE STAAT BOLIVIA

38544

TRIM AIR CHARTER

VERENIGDE STATEN

36812

TRINIDAIR UK LTD

VERENIGD KONINKRIJK

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

SENEGAL

34271

UAML AIR CHARTER

VERENIGDE STATEN

24765

UNICASA IND. MOVEIS

BRAZILIË

38903

UNIQUE JET AVIATION

VERENIGDE STATEN

36046

USN AVIATION LLC

VERENIGDE STATEN

37185

UTD BANK OF AFRICA

NIGERIA

8705

VER.SCHWEIZ.FLIEGER

ZWITSERLAND

35913

VESEY AIR LLC

VERENIGDE STATEN

29086

VIM AIRLINES

RUSSISCHE FEDERATIE

35330

VIRCOP JETS S.L.

SPANJE

27339

VIRGIN BLUE

AUSTRALIË

38266

VOLOTEA S.L.

SPANJE

30190

VUELING AIRLINES

SPANJE

f10475

Westair Corporation

VERENIGDE STATEN

f12705

WCA HOLDINGS III LLC

VERENIGDE STATEN

36955

WINGS JET LTD

MAROKKO

36586

WIN WIN SERVICES

VERENIGDE STATEN

35259

WORLD WIDE AC FERRY

CANADA

34390

WTORRE S.A.

BRAZILIË

35374

XTO ENERGY INC

VERENIGDE STATEN

24793

ZOREX S.A.

SPANJE

24007

224TH FLIGHT UNIT

RUSSISCHE FEDERATIE

26560

245 PILOT SERVICES

VERENIGDE STATEN

a11479

Exploitant met TAIL NB: N142HC

Onbekend

a11488

Exploitant met TAIL NB: N371FP

Onbekend

a11490

Exploitant met TAIL NB: N410M

Onbekend

a11517

Exploitant met TAIL NB: N9895

Onbekend

a11523

Exploitant met TAIL NB: PPBST

Onbekend

a12897

Exploitant met TAIL NB: PRFOR

KOREA, DEMOCRATISCHE VOLKSREPUBLIEK

a11528

Exploitant met TAIL NB: PRGPA

Onbekend

a12901

Exploitant met TAIL NB: PRPSR

KOREA, DEMOCRATISCHE VOLKSREPUBLIEK

a12902

Exploitant met TAIL NB: PRPST

KOREA, DEMOCRATISCHE VOLKSREPUBLIEK

a11529

Exploitant met TAIL NB: PRPTR

Onbekend

a11531

Exploitant met TAIL NB: VHXCJ

Onbekend

a12909

Exploitant met TAIL NB: VPBHS

BERMUDA

a11552

Exploitant met TAIL NB: VTSTV

Onbekend

a11553

Exploitant met TAIL NB: XAATL

Onbekend

a11556

Exploitant met TAIL NB: XABLZ

Onbekend

a12919

Exploitant met TAIL NB: XACMM

MEXICO

a11557

Exploitant met TAIL NB: XACXW

Onbekend

a12920

Exploitant met TAIL NB: XAEAJ

MEXICO

a12921

Exploitant met TAIL NB: XAFEM

MEXICO

a11559

Exploitant met TAIL NB: XAGMD

Onbekend

a12922

Exploitant met TAIL NB: XAGMO

MEXICO

a11563

Exploitant met TAIL NB: XASKY

Onbekend

a12925

Exploitant met TAIL NB: XATEI

MEXICO


FRANKRIJK

CRCO-identificatie-nummer

Naam van de exploitant

Land van de exploitant

f10002

Act Two, Inc.

VERENIGDE STATEN

f10003

Aerolineas Centrales S.A. de C.V.

MEXICO

32610

Aerorio Taxi Aereo

BRAZILIË

30304

Air Caraibes

FRANKRIJK

10054

Air Corsica

FRANKRIJK

f12199

Air Fleet Operations Limited

VERENIGD KONINKRIJK

36155

Alatheer Aviation

SAUDI-ARABIË

36010

Alpha Jet (Alabama)

VERENIGDE STATEN

f10726

Arcadia Aviation LLC

VERENIGDE STATEN

f10038

Au Revoir Air

VERENIGDE STATEN

f10059

Avenue Distribuidora de Veiculos Ltda

BRAZILIË

f10060

Aviation 604 AG

ZWITSERLAND

28417

AAK COMPANY

BERMUDA

38065

AAR CORP

VERENIGDE STATEN

31724

AAS EUROPE

FRANKRIJK

31439

ABC AEROLINEAS SA

MEXICO

28588

ABDULLAH SAID B.

ZWITSERLAND

36488

ABSOLUTE AVIATION

ZUID-AFRIKA

4306

ACCOR SA

FRANKRIJK

31934

ACFT MGMT & TRADING

VERENIGD KONINKRIJK

31617

ACFT SARL 2

LUXEMBURG

35097

ACTIFLY

FRANKRIJK

f11808

ADAMS OFFICE LLC

VERENIGDE STATEN

30027

ADAM AVIATION

VERENIGDE STATEN

27910

ADVANCED TRAINING SY

VERENIGDE STATEN

31600

AELIS AIR SERVICES

FRANKRIJK

26891

AEROGAVIOTA

CUBA

33839

AEROJET MANAGEMENT

DUITSLAND

25901

AEROMAR AIRLINES

MEXICO

33014

AERONEXUS CORP. LTD

ZUID-AFRIKA

5461

AEROSTOCK

FRANKRIJK

30943

AERO CAPITAL SAS

FRANKRIJK

32371

AERO JET CORPORATE

FRANKRIJK

31785

AERO SAINT EXUPERY

FRANKRIJK

22257

AERO SERVICES LF

FRANKRIJK

28041

AERO SVC CORPORATE

FRANKRIJK

8491

AERO SVC EXECUTIVE

FRANKRIJK

30336

AFRIJET AIRLINES(2)

NIGERIA

28604

AFRIQIYAH AIRWAYS

LIBIË

36823

AGCORP

VERENIGDE STATEN

1769

AIGLE AZUR

FRANKRIJK

2496

AIRBUS OPER. SAS

FRANKRIJK

308

AIRBUS SAS

FRANKRIJK

24094

AIRBUS TRANSPORT

FRANKRIJK

4790

AIRBY

FRANKRIJK

38148

AIRBY

FRANKRIJK

38173

AIRCRAFT MGT SVCES

BELGIË

30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

LUXEMBURG

32884

AIRCRAFT SUPPORT

LIBANON

31015

AIREDALE ENTERPRISE

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

18045

AIRFLEET CREDIT

VERENIGDE STATEN

18982

AIRFLITE

VERENIGDE STATEN

26897

AIRLINAIR

FRANKRIJK

182

AIR AFFAIRES GABON

GABON

186

AIR ALGERIE

ALGERIJE

35192

AIR ARABIA MAROC

MAROKKO

28684

AIR ASIA

MALEISIË

29420

AIR AUSTRAL 2

FRANKRIJK

35175

AIR BOTSWANA CO.BW

BOTSWANA

30592

AIR BURKINA (2)

BURKINA FASO

29815

AIR CAIRO

EGYPTE

33288

AIR CORPORATE FRANCE

FRANKRIJK

38966

AIR COTE D'IVOIRE

IVOORKUST

30879

AIR DECCAN

INDIA

32290

AIR DIVISION KAZAKH

KAZACHSTAN

227

AIR FRANCE

FRANKRIJK

231

AIR GEFCO

FRANKRIJK

f877

AIR GUYANE

FRANKRIJK

35198

AIR GUYANE 2

FRANKRIJK

32175

AIR HORIZON (TOGO)

TOGO

30281

AIR IVOIRE (2)

IVOORKUST

31977

AIR KING JET

ZWITSERLAND

32016

AIR LEASING

KAMEROEN

252

AIR MADAGASCAR

FRANKRIJK

261

AIR MAURITIUS

MAURITIUS

24636

AIR MEDITERRANEE

FRANKRIJK

12060

AIR ND

FRANKRIJK

24430

AIR PRINT

LUXEMBURG

31913

AIR SARINA

ZWITSERLAND

2564

AIR SENEGAL INTL

SENEGAL

5636

AIR SEYCHELLES

SEYCHELLEN

26152

AIR SRPSKA

BOSNIË EN HERZEGOVINA

34196

AIR SWIFT LTD.

BERMUDA

25943

AIR TAHITI NUI

FRANKRIJK

31078

AIR TURQUOISE SAS

FRANKRIJK

12593

AIR VENDEE INVEST

FRANKRIJK

34296

AIR WING LTD

BELIZE

32481

AIR 26

ANGOLA

36825

AKDN LOGISTIQUE

FRANKRIJK

f10019

ALA Services, LLC

VERENIGDE STATEN

21699

ALCATEL USA

VERENIGDE STATEN

17947

ALENIA AEROSPAZIO

ITALIË

32632

ALLJETS CAPITAL AVV

RUSSISCHE FEDERATIE

5117

ALL NIPPON AIRWAYS

JAPAN

f11476

ALN (BERMUDA) LTD

Onbekend

38428

ALPHALAND CORP.

FILIPIJNEN

32601

ALPHA CHARLIE

VERENIGDE STATEN

35733

ALPHA GOLF AVIATION

MONACO

34201

ALPHA STAR AVTN SVCS

SAUDI-ARABIË

37317

ALPIN SKYJETS LTD

ZWITSERLAND

26287

ALTONA

ZWITSERLAND

2987

ALTRIA CLIENT SVCS

VERENIGDE STATEN

35920

ALWAFEER AIR

SAUDI-ARABIË

8231

AL ANWAE TRADING

SAUDI-ARABIË

28640

AL MISEHAL GROUP

SAUDI-ARABIË

24197

AL NASSR LTD

ZWITSERLAND

30177

AL-GHAZZAWI (N35GZ)

SAUDI-ARABIË

27005

AL-GHAZZAWI (N727GG)

SAUDI-ARABIË

38876

AMAC AEROSPACE SG

ZWITSERLAND

f836

AMERICAN EAGLE

VERENIGDE STATEN

34234

AMERICAN ELECTRIC

VERENIGDE STATEN

8928

AMERICAN HOME PROD

VERENIGDE STATEN

25806

AMERIDAIR

FRANKRIJK

35837

AMER GROUP

EGYPTE

f12696

AML LEASING LLC

VERENIGDE STATEN

32857

ANCFCC

MAROKKO

32747

ANGODIS

ANGOLA

34393

ANISTANTE HOLDING

CYPRUS

38913

ANTARES AGROPECUARIA

BRAZILIË

30530

AOSKY CORPORATION

VERENIGDE STATEN

f10036

APiGroup, Inc

VERENIGDE STATEN

984

APACHE AVIATION

FRANKRIJK

6188

APEX OIL

VERENIGDE STATEN

34185

AQUARIUS AVIATION

KAAIMANEILANDEN

37184

ARGENTRE ENTERPRISE

BRAZILIË

37878

ARG LTDA

BRAZILIË

406

ARKIA ISRAEL AL

ISRAËL

22917

ARLINGTON ACFT (AZ)

VERENIGDE STATEN

28382

ARMAVIA AVIACOMPANY LLC

ARMENIË

20337

ARTEMIS SA

FRANKRIJK

38575

ART AVIATION FLUGBET

OOSTENRIJK

29210

ASECNA (SENEGAL)

SENEGAL

8624

ASHMAWI AVIATION

SPANJE

38110

ASYAD HOLDING CO.

SAUDI-ARABIË

22135

ATLANTA JET

VERENIGDE STATEN

30506

ATLAS BLUE

MAROKKO

36380

AVANGARD AVTN LTD

RUSSISCHE FEDERATIE

17951

AVDEF

FRANKRIJK

34589

AVEL BRAO

FRANKRIJK

29467

AVIALAIR

FRANKRIJK

35748

AVIAMARKET LIMITED

VERENIGD KONINKRIJK

f11782

AVIATION ASSOCIATES LLC

VERENIGDE STATEN

29399

AVIATION CAPITAL GRP

VERENIGDE STATEN

26160

AVIATION CMP

CANADA

38193

AVIATION HORIZONS

SAUDI-ARABIË

34340

AVIATION INC

VERENIGDE STATEN

38085

AVIATION LINK

SAUDI-ARABIË

33992

AVIATION PARTNERS 2

VERENIGDE STATEN

33748

AVIATION STARLINK(2)

CANADA

38198

AVIATRAX

LUXEMBURG

33558

AVIA TREASURY GMBH

OOSTENRIJK

25574

AVIENT AVIATION

ZIMBABWE

34211

AVIJET UK LTD

VERENIGD KONINKRIJK

36345

AVIONAC FRANCE

FRANKRIJK

f1026

AVIOR

Onbekend

23721

AVIREX

GABON

33168

AVTEX AIR SERVICES

AUSTRALIË

31420

AWSAJ AVIATION SVCS

LIBIË

27710

AXIS AIRWAYS

FRANKRIJK

36972

AZUL LINHAS AEREAS

BRAZILIË

f10079

Beach Capital Management

VERENIGDE STATEN

f10082

BelAir Aviation LLC

VERENIGDE STATEN

f11004

Billion Mark Ltd.

SAR HONGKONG

f10878

Blue Vista, LLC

VERENIGDE STATEN

f10647

Bolloré SA

Onbekend

f10834

Boulder Aviation Management

VERENIGDE STATEN

f13608

Business Jet Access

VERENIGDE STATEN

37896

BAM AVIATION LLC

VERENIGDE STATEN

22230

BANCO SAFRA SA

BRAZILIË

12083

BANGKOK AIRWAYS

THAILAND

23830

BB AVIATION INC.

ZWITSERLAND

37668

BEIJING AIRLINES CO

CHINA

37358

BEIJING CAPITAL

CHINA

35267

BELL FINANCIAL CORP

VENEZUELA, BOLIVARIAANSE REPUBLIEK

7723

BELL TEXTRON

VERENIGDE STATEN

28608

BERGAIR

ZWITSERLAND

27140

BERKUT AIR

KAZACHSTAN

36116

BEST AERO HANDLING

RUSSISCHE FEDERATIE

32888

BEST AVIATION LTD

BANGLADESH

35950

BF JET AIR

GHANA

27458

BHG FLIGHTS LLC

VERENIGDE STATEN

32788

BISMILLAH AIRLINES

BANGLADESH

26292

BIZAIR LTD

VERENIGD KONINKRIJK

25627

BLUE HERON AVIATION

ZWITSERLAND

36583

BLUE HORIZON INV.

KAAIMANEILANDEN

28677

BLUE LINE

FRANKRIJK

36706

BLUE LINE 2

FRANKRIJK

33691

BONEL MARKETING S.A.

ZWITSERLAND

30067

BONGRAIN BENELUX

BELGIË

25099

BOOGIE PERFORMANCE

FRANKRIJK

30550

BOSNIA AIRLINES

BOSNIË EN HERZEGOVINA

35724

BRASIF SA

BRAZILIË

34825

BRASSBOX

OEKRAÏNE

34276

BRASS BOX LTD

CYPRUS

21446

BREITLING

ZWITSERLAND

38488

BRISTOW AUSTRALIA

AUSTRALIË

637

BRITAIR

FRANKRIJK

8153

BRUME

FRANKRIJK

32896

BUMI RESOURCES

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

36301

BUQUEBUS

ARGENTINIË

32260

BUREAU POLICE AERO.

FRANKRIJK

35325

BURGAN K

KOEWEIT

31315

BURMESTER OVERSEAS

BRITSE MAAGDENEILANDEN

32497

BUSINESS AVIATION LG

BELGIË

32630

BUSINESS AVIATION 2

CONGO

37493

BUSINESS JET TRAVEL

OEKRAÏNE

34152

BUSI JET INTL.

ZWITSERLAND

f10061

B H Aviation Ltd

VERENIGDE STATEN

34289

B2 FLIGHT LLC

VERENIGDE STATEN

f13111

Cedel International Investments, Inc.

VERENIGDE STATEN

31812

Cephalon

VERENIGDE STATEN

f10556

Challenger Management LLC

VERENIGDE STATEN

f13215

Cobalt Resources, LLC

VERENIGDE STATEN

f10128

Corporate Flight Alternatives, Inc.

VERENIGDE STATEN

37649

CALEDONIAN HEL. LTD

VERENIGD KONINKRIJK

32578

CALVIN KLEIN STUDIO

VERENIGDE STATEN

31994

CANADIAN NAT RAILWAY

CANADA

37106

CAOA MONTADORA

BRAZILIË

28583

CAPELINK ESTABLISH.

ZWITSERLAND

9122

CARTIER EUROPE

NEDERLAND

34144

CASAM SARL

FRANKRIJK

37372

CELINA AVIATION LTD

ZWITSERLAND

f12811

CENTER AIR LLC

VERENIGDE STATEN

29635

CENTRAL MANAGMT SVCS

VERENIGDE STATEN

36944

CERTECO ENGINEERING

OOSTENRIJK

26842

CFPR

FRANKRIJK

35242

CFS AIR LLC (N228KT)

VERENIGDE STATEN

20711

CGTM

FRANKRIJK

37115

CHAD GOVERNMENT

TSJAAD

29049

CHC HELICOPTERS INTL

CANADA

29834

CHINA CARGO AIRLINES

CHINA

12141

CHINA EASTERN

CHINA

31087

CHURCHILL AVIATION

VERENIGDE STATEN

31221

CHURCHILL FINANCE

FRANKRIJK

37193

CLEAR SKY ASSOCIATES

TAIWAN

f11398

CLEVELAND PEAK LLC

VERENIGDE STATEN

38305

CLUB PREMIER LTD

ZWITSERLAND

35400

CLUB 17 S.A.

RUSSISCHE FEDERATIE

799

COCA COLA

VERENIGDE STATEN

35668

COLT INTL EUROPE

ZWITSERLAND

36701

COMFORT JET AVT

VERENIGD KONINKRIJK

4796

COMILOG

GABON

f826

COMMANDEMENT DU TRANSPORT AERIEN MILITAIRE Français

Onbekend

38652

COMORES AVIATION

MADAGASKAR, COMOREN, REUNION

28584

COMPANY TAWIQ

ZWITSERLAND

6535

CONSOLIDATED CONTRTS

VERENIGD KONINKRIJK

8338

COPLEY NEWSPAPERS

VERENIGDE STATEN

6369

CORSAIR FRANCE

FRANKRIJK

12219

COX ENTERPRISES

VERENIGDE STATEN

35062

CPI AVIATION LLC

VERENIGDE STATEN

31073

CP MANAGEMENT

VERENIGDE STATEN

38602

CREDIT SUISSE

ZWITSERLAND

3513

CROWN EQUIPMENT

VERENIGDE STATEN

862

CUBANA

CUBA

f12751

C & S AVIATION LTD

VERENIGDE STATEN

38938

C.A.GROUP LTD

BRITSE MAAGDENEILANDEN

5988

C.T.T.A.

MAROKKO

f10134

Dankjold Reed Aviation LLC

VERENIGDE STATEN

27183

Dartswift Aviation, Inc.

VERENIGDE STATEN

1139

Dassault falcon jet

VERENIGDE STATEN

35657

Dédalus Administração e Participações Ltda.

BRAZILIË

7028

Dow Chemical Company, the

VERENIGDE STATEN

27974

DAALLO AIRLINES 2

DJIBOUTI

33242

DALCAM LLC

VERENIGDE STATEN

31467

DALIA AIRLINES

LUXEMBURG

3932

DALLAH ALBARAKA

SAUDI-ARABIË

32855

DANA EXECUTIVE JETS

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

34168

DARTE HOLDINGS

RUSSISCHE FEDERATIE

18972

DASSAULT AVIATION

FRANKRIJK

1058

DASSAULT FALCON SERV

FRANKRIJK

37864

DDA AVIATION

VERENIGDE STATEN

32809

DEAN PHILLIPS INC

VERENIGDE STATEN

11638

DECAUX

FRANKRIJK

35752

DECCAN CARGO

THAILAND

35353

DELMUN AVIATION SVCS

BAHREIN

31582

DE ROUBIN JEAN

FRANKRIJK

27665

DIAMAIR

ZWITSERLAND

32494

DIEXIM EXPRESSO AV.

ANGOLA

35356

DISTANT HORIZON

ISRAËL

22389

DOUANES FRANCAISES

FRANKRIJK

38450

DSF FLUGZEUGPORTFOLI

DUITSLAND

24571

DSWA

VERENIGDE STATEN

30876

DUBROVNIK AIRLINES

KROATIË

31133

DUNMORE HOMES

VERENIGDE STATEN

31577

D & D AVIATION

VERENIGD KONINKRIJK

f10175

Emax Oil Company

VERENIGDE STATEN

35820

EAGLES AVTN MGNT

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

35705

EAGLE AVIATION EUROP

FRANKRIJK

9703

EARTH STAR

VERENIGDE STATEN

34303

EASTINDO

INDONESIË

31743

EAST STAR AIRLINES

CHINA

2850

EASYJET SWITZERLAND

ZWITSERLAND

32591

EBONY SHINE

KAAIMANEILANDEN

29279

ECUATORIAL CARGO

EQUATORIAAL-GUINEA

31985

EGYPT JET AVIATION

EGYPTE

f12482

EIGER JET Ltd

BERMUDA

25120

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

RUSSISCHE FEDERATIE

23028

ELI'S BREAD

VERENIGDE STATEN

1013

EMERSON ELECTRIC

VERENIGDE STATEN

22291

ENAC France

FRANKRIJK

37188

ENEX AVIATION LTD

VERENIGD KONINKRIJK

36295

ENHANCE AERO

FRANKRIJK

38636

ENHANCE AERO GROUPE

FRANKRIJK

32775

EQUAFLIGHT SERVICE

CONGO

34778

EQUAJET

CONGO

32084

EQUATORIAAL-GUINEA

EQUATORIAAL-GUINEA

30005

EURL JC DARMON

FRANKRIJK

34741

EUROPEAN FLIGHT

ZWEDEN

27518

EUROPE AIRPOST

FRANKRIJK

34293

EURO EXEC Aviation Services LTD

VERENIGD KONINKRIJK

35725

EURO JET INTL LTD

VERENIGD KONINKRIJK

f10181

EWA Holdings LLC

VERENIGDE STATEN

36448

EXECUTIVE AIRSHARE

VERENIGDE STATEN

28587

EXECUTIVE JET A/C

KAAIMANEILANDEN

25073

EXECUTIVE JET CHRTR

DUITSLAND

29282

EXECUTIVE JET SRVCS

DENEMARKEN

26060

EXECUTIVE WINGS HE

EGYPTE

32827

EXEC JET SOLUTIONS

VERENIGDE STATEN

31131

EXPRESS CAMEL

SAUDI-ARABIË

f12240

Falconwing Limited Bvi

BRITSE MAAGDENEILANDEN

f10194

Fjet Management, LLC

VERENIGDE STATEN

f10203

Fletcher Jones Management Group

VERENIGDE STATEN

f12819

FALCON AIRCRAFT LEASING LLC

VERENIGDE STATEN

25553

FALCON AIR EXPRESS

VERENIGDE STATEN

15665

FAL HOLDINGS ARABIA

SAUDI-ARABIË

31310

FARNER AIRWINGS

ZWITSERLAND

39047

FASTJET TANZANIA

TANZANIA, VERENIGDE REPUBLIEK

37429

FAYCROFT FINANCE CO.

BRITSE MAAGDENEILANDEN

34313

FA 116 OU FA 137 INC

ZWITSERLAND

15911

FC AVIATION

FRANKRIJK

1147

FEDERAL EXPRESS

VERENIGDE STATEN

f12735

FG AVIATION LLC

VERENIGDE STATEN

f10191

FHC Flight Services LLC

VERENIGDE STATEN

28540

FIA (PARIS)

FRANKRIJK

34669

FIREFLY

MALEISIË

32846

FIRST COMMERCIAL

VERENIGDE STATEN

38268

FIRST MANDARIN B.A

CHINA

38238

FIRST RESERVE CORP

VERENIGDE STATEN

f10762

FJ20-166, dba Peregrine Jet, LLC

VERENIGDE STATEN

31665

FLEET INT AVTN & FIN

VERENIGD KONINKRIJK

35764

FLEET MGT AIRWAYS SA

ZWITSERLAND

21504

FLICAPE PTY LTD

ZUID-AFRIKA

27942

FLIGHTEXEC

CANADA

31640

FLIGHTINVEST

LUXEMBURG

8542

FLIGHT LEVELS

VERENIGDE STATEN

30136

FLYBABOO

ZWITSERLAND

30343

FLYING BIRD

FRANKRIJK

29223

FLYING FINN OY

FINLAND:

31775

FLYING M

VERENIGDE STATEN

33632

FLYMEX

MEXICO

30372

FLY AIR SA

FRANKRIJK

34874

FLY AVIATION SVCS

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

28511

FLY EXEC

LIBANON

33626

FLY 18

ZWITSERLAND

31116

FOCUS AIR USA

VERENIGDE STATEN

32322

FORTUNE AIR

ZUID-AFRIKA

29147

FOX AVIATION CANADA

CANADA

f12777

FRANKLIN LAKES ENTERPRISES LLC

VERENIGDE STATEN

f11353

FRC HOLDING INC V

VERENIGDE STATEN

f10651

FREESCALE SEMICONDUCTOR, INC.

Onbekend

35426

FTC CONSULTING AG

ZWITSERLAND

2804

FUTURA TRADING

FRANKRIJK

27867

FUTURE ELECTRONICS

CANADA

35173

F & L AVIATION

VERENIGDE STATEN

f10223

Glacial Energy

VERENIGDE STATEN

f12244

Golden Medal Limited Bvi

BRITSE MAAGDENEILANDEN

32621

GABON AIRLINES

GABON

36117

GAETAIR SARL

ZWITSERLAND

38839

GAFTREN INVESTMENTS

BRITSE MAAGDENEILANDEN

31746

GALAXY AIRLINES

JAPAN

36801

GAMA AVIATION FZE

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

32749

GEASA

EQUATORIAAL-GUINEA

36630

GEM AVIATION AVV

VERENIGD KONINKRIJK

17928

GENEL HAVACILIK

TURKIJE

34971

GEORGETOWN INTERSTAT

VERENIGDE STATEN

23693

GEORGIAN AIRWAYS

GEORGIË

35885

GEORGIAN STAR

GEORGIË

9002

GIE ATR

FRANKRIJK

32233

GIE-ODER

FRANKRIJK

22850

GIORI ROBERTO

MONACO

31182

GIOSTYLE LLC

VERENIGDE STATEN

38481

GIS AVIATION A.V.V.

CYPRUS

37097

GIV-SP AIR SERVICE

RUSSISCHE FEDERATIE

f11804

GLOBAL CHALLENGER LLC

VERENIGDE STATEN

30539

GLOBAL FLIGHT SRVS

VERENIGDE STATEN

32997

GLOBAL JET INTL

AUSTRALIË

f12170

GOLD EAGLE LTD

BERMUDA

32508

GOUGH AVIATION

ZUID-AFRIKA

22659

GOVERNMENT MONTENEGR

MONTENEGRO

36865

GO AIRLINES (INDIA)

INDIA

f11352

GREAT BUY INC

VERENIGDE STATEN

f12104

GWI ASSET MANAGEMENT S.A.

BRAZILIË

f11448

GYPSY BABY LLC

VERENIGDE STATEN

38975

GYRO AIR LTD

NIGERIA

f11426

G & L AVIATION

VERENIGDE STATEN

f10794

Hagadone Aviation LLC

VERENIGDE STATEN

5362

Halliburton

VERENIGDE STATEN

f1434

Horta, LLC

VERENIGDE STATEN

37170

Hospitalizacion Clinico C.A.

VERENIGDE STATEN

31947

HAGONDALE LTD

VERENIGD KONINKRIJK

31731

HALCYONAIR

KAAPVERDIË

37326

HASHIM BIN SAID

SAUDI-ARABIË

33959

HASSANCO S.A.

ZWITSERLAND

35878

HATTA INVESTMENTS

BRITSE MAAGDENEILANDEN

10105

HAWKER PACIFIC PTE

SINGAPORE

33342

HEAVYLIFT CONGO

CONGO

37847

HEDA AIRLINES LTD

VERENIGD KONINKRIJK

37863

HELICONIA LS

FRANKRIJK

36756

HELICONIA PALMAIR

MAROKKO

f11024

HENDRICK MOTORSPORTS

VERENIGDE STATEN

36374

HERMES EXECUTIVE

BRITSE MAAGDENEILANDEN

37523

HIGH PERFORMANCE 100

ZWITSERLAND

21365

HILL-ROM

VERENIGDE STATEN

38899

HOLLYFRONTIER CORP

VERENIGDE STATEN

38750

HOLYPEAK PROPRIETARY

AUSTRALIË

f10659

HSBC

Onbekend

37195

HS Air Finance

BRAZILIË

38904

HS AIR FINANCE LLC

BRAZILIË

f11464

HYPERION AIR INC

VERENIGDE STATEN

f10263

Ithaca LLC

VERENIGDE STATEN

24848

ICEC TOUR SPOL

TSJECHIË

37906

ID AIR

FRANKRIJK

21442

IGN INST GEO NAT LF

FRANKRIJK

29661

IKAROS AVIATION AVV

OEKRAÏNE

36740

IMD AIRWAYS

SPANJE

32492

INDIA FLYSAFE AVTN

INDIA

31965

INDIGO (VI)

INDIA

36832

INDUSTRY EAST EUROPE

ZWITSERLAND

33071

INDUSTR. AERONAUTICA

COLOMBIA

33559

INDYCAR AVIATION

VERENIGDE STATEN

34222

INLOGS INTERNATIONAL

NIET GESPECIFICEERD

23792

INTERCON USA

VERENIGDE STATEN

31081

INTERFACE OPS LLC

VERENIGDE STATEN

32801

INTERJET ABC

MEXICO

33654

INTER AMERICAN

ANGOLA

37561

INTL GAMING TECH

VERENIGDE STATEN

37780

INVERSIONES DAVANIC

COLOMBIA

32524

INVESTAVIA

KAZACHSTAN

f11248

IP Aviation L.P.

CANADA

f12706

ISLAND PARK AVIATION LLC

VERENIGDE STATEN

33890

ISLENA INVERSIONES

HONDURAS

21879

ISRAIR AIRLINES & TOURISM LTD

ISRAËL

30038

IXAIR

FRANKRIJK

f10277

Jereissati Participacoes S/A

BRAZILIË

f13613

Jet Select LLC

VERENIGDE STATEN

28006

JAPAT

ZWITSERLAND

31296

JAZEERA AIRWAYS

KOEWEIT

32986

JBS CONSULTING LLC

VERENIGDE STATEN

31772

JCAS

ZWITSERLAND

26998

JDP FRANCE

FRANKRIJK

36413

JEREISSATI CENTROS

BRAZILIË

38453

JETALLIANCE SOUTH

OOSTENRIJK

38847

JETSTAR JAPAN

JAPAN

31137

JETS RENT AVTN

FRANKRIJK

30713

JET AVIATION BASEL

ZWITSERLAND

30385

JET AVIATION FZCO

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

26911

JET BLUE AIRWAYS

VERENIGDE STATEN

37719

JET CONNECTIONS

VERENIGD KONINKRIJK

32217

JET CRUISING

LUXEMBURG

34614

JET DIRECT AVIATION

VERENIGDE STATEN

33015

JET MANAGEMENT SA

ZWITSERLAND

33769

JET ONE JSC

KAZACHSTAN

32848

JET PREMIER ONE

ZWITSERLAND

38174

JET XPRESS

IVOORKUST

26479

JET 2000

RUSSISCHE FEDERATIE

31581

JET4YOU

MAROKKO

f12768

JIMMIE JOHNSON RACING II INC

VERENIGDE STATEN

f12712

JOUST CAPITAL III LLC

VERENIGDE STATEN

29395

JR EXECUTIVE

LIBANON

f12041

Key Aviation LLC

VERENIGDE STATEN

6510

KALAIR LTD.

VERENIGDE STATEN

34887

KALDERON LTD

VERENIGD KONINKRIJK

28504

KARTHAGO AIRLINES

TUNESIË

34348

KARTHAGO PRIVATE JET

TUNESIË

38123

KAS CORPORATION LTD.

LIBANON

30709

KAZAVIA

KAZACHSTAN

29190

KBBD

VERENIGDE STATEN

32381

KB HOME

VERENIGDE STATEN

12778

KELOWNA FLIGHTCRAFT

CANADA

7129

KINGDOM HOLDING CO

SAUDI-ARABIË

34843

KOSTAR AIRLINES

KOREA, REPUBLIEK

35727

KREDEL INTERNATIONAL

BRITSE MAAGDENEILANDEN

9858

KROLL G

ZWITSERLAND

f10290

KW Flight, LLC / Central Missouri Aviation, Inc.

VERENIGDE STATEN

f10875

Layla Jet

BERMUDA

f13333

Ligon Air LLC

VERENIGDE STATEN

f10304

Luciano Antonio Zogbi

BRAZILIË

1971

LABORATOIRE ASL

FRANKRIJK

30455

LAS VEGAS JET

VERENIGDE STATEN

33111

LAYAN INTL.

BRITSE MAAGDENEILANDEN

37923

LA AVIATION

ZWITSERLAND

30595

LEACH CAPITAL

VERENIGDE STATEN

2816

LEGENDAIR LTD.

ZWITSERLAND

13358

LIBYAN AIR CARGO

LIBIË

26342

LIGNES AER. CONGO

CONGO

4489

LIMITED BRANDS SERVICE COMPANY

VERENIGDE STATEN

f904

LINEAS AEREAS SUDAMERICANAS

COLOMBIA

1752

LOCKHEED MARTIN (GA)

VERENIGDE STATEN

25272

LOTUS AIR

EGYPTE

33450

LOV'AIR AVIATION

FRANKRIJK

24211

LOWA LTD

VERENIGDE STATEN

28079

LOYD'S BUSINESS JETS

POLEN

f10303

LR Enterprises Management LLC

VERENIGDE STATEN

37092

LUIS FUENMAYOR

VERENIGDE STATEN

31034

LUKOIL-AVIA SWISS

ZWITSERLAND

29070

LUXFLIGHT EXECUTIVE

LUXEMBURG

7764

LVMH SERVICES

FRANKRIJK

37071

LX AVIATION (SPV)LTD

BRITSE MAAGDENEILANDEN

19696

LYRECO

FRANKRIJK

f11360

LYS LLC

VERENIGDE STATEN

f10306

Macbens Patrimonial Ltda

BRAZILIË

f13614

Mark Anthony Group Inc

CANADA

f10420

Marmalade Skies LLC

VERENIGDE STATEN

30280

Marsico Aviation, LLC

VERENIGDE STATEN

f12655

Mass Jet Lease

FILIPIJNEN

f10313

Mendota Aircraft Management

VERENIGDE STATEN

28010

Mondoil

VERENIGDE STATEN

34423

MACAU JET INTL

SAR MACAU

26383

MAGIC CONDOR LTD

BERMUDA

f11359

MAGIC JOHNSON ENTERTAINMENT INC

VERENIGDE STATEN

29993

MAG AVIATION

VERENIGDE STATEN

34992

MAINSAIL TRADING 93

ZUID-AFRIKA

32078

MALIBU CONSULTING

VERENIGDE STATEN

34975

MALU AVIATION

CONGO

34019

MANO RIVER

VERENIGDE STATEN

37003

MARITIME INVESTMENT

MONACO

1976

MARITIME INVESTMENT AND SHIPPING CO. LTD.

BERMUDA

36263

MAROC TELECOM

MAROKKO

1831

MARTIN BAKER

VERENIGD KONINKRIJK

32707

MASC AIR LTD

KAAIMANEILANDEN

27014

MASTERJET SWITZ.

ZWITSERLAND

34840

MASWINGS SDN. BHD.

MALEISIË

33238

MAURITANIA AIRWAYS

MAURITANIË

37893

MAURITANIE AIRLINES

MAURITANIË

27863

MAYES & ASSOCIATES

VERENIGDE STATEN

f12986

MB AVIATION LLC

VERENIGDE STATEN

30315

MCKINLEY ACFT HLDNG

VERENIGDE STATEN

31545

MDA SAS

FRANKRIJK

1855

MEA AIR LIBAN

LIBANON

38759

MEGA GLOBAL AIR

MALEDIVEN

9689

MELVIN SIMON & ASSOCIATES, INC.

VERENIGDE STATEN

21443

METEO-FRANCE

FRANKRIJK

31140

ME LEASING

VERENIGDE STATEN

f10316

MFP Services LLC

VERENIGDE STATEN

28986

MHS AVIATION SDN BHD

MALEISIË

37403

MIAMI FERRY CONTRACT

VERENIGDE STATEN

36859

MIDAS AIR

VERENIGDE STATEN

29971

MIDDLE EAST JET SVCS

LIBANON

24019

MID EAST JET

SAUDI-ARABIË

34821

MILLETREIZE

FRANKRIJK

26724

MILLION AIR SALT LAK

VERENIGDE STATEN

617

MIL BRAZIL

BRAZILIË

702

MIL CANADA

CANADA

36031

MIL ECUADOR AIRFORCE

ECUADOR

1098

MIL FRANCE

FRANKRIJK

35609

MINISTRY DEF SLOVENI

SLOVENIË

36033

MISH AVIATION SVCS

GHANA

31556

MISTRAL AEREO

CANADA

31331

MITRE AVIATION LTD

VERENIGD KONINKRIJK

38259

MOHAMED BEKKALI

MAROKKO

35060

MOISEEV ALEX

MONACO

38782

MONTEBELLO LTDA

BRAZILIË

32755

MONTROSE GLOBAL

VERENIGD KONINKRIJK

35455

MONT BLANC AVIATION

BERMUDA

7058

MORRIS COMMUNICATION

VERENIGDE STATEN

34441

MOSCOW HELICOPTER

RUSSISCHE FEDERATIE

f11405

MOSS JERONE S TRUSTEE

VERENIGDE STATEN

33834

M. SQUARE AVIATION

BERMUDA

f12094

Naja Locação Empresarial LTD

BRAZILIË

32959

Nofa Aviation

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

34415

Nomad Aviation

ZWITSERLAND

f1000

NAM AIRLINES

VERENIGDE STATEN

31025

NATASHA ESTABLISMENT

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

26668

NATIONAL AIR SERVICE

SAUDI-ARABIË

28966

NATIONAL AVIATION 2

EGYPTE

34727

NATIONAL CITY COMM

VERENIGDE STATEN

f11468

NAVAIR LLC

VERENIGDE STATEN

38371

NAVINTAIR INC

VERENIGDE STATEN

31097

NEBULA LTD.

BERMUDA

38228

NEGRI IMMOBILIARE

ITALIË

32626

NEWCASTLE AIRCRAFT

VERENIGDE STATEN

32424

NEW AXIS AIRWAYS

FRANKRIJK

34651

NEW CAIRO REAL EST

EGYPTE

35373

NEXT GENERATION VENT

VERENIGDE STATEN

38125

NEXUS FLT OPS SVCS

SAUDI-ARABIË

20855

NIGERIAN POLICE

NIGERIA

35941

NILE AIR

EGYPTE

31199

NISSAN NTH AMERICA

VERENIGDE STATEN

32963

NORDEX AIR

RUSSISCHE FEDERATIE

38103

NORTH STAR AVTN LTD

ZWITSERLAND

10326

NOUVELAIR TUNISIE

TUNESIË

33212

NPM MANAGEMENT

VERENIGDE STATEN

22190

NWT AIRCRAFT

VERENIGDE STATEN

36629

NW NORDWEST

ZWITSERLAND

32861

NY JETS TRANSPORTER

BERMUDA

31770

N304RJ

VERENIGDE STATEN

32270

N349BA

VERENIGDE STATEN

32370

N72RK

VERENIGDE STATEN

29465

Oakmont Holdings, LLC

VERENIGDE STATEN

f10340

Oakwood Books, Inc.

VERENIGDE STATEN

31395

Outpost International, LLC

VERENIGDE STATEN

32859

Ovlas sa

NIGERIA

30908

OCANA ASSETS LTD

VERENIGDE STATEN

38509

ODYSSEE JET SA

LUXEMBURG

12316

OFTC.Inc.

VERENIGDE STATEN

28984

OLDBURY HOLDINGS

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

35132

OMEGA VII

FRANKRIJK

34603

OMYA INTERNATIONAL

ZWITSERLAND

36166

ONEXP

DENEMARKEN

30957

ONE THIRTY NINE

LUXEMBURG

32311

OPENSKIES

FRANKRIJK

31341

ORIENT GLOBAL AVTN

SINGAPORE

36943

ORION AIR GROUP

VERENIGDE STATEN

28050

OUTFITTER AVIATION

VERENIGDE STATEN

4139

OYONNAIR

FRANKRIJK

31264

O AIR

FRANKRIJK

f10350

Pacific Coast Feather Company

VERENIGDE STATEN

30188

Pacific Connection Inc.

VERENIGDE STATEN

36039

Paradox Security Sys

CANADA

f12236

Power Ease Investments Limited BVI

BRITSE MAAGDENEILANDEN

31595

Premier Aviation

RUSSISCHE FEDERATIE

28189

Proair charter

DUITSLAND

25856

PACE CARGO ENTERRP

VERENIGDE STATEN

31966

PALMAIR AVIATION

MAROKKO

38406

PARADOX BIRDS

VERENIGD KONINKRIJK

26289

PARAFFIN AIR

VERENIGDE STATEN

12312

PARTNERSHIP 35 55

VERENIGDE STATEN

36994

PEABODY ENERGY

VERENIGDE STATEN

38284

PEACH AVIATION

JAPAN

37747

PEREGRINE JET

VERENIGDE STATEN

35524

PETRO AIR

LIBIE

34403

PHEEBE LIMITED

VERENIGD KONINKRIJK

33969

PHENOMAIR

FRANKRIJK

29691

PINNACLE AIR GROUP

VERENIGDE STATEN

32252

PLANET AVIATION UU

RUSSISCHE FEDERATIE

f11455

PLEASANT AIRCRAFT LEASING LLC

VERENIGDE STATEN

2176

PPG INDUSTRIES

VERENIGDE STATEN

38693

PREMIAIR (WI) 2

INDONESIË

32060

PREMIER AIR

VERENIGDE STATEN

36197

PRESTIGE JET JORDAN

JORDANIË

35261

PRESTOIL SAS

FRANKRIJK

32374

PRINCELY JETS LTD.

PAKISTAN

35401

PRINCESS AVIATION DT

TUNESIË

24429

PRIVATAIR SA

ZWITSERLAND

35093

PRIVATE JETS LUXEMB.

LUXEMBURG

32346

PROFRED PARTNERS LLP

VERENIGD KONINKRIJK

36931

PSD

FRANKRIJK

f11206

PVM Management LLC

VERENIGDE STATEN

22432

QATAR AMIRI FLIGHT

QATAR

38078

QUEST TRADING, LLC

VERENIGDE STATEN

35828

Related Companies

VERENIGDE STATEN

f10385

Rex Realty Co

VERENIGDE STATEN

f10387

Rio Bonito Comunicacao Ltda

BRAZILIË

f10391

Roux Investment Mngt Co

VERENIGDE STATEN

1427

RAININ AIR

VERENIGDE STATEN

38278

RAJSHAHI AIR LTD

BANGLADESH

36817

RCR JETS AG

ZWITSERLAND

f11026

RD HUBBARD ENTERPRISES INC.

VERENIGDE STATEN

34087

REAL EXECUTIVE GMBH

ZWITSERLAND

37695

REAL FLY SARL

MAROKKO

31655

REATEX INVEST

BRITSE MAAGDENEILANDEN

28265

REGIONAL CAE

FRANKRIJK

2232

REGOURD AVIATION

FRANKRIJK

30061

REIMS AVIATION IND

FRANKRIJK

23719

RIDA AVIATION LTD

BERMUDA

34680

RJH ADVISORY

VERENIGDE STATEN

31630

RJM AVIATION

TSJAAD

f10973

RJ CORMAN Aviation Services LLC

VERENIGDE STATEN

32627

RNW ENTERPRISES, LLC

VERENIGDE STATEN

31978

ROMEO MIKE AVTN

VERENIGDE STATEN

30374

RONSO SA DE CV

MEXICO

31808

ROTOR TRADE 2

VERENIGDE STATEN

31026

ROUST TRADING

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

36887

ROUTE 450 INVESTMENT

BRAZILIË

27737

ROXBURY TECHNOLOGIES

ZWITSERLAND

258

ROYAL AIR MAROC

MAROKKO

37548

RSR-614RD

VERENIGDE STATEN

35879

RUBICON AVIATION

VERENIGD KONINKRIJK

f12601

Sapphire International Group, Inc

VERENIGDE STATEN

37718

Sfera Jet LLC

RUSSISCHE FEDERATIE

38579

Sino Jet Management Limited

CHINA

f10403

Skye Gryphon, LLC

VERENIGDE STATEN

f12484

Sonic Financial

VERENIGDE STATEN

f10419

Stephens Investment Holdings LLC

VERENIGDE STATEN

f11008

Success Master Ltd.

BRITSE MAAGDENEILANDEN

5967

Synthes USA Sales LLC

VERENIGDE STATEN

33152

SAAD AIR LTD

BAHREIN

22756

SABRINA FISHERIES

VERENIGDE STATEN

38042

SABY FINANCE

RUSSISCHE FEDERATIE

27640

SAESA

SPANJE

37497

SAFEGUARD SOLUTIONS

ARUBA

f11791

SAF FLIGHT LLC

VERENIGDE STATEN

34967

SAINTEX AERO SARL

FRANKRIJK

25946

SALEM AVIATION

SAUDI-ARABIË

5373

SATENA

COLOMBIA

36114

SAUCAR LIMITED

VERENIGD KONINKRIJK

5432

SAUDI OGER

SAUDI-ARABIË

20462

SBD BRETONNE DEVELOP

FRANKRIJK

31959

SBM GROUP

VERENIGDE STATEN

32560

SCD BV

NEDERLAND

28744

SCHREINER CAMEROUN

KAMEROEN

31358

SCM ARUBA A.V.V.

ARUBA

32411

SCOTTS MIRACLE-GRO

VERENIGDE STATEN

22328

SECURITE CIVILE LF

FRANKRIJK

36018

SEGERIS CAPITAL LTD

BRAZILIË

1249

SELIA

FRANKRIJK

27881

SERLUX

LUXEMBURG

33112

SEVENTH SENSE STAR

BERMUDA

35652

SFD RUSSIA

RUSSISCHE FEDERATIE

f12875

SHADOWFAX LLC

VERENIGDE STATEN

24337

SHAR INK

RUSSISCHE FEDERATIE

f12810

SHORENSTEIN PROPERTIES LLC

VERENIGDE STATEN

38829

SIAM LAND FLYING LTD

THAILAND

30513

SICHUAN AIRLINES (3)

CHINA

5468

SIGAIR LTD

BERMUDA

34418

SIGMA AVIATION

IERLAND

f12744

SILVER LAKE AVIATION LLC

VERENIGDE STATEN

32728

SILVER VENTURES INC

VERENIGDE STATEN

2466

SIRIUS

ZWITSERLAND

32892

SIRTE OIL COMPANY

LIBIE

24200

SIT-SET AG

ZWITSERLAND

35424

SJ MANAGEMENT LLC

VERENIGDE STATEN

37810

SKYFIRST

FRANKRIJK

37558

SKYLUX SA

ZWITSERLAND

38576

SKYSCRAPER LTD

VERENIGD KONINKRIJK

30105

SKYTRADERS PTY

AUSTRALIË

34050

SKYWAY LTD

RUSSISCHE FEDERATIE

19462

SKYWORK AIRLINES

ZWITSERLAND

38247

SKY LINER AVIATION

ZWITSERLAND

27746

SK TRAVEL

VERENIGDE STATEN

35371

SL Management

VERENIGDE STATEN

32149

SMART AVIATION

FRANKRIJK

32805

SMART AVIATION HE

EGYPTE

f13550

SME Equipment Leasing

VERENIGDE STATEN

29738

SNC BOETOS

FRANKRIJK

30770

SNC CAVOK

FRANKRIJK

37669

SNS IMPORTADORA

BRAZILIË

31695

SN AIR MALI

MALI

33859

SOBEYS CAPITAL INCORPORATED

CANADA

3517

SOFAXIS

FRANKRIJK

22730

SOGERMA

FRANKRIJK

26645

SONNIG

ZWITSERLAND

38553

SORENS GROUP LTD

RUSSISCHE FEDERATIE

26378

SOUTHERN AIRLINES

NIGERIA

21791

SOUTHERN CROSS INTL

NEDERLAND

5752

SOUTHERN CROSS USA

VERENIGDE STATEN

35993

SPACEWING COMPANY

SAUDI-ARABIË

17921

SPECIALISED TRANSP.

VERENIGD KONINKRIJK

37714

SPEEDFLY SARL

FRANKRIJK

27840

SPHINX WINGS

ZWITSERLAND

32789

SPRINGWAY LTD

RUSSISCHE FEDERATIE

34595

SPRING MOUNTAIN (2)

VERENIGDE STATEN

32899

SRIWIJAYA WORLD FUEL

SINGAPORE

26231

STAFF AIR SERVICE