ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2010.062.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 62

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

53e jaargang
11 maart 2010


Inhoud

 

III   Andere handelingen

Bladzijde

 

 

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 121/2009 van 4 december 2009 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst

1

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 122/2009 van 4 december 2009 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) en bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

5

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 123/2009 van 4 december 2009 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst

7

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 124/2009 van 4 december 2009 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) en bijlage IV (Energie) bij de EER-overeenkomst

9

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 125/2009 van 4 december 2009 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

11

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 126/2009 van 4 december 2009 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

13

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 127/2009 van 4 december 2009 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

14

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 128/2009 van 4 december 2009 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

16

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 129/2009 van 4 december 2009 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

18

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 130/2009 van 4 december 2009 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

20

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 131/2009 van 4 december 2009 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

21

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 132/2009 van 4 december 2009 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

22

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 133/2009 van 4 december 2009 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

24

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 134/2009 van 4 december 2009 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

25

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 135/2009 van 4 december 2009 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

26

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 136/2009 van 4 december 2009 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

28

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 137/2009 van 4 december 2009 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

30

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 138/2009 van 4 december 2009 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

31

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 139/2009 van 4 december 2009 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

33

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 140/2009 van 4 december 2009 tot wijziging van bijlage IV (Energie) bij de EER-overeenkomst

34

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 141/2009 van 4 december 2009 tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst

35

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 142/2009 van 4 december 2009 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst

37

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 143/2009 van 4 december 2009 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst

38

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 144/2009 van 4 december 2009 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst

40

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 145/2009 van 4 december 2009 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst

42

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 146/2009 van 4 december 2009 tot wijziging van bijlage XVII (Intellectuele eigendom) bij de EER-overeenkomst

43

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 147/2009 van 4 december 2009 tot wijziging van bijlage XVIII (Gezondheid en veiligheid op het werk, arbeidsrecht en gelijke behandeling van mannen en vrouwen) bij de EER-overeenkomst

45

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 148/2009 van 4 december 2009 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst

47

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 149/2009 van 4 december 2009 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst

49

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 150/2009 van 4 december 2009 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst

51

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 151/2009 van 4 december 2009 tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst

52

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 152/2009 van 4 december 2009 tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst

55

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 153/2009 van 4 december 2009 tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) en van Protocol 30 bij de EER-overeenkomst betreffende specifieke bepalingen inzake de organisatie van de samenwerking op het gebied van de statistiek

56

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 154/2009 van 4 december 2009 tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst

58

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 155/2009 van 4 december 2009 tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst

60

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 156/2009 van 4 december 2009 tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst

61

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 157/2009 van 4 december 2009 tot wijziging van bijlage XXII (Vennootschapsrecht) bij de EER-overeenkomst

63

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 158/2009 van 4 december 2009 tot wijziging van bijlage XXII (Vennootschapsrecht) bij de EER-overeenkomst

64

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 159/2009 van 4 december 2009 tot wijziging van Protocol 31 inzake samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden, en van Protocol 37 bij de EER-overeenkomst

65

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 160/2009 van 4 december 2009 tot wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden

67

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


III Andere handelingen

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

11.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/1


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 121/2009

van 4 december 2009

tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage I bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 105/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 22 oktober 2009 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 202/2009 van de Commissie van 16 maart 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 600/2005 met betrekking tot het gebruik van het preparaat van Bacillus licheniformis DSM 5749 en Bacillus subtilis DSM 5750 in mengvoeders die lasalocide-natrium bevatten (2), moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Verordening (EG) nr. 203/2009 van de Commissie van 16 maart 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1137/2007 met betrekking tot het gebruik van het toevoegingsmiddel Bacillus subtilis (O35) in diervoeding die decoquinaat en narasin/nicarbazine bevat (3), moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Verordening (EG) nr. 214/2009 van de Commissie van 18 maart 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1800/2004 wat betreft de voorwaarden voor de verlening van de vergunning voor het toevoegingsmiddel voor diervoeding Cycostat 66G (4), moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(5)

Verordening (EG) nr. 232/2009 van de Commissie van 19 maart 2009 betreffende de vergunning voor een nieuwe toepassing van Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 als toevoegingsmiddel voor voeding voor melkbuffels (vergunninghouder Société Industrielle Lesaffre) (5), moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(6)

Verordening (EG) nr. 270/2009 van de Commissie van 2 april 2009 tot verlening van een vergunning voor 6-fytase als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen (vergunninghouder DSM Nutritional Products Ltd, vertegenwoordigd door DSM Nutritional products Sp. Z o.o.) (6) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(7)

Verordening (EG) nr. 271/2009 van de Commissie van 2 april 2009 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase en endo-1,4-bèta-glucanase als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gespeende biggen, mestkippen, legkippen, mestkalkoenen en mesteenden (vergunninghouder BASF SE) (7), gerectificeerd in PB L 94 van 8.4.2009, blz. 112, moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(8)

Verordening (EG) nr. 322/2009 van de Commissie van 20 april 2009 tot verlening van permanente vergunningen voor bepaalde toevoegingsmiddelen in diervoeding (8) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(9)

Verordening (EG) nr. 378/2009 van de Commissie van 8 mei 2009 tot verlening van een vergunning voor een nieuwe toepassing van het preparaat Bacillus cereus var. toyoi als toevoegingsmiddel voor voeding voor fokkonijnen (vergunninghouder Rubinum SA) (9) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(10)

Verordening (EG) nr. 379/2009 van de Commissie van 8 mei 2009 tot verlening van een vergunning voor een nieuwe toepassing van 6-fytase EC 3.1.3.26 als toevoegingsmiddel voor voeding voor mestkippen, mestkalkoenen, legkippen, mesteenden, biggen (gespeend), mestvarkens en zeugen (vergunninghouder Danisco Animal Nutrition, rechtspersoon: Danisco (UK) Limited) (10) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(11)

Verordening (EG) nr. 386/2009 van de Commissie van 12 mei 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de vaststelling van een nieuwe functionele groep van toevoegingsmiddelen voor diervoeding (11) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(12)

Verordening (EG) nr. 403/2009 van de Commissie van 14 mei 2009 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van L-valine als toevoegingsmiddel voor diervoeding (12) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(13)

Richtlijn 2009/8/EG van de Commissie van 10 februari 2009 tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft maximumwaarden voor niet te voorkomen versleping van coccidiostatica en histomonostatica naar niet-doeldiervoeders (13) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(14)

Dit besluit is niet van toepassing op Liechtenstein,

BESLUIT:

Artikel 1

Hoofdstuk II van bijlage I bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

Na punt 1a (Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad) wordt het volgende toegevoegd:

„ , gewijzigd bij:

32009 R 0386: Verordening (EG) nr. 386/2009 van de Commissie van 12 mei 2009 (PB L 118 van 13.5.2009, blz. 66).”.

2)

In punt 1zzd (Verordening (EG) nr. 1800/2004 van de Commissie) wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32009 R 0214: Verordening (EG) nr. 214/2009 van de Commissie van 18 maart 2009 (PB L 73 van 19.3.2009, blz. 12).”.

3)

In punt 1zzj (Verordening (EG) nr. 600/2005 van de Commissie) wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32009 R 0202: Verordening (EG) nr. 202/2009 van de Commissie van 16 maart 2009 (PB L 71 van 17.3.2009, blz. 8).”.

4)

In punt 1zzzy (Verordening (EG) nr. 1137/2007 van de Commissie) wordt het volgende toegevoegd:

„ , gewijzigd bij:

32009 R 0203: Verordening (EG) nr. 203/2009 van de Commissie van 16 maart 2009 (PB L 71 van 17.3.2009, blz. 11).”.

5)

In punt 33 (Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad) wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32009 L 0008: Richtlijn 2009/8/EG van de Commissie van 10 februari 2009 (PB L 40 van 11.2.2009, blz. 19).”.

6)

Na punt 1zzzzt (Verordening (EG) nr. 971/2008 van de Commissie) worden de volgende punten ingevoegd:

„1zzzzu.

32009 R 0232: Verordening (EG) nr. 232/2009 van de Commissie van 19 maart 2009 betreffende de vergunning voor een nieuwe toepassing van Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 als toevoegingsmiddel voor voeding voor melkbuffels (vergunninghouder Société Industrielle Lesaffre) (PB L 74 van 20.3.2009, blz. 14).

1zzzzv.

32009 R 0270: Verordening (EG) nr. 270/2009 van de Commissie van 2 april 2009 tot verlening van een vergunning voor 6-fytase als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen (vergunninghouder DSM Nutritional Products Ltd, vertegenwoordigd door DSM Nutritional products Sp. Z o.o.) (PB L 91 van 3.4.2009, blz. 3).

1zzzzw.

32009 R 0271: Verordening (EG) nr. 271/2009 van de Commissie van 2 april 2009 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase en endo-1,4-bèta-glucanase als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gespeende biggen, mestkippen, legkippen, mestkalkoenen en mesteenden (vergunninghouder BASF SE) (PB L 91 van 3.4.2009, blz. 5), gerectificeerd in PB L 94 van 8.4.2009, blz.112.

1zzzzx.

32009 R 0322: Verordening (EG) nr. 322/2009 van de Commissie van 20 april 2009 tot verlening van permanente vergunningen voor bepaalde toevoegingsmiddelen in de veevoeding (PB L 101 van 21.4.2009, blz. 9).

1zzzzy.

32009 R 0378: Verordening (EG) nr. 378/2009 van de Commissie van 8 mei 2009 tot verlening van een vergunning voor een nieuwe toepassing van het preparaat Bacillus cereus var. toyoi als toevoegingsmiddel voor voeding voor fokkonijnen (vergunninghouder Rubinum SA) (PB L 116 van 9.5.2009, blz. 3).

1zzzzz.

32009 R 0379: Verordening (EG) nr. 379/2009 van de Commissie van 8 mei 2009 tot verlening van een vergunning voor een nieuwe toepassing van 6-fytase EC 3.1.3.26 als toevoegingsmiddel voor voeding voor mestkippen, mestkalkoenen, legkippen, mesteenden, biggen (gespeend), mestvarkens en zeugen (vergunninghouder Danisco Animal Nutrition, rechtspersoon: Danisco (UK) Limited) (PB L 116 van 9.5.2009, blz. 6).

1zzzzza.

32009 R 0403: Verordening (EG) nr. 403/2009 van de Commissie van 14 mei 2009 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van L-valine als toevoegingsmiddel voor diervoeding (PB L 120 van 15.5.2009, blz. 3).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Verordeningen (EG) nr. 202/2009, (EG) nr. 203/2009, (EG) nr. 214/2009, (EG) nr. 232/2009, (EG) nr. 270/2009, (EG) nr. 271/2009, (EG) nr. 322/2009, (EG) nr. 378/2009, (EG) nr. 379/2009, (EG) nr. 386/2009 en (EG) nr. 403/2009 en Richtlijn 2009/8/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 5 december 2009, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (14).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2009.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitster

Oda Helen SLETNES


(1)  PB L 334 van 17.12.2009, blz. 1.

(2)  PB L 71 van 17.3.2009, blz. 8.

(3)  PB L 71 van 17.3.2009, blz. 11.

(4)  PB L 73 van 19.3.2009, blz. 12.

(5)  PB L 74 van 20.3.2009, blz. 14.

(6)  PB L 91 van 3.4.2009, blz. 3.

(7)  PB L 91 van 3.4.2009, blz. 5.

(8)  PB L 101 van 21.4.2009, blz. 9.

(9)  PB L 116 van 9.5.2009, blz. 3.

(10)  PB L 116 van 9.5.2009, blz. 6.

(11)  PB L 118 van 13.5.2009, blz. 66.

(12)  PB L 120 van 15.5.2009, blz. 3.

(13)  PB L 40 van 11.2.2009, blz. 19.

(14)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


11.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/5


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 122/2009

van 4 december 2009

tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) en bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage I bij de Overeenkomst is gewijzigd bij Besluit nr. 105/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 22 oktober 2009 (1).

(2)

Bijlage II bij de Overeenkomst is gewijzigd bij Besluit nr. 78/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 3 juli 2009 (2).

(3)

Verordening (EG) nr. 256/2009 van de Commissie van 23 maart 2009 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van azoxystrobin en fludioxonil in of op bepaalde producten (3), gerectificeerd in PB L 208 van 12.8.2009, blz. 39, moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Dit besluit is niet van toepassing op Liechtenstein,

BESLUIT:

Artikel 1

In hoofdstuk II van bijlage I bij de Overeenkomst wordt in punt 40 (Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32009 R 0256: Verordening (EG) nr. 256/2009 van de Commissie van 23 maart 2009 (PB L 81 van 27.3.2009, blz. 3), gerectificeerd in PB L 208 van 12.8.2009, blz. 39.”.

Artikel 2

In hoofdstuk XII van bijlage II bij de Overeenkomst wordt in punt 54zzy (Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32009 R 0256: Verordening (EG) nr. 256/2009 van de Commissie van 23 maart 2009 (PB L 81 van 27.3.2009, blz. 3), gerectificeerd in PB L 208 van 12.8.2009, blz. 39.”.

Artikel 3

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 256/2009, gerectificeerd in PB L 208 van 12.8.2009, blz. 39, zijn authentiek.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op 5 december 2009, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (4).

Artikel 5

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2009.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitster

Oda Helen SLETNES


(1)  PB L 334 van 17.12.2009, blz. 1.

(2)  PB L 277 van 22.10.2009, blz. 27.

(3)  PB L 81 van 27.3.2009, blz. 3.

(4)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


11.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/7


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 123/2009

van 4 december 2009

tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage I bij de Overeenkomst is gewijzigd bij Besluit nr. 77/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 3 juli 2009 (1).

(2)

Beschikking 2009/109/EG van de Commissie van 9 februari 2009 betreffende het opzetten van een tijdelijk experiment waarin bepaalde afwijkingen worden vastgesteld voor het in de handel brengen van zaadmengsels bestemd voor gebruik als groenvoedergewas overeenkomstig Richtlijn 66/401/EEG van de Raad om te bepalen of bepaalde soorten die niet in de Richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/55/EG of 2002/57/EG van de Raad zijn opgenomen, aan de vereisten voldoen om te worden opgenomen in artikel 2, lid 1, onder A, van Richtlijn 66/401/EEG (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Dit besluit is niet van toepassing op Liechtenstein,

BESLUIT:

Artikel 1

In deel 2 van hoofdstuk III van bijlage I bij de Overeenkomst wordt na punt 53 (Richtlijn 2008/124/EG van de Commissie) het volgende punt ingevoegd:

„54.

32009 D 0109: Beschikking 2009/109/EG van de Commissie van 9 februari 2009 betreffende het opzetten van een tijdelijk experiment waarin bepaalde afwijkingen worden vastgesteld voor het in de handel brengen van zaadmengsels bestemd voor gebruik als groenvoedergewas overeenkomstig Richtlijn 66/401/EEG van de Raad om te bepalen of bepaalde soorten die niet in de Richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/55/EG of 2002/57/EG van de Raad zijn opgenomen, aan de vereisten voldoen om te worden opgenomen in artikel 2, lid 1, onder A, van Richtlijn 66/401/EEG (PB L 40 van 11.2.2009, blz. 26).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Beschikking 2009/109/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 5 december 2009, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2009.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitster

Oda Helen SLETNES


(1)  PB L 277 van 22.10.2009, blz. 25.

(2)  PB L 40 van 11.2.2009, blz. 26.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


11.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/9


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 124/2009

van 4 december 2009

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) en bijlage IV (Energie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 132/2007 van het Gemengd Comité van de EER van 26 oktober 2007 (1).

(2)

Bijlage IV bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 81/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 3 juli 2009 (2).

(3)

Besluit 2008/591/EG van de Commissie van 30 juni 2008 inzake het Ecodesign-overlegforum (3) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In hoofdstuk IV van bijlage II bij de Overeenkomst wordt het volgende punt ingevoegd na punt 6 (Richtlijn 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad):

„7.

32008 D 0591: Besluit 2008/591/EG van de Commissie van 30 juni 2008 inzake het Ecodesign-overlegforum (PB L 190 van 18.7.2008, blz. 22).”.

Artikel 2

In bijlage IV bij de Overeenkomst wordt na punt 26 (Richtlijn 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad) het volgende punt ingevoegd:

„26a.

32008 D 0591: Besluit 2008/591/EG van de Commissie van 30 juni 2008 inzake het Ecodesign-overlegforum (PB L 190 van 18.7.2008, blz. 22).”.

Artikel 3

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Besluit 2008/591/EG zijn authentiek.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op 5 december 2009, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (4).

Artikel 5

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2009.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitster

Oda Helen SLETNES


(1)  PB L 100 van 10.4.2008, blz. 1.

(2)  PB L 277 van 22.10.2009, blz. 32.

(3)  PB L 190 van 18.7.2008, blz. 22.

(4)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


11.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/11


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 125/2009

van 4 december 2009

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 28/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 17 maart 2009 (1).

(2)

Richtlijn 2007/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot wijziging van Richtlijn 90/385/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake actieve implanteerbare medische hulpmiddelen, Richtlijn 93/42/EEG van de Raad betreffende medische hulpmiddelen en Richtlijn 98/8/EG betreffende het op de markt brengen van biociden (2) dient in de Overeenkomst te worden opgenomen.

(3)

Richtlijn 93/42/EEG van de Raad (3) is in hoofdstuk IX en in hoofdstuk XXX van bijlage II bij de Overeenkomst opgenomen. Aangezien de richtlijn betrekking heeft op medische hulpmiddelen dient alleen een verwijzing in hoofdstuk XXX te worden opgenomen. De verwijzing naar de richtlijn in hoofdstuk IX dient daarom te worden geschrapt.

(4)

Richtlijn 90/385/EEG van de Raad (4) heeft betrekking op actieve implanteerbare medische hulpmiddelen en de verwijzing naar deze richtlijn moet daarom worden verplaatst van hoofdstuk X naar hoofdstuk XXX van bijlage II bij de Overeenkomst,

BESLUIT:

Artikel 1

Bijlage II bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

De tekst van punt 27a (Richtlijn 93/42/EEG van de Raad) in hoofdstuk IX wordt geschrapt.

2)

De tekst van punt 7 (Richtlijn 90/385/EEG van de Raad) in hoofdstuk X wordt geschrapt.

3)

Het volgende streepje wordt toegevoegd in punt 12n (Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad) van hoofdstuk XV en in punt 1 (Richtlijn 93/42/EEG van de Raad) van hoofdstuk XXX:

„—

32007 L 0047: Richtlijn 2007/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 (PB L 247 van 21.9.2007, blz. 21).”.

4)

In hoofdstuk XXX wordt na punt 6 (Richtlijn 2005/50/EG van de Commissie) het volgende punt ingevoegd:

„7.

390 L 0385: Richtlijn 90/385/EG van de Raad van 20 juni 1990 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake actieve implanteerbare medische hulpmiddelen (PB L 189 van 20.7.1990, blz.17), gewijzigd bij:

393 L 0042: Richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 juni 1993 (PB L 169 van 12.7.1993, blz. 1),

393 L 0068: Richtlijn 93/68/EEG van de Raad van 22 juli 1993 (PB L 220 van 30.8.1993, blz. 1),

32007 L 0047: Richtlijn 2007/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 (PB L 247 van 21.9.2007, blz. 21).

De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 16 april 2003 voor Polen (bijlage XII, hoofdstuk 1, punt 1) zijn van toepassing.”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Richtlijn 2007/47/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 5 december 2009, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (5).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2009.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitster

Oda Helen SLETNES


(1)  PB L 130 van 28.5.2009, blz. 21.

(2)  PB L 247 van 21.9.2007, blz. 21.

(3)  PB L 169 van 12.7.1993, blz. 1.

(4)  PB L 189 van 20.7.1990, blz. 17.

(5)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


11.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/13


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 126/2009

van 4 december 2009

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 78/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 3 juli 2009 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 565/2008 van de Commissie van 18 juni 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 tot vaststelling van de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen wat betreft de vaststelling van een maximumgehalte voor dioxinen en pcb’s in vislever (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Dit besluit is niet van toepassing op Liechtenstein,

BESLUIT:

Artikel 1

In hoofdstuk XII van bijlage II bij de Overeenkomst wordt in punt 54zzzz (Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de Commissie) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32008 R 0565: Verordening (EG) nr. 565/2008 van de Commissie van 18 juni 2008 (PB L 160 van 19.6.2008, blz. 20).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 565/2008 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 5 december 2009, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2009.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitster

Oda Helen SLETNES


(1)  PB L 277 van 22.10.2009, blz. 27.

(2)  PB L 160 van 19.6.2008, blz. 20.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


11.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/14


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 127/2009

van 4 december 2009

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 78/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 3 juli 2009 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 1213/2008 van de Commissie van 5 december 2008 inzake een in 2009, 2010 en 2011 uit te voeren gecoördineerd meerjarig communautair controleprogramma tot naleving van de maximumgehalten en ter beoordeling van de blootstelling van de consument aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op voeding van plantaardige of dierlijke oorsprong (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Dit besluit is niet van toepassing op Liechtenstein,

BESLUIT:

Artikel 1

In hoofdstuk XII van bijlage II bij de Overeenkomst wordt na punt 54zzzza (Verordening (EG) nr. 41/2009 van de Commissie) het volgende punt ingevoegd:

„54zzzzb.

32008 R 1213: Verordening (EG) nr. 1213/2008 van de Commissie van 5 december 2008 inzake een in 2009, 2010 en 2011 uit te voeren gecoördineerd meerjarig communautair controleprogramma tot naleving van de maximumgehalten en ter beoordeling van de blootstelling van de consument aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op voeding van plantaardige of dierlijke oorsprong (PB L 328 van 6.12.2008, blz. 9).

De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van de Overeenkomst als volgt aangepast:

1)

Artikel 1, lid 1, wordt als volgt aangepast:

„In 2009, 2010 en 2011 mag IJsland voortgaan met het analyseren van dezelfde 61 pesticiden als die waarop in 2008 op zijn markt in voedingsmiddelen werd toegezien.”.

2)

Het volgende wordt toegevoegd aan bijlage II:

„IS

12 (*)

15 (**)

NO

12 (*)

15 (**)” ”

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 1213/2008 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 5 december 2009, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2009.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitster

Oda Helen SLETNES


(1)  PB L 277 van 22.10.2009, blz. 27.

(2)  PB L 328 van 6.12.2008, blz. 9.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


11.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/16


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 128/2009

van 4 december 2009

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij de Overeenkomst is gewijzigd bij Besluit nr. 62/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 29 mei 2009 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 1394/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende geneesmiddelen voor geavanceerde therapie en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG en Verordening (EG) nr. 726/2004, gerectificeerd in PB L 87 van 31.3.2008, blz. 174  (2), moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Verordening (EG) nr. 1234/2008 van de Commissie van 24 november 2008 betreffende het onderzoek van wijzigingen in de voorwaarden van vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (3) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Richtlijn 2006/130/EG van de Commissie van 11 december 2006 tot uitvoering van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de vaststelling van criteria voor de vrijstelling van het vereiste van een voorschrift van een dierenarts voor het verstrekken van bepaalde geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik ten behoeve van voor de productie van levensmiddelen bestemde dieren (4), moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(5)

De Verordeningen (EG) nr. 1084/2003 (5) en (EG) nr. 1085/2003 (6) van de Commissie, die reeds in de Overeenkomst zijn opgenomen, worden bij Verordening (EG) nr. 1234/2008 ingetrokken en moeten derhalve uit de Overeenkomst worden geschrapt,

BESLUIT:

Artikel 1

Hoofdstuk XIII van bijlage II bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

In punt 15q (Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad) wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32007 R 1394: Verordening (EG) nr. 1394/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 (PB L 324 van 10.12.2007, blz. 121), gerectificeerd in PB L 87 van 31.3.2009, blz. 174.”.

2)

In punt 15zb (Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad) wordt het volgende toegevoegd:

„ , gewijzigd bij:

32007 R 1394: Verordening (EG) nr. 1394/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 (PB L 324 van 10.12.2007, blz. 121), gerectificeerd in PB L 87 van 31.3.2009, blz. 174.”.

3)

De tekst van de punten 15r (Verordening (EG) nr. 1084/2003 van de Commissie) en 15s (Verordening (EG) nr. 1085/2003 van de Commissie) wordt geschrapt.

4)

Na punt 15zf (Richtlijn nr. 2005/28/EG van de Commissie) worden de volgende punten ingevoegd:

„15zg.

32006 L 0130: Richtlijn 2006/130/EG van de Commissie van 11 december 2006 tot uitvoering van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de vaststelling van criteria voor de vrijstelling van het vereiste van een voorschrift van een dierenarts voor het verstrekken van bepaalde geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik ten behoeve van voor de productie van levensmiddelen bestemde dieren (PB L 349 van 12.12.2006, blz. 15).

15zh.

32007 R 1394: Verordening (EG) nr. 1394/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende geneesmiddelen voor geavanceerde therapie en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG en Verordening (EG) nr. 726/2004 (PB L 324 van 10.12.2007, blz. 121), gerectificeerd in PB L 87 van 31.3.2009, blz. 174.

De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van de Overeenkomst als volgt gelezen:

De EVA-staten worden volledig, doch zonder stemrecht, betrokken bij de werkzaamheden van het Comité voor geavanceerde therapieën.

15zi.

32008 R 1234: Verordening (EG) nr. 1234/2008 van de Commissie van 24 november 2008 betreffende het onderzoek van wijzigingen in de voorwaarden van vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (PB L 334 van 12.12.2008, blz. 7).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 1394/2007, gerectificeerd in PB L 87 van 31.3.2009, blz. 174, Verordening (EG) nr. 1234/2008 en Richtlijn 2006/130/EC, zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 5 december 2009, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (7), of op de dag van inwerkingtreding van Besluit nr. 61/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 29 mei 2009, als dat later is.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2009.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitster

Oda Helen SLETNES


(1)  PB L 232 van 3.9.2009, blz. 18.

(2)  PB L 324 van 10.12.2007, blz. 121.

(3)  PB L 334 van 12.12.2008, blz. 7.

(4)  PB L 349 van 12.12.2006, blz. 15.

(5)  PB L 159 van 27.6.2003, blz. 1.

(6)  PB L 159 van 27.6.2003, blz. 24.

(7)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


11.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/18


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 129/2009

van 4 december 2009

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 62/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 29 mei 2009 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 658/2007 van de Commissie van 14 juni 2007 betreffende financiële sancties op de niet-nakoming van bepaalde verplichtingen in verband met vergunningen voor het in de handel brengen, verleend op grond van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In hoofstuk XIII van bijlage II bij de Overeenkomst wordt na punt 15zi (Verordening (EG) nr. 1234/2008 van de Commissie) het volgende punt ingevoegd:

„15zj.

32007 R 0658: Verordening (EG) nr. 658/2007 van de Commissie van 14 juni 2007 betreffende financiële sancties op de niet-nakoming van bepaalde verplichtingen in verband met vergunningen voor het in de handel brengen, verleend op grond van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 155 van 15.6.2007, blz. 10).

De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van de Overeenkomst als volgt gelezen:

Het recht om overeenkomstig artikel 84, lid 3, van Verordening (EG) nr. 726/2004 geldboeten op te leggen aan de houders van vergunningen voor het in de handel brengen wordt in de gevallen waar de houder van de vergunning voor het in de handel brengen in een EVA-staat is gevestigd, uitgeoefend door deze EVA-staat op grond van een voorstel van de Commissie.”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 658/2007 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 5 december 2009, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER (3) hebben plaatsgevonden, of op de dag van inwerkingtreding van Besluit nr. 61/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 29 mei 2009, als dat later is.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2009.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitster

Oda Helen SLETNES


(1)  PB L 232 van 3.9.2009, blz. 18.

(2)  PB L 155 van 15.6.2007, blz. 10.

(3)  Grondwettelijke vereisten aangegeven.


11.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/20


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 130/2009

van 4 december 2009

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij de Overeenkomst is gewijzigd bij Besluit nr. 28/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 17 maart 2009 (1).

(2)

Richtlijn 2008/58/EG van de Commissie van 21 augustus 2008 tot dertigste aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In hoofdstuk XV van bijlage II bij de Overeenkomst wordt in punt 1 (Richtlijn 67/548/EEG van de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32008 L 0058: Richtlijn 2008/58/EG van de Commissie van 21 augustus 2008 (PB L 246 van 15.9.2008, blz. 1).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Richtlijn 2008/58/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 5 december 2009, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2009.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitster

Oda Helen SLETNES


(1)  PB L 130 van 28.5.2009, blz. 21.

(2)  PB L 246 van 15.9.2008, blz. 1.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


11.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/21


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 131/2009

van 4 december 2009

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij de Overeenkomst is gewijzigd bij Besluit nr. 28/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 17 maart 2009 (1).

(2)

Beschikking 2008/385/EG van de Commissie van 24 januari 2008 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van de bijlage bij Richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende vrijstellingen voor toepassingen van lood en cadmium (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In hoofdstuk XV van bijlage II bij de Overeenkomst wordt in punt 12q (Richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32008 D 0385: Beschikking 2008/385/EG van de Commissie van 24 januari 2008 (PB L 136 van 24.5.2008, blz. 9).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Beschikking 2008/385/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 5 december 2009, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2009.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitster

Oda Helen SLETNES


(1)  PB L 130 van 28.5.2009, blz. 21.

(2)  PB L 136 van 24.5.2008, blz. 9.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


11.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/22


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 132/2009

van 4 december 2009

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij de Overeenkomst is gewijzigd bij Besluit nr. 28/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 17 maart 2009 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 1451/2007 van de Commissie van 4 december 2007 betreffende de tweede fase van het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden bedoelde tienjarige werkprogramma (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Verordening (EG) nr. 2032/2003 van de Commissie (3), die reeds in de Overeenkomst is opgenomen, wordt bij Verordening (EG) nr. 1451/2007 ingetrokken en moet derhalve uit de Overeenkomst worden geschrapt,

BESLUIT:

Artikel 1

Hoofdstuk XV van bijlage II bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

In punt 12o (Verordening (EG) nr. 1896/2000 van de Commissie) wordt het streepje (Verordening (EG) nr. 2032/2003 van de Commissie) geschrapt.

2)

De tekst van punt 12s (Verordening (EG) nr. 2032/2003 van de Commissie) wordt geschrapt.

3)

Na punt 12zd (Beschikking 2007/794/EG van de Commissie) wordt het volgende punt ingevoegd:

„12ze.

32007 R 1451: Verordening (EG) nr. 1451/2007 van de Commissie van 4 december 2007 betreffende de tweede fase van het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden bedoelde tienjarige werkprogramma (PB L 325 van 11.12.2007, blz. 3).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 1451/2007 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 5 december 2009, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (4).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2009.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitster

Oda Helen SLETNES


(1)  PB L 130 van 28.5.2009, blz. 21.

(2)  PB L 325 van 11.12.2007, blz. 3.

(3)  PB L 307 van 24.11.2003, blz. 1.

(4)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


11.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/24


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 133/2009

van 4 december 2009

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij de Overeenkomst is gewijzigd bij Besluit nr. 28/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 17 maart 2009 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 340/2008 van de Commissie van 16 april 2008 betreffende de aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen te betalen vergoedingen krachtens Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (2), moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In hoofdstuk XV van bijlage II bij de Overeenkomst wordt na punt 12ze (Verordening (EG) nr. 1451/2007 van de Commissie) het volgende punt ingevoegd:

„12zf.

32008 R 0340: Verordening (EG) nr. 340/2008 van de Commissie van 16 april 2008 betreffende de aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen te betalen vergoedingen krachtens Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (PB L 107 van 17.4.2008, blz. 6).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 340/2008 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 5 december 2009, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2009.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitster

Oda Helen SLETNES


(1)  PB L 130 van 28.5.2009, blz. 21.

(2)  PB L 107 van 17.4.2008, blz. 6.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


11.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/25


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 134/2009

van 4 december 2009

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij de Overeenkomst is gewijzigd bij Besluit nr. 28/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 17 maart 2009 (1).

(2)

Beschikking 2008/423/EG van de Commissie van 8 mei 2008 tot vaststelling van een nieuwe termijn voor de indiening van dossiers voor bepaalde stoffen die in het kader van het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad bedoelde tienjarige werkprogramma dienen te worden beoordeeld (2), moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In hoofdstuk XV van bijlage II bij de Overeenkomst wordt na punt 12zf (Verordening (EG) nr. 340/2008 van de Commissie) het volgende punt ingevoegd:

„12zg.

32008 D 0423: Beschikking 2008/423/EG van de Commissie van 8 mei 2008 tot vaststelling van een nieuwe termijn voor de indiening van dossiers voor bepaalde stoffen die in het kader van het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad bedoelde tienjarige werkprogramma dienen te worden beoordeeld (PB L 149 van 7.6.2008, blz. 79).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Beschikking 2008/423/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 5 december 2009, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2009.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitster

Oda Helen SLETNES


(1)  PB L 130 van 28.5.2009, blz. 21.

(2)  PB L 149 van 7.6.2008, blz. 79.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


11.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/26


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 135/2009

van 4 december 2009

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 28/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 17 maart 2009 (1).

(2)

Richtlijn 2008/85/EG van de Commissie van 5 september 2008 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde thiabendazool als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen (2), moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Richtlijn 2008/86/EG van de Commissie van 5 september 2008 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde tebuconazool als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen (3), moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Beschikking 2008/763/EG van de Commissie van 29 september 2008 tot vaststelling, overeenkomstig Richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad, van een gemeenschappelijke methode voor de berekening van de jaarlijkse verkoop van draagbare batterijen en accu’s aan eindgebruikers (4), moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

Hoofdstuk XV van bijlage II bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

In punt 12n (Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad) worden de volgende streepjes toegevoegd:

„—

32008 L 0085: Richtlijn 2008/85/EG van de Commissie van 5 september 2008 (PB L 239 van 6.9.2008, blz. 6),

32008 L 0086: Richtlijn 2008/86/EG van de Commissie van 5 september 2008 (PB L 239 van 6.9.2008, blz. 9).”.

2)

Na punt 12zg (Beschikking 2008/423/EG van de Commissie) wordt het volgende punt ingevoegd:

„12zh.

32008 D 0763: Beschikking 2008/763/EG van de Commissie van 29 september 2008 tot vaststelling, overeenkomstig Richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad, van een gemeenschappelijke methode voor de berekening van de jaarlijkse verkoop van draagbare batterijen en accu’s aan eindgebruikers (PB L 262 van 1.10.2008, blz. 39).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Richtlijnen 2008/85/EG en 2008/86/EG en Beschikking 2008/763/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 5 december 2009, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (5).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2009.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitster

Oda Helen SLETNES


(1)  PB L 130 van 28.5.2009, blz. 21.

(2)  PB L 239 van 6.9.2008, blz. 6.

(3)  PB L 239 van 6.9.2008, blz. 9.

(4)  PB L 262 van 1.10.2008, blz. 39.

(5)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


11.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/28


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 136/2009

van 4 december 2009

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 28/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 17 maart 2009 (1).

(2)

Beschikking 2008/809/EG van de Commissie van 14 oktober 2008 betreffende de niet-opneming van bepaalde stoffen in bijlage I, IA of IB bij Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Beschikking 2008/831/EG van de Commissie van 31 oktober 2008 tot vaststelling van een nieuwe termijn voor de indiening van dossiers voor bepaalde stoffen die in het kader van het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG bedoelde tienjarige werkprogramma dienen te worden beoordeeld (3) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In hoofdstuk XV van bijlage II bij de Overeenkomst worden na punt 12zh (Beschikking 2008/763/EG van de Commissie) de volgende punten ingevoegd:

„12zi.

32008 D 0809: Beschikking 2008/809/EG van de Commissie van 14 oktober 2008 betreffende de niet-opneming van bepaalde stoffen in bijlage I, IA of IB van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden (PB L 281 van 24.10.2008, blz. 16).

12zj.

32008 D 0831: Beschikking 2008/831/EG van de Commissie van 31 oktober 2008 tot vaststelling van een nieuwe termijn voor de indiening van dossiers voor bepaalde stoffen die in het kader van het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG bedoelde tienjarige werkprogramma dienen te worden beoordeeld (PB L 295 van 4.11.2008, blz. 50).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Beschikkingen 2008/809/EG en 2008/831/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 5 december 2009, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (4).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2009.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitster

Oda Helen SLETNES


(1)  PB L 130 van 28.5.2009, blz. 21.

(2)  PB L 281 van 24.10.2008, blz. 16.

(3)  PB L 295 van 4.11.2008, blz. 50.

(4)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


11.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/30


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 137/2009

van 4 december 2009

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 28/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 17 maart 2009 (1).

(2)

Beschikking 2008/681/EG van de Commissie van 28 juli 2008 betreffende de niet-opneming van bepaalde stoffen in bijlage I, IA of IB bij Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In hoofdstuk XV van bijlage II bij de Overeenkomst wordt na punt 12zj (Beschikking 2008/831/EG van de Commissie) het volgende punt ingevoegd:

„12zk.

32008 D 0681: Beschikking 2008/681/EG van de Commissie van 28 juli 2008 betreffende de niet-opneming van bepaalde stoffen in bijlage I, IA of IB bij Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden (PB L 222 van 20.8.2008, blz. 7).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Beschikking 2008/681/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 5 december 2009, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2009.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitster

Oda Helen SLETNES


(1)  PB L 130 van 28.5.2009, blz. 21.

(2)  PB L 222 van 20.8.2008, blz. 7.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


11.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/31


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 138/2009

van 4 december 2009

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij de Overeenkomst is gewijzigd bij Besluit nr. 132/2007 van het Gemengd Comité van de EER van 26 oktober 2007 (1).

(2)

Besluit 2008/264/EG van de Commissie van 25 maart 2008 inzake de brandveiligheidseisen waaraan Europese normen voor sigaretten overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad moeten voldoen (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Besluit 2008/357/EG van de Commissie van 23 april 2008 inzake specifieke kinderveiligheidseisen waaraan de in Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad bedoelde Europese normen voor aanstekers moeten voldoen (3) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In hoofdstuk XIX van bijlage II bij de Overeenkomst worden na punt 3k (Beschikking 2006/502/EG van de Commissie) de volgende punten ingevoegd:

„3l.

32008 D 0264: Besluit 2008/264/EG van de Commissie van 25 maart 2008 inzake de brandveiligheidseisen waaraan Europese normen voor sigaretten overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 83 van 26.3.2008, blz. 35).

3m.

32008 D 0357: Besluit 2008/357/EG van de Commissie van 23 april 2008 inzake de brandveiligheidseisen waaraan Europese normen voor sigaretten overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 120 van 7.5.2008, blz. 11).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Besluiten 2008/264/EG en 2008/357/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 5 december 2009, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (4).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2009.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitster

Oda Helen SLETNES


(1)  PB L 100 van 10.4.2008, blz. 1.

(2)  PB L 83 van 26.3.2008, blz. 35.

(3)  PB L 120 van 7.5.2008, blz. 11.

(4)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


11.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/33


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 139/2009

van 4 december 2009

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij de Overeenkomst is gewijzigd bij Besluit nr. 31/2006 van het Gemengd Comité van de EER van 10 maart 2006 (1).

(2)

Beschikking 2009/108/EG van de Commissie van 3 februari 2009 tot wijziging van Beschikking 2002/364/EG betreffende gemeenschappelijke technische specificaties voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In hoofdstuk XXX van bijlage II bij de Overeenkomst wordt in punt 3 (Beschikking 2002/364/EG van de Commissie) het volgende toegevoegd:

„ , gewijzigd bij:

32009 D 0108: Beschikking 2009/108/EG van de Commissie van 3 februari 2009 (PB L 39 van 10.2.2009, blz. 34).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Beschikking 2009/108/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 5 december 2009, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2009.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitster

Oda Helen SLETNES


(1)  PB L 147 van 1.6.2006, blz. 48.

(2)  PB L 39 van 10.2.2009, blz. 34.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


11.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/34


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 140/2009

van 4 december 2009

tot wijziging van bijlage IV (Energie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage IV bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 81/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 3 juli 2009 (1).

(2)

Beschikking 2007/74/EG van de Commissie van 21 december 2006 tot vaststelling van geharmoniseerde rendementsreferentiewaarden voor de gescheiden productie van elektriciteit en warmte in toepassing van Richtlijn 2004/8/EG van het Europees Parlement en de Raad (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In bijlage IV bij de Overeenkomst wordt na punt 28 (Verordening (EG) nr. 1099/2008 van het Europees Parlement en de Raad) het volgende punt ingevoegd:

„29.

32007 D 0074: Beschikking 2007/74/EG van de Commissie van 21 december 2006 tot vaststelling van geharmoniseerde rendementsreferentiewaarden voor de gescheiden productie van elektriciteit en warmte in toepassing van Richtlijn 2004/8/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 32 van 6.2.2007, blz. 183).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Beschikking 2007/74/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 5 december 2009, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2009.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitster

Oda Helen SLETNES


(1)  PB L 277 van 22.10.2009, blz. 32.

(2)  PB L 32 van 6.2.2007, blz. 183.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


11.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/35


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 141/2009

van 4 december 2009

tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage IX bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 106/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 22 oktober 2009 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 1289/2008 van de Commissie van 12 december 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 809/2004 tot uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad wat met prospectussen en reclame verband houdende elementen betreft (2), moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In bijlage IX bij de Overeenkomst wordt in punt 29ba (Verordening (EG) nr. 809/2004 van de Commissie) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32008 R 1289: Verordening (EG) nr. 1289/2008 van de Commissie van 12 december 2008 (PB L 340 van 19.12.2008, blz. 17).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 1289/2008 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 5 december 2009, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2009.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitster

Oda Helen SLETNES


(1)  PB L 334 van 17.12.2009, blz. 3.

(2)  PB L 340 van 19.12.2008, blz. 17.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


Gemeenschappelijke verklaring van de overeenkomstsluitende partijen bij Besluit nr. 141/2009, waarbij Verordening (EG) nr. 1289/2008 van de Commissie in de Overeenkomst wordt opgenomen

„Verordening (EG) nr. 1289/2008 van de Commissie van 12 december 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 809/2004 tot uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad wat met prospectussen en reclame verband houdende elementen betreft, verleent uitgevende instellingen van derde landen het recht hun historische financiële informatie overeenkomstig een van de in de verordening bepaalde standaarden voor jaarrekeningen te presenteren. Het feit dat deze verordening in de EER-overeenkomst wordt opgenomen, doet geen afbreuk aan het toepassingsgebied van deze Overeenkomst wat de betrekkingen met derde landen betreft.”


11.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/37


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 142/2009

van 4 december 2009

tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XIII bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 110/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 22 oktober 2009 (1).

(2)

Beschikking 2009/240/EG van de Commissie van 4 maart 2009 houdende toestemming voor de lidstaten om krachtens Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land bepaalde afwijkingen vast te stellen (2), moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In bijlage XIII bij de Overeenkomst wordt in punt 13c (Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad) het volgende toegevoegd:

„ , gewijzigd bij:

32009 D 0240: Beschikking 2009/240/EG van de Commissie van 4 maart 2009 (PB L 71 van 17.3.2009, blz. 23).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Beschikking 2009/240/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 5 december 2009, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2009.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitster

Oda Helen SLETNES


(1)  PB L 334 van 17.12.2009, blz. 10.

(2)  PB L 71 van 17.3.2009, blz. 23.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


11.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/38


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 143/2009

van 4 december 2009

tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XIII bij de Overeenkomst is gewijzigd bij Besluit nr. 110/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 22 oktober 2009 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 68/2009 van de Commissie van 23 januari 2009 betreffende de negende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Richtlijn 2009/4/EG van de Commissie van 23 januari 2009 — Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van manipulatie van tachograafgegevens, tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake minimumvoorwaarden voor de uitvoering van de Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 en (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer en tot intrekking van Richtlijn 88/599/EEG van de Raad (3) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Richtlijn 2009/5/EG van de Commissie van 30 januari 2009 tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake minimumvoorwaarden voor de uitvoering van de Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 en (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer (4), gerectificeerd in PB L 256 van 29.9.2009, blz. 38, moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(5)

Aanbeveling 2009/60/EG van de Commissie van 23 januari 2009 inzake richtsnoeren voor de beste handhavingspraktijken op het gebied van controles van het controleapparaat tijdens wegcontroles en in gemachtigde werkplaatsen (5) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

Bijlage XIII bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

In punt 21 (Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad) wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32009 R 0068: Verordening (EG) nr. 68/2009 van de Commissie van 23 januari 2009 (PB L 21 van 24.1.2009, blz. 3).”.

2)

In punt 21a (Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad) wordt het volgende toegevoegd:

„ , gewijzigd bij:

32009 L 0004: Richtlijn 2009/4/EG van de Commissie van 23 januari 2009 (PB L 21 van 24.1.2009, blz. 39),

32009 L 0005: Richtlijn 2009/5/EG van de Commissie van 30 januari 2009 (PB L 29 van 31.1.2009, blz. 45), gerectificeerd in PB L 256 van 29.9.2009, blz. 38.”.

3)

Na punt 95 (Aanbeveling 2004/358/EG van de Commissie) wordt het volgende punt ingevoegd:

„96.

32009 H 0060: van de Commissie van 23 januari 2009 inzake richtsnoeren voor de beste handhavingspraktijken op het gebied van controles van het controleapparaat tijdens wegcontroles en in gemachtigde werkplaatsen (PB L 21 van 24.1.2009, blz. 87).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 68/2009, en de Richtlijnen 2009/4/EG en 2009/5/EG, gerectificeerd in PB L 256 van 29.9.2009, blz. 38, en Aanbeveling 2009/60/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 5 december 2009, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (6).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2009.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitster

Oda Helen SLETNES


(1)  PB L 334 van 17.12.2009, blz. 10.

(2)  PB L 21 van 24.1.2009, blz. 3.

(3)  PB L 21 van 24.1.2009, blz. 39.

(4)  PB L 29 van 31.1.2009, blz. 45.

(5)  PB L 21 van 24.1.2009, blz. 87.

(6)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


11.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/40


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 144/2009

van 4 december 2009

tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XIII bij de Overeenkomst is gewijzigd bij Besluit nr. 110/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 22 oktober 2009 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 2320/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart (2) werd opnieuw in de Overeenkomst opgenomen bij Besluit nr. 99/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 25 september 2009 (3), met specifieke aanpassingen per land.

(3)

Verordening (EG) nr. 483/2009 van de Commissie van 9 juni 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 820/2008 houdende vaststelling van maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke basisnormen inzake luchtvaartbeveiliging (4) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In bijlage XIII bij de Overeenkomst wordt in punt 66i (Verordening (EG) nr. 820/2008 van de Commissie) het volgende toegevoegd:

„ , gewijzigd bij:

32009 R 0483: Verordening (EG) nr. 483/2009 van de Commissie van 9 juni 2009 (PB L 145 van 10.6.2009, blz. 23).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 483/2009 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 5 december 2009, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (5).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2009.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitster

Oda Helen SLETNES


(1)  PB L 334 van 17.12.2009, blz. 10.

(2)  PB L 355 van 30.12.2002, blz. 1.

(3)  PB L 304 van 19.11.2009, blz. 14.

(4)  PB L 145 van 10.6.2009, blz. 23.

(5)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


11.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/42


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 145/2009

van 4 december 2009

tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XIII bij de Overeenkomst is gewijzigd bij Besluit nr. 110/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 22 oktober 2009 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 1356/2008 van de Commissie van 23 december 2008 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 593/2007 betreffende de door het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart geheven vergoedingen en rechten (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In bijlage XIII bij de Overeenkomst wordt in punt 66s (Verordening (EG) nr. 593/2007 van de Commissie) het volgende toegevoegd:

„ , gewijzigd bij:

32008 R 1356: Verordening (EG) nr. 1356/2008 van de Commissie van 23 december 2008 (PB L 350 van 30.12.2008, blz. 46).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 1356/2008 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 5 december 2009, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2009.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitster

Oda Helen SLETNES


(1)  PB L 334 van 17.12.2009, blz. 10.

(2)  PB L 350 van 30.12.2008, blz. 46.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


11.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/43


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 146/2009

van 4 december 2009

tot wijziging van bijlage XVII (Intellectuele eigendom) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XVII bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 56/2007 van het Gemengd Comité van de EER van 8 juni 2007 (1).

(2)

Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (gecodificeerde versie) (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

De in de Overeenkomst opgenomen Richtlijn 89/104/EEG (3) van de Raad wordt bij Richtlijn 2008/95/EG ingetrokken en moet derhalve uit de Overeenkomst worden geschrapt,

BESLUIT:

Artikel 1

Bijlage XVII bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

De tekst van punt 4 (Richtlijn 89/104/EEG van de Raad) wordt geschrapt.

2)

Na punt 9g (Richtlijn 2006/115/EG van het Europees Parlement en de Raad) wordt het volgende punt ingevoegd:

„9h.

32008 L 0095: Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (gecodificeerde versie) (PB L 299 van 8.11.2008, blz. 25).

De bepalingen van de richtlijn worden voor de toepassing van de Overeenkomst met de volgende aanpassingen gelezen:

a)

in artikel 3, lid 2, zal „merkenrechtelijke” worden verstaan als betrekking hebbende op het merkenrecht dat in een overeenkomstsluitende partij van toepassing is;

b)

de bepalingen betreffende het Gemeenschapsmerk in artikel 4, lid 2, onder a), punt i), lid 2, onder b), en lid 3, en de artikelen 9 en 14, zijn niet van toepassing op EVA-staten, tenzij het Gemeenschapsmerk zich uitstrekt tot deze EVA-staten.”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Richtlijn 2008/95/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 5 december 2009, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (4).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2009.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitster

Oda Helen SLETNES


(1)  PB L 266 van 11.10.2007, blz. 17.

(2)  PB L 299 van 8.11.2008, blz. 25.

(3)  PB L 40 van 11.2.1989, blz. 1.

(4)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


11.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/45


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 147/2009

van 4 december 2009

tot wijziging van bijlage XVIII (Gezondheid en veiligheid op het werk, arbeidsrecht en gelijke behandeling van mannen en vrouwen) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XVIII bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 51/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 24 april 2009 (1).

(2)

Richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In bijlage XVIII bij de Overeenkomst wordt na punt 21b (Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad) het volgende punt ingevoegd:

„21c.

32004 L 0113: Richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten (PB L 373 van 21.12.2004, blz. 37).

Voor de toepassing van deze Overeenkomst worden de bepalingen van de richtlijn als volgt gelezen:

In de artikelen 5 en 7 worden de verwijzingen naar „21 december 2007” gelezen als „30 juni 2010”.”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Richtlijn 2004/113/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 5 december 2009, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2009.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitster

Oda Helen SLETNES


(1)  PB L 162 van 25.6.2009, blz. 32.

(2)  PB L 373 van 21.12.2004, blz. 37.

(3)  Grondwettelijke vereisten aangegeven.


Gemeenschappelijke verklaring van de overeenkomstsluitende partijen bij Besluit nr. 147/2009, waarbij Richtlijn 2004/113/EG in de Overeenkomst wordt opgenomen

„Richtlijn 2004/113/EG is gebaseerd op artikel 13 van het EG-Verdrag dat is ingevoegd bij het Verdrag van Amsterdam en niet in de EER-overeenkomst is opgenomen. Het feit dat Richtlijn 2004/113/EG in de EER-overeenkomst wordt opgenomen, doet geen afbreuk aan het toepassingsgebied van deze Overeenkomst.”


11.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/47


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 148/2009

van 4 december 2009

tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XX bij de Overeenkomst is gewijzigd bij Besluit nr. 101/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 25 september 2009 (1).

(2)

Beschikking 2009/73/EG van de Commissie van 17 december 2008 tot wijziging van Beschikking 2007/589/EG teneinde daarin monitoring- en rapportagerichtsnoeren op te nemen voor de emissies van distikstofoxide (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Beschikking 2009/339/EG van de Commissie van 16 april 2009 tot wijziging van Beschikking 2007/589/EG teneinde daarin monitoring- en rapportagerichtsnoeren op te nemen voor de emissies en tonkilometergegevens van luchtvaartactiviteiten (3) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Monitoringplannen die door vliegtuigexploitanten bij de bevoegde autoriteiten van de EVA-staten zijn ingediend en die door laatstgenoemden overeenkomstig de in Beschikking 2009/339/EG opgenomen vereisten zijn goedgekeurd, worden als goedgekeurd beschouwd overeenkomstig de bepalingen van deel 6 van bijlage XIV en deel 3 van bijlage XV bij Beschikking 2009/339/EG, en als zodanig erkend in de tenuitvoerlegging van de EU-regeling voor de emissiehandel voor luchtvaartactiviteiten.

(5)

De opname van Beschikking 2009/339/EG vóór de opname van Richtlijn 2008/101/EG laat soortgelijke opnameprocedures in de toekomst alsook de onderhandelingen betreffende de aanpassingen van Richtlijn 2008/101/EG onverlet,

BESLUIT:

Artikel 1

In bijlage XX bij de Overeenkomst wordt in punt 21am (Beschikking 2007/589/EG van de Commissie) het volgende toegevoegd:

„ , gewijzigd bij:

32009 D 0073: Beschikking 2009/73/EG van de Commissie van 17 december 2008 (PB L 24 van 28.1.2009, blz. 18),

32009 D 0339: Beschikking 2009/339/EG van de Commissie van 16 april 2009 (PB L 103 van 23.4.2009, blz. 10).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Beschikkingen 2009/73/EG en 2009/339/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 5 december 2009 of op de dag volgende op de laatste kennisgeving aan het Gemengd Comité van de EER op grond van artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst (4), naargelang wat zich het laatst voordoet.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2009.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitster

Oda Helen SLETNES


(1)  PB L 304 van 19.11.2009, blz. 18.

(2)  PB L 24 van 28.1.2009, blz. 18.

(3)  PB L 103 van 23.4.2009, blz. 10.

(4)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


11.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/49


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 149/2009

van 4 december 2009

tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XX bij de Overeenkomst is gewijzigd bij Besluit nr. 101/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 25 september 2009 (1).

(2)

Richtlijn 2001/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 inzake nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In bijlage XX bij de Overeenkomst wordt na punt 21aqc (Verordening (EG) nr. 1516/2007 van de Commissie) het volgende punt ingevoegd:

„21ar.

32001 L 0081: Richtlijn 2001/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 inzake nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen (PB L 309 van 27.11.2001, blz. 22), gewijzigd bij:

1 03 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, ondertekend op 16 april 2003 (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33),

32006 L 0105: Richtlijn 2006/105/EG van de Raad van 20 november 2006 (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 368).

De bepalingen van de richtlijn worden voor de toepassing van de Overeenkomst als volgt aangepast:

a)

In artikel 2 wordt de volgende alinea toegevoegd:

„f)

voor Noorwegen: emissies op het grondgebied van Svalbard.”.

b)

Wat de in artikel 4 vastgestelde verplichtingen betreft, worden de volgende nationale emissieplafonds, die tegen 2010 door de EVA-staten moeten worden bereikt, aan bijlage I toegevoegd:

„Land

SO2

kiloton

NOx

kiloton

VOS

kiloton

NH3

kiloton

IJsland

90

27

31

8

Liechtenstein

0,11

0,37

0,86

0,15

Noorwegen

22

156

195

23”

c)

Artikel 6, lid 1, komt als volgt te luiden:

„De EVA-staten stellen uiterlijk op 1 maart 2010 programma’s op voor een geleidelijke reductie van de nationale emissies van de in artikel 4 vermelde verontreinigende stoffen, teneinde uiterlijk in 2010 aan de nationale emissieplafonds van bijlage I te voldoen.”.

d)

Artikel 6, lid 3, is niet van toepassing.

e)

In artikel 8, lid 2, wordt in de eerste alinea de volgende zin toegevoegd:

„Uiterlijk op 31 maart 2010 stellen de EVA-staten overeenkomstig lid 4, onder a), van Protocol 1 bij de EER-overeenkomst de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA van de overeenkomstig artikel 6, leden 1 en 2, opgestelde programma’s op de hoogte.”.

f)

In artikel 8, lid 3, wordt de volgende alinea ingevoegd:

„Wanneer de Commissie en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA overeenkomstig lid 4, onder a), van Protocol nr. 1 bij de EER-overeenkomst, informatie uitwisselen over de nationale programma’s die respectievelijk door de EU-lidstaten of de EVA-staten zijn medegedeeld, deelt de Commissie de informatie van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA binnen de maand na ontvangst aan de EU-lidstaten mee en deelt de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA de informatie van de Commissie binnen de maand na ontvangst aan de EVA-staten mee.” ”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Richtlijn 2001/81/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 5 december 2009, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2009.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitster

Oda Helen SLETNES


(1)  PB L 304 van 19.11.2009, blz. 18.

(2)  PB L 309 van 27.11.2001, blz. 22.

(3)  Grondwettelijke vereisten aangegeven.


11.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/51


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 150/2009

van 4 december 2009

tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XX bij de Overeenkomst is gewijzigd bij Besluit nr. 101/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 25 september 2009 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 308/2009 van de Commissie van 15 april 2009 houdende wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang, van de bijlagen III A en VI van Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de overbrenging van afvalstoffen (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In bijlage XX bij de Overeenkomst wordt aan punt 32c (Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32009 R 0308: Verordening (EG) nr. 308/2009 van de Commissie van 15 april 2009 (PB L 97 van 16.4.2009, blz. 8).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 308/2009 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 5 december 2009, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER (3) hebben plaatsgevonden, of op de dag van inwerkingtreding van Besluit nr. 73/2008 van het Gemengd Comité van de EER van 6 juni 2008, als dat later is.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2009.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitster

Oda Helen SLETNES


(1)  1. PB L 304 van 19.11.2009, blz. 18.

(2)  2. PB L 97 van 16.4.2009, blz. 8.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


11.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/52


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 151/2009

van 4 december 2009

tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XXI bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 113/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 22 oktober 2009 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 250/2009 van de Commissie van 11 maart 2009 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 295/2008 van het Europees Parlement en de Raad, wat de definities van kenmerken, het technische formaat voor de indiening van gegevens, de vereisten inzake dubbele verslaglegging volgens NACE Rev. 1.1 en NACE Rev. 2 en de afwijkingen voor de structurele bedrijfsstatistieken betreft (2), moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Verordening (EG) nr. 251/2009 van de Commissie van 11 maart 2009 tot uitvoering en wijziging van Verordening (EG) nr. 295/2008 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft reeksen gegevens die moeten worden geproduceerd voor de structurele bedrijfsstatistieken en de aanpassingen die nodig zijn na de herziening van de statistische classificatie van producten, gekoppeld aan de economische activiteiten (CPA) (3), moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Verordeningen (EG) nr. 2700/98 (4) en (EG) nr. 2702/98 (5), die in de Overeenkomst zijn opgenomen, zijn ingetrokken bij Verordening (EG) nr. 250/2009, maar de bepalingen ervan blijven gelden wat betreft het verzamelen, opstellen en toezenden van gegevens voor de referentiejaren tot en met 2007.

(5)

Verordening (EG) nr. 2701/98 (6), die in de Overeenkomst is opgenomen, is ingetrokken bij Verordening (EG) nr. 251/2009, maar de bepalingen ervan blijven gelden wat betreft de reeks te verstrekken gegevens voor de referentiejaren tot en met 2007,

BESLUIT:

Artikel 1

Bijlage XXI bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

In punt 1 (Verordening (EG) nr. 295/2008 van het Europees Parlement en de Raad) wordt het volgende toegevoegd:

„ , gewijzigd bij:

32009 R 0251: Verordening (EG) nr. 251/2009 van de Commissie van 11 maart 2009 (PB L 86 van 31.3.2009, blz. 170).”.

2)

Na punt 1j (Verordening (EG) nr. 1670/2003 van de Commissie) worden de volgende punten ingevoegd:

„1k.

32009 R 0250: Verordening (EG) nr. 250/2009 van de Commissie van 11 maart 2009 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 295/2008 van het Europees Parlement en de Raad, wat de definities van kenmerken, het technische formaat voor de indiening van gegevens, de vereisten inzake dubbele verslaglegging volgens NACE Rev. 1.1 en NACE Rev. 2 en de afwijkingen voor de structurele bedrijfsstatistieken betreft (PB L 86 van 31.3.2009, blz. 1).

1l.

32009 R 0251: Verordening (EG) nr. 251/2009 van de Commissie van 11 maart 2009 tot uitvoering en wijziging van Verordening (EG) nr. 295/2008 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft reeksen gegevens die moeten worden geproduceerd voor de structurele bedrijfsstatistieken en de aanpassingen die nodig zijn na de herziening van de statistische classificatie van producten, gekoppeld aan de economische activiteiten (CPA) (PB L 86 van 31.3.2009, blz. 170).

De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van de Overeenkomst als volgt gelezen:

Liechtenstein is vrijgesteld van het verzamelen van de gegevens van de reeksen 9C en 9D volgens het bepaalde in bijlage I. Liechtenstein verstrekt gegevens op het classificatieniveau van NACE Rev.2 met 2 cijfers.”.

3)

In punt 1a (Verordening (EG) nr. 2700/98 van de Commissie) en punt 1c (Verordening (EG) nr. 2702/98 van de Commissie) wordt het volgende toegevoegd:

„De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van de Overeenkomst als volgt aangepast:

Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 250/2009 wordt deze verordening ingetrokken. De bepalingen ervan blijven evenwel van toepassing wat de verzameling, opstelling en toezending van gegevens voor de referentiejaren tot en met 2007 betreft.”.

4)

In punt 1b (Verordening (EG) nr. 2701/98 van de Commissie) wordt het volgende toegevoegd:

„De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van de Overeenkomst als volgt aangepast:

Overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) nr. 251/2009 wordt deze verordening ingetrokken. De bepalingen ervan blijven evenwel van toepassing wat de reeks te verstrekken gegevens voor de referentiejaren tot en met 2007 betreft.”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Verordeningen (EG) nr. 250/2009 en (EG) nr. 251/2009 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 5 december 2009, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (7).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2009.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitster

Oda Helen SLETNES


(1)  PB L 334 van 17.12.2009, blz. 15.

(2)  PB L 86 van 31.3.2009, blz. 1.

(3)  PB L 86 van 31.3.2009, blz. 170.

(4)  PB L 344 van 18.12.1998, blz. 49.

(5)  PB L 344 van 18.12.1998, blz. 102.

(6)  PB L 344 van 18.12.1998, blz. 81.

(7)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


11.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/55


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 152/2009

van 4 december 2009

tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XXI bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 113/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 22 oktober 2009 (1).

(2)

Richtlijn 2009/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende de statistiek van het zeevervoer van goederen en personen (Herschikking) (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

De in de Overeenkomst opgenomen Richtlijn 95/64/EG (3) van de Raad wordt bij Richtlijn 2009/42/EG ingetrokken en moet derhalve uit de Overeenkomst worden geschrapt,

BESLUIT:

Artikel 1

In bijlage XXI bij de Overeenkomst wordt de tekst van punt 7b (Richtlijn 95/64/EG van de Raad) vervangen door:

32009 L 0042: Richtlijn 2009/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende de statistiek van het zeevervoer van goederen en personen (Herschikking) (PB L 141 van 6.6.2009, blz. 29).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Richtlijn 2009/42/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 5 december 2009, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (4).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2009.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitster

Oda Helen SLETNES


(1)  PB L 334 van 17.12.2009, blz. 15.

(2)  PB L 141 van 6.6.2009, blz. 29.

(3)  PB L 320 van 30.12.1995, blz. 25.

(4)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


11.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/56


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 153/2009

van 4 december 2009

tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) en van Protocol 30 bij de EER-overeenkomst betreffende specifieke bepalingen inzake de organisatie van de samenwerking op het gebied van de statistiek

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XXI bij de Overeenkomst is gewijzigd bij Besluit nr. 113/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 22 oktober 2009 (1).

(2)

Protocol 30 bij de Overeenkomst is gewijzigd bij Besluit nr. 90/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 3 juli 2009 (2).

(3)

Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1101/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toezending van onder de statistische geheimhoudingsplicht vallende gegevens aan het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen, Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad betreffende de communautaire statistiek en Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad tot oprichting van een Comité statistisch programma van de Europese Gemeenschappen (3) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(4)

De in de Overeenkomst opgenomen Verordening (EG, Euratom) nr. 1101/2008 van het Europees Parlement en de Raad (4) en Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad (5) worden ingetrokken bij Verordening (EG) nr. 223/2009 en moeten derhalve uit de Overeenkomst worden geschrapt.

(5)

Alle verwijzingen naar het Comité statistisch programma (CSP) in Protocol 30 bij de Overeenkomst dienen te worden vervangen door verwijzingen naar het Comité voor het Europees statistisch systeem (CESS),

BESLUIT:

Artikel 1

Bijlage XXI bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

De tekst van punt 17 (Verordening (EG, Euratom) nr. 1101/2008 van het Europees Parlement en de Raad) wordt vervangen door het volgende:

32009 R 0223: Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1101/2008 betreffende de toezending van onder de statistische geheimhoudingsplicht vallende gegevens aan het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen, Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad betreffende de communautaire statistiek en Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad tot oprichting van een Comité statistisch programma van de Europese Gemeenschappen (PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164).”.

2)

De tekst van punt 17a (Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad) wordt geschrapt.

Artikel 2

Protocol 30 bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 1, lid 6, komt als volgt te luiden:

„De statistieken uit de EVA-staten worden behandeld overeenkomstig Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek (PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164).”.

2)

In artikel 1, lid 1, worden de woorden „Comité statistisch programma (CSP)” vervangen door „Comité voor het Europees statistisch systeem (CESS)”.

3)

In artikel 1, lid 1 en lid 7, wordt „CSP/EER” vervangen door „CESS/EER”.

Artikel 3

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 223/2009 zijn authentiek.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op 5 december 2009, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (6).

Artikel 5

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2009.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitster

Oda Helen SLETNES


(1)  PB L 334 van 17.12.2009, blz. 15.

(2)  PB L 277 van 22.10.2009, blz. 43.

(3)  PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164.

(4)  PB L 304 van 14.11.2008, blz. 70.

(5)  PB L 52 van 22.2.1997, blz. 1.

(6)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


11.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/58


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 154/2009

van 4 december 2009

tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XXI bij de Overeenkomst is gewijzigd bij Besluit nr. 113/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 22 oktober 2009 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 646/2009 van de Commissie van 23 juli 2009 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake de communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC), wat de lijst van secundaire doelvariabelen voor 2010 betreffende materiële deprivatie betreft (2), moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Verordening (EG) nr. 707/2009 van de Commissie van 5 augustus 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de communautaire statistiek inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen, wat de bijwerking van de gegevensvereisten betreft (3), moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Aanbeveling 2009/498/EG van de Commissie van 23 juni 2009 betreffende referentiemetagegevens voor het Europees statistisch systeem (4) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

Bijlage XXI bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

Na punt 18x (Verordening (EG) nr. 362/2008 van de Raad) wordt het volgende punt ingevoegd:

„18xa.

32009 R 0646: Verordening (EG) nr. 646/2009 van de Commissie van 23 juli 2009 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake de communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC), wat de lijst van secundaire doelvariabelen voor 2010 betreffende materiële deprivatie betreft (PB L 192 van 24.7.2009, blz.3).”.

2)

In punt 19s (Verordening (EG) nr. 184/2005 van het Europees Parlement en de Raad) wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32009 R 0707: Verordening (EG) nr. 707/2009 van de Commissie van 5 augustus 2009 (PB L 204 van 6.8.2009, blz. 3).”.

3)

Na punt 17c (Aanbeveling van de Commissie COM(2005) 217) wordt het volgende punt ingevoegd:

„17d.

32009 H 0498: Aanbeveling 2009/498/EG van de Commissie van 23 juni 2009 betreffende referentiemetagegevens voor het Europees statistisch systeem (PB L 168 van 30.6.2009, blz. 50).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Verordeningen (EG) nr. 646/2009 en (EG) nr. 707/2009 en Aanbeveling 2009/498/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 5 december 2009, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (5).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2009.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitster

Oda Helen SLETNES


(1)  PB L 334 van 17.12.2009, blz. 15.

(2)  PB L 192 van 24.7.2009, blz. 3.

(3)  PB L 204 van 6.8.2009, blz. 3.

(4)  PB L 168 van 30.6.2009, blz. 50.

(5)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


11.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/60


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 155/2009

van 4 december 2009

tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XXI bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 113/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 22 oktober 2009 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 834/2009 van de Commissie van 11 september 2009 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 716/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de communautaire statistiek van de structuur en de activiteit van buitenlandse filialen, wat de kwaliteitsverslagen betreft (2), moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In bijlage XXI bij de Overeenkomst wordt na punt 19xa (Verordening (EG) nr. 364/2008 van de Commissie) het volgende punt ingevoegd:

„19xb.

32009 R 0834: Verordening (EG) nr. 834/2009 van de Commissie van 11 september 2009 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 716/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de communautaire statistiek van de structuur en de activiteit van buitenlandse filialen, wat de kwaliteitsverslagen betreft (PB L 241 van 12.9.2009, blz. 3).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 834/2009 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 5 december 2009, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2009.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitster

Oda Helen SLETNES


(1)  PB L 334 van 17.12.2009, blz. 15.

(2)  PB L 241 van 12.9.2009, blz. 3.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


11.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/61


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 156/2009

van 4 december 2009

tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XXI bij de Overeenkomst is gewijzigd bij Besluit nr. 113/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 22 oktober 2009 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 543/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende gewasstatistieken en houdende intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 837/90 en (EEG) nr. 959/93 van de Raad (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

De in de Overeenkomst opgenomen Verordeningen (EEG) nr. 837/90 (3) en (EEG) nr. 959/93 (4) van de Raad worden bij Verordening (EG) nr. 543/2009 met ingang van 1 januari 2010 ingetrokken en dienen derhalve met ingang van 1 januari 2010 uit de Overeenkomst te worden geschrapt,

BESLUIT:

Artikel 1

Bijlage XXI bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

Punten 24 (Verordening (EEG) nr. 837/90) en 24a (Verordening (EEG) nr. 959/93) worden respectievelijk 24a en 24aa.

2)

Voor het nieuwe punt 24a wordt het volgende punt ingevoegd:

„24.

32009 R 0543: Verordening (EG) nr. 543/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende gewasstatistieken en houdende intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 837/90 en (EEG) nr. 959/93 van de Raad (PB L 167 van 29.6.2009, blz. 1).

De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van de Overeenkomst als volgt gelezen:

Liechtenstein is vrijgesteld van de verplichting de op grond van deze verordening vereiste gegevens te verstrekken.”.

3)

De nieuwe punten 24a (Verordening (EEG) nr. 837/90) en 24aa (Verordening (EEG) nr. 959/93) worden met ingang van 1 januari 2010 geschrapt.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 543/2009 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 5 december 2009, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (5).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2009.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitster

Oda Helen SLETNES


(1)  PB L 334 van 17.12.2009, blz. 15.

(2)  PB L 167 van 29.6.2009, blz. 1.

(3)  PB L 88 van 3.4.1990, blz. 1.

(4)  PB L 98 van 24.4.1993, blz. 1.

(5)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


11.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/63


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 157/2009

van 4 december 2009

tot wijziging van bijlage XXII (Vennootschapsrecht) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XXII bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 116/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 22 oktober 2009 (1).

(2)

Richtlijn 2009/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad met betrekking tot bepaalde informatieverplichtingen van middelgrote ondernemingen en de verplichting een geconsolideerde jaarrekening (2) op te stellen, moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In bijlage XXII bij de Overeenkomst wordt in de punten 4 (Vierde richtlijn 78/660/EEG van de Raad) en 6 (Zevende richtlijn 83/349/EEG van de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32009 L 0049: Richtlijn 2009/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 (PB L 164 van 26.6.2009, blz. 42).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Richtlijn 2009/49/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 5 december 2009, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2009.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitster

Oda Helen SLETNES


(1)  PB L 334 van 17.12.2009, blz. 19.

(2)  PB L 164 van 26.6.2009, blz. 42.

(3)  Grondwettelijke vereisten aangegeven.


11.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/64


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 158/2009

van 4 december 2009

tot wijziging van bijlage XXII (Vennootschapsrecht) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XXII bij de Overeenkomst is gewijzigd bij Besluit nr. 116/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 22 oktober 2009 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 636/2009 van de Commissie van 22 juli 2009 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad met het oog op de invoeging van Interpretatie 15 van het International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) (2), moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In bijlage XXII bij de Overeenkomst wordt aan punt 10ba (Verordening (EG) nr. 1126/2008 van de Commissie) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32009 R 0636: Verordening (EG) nr. 636/2009 van de Commissie van 22 juli 2009 (PB L 191 van 23.7.2009, blz. 5).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 636/2009 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 5 december 2009, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2009.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitster

Oda Helen SLETNES


(1)  PB L 334 van 17.12.2009, blz. 19.

(2)  PB L 191 van 23.7.2009, blz. 5.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


11.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/65


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 159/2009

van 4 december 2009

tot wijziging van Protocol 31 inzake samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden, en van Protocol 37 bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op de artikelen 86, 98 en 101,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Protocol 31 bij de Overeenkomst is gewijzigd bij Besluit nr. 94/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 3 juli 2009 (1).

(2)

Protocol 37 bij de Overeenkomst is gewijzigd bij Besluit nr. 94/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 3 juli 2009 (2).

(3)

Het is wenselijk de samenwerking tussen de partijen bij de Overeenkomst uit te breiden tot Besluit 2009/334/EG van de Commissie van 20 april 2009 tot oprichting van een deskundigengroep inzake de beveiliging van de Europese GNSS-systemen (3).

(4)

Protocol 31 bij de Overeenkomst dient derhalve te worden gewijzigd om de uitbreiding van de samenwerking mogelijk te maken.

(5)

Voor de goede werking van de Overeenkomst dient Protocol 37 bij de Overeenkomst te worden uitgebreid met de deskundigengroep inzake de beveiliging van de Europese GNSS-systemen, opgericht bij Besluit 2009/334/EG, en dient Protocol 31 te worden gewijzigd voor het vaststellen van de procedures voor associatie met deze groep,

BESLUIT:

Artikel 1

In Protocol 31 wordt van artikel 1 (Onderzoek en technologische ontwikkeling) het lid 8, onder a), als volgt gewijzigd:

1)

De aanpassingen d) en e) worden respectievelijk aanpassingen e) en f).

2)

De volgende nieuwe aanpassing d) wordt ingevoegd na de huidige aanpassing c):

„d)

Procedures voor de associatie van de EVA-staten, in overeenstemming met artikel 101 van de Overeenkomst:

 

Iedere EVA-staat kan, in overeenstemming met artikel 4 van Besluit 2009/334/EG van de Commissie (4), iemand aanwijzen om als volwaardig lid deel te nemen aan de vergaderingen van de deskundigengroep inzake de beveiliging van de Europese GNSS-systemen (Raad voor de beveiliging van de Europese GNSS-systemen).

 

De Commissie brengt de deelnemers tijdig op de hoogte van de data van de vergaderingen van de groep en zendt hun de relevante documentatie toe.

Artikel 2

In de Overeenkomst wordt in Protocol 37 (houdende de lijst bedoeld in artikel 101) het volgende punt ingevoegd:

„32.

Raad voor de beveiliging van de Europese GNSS-systemen (Besluit 2009/334/EG van de Commissie).”.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van de laatste kennisgeving aan het Gemengd Comité van de EER zoals bedoeld in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst (5).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2009.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitster

Oda Helen SLETNES


(1)  PB L 277 van 22.10.2009, blz. 50.

(2)  Zie voetnoot 1.

(3)  PB L 101 van 21.4.2009, blz. 22.

(4)  Besluit 2009/334/EG van de Commissie van 20 april 2009 (PB L 101 van 21.4.2009, blz. 22).”.

(5)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


11.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/67


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 160/2009

van 4 december 2009

tot wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op de artikelen 86 en 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Protocol 31 bij de Overeenkomst is gewijzigd bij Besluit nr. 92/2009 van het Gemengd Comité van de EER van 3 juli 2009 (1).

(2)

Het is passend de samenwerking tussen de overeenkomstsluitende partijen uit te breiden met Verordening (EG) nr. 2062/94 van 18 juli 1994 tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (2), gewijzigd bij de Verordeningen (EG) nr. 1643/95 (3), (EG) nr. 1654/2003 (4) en (EG) nr. 1112/2005 (5) van de Raad.

(3)

Protocol 31 bij de Overeenkomst moet derhalve worden gewijzigd om uitbreiding van de samenwerking met ingang van 1 januari 2010 mogelijk te maken,

BESLUIT:

Artikel 1

In artikel 5 van Protocol 31 bij de Overeenkomst wordt het volgende toegevoegd:

„11.

a)

De EVA-staten nemen volwaardig deel aan de werkzaamheden van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk („het Agentschap”), dat is opgericht bij het volgende communautaire besluit:

31994 R 2062: Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad van 18 juli 1994 tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (PB L 216 van 20.8.1994, blz. 1), gewijzigd bij:

31995 R 1643: Verordening (EG) nr. 1643/95 van de Raad van 29 juni 1995 (PB L 156 van 7.7.1995, blz. 1),

32003 R 1654: Verordening (EG) nr. 1654/2003 van de Raad van 18 juni 2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 38),

32005 R 1112: Verordening (EG) nr. 1112/2005 van de Raad van 24 juni 2005 (PB L 184 van 15.7.2005, blz. 5).

b)

De EVA-staten dragen financieel aan de onder a) bedoelde werkzaamheden bij, overeenkomstig artikel 82, lid 1, onder a), van de Overeenkomst en Protocol 32 bij dezelfde Overeenkomst.

c)

De EVA-staten nemen volwaardig deel aan de werkzaamheden van de raad van bestuur en hebben binnen deze raad dezelfde rechten en plichten als de EU-lidstaten, met uitzondering van stemrecht.

d)

De EVA-staten stellen binnen zes maanden na de inwerkingtreding van Besluit nr. 160/2009 van 4 december 2009 van het Gemengd Comité van de EER het Agentschap in kennis van de voornaamste componenten van hun nationale informatienetwerken inzake de gezondheid en de veiligheid op het werk, als vastgesteld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2062/94, met de wijzigingen daarop.

e)

De EVA-staten dragen er in het bijzonder zorg voor om binnen de onder d) vastgelegde periode de instellingen aan te wijzen voor het coördineren en/of het doorsturen naar het Agentschap van de op nationaal niveau bijeengebrachte informatie.

f)

De EVA-staten stellen het Agentschap tevens in kennis van de naam van de op hun nationaal grondgebied gevestigde instellingen die met het Agentschap kunnen samenwerken met betrekking tot een aantal onderwerpen die van bijzonder belang zijn en die derhalve zouden kunnen fungeren als thematisch centrum van het netwerk.

g)

Binnen drie maanden na de ontvangst van de onder d), e) en f) bedoelde informatie evalueert de raad van bestuur de voornaamste bestanddelen van het netwerk teneinde rekening te houden met de deelname van de EVA-staten.

h)

Het Agentschap bezit rechtspersoonlijkheid. Het geniet in alle lidstaten de ruimste handelingsbevoegdheid die door de nationale wetgevingen aan rechtspersonen wordt toegekend.

i)

Voor het Agentschap en zijn personeel zullen de EVA-staten het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen toepassen.

j)

In afwijking van artikel 12, lid 2, onder a), van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Gemeenschappen, zoals vastgesteld bij Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de Raad (6) kunnen onderdanen van de EVA-staten die over hun volledige burgerrechten beschikken, op basis van een contract door de uitvoerend directeur van het Agentschap in dienst worden genomen.

k)

Op grond van artikel 79, lid 3, van de Overeenkomst is deel VII van de Overeenkomst (Bepalingen inzake de instellingen) van toepassing op dit lid.

l)

Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (7) is, voor de toepassing van Verordening (EEG) nr. 2062/94, eveneens van toepassing voor alle documenten van het Agentschap betreffende de EVA-staten.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van de laatste kennisgeving aan het Gemengd Comité van de EER zoals bedoeld in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst (8).

Het is van toepassing met ingang van 1 januari 2010.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2009.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitster

Oda Helen SLETNES


(1)  PB L 277 van 22.10.2009, blz. 47.

(2)  PB L 216 van 20.8.1994, blz. 1.

(3)  PB L 156 van 7.7.1995, blz. 1.

(4)  PB L 245 van 29.9.2003, blz. 38.

(5)  PB L 184 van 15.7.2005, blz. 5.

(6)  PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1.

(7)  PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43.”.

(8)  Grondwettelijke vereisten aangegeven.