20.11.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 309/42


Rectificatie van Verordening (EG) nr. 614/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 betreffende het financieringsinstrument voor het Milieu (LIFE+)

( Publicatieblad van de Europese Unie L 149 van 9 juni 2007 )

Bladzijde 2, overweging 9, tweede zin:

in plaats van:

„… methoden en instrumenten;eb;normal;j versterken…”,

te lezen:

„… methoden en instrumenten; versterken …”.

Bladzijde 3, artikel 1, lid 2, eerste zin:

in plaats van:

„… milieu in de andere beleidssectoren …”,

te lezen:

„… milieu in andere beleidssectoren …”.

Bladzijde 5, artikel 5, lid 2, eerste zin:

in plaats van:

„… huishoudelijke kosten …”,

te lezen:

„… operationele kosten …”.

Bladzijde 6, artikel 6, lid 7, onder b), tweede alinea, in fine:

in plaats van:

„… nationale projecten.”,

te lezen:

„… transnationale projecten.”.

Bladzijde 8, artikel 16, titel:

in plaats van:

„Vereenvoudiging en consolidatie”,

te lezen:

„Intrekking en overgangsbepalingen”.

Bladzijde 13, bijlage II, punt 10.1, tweede streepje:

in plaats van:

„… teneinde milieuschade en …”,

te lezen:

„… teneinde milieudruk en …”.

Bladzijde 14, bijlage II, punt 11.1, vierde streepje:

in plaats van:

„… bossen in Europa, …”,

te lezen:

„… bossen in Europa (MCPFE), …”.