26.11.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 351/s3


1 november 2004 — EUR-Lex: nieuwe versie!

europa.eu.int/eur-lex/lex/

De nieuwe site geeft u eveneens toegang tot Celex, waar u gratis, gemakkelijk en in 20 talen de grootste documentaire database van het EU-recht kan raadplegen.