European flag

Publicatieblad
van de Europese Unie

NL

Serie C


C/2024/1584

5.3.2024

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de termijnen voor het vaststellen van standaarden voor duurzaamheidsrapportage voor bepaalde sectoren en voor bepaalde ondernemingen uit derde landen

(COM(2023) 596 final — 2023/0368 (COD))

(C/2024/1584)

Raadpleging

Raad van de Europese Unie, 7.11.2023

Europees Parlement, 20.11.2023

Rechtsgrond

Artikel 50 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Bevoegde afdeling

Afdeling Interne Markt, Productie en Consumptie

Goedkeuring door de voltallige vergadering

13.12.2023

Zitting nr.

583

Stemuitslag

(voor/tegen/onthoudingen)

184/0/3

Aangezien het EESC instemt met dit voorstel en er geen commentaar op heeft, wordt besloten om er een positief advies over uit te brengen.

Brussel, 13 december 2023.

De voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité

Oliver RÖPKE


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1584/oj

ISSN 1977-0995 (electronic edition)