ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 339

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

65e jaargang
5 september 2022


Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2022/C 339/01

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.10781 — KB AG / KB SFN / KBJ) ( 1 )

1

2022/C 339/02

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.10861 — HG / TEAM.BLUE) ( 1 )

2


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2022/C 339/03

Wisselkoersen van de euro — 2 september 2022

3

 

Rekenkamer

2022/C 339/04

Speciaal verslag 18/2022 — De EU-instellingen en COVID-19: snelle respons, maar optimale benutting van door de crisis ingegeven innovatie en flexibiliteit blijft uitdagingen opleveren

4


 

V   Bekendmakingen

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2022/C 339/05

Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie

5


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

 


II Mededelingen

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europese Commissie

5.9.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 339/1


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak M.10781 — KB AG / KB SFN / KBJ)

(Voor de EER relevante tekst)

(2022/C 339/01)

Op 29 augustus 2022 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de interne markt te verklaren. Dit besluit is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1). De volledige tekst van het besluit is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling Fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebesluiten op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl) onder document nr. 32022M10781. EUR-Lex biedt onlinetoegang tot de communautaire wetgeving.


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.


5.9.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 339/2


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak M.10861 — HG / TEAM.BLUE)

(Voor de EER relevante tekst)

(2022/C 339/02)

Op 29 augustus 2022 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de interne markt te verklaren. Dit besluit is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1). De volledige tekst van het besluit is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling Fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebesluiten op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl) onder document nr. 32022M10861. EUR-Lex biedt onlinetoegang tot de communautaire wetgeving.


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.


IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europese Commissie

5.9.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 339/3


Wisselkoersen van de euro (1)

2 september 2022

(2022/C 339/03)

1 euro =


 

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

0,9993

JPY

Japanse yen

140,36

DKK

Deense kroon

7,4370

GBP

Pond sterling

0,86478

SEK

Zweedse kroon

10,7498

CHF

Zwitserse frank

0,9839

ISK

IJslandse kroon

141,50

NOK

Noorse kroon

10,0035

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

CZK

Tsjechische koruna

24,481

HUF

Hongaarse forint

398,38

PLN

Poolse zloty

4,7063

RON

Roemeense leu

4,8335

TRY

Turkse lira

18,2072

AUD

Australische dollar

1,4671

CAD

Canadese dollar

1,3131

HKD

Hongkongse dollar

7,8439

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

1,6394

SGD

Singaporese dollar

1,4013

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 360,84

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

17,2791

CNY

Chinese yuan renminbi

6,9031

HRK

Kroatische kuna

7,5225

IDR

Indonesische roepia

14 895,92

MYR

Maleisische ringgit

4,4809

PHP

Filipijnse peso

56,854

RUB

Russische roebel

 

THB

Thaise baht

36,624

BRL

Braziliaanse real

5,2153

MXN

Mexicaanse peso

20,1024

INR

Indiase roepie

79,8096


(1)  Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.


Rekenkamer

5.9.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 339/4


Speciaal verslag 18/2022

De EU-instellingen en COVID-19: snelle respons, maar optimale benutting van door de crisis ingegeven innovatie en flexibiliteit blijft uitdagingen opleveren

(2022/C 339/04)

De Europese Rekenkamer heeft haar speciaal verslag 18/2022 gepubliceerd, getiteld “De EU-instellingen en COVID-19: snelle respons, maar optimale benutting van door de crisis ingegeven innovatie en flexibiliteit blijft uitdagingen opleveren”.

Het verslag kan rechtstreeks worden ingezien op of gedownload van de website van de Europese Rekenkamer: https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=61688


V Bekendmakingen

ANDERE HANDELINGEN

Europese Commissie

5.9.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 339/5


Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie

(2022/C 339/05)

Deze mededeling wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 17, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie (1).

MEDEDELING VAN EEN STANDAARDWIJZIGING WAARBIJ HET ENIG DOCUMENT WORDT GEWIJZIGD

“Navarra”

PDO-ES-A0127-AM03

Datum van mededeling: 14.6.2022

BESCHRIJVING VAN EN REDENEN VOOR DE GOEDGEKEURDE WIJZIGING

MOGELIJKHEID TOT ASSEMBLAGE VAN ROSÉWIJNEN MET RODE WIJNEN

Er is voorzien in de mogelijkheid om roséwijn uit het vorige oogstjaar te mengen met of toe te voegen aan de rode wijn van het huidige oogstjaar, op voorwaarde dat het aandeel rosé niet meer dan 15 % van het resulterende totale volume bedraagt.

Punt 3.b, c), van het productdossier en punt 5.1 van het enig document zijn gewijzigd.

De onderhavige wijziging is overeenkomstig artikel 14, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 een standaardwijziging van het productdossier, omdat zij geen wijziging van de naam van de oorsprongsbenaming behelst; niet bestaat in een wijziging, schrapping of toevoeging van een categorie wijnbouwproducten, als bedoeld in deel II van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 1308/2013; het verband als bedoeld in artikel 93, lid 1, punt a), i), of b), i), van Verordening (EU) nr. 1308/2013 potentieel niet teniet kan doen; en niet gepaard gaat met verdere beperkingen voor het in de handel brengen van het product.

Na de beëindiging van de noodtoestand, die was afgekondigd bij koninklijk besluit 926/2020 van 25 oktober 2020 en bij koninklijk besluit 956/2020 van 3 november 2020 was verlengd tot en met 9 mei 2021, en na de geleidelijke opheffing van de uitzonderlijke maatregelen van de regering (onder meer de lockdowns, de volledige sluiting van de horeca en de grenssluitingen), is er in de maatschappij een evolutie terug naar de normaliteit zichtbaar, hetgeen een positief effect zal hebben op de wijnmarkt en de wijnconsumptie in stijgende lijn zal brengen.

Aangezien roséwijnen hoofdzakelijk in de lente- en zomermaanden worden gedronken, waren het die wijnen die het zwaarst te lijden hadden onder de beperkende maatregelen naar aanleiding van de COVID-19-gezondheidscrisis. Vanaf de herfst loopt de consumptie van roséwijnen sterk terug. Dat was de laatste jaren ook het geval, als gevolg van de noodtoestand en de bovengenoemde beperkende maatregelen. Vorig jaar kon die daling worden gecompenseerd door de invoering, op verzoek van de toezichtsraad, van een uitzonderlijke, tijdelijke wijziging van punt 3. b., c) van het productdossier, dat voor de producenten zeer positieve gevolgen had.

Het positieve effect van bovengenoemde wijziging toont aan dat het nodig is de uitzonderlijke en tijdelijke maatregel permanent te maken, gezien de uitstekende resultaten ervan. Door te voorkomen dat de roséverkoop te lang duurt, is de kwaliteit van de wijn gewaarborgd gebleven en werden vertragingen bij het uitbrengen van de volgende jaargang voorkomen, waardoor het concurrentievermogen van de rosés gewaarborgd bleef.

De voorgestelde wijziging is in overeenstemming met de Europese wetgeving, aangezien in artikel 7 (Definitie van versnijding), lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/934 van de Commissie van 12 maart 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad, het volgende is bepaald: “Voor de toepassing van dit lid wordt roséwijn beschouwd als rode wijn.”

De kwaliteit van de jonge rode wijnen van het nieuwe oogstjaar zal erop vooruitgaan, ook op het vlak van hun organoleptische kenmerken; de primaire aroma’s, zachtheid, de tannine enz. hebben alle een positief effect op de kwaliteit en het onderscheidende karakter van de wijnen met de BOB Navarra, en stemmen overeen met de analytische kenmerken in punt 2. a., c), van het productdossier van de BOB Navarra.

ENIG DOCUMENT

1.   Naam / namen

Navarra

2.   Type geografische aanduiding

BOB – Beschermde oorsprongsbenaming

3.   Categorieën wijnbouwproducten

1.

Wijn

3.

Likeurwijn

4.   Beschrijving van de wijn(en)

1.   Witte wijn

Licht- tot goudgele kleur, helder en glanzend. Gemiddeld of sterk aroma, zonder gebreken, met fruitige en/of bloemige en/of plantaardige nuances. Evenwichtig in de mond, goed gedoseerde zuurgraad, met fruitige nasmaak en gemiddelde of lange afdronk.

*

Als het gehalte aan restsuiker hoger is dan 5 g/l, bedraagt het gehalte aan zwaveldioxide maximaal 300 g/l. Analytische grenswaarden die niet vermeld zijn, moeten voldoen aan de in de EU geldende regels.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

10,5

Minimale totale zuurgraad

in milli-equivalent per liter

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

12,5

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

190

2.   Witte wijn “Blanco con madera” (gerijpt op vat, Crianza, Reserva, Gran Reserva)

Stro- tot goudgele kleur, met amberaccenten, helder en glanzend. Gemiddeld of sterk aroma, zonder gebreken, met houtige en/of kruidige en/of rooknuances. Evenwichtig in de mond, goed gedoseerde zuurgraad, met houtige nasmaak en gemiddelde of lange afdronk.

Als het gehalte aan restsuiker hoger is dan 5 g/l, is het gehalte aan zwaveldioxide maximaal 300 g/l.

Analytische grenswaarden die niet vermeld zijn, moeten voldoen aan de in de EU geldende regels.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

10,5

Minimale totale zuurgraad

in milli-equivalent per liter

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

15

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

190

3.   Witte wijn van druiven met edele rotting

Licht- tot goudgele kleur, met amberaccenten, helder en glanzend. Gemiddeld of sterk aroma, zonder gebreken, met fruitige en/of bloemige en/of plantaardige nuances. Evenwichtig in de mond, goed gedoseerde zuurgraad, met fruitige nasmaak en gemiddelde of lange afdronk.

Het gehalte aan vluchtige zuren wordt verhoogd met 1 mEq/l per procentpunt effectief natuurlijk alcoholgehalte boven 10 volumeprocent.

Analytische grenswaarden die niet vermeld zijn, moeten voldoen aan de in de EU geldende regels.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

10,5

Minimale totale zuurgraad

in milli-equivalent per liter

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

13

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

190

4.   Roséwijn

Kleur met roze tinten, helder en glanzend. Gemiddeld of sterk aroma, zonder gebreken, met nuances van rood en zwart fruit en/of bloemen. Evenwichtig in de mond. Goed gedoseerde zuurgraad, met nasmaak van rood en zwart fruit en/of volle nasmaak. Gemiddelde of lange afdronk.

Analytische grenswaarden die niet vermeld zijn, moeten voldoen aan de in de EU geldende regels.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

11

Minimale totale zuurgraad

in milli-equivalent per liter

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

12,5

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

190

5.   Roséwijn “Rosado con madera” (gerijpt op vat, Reserva)

Kleur met roze tinten, helder en glanzend. Gemiddeld of sterk aroma, zonder gebreken, met nuances van rood en zwart fruit en/of houtige nuances. Evenwichtig in de mond, goed gedoseerde zuurgraad, met houtige nasmaak en gemiddelde of lange afdronk.

Analytische grenswaarden die niet vermeld zijn, moeten voldoen aan de in de EU geldende regels.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

11

Minimale totale zuurgraad

in milli-equivalent per liter

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

15

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

190

6.   Rode wijn

Violet tot robijnrood, helder en glanzend. Gemiddeld of sterk aroma, zonder gebreken, met fruitige en/of houtige nuances. Evenwichtig in de mond, gemiddelde body, met fruitige en/of houtige nasmaak. Gemiddelde of lange afdronk.

Analytische grenswaarden die niet vermeld zijn, moeten voldoen aan de in de EU geldende regels.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

11,5

Minimale totale zuurgraad

in milli-equivalent per liter

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

12,5

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

140

7.   Rode wijn “Tinto con madera” (Roble, Crianza, Reserva, Gran Reserva)

Paarsrode tot rode kleur met steenroodaccenten, helder en glanzend. Gemiddeld of sterk aroma, zonder gebreken, met fruitige, houtige en/of kruidige en/of rooknuances. Evenwichtig in de mond, gemiddelde of intense body, met houtige, fruitige en/of kruidige nasmaak. Gemiddelde of lange afdronk.

Analytische grenswaarden die niet vermeld zijn, moeten voldoen aan de in de EU geldende regels.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

11,5

Minimale totale zuurgraad

in milli-equivalent per liter

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

16,67

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

140

8.   Likeurwijn

Witte wijnen: lichtgele - tot mahoniebruine kleur, helder en glanzend. Rode wijnen: paarsrode tot rode kleur met steenroodnuances, helder en glanzend. Sterk aroma, zonder gebreken, met nuances van rijp fruit of rozijnen. Evenwichtig in de mond, gemiddelde tot intense body, met nasmaak van rijp fruit of rozijnen. Gemiddelde of lange afdronk.

Analytische grenswaarden die niet vermeld zijn, moeten voldoen aan de in de EU geldende regels.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

15

Minimale totale zuurgraad

in milli-equivalent per liter

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

 

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

190

5.   Wijnbereidingsprocedés

5.1.   Specifieke oenologische procedés

1.   Teeltwijze

De dichtheid van de beplanting bedraagt ten minste 2 400 wijnstokken per hectare.

Irrigatie is toegestaan in de wijngaard, met behulp van gelokaliseerde systemen. Niet-gelokaliseerde irrigatie (onderwaterzetting, besproeiing) is toegestaan tot de datum van 8 augustus.

2.   Specifiek oenologisch procedé

Witte wijn: alleen witte druivenrassen. Koude maceratie is toegestaan.

Roséwijn: alleen blauwe druivenrassen. Het mostvolume na ontkuiping mag niet meer bedragen dan 40 liter per 100 kilo druiven.

Rode wijn: alleen blauwe druivenrassen. Roséwijn uit het vorige oogstjaar mag worden gemengd met of toegevoegd aan de rode wijn van het huidige oogstjaar, op voorwaarde dat het aandeel rosé niet meer dan 15 % van het resulterende totale volume bedraagt.

Likeurwijnen: toevoeging van wijnalcohol ≥ 96 % van het volume of van het mengsel daarvan met de most, de gistende most of de wijn, van moscatel de grano menudo of garnacha, tinta en blanca, met een gehalte natuurlijk alcohol van meer dan 12 volumeprocent. Bij toepassing van een rijpingsprocedé is toevoeging mogelijk van door rechtstreekse werking van vuur verkregen geconcentreerde most, van moscatel de grano menudo en/of garnacha, tinta en/of blanca.

3.   Beperking met betrekking tot de wijnbereiding

Bij het vervaardigen van wijnen met de beschermde oorsprongsbenaming mogen geen continupersen worden gebruikt.

De rijpingsprocedés worden aangevangen op 1 oktober van het oogstjaar.

5.2.   Maximumopbrengsten

1.   Witte druivenrassen

9 200 kilogram druiven per hectare

64,40 hectoliter per hectare

2.   Blauwe druivenrassen

8 000 kg druiven per hectare

56 hectoliter per hectare

3.   Roséwijn

8 000 kg druiven per hectare

32 hectoliter per hectare

6.   Afgebakend geografisch gebied

Gemeenten:

Comarca I: geen.

Comarca II: Lumbier, Lónguida, Romanzado en Urraul Bajo y Alto.

Comarca III: Obanos, Añorbe, Muruzabal, Tiebas-Muruarte de Reta, Adios, Legarda, Uterga, Guirguillano, Puente la Reina, Artazu, Echauri, Ucar, Tirapu, Vidaurreta, Enériz, Cizur.

Comarca IV: alle gemeenten, behalve Genevilla, Cabredo, Marañón, Aras, Bargota, Viana, Aguilar de Codes, Zuñiga, Etayo, Ancín, Salinas de Oro, Lezaún, Abárzuza.

Comarca V: alle gemeenten, behalve Petilla de Aragón.

Comarca VI: alle gemeenten, behalve Mendavia, San Adrian, Azagra, Andosilla en Sartaguda.

Comarca VII: alle gemeenten, behalve Cortes, Cabanillas, Fustiñana, Fontellas, Ribaforada en Buñuel.

7.   Wijndruivenras(sen)

CABERNET SAUVIGNON

CHARDONNAY

GARNACHA BLANCA

GARNACHA TINTA

GRACIANO

MACABEO - VIURA

MERLOT

MOSCATEL DE GRANO MENUDO

TEMPRANILLO

8.   Beschrijving van het (de) verband(en)

8.1.   Wijn

Het geografisch gebied van de beschermde oorsprongsbenaming “Navarra” bevindt zich in het noorden van het Iberisch schiereiland, en is ideaal voor de wijnbouw. Het klimaat is mediterraan met in het noordwesten Atlantische invloeden en in heel de streek overwegend een koude, droge wind. De gemiddelde neerslag bedraagt 400 tot 500 mm. De bodem is sterk kalkhoudend, gemiddeld steenachtig en heeft een kleilemige structuur.

Dit geografisch milieu zorgt voor wijnen met een gemiddelde tot hoge zuurgraad, organoleptische frisheid en evenwichtige smaak en een door de bodemgesteldheid bepaald enigszins mineraal karakter.

8.2.   Likeurwijn

Wijnen die overwegend worden verkregen uit de rassen moscatel de grano menudo, garnacha tinta en garnacha blanca. Deze inheemse rassen van Navarra worden gekenmerkt door een hoog suikergehalte, ronde en romige eigenschappen, aroma’s van rozijnen en een goede balans tussen zachte en zure smaken. Deze uitgesproken volle smaak is te danken aan de bijzondere klimaatomstandigheden: een zeer droog klimaat, hoge temperaturen in het groeiseizoen, weinig neerslag en een permanent watertekort.

9.   ANDERE ESSENTIËLE VOORWAARDEN (verpakking, etikettering, andere vereisten)

Rechtskader:

Nationale wetgeving

Type aanvullende voorwaarde:

Aanvullende bepalingen betreffende etikettering

Beschrijving van de voorwaarde:

Het gebruikte lettertype om de beschermde oorsprongsbenaming te vermelden, mag in geen geval kleiner dan 3 mm of groter dan 9 mm zijn. De letters moeten duidelijk leesbaar, onuitwisbaar en niet te vet zijn. De vermelding mag niet meer dan de helft van de totale breedte van het etiket beslaan.

Het logo van de beschermde oorsprongsbenaming is verplicht. De doorsnede van het logo moet minimaal 8 mm en maximaal 11 mm zijn.

Link naar het productdossier

https://cutt.ly/9H0Dv6L


(1)  PB L 9 van 11.1.2019, blz. 2.