ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 304

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

65e jaargang
9 augustus 2022


Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2022/C 304/01

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.10757 — MUTARES / CIMOS) ( 1 )

1

2022/C 304/02

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.10747 — BHC / DUSSUR / BAKER PETROLITE SAUDI COMPANY JV) ( 1 )

2

2022/C 304/03

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.10828 — CVC / NORDIC CAPITAL / CARY GROUP) ( 1 )

3


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2022/C 304/04

Wisselkoersen van de euro — 8 augustus 2022

4

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2022/C 304/05

Bijwerking van de lijst van verblijfsvergunningen bedoeld in artikel 2, punt 16, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)

5


 

V   Bekendmakingen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2022/C 304/06

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10681 – RTL Deutschland/Seven.One Entertainment Group/Addressable TV Technology JV) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

9

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2022/C 304/07

Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie

11

2022/C 304/08

Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie

15


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

 


II Mededelingen

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europese Commissie

9.8.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 304/1


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak M.10757 — MUTARES / CIMOS)

(Voor de EER relevante tekst)

(2022/C 304/01)

Op 28 juli 2022 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de interne markt te verklaren. Dit besluit is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1). De volledige tekst van het besluit is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling Fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebesluiten op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl) onder document nr. 32022M10757. EUR-Lex biedt onlinetoegang tot de communautaire wetgeving.


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.


9.8.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 304/2


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak M.10747 — BHC / DUSSUR / BAKER PETROLITE SAUDI COMPANY JV)

(Voor de EER relevante tekst)

(2022/C 304/02)

Op 3 augustus 2022 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de interne markt te verklaren. Dit besluit is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1). De volledige tekst van het besluit is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling Fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebesluiten op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl) onder document nr. 32022M10747. EUR-Lex biedt onlinetoegang tot de communautaire wetgeving.


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.


9.8.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 304/3


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak M.10828 — CVC / NORDIC CAPITAL / CARY GROUP)

(Voor de EER relevante tekst)

(2022/C 304/03)

Op 5 augustus 2022 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de interne markt te verklaren. Dit besluit is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1). De volledige tekst van het besluit is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling Fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebesluiten op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl) onder document nr. 32022M10828. EUR-Lex biedt onlinetoegang tot de communautaire wetgeving.


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.


IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europese Commissie

9.8.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 304/4


Wisselkoersen van de euro (1)

8 augustus 2022

(2022/C 304/04)

1 euro =


 

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,0199

JPY

Japanse yen

137,62

DKK

Deense kroon

7,4405

GBP

Pond sterling

0,84165

SEK

Zweedse kroon

10,3650

CHF

Zwitserse frank

0,9763

ISK

IJslandse kroon

140,10

NOK

Noorse kroon

9,9405

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

CZK

Tsjechische koruna

24,515

HUF

Hongaarse forint

394,27

PLN

Poolse zloty

4,7043

RON

Roemeense leu

4,9163

TRY

Turkse lira

18,3175

AUD

Australische dollar

1,4607

CAD

Canadese dollar

1,3134

HKD

Hongkongse dollar

8,0061

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

1,6202

SGD

Singaporese dollar

1,4058

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 329,93

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

16,9694

CNY

Chinese yuan renminbi

6,8931

HRK

Kroatische kuna

7,5123

IDR

Indonesische roepia

15 147,65

MYR

Maleisische ringgit

4,5477

PHP

Filipijnse peso

56,554

RUB

Russische roebel

 

THB

Thaise baht

36,380

BRL

Braziliaanse real

5,2380

MXN

Mexicaanse peso

20,6810

INR

Indiase roepie

81,1660


(1)  Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.


INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

9.8.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 304/5


Bijwerking van de lijst van verblijfsvergunningen bedoeld in artikel 2, punt 16, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (1)

(2022/C 304/05)

De publicatie van de lijst van verblijfsvergunningen bedoeld in artikel 2, punt 16, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (2) is gebaseerd op de informatie die door de lidstaten aan de Commissie is verstrekt overeenkomstig artikel 39 van de Schengengrenscode.

Naast de publicatie in het Publicatieblad wordt de lijst regelmatig bijgewerkt op de website van het directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken.

LIJST VAN DOOR DE LIDSTATEN AFGEGEVEN VERBLIJFSVERGUNNINGEN

POLEN

Vervanging van de lijst die is gepubliceerd in PB C 126 van 12.4.2021, blz. 1.

I.

Lijst van documenten die vallen onder artikel 2, punt 16, punt a), van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)

1.

Verblijfsdocumenten die worden afgegeven overeenkomstig het uniforme model dat is aangegeven in Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen.

Karta pobytu (verblijfskaart)

Verblijfskaarten worden afgegeven aan vreemdelingen met:

zezwolenie na pobyt czasowy (POBYT CZASOWY) – verblijfsvergunning voor een periode van bepaalde duur;

zezwolenie na pobyt stały (POBYT STAŁY) – verblijfsvergunning voor een periode van onbepaalde duur;

zezwolenie na osiedlenie się (OSIEDLENIE SIĘ) – vestigingsvergunning afgegeven vóór 1 mei 2014;

zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE/UE (POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO WE/UE) – EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen (afgegeven sedert 1 oktober 2005). Sinds 12 juni 2012 wordt de vermelding “EG” vervangen door “EU”;

zgoda na pobyt ze względów humanitarnych (POBYT ZE WZGLĘDÓW HUMANITARNYCH) – gedoogd verblijf om humanitaire redenen;

status uchodźcy (STATUS UCHODŹCY) – vluchtelingenstatus;

ochrona uzupełniająca (OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA) – subsidiaire bescherming;

Documenten afgegeven aan onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden –begunstigden van het Terugtrekkingsakkoord in Polen, na het einde van de overgangsperiode:

Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu (verklaring van verblijfsregistratie — voor Britse onderdanen met een verblijfsrecht),

Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu (document ter staving van vestiging — voor Britse onderdanen met een recht op vestiging),

Karta pobytowa (verblijfskaart — voor niet-Brits familielid met een verblijfsrecht),

Karta stałego pobytu (permanente verblijfskaart — voor niet-Brits familielid met een recht op vestiging).

Op alle bovengenoemde documenten wordt het volgende vermeld: “Artikel 50 TUE” (Artikel 50 VEU) in het veld: “soort titel” en “Art. 18 ust. 4 Umowy Wystąpienia” in het veld: “opmerkingen”.

2.

Verblijfskaarten afgegeven overeenkomstig Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG.

Karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej (verblijfskaart voor een familielid van een EU-burger);

Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej (permanente verblijfskaart van een familielid van een EU-burger).

II.

Lijst van documenten die vallen onder artikel 2, punt 16, punt b), van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)

1.

Identiteitskaarten afgegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken:

legitymacja dyplomatyczna (diplomatieke identiteitskaart);

legitymacja służbowa (officiële identiteitskaart);

legitymacja konsularna (consulaire identiteitskaart);

legitymacja konsularna konsula honorowego (consulaire identiteitskaart voor honorair consul);

legitymacja specjalna (speciale identiteitskaart).

2.

Lista podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej (decyzja Rady 94/795/WSiSW z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wspólnych działań przyjętych przez Radę na podstawie art. K.3 ust. 2 lit. b Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ułatwień podróży dla uczniów pochodzących z państw trzecich przebywających w Państwach Członkowskich) (Reizigerslijst voor reizen binnen de Europese Unie (Besluit 94/795/JBZ van de Raad van 30 november 1994 inzake een gemeenschappelijk optreden, door de Raad aangenomen op basis van artikel K.3, lid 2, punt b), van het Verdrag betreffende de Europese Unie, ter vereenvoudiging van het reizen voor scholieren uit derde landen die in een lidstaat verblijven)).

3.

Documenten afgegeven aan onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden vóór het einde van de overgangsperiode als bedoeld in het Terugtrekkingsakkoord uit hoofde van Richtlijn 2004/38/EG die zij na afloop van de overgangsperiode kunnen gebruiken (de documenten blijven geldig tot uiterlijk 31 december 2021):

Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu (document ter staving van een recht op vestiging),

Karta pobytu członka rodziny obywatela UE (verblijfskaart voor een familielid van een EU-burger),

Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE (permanente verblijfskaart voor een familielid van een EU-burger).

4.

Voorlopige documenten afgegeven aan onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden na afloop van de overgangsperiode als bedoeld in het Terugtrekkingsakkoord:

Zaświadczenie (certificaat) met een geldigheidsduur van één jaar ter staving van de indiening van een aanvraag voor de registratie van verblijf en/of een verblijfsdocument voor de begunstigde van het Terugtrekkingsakkoord — wanneer de aanvraag tot en met 31 december 2021 is ingediend (de vergunning geeft samen met een geldig reisdocument recht op meerdere binnenkomsten zonder dat een visum nodig is).

5.

Diia.pl (of Diia.pl service) – digitaal identiteitsdocument afgegeven aan begunstigden van tijdelijke bescherming uit hoofde van de wet van 12 maart 2022 betreffende bijstand aan burgers van Oekraïne in verband met het gewapende conflict op het grondgebied van Oekraïne (Staatsblad 2022, item 583) in samenhang met Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/382 van de Raad van 4 maart 2022 tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG, en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan (PB L 71 van 4.3.2022, blz. 1).

Diia.pl is een dienst die wordt aangeboden door de minister verantwoordelijk voor informatisering, zoals bedoeld in artikel 19e.2(2) van de wet op de informatisering, in samenhang met artikel 10.1 van de wet betreffende bijstand aan burgers van Oekraïne, beschikbaar in de applicatie op het mobiele apparaat van de gebruiker, waarmee persoonlijke gegevens van een gebruiker die een burger van Oekraïne is, of een echtgenoot van een Oekraïense burger die geen Oekraïens staatsburgerschap heeft, zolang hij/zij geen burger is van Polen of een andere EU-lidstaat en in de Republiek Polen uit Oekraïne is aangekomen in de periode die begint op 24 februari 2022, kunnen worden gedownload uit het register en in gecodeerde vorm op het mobiele apparaat van de gebruiker worden opgeslagen en aan andere personen worden getoond om de identiteit van de gebruiker te bevestigen.

Diia.pl kan worden gebruikt door Oekraïense begunstigden van tijdelijke bescherming die als vluchtelingen legaal op het grondgebied van Polen verblijven op grond van artikel 2.1 van de wet betreffende bijstand aan burgers van Oekraïne en die een nationaal identificatienummer (PESEL) hebben ontvangen.

Op basis van artikel 2.1 van de wet betreffende bijstand aan burgers van Oekraïne: “Indien een Oekraïens staatsburger in de zin van artikel 1.1 legaal op het grondgebied van de Republiek Polen is aangekomen in de periode na 24 februari 2022 tot de dag die is aangegeven in de bepalingen die zijn aangenomen op basis van artikel 2.4 (de datum is nog niet bepaald), en verklaart de intentie te hebben om op het grondgebied van de Republiek Polen te blijven, wordt zijn/haar verblijf als legaal beschouwd binnen de periode van 18 maanden vanaf 24 februari 2022 (…) Het verblijf van een kind geboren op het grondgebied van de Republiek Polen uit een moeder die een in de eerste zin genoemde persoon is, wordt in dezelfde periode als het verblijf van de moeder ook als legaal beschouwd”.

Diia.pl wordt verstrekt op basis van

artikel 10 van de wet betreffende bijstand aan burgers van Oekraïne.

Diia.pl dient als bevestiging van de identiteit van de gebruiker en is een bewijs dat gelijkwaardig is aan een document in overeenstemming met

artikel 8, lid 1, van Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen,

en moet worden beschouwd als een verblijfsvergunning in de zin van

artikel 2, punt g), van Richtlijn 2001/55/EG van de Raad.

Het Diia.pl-document kan worden gebruikt door iedereen die de wettelijke leeftijd heeft bereikt.

6.

Zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej (certificaat van het genot van tijdelijke bescherming) afgegeven aan een vreemdeling die tijdelijke bescherming geniet op grond van artikel 106 van de wet van 13 juni 2003 betreffende het verlenen van bescherming aan vreemdelingen op het grondgebied van de Republiek Polen (Staatsblad 2021, item 1108, zoals gewijzigd), in samenhang met Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/382 van de Raad van 4 maart 2022 tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG, en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan (PB L 71 van 4.3.2022, blz. 1). Wanneer de periode van tijdelijke bescherming krachtens het recht van de Europese Unie wordt verlengd, wordt de geldigheid van het certificaat dienovereenkomstig verlengd.

Overeenkomstig artikel 8, lid 1, van Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen, moet dit certificaat worden beschouwd als een verblijfsvergunning in de zin van artikel 2, punt g), van Richtlijn 2001/55/EG van de Raad.

Lijst van eerdere publicaties

PB C 247 van 13.10.2006, blz. 1.

PB C 77 van 5.4.2007, blz. 11.

PB C 153 van 6.7.2007, blz. 1.

PB C 164 van 18.7.2007, blz. 45.

PB C 192 van 18.8.2007, blz. 11.

PB C 271 van 14.11.2007, blz. 14.

PB C 57 van 1.3.2008, blz. 31.

PB C 134 van 31.5.2008, blz. 14.

PB C 207 van 14.8.2008, blz. 12.

PB C 331 van 31.12.2008, blz. 13.

PB C 3 van 8.1.2009, blz. 5.

PB C 64 van 19.3.2009, blz. 15.

PB C 198 van 22.8.2009, blz. 9.

PB C 239 van 6.10.2009, blz. 2.

PB C 298 van 8.12.2009, blz. 15.

PB C 308 van 18.12.2009, blz. 20.

PB C 35 van 12.2.2010, blz. 5.

PB C 82 van 30.3.2010, blz. 26.

PB C 103 van 22.4.2010, blz. 8.

PB C 108 van 7.4.2011, blz. 7.

PB C 157 van 27.5.2011, blz. 5.

PB C 201 van 8.7.2011, blz. 1.

PB C 216 van 22.7.2011, blz. 26.

PB C 283 van 27.9.2011, blz. 7.

PB C 199 van 7.7.2012, blz. 5.

PB C 214 van 20.7.2012, blz. 7.

PB C 298 van 4.10.2012, blz. 4.

PB C 51 van 22.2.2013, blz. 6.

PB C 75 van 14.3.2013, blz. 8.

PB C 77 van 15.3.2014, blz. 4.

PB C 118 van 17.4.2014, blz. 9.

PB C 200 van 28.6.2014, blz. 59.

PB C 304 van 9.9.2014, blz. 3.

PB C 390 van 5.11.2014, blz. 12.

PB C 210 van 26.6.2015, blz. 5.

PB C 286 van 29.8.2015, blz. 3.

PB C 151 van 28.4.2016, blz. 4.

PB C 16 van 18.1.2017, blz. 5.

PB C 69 van 4.3.2017, blz. 6.

PB C 94 van 25.3.2017, blz. 3.

PB C 297 van 8.9.2017, blz. 3.

PB C 343 van 13.10.2017, blz. 12.

PB C 100 van 16.3.2018, blz. 25.

PB C 144 van 25.4.2018, blz. 8.

PB C 173 van 22.5.2018, blz. 6.

PB C 222 van 26.6.2018, blz. 12.

PB C 248 van 16.7.2018, blz. 4.

PB C 269 van 31.7.2018, blz. 27.

PB C 345 van 27.9.2018, blz. 5.

PB C 27 van 22.1.2019, blz. 8.

PB C 31 van 25.1.2019, blz. 5.

PB C 34 van 28.1.2019, blz. 4.

PB C 46 van 5.2.2019, blz. 5.

PB C 330 van 6.10.2020, blz. 5.

PB C 126 van 12.4.2021, blz. 1.

PB C 140 van 21.4.2021, blz. 2.

PB C 150 van 28.4.2021, blz. 5.

PB C 365 van 10.9.2021, blz. 3.

PB C 491 van 7.12.2021, blz. 5.

PB C 509 van 17.12.2021, blz. 10.

PB C 63 van 7.2.2022, blz. 6.

PB C 272 van 15.7.2022, blz. 4.


(1)  Zie de lijst van eerdere publicaties aan het eind van deze bijwerking.

(2)  PB L 77 van 23.3.2016, blz. 1.


V Bekendmakingen

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

Europese Commissie

9.8.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 304/9


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.10681 – RTL Deutschland/Seven.One Entertainment Group/Addressable TV Technology JV)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2022/C 304/06)

1.   

Op 1 augustus 2022 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad ontvangen (1).

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

RTL Deutschland GmbH (“RTL Deutschland”, DUITSLAND),

Seven.One Entertainment Group GmbH (“Seven.One Entertainment Group”, DUITSLAND),

The Addressable TV GmbH (“Addressable TV Technology JV”, DUITSLAND),

RTL en Seven.One Entertainment Group zullen uitsluitende zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, punt b), van de concentratieverordening verkrijgen over Addressable TV Technology JV.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen in een nieuw opgerichte onderneming die een joint venture vormt.

2.   

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

RTL Deutschland is actief op het gebied van televisie, online entertainment, productie- en uitzenddiensten,

Seven.One Entertainment Group is actief op het gebied van televisie, online entertainment, productie- en omroepdiensten.

3.   

Addressable TV Technology JV zal diensten ontwikkelen gericht op optimale toegankelijkheid en uitvoering van bestaande algemeen geldende technische normen voor “addressable tv”-technolgie. Zij zal met name functionaliteiten voor “addressable tv”-technologie definiëren en omroeporganisaties en producenten van elektronica voorzien van op apps gebaseerde hulpmiddelen waarmee zij hun respectieve “addressable tv”-technologieën kunnen testen en kunnen certificeren dat deze voldoen aan de verfijnde uitvoeringseisen die worden bepaald door Addressable TV Technology JV.

4.   

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

5.   

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet steeds worden vermeld:

M.10681 – RTL Deutschland/Seven.One Entertainment Group/Addressable TV Technology JV

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (“de concentratieverordening”).

(2)  PB C 366 van 14.12.2013, blz. 5.


ANDERE HANDELINGEN

Europese Commissie

9.8.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 304/11


Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie

(2022/C 304/07)

Deze mededeling wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 17, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie (1).

MEDEDELING VAN EEN STANDAARDWIJZIGING WAARBIJ HET ENIG DOCUMENT WORDT GEWIJZIGD

“Verdicchio di Matelica”

PDO-IT-A0481-AM03

Datum van de mededeling: 27.5.2022

BESCHRIJVING VAN EN REDENEN VOOR DE GOEDGEKEURDE WIJZIGING

1.   Verpakking – recipiënten en inhoud

Beschrijving: voor “Verdicchio di Matelica”-wijn zonder aanvullende specificatie mogen recipiënten uit een ander materiaal dan glas worden gebruikt, bestaande uit een meerlagige plastic wijnzak van polyethyleen en polyester, verpakt in een omhulsel van karton of een ander stevig materiaal, waarvan de inhoud niet kleiner mag zijn dan het in de nationale en EU-wetgeving vastgestelde minimum. Bovendien mag het type “passito” alleen in glazen flessen met een inhoud van maximaal 1,50 liter in de handel worden gebracht.

Redenen: dit betreft een extra mogelijkheid om “Verdicchio di Matelica”-wijn te verpakken in recipiënten van andere materialen dan glas, zoals gevraagd door de producenten na zorgvuldige technische en commerciële beoordelingen, evenals de aanduiding van de minimuminhoud van de flessen voor passitowijnen.

Deze wijziging heeft betrekking op artikel 7 van het productdossier en op punt 9 van het enig document.

2.   Productiejaar van de druiven

Beschrijving: op “Verdicchio di Matelica-wijnen” moet het productiejaar van de druiven worden vermeld, behalve voor mousserende wijnen die niet de vermelding “millesimato” dragen.

Redenen: dit is een betere aanduiding inzake de etikettering van producten die onder de benaming vallen.

Deze wijziging heeft betrekking op artikel 7 van het productdossier en op punt 9 van het enig document.

3.   Verwijzingen naar de controle-instantie – adreswijziging

Beschrijving: het adres van Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l. is gewijzigd van Via Piave nr. 24 in Via Venti Settembre nr. 98/G – 00187 Rome, Italia.

Redenen: de statutaire zetel van het controleorgaan voor “Verdicchio di Matelica” is overgedragen.

De wijziging heeft betrekking op artikel 10 van het productdossier, maar brengt geen wijzigingen van het enig document teweeg.

ENIG DOCUMENT

1.   Naam van het product

“Verdicchio di Matelica”

2.   Type geografische aanduiding

BOB - beschermde oorsprongsbenaming

3.   Categorieën wijnbouwproducten

1.

Wijn

5.

Mousserende kwaliteitswijn

4.   Beschrijving van de wijn(en)

1.   “Verdicchio di Matelica”

KORTE BESCHRIJVING

De wijnen met de BOB “Verdicchio di Matelica” hebben een licht strogele kleur, een kenmerkend en delicaat aroma, en een droge harmonieuze smaak met een licht bittere nasmaak.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimale totale zuurtegraad

4,50 in gram per liter, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

 

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

 

2.   “Verdicchio di Matelica passito”

KORTE BESCHRIJVING

De wijnen met de BOB “Verdicchio di Matelica passito” worden gekenmerkt door een gele tot ambergele kleur, een kenmerkend etherisch, intens aroma en een halfzoete tot zoete smaak, fluwelig met een karakteristieke licht bittere nasmaak.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimale totale zuurtegraad

4,00 in gram per liter, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

25

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

 

3.   “Verdicchio di Matelica spumante”

KORTE BESCHRIJVING

De wijnen met de BOB “Verdicchio di Matelica spumante” hebben een strogele kleur met een lichtgroene weerschijn, een kenmerkend delicaat, fijn, gul en ingetogen aroma, en fijne en lang aanhoudende belletjes. De smaak is extra-brut tot droog, smaakvol, fris, fijn en harmonieus.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimale totale zuurtegraad

4,50 in gram per liter, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

 

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

 

5.   Wijnbereidingsprocedés

5.1.   Specifieke oenologische procedés

5.2.   Maximumopbrengsten

1.   “Verdicchio di Matelica”

13 000 kg druiven per hectare

2.   “Verdicchio di Matelica passito”

13 000 kg druiven per hectare

3.   “Verdicchio di Matelica spumante”

13 000 kg druiven per hectare

6.   Afgebakend geografisch gebied

Het productiegebied van de druiven die geschikt zijn voor de productie van wijnen met de BOB “Verdicchio di Matelica” omvat een deel van het grondgebied van de gemeenten Matelica, Esanatoglia, Gagliole, Castelraimondo, Camerino en Pioraco in de provincie Macerata en een deel van het grondgebied van de gemeenten Cerreto D’Esi en Fabriano in de provincie Ancona.

7.   Druivenrassen

Verdicchio bianco B. - Trebbiano di Soave B.

8.   Beschrijving van het (de) verband(en)

“Verdicchio di Matelica”

Menselijke factoren in de productie van wijnen met de BOB “Verdichio di Matelica” hebben een sleutelrol gespeeld bij de ontwikkeling van de teelt- en wijnbereidingstechnieken. De productie en consumptie van mousserende wijnen en passitowijnen zijn een traditie in het gebied en zijn in de loop der eeuwen uitgebreid gedocumenteerd. De interactie tussen de menselijke factoren en de unieke natuurlijke factoren van het productiegebied, zoals het klimaat en de bodemgesteldheid, verleent de wijnen met de BOB “Verdicchio di Matelica” karakteristieke en onnavolgbare analytische, aromatische en organoleptische kenmerken, die zuiver zijn terug te voeren tot de inheemse druif die als voornaamste ras wordt gebruikt.

9.   Andere essentiële voorwaarden (verpakking, etikettering, andere vereisten)

Vermelding van het productiejaar van de druiven

Rechtskader:

Wetgeving van de Unie

Type aanvullende voorwaarde:

Aanvullende bepalingen betreffende etikettering

Beschrijving van de voorwaarde:

Op wijnen met de BOB “Verdicchio di Matelica” moet het productiejaar van de druiven worden vermeld, behalve voor mousserende wijnen die niet de vermelding “millesimato” dragen.

Verpakking en recipiënten

Rechtskader:

Wetgeving van de Unie

Type aanvullende voorwaarde:

Aanvullende bepalingen betreffende etikettering

Beschrijving van de voorwaarde:

Voor “Verdicchio di Matelica”-wijn zonder aanvullende specificatie mogen recipiënten uit een ander materiaal dan glas worden gebruikt, bestaande uit een meerlagige plastic wijnzak van polyethyleen en polyester, verpakt in een omhulsel van karton of een ander stevig materiaal, waarvan de inhoud niet kleiner mag zijn dan het in de nationale en EU-wetgeving vastgestelde minimum.

Het type “Verdicchio di Matelica passito” mag alleen in glazen flessen met een inhoud van maximaal 1,50 liter in de handel worden gebracht.

Link naar het productdossier

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18198


(1)  PB L 9 van 11.1.2019, blz. 2.


9.8.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 304/15


Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie

(2022/C 304/08)

Deze mededeling wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 17, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie (1).

MEDEDELING VAN EEN STANDAARDWIJZIGING WAARBIJ HET ENIG DOCUMENT WORDT GEWIJZIGD

“Pla de Bages”

PDO-ES-A1557-AM06

Datum van mededeling: 21 juni 2022

BESCHRIJVING VAN EN REDENEN VOOR DE GOEDGEKEURDE WIJZIGING

1.   Verlaging van het alcoholgehalte van bepaalde roséwijnen

Beschrijving

Het minimaal vereiste alcoholgehalte voor roséwijnen die uit de druivenrassen mandó en picapoll negre zijn bereid, wordt verlaagd van 12,5 % vol naar 11,5 % vol.

Indien rassen worden versneden voor een rosé, wordt het toepasselijke gehalte bepaald door de verhouding van die rassen.

Bijgevolg worden punt 2 van het productdossier en punt 4 van het enig document gewijzigd.

Deze wijziging wordt als een standaardwijziging beschouwd, omdat het geen wijziging betreft als bedoeld in artikel 14, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33.

Redenen

De picapoll negre en de mandó zijn druivenrassen die in het gebied van de oorsprongsbenaming “Pla de Bages” hun tweede adem hebben gekregen. Deze rassen zijn respectievelijk sinds 2014 en 2016 in het productdossier opgenomen.

Door de kenmerken van de druiven is het moeilijk om een hoog alcoholgehalte te verkrijgen, wat bij gebruik van andere rassen van vitis vinifera geen problemen oplevert. Daarom moet het minimale alcoholgehalte van roséwijnen, geproduceerd met de druivenrasen mandó en picapoll negre worden verlaagd van 12,5° naar 11,5° Alc.

2.   Wijziging van de organoleptische beschrijving

Beschrijving

Een deel van de tekst waarin de wijnen worden beschreven, wordt vervangen en verplaatst naar een tabel met organoleptische kenmerken.

Bijgevolg worden punt 2.1 van het productdossier en punt 4 van het enig document gewijzigd.

Het betreft een standaardwijziging, aangezien zij niet onder een van de in artikel 14, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 genoemde soorten valt.

Redenen

De reden voor deze wijziging is de technische oriëntatie van het productdossier en de noodzaak om het duidelijk leesbaar en objectief interpreteerbaar te maken.

3.   Nieuwe indeling van de druivenrassen

Beschrijving

Wijziging in de verspreiding van toegestane en aanbevolen druivenrassen. De druivenrassen blijven ongewijzigd, maar chardonnay, merlot en cabernet sauvignon worden niet langer beschouwd als aanbevolen maar toegestaan. Het druivenras mandó/garró wordt niet langer als toegestaan maar als aanbevolen beschouwd.

De wijziging heeft betrekking op punt 6 van het productdossier, maar is niet van invloed op het enig document.

Het betreft een standaardwijziging, aangezien zij niet onder een van de in artikel 14, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 genoemde soorten valt.

Redenen

De voorgestelde wijzigingen zijn bedoeld om de druivenrassen zodanig te organiseren dat de aanbevolen rassen worden weergegeven volgens de strategische lijnen van de oorsprongsbenaming voor de rassen die als lokaal en meest geschikt voor het gebied worden beschouwd.

4.   Betere formulering van het verband

Beschrijving

De formulering van de categorie “wijn” wordt verbeterd.

Bijgevolg worden punt 7 van het productdossier en punt 8.1 van het enig document gewijzigd.

Het betreft een standaardwijziging, aangezien zij niet onder een van de in artikel 14, lid 1, van Gedelegeerde Verordening 2019/33 genoemde soorten valt, aangezien het slechts een verbetering van de formulering van het verband is, en geen wijziging van het verband.

Redenen

De reden voor deze wijziging is de technische oriëntatie van het productdossier en de noodzaak om het duidelijk leesbaar en objectief interpreteerbaar te maken.

Om al deze redenen worden de unieke kenmerken van het product herschreven in de rubriek “Verband”.

ENIG DOCUMENT

1.   Naam / namen

“Pla de Bages”

2.   Type geografische aanduiding

BOB – beschermde oorsprongsbenaming

3.   Categorieën wijnbouwproducten

1.

Wijn

3.

Likeurwijn

5.

Mousserende kwaliteitswijn

8.

Parelwijn

4.   Beschrijving van de wijn(en)

1.   Witte wijnen en roséwijnen

KORTE BESCHRIJVING

WIT: Bleek- tot donkergeel (goud) van kleur. Helder uiterlijk zonder troebelheid. Aanwezigheid van fruitige aroma’s. In bepaalde gevallen kunnen deze wijnen aroma’s van hout bevatten, afhankelijk van de rijping. Het zijn vaak lichte wijnen.

ROSÉ: Bleekroze of uienschilroze tot kersenrood van kleur. Helder uiterlijk zonder troebelheid. Aanwezigheid van fruitige aroma’s. In bepaalde gevallen kunnen deze wijnen aroma’s van hout bevatten, afhankelijk van de rijping. Het zijn vaak lichte wijnen.

*

Het minimaal effectief alcoholgehalte voor roséwijnen die uitsluitend uit de rassen sumoll, ull de llebre, garró/mandó en picapoll negre zijn bereid, is 11,5 % vol. Voor de overige wijnen is dit percentage 12,5 % vol. In het geval van coupage van verschillende rassen met twee verschillende minimale gehalten, moet het minimale gehalte rechtstreeks evenredig zijn aan het minimale gehalte van elk van de rassen en het percentage daarvan.

*

De wijnen die meer dan een jaar gerijpt hebben en de wijnen die in hetzelfde jaar in houten vaten zijn bereid (gegist en/of verouderd), hebben een gehalte aan vluchtige zuren van hoogstens 0,9 g/l.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

11

Minimale totale zuurgraad

4,5 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

11,67

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

180

2.   Rode wijn

KORTE BESCHRIJVING

Rood van kleur met verschillende tinten violet tot oker afhankelijk van productie en rijping. Helder uiterlijk zonder troebelheid. Fruitige aroma’s. In bepaalde gevallen kunnen deze wijnen aroma’s van hout bevatten, afhankelijk van de rijping. Variabel naargelang productie/veroudering. Van licht en fris tot meer gestructureerd en geconcentreerd.

*

Het minimaal effectief alcoholgehalte voor wijnen die uitsluitend uit de rassen sumoll, ull de llebre, picapoll negre en garró/mandó zijn bereid, is 11,5 % vol.

*

De wijnen die meer dan een jaar gerijpt hebben en de wijnen die in hetzelfde jaar in houten vaten zijn bereid (gegist en/of verouderd), hebben een gehalte aan vluchtige zuren van hoogstens 1,1 g/l.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

12,5

Minimale totale zuurgraad

4,5 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

13,3

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

150

3.   Parelwijn

KORTE BESCHRIJVING

In overeenstemming met de beschrijving hierboven, afhankelijk van de kleur in kwestie. Aanwezigheid van bubbels. Aanwezigheid van fruitige aroma’s. In sommige gevallen kunnen deze wijnen rijpingsaroma’s bevatten. Het zijn frisse wijnen als gevolg van de aanwezige kooldioxide, wat op zijn beurt de sensatie van structuur en body in de mond vergroot.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

10,5

Minimale totale zuurgraad

4,5 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

13,3

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

200

4.   Mousserende kwaliteitswijn

KORTE BESCHRIJVING

In overeenstemming met de beschrijving hierboven, afhankelijk van de kleur in kwestie. Aanwezigheid van bubbels. Aanwezigheid van fruitige aroma’s. In sommige gevallen kunnen deze wijnen rijpingsaroma’s bevatten. Het zijn frisse wijnen als gevolg van de aanwezige kooldioxide, wat op zijn beurt de sensatie van structuur en body in de mond vergroot.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

10,5

Minimale totale zuurgraad

4,5 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

13,3

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

185

5.   Likeurwijn

KORTE BESCHRIJVING

Geel, amber, goud, rood, bruin geroosterd van kleur. Aanwezigheid van aroma’s van vers fruit of rijp fruit, afhankelijk van de productie/rijping. Zalvend en met een lange afdronk.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

15

Minimale totale zuurgraad

4,5 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

 

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

180

5.   Wijnbereidingsprocedés

5.1.   Specifieke oenologische procedés

1.   Teeltmethode

Er moet gebruik worden gemaakt van traditionele teeltmethoden die erop gericht zijn de beste kwaliteit druiven te verkrijgen. Bij alle wijnbouwwerkzaamheden moet enerzijds rekening worden gehouden met het fysiologisch evenwicht van de plant en met het milieu, en moet anderzijds gebruik worden gemaakt van de agronomische kennis die nodig is voor het verkrijgen van druiven die optimaal zijn voor de wijnbereiding.

De vorming en geleiding van de wijnstok moet gebeuren volgens procedés die in de wijnteelt algemeen gangbaar zijn.

Het transport van de geoogste druiven moet zo snel mogelijk plaatsvinden en met gebruikmaking van middelen waardoor de kwaliteit van de druiven behouden blijft.

2.   Beperking met betrekking tot de wijnbereiding

Het oogsten moet gebeuren met de grootst mogelijke zorg en voor de bereiding van de beschermde wijn mogen uitsluitend druiven worden gebruikt die gaaf zijn en voldoende rijp om wijn te kunnen bereiden met een natuurlijk alcoholgehalte van ten minste 9,5 % vol in het geval van witte wijnen, en ten minste 11 % vol in het geval van rode wijnen. Het natuurlijk alcoholgehalte moet ten minste 9,5 % vol zijn wanneer de druif bestemd is voor de bereiding van parelwijn of mousserende kwaliteitswijn.

5.2.   Maximumopbrengsten

1.

Witte druivenrassen:

10 000 kilogram druiven per hectare

2.

Witte druivenrassen:

70 hectoliter per hectare

3.

Blauwe druivenrassen

9 000 kilogram druiven per hectare

4.

Blauwe druivenrassen

63 hectoliter per hectare

6.   Afgebakend geografisch gebied

Het productiegebied van de BOB Pla de Bages omvat de volgende gemeenten:

 

Aguilar de Segarra

 

Artés

 

Avinyó

 

Balsareny

 

Calders

 

Callús

 

Cardona

 

Castellbell i el Vilar

 

Castellfollit del Boix

 

Castellgalí

 

Castellnou de Bages

 

El Pont de Vilomara i Rocafort

 

L’Estany

 

Fonollosa

 

Gaià

 

Manresa

 

Marganell

 

Moià

 

Monistrol de Calders

 

Monistrol de Montserrat

 

Mura

 

Navarcles

 

Navàs

 

Rajadell

 

Sallent

 

Sant Feliu Sasserra

 

Sant Fruitós de Bages

 

Sant Joan de Vilatorrada

 

Sant Mateu de Bages

 

Sant Salvador de Guardiola

 

Sant Vicenç de Castellet

 

Santpedor

 

Santa Maria d’Oló

 

Súria

 

Talamanca

7.   Wijndruivenras(sen)

 

PICAPOLL BLANCO

 

SUMOLL TINTO

 

TEMPRANILLO - ULL DE LLEBRE

8.   Beschrijving van het (de) verband(en)

8.1.   Wijn

De regio onderscheidt zich qua temperatuur en regenval duidelijk van de aangrenzende regio’s. Anderzijds is de gemiddelde hoogte van de regio een voordeel voor wijnen met BOB “Pla de Bages”. De afstand tot de zee en het Catalaans kustgebergte creëren een klimaat halverwege tussen het mediterrane klimaat en het landelijk continentaal klimaat.

Onder invloed van de Pyreneeën worden de aroma’s van de witte wijnen gedomineerd door het meest frisse element in het aromatische profiel van elk ras, met name de wijnen die zijn bereid met het ras picapoll. Dankzij dit klimaat kunnen ook lichte wijnen worden verkregen die worden gekenmerkt door een goede zure kern. Het volume in de mond wordt vergroot door middel van rijping op de moer of rijping in het vat.

De grote bossen in de regio rond de wijngaarden en de aromatische kruiden die overal weelderig groeien, zorgen voor een grond met een heel eigen samenstelling, die alle wijnproducten met de BOB “Pla de Bages” op een duidelijke en specifieke wijze beïnvloedt. De primaire aroma’s van de wijnen raken doordrongen van de geuren van die kruiden, waaronder rozemarijn, lavendel en tijm.

Het koude klimaat in de herfst is bevorderlijk voor een langzame rijping, die zorgt voor een concentratie van kleur in alle rassen. Er moet echter worden gewezen op de aanwezigheid van inheemse rassen zoals mandó, sumoll en picapoll negre, die in de regel minder kleurpotentieel hebben.

De aromatische component dankt zijn eigenschap aan een gebied dat de typische kenmerken van de meeste rassen respecteert. Aangezien het een laat rijpingsgebied is in verhouding tot het gemiddelde, behouden zij doorgaans de primaire aroma’s. In sommige rode wijnen worden door de sterke aanwezigheid van bossen rondom de wijngaarden in de regio balsemieke toetsen aangetroffen die een frisse sensatie versterken.

8.2.   Parelwijn

Hetgeen in de vorige paragraaf met betrekking tot wijn is vermeld, geldt evenzeer voor parelwijn.

8.3.   Mousserende kwaliteitswijn

De regio El Bages heeft een lange traditie in de bereiding van mousserende wijnen. Meer in het bijzonder valt het grondgebied van de gemeente Artés onder de BOB Cava, aangezien dit type wijnen al sinds het begin van de twintigste eeuw in deze gemeente wordt geproduceerd. Met andere woorden: de wijnmakers in de regio zijn pioniers in de bereiding van mousserende wijn.

8.4.   Likeurwijn

In de regio El Bages worden van oudsher likeurwijnen gemaakt. De bewoners van de regio hebben al vele jaren de gewoonte “rancio”-wijn, mistella en natuurlijke zoete wijn te drinken. De combinatie van traditionele bereidingsmethoden en het gebruik van lokale druivenrassen die worden beïnvloed door de eerder beschreven agroklimatologische kenmerken, verleent deze wijnen hun typische organoleptische eigenschappen.

9.   Andere essentiële voorwaarden (verpakking, etikettering, andere vereisten)

Rechtskader:

 

nationale wetgeving

Type aanvullende voorwaarde:

 

verpakking in het afgebakende geografische gebied

Beschrijving van de voorwaarde:

 

De wijnen met de BOB Pla de Bages moeten worden verpakt in het gebied dat is beschreven in het “Reglamento de la Denominación de Origen Pla de Bages”. De Consejo Regulador (beheersorgaan voor de BOB) heeft daartoe besloten overwegende dat, gezien de kleine oppervlakte van het BOB-gebied, elke externe inmenging een negatieve weerslag kan hebben op de kwaliteit van het product, aangezien de Consejo hier geen controle op kan uitoefenen en er afgeweken zou kunnen worden van de geldende normen.

Link naar het productdossier

https://incavi.gencat.cat/.content/005-normativa/plecs-condicions-do-catalanes/Arxius-plecs/DO-Pla-de-Bages-Crtl-canvis-v-gener2022.pdf


(1)  PB L 9 van 11.1.2019, blz. 2.