ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 403

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

64e jaargang
6 oktober 2021


Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

AANBEVELINGEN

 

Europese Centrale Bank

2021/C 403/01

Aanbeveling van de Europese Centrale Bank van 29 september 2021 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (ECB/2021/44)

1


 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2021/C 403/02

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.10419 — Brookfield/Telia Company/Telia Towers) ( 1 )

2

2021/C 403/03

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.10414 — Apollo Management/AS Graanul) ( 1 )

3


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2021/C 403/04

Wisselkoersen van de euro — 5 oktober 2021

4

 

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

2021/C 403/05

Samenvatting van het advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over het voorstel voor een richtlijn betreffende consumentenkrediet (De volledige tekst van dit advies is beschikbaar in het Engels, Frans en Duits op de EDPS-website www.edps.europa.eu)

5


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

 


I Resoluties, aanbevelingen en adviezen

AANBEVELINGEN

Europese Centrale Bank

6.10.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 403/1


AANBEVELING VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 29 september 2021

aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

(ECB/2021/44)

(2021/C 403/01)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, en met name artikel 27.1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De rekeningen van de Europese Centrale Bank (ECB) en van nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben worden gecontroleerd door onafhankelijke externe accountants die door de Raad van bestuur van de ECB worden aanbevolen en door de Raad van de Europese Unie worden aanvaard.

(2)

In 2016 heeft de Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland Mazars geselecteerd als haar externe accountants voor de boekjaren 2016 tot en met 2020,

(3)

Het mandaat van de huidige externe accountants van de Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland is geëindigd na de audit van het boekjaar 2020. Het is derhalve noodzakelijk om met ingang van het de boekjaren 2021 and 2022 externe accountants te benoemen.

(4)

De Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland is voornemens het mandaat van Mazars te verlengen voor de boekjaren 2021 en 2022,

HEEFT DE VOLGENDE AANBEVELING VASTGESTELD:

Het verdient aanbeveling dat Mazars wordt benoemd tot de externe accountants van de Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland voor de boekjaren 2021 en 2022.

Gedaan te Frankfurt am Main, 29 september 2021.

De president van de ECB

Christine LAGARDE


II Mededelingen

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europese Commissie

6.10.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 403/2


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak M.10419 — Brookfield/Telia Company/Telia Towers)

(Voor de EER relevante tekst)

(2021/C 403/02)

Op 28 september 2021 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de interne markt te verklaren. Dit besluit is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1). De volledige tekst van het besluit is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling Fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebesluiten op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector,

in elektronische vorm op de EUR-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl) onder document nr. 32021M10419. EUR-Lex biedt onlinetoegang tot de communautaire wetgeving.


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.


6.10.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 403/3


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak M.10414 — Apollo Management/AS Graanul)

(Voor de EER relevante tekst)

(2021/C 403/03)

Op 16 september 2021 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de interne markt te verklaren. Dit besluit is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1). De volledige tekst van het besluit is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling Fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebesluiten op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector,

in elektronische vorm op de EUR-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl) onder document nr. 32021M10414. EUR-Lex biedt onlinetoegang tot de communautaire wetgeving.


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.


IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europese Commissie

6.10.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 403/4


Wisselkoersen van de euro (1)

5 oktober 2021

(2021/C 403/04)

1 euro =


 

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,1602

JPY

Japanse yen

128,99

DKK

Deense kroon

7,4379

GBP

Pond sterling

0,85173

SEK

Zweedse kroon

10,1310

CHF

Zwitserse frank

1,0752

ISK

IJslandse kroon

148,00

NOK

Noorse kroon

9,9155

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

CZK

Tsjechische koruna

25,308

HUF

Hongaarse forint

356,90

PLN

Poolse zloty

4,5998

RON

Roemeense leu

4,9477

TRY

Turkse lira

10,2707

AUD

Australische dollar

1,5937

CAD

Canadese dollar

1,4612

HKD

Hongkongse dollar

9,0324

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

1,6650

SGD

Singaporese dollar

1,5743

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 376,12

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

17,3792

CNY

Chinese yuan renminbi

7,4805

HRK

Kroatische kuna

7,5050

IDR

Indonesische roepia

16 506,62

MYR

Maleisische ringgit

4,8482

PHP

Filipijnse peso

58,893

RUB

Russische roebel

84,1541

THB

Thaise baht

39,203

BRL

Braziliaanse real

6,3106

MXN

Mexicaanse peso

23,7904

INR

Indiase roepie

86,4880


(1)  Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.


Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

6.10.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 403/5


Samenvatting van het advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over het voorstel voor een richtlijn betreffende consumentenkrediet

(De volledige tekst van dit advies is beschikbaar in het Engels, Frans en Duits op de EDPS-website www.edps.europa.eu)

(2021/C 403/05)

De Europese Commissie heeft op 30 juni 2021 een voorstel voor een richtlijn betreffende consumentenkrediet aangenomen. Het voorstel strekt ertoe Richtlijn 2008/48/EG inzake kredietovereenkomsten voor consumenten te vervangen en de huidige regels aan te passen aan de aanhoudende digitalisering van de markt en andere ontwikkelingen (nieuwe marktdeelnemers, zoals platforms voor peer-to-peerleningen en nieuwe vormen van consumentenkrediet, zoals kortlopende kredieten met hoge kosten).

De EDPS is ingenomen met de doelstelling om de consumentenbescherming te versterken en herinnert aan het verband van complementariteit tussen consumenten- en gegevensbescherming. Het voorstel heeft een duidelijk effect op de bescherming van de rechten en vrijheden van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, met name in het licht van de bepalingen inzake kredietwaardigheidsbeoordeling, gepersonaliseerde aanbiedingen op basis van geautomatiseerde verwerking en het gebruik van persoonsgegevens in het kader van adviesdiensten en andere activiteiten.

Om eerlijke toegang tot krediet en gegevensbescherming te bevorderen, beveelt de EDPS aan de categorieën en bronnen van persoonsgegevens die voor de kredietwaardigheidsbeoordeling kunnen worden gebruikt, nader te omschrijven. De EDPS verzoekt de wetgever met name te streven naar meer consumentenbescherming en harmonisatie door duidelijk aan te geven welke categorieën gegevens wel en niet mogen worden verwerkt. De EDPS beveelt ook aan het gebruik van bijzondere categorieën persoonsgegevens op grond van artikel 9 van de AVG uitdrukkelijk te verbieden.

Rekening houdend met de mogelijke negatieve gevolgen voor de betrokken personen, is de EDPS van oordeel dat de vereisten, rol en verantwoordelijkheden van kredietdatabanken of derden die “kredietscores” verstrekken, moeten worden aangepakt. Er zou ook een nadere uitleg moeten gegeven worden over de situaties waarin de raadpleging van externe bronnen noodzakelijk en evenredig is.

Consumenten moeten altijd zinvolle voorafgaande informatie ontvangen wanneer de beoordeling van hun kredietwaardigheid gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking. Wanneer de kredietwaardigheidsbeoordeling gepaard gaat met de toepassing van profilering of een andere geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, moeten consumenten een menselijke beoordeling kunnen vragen en verkrijgen.

Wat gepersonaliseerde aanbiedingen op basis van geautomatiseerde verwerking betreft, beveelt de EDPS aan de kredietgever te verplichten duidelijke, zinvolle en uniforme informatie te verstrekken over de parameters die worden gebruikt om de prijs te bepalen. Voorts moedigt de EDPS de wetgever aan om de categorieën persoonsgegevens nader te omschrijven die kunnen worden gebruikt als parameters voor het opstellen van een gepersonaliseerd aanbod.

De EDPS beveelt aan uitdrukkelijk te bevestigen dat Verordening 2016/679 (“AVG”) volledig van toepassing is op elke verwerking van persoonsgegevens die binnen het toepassingsgebied van het voorstel valt. Gezien het voorstel voor een wet op de artificiële intelligentie, beveelt de EDPS aan ervoor te zorgen dat de relevante regels inzake consumentenkrediet en gegevensbescherming worden geïntegreerd in het proces van conformiteitsbeoordeling (door een derde) voorafgaand aan de CE-markering.

1.   Achtergrond

1.

De Europese Commissie heeft op 30 juni 2021 een voorstel voor een richtlijn betreffende consumentenkrediet (het “voorstel”) (1) aangenomen. Het voorstel heeft tot doel de regels inzake consumentenkrediet te moderniseren om de veranderingen als gevolg van de digitalisering aan te pakken (2) en Richtlijn 2008/48/EG inzake kredietovereenkomsten voor consumenten in te trekken (3).

2.

Het voorstel volgt op een REFIT-evaluatie, waaruit bleek dat de doelstellingen van richtlijn 2008/48/EG, namelijk het waarborgen van hoge normen voor consumentenbescherming en het bevorderen van de ontwikkeling van een interne kredietmarkt, nog steeds relevant zijn. Tegelijkertijd bleek eruit dat het regelgevingslandschap in de EU nog steeds sterk versnipperd is en dat de onnauwkeurige formulering van sommige bepalingen van de richtlijn tot rechtsonzekerheid leidt, die zowel de goede werking van de interne markt voor consumentenkrediet belemmert als de garantie van een consistent hoog niveau van consumentenbescherming in de weg staat (4).

3.

Tegen deze achtergrond beoogt het voorstel de consumentenbescherming te versterken door tekortkomingen met betrekking tot het toepassingsgebied van Richtlijn 2008/48/EG aan te pakken, de verplichting om consumenten passende informatie en uitleg te verstrekken te versterken en te harmoniseren, waarborgen vast te stellen met betrekking tot onder meer de rentevoeten en de kosten van het krediet, en financiële scholing te bevorderen.

4.

De EDPS merkt op dat het voorstel duidelijke gevolgen zal hebben voor de gegevensbescherming, met name in het licht van de bepalingen betreffende: reclame en marketing voor kredietovereenkomsten (artikel 7); gepersonaliseerde aanbiedingen op basis van geautomatiseerde verwerking (artikel 13); de verplichting om de kredietwaardigheid van de consument te beoordelen (artikel 18), waarvoor het nodig kan zijn de relevante databanken te raadplegen (artikel 18, lid 9) die ook in een andere lidstaat dan die van de kredietgever worden beheerd in het geval van grensoverschrijdende kredietdiensten (artikel 19); adviesdiensten (artikel 16); activiteiten genoemd in artikel 32, lid 1, onder a) tot en met e).

5.

De Europese Commissie heeft de EDPS op 1 juli 2021 verzocht een advies uit te brengen over het voorstel, overeenkomstig artikel 42, lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725. Deze opmerkingen blijven beperkt tot de bepalingen van het voorstel die relevant zijn vanuit het oogpunt van gegevensbescherming.

4.   Conclusies

In het licht van het bovenstaande:

is de EDPS ingenomen met de doelstelling van het voorstel om de consumentenbescherming te versterken om de risico’s van de digitalisering van consumentenkrediet aan te pakken;

herinnert de EDPS aan het verband van complementariteit tussen consumenten- en gegevensbescherming en de belangrijke rol die deze laatste kunnen spelen, ook wat betreft de zeggenschap van consumenten;

beveelt de EDPS aan de categorieën gegevens die al dan niet kunnen worden gebruikt voor de kredietwaardigheidsbeoordeling nader te omschrijven en het gebruik van bijzondere categorieën persoonsgegevens uit hoofde van artikel 9 van de algemene verordening gegevensbescherming uitdrukkelijk te verbieden in het dispositief van het voorstel;

beveelt de EDPS aan om duidelijker aan te geven welke externe bronnen in het kader van de kredietwaardigheidsbeoordeling als “relevant” kunnen worden beschouwd;

beveelt de EDPS aan aandacht te besteden aan de vereisten, rol en verantwoordelijkheden van kredietdatabanken of derden die “kredietscores” verstrekken, samen met verdere verduidelijking van de situaties waarin raadpleging van dergelijke externe bronnen noodzakelijk en evenredig is;

beveelt de EDPS aan om in artikel 18, lid 3, van het voorstel toe te voegen dat de procedures voor kredietwaardigheidsbeoordeling ook een procedure voor de controle van de gegevenskwaliteit moeten omvatten;

beveelt de EDPS aan de term [menselijke] “tussenkomst” te vervangen door “beoordeling” in artikel 18, lid 6, en overweging 48 van het voorstel. Voorts beveelt de EDPS aan ervoor te zorgen dat de consument in alle gevallen wordt geïnformeerd wanneer de kredietwaardigheidsbeoordeling gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking (d.w.z. niet alleen in geval van afwijzing van de kredietaanvraag);

is de EDPS ingenomen met de verplichting om consumenten te informeren dat zij een gepersonaliseerd aanbod krijgen. De EDPS beveelt echter aan een verplichting toe te voegen om duidelijke, zinvolle en uniforme informatie te verstrekken over de parameters die worden gebruikt om de prijs te bepalen en om de categorieën persoonsgegevens nader te omschrijven die als parameters kunnen worden gebruikt om een gepersonaliseerd aanbod op te stellen;

is de EDPS ingenomen met het recht van de consument om te worden geïnformeerd over het resultaat van een raadpleging van de gegevensbank met het oog op de beoordeling van zijn of haar kredietwaardigheid. De EDPS beveelt echter aan te voorzien in de verplichting om de aanvrager vooraf van een dergelijke raadpleging in kennis te stellen. De EDPS beveelt ook aan de categorieën informatie die in de gegevensbanken voor kredietwaardigheidsbeoordeling kunnen worden opgenomen, te harmoniseren;

beveelt de EDPS aan in het voorstel te bepalen dat het gebruik van gegevens die zijn verzameld en verwerkt in het kader van de kredietwaardigheidsbeoordeling voor reclame- en marketingdoeleinden niet mag worden toegestaan;

beveelt de EDPS aan om in het voorstel nader te omschrijven welke informatie over de financiële situatie, voorkeuren en doelstellingen van de consument met betrekking tot de kredietovereenkomst of crowdfundingdiensten als “strikt noodzakelijk” kan worden beschouwd voor het verlenen van adviesdiensten en de in artikel 32, lid 1, van het voorstel genoemde activiteiten;

beveelt de EDPS aan een bepaling en een overeenkomstige overweging op te nemen over de toepasselijkheid van de algemene verordening gegevensbescherming in het kader van het voorstel, en met name voor de verwerking van persoonsgegevens door kredietgevers en verleners van crowdfundingdiensten;

herinnert de EDPS eraan dat de vereisten van de gegevensbeschermingswetgeving en de wetgeving inzake consumentenkrediet moeten worden geïntegreerd in de vereisten van de voorgestelde wet op de artificiële intelligentie, met name in de context van de certificering van AI-systemen die worden gebruikt voor de kredietwaardigheidsbeoordeling, met name als onderdeel van het proces van conformiteitsbeoordeling (door een derde) voorafgaand aan de CE-markering.

Brussel, 26 augustus 2021

p.o. Leonardo CERVERA NAVAS

Directeur

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende consumentenkrediet, 30 juni 2021, 2021/0171 (COD).

(2)  Zie op blz. 3 van de toelichting.

(3)  Richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van de Raad (PB L 133, 22.5.2008, blz. 66).

(4)  Zie op blz. 1 van de toelichting.