ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 36

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

64e jaargang
2 februari 2021


Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2021/C 36/01

Intrekking van aanmelding van een concentratie (Zaak M.10008 — Egeria/Parcom/Wood Holdingco JV) ( 1 )

1

2021/C 36/02

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.8851 — BASF/Bayer Divestment Business) ( 1 )

2


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2021/C 36/03

Door de Europese Centrale Bank toegepaste rentevoet voor de basisherfinancieringstransacties: — 0,00 % per 1 februari 2021 — Wisselkoersen van de euro — 1 februari 2021

3

2021/C 36/04

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

4

2021/C 36/05

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

5

2021/C 36/06

Advies van het Adviescomité voor concentraties — 18 september 2019 — Zaak M.9076 — Novelis/Aleris — Rapporteur: Cyρrus ( 1 )

6

2021/C 36/07

Eindverslag van de raadadviseur-auditeur (M.9076 — Novelis/Aleris) ( 1 )

8

2021/C 36/08

Samenvatting van het besluit van de Commissie van 1 oktober 2019 waarbij een concentratie verenigbaar wordt verklaard met de interne markt en de werking van de EER-overeenkomst (Zaak M.9076 — Novelis/Aleris) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 7061)  ( 1 )

10


 

V   Bekendmakingen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

2021/C 36/09

Mededeling van subsidietoekenning — Oproep tot het indienen van voorstellen — ref: GP/DSI/ReferNet_FPA/002/20 — ReferNet — Cedefops Europese expertisenetwerk op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding

16

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSPOLITIEK

 

Europese Commissie

2021/C 36/10

Bericht tot wijziging van het bericht van inleiding van een antidumpingprocedure betreffende de invoer van gewalste platte aluminiumproducten van oorsprong uit de Volksrepubliek China

18

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2021/C 36/11

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10116 — ION/NN/bpfBOUW/IRP JV) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

20

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2021/C 36/12

Bekendmaking van het in artikel 94, lid 1, punt d), van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde enig document en van de verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier voor een naam in de wijnsector

22


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

 


II Mededelingen

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europese Commissie

2.2.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 36/1


Intrekking van aanmelding van een concentratie

(Zaak M.10008 — Egeria/Parcom/Wood Holdingco JV)

(Voor de EER relevante tekst)

(2021/C 36/01)

Op 23 december 2020 heeft de Commissie een aanmelding (1) van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2) ontvangen.

Op 22 januari 2021 hebben de aanmeldende partijen de Commissie gemeld dat zij hun aanmelding introkken.


(1)  PB C 5 van 07.01.2021, blz. 21.

(2)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.


2.2.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 36/2


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak M.8851 — BASF/Bayer Divestment Business)

(Voor de EER relevante tekst)

(2021/C 36/02)

Op 30 april 2018 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de interne markt te verklaren. Dit besluit is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), in samenhang met artikel 6, lid 2 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1). De volledige tekst van het besluit is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling Fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebesluiten op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector,

in elektronische vorm op de EUR-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl) onder document nr. 32018M8851. EUR-Lex biedt onlinetoegang tot de communautaire wetgeving.


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.


IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europese Commissie

2.2.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 36/3


Door de Europese Centrale Bank toegepaste rentevoet voor de basisherfinancieringstransacties (1):

0,00 % per 1 februari 2021

Wisselkoersen van de euro (2)

1 februari 2021

(2021/C 36/03)

1 euro =


 

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,2084

JPY

Japanse yen

126,77

DKK

Deense kroon

7,4373

GBP

Pond sterling

0,88200

SEK

Zweedse kroon

10,1627

CHF

Zwitserse frank

1,0816

ISK

IJslandse kroon

156,30

NOK

Noorse kroon

10,3890

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

CZK

Tsjechische koruna

25,975

HUF

Hongaarse forint

356,35

PLN

Poolse zloty

4,5080

RON

Roemeense leu

4,8735

TRY

Turkse lira

8,6902

AUD

Australische dollar

1,5831

CAD

Canadese dollar

1,5474

HKD

Hongkongse dollar

9,3687

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

1,6844

SGD

Singaporese dollar

1,6092

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 351,21

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

18,1574

CNY

Chinese yuan renminbi

7,8143

HRK

Kroatische kuna

7,5745

IDR

Indonesische roepia

17 011,92

MYR

Maleisische ringgit

4,8850

PHP

Filipijnse peso

58,083

RUB

Russische roebel

91,6248

THB

Thaise baht

36,228

BRL

Braziliaanse real

6,5765

MXN

Mexicaanse peso

24,5157

INR

Indiase roepie

88,3450


(1)  Rentevoet die is toegepast op de laatst uitgevoerde transactie voor de opgegeven dag. In geval van een tender met variabele rente, verwijst deze rentevoet naar de marginale interestvoet.

(2)  Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.


2.2.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 36/4


Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

(2021/C 36/04)

Image 1

Nationale zijde van de nieuwe, voor circulatie bestemde herdenkingsmunt van twee euro die door Italië wordt uitgegeven

Voor circulatie bestemde euromunten hebben in de gehele eurozone de status van wettig betaalmiddel. Om zowel degenen die beroepsmatig met euromunten omgaan als het grote publiek op de hoogte te houden, publiceert de Commissie alle nieuwe ontwerpen van euromunten (1). Volgens de conclusies van de Raad van 10 februari 2009 (2) is het de lidstaten van de eurozone en de landen die met de Europese Unie een monetaire overeenkomst hebben gesloten volgens welke zij euromuntstukken mogen uitgeven, toegestaan voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten uit te geven, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, met name dat alleen het muntstuk van twee euro wordt gebruikt. Deze munten hebben dezelfde technische kenmerken als gewone voor circulatie bestemde munten van twee euro, maar hebben aan de nationale zijde een speciale herdenkingsafbeelding met een grote nationale of Europese symboolwaarde.

Uitgevende staat: Italië

Onderwerp van de herdenkingsmunt: 150e verjaardag van het instellen van Rome als hoofdstad van Italië

Beschrijving van het ontwerp: De afbeelding bevat een detail van de godin Roma, een sculptuur van Angelo Zanelli dat aangebracht is in het midden van het Altare della Patria, een groot votiefaltaar dat gewijd is aan de Italiaanse natie in het Vittoriano-complex te Rome. Bovenaan vermeldt de legende “ROMA CAPITALE”; aan de rechterkant de data “•1871•2021•”, respectievelijk het jaar van de proclamatie van Rome als hoofdstad van Italië en het jaar van de uitgifte van de munt; aan de linkerkant “RI”, acroniem van de Italiaanse Republiek, het muntteken van het munthuis van Rome: in de afsnede “UP”, de initialen van de ontwerper Uliana Pernazza.

Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage:3 000 000

Datum van uitgifte: Januari 2021


(1)  Voor een overzicht van alle nationale zijden die in 2002 zijn uitgegeven, zie PB C 373 van 28.12.2001, blz. 1.

(2)  Zie de conclusies van de Raad Economische en Financiële Zaken van 10 februari 2009 en de Aanbeveling van de Commissie van 19 december 2008 betreffende gemeenschappelijke richtsnoeren voor de nationale zijde en de uitgifte van voor circulatie bestemde euromuntstukken (PB L 9 van 14.1.2009, blz. 52).


2.2.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 36/5


Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

(2021/C 36/05)

Image 2

Nationale zijde van de nieuwe, voor circulatie bestemde herdenkingsmunt van twee euro die door Italië wordt uitgegeven

Voor circulatie bestemde euromunten hebben in de gehele eurozone de status van wettig betaalmiddel. Om zowel degenen die beroepsmatig met euromunten omgaan als het grote publiek op de hoogte te houden, publiceert de Commissie alle nieuwe ontwerpen van euromunten (1). Volgens de conclusies van de Raad van 10 februari 2009 (2) is het de lidstaten van de eurozone en de landen die met de Europese Unie een monetaire overeenkomst hebben gesloten volgens welke zij euromuntstukken mogen uitgeven, toegestaan voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten uit te geven, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, met name dat alleen het muntstuk van twee euro wordt gebruikt. Deze munten hebben dezelfde technische kenmerken als gewone voor circulatie bestemde munten van twee euro, maar hebben aan de nationale zijde een speciale herdenkingsafbeelding met een grote nationale of Europese symboolwaarde.

Uitgevende staat: Italië

Onderwerp van de herdenkingsmunt: Gezondheidswerkers

Beschrijving van het ontwerp: In het midden worden een man en een vrouw in medische kledij afgebeeld met maskers, een stethoscoop en een medisch dossier: het gaat om artsen en verpleegkundigen die met hun werk in de frontlinie staan in de strijd tegen COVID-19. Bovenaan staat het woord “GRAZIE”, gevolgd, aan de rechterkant, door het symbool van een hart; aan de linkerkant wordt het medisch kruis weergegeven; in het midden “RI”, het acroniem van de Italiaanse Republiek; rechts “R”, het muntteken van het munthuis van Rome; onderaan links “CM”, de initialen van ontwerper Claudia Momoni; in de afsnede, het jaar van de uitgifte van de munt “2021”.

Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage:3 000 000

Datum van uitgifte: Januari 2021


(1)  Voor een overzicht van alle nationale zijden die in 2002 zijn uitgegeven, zie PB C 373 van 28.12.2001, blz. 1.

(2)  Zie de conclusies van de Raad Economische en Financiële Zaken van 10 februari 2009 en de Aanbeveling van de Commissie van 19 december 2008 betreffende gemeenschappelijke richtsnoeren voor de nationale zijde en de uitgifte van voor circulatie bestemde euromuntstukken (PB L 9 van 14.1.2009, blz. 52).


2.2.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 36/6


Advies van het Adviescomité voor concentraties

18 september 2019

Zaak M.9076 — Novelis/Aleris

Rapporteur: Cyρrus

(Voor de EER relevante tekst)

(2021/C 36/06)

Werking

1.

Het Adviescomité (negen lidstaten) is het met de Commissie eens dat de transactie een concentratie vormt in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening.

Uniedimensie

2.

Het Adviescomité (negen lidstaten) is het met de Commissie eens dat de transactie een Uniedimensie heeft in de zin van artikel 1, lid 2, van de concentratieverordening.

Productmarkten

3.

Het Adviescomité (negen lidstaten) stemt in met de omschrijving van de Commissie van de relevante productmarkt voor de productie en levering van bepaalde gewalste platte aluminiumproducten en met name dat gewalste platte standaardproducten een afzonderlijke productmarkt vormen en dat de precieze omschrijving van de productmarkt voor aluminiumplaten in anodiseerkwaliteit en aluminiumplaten voor samengestelde buizen kan worden opengelaten.

4.

Het Adviescomité (negen lidstaten) stemt in met de omschrijving van de Commissie van de relevante productmarkt voor de productie en levering van bepaalde gewalste platte aluminiumproducten en met name dat:

4.1.

aluminium carrosserieplaatwerk voor de automobielindustrie (hierna “aluminium carrosserieplaatwerk” genoemd) een afzonderlijke productmarkt vormt die losstaat van andere gewalste platte aluminiumproducten;

4.2.

aluminium carrosserieplaatwerk en platte staalproducten die in autocarrosserieën worden gebruikt tot verschillende markten behoren;

4.3.

verschillende producten van aluminium carrosserieplaatwerk tot dezelfde gedifferentieerde markt behoren.

Geografische markten

5.

Het Adviescomité (negen lidstaten) stemt in met de omschrijvingen van de Commissie van de relevante geografische markten voor de productie en levering van bepaalde gewalste platte aluminiumproducten en met name:

5.1.

de markt voor gewalste platte standaardproducten bestrijkt de gehele EER. Indien aluminiumplaten in anodiseerkwaliteit en aluminiumplaten voor samengestelde buizen als afzonderlijke relevante productmarkten zouden worden beschouwd, zouden zij de gehele EER bestrijken;

5.2.

de markt voor aluminium carrosserieplaatwerk bestrijkt de gehele EER.

Beoordeling uit mededingingsoogpunt

6.

Het Adviescomité (negen lidstaten) stemt in met de beoordeling van de Commissie dat de transactie, zoals aangemeld, de daadwerkelijke mededinging op significante wijze zou belemmeren door het in het leven roepen of versterken van een machtspositie op de markt en in elk geval door horizontale, niet-gecoördineerde effecten met betrekking tot de productie en levering van aluminium carrosserieplaatwerk in de EER.

7.

Het Adviescomité (negen lidstaten) stemt in met de beoordeling van de Commissie dat de transactie, zoals aangemeld, de daadwerkelijke mededinging niet op significante wijze zou belemmeren met betrekking tot de productie en levering van gewalste platte standaardproducten in de EER en met betrekking tot de hypothetische markten voor de productie en levering van aluminiumplaten in anodiseerkwaliteit en aluminiumplaten voor samengestelde buizen in de EER.

Efficiëntievoordelen

8.

Het Adviescomité (negen lidstaten) is het met de Commissie eens dat met betrekking tot de door de aanmeldende partij aangevoerde efficiëntievoordelen geen gedetailleerde uiteenzetting is verstrekt van de voordelen voor de consumenten, het specifieke resultaat van de concentratie en het ontbreken van minder concurrentiebeperkende alternatieven, noch bewijsmateriaal is aangedragen ter ondersteuning van de aangevoerde efficiëntievoordelen.

Verbintenissen

9.

Het Adviescomité (negen lidstaten) is het met de Commissie eens dat de definitieve verbintenissen geschikt en toereikend zijn om de significante belemmering van de daadwerkelijke mededinging met betrekking tot de productie en levering van aluminium carrosserieplaatwerk in de EER weg te nemen.

Verenigbaarheid met de interne markt

10.

Het Adviescomité (negen lidstaten) is het met de Commissie eens dat de transactie, zoals gewijzigd door de definitieve verbintenissen, bijgevolg verenigbaar moet worden verklaard met de interne markt en met de werking van de EER-overeenkomst.

2.2.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 36/8


Eindverslag van de raadadviseur-auditeur (1)

(M.9076 — Novelis/Aleris)

(Voor de EER relevante tekst)

(2021/C 36/07)

Inleiding

1.

Op 18 februari 2019 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van de concentratieverordening (2) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Novelis Inc. (hierna “Novelis” of de “aanmeldende partij” genoemd), een volle dochteronderneming van Hindalco Industries Limited, in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening de uitsluitende zeggenschap verkrijgt over het geheel van Aleris Corporation (hierna “Aleris” genoemd) door de verwerving van aandelen (hierna “de voorgenomen transactie” genoemd). In dit verslag worden Novelis en Aleris gezamenlijk de “partijen” genoemd.

De procedure

2.

Tijdens het fase I-onderzoek van de Commissie zijn ernstige twijfels gerezen over de verenigbaarheid van de voorgenomen transactie met de interne markt en de werking van de EER-overeenkomst met betrekking tot de EER-markt voor gewalste platte aluminiumproducten voor carrosserieplaatwerk voor de automobielindustrie, en met betrekking tot de potentiële markten voor aluminiumplaten voor samengestelde buizen in de EER en voor aluminiumplaten in anodiseerkwaliteit in de EER. Op 25 maart 2019 heeft de Commissie besloten een procedure overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder c), van de concentratieverordening in te leiden. De aanmeldende partij heeft op 4 april 2019 schriftelijke opmerkingen over dat besluit ingediend.

3.

Op 11 april 2019 heeft de Commissie op verzoek van de aanmeldende partij een besluit vastgesteld waarbij de duur van het fase II-onderzoek met twintig werkdagen werd verlengd.

4.

Op 13 mei 2019 heeft de Commissie overeenkomstig artikel 11, lid 3, van de concentratieverordening twee besluiten vastgesteld, één gericht tot Novelis en een ander gericht tot Aleris, naar aanleiding van hun verzuim om volledige informatie te verstrekken in antwoord op een verzoek om inlichtingen van de Commissie. Bij deze besluiten werd de adressaten verzocht een volledig antwoord op de oorspronkelijk door de Commissie gezonden verzoeken om inlichtingen in te dienen en werd de in artikel 10, lid 3, eerste alinea, van de concentratieverordening genoemde termijn opgeschort van 7 mei 2019 tot en met 15 mei 2019.

5.

Op 1 juli 2019 heeft de Commissie een mededeling van punten van bezwaar aangenomen. Daarin heeft de Commissie zich op het voorlopige standpunt gesteld dat de voorgenomen transactie de daadwerkelijke mededinging met betrekking tot de productie en levering van aluminium carrosserieplaatwerk in de EER op significante wijze zou belemmeren omdat er een machtspositie op de relevante markt in het leven zou worden geroepen of worden versterkt en, in elk geval, omdat een aanzienlijke concurrentiedruk zou wegvallen. De voorlopige conclusie van de Commissie luidde dat de aangemelde concentratie derhalve niet verenigbaar was met de interne markt en de werking van de EER-overeenkomst. De aanmeldende partij heeft haar opmerkingen over de mededeling van punten van bezwaar ingediend op 17 juli 2019, binnen de verlengde termijn die door het directoraat-generaal Concurrentie (hierna “DG Concurrentie” genoemd) was vastgesteld. In de brief waarvan hun reactie op de mededeling van punten van bezwaar vergezeld ging, hebben de partijen verzocht om hun standpunten mondeling toe te lichten.

6.

De formele hoorzitting werd gehouden op 23 juli 2019. Deze hoorzitting werd bijgewoond door de partijen, hun externe juridisch en economisch adviseurs, de twee belanghebbende derden (zie punt 7), relevante diensten van de Commissie en vertegenwoordigers van de mededingingsautoriteiten van vier lidstaten (België, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk) en een vertegenwoordiger van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA. Er zijn geen procedurele klachten aangevoerd met betrekking tot de hoorzitting.

7.

Naar aanleiding van hun verzoek heb ik twee vakbonden als belanghebbende derden tot de procedure toegelaten. Beide belanghebbende derden hebben een niet-vertrouwelijke versie van de mededeling van punten van bezwaar ontvangen en een termijn gekregen waarbinnen zij hun opmerkingen konden indienen. Op hun verzoek werden de twee vakbonden uitgenodigd voor de hoorzitting, waarin zij elk hun standpunt over de voorgenomen transactie hebben toegelicht.

8.

Op 6 augustus 2019 werd een brief omtrent de feiten naar de aanmeldende partij gestuurd. De aanmeldende partij heeft op 19 augustus 2019 schriftelijke opmerkingen over de brief omtrent de feiten ingediend.

9.

Op 2 juli 2019 werd aan de partijen toegang tot het dossier verleend. Zij hebben om verdere toegang tot bepaalde informatie verzocht bij DG Concurrentie, dat aanvullende niet-vertrouwelijke beschrijvingen heeft verstrekt en een deel van de gevraagde informatie heeft gedeeld nadat het contact had opgenomen met informatieverstrekkers. DG Concurrentie heeft vervolgens op 7 augustus 2019 en 2 september 2019 toegang tot het dossier verleend. Bovendien heeft DG Concurrentie datarooms ingericht waar alleen de externe adviseurs van de aanmeldende partij toegang hadden tot bepaalde documenten. Hoewel zij niet gemachtigd waren om informatie uit de dataroom mee te nemen, mochten de externe adviseurs wel vertrouwelijke dataroomverslagen voor het dossier van de Commissie opstellen alsmede een niet-vertrouwelijke versie van deze verslagen voor de aanmeldende partij.

Ontwerpbesluit

10.

Op 9 augustus 2019 heeft de aanmeldende partij een eerste reeks verbintenissen aangeboden in de zin van artikel 8, lid 2, van de concentratieverordening om de in de mededeling van punten van bezwaar vastgestelde mededingingsbezwaren weg te nemen. Een herziene versie van deze verbintenissen is op 13 augustus 2019 aangeboden. Op basis van de feedback die werd verkregen uit het marktonderzoek van deze herziene verbintenissen heeft de aanmeldende partij op 3 september 2019 een definitieve reeks verbintenissen aangeboden (hierna “de definitieve verbintenissen” genoemd).

11.

In het ontwerpbesluit is de Commissie van oordeel dat de definitieve verbintenissen geschikt en toereikend zijn om de significante belemmering van de daadwerkelijke mededinging waartoe de voorgenomen transactie aanleiding zou geven, weg te nemen en dat deze verbintenissen de voorgenomen transactie verenigbaar maken met de interne markt en de werking van de EER-overeenkomst.

Conclusie

12.

Overeenkomstig artikel 16, lid 1, van Besluit 2011/695/EU heb ik het ontwerpbesluit onderzocht en kom ik tot de conclusie dat dit uitsluitend punten van bezwaar betreft ten aanzien waarvan de partijen in de gelegenheid zijn gesteld hun standpunt kenbaar te maken.

13.

Ik concludeer dat de daadwerkelijke uitoefening van procedurele rechten gedurende deze procedure is geëerbiedigd.

Brussel, 19 september 2019.

Joos STRAGIER


(1)  Opgesteld overeenkomstig de artikelen 16 en 17 van Besluit 2011/695/EU van de voorzitter van de Europese Commissie van 13 oktober 2011 betreffende de functie en het mandaat van de raadadviseur-auditeur in bepaalde mededingingsprocedures (PB L 275 van 20.10.2011, blz. 29) (hierna “Besluit 2011/695/EU” genoemd).

(2)  Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (de “EG-concentratieverordening”) (PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1) (hierna “de concentratieverordening” genoemd).


2.2.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 36/10


Samenvatting van het besluit van de Commissie

van 1 oktober 2019

waarbij een concentratie verenigbaar wordt verklaard met de interne markt en de werking van de EER-overeenkomst

(Zaak M.9076 — Novelis/Aleris)

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 7061)

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

(Voor de EER relevante tekst)

(2021/C 36/08)

Op 1 oktober 2019 heeft de Commissie in een concentratiezaak een besluit vastgesteld op grond van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (1) , en met name artikel 8, lid 2, van die verordening. Een niet-vertrouwelijke versie van de volledige tekst van het besluit, in voorkomend geval in de vorm van een voorlopige versie, is in het Engels te vinden op de website van het directoraat-generaal Concurrentie op het volgende adres: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2

I.   DE PARTIJEN

(1)

Novelis is een wereldwijde producent van gewalste platte aluminiumproducten en een recycler van aluminium. De onderneming heeft 24 productiefaciliteiten in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa en Azië. Novelis is een 100%-dochteronderneming van Hindalco, een in India gevestigde leverancier van aluminium en koper.

(2)

Aleris is een wereldwijde producent van gewalste platte aluminiumproducten. Aleris heeft 13 productiefaciliteiten in Noord-Amerika, Europa en Azië.

II.   DE TRANSACTIE

(3)

Op 18 februari 2019 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 (hierna “de concentratieverordening” genoemd) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Novelis Inc. (“Novelis”, Verenigde Staten), een volle dochteronderneming van Hindalco Industries Limited (“Hindalco”, India), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening uitsluitende zeggenschap verkrijgt over het geheel van Aleris Corporation (“Aleris”, Verenigde Staten) door de verwerving van aandelen (hierna “de transactie” genoemd). Novelis wordt hierna aangeduid als de “aanmeldende partij”. Novelis en Aleris worden hierna samen “de partijen” genoemd. De entiteit die tot stand komt ten gevolge van de transactie wordt hierna “de gefuseerde entiteit” genoemd.

III.   UNIEDIMENSIE

(4)

De totale omzet die over de gehele wereld door de partijen tezamen is behaald, bedraagt meer dan 5 miljard EUR en de totale omzet van elk van de partijen in de Unie bedraagt meer dan 250 miljoen EUR. Geen van de partijen behaalt meer dan twee derde van haar omzet in de Unie in een en dezelfde lidstaat van de Unie.

(5)

De transactie heeft derhalve een Uniedimensie in de zin van artikel 1, lid 2, van de concentratieverordening.

IV.   DE PROCEDURE

(6)

Op 26 juli heeft Novelis aangekondigd dat zij een definitieve overeenkomst had ondertekend voor de verwerving van Aleris. De transactie is op 18 februari 2019 bij de Commissie aangemeld.

(7)

Bij besluit van 25 maart 2019 heeft de Commissie vastgesteld dat de transactie ernstige twijfels deed rijzen ten aanzien van de verenigbaarheid ervan met de interne markt en heeft zij de procedure van artikel 6, lid 1, onder c), van de concentratieverordening ingeleid.

(8)

Op 1 juli 2019 heeft de Commissie een mededeling van punten van bezwaar aangenomen, waarin zij het voorlopige standpunt heeft ingenomen dat de transactie de daadwerkelijke mededinging op de interne markt waarschijnlijk op significante wijze zou belemmeren met betrekking tot de productie en levering van aluminium carrosserieplaatwerk voor de automobielindustrie (hierna “aluminium carrosserieplaatwerk” genoemd) in de EER.

(9)

Op 23 juli 2019 heeft een hoorzitting plaatsgevonden.

(10)

Het diepgaande onderzoek heeft er niet toe geleid dat de mededingingsbezwaren die aanvankelijk aan het licht waren gekomen, konden worden weggenomen.

(11)

Om de in de mededeling van punten van bezwaar vastgestelde mededingingsbezwaren weg te nemen, hebben de partijen op 9 augustus 2019 verbintenissen in de zin van artikel 8, lid 2, van de concentratieverordening aangeboden.

(12)

Op 13 augustus 2019 hebben de partijen herziene verbintenissen in de zin van artikel 8, lid 2, van de concentratieverordening aangeboden (hierna “de verbintenissen van 13 augustus 2019” genoemd) teneinde de door de Commissie in de punten van bezwaar vastgestelde mededingingsbezwaren weg te nemen.

(13)

Op 13 augustus 2019 heeft de Commissie een marktonderzoek ingesteld naar de verbintenissen van 13 augustus 2019. Om een aantal minder belangrijke kwesties aan te pakken die in het marktonderzoek aan het licht waren gekomen, hebben de partijen op 3 september 2019 verbeterde verbintenissen aangeboden (hierna “de definitieve verbintenissen” genoemd).

V.   TOELICHTING

V.1.   De relevante productmarkten

(14)

De transactie heeft betrekking op gewalste platte aluminiumproducten. Deze worden geproduceerd uit aluminium plakken die voornamelijk in drie stappen worden verwerkt: i) warmwalsen, waarbij de plak dunner wordt gemaakt door deze op te warmen en te walsen in de zogenaamde warmwalserij; ii) koudwalsen, waarbij de plak nog dunner wordt gemaakt, en iii) afwerking, die een aantal behandelingen kan omvatten. De daaruit voortvloeiende gewalste platte aluminiumproducten worden als zodanig verkocht door de producent, of worden op de gewenste lengte en breedte gesneden voordat ze worden verkocht. Gewalste platte aluminiumproducten worden gebruikt voor de productie van verschillende eindproducten, zoals drankblikken, voedselblikken, aluminiumfolie of carrosserieonderdelen voor auto’s.

(15)

Gewalste platte aluminiumproducten die worden gebruikt voor de productie van carrosserieonderdelen voor auto's worden aluminium carrosserieplaatwerk genoemd. Naar aanleiding van haar marktonderzoek heeft de Commissie vastgesteld dat aluminium carrosserieplaatwerk tot een relevante productmarkt behoort die losstaat van andere soorten gewalste platte aluminiumproducten. Bovendien blijkt uit het bewijsmateriaal dat aluminium carrosserieplaatwerk wegens de beperkte substitueerbaarheid aan de vraagzijde en het gebrek aan substitueerbaarheid aan de aanbodzijde een afzonderlijke productmarkt vormt, die losstaat van platte staalproducten die in autocarrosserieën worden gebruikt.

(16)

De Commissie heeft vastgesteld dat de markt voor de productie en levering van aluminium carrosserieplaatwerk gedifferentieerd is over verschillende marktsegmenten, met name wat de verschillende legeringsreeksen betreft. Voor deze marktsegmenten is de substitueerbaarheid aan de vraagzijde beperkt maar bestaat er een zekere mate van substitueerbaarheid aan de aanbodzijde. Als gevolg van de substitueerbaarheid aan de aanbodzijde concludeert de Commissie dat alle soorten aluminium carrosserieplaatwerk tot dezelfde relevante productmarkt behoren.

(17)

Wat andere gewalste platte aluminiumproducten dan aluminium carrosserieplaatwerk betreft, duidde het marktonderzoek van de Commissie erop dat i) aluminiumplaten in anodiseerkwaliteit en ii) aluminiumplaten voor samengestelde buizen mogelijk afzonderlijke relevante productmarkten vormen, die losstaan van andere gewalste platte aluminiumproducten (hierna “gewalste platte standaardproducten” genoemd). De exacte marktdefinitie kan echter worden opengelaten, aangezien deze geen invloed heeft op de beoordeling van de transactie uit mededingingsoogpunt.

V.2.   De relevante geografische markten

(18)

Naar aanleiding van haar marktonderzoek concludeert de Commissie dat de markt voor de productie en levering van aluminium carrosserieplaatwerk de hele EER bestrijkt. Dat er op EER-niveau sprake is van concurrentie wordt onder meer door de volgende aanwijzingen ondersteund:

a)

in verschillende regio's in de wereld zijn doorgaans verschillende leveranciers actief, en slechts weinig leveranciers hebben een wereldwijde aanwezigheid;

b)

hoewel er handelsstromen tussen verschillende regio's in de wereld bestaan, zijn deze beperkt en verkopen de producenten het merendeel van hun producten in de regio waar hun productiefaciliteiten gelegen zijn;

c)

er zijn aanzienlijke verschillen op het gebied van prijzen en concurrentievoorwaarden tussen de EER, Noord-Amerika en Azië;

d)

er zijn technische redenen die het voor een autofabrikant moeilijk maken om aluminium carrosserieplaatwerk, in het bijzonder voor bepaalde hoogwaardige legeringen, op grote afstand in te kopen.

(19)

Wat gewalste platte standaardproducten betreft, ondersteunen de resultaten van het marktonderzoek van de Commissie in deze zaak het in eerdere zaken ingenomen standpunt dat de markt voor gewalste platte standaardproducten een EER-dimensie heeft. De Commissie concludeert dat de geografische omvang van de markt voor gewalste platte standaardproducten en van de hypothetische productmarkten voor aluminiumplaten in anodiseerkwaliteit en aluminiumplaten voor samengestelde buizen de hele EER bestrijkt.

V.3.   Beoordeling uit mededingingsoogpunt

(20)

De Commissie stelt mededingingsbezwaren vast met betrekking tot de productie en levering van aluminium carrosserieplaatwerk. Deze bezwaren zijn gebaseerd op een aantal overwegingen en bevindingen, waaronder die welke hieronder uiteen zijn gezet.

De transactie zou leiden tot een zeer hoog aandeel in de omzet gecombineerd met een zeer hoog aandeel in de capaciteit

(21)

De transactie zou leiden tot een zeer hoog aandeel in de omzet gecombineerd met een zeer hoog aandeel in de capaciteit, waarbij de drempel voor een vermoedelijke machtspositie wordt overstegen, hetgeen erop wijst dat een machtspositie op de markt voor de productie en levering van aluminium carrosserieplaatwerk in het leven wordt geroepen of wordt versterkt.

(22)

Novelis heeft vóór de transactie reeds een aanzienlijk marktaandeel in de EER. Na de transactie zou dat aandeel verder toenemen tot ruim boven 50-60 %. Wat de capaciteit betreft, zou de gefuseerde entiteit een capaciteitsaandeel van meer dan 50-60 % hebben in 2018 en bijna 50-60 % in 2023.

(23)

Bovendien zou de transactie de concentratie op de reeds geconcentreerde markt voor de productie en levering van aluminium carrosserieplaatwerk doen toenemen.

De transactie zou leiden tot hogere prijzen voor aluminium carrosserieplaatwerk

(24)

Door een groot deel van de productie en van de productiecapaciteit te controleren, zou de gefuseerde entiteit een aanzienlijke macht hebben om de prijzen te bepalen.

(25)

Het wegvallen van Aleris heeft een negatief effect op de concurrentiële interactie omdat er geen biedingsstrijd meer plaatsvindt tussen de partijen, die zich richten op hetzelfde hoogwaardige productsegment en gemeenschappelijke klanten bedienen.

(26)

Tijdens het marktonderzoek hebben marktdeelnemers aangegeven dat zij hogere prijzen voor aluminium carrosserieplaatwerk verwachten als gevolg van de transactie.

(27)

De concurrentiedruk van staalleveranciers zou ontoereikend zijn om prijsstijgingen te voorkomen. Dit komt omdat de vraag naar aluminium carrosserieplaatwerk in de eerste plaats wordt bepaald door het feit dat autofabrikanten noodgedwongen lichtere voertuigen moeten produceren om te kunnen voldoen aan de regelgeving inzake CO2-uitstoot. In dit opzicht kunnen platte staalproducten slechts in marginale mate de plaats innemen van aluminium carrosserieplaatwerk.

(28)

Daarom zou de transactie leiden tot hogere prijzen voor aluminium carrosserieplaatwerk in de EER, aangezien de gefuseerde entiteit door haar grote aandeel in de omzet en productie in de EER een aanzienlijke prijszettingsmacht zou hebben, terwijl Aleris niet langer een belemmering voor Novelis zou zijn.

De transactie zou leiden tot een aanzienlijke vermindering van de stimulansen voor de gefuseerde entiteit om de capaciteit op de markt te vergroten

(29)

De economische theorie van de capaciteitsconcurrentie voorspelt dat een afname van het aantal producenten ook leidt tot een afname van de stimulansen voor producenten om hun productiecapaciteit uit te breiden en, in sommige gevallen, te behouden. Het is bekend dat dit afzwakkende effect op de capaciteitsconcurrentie bijzonder sterk is wanneer, zoals in dit geval, het marktaandeel van de fuserende partijen hoog is. Dit komt omdat een capaciteitsverhoging meestal leidt tot een prijsverlaging, wat de grootste impact heeft op de marktleider.

(30)

In overeenstemming met de economische theorie wijst het bewijsmateriaal in het dossier erop dat Novelis — reeds voorafgaand aan de transactie — slechts een beperkte stimulans had om haar capaciteit uit te breiden vanwege haar positie als marktleider. Na de transactie zou de gefuseerde entiteit, wegens een nog sterkere positie, een nog geringere stimulans hebben om haar capaciteit uit te breiden.

(31)

Daarom zou de transactie leiden tot een vermindering van de stimulansen voor de gefuseerde entiteit om de capaciteit op de markt uit te breiden.

Het is onwaarschijnlijk dat concurrenten de prijsstijgingen als gevolg van de transactie zullen compenseren

(32)

De economische literatuur en de praktijk van de Commissie in het verleden duiden erop dat ondernemingen die een centrale rol spelen bij het dekken van de marktvraag, een aanzienlijke marktmacht genieten op markten waar sprake is van capaciteitsbeperkingen. In dit geval leidt het onvermogen van de concurrenten om de volledige marktvraag te dekken ertoe dat Novelis reeds vóór de transactie over marktmacht beschikt. Door de capaciteit van Aleris te verwerven, zou Novelis met nog minder capaciteit van concurrenten te maken krijgen en zou zij een centrale rol spelen voor een nog groter aandeel van de marktvraag.

(33)

Wat de reservecapaciteiten betreft, is uit het marktonderzoek gebleken dat deze beperkt zijn en waarschijnlijk verder zullen afnemen. Bovendien lijkt een groot deel van de reservecapaciteiten tot Novelis te behoren.

(34)

Na de transactie zou de gefuseerde entiteit niet alleen een groot deel van de markt controleren (in termen van omzet en capaciteit), maar zou zij ook te doen hebben met concurrenten met een beperkte capaciteit (en beperkte reservecapaciteit) in vergelijking met de marktvraag. Daardoor zou de gefuseerde entiteit na de transactie de prijzen kunnen te verhogen, aangezien de concurrenten niet in staat zouden zijn het aanbod snel en adequaat uit te breiden.

(35)

Formele, structurele en ad-hocbanden met concurrenten die reeds vóór de transactie bestaan, kunnen de concurrentie afzwakken, aangezien zij ertoe leiden dat concurrenten een gedeeld belang hebben in een bepaald marktresultaat. Na de transactie zal het relatieve belang van deze bestaande banden op de markt toenemen.

(36)

De toegangsdrempels zijn hoog, aangezien de productie van aluminium carrosserieplaatwerk specifieke apparatuur vereist, alsmede aanzienlijke investeringen en tijd voor de installatie en het bereiken van de volledige capaciteit. Bovendien ondervinden nieuwkomers aanzienlijke moeilijkheden om zich als geloofwaardige alternatief te vestigen, omdat er een aanzienlijke hoeveelheid industriële knowhow nodig is voor de hoogwaardige segmenten van de markt, waar beide partijen actief zijn. Daarom zou de concurrentiedruk van nieuwe marktdeelnemers op de gefuseerde entiteit beperkt zijn.

(37)

De invoer in de EER oefent geen toereikende concurrentiedruk op de gefuseerde entiteit uit. In tegenstelling tot wat de aanmeldende partij aanvoert, blijkt uit het marktonderzoek dat de vermeende concurrentiedruk van Chinese leveranciers, voor zover die al bestaat, beperkt is en naar verwachting in de nabije toekomst niet significant zal toenemen.

(38)

Daarom is de Commissie van mening dat de concurrenten niet het vermogen of de stimulans hebben om zodanig op een prijsverhoging te reageren dat de negatieve effecten van de transactie kunnen worden gecompenseerd.

De negatieve effecten van de transactie worden waarschijnlijk niet gecompenseerd door de afnemersmacht

(39)

Hoewel de afnemers van de partijen vaak veeleisende kopers zijn die hun aankopen via aanbestedingen organiseren, ondervinden zij voorafgaand aan de transactie al vaak moeilijkheden om aanzienlijke volumes bij andere leveranciers te betrekken. Dit is te wijten aan een aantal redenen, waaronder de verschillende productiecapaciteiten van elke leverancier, de kwalificatievereisten, de bestaande leveringsovereenkomsten en de bestaande langetermijnrelaties tussen sommige afnemers en leveranciers en, met name, de beperkte beschikbare capaciteit op de markt.

(40)

Na de transactie zou één geloofwaardige leverancier minder ter beschikking staan van de afnemers, die dus nog minder mogelijkheden zouden hebben om volumes bij een andere leverancier te betrekken in geval van een prijsverhoging.

Conclusies

(41)

De Commissie concludeert dat de transactie de daadwerkelijke mededinging op de markt voor de productie en levering van aluminium carrosserieplaatwerk in de EER op significante wijze zou belemmeren, omdat de transactie een machtspositie op de relevante markt in het leven zou roepen of versterken. In elk geval zou de transactie ook leiden tot horizontale, niet-gecoördineerde effecten met betrekking tot de productie en levering van aluminium carrosserieplaatwerk in de EER als gevolg van het wegvallen van een belangrijke concurrentiedruk.

V.4.   Corrigerende maatregelen

(42)

Zoals uiteengezet in de punten 11, 12 en 13, hebben de partijen op 9 augustus 2019 verbintenissen aangeboden, gevolgd door een herziening van deze verbintenissen op 13 augustus 2019. Na bestudering van de resultaten van het marktonderzoek hebben de partijen op 3 september 2019 de definitieve verbintenissen aangeboden.

(43)

De definitieve verbintenissen bestaan in de afstoting door Aleris van i) haar bedrijfsonderdeel met betrekking tot aluminium carrosserieplaatwerk, en ii) het overige bedrijfsonderdeel met betrekking tot gewalste platte producten in Duffel, België (de “fabriek in Duffel”) (hierna samen het “afgestoten bedrijfsonderdeel” genoemd) aan een onafhankelijke koper met bewezen expertise in de sector aluminium en/of gewalste platte producten, onder voorbehoud van goedkeuring door de Commissie.

(44)

Het afgestoten bedrijfsonderdeel produceert momenteel aluminium carrosserieplaatwerk en een aantal gewalste platte standaardproducten (bijvoorbeeld voor samengestelde buizen, gevels van gebouwen, vloerverwarming en andere toepassingen).

(45)

Het afgestoten bedrijfsonderdeel omvat immateriële activa, zoals intellectuele eigendom die nodig is om het afgestoten bedrijfsonderdeel te exploiteren, alsook licenties, vergunningen en toelatingen van het bedrijfsonderdeel. Het omvat voorts contracten, huurovereenkomsten en verplichtingen, waaronder leveringsovereenkomsten en lijsten van afnemers, contracten met afnemers en inkooporders. Het omvat ook personeel en stafpersoneel dat noodzakelijk is voor de exploitatie en de levensvatbaarheid van het afgestoten bedrijfsonderdeel. Alle O&O-activiteiten in verband met carrosserieplaatwerk in de EER maken eveneens deel uit van het afgestoten bedrijfsonderdeel.

(46)

Het afgestoten bedrijfsonderdeel is een geïntegreerd bedrijfsonderdeel dat de hele productieketen beslaat, van het gieten van plakken tot het walsen en afwerken van aluminium carrosserieplaatwerk. Hoewel het afgestoten bedrijfsonderdeel bepaalde beperkte upstreamleveringen van de gefuseerde entiteit nodig heeft voor bepaalde beperkte eigen upstreamleveringen, omvatten de definitieve verbintenissen overgangsregelingen en financiering voor een investering die de onafhankelijkheid van de fabriek ook met betrekking tot deze beperkte hoeveelheden verder zal bevorderen.

(47)

Zoals het marktonderzoek heeft bevestigd, komen de definitieve verbintenissen tegemoet aan de mededingingsbezwaren van de Commissie, omdat zij de overlapping van de partijen op de markt voor de productie en levering van aluminium carrosserieplaatwerk in de EER volledig wegnemen.

(48)

Uit het marktonderzoek is ook gebleken dat de definitieve verbintenissen levensvatbaar en concurrerend zijn, omdat zij bestaan uit activa die de gehele waardeketen van het gieten van plakken tot de afwerking van aluminium carrosserieplaatwerk bestrijken.

VI.   CONCLUSIE

(49)

Om de bovengenoemde redenen luidt de conclusie van het besluit dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de interne markt of een wezenlijk deel daarvan niet op significante wijze zal belemmeren.

(50)

Derhalve dient de concentratie overeenkomstig artikel 2, lid 2, en artikel 8, lid 2, van de concentratieverordening en artikel 57 van de EER-overeenkomst verenigbaar te worden verklaard met de interne markt en de werking van de EER-overeenkomst.

(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.


V Bekendmakingen

BESTUURLIJKE PROCEDURES

Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

2.2.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 36/16


MEDEDELING VAN SUBSIDIETOEKENNING

Oproep tot het indienen van voorstellen — ref: GP/DSI/ReferNet_FPA/002/20

ReferNet — Cedefops Europese expertisenetwerk op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding

(2021/C 36/09)

1.   Aanbestedende dienst

Cedefop — Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

T.a.v.: mevr. Pascaline Descy

Europe 123

570 01 Thermi (Thessaloniki)

GRIEKENLAND

Contactpersoon:

Mevr. Clotilde Assumel-Lurdin

Tel. +30 2310490287

E-mail: c4t-services@cedefop.europa.eu

Vorige publicatie: PB C 327 van 5.10.2020, blz. 16.

2.   Subsidietoekenning

Naam begunstigde

Adres

Nummer kaderpartnerschapsovereenkomst (KPO)

Looptijd KPO

Datum van ondertekening KPO

Nummer specifieke subsidieovereenkomst (SSO) (2016)

Looptijd SSO

Datum van ondertekening SSO

Subsidiebedrag (EUR)

Bruxelles Formation (Institut Bruxellois Francophone pour la Formation Professionnelle)

Stallestraat 67

1180 Brussel België

2020-FPAl/GP/DSI/ReferNet_FPA/002/20

36 maanden

5.1.2021

2021-0039

12 maanden

18.1.2021

33 625


PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSPOLITIEK

Europese Commissie

2.2.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 36/18


Bericht tot wijziging van het bericht van inleiding van een antidumpingprocedure betreffende de invoer van gewalste platte aluminiumproducten van oorsprong uit de Volksrepubliek China

(2021/C 36/10)

Op 14 augustus 2020 heeft de Commissie een bericht van inleiding van een antidumpingprocedure betreffende de invoer van gewalste platte aluminiumproducten van oorsprong uit de Volksrepubliek China (1) (“bericht van 14 augustus 2020”) bekendgemaakt. Vervolgens hebben belanghebbenden de Commissie erop gewezen dat het nooit de bedoeling was om een bepaalde productcategorie die moet worden ingedeeld onder de GN-codes 7606 11 10 en 7606 12 20 onder de productomschrijving te laten vallen.

Om verwarring te voorkomen, moest ook de definitie van de uit te sluiten producten, namelijk die voor gebruik als carrosseriepanelen in de automobielindustrie, worden verduidelijkt.

Bijgevolg wijzigt de Commissie hierbij het bericht van 14 augustus 2020 om de reële strekking van het lopende onderzoek weer te geven. Belanghebbenden vinden nadere informatie in een mededeling in het dossier.

1.   Onderzocht product

De omschrijving van het onderzochte product in punt 2 van het bericht van 14 augustus 2020, die luidt:

“Dit onderzoek heeft betrekking op gewalste platte aluminiumproducten, al dan niet gelegeerd, ook indien verder bewerkt dan het gewalste platte product,

opgerold of in opgerolde strippen, als op maat gesneden bladen of in de vorm van cirkels, met een dikte van 0,2 mm of meer doch niet meer dan 6 mm;

in platen, met een dikte van meer dan 6 mm;

opgerold of in opgerolde strippen, met een dikte van 0,03 mm of meer doch minder dan 0,2 mm;

(“het onderzochte product”).

De volgende producten blijven buiten beschouwing:

materiaal uit aluminium voor rompen van drankblikjes, voor bodems van drankblikjes en voor lipjes van drankblikjes, momenteel ingedeeld onder de GN-codes 7606 12 11 en 7606 12 19;

gewalste platte aluminiumproducten, gelegeerd, ook indien verder bewerkt dan het gewalste platte product, met een dikte van 0,2 mm of meer doch niet meer dan 6 mm, voor gebruik als carrosseriepanelen in de automobielindustrie, momenteel ingedeeld onder de GN-codes ex 7606 12 92, ex 7606 12 93, ex 7606 12 99 en ex 7606 92 00;

gewalste platte aluminiumproducten, gelegeerd, ook indien verder bewerkt dan het gewalste platte product, met een dikte van 0,8 mm of meer, voor gebruik bij de fabricage van onderdelen voor vliegtuigen, momenteel ingedeeld onder de GN-codes ex 7606 12 92, ex 7606 12 93, ex 7606 12 99 en ex 7606 92 00.”.

Tijdens het onderzoek is het de Commissie duidelijk geworden dat sommige marktdeelnemers de formulering van de omschrijving van het onderzochte product mogelijk verkeerd hebben geïnterpreteerd.

moet als volgt worden gelezen:

“Dit onderzoek heeft betrekking op gewalste platte aluminiumproducten, al dan niet gelegeerd, ook indien verder bewerkt dan het gewalste platte product, niet op een drager, zonder interne lagen van ander materiaal,

opgerold of in opgerolde strippen, als op maat gesneden bladen of in de vorm van cirkels, met een dikte van 0,2 mm of meer doch niet meer dan 6 mm;

in platen, met een dikte van meer dan 6 mm;

opgerold of in opgerolde strippen, met een dikte van 0,03 mm of meer doch minder dan 0,2 mm;

(“het onderzochte product”).

De volgende producten blijven buiten beschouwing:

materiaal uit aluminium voor rompen van drankblikjes, voor bodems van drankblikjes en voor lipjes van drankblikjes;

gewalste platte aluminiumproducten, gelegeerd, ook indien verder bewerkt dan het gewalste platte product, met een dikte van 0,2 mm of meer doch niet meer dan 6 mm, voor gebruik als carrosseriepanelen in de automobielindustrie;

gewalste platte aluminiumproducten, gelegeerd, ook indien verder bewerkt dan het gewalste platte product, met een dikte van 0,8 mm of meer, voor gebruik bij de fabricage van onderdelen voor vliegtuigen.”.

2.   Verduidelijking betreffende de GN-codes

De verwijzing naar GN-en Taric-codes, die uitsluitend ter informatie worden vermeld in punt 3, eerste alinea, van het bericht van 14 augustus 2020, luidende:

“Het product dat met dumping zou worden ingevoerd, is het onderzochte product, momenteel ingedeeld onder de GN-codes 7606 11 10, 7606 11 91, 7606 11 93, 7606 11 99, 7606 12 20, ex 7606 12 92 (Taric-code 7606129295), ex 7606 12 93 (Taric-code 7606129386), ex 7606 12 99 (Taric-codes 7606129925 en 7606129986), 7606 91 00, ex 7606 92 00 (Taric-code 7606920086) en ex 7607 11 90 (Taric-codes 7607119044, 7607119048, 7607119051, 7607119053, 7607119060, 7607119071, 7607119073, 7607119075, 7607119077, 7607119091, 7607119093), van oorsprong uit de Volksrepubliek China (“de VRC” of “het betrokken land”). De GN-codes en de Taric codes worden slechts ter informatie vermeld.”

moet als volgt worden gelezen:

“Het product dat met dumping zou worden ingevoerd, is het onderzochte product, momenteel ingedeeld onder de GN-codes ex 7606 11 10 (Taric-codes 7606111025, 7606111086), ex 7606 11 91 (Taric-codes 7606119125, 7606119186), ex 7606 11 93 (Taric-codes 7606119325, 7606119386), ex 7606 11 99 (Taric-codes 7606119925, 7606119986), ex 7606 12 20 (Taric-codes 7606122025, 7606122086), ex 7606 12 92 (Taric-codes 7606129225, 7606129295), ex 7606 12 93 (Taric-code 7606129386), ex 7606 12 99 (Taric-codes 7606129925 en 7606129986), ex 7606 91 00 (Taric-codes 7606910025, 7606910086), ex 7606 92 00 (Taric-codes 7606920025, 7606920086), ex 7607 11 90 (Taric-codes 7607119044, 7607119048, 7607119051, 7607119053, 7607119065, 7607119071, 7607119073, 7607119075, 7607119077, 7607119091, 7607119093) en ex 7607 19 90 (Taric-codes 7607199075, 7607199086), van oorsprong uit de Volksrepubliek China (“de VRC” of “het betrokken land”). De GN-codes en de Taric codes worden slechts ter informatie vermeld.”.


(1)  PB C 268 van 14.8.2020, blz. 5.


PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

Europese Commissie

2.2.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 36/20


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.10116 — ION/NN/bpfBOUW/IRP JV)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2021/C 36/11)

1.   

Op 25 januari 2021 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

ION Real Estate Services NV (“ION”, België), die onder zeggenschap staat van ION Holding BV (België);

REI Investment Belgium I BV (“NN”, Nederland), die deel uitmaakt van NN Group NV (Nederland);

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (“bpfBOUW”, Nederland); en

ION Residential Platform NV (“IRP JV”, België).

ION, NN en bpfBOUW verkrijgen gezamenlijke zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, punt b), en artikel 3, lid 4, van de concentratieverordening over IRP JV.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen in een nieuw opgerichte onderneming die een joint venture vormt.

2.   

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

ION: ontwikkelaar van residentieel (o.a. appartementen en huizen, studenten- en seniorenwoningen) en commercieel (o.a. gemengde stedelijke projecten, kantoorgebouwen en winkelruimten) vastgoed in België;

NN: aanbieder van pensioen- en verzekeringsproducten, alsook vermogensbeheer en bankdiensten;

bfpBOUW: Nederlands pensioenfonds opgericht door werkgeversorganisaties en werknemers in de bouwsector;

IRP JV: gespecialiseerd vastgoedinvesteringsfonds voor de bouw van een duurzame residentiële vastgoedportefeuille op lange termijn (buy-and-hold-strategy) in bepaalde stadsdelen in België.

3.   

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.   

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.10116 — ION/NN/bpfBOUW/IRP JV

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (“de concentratieverordening”).

(2)  PB C 366 van 14.12.2013, blz. 5.


ANDERE HANDELINGEN

Europese Commissie

2.2.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 36/22


Bekendmaking van het in artikel 94, lid 1, punt d), van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde enig document en van de verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier voor een naam in de wijnsector

(2021/C 36/12)

Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 98 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad (1) uiterlijk twee maanden na deze bekendmaking bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag.

ENIG DOCUMENT

“MUŠKAT MOMJANSKI/MOSCATO DI MOMIANO”

PDO-HR-02109

Datum van de aanvraag: 15.9.2015

1.   Naam waarvoor de registratie wordt aangevraagd

Muškat momjanski (Kroatisch)

Moscato di Momiano (Italiaans)

2.   Type geografische aanduiding

BOB — beschermde oorsprongsbenaming

3.   Categorieën wijnbouwproducten

1.

Wijn

4.   Beschrijving van de wijn(en)

Wijn (“Kvalitetno vino KZP” (kwaliteitswijn van gecontroleerde geografische oorsprong) en “Vrhunsko vino KZP” (superieure kwaliteitswijn van gecontroleerde geografische oorsprong))

De wijnen van druiven die tijdens de gebruikelijke oogsttijd worden geplukt, zijn kristalhelder, groenachtig-geel tot goudgeel van kleur, met een matig hoog tot hoog alcoholgehalte, een evenwichtige zuurheid, een hoog niveau van extract en een uitgesproken floraal en fruitig aroma met dominante muskaatkenmerken.

Het maximaal toegestane zwaveldioxidegehalte bedraagt 200 mg/l voor wijnen met een restsuikergehalte van maximaal 5 g/l, en 250 mg/l voor wijnen met een restsuikergehalte van meer dan 5 g/l.

Maximaal totaal alcoholgehalte — de maximumwaarden die in de desbetreffende wetgeving zijn vastgesteld, zijn van toepassing.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

11,5

Minimale totale zuurgraad

4 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

16,7

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

250

Wijn (“Kvalitetno vino KZP” (kwaliteitswijn van gecontroleerde geografische oorsprong) en “Vrhunsko vino KZP — Arhivsko vino” (superieure kwaliteitswijn van gecontroleerde geografische oorsprong — reservewijn))

De reservewijnen worden gekenmerkt door intense tinten van geel, een complex aroma dat het gevolg is van het rijpingsproces en een typisch boeket van rijpe witte wijnen, samen met de alomtegenwoordige muskaattoets. De wijnen hebben een aangename, harmonieuze en complexe smaak en een kenmerkend rijk, retronasaal aroma met milde tot matig intense toetsen van rijp fruit, bloesem en, in sommige gevallen, honing en noten.

Het maximaal toegestane zwaveldioxidegehalte bedraagt 200 mg/l voor wijnen met een restsuikergehalte van maximaal 5 g/l, en 250 mg/l voor wijnen met een restsuikergehalte van meer dan 5 g/l.

Maximaal totaal alcoholgehalte — de maximumwaarden die in de desbetreffende wetgeving zijn vastgesteld, zijn van toepassing.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

11,5

Minimale totale zuurgraad

4 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

16,7

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

250

Wijn (“Kvalitetno vino KZP” (kwaliteitswijn van gecontroleerde geografische oorsprong) en “Vrhunsko vino KZP — Desertno vino” (superieure kwaliteitswijn van gecontroleerde geografische oorsprong — dessertwijn))

De dessertwijnen hebben intense tinten van geel, een hoger alcoholgehalte en een complexe, rijke geur en smaak met een dominant aroma van gedroogd en ingedroogd fruit (rozijnen, gedroogde vijgen), en soms honing, terwijl ze hun muskaattoetsen behouden. De wijnen hebben een aangename, langdurige smaak en een hoog niveau van extract; ze hebben een volle body en zijn matig tot zeer zoet, met een fijn retronasaal aroma dat wordt gedomineerd door toetsen van rijp, gedroogd en ingedroogd fruit en, in sommige gevallen, van honing en likeur.

Het maximaal toegestane zwaveldioxidegehalte bedraagt 200 mg/l voor wijnen met een restsuikergehalte van maximaal 50 g/l, en 300 mg/l voor wijnen met een restsuikergehalte van meer dan 50 g/l.

Maximaal totaal alcoholgehalte — de maximumwaarden die in de desbetreffende wetgeving zijn vastgesteld, zijn van toepassing.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

11,5

Minimale totale zuurgraad

4 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

30

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

300

5.   Wijnbereidingsprocedés

a.   Essentiële oenologische procedés

Ligging van de wijngaarden

Teeltwijze

De wijngaarden mogen alleen worden aangeplant op flysch-bodems. De wijnstokken mogen niet worden geteeld op terra rossa-bodems.

Plantdichtheid

Teeltwijze

Wijngaarden die zijn aangeplant vanaf 2015, moeten minstens 4 000 wijnstokken per hectare hebben, op basis van hun effectieve oppervlakte. Wijngaarden die op terrassen zijn aangeplant vanaf 2015, moeten minstens 3 500 wijnstokken per hectare hebben, op basis van hun effectieve oppervlakte. Voor wijngaarden die vóór 2015 zijn aangeplant, gelden er geen beperkingen wat het aantal wijnstokken per hectare betreft.

Het leiden van wijnstokken

Teeltwijze

De enige toegestane manieren om wijnstokken te leiden, zijn enkele of dubbele systemen op lange stokken (armen) met of zonder uitlopers.

Oogsten van de druiven

Teeltwijze

De druiven worden uitsluitend manueel geoogst.

Productie van wijn (“Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom” (kwaliteitswijn van gecontroleerde geografische oorsprong))

Toepasselijke beperkingen op de wijnbereiding

Het minimaal natuurlijk alcoholgehalte in volumeprocent van de wijnen is 11,5 % vol. Het minimaal natuurlijk alcoholgehalte in volumeprocent van wijnen die de aanvullende traditionele aanduiding “desertno vino” (dessertwijn) dragen, is 16 % vol.

In jaren met ongunstige weersomstandigheden mag de wijn worden gezoet, op voorwaarde dat de gezoete wijn geen verrijkingsproces heeft ondergaan. Het totale alcoholgehalte in volumeprocent van de wijn mag met maximaal 2 % worden verhoogd door het suikergehalte te verhogen via de toevoeging van druivenmost, geconcentreerde druivenmost of gerectificeerde geconcentreerde druivenmost (die afkomstig moet zijn van dezelfde wijnbouwstreek als de wijn die wordt gezoet).

Productie van wijn (“Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom” (superieure kwaliteitswijn van gecontroleerde geografische oorsprong))

Toepasselijke beperkingen op de wijnbereiding

Het minimaal natuurlijk alcoholgehalte in volumeprocent is 11,5 % vol. Het minimaal natuurlijk alcoholgehalte in volumeprocent van wijnen die de aanvullende traditionele aanduiding “desertno vino” (dessertwijn) dragen, is 16 % vol.

De wijn mag niet worden verrijkt of gezoet, aangezuurd of ontzuurd.

b.   Maximumopbrengsten

“Muškat momjanski/Moscato di Momiano” BOB, met inbegrip van “Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom” (kwaliteitswijn van gecontroleerde geografische oorsprong)

10 000 kilogram druiven per hectare

“Muškat momjanski/Moscato di Momiano” BOB, met inbegrip van “Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom” (kwaliteitswijn van gecontroleerde geografische oorsprong)

70 hectoliter per hectare

“Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom” (superieure kwaliteitswijn van gecontroleerde geografische oorsprong)

10 000 kilogram druiven per hectare

“Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom” (superieure kwaliteitswijn van gecontroleerde geografische oorsprong)

60 hectoliter per hectare

6.   Afgebakend geografisch gebied

Het gebied met BOB “Muškat momjanski/Moscato di Momiano” omvat de stad Momjan en het omliggende gebied, en ligt binnen de volgende grenzen: de Kremenje-Oskoruš-weg die begint in de plaats Kremenje tot de bocht richting de plaats Dramac, waar de grens de weg naar de plaats Dramac volgt; 200 meter ten zuiden van Dramac buigt de grens in westelijke/noordwestelijke richting vanaf die weg af tot een hoogte van 50 meter boven de zeespiegel; vanaf dat punt gaat de grens in noord- en noordoostelijke richting verder op een hoogte van 50 meter boven de zeespiegel en ten noordoosten van Dramac stijgt de hoogte van de grens van 50 meter tot 180 meter boven de zeespiegel; hij gaat verder op een hoogte van 180 meter boven de zeespiegel ten noorden van de plaatsen Merišće en Oskoruš in de richting van de plaats Brič, waar hij in plaatsen op dat stukje samenvalt met de landsgrens tussen de Republiek Kroatië en de Republiek Slovenië (waar de grens meer dan 180 meter boven de zeespiegel ligt); ten noorden van de plaats Brič verwijdert de grens van het gebied BOB “Muškat momjanski/Moscato di Momiano” zich van de landsgrens met de Republiek Slovenië en loopt deze over een afstand van 500 meter ten noordoosten van de weg die van de plaats Brič naar de plaats Stancija Vigini gaat; op een punt 500 meter ten oosten van Stancija Vigini gaat de grens verder zuidwaarts tot een hoogte van 300 meter; op dat punt gaat de grens verder in westelijke richting op een hoogte van 300 meter boven de zeespiegel; op de plaats waar die hoogte de weg raakt die gaat van de plaats Črnci naar de plaats Marušići, gaat de grens verder langs die weg in zuidelijke richting tot de plaats Marušići en vervolgens langs die weg tot de plaats Kremenje.

7.   Voornaamste wijndruivenras(sen)

Muscat Blanc à Petits Grains/Moscato di Canelli

8.   Beschrijving van het (de) verband(en)

“Muškat momjanski/Moscato di Momiano” is een traditioneel gebruikte naam waarin, overeenkomstig artikel 93, lid 2, punten a) en b), van Verordening (EU) nr. 1308/2013, de naam van het druivenras (Muškat/Moscato, van het ras Muscat Blanc à Petits Grains) wordt gecombineerd met de naam van het geografische gebied (momjanski/di Momiano, afgeleid van de stad Momjan gelegen in het noordelijke gedeelte van het schiereiland Istrië). Hoewel het ras Muscat Blanc à Petits Grains in meerdere of mindere mate traditioneel geteeld wordt in verschillende gebieden van Istrië, staat Momjan al lang bekend als een typische plaats voor de productie van deze wijn. Dankzij het imago van de wijn als een traditioneel product, de talrijke prijzen en onderscheidingen die deze heeft gewonnen op wijnwedstrijden en -shows en zijn aanzienlijke marktaandeel van hoge kwaliteit heeft de traditionele naam “Muškat momjanski/Moscato di Momiano” al vele jaren een hoog consumentenprofiel. Bovendien kreeg de “Muškat momjanski”-wijn in 1997, op basis van een verslag van de Faculteit Agronomie van de Universiteit van Zagreb, bescherming onder deze naam in het kader van de “Bescherming van kwaliteitswijnen van gecontroleerde geografische oorsprong” waarin de toen geldende wijnwet voorzag.

Rassen

De traditionele aard en de specifieke kenmerken van de teelt van het ras Muscat Blanc à Petits Grains in het gebied van Momjan worden ook aangetoond door de specifieke genenpool van het ras, dat traditioneel in dit gebied wordt geteeld. Het ras wordt gekenmerkt door relatief kleine druiven, een hoger aandeel schil op elke druif, trossen die minder dicht opeengepakt zijn en minder wegen, een lagere opbrengst, een grotere weerstand tegen grauwe schimmel en een hoger aandeel suiker en aromatische stoffen in de druiven, in vergelijking met de standaardgenenpool van dit ras.

Klimaat, bodem en reliëf

Het specifieke klimaat van het gebied van de BOB “Muškat momjanski/Moscato di Momiano”, dat zowel maritieme als continentale invloeden combineert, samen met het goede niveau van rijpheid van de druiven, leidt tot een grotere concentratie en tot een minder grote aantasting van de primaire rassenaroma’s in de druiven tijdens de rijpingsperiode, wat aanzienlijk bijdraagt tot de hoge kwaliteit van de wijnen van de BOB “Muškat momjanski/Moscato di Momiano”. Bovendien zorgt het continentale klimaat met zijn lagere luchttemperaturen dan in de omliggende kustgebieden er vooral ’s nachts voor dat de totale zuurheid van de druiven (vooral appelzuur) grotendeels wordt bewaard in deze wijn, wat zich rechtstreeks vertaalt in de frisse smaak van de wijn uit het gebied van de BOB “Muškat momjanski/Moscato di Momiano”. Dit kenmerk is van groot belang voor wijnen met een hoog restsuikergehalte, aangezien een geschikt aandeel organische zuren ervoor zorgt dat ze een harmonieuze smaak hebben. Bovendien zorgen de gunstige (matig hoge) temperaturen, vooral overdag, die worden gegenereerd door het effect van het maritieme/mediterrane klimaat, ervoor dat de druiven voldoende rijpen en een goed suikergehalte behouden; dat is essentieel om de wijnen van het ras Muscat Blanc à Petits Grains een volle smaak te geven, vooral de wijnen met een hoog restsuikergehalte.

De bodem op flysch (rendzina), met zijn hogere carbonaatgehalte, tempert de robuuste aard van de wijnstok en draagt op die manier bij tot zijn evenwichtige groei. Bovendien creëert deze bodem een gunstig microklimaat rond de druiventrossen, d.w.z. matige blootstelling aan zonlicht. Dit heeft een gunstig effect op de synthese van aromatische verbindingen in de druiven en levert een significante bijdrage aan de hoge kwaliteit van aromatische wijnen zoals die van de BOB “Muškat momjanski/Moscato di Momiano”, waarvan de aromatische kenmerken onder deze omstandigheden bijzonder uitgesproken zijn. Bovendien levert de matige blootstelling van de druiventrossen aan zonlicht een gunstige verhouding tussen suikers en organische zuren in de druiven op. Een specifieke eigenschap van rendzina is het hoge aandeel kleideeltjes in de bodem. Die klei zorgt ervoor dat de bodem het water lang vasthoudt, zodat tijdens de lange perioden zonder regenval water beschikbaar is voor de wijnstokken. Door de afwezigheid van waterstress in de wijnstokken en de ononderbroken productie van assimilaten in die omstandigheden blijven de druiven rijpen en een voldoende hoog gehalte aan suikers, organische zuren en aromatische verbindingen ontwikkelen — die een belangrijke rol spelen in de kwaliteit van de wijn — zelfs wanneer er gedurende lange perioden tijdens het groeiseizoen geen regen valt.

Het zachtjes glooiende landschap in het gebied van de BOB “Muškat momjanski/Moscato di Momiano” zorgt voor een goede, regelmatige luchtcirculatie. Hierdoor vermindert de hoeveelheid gevormde dauw en verdampt die sneller. Ook regendruppels op de bovengrondse delen van de wijnstok drogen sneller op, waardoor de ontwikkeling van ziekten op de wijnstok, vooral grauwe schimmel, wordt voorkomen of beperkt. Dit is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de druiven beter en vollediger rijpen. De afwezigheid, of een minder uitgesproken ontwikkeling, van grauwe schimmel betekent immers dat de druiven langer op de wijnstok kunnen worden gehouden, zodat ze een geschikte rijpheid bereiken en voldoende hoge gehalten aan chemische ingrediënten kunnen opstapelen die belangrijk zijn voor de kwaliteit van deze wijn, met name de suikers, de organische zuren en de aromatische verbindingen in de druiven.

Al deze natuurlijke factoren zijn aanwezig in het kleine gebied van de BOB “Muškat momjanski/Moscato di Momiano” en vormen de specifieke, unieke omstandigheden voor het produceren van druiven en wijnen van zeer hoge en herkenbare kwaliteit.

Menselijke factoren

De menselijke factoren die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het specifieke karakter van de druiven en wijnen uit het gebied van de BOB “Muškat momjanski/Moscato di Momiano”, zijn het feit dat de enten voor het vermenigvuldigen van het plantgoed gedurende tientallen jaren uitsluitend werden geselecteerd uit wijnstokken van topkwaliteit afkomstig uit wijngaarden in het gebied van Momjan, precies wegens het specifieke karakter en de kwaliteit van de originele genenpool; de traditionele teeltwijze door middel van systemen met lage belasting en lange stokken, of een combinatie van korte en lange stokken, samen met de traditionele beperking van de opbrengsten; de systematische verwijdering van ongewenste scheuten; de verwijdering van bladeren; en de verwijdering van zijscheuten en het snoeien van scheuten om een gunstig microklimaat binnen de wijnstok te creëren, dat essentieel is om voldoende hoge niveaus van suikers, organische zuren en aromatische verbindingen in de druiven te verkrijgen. Daarnaast staan de wijnbereidingsprocedés garant voor de maximale instandhouding van de specifieke, hoofdzakelijk rasgebonden aroma’s in de wijn van de BOB “Muškat momjanski/Moscato di Momiano”. Het beste bewijs van de bijzondere kwaliteit van de wijnen van de BOB “Muškat momjanski/Moscato di Momiano” die in dit gebied worden geproduceerd, is het feit dat ze al honderd jaar herkenbaar en vermaard zijn. Getuige daarvan zijn de talrijke historische bronnen; de evenementen in verband met Muškat die traditioneel plaatsvinden in Momjan; de vele prijzen en onderscheidingen die de wijnen te beurt vielen tijdens nationale en internationale wedstrijden en shows; en het aanzienlijke aantal wijnbouwers en wijnbouwersfamilies in dit gebied, die deze wijn al generaties lang produceren.

Het gebied van de BOB “Muškat momjanski/Moscato di Momiano”, met zijn unieke combinatie van natuurlijke en menselijke factoren, is duidelijk een specifiek agro-ecologisch gebied waar hoogwaardige wijnen met bijzondere kenmerken worden geproduceerd.

9.   Andere essentiële voorwaarden

GEEN

Link naar het productdossier

https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/hrana/zastita_oznaka_izvrsnosti_vina//Specifikacija_proizvoda_Muskat_momjanski.pdf


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.