ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 104

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

63e jaargang
31 maart 2020


Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2020/C 104/01

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.9789 — CMA CGM/CMP/Terminal Link) ( 1 )

1


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2020/C 104/02

Wisselkoersen van de euro — 30 maart 2020

2

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2020/C 104/03

Bekendmaking van een bijwerking van de lijst van nationale normalisatie-instellingen krachtens artikel 27 van Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese normalisatie

3


 

V   Bekendmakingen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2020/C 104/04

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9766 — APG/CalSTRS/Munich RE/Astoria I & II) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

7

2020/C 104/05

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9775 — Global Payments/CaixaBank/MoneyToPay) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

9


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

 


II Mededelingen

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europese Commissie

31.3.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 104/1


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak M.9789 — CMA CGM/CMP/Terminal Link)

(Voor de EER relevante tekst)

(2020/C 104/01)

Op 18 maart 2020 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de interne markt te verklaren. Dit besluit is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1). De volledige tekst van het besluit is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling Fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebesluiten op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector,

in elektronische vorm op de EUR-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl) onder document nr. 32020M9789. EUR-Lex biedt onlinetoegang tot de communautaire wetgeving.


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.


IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europese Commissie

31.3.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 104/2


Wisselkoersen van de euro (1)

30 maart 2020

(2020/C 104/02)

1 euro =


 

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,1034

JPY

Japanse yen

119,34

DKK

Deense kroon

7,4667

GBP

Pond sterling

0,88900

SEK

Zweedse kroon

11,0375

CHF

Zwitserse frank

1,0571

ISK

IJslandse kroon

154,30

NOK

Noorse kroon

11,6888

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

CZK

Tsjechische koruna

27,315

HUF

Hongaarse forint

358,72

PLN

Poolse zloty

4,5509

RON

Roemeense leu

4,8278

TRY

Turkse lira

7,2475

AUD

Australische dollar

1,8021

CAD

Canadese dollar

1,5626

HKD

Hongkongse dollar

8,5559

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

1,8405

SGD

Singaporese dollar

1,5732

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 351,52

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

19,7286

CNY

Chinese yuan renminbi

7,8337

HRK

Kroatische kuna

7,6265

IDR

Indonesische roepia

18 088,04

MYR

Maleisische ringgit

4,7806

PHP

Filipijnse peso

56,196

RUB

Russische roebel

88,1385

THB

Thaise baht

36,081

BRL

Braziliaanse real

5,6511

MXN

Mexicaanse peso

26,2460

INR

Indiase roepie

83,5000


(1)  Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.


INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

31.3.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 104/3


Bekendmaking van een bijwerking van de lijst van nationale normalisatie-instellingen krachtens artikel 27 van Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese normalisatie

(2020/C 104/03)

1.   BELGIË

NBN

Bureau de normalisation

Bureau voor Normalisatie

CEB/BEC

Comité électrotechnique belge

Belgisch Elektrotechnisch Comité

2.   BULGARIJE

БИС

Български институт за стандартизация

3.   TSJECHIË

ÚNMZ

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

4.   DENEMARKEN

DS

Fonden Dansk Standard

5.   DUITSLAND

DIN

Deutsches Institut für Normung e.V.

DKE

Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE

6.   ESTLAND

EVS

Eesti Standardikeskus

TTJA

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

7.   IERLAND

NSAI

National Standards Authority of Ireland

8.   GRIEKENLAND

ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα Τυποποίησης ΕΛΟΤ

9.   SPANJE

UNE

Asociación Española de Normalización

10.   FRANKRIJK

AFNOR

Association française de normalisation

11.   KROATIË

HZN

Hrvatski zavod za norme

12.   ITALIË

UNI

Ente Nazionale Italiano di Unificazione

CEI

Comitato Elettrotecnico Italiano

13.   CYPRUS

CYS

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (Cyprus Organisation for Standardisation)

14.   LETLAND

LVS

Latvijas standarts

15.   LITOUWEN

LST

Lietuvos standartizacijos departamentas

16.   LUXEMBURG

ILNAS

Institut luxembourgeois de normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services

17.   HONGARIJE

MSZT

Magyar Szabványügyi Testület

18.   MALTA

MCCAA

L-Awtorita’ ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur

19.   NEDERLAND

NEN

Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut

NEC

Stichting Koninklijk Nederlands Elektrotechnisch Comité

20.   OOSTENRIJK

ASI

Austrian Standards International – Standardisierung und Innovation

OVE

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

21.   POLEN

PKN

Polski Komitet Normalizacyjny

22.   PORTUGAL

IPQ

Instituto Português da Qualidade

23.   ROEMENIË

ASRO

Asociaţia de Standardizare din România

24.   SLOVENIË

SIST

Slovenski inštitut za standardizacijo

25.   SLOWAKIJE

UNMS SR

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

26.   FINLAND

SFS

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Finlands Standardiseringsförbund SFS rf

TRAFICOM

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Transport- och kommunikationsverket Traficom

SESKO

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry

Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf

27.   ZWEDEN

SIS

Swedish Institute for Standards

SEK

Svensk Elstandard

ITS

Svenska informations- och telekommunikationsstandardiseringen

28.   IJSLAND

IST

Staðlaráð Íslands (Icelandic Standards)

29.   NOORWEGEN

SN

Standard Norge

NEK

Norsk Elektroteknisk Komité

Nkom

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

30.   ZWITSERLAND

SNV

Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)

Electrosuisse

L’association professionnelle pour l’électrotechnique et les technologies de l’énergie et de l’information


V Bekendmakingen

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

Europese Commissie

31.3.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 104/7


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.9766 — APG/CalSTRS/Munich RE/Astoria I & II)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2020/C 104/04)

1.   

Op 23 maart 2020 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Gotham Power Investors LLC (“Gotham JV”), die onder gezamenlijke zeggenschap staat van California State Teachers Retirement System (“CalSTRS”, Verenigde Staten) en Stichting Pensioenfonds ABP (“APG”, Nederland);

MR Gotham LP (“MR Gotham”), die onder zeggenschap staat van Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (“Munich Re”, Duitsland);

GPP New York, LLC en GPP Astoria II, LLC, beide onder gezamenlijke zeggenschap van California Public Employees’ Retirement System (“CalPERS”, Verenigde Staten);

Astoria Project Partners LLC (“Astoria I”, Verenigde Staten);

Astoria Project Partners II LLC (“Astoria II”, Verenigde Staten).

Gotham JV en MR Gotham verkrijgen, via de onder hun gezamenlijke zeggenschap staande gemeenschappelijke onderneming Astoria Power Partners Holding LLC (“APPH”), gezamenlijke zeggenschap over Astoria I en Astoria II in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), en artikel 3, lid 4, van de concentratieverordening. CalPERS (een reeds bestaande aandeelhouder) zal gezamenlijke zeggenschap behouden over Astoria II.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.   

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

CalSTRS: passief investeringsfonds naar Californisch recht dat pensioen-, arbeidsongeschiktheids- en nabestaandenuitkeringen verstrekt aan onderwijzend personeel in openbare scholen in Californië, van peuterschool tot community college;

APG: aanbieder van financiële diensten zoals bestuursadvisering, vermogensbeheer, pensioenadministratie, pensioencommunicatie en werkgeversdiensten namens pensioenfondsen en werkgevers, in verschillende sectoren;

Munich Re: internationale verzekeringsonderneming die de hele waardeketen omvat van herverzekeringen, primaire verzekeringen (bijvoorbeeld ERGO) en verzekering van bijkomende risico’s, alsook vermogensbeheersdiensten (MEAG);

CalPERS: uitvoeringsorganisatie van de Staat California die pensioen- en gezondheidsuitkeringen beheert voor meer dan 1,6 miljoen overheidswerknemers, gepensioneerden en hun families;

Astoria I en Astoria II: het eigendom van twee STEG-centrales in New York (Verenigde Staten).

3.   

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.   

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.9766 — APG/CalSTRS/Munich RE/Astoria I & II

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (“de concentratieverordening”).

(2)  PB C 366 van 14.12.2013, blz. 5.


31.3.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 104/9


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.9775 — Global Payments/CaixaBank/MoneyToPay)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2020/C 104/05)

1.   

Op 23 maart 2020 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Global Payments Inc.(“Global Payments”, Verenigde Staten);

CaixaBank, SA (“CaixaBank”, Spanje);

CaixaBank Electronic Money E.D.E., S.L. (“MoneyToPay”, Spanje).

Global Payments en CaixaBank verkrijgen gezamenlijke zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), en artikel 3, lid 4, van de concentratieverordening over MoneyToPay.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.   

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Global Payments: internationale aanbieder van oplossingen voor betaaltechnologie, waaronder betaaloplossingen voor ondernemingen en oplossingen voor betalingsbeheer (hoofdzakelijk in de VS), verwerking van betaalkaarttransacties, portals voor onlinebetalingen en producten en diensten op het gebied van merchant acquiring;

CaixaBank: multinationale financiële dienstengroep. CaixaBank biedt hoofdzakelijk bankdiensten aan (voor particulieren, ondernemingen en vermogende klanten), collectieve beleggingen en securitisatiediensten, alsook gespecialiseerde verzekeringsproducten in Spanje en Portugal;

MoneyToPay: uitgever van prepaid betaalproducten in Spanje, Portugal en Oostenrijk. Deze producten zijn VISA-prepaid betaalkaarten en wearables die wereldwijd in iedere winkel worden geaccepteerd, en speciale prepaid producten die alleen in specifieke winkels worden geaccepteerd.

3.   

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.   

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

Zaak M.9775 — Global Payments/CaixaBank/MoneyToPay

Opmerkingen kunnen per e‐mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (“de concentratieverordening”).

(2)  PB C 366 van 14.12.2013, blz. 5.