ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 352

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

62e jaargang
18 oktober 2019


Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2019/C 352/01

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.9467 — Ivanhoé Cambridge/PSPIB/Greystar/JV) ( 1 )

1

2019/C 352/02

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.9551 — Toyota/Panasonic/Prime Life Technologies JV) ( 1 )

2

2019/C 352/03

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.9345 — SEGRO/PSPIB/Panattoni Park) ( 1 )

3

2019/C 352/04

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.9496 — Ardian France/Staci) ( 1 )

4

2019/C 352/05

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.9519 — Brookfield Asset Management/KKR & Co/X-Elio Energy) ( 1 )

5

2019/C 352/06

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.9532 — Glendower Capital/Investindustrial/HTG/Rotor) ( 1 )

6

2019/C 352/07

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.9529 — BC Partners/Vista Equity Partners/Advanced Computer Software Group) ( 1 )

7

2019/C 352/08

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.9518 — CPPIB/EQT/BNVC Group Holdings) ( 1 )

8

2019/C 352/09

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.9535 — JERA/Macquarie/Swancor/Formosa 2) ( 1 )

9

2019/C 352/10

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.9458 — CBRE/Telford Homes) ( 1 )

10

2019/C 352/11

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.9464 — OMERS/Altice/Allianz/SFR FTTH) ( 1 )

11


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2019/C 352/12

Wisselkoersen van de euro — 17 oktober 2019

12

2019/C 352/13

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

13

2019/C 352/14

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

14

2019/C 352/15

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

15

2019/C 352/16

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

16

2019/C 352/17

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

17


 

V   Adviezen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2019/C 352/18

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9478 — Archer/Hilton/Earlsfort) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

18

2019/C 352/19

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9484 — Semler/VWFS/JV) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

20

2019/C 352/20

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9481 — CCS/DSG/CES) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

21


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

 


II Mededelingen

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europese Commissie

18.10.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 352/1


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak M.9467 — Ivanhoé Cambridge/PSPIB/Greystar/JV)

(Voor de EER relevante tekst)

(2019/C 352/01)

Op 30 september 2019 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de interne markt te verklaren. Dit besluit is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1). De volledige tekst van het besluit is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling Fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebesluiten op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl) onder document nr. 32019M9467. EUR-Lex biedt onlinetoegang tot de communautaire wetgeving.


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.


18.10.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 352/2


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak M.9551 — Toyota/Panasonic/Prime Life Technologies JV)

(Voor de EER relevante tekst)

(2019/C 352/02)

Op 9 oktober 2019 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de interne markt te verklaren. Dit besluit is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1). De volledige tekst van het besluit is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling Fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebesluiten op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl) onder document nr. 32019M9551. EUR-Lex biedt onlinetoegang tot de communautaire wetgeving.


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.


18.10.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 352/3


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak M.9345 — SEGRO/PSPIB/Panattoni Park)

(Voor de EER relevante tekst)

(2019/C 352/03)

Op 4 oktober 2019 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de interne markt te verklaren. Dit besluit is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1). De volledige tekst van het besluit is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling Fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebesluiten op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR‐Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl) onder document nr. 32019M9345. EUR‐Lex biedt onlinetoegang tot de communautaire wetgeving.


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.


18.10.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 352/4


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak M.9496 — Ardian France/Staci)

(Voor de EER relevante tekst)

(2019/C 352/04)

Op 23 september 2019 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de interne markt te verklaren. Dit besluit is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1). De volledige tekst van het besluit is slechts beschikbaar in het Frans en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling Fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebesluiten op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR‐Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl) onder document nr. 32019M9496. EUR‐Lex biedt onlinetoegang tot de communautaire wetgeving.


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.


18.10.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 352/5


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak M.9519 — Brookfield Asset Management/KKR & Co/X-Elio Energy)

(Voor de EER relevante tekst)

(2019/C 352/05)

Op 8 oktober 2019 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de interne markt te verklaren. Dit besluit is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1). De volledige tekst van het besluit is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling Fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebesluiten op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl) onder document nr. 32019M9519. EUR-Lex biedt onlinetoegang tot de communautaire wetgeving.


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.


18.10.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 352/6


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak M.9532 — Glendower Capital/Investindustrial/HTG/Rotor)

(Voor de EER relevante tekst)

(2019/C 352/06)

Op 7 oktober 2019 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de interne markt te verklaren. Dit besluit is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1). De volledige tekst van het besluit is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling Fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebesluiten op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl) onder document nr. 32019M9532. EUR-Lex biedt onlinetoegang tot de communautaire wetgeving.


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.


18.10.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 352/7


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak M.9529 — BC Partners/Vista Equity Partners/Advanced Computer Software Group)

(Voor de EER relevante tekst)

(2019/C 352/07)

Op 26 september 2019 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de interne markt te verklaren. Dit besluit is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1). De volledige tekst van het besluit is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling Fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebesluiten op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl) onder document nr. 32019M9529. EUR-Lex biedt onlinetoegang tot de communautaire wetgeving.


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.


18.10.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 352/8


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak M.9518 — CPPIB/EQT/BNVC Group Holdings)

(Voor de EER relevante tekst)

(2019/C 352/08)

Op 11 september 2019 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de interne markt te verklaren. Dit besluit is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1). De volledige tekst van het besluit is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling Fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebesluiten op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl) onder document nr. 32019M9518. EUR-Lex biedt onlinetoegang tot de communautaire wetgeving.


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.


18.10.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 352/9


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak M.9535 — JERA/Macquarie/Swancor/Formosa 2)

(Voor de EER relevante tekst)

(2019/C 352/09)

Op 2 oktober 2019 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de interne markt te verklaren. Dit besluit is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1). De volledige tekst van het besluit is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling Fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebesluiten op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl) onder document nr. 32019M9535. EUR-Lex biedt onlinetoegang tot de communautaire wetgeving.


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.


18.10.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 352/10


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak M.9458 — CBRE/Telford Homes)

(Voor de EER relevante tekst)

(2019/C 352/10)

Op 19 september 2019 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de interne markt te verklaren. Dit besluit is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1). De volledige tekst van het besluit is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling Fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebesluiten op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl) onder document nr. 32019M9458. EUR-Lex biedt onlinetoegang tot de communautaire wetgeving.


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.


18.10.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 352/11


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak M.9464 — OMERS/Altice/Allianz/SFR FTTH)

(Voor de EER relevante tekst)

(2019/C 352/11)

Op 16 september 2019 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de interne markt te verklaren. Dit besluit is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1). De volledige tekst van het besluit is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling Fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebesluiten op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl) onder document nr. 32019M9464. EUR-Lex biedt onlinetoegang tot de communautaire wetgeving.


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.


IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europese Commissie

18.10.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 352/12


Wisselkoersen van de euro (1)

17 oktober 2019

(2019/C 352/12)

1 euro =


 

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,1113

JPY

Japanse yen

120,81

DKK

Deense kroon

7,4707

GBP

Pond sterling

0,86840

SEK

Zweedse kroon

10,8105

CHF

Zwitserse frank

1,0991

ISK

IJslandse kroon

138,50

NOK

Noorse kroon

10,1925

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

CZK

Tsjechische koruna

25,673

HUF

Hongaarse forint

331,59

PLN

Poolse zloty

4,2855

RON

Roemeense leu

4,7553

TRY

Turkse lira

6,5530

AUD

Australische dollar

1,6294

CAD

Canadese dollar

1,4644

HKD

Hongkongse dollar

8,7171

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

1,7564

SGD

Singaporese dollar

1,5171

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 310,18

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

16,5285

CNY

Chinese yuan renminbi

7,8657

HRK

Kroatische kuna

7,4425

IDR

Indonesische roepia

15 732,67

MYR

Maleisische ringgit

4,6443

PHP

Filipijnse peso

57,021

RUB

Russische roebel

71,1371

THB

Thaise baht

33,689

BRL

Braziliaanse real

4,6230

MXN

Mexicaanse peso

21,3437

INR

Indiase roepie

79,0785


(1)  Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.


18.10.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 352/13


Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

(2019/C 352/13)

Image 1

Nationale zijde van de nieuwe, voor circulatie bestemde herdenkingsmunt van twee euro die door Luxemburg wordt uitgegeven

Voor circulatie bestemde euromunten hebben in de gehele eurozone de status van wettig betaalmiddel. Om zowel degenen die beroepsmatig met euromunten omgaan als het grote publiek op de hoogte te houden, publiceert de Commissie alle nieuwe ontwerpen van euromunten (1). Volgens de conclusies van de Raad van 10 februari 2009 (2) is het de lidstaten van de eurozone en de landen die met de Europese Unie een monetaire overeenkomst hebben gesloten volgens welke zij euromuntstukken mogen uitgeven, toegestaan voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten uit te geven, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, met name dat alleen het muntstuk van twee euro wordt gebruikt. Deze munten hebben dezelfde technische kenmerken als gewone voor circulatie bestemde munten van twee euro, maar hebben aan de nationale zijde een speciale herdenkingsafbeelding met een grote nationale of Europese symboolwaarde.

Uitgevende staat: Luxemburg.

Onderwerp van de herdenkingsmunt: de honderdste verjaardag van het algemeen kiesrecht.

Beschrijving van het ontwerp: Op de beeldenaar is links de beeltenis van Zijne Koninklijke Hoogheid, Groothertog Henri, weergegeven en rechts een stembus waar een stembiljet door een hand in wordt gestoken. Onderaan staat de naam van het land van uitgifte “LUXEMBOURG”. Bovenaan, in halve cirkelvorm, staat de inscriptie “Centenaire du suffrage universel” (Honderdste verjaardag van het algemeen stemrecht) en daaronder de inscriptie “1919-2019” (2019 zijnde het jaar van uitgifte).

Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage: 500 000.

Datum van uitgifte: september 2019.


(1)  Voor een overzicht van alle nationale zijden die in 2002 zijn uitgegeven, zie PB C 373 van 28.12.2001, blz. 1.

(2)  Zie de conclusies van de Raad Economische en Financiële Zaken van 10 februari 2009 en de Aanbeveling van de Commissie van 19 december 2008 betreffende gemeenschappelijke richtsnoeren voor de nationale zijde en de uitgifte van voor circulatie bestemde euromuntstukken (PB L 9 van 14.1.2009, blz. 52).


18.10.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 352/14


Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

(2019/C 352/14)

Image 2

Nationale zijde van de nieuwe, voor circulatie bestemde herdenkingsmunt van twee euro die door Letland wordt uitgegeven

Voor circulatie bestemde euromunten hebben in de gehele eurozone de status van wettig betaalmiddel. Om zowel degenen die beroepsmatig met euromunten omgaan als het grote publiek op de hoogte te houden, publiceert de Commissie alle nieuwe ontwerpen van euromunten (1). Volgens de conclusies van de Raad van 10 februari 2009 (2) is het de lidstaten van de eurozone en de landen die met de Europese Unie een monetaire overeenkomst hebben gesloten volgens welke zij euromuntstukken mogen uitgeven, toegestaan voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten uit te geven, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, met name dat alleen het muntstuk van twee euro wordt gebruikt. Deze munten hebben dezelfde technische kenmerken als gewone voor circulatie bestemde munten van twee euro, maar hebben aan de nationale zijde een speciale herdenkingsafbeelding met een grote nationale of Europese symboolwaarde.

Uitgevende staat: Letland.

Onderwerp van de herdenkingsmunt: de rijzende zon.

Beschrijving van het ontwerp: De munt is gewijd aan de geschiedenis van het wapen van Letland en heeft als motief een rijzende zon. Dit motief maakte oorspronkelijk deel uit van het ontwerpvoorstel voor het symbool van het autonome Letland, dat in 1917 door de kunstenaar Ansis Cīrulis werd gemaakt. Later is dit motief een van de basiselementen van het wapen van Letland geworden.

Het motief van een rijzende zon is ook al eerder gebruikt door de kunstenaar Ansis Cīrulis, in het ontwerp van het Letse schuttersinsigne en in zijn andere kunstwerken. Na de oprichting van de Republiek Letland in 1918 verschenen er variaties op het motief van een rijzende zon in alle ontwerpvoorstellen voor het wapenschild van de nieuwe staat. Het wapenschild van Letland is in 1921 officieel goedgekeurd.

Op het muntstempel is het motief van de rijzende zon weergegeven, met in het midden de gestileerde letters B en L (een afkorting van de woorden “Brīvā Latvija” (Vrij Letland)). Het is ook voorzien van het opschrift “UZLECOŠĀ SAULE” (de rijzende zon), de naam van het land van uitgifte “LATVIJA” en het jaar van uitgifte “2019”.

Op de buitenste ring van de munt staan de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage: 307 000.

Datum van uitgifte: derde kwartaal 2019.


(1)  Voor een overzicht van alle nationale zijden die in 2002 zijn uitgegeven, zie PB C 373 van 28.12.2001, blz. 1.

(2)  Zie de conclusies van de Raad Economische en Financiële Zaken van 10 februari 2009 en de Aanbeveling van de Commissie van 19 december 2008 betreffende gemeenschappelijke richtsnoeren voor de nationale zijde en de uitgifte van voor circulatie bestemde euromuntstukken (PB L 9 van 14.1.2009, blz. 52).


18.10.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 352/15


Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

(2019/C 352/15)

Image 3

Nationale zijde van de nieuwe, voor circulatie bestemde herdenkingsmunt van twee euro die door Malta wordt uitgegeven

Voor circulatie bestemde euromunten hebben in de gehele eurozone de status van wettig betaalmiddel. Om zowel degenen die beroepsmatig met euromunten omgaan als het grote publiek op de hoogte te houden, publiceert de Commissie alle nieuwe ontwerpen van euromunten (1). Volgens de conclusies van de Raad van 10 februari 2009 (2) is het de lidstaten van de eurozone en de landen die met de Europese Unie een monetaire overeenkomst hebben gesloten volgens welke zij euromuntstukken mogen uitgeven, toegestaan voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten uit te geven, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, met name dat alleen het muntstuk van twee euro wordt gebruikt. Deze munten hebben dezelfde technische kenmerken als gewone voor circulatie bestemde munten van twee euro, maar hebben aan de nationale zijde een speciale herdenkingsafbeelding met een grote nationale of Europese symboolwaarde.

Uitgevende staat: Malta.

Onderwerp van de herdenkingsmunt: als Unesco-werelderfgoed aangemerkte plaats — prehistorische tempels van Ta’ Haġrat.

Beschrijving van het ontwerp: Het ontwerp is een afbeelding van Ta’ Haġrat, een prehistorische tempel in Mġarr, een klein dorp in het noordwesten van Malta. De tempel bestaat uit twee structuren, waarvan de grootste dateert van ongeveer 3600-3200 voor Christus. Deze tempel heeft een monumentale ingang, die zijn meest opvallende kenmerk is. Aan de bovenzijde van het ontwerp staat de inscriptie “TA’HAĠRAT TEMPLES 3600-3000 BC”. Aan de onderzijde staan de naam van het land van uitgifte “MALTA” en het jaar van uitgifte “2019”.

Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage: 320 000.

Datum van uitgifte: juli 2019.


(1)  Voor een overzicht van alle nationale zijden die in 2002 zijn uitgegeven, zie PB C 373 van 28.12.2001, blz. 1.

(2)  Zie de conclusies van de Raad Economische en Financiële Zaken van 10 februari 2009 en de aanbeveling van de Commissie van 19 december 2008 betreffende gemeenschappelijke richtsnoeren voor de nationale zijde en de uitgifte van voor circulatie bestemde euromuntstukken (PB L 9 van 14.1.2009, blz. 52).


18.10.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 352/16


Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

(2019/C 352/16)

Image 4

Nationale zijde van de nieuwe, voor circulatie bestemde herdenkingsmunt van twee euro die door Malta wordt uitgegeven

Voor circulatie bestemde euromunten hebben in de gehele eurozone de status van wettig betaalmiddel. Om zowel degenen die beroepsmatig met euromunten omgaan als het grote publiek op de hoogte te houden, publiceert de Commissie alle nieuwe ontwerpen van euromunten (1). Volgens de conclusies van de Raad van 10 februari 2009 (2) is het de lidstaten van de eurozone en de landen die met de Europese Unie een monetaire overeenkomst hebben gesloten volgens welke zij euromuntstukken mogen uitgeven, toegestaan voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten uit te geven, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, met name dat alleen het muntstuk van twee euro wordt gebruikt. Deze munten hebben dezelfde technische kenmerken als gewone voor circulatie bestemde munten van twee euro, maar hebben aan de nationale zijde een speciale herdenkingsafbeelding met een grote nationale of Europese symboolwaarde.

Uitgevende staat: Malta.

Onderwerp van de herdenkingsmunt: natuur en milieu.

Beschrijving van het ontwerp: Het muntstempel is gemaakt door een scholier en toont een fruitboom en een gestileerde voorstelling van de zon. Linksonder staat de naam van het land van uitgifte “MALTA” en daaronder het jaar van uitgifte “2019”.

Op de buitenste ring van de munt staan de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage: 320 000.

Datum van uitgifte: 21 oktober 2019.


(1)  Voor een overzicht van alle nationale zijden die in 2002 zijn uitgegeven, zie PB C 373 van 28.12.2001, blz. 1.

(2)  Zie de conclusies van de Raad Economische en Financiële Zaken van 10 februari 2009 en de Aanbeveling van de Commissie van 19 december 2008 betreffende gemeenschappelijke richtsnoeren voor de nationale zijde en de uitgifte van voor circulatie bestemde euromuntstukken (PB L 9 van 14.1.2009, blz. 52).


18.10.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 352/17


Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

(2019/C 352/17)

Image 5

Nationale zijde van de nieuwe, voor circulatie bestemde herdenkingsmunt van twee euro die door Slovenië wordt uitgegeven

Voor circulatie bestemde euromunten hebben in de gehele eurozone de status van wettig betaalmiddel. Om zowel degenen die beroepsmatig met euromunten omgaan als het grote publiek op de hoogte te houden, publiceert de Commissie alle nieuwe ontwerpen van euromunten (1). Volgens de conclusies van de Raad van 10 februari 2009 (2) is het de lidstaten van de eurozone en de landen die met de Europese Unie een monetaire overeenkomst hebben gesloten volgens welke zij euromuntstukken mogen uitgeven, toegestaan voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten uit te geven, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, met name dat alleen het muntstuk van twee euro wordt gebruikt. Deze munten hebben dezelfde technische kenmerken als gewone voor circulatie bestemde munten van twee euro, maar hebben aan de nationale zijde een speciale herdenkingsafbeelding met een grote nationale of Europese symboolwaarde.

Uitgevende staat: Slovenië.

Onderwerp van de herdenkingsmunt: het honderdjarig bestaan van de Universiteit van Ljubljana.

Beschrijving van het ontwerp: Het logo van de Universiteit van Ljubljana staat centraal in het ontwerp. Aan de linkerkant is de gevel van de universiteit, die in het logo normaal gezien boven het volle vierkant staat, vervangen door de inscriptie “100 LET UNIVERZE V LJUBLJANI”. De achtergrond van het ontwerp heeft textuur, zodat de inscriptie met het volle vierkant er beter uitspringt. Onderaan rechts staat de inscriptie “SLOVENIJA 2019”.

Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage: 1 000 000.

Datum van uitgifte: vierde kwartaal 2019.


(1)  Voor een overzicht van alle nationale zijden die in 2002 zijn uitgegeven, zie PB C 373 van 28.12.2001, blz. 1.

(2)  Zie de conclusies van de Raad Economische en Financiële Zaken van 10 februari 2009 en de aanbeveling van de Commissie van 19 december 2008 betreffende gemeenschappelijke richtsnoeren voor de nationale zijde en de uitgifte van voor circulatie bestemde euromuntstukken (PB L 9 van 14.1.2009, blz. 52).


V Adviezen

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

Europese Commissie

18.10.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 352/18


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.9478 — Archer/Hilton/Earlsfort)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2019/C 352/18)

1.   

Op 9 oktober 2019 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Archer Hotel Capital B.V. (“Archer”, Nederland);

Hilton Hotels (Ireland) Limited (Ierland), die deel uitmaakt van de groep Hilton Worldwide Holdings Inc (Verenigde Staten), (tezamen “Hilton”);

Earlsfort Centre Hotel Proprietors Limited (“Earlsfort”, Ierland).

Archer en Hilton verkrijgen gezamenlijke zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), en artikel 3, lid 4, van de concentratieverordening over Earlsfort.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.   

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Archer: verwerving, eigendom en overdracht van hotelvastgoed in Europa, en investeringen daarin;

Hilton: horecabedrijf dat zich wereldwijd bezighoudt met eigendom, beheer en franchise;

Earlsfort: eigenaar van het Conrad Dublin, een luxueus vijfsterrenhotel gelegen in het centrum van Dublin.

3.   

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.   

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.9478 — Archer/Hilton/Earlsfort

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (“de concentratieverordening”).

(2)  PB C 366 van 14.12.2013, blz. 5.


18.10.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 352/20


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.9484 — Semler/VWFS/JV)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2019/C 352/19)

1.   

Op 9 oktober 2019 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Semler Gruppen A/S (“Semler”, Denemarken);

Volkswagen Financial Services AG (“VWFS”, Duitsland) via haar volle dochteronderneming Volkswagen Finance Overseas BV (Nederland).

Semler en VWFS verkrijgen gezamenlijke zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), en artikel 3, lid 4, van de concentratieverordening over een nieuw opgerichte onderneming die een joint venture vormt: Volkswagen Semler Finans Danmark A/S (“JV”).

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen in een nieuw opgerichte onderneming die een joint venture vormt.

2.   

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Semler: invoer van en detailhandel in voertuigen in Denemarken;

VWFS: financiële dienstverlener, hoofdzakelijk met betrekking tot de distributie van personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen van de Volkswagen-groep;

JV: financiering en leasing van voertuigen voor klanten, financieringsdiensten voor dealers en aanverwante diensten in Denemarken.

3.   

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.   

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.9484 — Semler/VWFS/JV

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (“de concentratieverordening”).

(2)  PB C 366 van 14.12.2013, blz. 5.


18.10.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 352/21


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.9481 — CCS/DSG/CES)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2019/C 352/20)

1.   

Op 3 oktober 2019 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Capita Customer Services AG (“CCS”, Zwitserland);

Dynergio Service GmbH (“DSG”, Duitsland);

Capita Energie Service GmbH (“CES”, Duitsland).

CCS en DSG verkrijgen gezamenlijke zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), en artikel 3, lid 4, van de concentratieverordening over CES.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.   

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

CCS: aanbieder van telefonische klantenservice en verkoophotlines voor bedrijven, alsook adviesverlening en ondersteunende diensten op het gebied van digitale marketing voor aanbieders van producten en diensten;

DSG: aanbieder van niet-technische diensten voor klanten, o.a. op het gebied van facturatie;

CES: aanbieder van diensten die rechtstreeks verband houden met de levering van elektriciteit, gas en warmte, zoals het beheer van een callcenter en andere vormen van klantenservice.

3.   

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.   

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.9481 — CCS/DSG/CES

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-Mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (de “concentratieverordening”).

(2)  PB C 366 van 14.12.2013, blz. 5.