ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 305

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

61e jaargang
30 augustus 2018


Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2018/C 305/01

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.8970 — Sumitomo/Parkwind/Northwester2) ( 1 )

1


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2018/C 305/03

Wisselkoersen van de euro

2

2018/C 305/04

Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Unie

3

2018/C 305/05

Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Unie

4

2018/C 305/06

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

6

 

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

2018/C 305/07

Samenvatting van het advies over het voorstel voor een herschikking van de richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie

7

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2018/C 305/08

Mededeling van de Commissie overeenkomstig de procedure van artikel 16, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap — Oplegging van openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten ( 1 )

10

2018/C 305/09

Mededeling van de Commissie overeenkomstig de procedure van artikel 16, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap — Wijziging van openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten ( 1 )

11

2018/C 305/10

Mededeling van de Commissie overeenkomstig de procedure van artikel 17, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap — Uitnodiging tot het indienen van offertes voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten overeenkomstig openbaredienstverplichtingen ( 1 )

12

 

INFORMATIE OVER DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

Permanent Comité van de EVA-staten

2018/C 305/11

Gevaarlijke stoffen — Lijst van vergunningsbesluiten van de EER/EVA-staten overeenkomstig artikel 64, lid 8, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (Reach) in de tweede helft van 2017

13

2018/C 305/12

Geneesmiddelen — Lijst van door de EER/EVA-staten voor de tweede helft van 2017 afgegeven vergunningen om een geneesmiddel in de handel te brengen

15


 

V   Bekendmakingen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO)

2018/C 305/13

Aankondiging van vergelijkend onderzoek

34

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2018/C 305/14

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9072 — KKR/Altice/SFR Filiale) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

35


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

 


II Mededelingen

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europese Commissie

30.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 305/1


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak M.8970 — Sumitomo/Parkwind/Northwester2)

(Voor de EER relevante tekst)

(2018/C 305/01)

Op 30 juli 2018 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de interne markt te verklaren. Dit besluit is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1). De volledige tekst van het besluit is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling Fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebesluiten op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl) onder document nr. 32018M8970. EUR-Lex biedt onlinetoegang tot de communautaire wetgeving.


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.


IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europese Commissie

30.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 305/2


Wisselkoersen van de euro (1)

29 augustus 2018

(2018/C 305/03)

1 euro =


 

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,1660

JPY

Japanse yen

129,73

DKK

Deense kroon

7,4571

GBP

Pond sterling

0,90500

SEK

Zweedse kroon

10,6923

CHF

Zwitserse frank

1,1385

ISK

IJslandse kroon

124,90

NOK

Noorse kroon

9,7475

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

CZK

Tsjechische koruna

25,745

HUF

Hongaarse forint

324,63

PLN

Poolse zloty

4,2838

RON

Roemeense leu

4,6417

TRY

Turkse lira

7,5236

AUD

Australische dollar

1,5989

CAD

Canadese dollar

1,5093

HKD

Hongkongse dollar

9,1524

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

1,7413

SGD

Singaporese dollar

1,5941

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 299,27

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

16,8176

CNY

Chinese yuan renminbi

7,9626

HRK

Kroatische kuna

7,4370

IDR

Indonesische roepia

17 087,73

MYR

Maleisische ringgit

4,8076

PHP

Filipijnse peso

62,375

RUB

Russische roebel

79,4075

THB

Thaise baht

38,140

BRL

Braziliaanse real

4,8451

MXN

Mexicaanse peso

22,3252

INR

Indiase roepie

82,3405


(1)  Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.


30.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 305/3


Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Unie

(2018/C 305/04)

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (1) worden de toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Unie (2) als volgt gewijzigd:

Op bladzijde 379

9401

Stoelen, banken en andere zitmeubelen (andere dan die bedoeld bij post 9402), ook indien zij tot bed kunnen worden omgevormd, alsmede delen daarvan

Na de bestaande tekst wordt de volgende tekst toegevoegd:

„Voor de toepassing van deze post is elke verwijzing naar bamboe alleen van toepassing op plantaardige stoffen van post 1401. Anderzijds is voor de toepassing van deze post elke verwijzing naar hout of houten eveneens van toepassing op platen van bamboe bedoeld bij post 4412. (Zie ook aantekening 1 b) en aantekening 6 op hoofdstuk 44).”.

9403

Andere meubelen en delen daarvan

Na de bestaande alinea wordt de volgende tekst toegevoegd:

„De toelichting op post 9401 met betrekking tot de verwijzingen naar „bamboe” en „hout of houten”, is van overeenkomstige toepassing.”.


(1)  Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).

(2)  PB C 76 van 4.3.2015, blz. 1.


30.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 305/4


Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Unie

(2018/C 305/05)

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (1) worden de toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Unie (2) als volgt gewijzigd:

Op bladzijde 379

9403

Andere meubelen en delen daarvan

Na de bestaande tekst wordt de volgende tekst toegevoegd:

„Deze post omvat geen „informatiedisplays” zoals „straatborden” en „oprolbare banners”.

Zij moeten worden ingedeeld onder andere posten van de nomenclatuur waaronder zij meer specifiek vallen (bijvoorbeeld straatborden met schrijf- en tekenborden die overeenkomen met producten van post 9610) of overeenkomstig het materiaal waarvan zij zijn vervaardigd:

a)

onder een post die specifiek deze artikelen betreft (bijvoorbeeld worden borden van onedel metaal die overeenkomen met producten van post 8310 onder deze post ingedeeld), of

b)

onder een post die verschillende artikelen van dit materiaal bestrijkt (bijvoorbeeld post 3926 of post 7616).

Voorbeeld van een straatbord dat onder post 9610 moet worden ingedeeld;

Image

Straatbord met een zwart oppervlak.

Voorbeeld van een straatbord dat onder post 8310 moet worden ingedeeld;

Image

Straatbord dat geheel van onedel metaal is vervaardigd.

Voorbeelden van „informatiedisplays”, die moeten worden ingedeeld naargelang van het materiaal waarvan zij zijn vervaardigd, onder een post die betrekking heeft op verschillende artikelen van dat materiaal:

Image

Image

Een voet van harde kunststoffen, een bovenzijde bestaande uit een kader van aluminium waarin een paneel van kunststof is gevat dat aan beide zijden met een transparant pvc-folie is bedekt.

Een voet en een kader van aluminium met rubberen aanhechtpunten en transparante pvc-folie die een vel papier bedekken.

Post 7616 (het wezenlijke karakter wordt verleend door het kader van aluminium).

Post 7616 (het wezenlijke karakter wordt verleend door het kader van aluminium).

Image

 

Een centrale plaat van kunststof die bevestigd is aan vijf roeden (latten) van kunststof van bijna gelijke lengte, die alle in verschillende richtingen kunnen worden gekanteld. Vier daarvan hebben een haak van kunststof aan het uiteinde, en op de vijfde roede is een dop van kunststof gemonteerd.

 

Post 3926 (het artikel is uitsluitend van kunststof vervaardigd).”

 


(1)  Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).

(2)  PB C 76 van 4.3.2015, blz. 1.


30.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 305/6


Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

(2018/C 305/06)

Image

Nationale zijde van de nieuwe, voor circulatie bestemde herdenkingsmunt van twee euro die door Luxemburg wordt uitgegeven

Voor circulatie bestemde euromunten hebben in de gehele eurozone de status van wettig betaalmiddel. Om zowel degenen die beroepsmatig met euromunten omgaan als het grote publiek op de hoogte te houden, publiceert de Commissie alle nieuwe ontwerpen van euromunten (1). Volgens de conclusies van de Raad van 10 februari 2009 (2) is het de lidstaten van de eurozone en de landen die met de Europese Unie een monetaire overeenkomst hebben gesloten volgens welke zij euromuntstukken mogen uitgeven, toegestaan een bepaalde hoeveelheid voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten uit te geven, en dat onder bepaalde voorwaarden, met name dat alleen het muntstuk van twee euro wordt gebruikt. Deze munten hebben dezelfde technische kenmerken als gewone voor circulatie bestemde munten van twee euro, maar hebben aan de nationale zijde een speciale herdenkingsafbeelding met een grote nationale of Europese symboolwaarde.

Uitgevende staat : Luxemburg

Onderwerp van de herdenkingsmunt : De 175ste verjaardag van het overlijden van Groothertog Guillaume I.

Beschrijving van het ontwerp : Rechts op de munt staat de beeltenis van Zijne Koninklijke Hoogheid Groothertog Henri, die naar links kijkt, en links de beeltenis van Zijne Koninklijke Hoogheid Groothertog Guillaume I. Tussen beide beeltenissen staan verticaal de jaartallen „1772-1843” afgebeeld, alsook de naam „Guillaume I”. Onderaan staan het woord „LUXEMBOURG” en het jaartal „2018”.

Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage :

500 000

Datum van uitgifte : September 2018


(1)  Voor een overzicht van alle nationale zijden die in 2002 zijn uitgegeven, zie PB C 373 van 28.12.2001, blz. 1.

(2)  Zie de conclusies van de Raad Economische en Financiële Zaken van 10 februari 2009 en de Aanbeveling van de Commissie van 19 december 2008 betreffende gemeenschappelijke richtsnoeren voor de nationale zijde en de uitgifte van voor circulatie bestemde euromuntstukken (PB L 9 van 14.1.2009, blz. 52).


De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

30.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 305/7


Samenvatting van het advies over het voorstel voor een herschikking van de richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie

(De volledige tekst van dit advies is beschikbaar in het Engels, Frans en Duits op de EDPS-website: www.edps.europa.eu)

(2018/C 305/07)

De richtlijn overheidsinformatie heeft tot doel het hergebruik van overheidsinformatie in de hele Europese Unie te vergemakkelijken door de basisvoorwaarden waaronder overheidsinformatie beschikbaar wordt gesteld voor hergebruik te harmoniseren, om de ontwikkeling van op overheidsinformatie gebaseerde communautaire producten en diensten te bevorderen en concurrentieverstoringen te voorkomen.

De nieuwe bepalingen omvatten de uitbreiding van het toepassingsgebied van de richtlijn tot documenten die in het bezit zijn van overheidsorganisaties die actief zijn op het gebied van overheidsopdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten. Bovendien is de richtlijn van toepassing op documenten die in het bezit zijn van overheidsbedrijven die optreden als verleners van openbare diensten, zolang deze documenten in het kader van de diensten van algemeen belang worden geproduceerd. Daarnaast zal het toepassingsgebied van het voorstel worden uitgebreid tot specifieke onderzoekgegevens, zoals de resultaten van wetenschappelijke informatieprocessen.

Het advies is toegespitst op specifieke aanbevelingen om het verband en de samenhang tussen de richtlijn overheidsinformatie en de uitzonderingen in de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te verduidelijken en op de verwijzing naar toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Daarnaast bevat het verdere aanbevelingen over anonimisering en het verband daarvan met kosten en gegevensbescherming, waarbij ook aandacht wordt besteed aan een effectbeoordeling op het gebied van gegevensbescherming, met inachtneming van een „beleid voor aanvaardbaar hergebruik”.

De EDPS bouwt met dit advies over het hergebruik van overheidsinformatie voort op het werk dat reeds is verricht op het gebied van „goede big data” („gegevensuitwisseling op basis van EU-waarden”) en met name op eerder uitgebrachte adviezen en formele opmerkingen van de EDPS, in overeenstemming met onze werkwijze inzake toezichttaken. Bovendien wijzen wij op de kwesties die op EU-niveau moeten worden geharmoniseerd, opdat door de herschikking van de richtlijn overheidsinformatie van de verwachte voordelen kan worden geprofiteerd.

In het kader van artikel 1, lid 2, onder g), van het voorstel beveelt de EDPS aan het verband en de samenhang tussen de richtlijn overheidsinformatie en de AVG te verduidelijken door een redactioneel voorstel te doen.

Bovendien stelt de EDPS voor om de thans in artikel 1, lid 4, van Richtlijn 2013/37/EU vervatte specifieke bepaling opnieuw op te nemen in de belangrijkste bepalingen van de richtlijn en duidelijk in het voorstel aan te geven dat de definitie van „persoonsgegevens” overeenkomstig artikel 4, lid 1, van de AVG van toepassing is. De EDPS beveelt ook aan de verwijzing naar de krachtens artikel 51 van de AVG ingestelde toezichthoudende autoriteit toe te voegen in artikel 4, lid 4, van het voorstel.

Daarnaast beveelt de EDPS aan het gebruik van anonimisering te ondersteunen door in de wettekst te verwijzen naar „anonieme informatie” en door uitbreiding van het aantal entiteiten dat gerechtigd is om anonimiseringskosten op te nemen in de kosten die aan hergebruikers in rekening kunnen worden gebracht.

Als laatste aanbeveling stelt de EDPS voor te voorzien in effectbeoordelingen op het gebied van gegevensbescherming voor specifieke sectoren die met gevoelige gegevens omgaan, zoals de gezondheidssector, waarop de licentiegever zijn beslissing dient te baseren, en bijgevolg rekening te houden met de voorwaarden voor hergebruik.

1.   INLEIDING EN ACHTERGROND

1.

De Commissie heeft op 25 april 2018 een voorstel aangenomen voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2013/37/EU (na een herziening van Richtlijn 2003/98/EG) inzake het hergebruik van overheidsinformatie (het „voorstel”). Het voorstel maakt deel uit van het „gegevenspakket 2018”, dat ook andere belangrijke documenten omvat: i) een mededeling van de Commissie, „Naar een gemeenschappelijke Europese gegevensruimte” (de „mededeling”); ii) richtsnoeren voor het gemeenschappelijk gebruik van gegevens uit de particuliere sector, in de vorm van een werkdocument van de diensten van de Commissie („richtsnoeren”), en iii) een evaluatie van de richtlijn overheidsinformatie.

2.

Het doel van het voorstel is de bestaande tekst van Richtlijn 2013/37/EU en Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie (richtlijn overheidsinformatie) te actualiseren en te wijzigen.

3.

De herziening van de richtlijn is een van de drie „maatregelen” die de Commissie heeft voorgesteld om te komen tot een gemeenschappelijke gegevensruimte in de EU (zie de overkoepelende mededeling van de Commissie COM(2018) 232, derhalve „de mededeling”), samen met de richtsnoeren voor het gemeenschappelijk gebruik van gegevens uit de particuliere sector […] en de actualisering van de aanbeveling betreffende de toegang tot en de bewaring van wetenschappelijke informatie […].

4.

Met het voorstel om de richtlijn overheidsinformatie te wijzigen beoogt de Europese Commissie het hergebruik van overheidsinformatie zoals juridische, verkeers-, meteorologische, economische en financiële gegevens in de hele Europese Unie te vergemakkelijken door de basisvoorwaarden voor het beschikbaar stellen van overheidsinformatie aan hergebruikers te harmoniseren, om de ontwikkeling van op overheidsinformatie gebaseerde communautaire producten en diensten te bevorderen en concurrentieverstoringen te voorkomen.

5.

Het algemene doel van het voorstel is met name om in overeenstemming te zijn met de doelstellingen van de strategie voor een digitale eengemaakte markt. Het voorstel is bedoeld om het effect van de richtlijn te versterken door specifieke bepalingen aan te scherpen en deze dienovereenkomstig aan te passen, zodat er meer overheidsgegevens beschikbaar worden voor hergebruik. In het bijzonder wordt met het initiatief tevens beoogd de positie van kleine en middelgrote ondernemingen op de gegevensmarkt te versterken door eerlijkere concurrentie en een gemakkelijkere toegang tot markten, in combinatie met de bevordering van grensoverschrijdende innovatie.

6.

Relevante nieuwe bepalingen van de richtlijn omvatten de uitbreiding van het toepassingsgebied tot documenten die in het bezit zijn van overheidsbedrijven die actief zijn op het gebied van overheidsopdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten. Bovendien is de richtlijn van toepassing op documenten die in het bezit zijn van overheidsbedrijven die optreden als verleners van openbare diensten, zolang deze documenten in het kader van de diensten van algemeen belang worden geproduceerd. Het toepassingsgebied van het voorstel zal ook worden uitgebreid tot specifieke onderzoekgegevens, zoals de resultaten van wetenschappelijke informatieprocessen (d.w.z. experimenten en onderzoeken). In de praktijk „(…) creëert het voorstel een horizontaal kader dat voorziet in een minimale harmonisatie van de voorwaarden voor hergebruik op alle gebieden en in alle sectoren” (1).

7.

De EDPS merkt in positieve zin op dat de herschikking van de richtlijn overheidsinformatie volgens de Europese Commissie beoogt het hergebruik van overheidsinformatie te bevorderen, zoals vermeld in de mededeling, middels de volgende doelstellingen: „belemmeringen voor toegang tot de markt aanpakken, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen; het risico beperken op een buitensporig pioniersvoordeel dat ten goede komt aan grote ondernemingen en bijgevolg het aantal potentiële hergebruikers van de betrokken gegevens doet dalen; de kansen voor het bedrijfsleven vergroten door de publicatie van dynamische gegevens en het gebruik van application programming interfaces (API’s) aan te moedigen” (2).

8.

De richtlijn overheidsinformatie maakt deel uit van de visie van de EU op de bevordering van „goede big data”. Overheidsinformatie is een belangrijke bron van „de grondstof” van de big data van de digitale eengemaakte markt. Het intelligente gebruik van gegevens, met inbegrip van de verwerking ervan via kunstmatige intelligentie, kan een hervormend effect hebben op alle sectoren van de economie.

9.

Reeds in september 2016 heeft de EDPS in zijn advies inzake een samenhangende handhaving van de grondrechten in het tijdperk van de big data (3) een strategie voorgesteld voor het vormen van een Europese cyberruimte op basis van EU-waarden, waarbij werd gewezen op punten zoals concentratie van de markt- en informatiemacht, en een zwakke markt voor privacybevorderende technologieën (PET’s) als maatregelen om de verwerking van persoonsgegevens tot een minimum te beperken zonder verlies van de functionaliteit van een product of dienst (zoals ingegeven door het beginsel van privacy door ontwerp (4) en door standaardinstellingen).

10.

De EDPS herinnert bovendien aan het belang voor de gegevensbescherming van de „basisbeginselen” die volgens de Europese Commissie in acht moeten worden genomen in de context van hergebruik van gegevens, te weten i) minimale vergrendeling van gegevens en waarborging van niet-verstoorde mededinging; ii) transparantie en maatschappelijke participatie ten aanzien van het hergebruik jegens de burgers/betrokkenen, alsook transparantie en een duidelijke definitie van het doel tussen de licentiegever en de licentienemers; iii) effectbeoordeling op het gebied van gegevensbescherming en passende waarborgen met betrekking tot gegevensbescherming voor hergebruik (volgens het beginsel „geen schade berokkenen” vanuit het oogpunt van gegevensbescherming).

11.

De EDPS is informeel geraadpleegd door de Europese Commissie, maar niet formeel zoals vereist in artikel 28, lid 2, van Verordening (EG) nr. 45/2001. Het advies is derhalve gebaseerd op artikel 41, lid 2, van die verordening. De EDPS beveelt aan om in de preambule van het aangenomen instrument een verwijzing naar dit advies op te nemen.

7.   CONCLUSIE

De EDPS beveelt derhalve aan:

artikel 1, lid 2, onder g), van het voorstel te wijzigen en specifieke bewoordingen te gebruiken voor het verschil tussen „documenten” en „delen van documenten” waarop de richtlijn overheidsinformatie niet van toepassing zou zijn op grond van de bescherming van gegevens;

een verwijzing naar de krachtens artikel 51 van de AVG ingestelde toezichthoudende autoriteit toe te voegen in artikel 4, lid 4, van het voorstel, teneinde het verband tussen het hergebruik van overheidsinformatie en de bescherming van persoonsgegevens verder te versterken;

een thans in artikel 1, lid 4, van Richtlijn 2013/37/EU vervatte specifieke bepaling over de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming opnieuw op te nemen in het inhoudelijke gedeelte van het voorstel (inclusief de noodzakelijke actualisering van verwijzingen naar de momenteel van kracht zijnde rechtsinstrumenten);

te wijzen op het gebruik van anonimisering in de context van het hergebruik van overheidsinformatie door in de wettekst een verwijzing naar „anonieme informatie” op te nemen en door uitbreiding van het aantal entiteiten dat gerechtigd is om anonimiseringskosten op te nemen in de kosten die aan hergebruikers in rekening kunnen worden gebracht;

duidelijk in het voorstel aan te geven dat de definitie van „persoonsgegevens” overeenkomstig artikel 4, lid 1, van de AVG van toepassing is;

te voorzien in effectbeoordelingen op het gebied van gegevensbescherming voor specifieke sectoren die met gevoelige gegevens omgaan, zoals de gezondheidssector, waarop de licentiegever zijn beslissing dient te baseren, en bijgevolg rekening te houden met de voorwaarden voor hergebruik.

Tot slot benadrukt de EDPS met deze aanbevelingen het belang voor de gegevensbescherming van de volgende „basisbeginselen” die volgens de Europese Commissie in acht moeten worden genomen in de context van het hergebruik van gegevens, namelijk:

i)

minimale vergrendeling van gegevens en onvervalste mededinging;

ii)

transparantie en maatschappelijke participatie ten aanzien van het hergebruik jegens de burgers/betrokkenen, alsook transparantie en een duidelijke definitie van het doel tussen de licentiegever en de licentienemers;

iii)

effectbeoordeling op het gebied van gegevensbescherming en passende waarborgen met betrekking tot gegevensbescherming voor hergebruik (volgens het beginsel „geen schade berokkenen” vanuit het oogpunt van gegevensbescherming).

Brussel, 10 juli 2018.

Giovanni BUTTARELLI

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming


(1)  Toelichting bij het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het hergebruik van overheidsinformatie (herschikking), blz. 3.

(2)  Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — Naar een gemeenschappelijke Europese gegevensruimte, blz. 5.

(3)  https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-09-23_bigdata_opinion_en.pdf inzake hergebruik, blz. 9.

(4)  Advies van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming van mei 2018 — Voorlopig advies over privacy door ontwerp.


INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

30.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 305/10


Mededeling van de Commissie overeenkomstig de procedure van artikel 16, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap

Oplegging van openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten

(Voor de EER relevante tekst)

(2018/C 305/08)

Lidstaat

Portugal

Betrokken route

Bragança-Vila Real-Viseu-Cascais-Portimão-Cascais-Viseu-Vila Real-Bragança

Datum waarop de openbaredienstverplichtingen van kracht worden

Met ingang van 23 december 2018

Adres waar de tekst en alle relevante informatie en/of documentatie met betrekking tot de openbaredienstverplichting kunnen worden verkregen

Alle documenten zijn beschikbaar op: http://www.saphety.com

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Ministry of Planning and Infrastructure

Office of the Secretary of State for Infrastructure

Av. Barbosa do Bocage n.o 5 - 2.o andar

1049-039 Lisboa

PORTUGAL

E-mail: gab.infraestruturas@mpi.gov.pt


30.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 305/11


Mededeling van de Commissie overeenkomstig de procedure van artikel 16, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap

Wijziging van openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten

(Voor de EER relevante tekst)

(2018/C 305/09)

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Betrokken routes

Oban-Coll

Oban-Colonsay

Oban-Tiree

Coll-Tiree

Oorspronkelijke datum waarop de openbaredienstverplichtingen van kracht zijn geworden

2 maart 2007

Datum van inwerkingtreding van de wijzigingen

16 mei 2019

Adres waar de tekst en alle relevante informatie en/of documentatie met betrekking tot de openbaredienstverplichting kunnen worden verkregen

Alle documenten zijn beschikbaar op:

http://www.publiccontractsscotland.gov.uk

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Argyll and Bute Council

Council Offices

Kilmory

Lochgiphead

Argyll and Bute Council

PA31 8RT

Schotland

VERENIGD KONINKRIJK

Tel. +44 1546604239

Contactpersoon: Christine Todd

E-mail: Christine.Todd@argyll-bute.gov.uk


30.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 305/12


Mededeling van de Commissie overeenkomstig de procedure van artikel 17, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap

Uitnodiging tot het indienen van offertes voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten overeenkomstig openbaredienstverplichtingen

(Voor de EER relevante tekst)

(2018/C 305/10)

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Betrokken route

Oban — Coll

Oban — Colonsay

Oban — Tiree

Coll — Tiree

Looptijd van het contract

16 mei 2019 t.e.m. 15 mei 2022

Uiterste datum voor de indiening van de inschrijvingen en de offertes

19 november 2018

Adres waar de tekst van de aanbesteding en alle relevante informatie en/of documentatie met betrekking tot de openbare aanbesteding en de openbaredienstverplichting kunnen worden verkregen

Alle documenten zijn beschikbaar op:

http://www.publiccontractsscotland.gov.uk

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Argyll and Bute Council

Council Offices

Kilmory

Lochgiphead

Argyll and Bute Council

PA31 8RT

Schotland

VERENIGD KONINKRIJK

Tel. +44 1546604239

Contactpersoon: Christine Todd

E-mail: Christine.Todd@argyll-bute.gov.uk


INFORMATIE OVER DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

Permanent Comité van de EVA-staten

30.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 305/13


Gevaarlijke stoffen — Lijst van vergunningsbesluiten van de EER/EVA-staten overeenkomstig artikel 64, lid 8, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (Reach) in de tweede helft van 2017

(2018/C 305/11)

Subcomité I betreffende het vrije verkeer van goederen

Te noteren door het Gemengd Comité van de EER

Met verwijzing naar Besluit nr. 25/2008 van het Gemengd Comité van de EER van 14 maart 2008 wordt het Gemengd Comité van de EER uitgenodigd om op zijn bijeenkomst van 27 april 2018 de navolgende lijst betreffende vergunningsbesluiten te noteren die vastgesteld zijn overeenkomstig artikel 64, lid 8, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (Reach) voor de periode 1 juli-31 december 2017.


BIJLAGE

Lijst van vergunningsbesluiten

Overeenkomstig artikel 64, lid 8, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (Reach) zijn in de EER/EVA-staten de volgende vergunningsbesluiten vastgesteld gedurende de periode 1 juli-31 december 2017:

Naam van de stof

Besluit van de Commissie overeenkomstig artikel 64, lid 8, van Verordening (EG) nr. 1907/2006

Land

Datum van besluit

Ammoniumdichromaat

C(2017) 3237

IJsland

7.7.2017

Natriumdichromaat

C(2017) 3453

IJsland

7.7.2017

Natriumdichromaat

C(2017) 3764

IJsland

7.7.2017

Natriumdichromaat

C(2017) 3765

IJsland

7.7.2017

Natriumdichromaat

C(2017) 3801

IJsland

7.7.2017

Natriumdichromaat

C(2017) 3806

IJsland

7.7.2017

Natriumdichromaat

C(2017) 3816

IJsland

7.7.2017

1,2-dichloorethaan

C(2017) 3821

IJsland

7.7.2017

Kaliumdichromaat

C(2017) 3910

IJsland

7.7.2017

Chroomtrioxide en dichroomtris(chromaat)

C(2017) 5001

IJsland

5.10.2017

Chroomtrioxide en dichroomtris(chromaat)

C(2017) 5001

Liechtenstein

4.9.2017

Chroomtrioxide en dichroomtris(chromaat)

C(2017) 5001

Noorwegen

18.8.2017

Bis(2-methoxyethyl)ether (diglyme)

C(2017) 5025

IJsland

5.10.2017

Bis(2-methoxyethyl)ether (diglyme)

C(2017) 5025

Liechtenstein

4.9.2017

Bis(2-methoxyethyl)ether (diglyme)

C(2017) 5025

Noorwegen

18.8.2017

Loodchromaat

C(2017) 5012

IJsland

5.10.2017

Loodchromaat

C(2017) 5012

Liechtenstein

4.9.2017

Loodchromaat

C(2017) 5012

Noorwegen

18.8.2017

Chroomtrioxide

C(2017) 5880

IJsland

5.10.2017

Chroomtrioxide

C(2017) 5880

Liechtenstein

20.9.2017

Chroomtrioxide

C(2017) 5880

Noorwegen

25.9.2017

Chroomtrioxide

C(2017) 6727

IJsland

9.11.2017

Chroomtrioxide

C(2017) 6727

Liechtenstein

25.10.2017

Chroomtrioxide

C(2017) 6727

Noorwegen

8.11.2017


30.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 305/15


Geneesmiddelen — Lijst van door de EER/EVA-staten voor de tweede helft van 2017 afgegeven vergunningen om een geneesmiddel in de handel te brengen

(2018/C 305/12)

Subcomité I betreffende het vrije verkeer van goederen

Te noteren door het Gemengd Comité van de EER

Met verwijzing naar Besluit nr. 74/1999 van het Gemengd Comité van de EER van 28 mei 1999 wordt het Gemengd Comité van de EER uitgenodigd om op zijn bijeenkomst van 23 maart 2018 de navolgende lijsten te noteren betreffende vergunningen om een geneesmiddel in de handel te brengen voor de periode 1 juli-31 december 2017:

Bijlage I

Lijst van nieuwe vergunningen om een geneesmiddel in de handel te brengen

Bijlage II

Lijst van hernieuwde vergunningen om een geneesmiddel in de handel te brengen

Bijlage III

Lijst van verlengde vergunningen om een geneesmiddel in de handel te brengen

Bijlage IV

Lijst van ingetrokken vergunningen om een geneesmiddel in de handel te brengen

Bijlage V

Lijst van opgeschorte vergunningen om een geneesmiddel in de handel te brengen


BIJLAGE I

Lijst van nieuwe vergunningen om een geneesmiddel in de handel te brengen

In de EER/EVA-staten zijn in de periode 1 juli-31 december 2017 de volgende vergunningen om een geneesmiddel in de handel te brengen, afgegeven:

EU-nummer

Product

Land

Datum afgifte vergunning

EU/1/02/226

InductOs

IJsland

18.8.2017

EU/1/15/999

Zykadia (Switch to non-conditional)

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/16/1138

Venclyxto

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/16/1155

Kyntheum

IJsland

16.8.2017

EU/1/16/1155

Kyntheum

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/16/1155

Kyntheum

Noorwegen

14.8.2017

EU/1/17/1179

Veltassa

IJsland

11.8.2017

EU/1/17/1179

Veltassa

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1179

Veltassa

Noorwegen

9.8.2017

EU/1/17/1181

Spherox

IJsland

24.7.2017

EU/1/17/1181

Spherox

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1181

Spherox

Noorwegen

13.9.2017

EU/1/17/1184

Riximyo

IJsland

11.7.2017

EU/1/17/1185

Rixathon

IJsland

11.7.2017

EU/1/17/1191

Dinutuximab beta Apeiron

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1194

Febuxostat Mylan

IJsland

11.7.2017

EU/1/17/1195

Erelzi

IJsland

14.7.2017

EU/1/17/1195

Erelzi

Noorwegen

7.7.2017

EU/1/17/1196

Kevzara

IJsland

14.7.2017

EU/1/17/1196

Kevzara

Noorwegen

5.7.2017

EU/1/17/1197

Oxervate

IJsland

24.7.2017

EU/1/17/1197

OXERVATE

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1197

OXERVATE

Noorwegen

17.7.2017

EU/1/17/1199

Cuprior

IJsland

13.9.2017

EU/1/17/1199

Cuprior

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1199

Cuprior

Noorwegen

13.9.2017

EU/1/17/1200

Besponsa

IJsland

24.7.2017

EU/1/17/1200

Besponsa

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1200

Besponsa

Noorwegen

13.7.2017

EU/1/17/1201

Skilarence

IJsland

14.7.2017

EU/1/17/1201

Skilarence

Noorwegen

7.7.2017

EU/1/17/1202

Ucedane

IJsland

12.7.2017

EU/1/17/1202

Ucedane

Noorwegen

5.7.2017

EU/1/17/1203

Insulin lispro Sanofi

IJsland

11.8.2017

EU/1/17/1203

Insulin Lispro Sanofi

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1203

Insulin lispro Sanofi

Noorwegen

18.8.2017

EU/1/17/1205

Blitzima

IJsland

9.8.2017

EU/1/17/1205

Blitzima

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1205

Blitzima

Noorwegen

1.8.2017

EU/1/17/1206

Tuxella

IJsland

9.8.2017

EU/1/17/1206

Tuxella

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1206

Tuxella

Noorwegen

1.8.2017

EU/1/17/1207

Ritemvia

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1207

Ritemvia

IJsland

10.8.2017

EU/1/17/1207

Ritemvia

Noorwegen

1.8.2017

EU/1/17/1208

Trimbow

IJsland

11.8.2017

EU/1/17/1208

Trimbow

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1208

Trimbow

Noorwegen

9.8.2017

EU/1/17/1209

Reagila

IJsland

9.8.2017

EU/1/17/1209

Reagila

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1209

Reaglia

Noorwegen

9.8.2017

EU/1/17/1210

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisproksil Zentiva

Noorwegen

8.8.2017

EU/1/17/1210

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva

IJsland

10.8.2017

EU/1/17/1210

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1211

Entecavir Accord

IJsland

5.10.2017

EU/1/17/1211

Entecavir Accord

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1211

Entecavir Accord

Noorwegen

20.10.2017

EU/1/17/1212

Mavenclad

IJsland

13.9.2017

EU/1/17/1212

MAVENCLAD

Noorwegen

30.8.2017

EU/1/17/1212

MAVENCLAD

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1213

Maviret

IJsland

17.8.2017

EU/1/17/1213

Maviret

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1213

Maviret

Noorwegen

7.8.2017

EU/1/17/1214

Bavencio

IJsland

4.10.2017

EU/1/17/1214

Bavencio

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1214

Bavencio

Noorwegen

25.9.2017

EU/1/17/1215

Fotivda

IJsland

13.9.2017

EU/1/17/1215

Fotivda

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1215

Fotivda

Noorwegen

31.8.2017

EU/1/17/1216

Imraldi

IJsland

12.9.2017

EU/1/17/1216

Imraldi

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1216

Imraldi

Noorwegen

11.9.2017

EU/1/17/1217

Nitisinone MendeliKABS

IJsland

19.9.2017

EU/1/17/1217

Nitisinone MendeliKABS

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1217

Nitisinone MendeliKABS

Noorwegen

1.9.2017

EU/1/17/1218

Rydapt

IJsland

4.10.2017

EU/1/17/1218

Rydapt

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1218

Rydapt

Noorwegen

25.9.2017

EU/1/17/1220

Tecentriq

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1220

Tecentriq

Noorwegen

27.9.2017

EU/1/17/1220

Tecentriq

IJsland

5.10.2017

EU/1/17/1221

Kisqali

IJsland

12.9.2017

EU/1/17/1221

Kisqali

Noorwegen

30.8.2017

EU/1/17/1221

Kisqali

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1222

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

IJsland

8.11.2017

EU/1/17/1222

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1222

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Noorwegen

27.9.2017

EU/1/17/1223

Vosevi

IJsland

16.8.2017

EU/1/17/1223

Vosevi

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1223

Vosevi

Noorwegen

8.8.2017

EU/1/17/1224

Xermelo

IJsland

4.10.2017

EU/1/17/1224

Xermelo

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1224

Xermelo

Noorwegen

3.10.2017

EU/1/17/1225

Symtuza

IJsland

5.10.2017

EU/1/17/1225

Symtuza

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1225

Symtuza

Noorwegen

11.10.2017

EU/1/17/1226

Lutathera

IJsland

10.10.2017

EU/1/17/1226

Lutathera

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1226

Lutathera

Noorwegen

3.10.2017

EU/1/17/1227

Entecavir Mylan

IJsland

4.10.2017

EU/1/17/1227

Entecavir Mylan

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1227

Entecavir Mylan

Noorwegen

27.9.2017

EU/1/17/1228

Tookad

IJsland

29.11.2017

EU/1/17/1228

TOOKAD

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1228

TOOKAD

Noorwegen

22.11.2017

EU/1/17/1229

Dupixent

IJsland

10.10.2017

EU/1/17/1229

Dupixent

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1229

Dupixent

Noorwegen

10.10.2017

EU/1/17/1230

Lacosamide Accord

IJsland

5.10.2017

EU/1/17/1230

Lacosamide Accord

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1230

Lacosamide Accord

Noorwegen

27.9.2017

EU/1/17/1232

Miglustat Gen.Orph

IJsland

30.11.2017

EU/1/17/1232

Miglustat Gen.Orph

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1232

Miglustat Gen.Orph

Noorwegen

27.11.2017

EU/1/17/1233

Zubsolv

IJsland

29.11.2017

EU/1/17/1233

Zubsolv

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1233

Zubsolv

Noorwegen

22.11.2017

EU/1/17/1234

Tremfya

IJsland

4.12.2017

EU/1/17/1235

Zejula

IJsland

4.12.2017

EU/1/17/1235

Zejula

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1235

Zejula

Noorwegen

27.11.2017

EU/1/17/1236

Trelegy Ellipta

IJsland

30.11.2017

EU/1/17/1236

Trelegy Ellipta

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1236

Trelegy Ellipta

Noorwegen

22.11.2017

EU/1/17/1237

Elebrato Ellipta

IJsland

30.11.2017

EU/1/17/1237

Elebrato Ellipta

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1237

Elebrato Ellipta

Noorwegen

27.11.2017

EU/1/17/1238

Nyxoid

IJsland

29.11.2017

EU/1/17/1238

Nyxoid

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1238

Nyxoid

Noorwegen

27.11.2017

EU/1/17/1239

VeraSeal

IJsland

30.11.2017

EU/1/17/1239

VeraSeal

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1239

VeraSeal

Noorwegen

1.12.2017

EU/1/17/1240

Cyltezo

IJsland

29.11.2017

EU/1/17/1240

Cyltezo

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1240

Cyltezo

Noorwegen

1.12.2017

EU/1/17/1241

Ontruzant

IJsland

30.11.2017

EU/1/17/1241

Ontruzant

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1241

Ontruzant

Noorwegen

27.11.2017

EU/1/17/1242

Ritonavir Mylan

IJsland

29.11.2017

EU/1/17/1242

Ritonavir Mylan

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1242

Ritonavir Mylan

Noorwegen

22.11.2017

EU/1/17/1243

Imatinib Teva B.V.

IJsland

30.11.2017

EU/1/17/1243

Imatinib Teva B.V.

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1243

Imatinib Teva B.V.

Noorwegen

22.11.2017

EU/1/17/1244

Tacforius

Liechtenstein

31.12.2017

EU/2/16/197

CLYNAV

IJsland

13.7.2017

EU/2/16/197

CLYNAV

Liechtenstein

31.8.2017

EU/2/16/197

CLYNAV

Noorwegen

18.7.2017

EU/2/17/211

Prevomax

IJsland

13.7.2017

EU/2/17/211

Prevomax

Noorwegen

6.7.2017

EU/2/17/212

Exzolt

IJsland

30.8.2017

EU/2/17/212

Exzolt

Liechtenstein

31.10.2017

EU/2/17/212

Exzolt

Noorwegen

15.9.2017

EU/2/17/213

Innovax-ND-IBD

IJsland

11.9.2017

EU/2/17/213

Innovax-ND-IBD

Noorwegen

18.9.2017

EU/2/17/214

VEPURED

IJsland

12.9.2017

EU/2/17/214

VEPURED

Noorwegen

15.9.2017

EU/2/17/215

Suvaxyn PRRS MLV

IJsland

11.9.2017

EU/2/17/215

Suvaxyn PRRS MLV

Liechtenstein

31.10.2017

EU/2/17/215

Suvaxyn PRRS MLV

Noorwegen

18.9.2017

EU/2/17/217

Nobivac LeuFel

IJsland

9.11.2017

EU/2/17/217

Nobivac LeuFel

Liechtenstein

31.12.2017

EU/2/17/217

Nobivac LeuFel

Noorwegen

14.11.2017

EU/2/17/218

Bovilis Blue-8

IJsland

1.12.2017

EU/2/17/218

Bovilis Blue-8

Liechtenstein

31.12.2017

EU/2/17/218

Bovilis Blue-8

Noorwegen

19.12.2017


BIJLAGE II

Lijst van hernieuwde vergunningen om een geneesmiddel in de handel te brengen

In de EER/EVA-staten zijn in de periode 1 juli-31 december 2017 de volgende hernieuwde vergunningen om een geneesmiddel in de handel te brengen, afgegeven:

EU-nummer

Product

Land

Datum afgifte vergunning

EU/1/07/401

alli

IJsland

14.7.2017

EU/1/07/401

alli

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/07/401

alli

Noorwegen

5.7.2017

EU/1/07/402

Increlex

IJsland

12.7.2017

EU/1/07/402

INCRELEX

Noorwegen

5.7.2017

EU/1/07/403

Atriance

IJsland

11.7.2017

EU/1/07/416

Ecalta

IJsland

13.9.2017

EU/1/07/416

Ecalta

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/07/416

Ecalta

Noorwegen

22.9.2017

EU/1/07/421

Glubrava

IJsland

30.11.2017

EU/1/07/421

Glubrava

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/07/421

Glubrava

Noorwegen

22.11.2017

EU/1/07/424

Torisel

IJsland

24.7.2017

EU/1/07/424

Torisel

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/07/424

Torisel

Noorwegen

1.8.2017

EU/1/08/446

Privigen

IJsland

4.12.2017

EU/1/08/446

Privigen

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/08/446

Privigen

Noorwegen

5.12.2017

EU/1/08/453

Prepandrix

IJsland

4.12.2017

EU/1/08/453

Prepandrix

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/08/453

Prepandrix

Noorwegen

5.12.2017

EU/1/12/784

Cuprymina

IJsland

11.8.2017

EU/1/12/784

Cuprymina

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/12/784

Cuprymina

Noorwegen

9.8.2017

EU/1/12/787

Revestive

IJsland

13.7.2017

EU/1/12/787

Revestive

Noorwegen

5.7.2017

EU/1/12/788

Seebri Breezhaler

IJsland

11.8.2017

EU/1/12/788

Seebri Breezhaler

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/12/788

Seebri Breezhaler

Noorwegen

9.8.2017

EU/1/12/789

Enurev Breezhaler

IJsland

24.7.2017

EU/1/12/789

Enurev Breezhaler

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/12/789

Enurev Breezhaler

Noorwegen

9.8.2017

EU/1/12/790

Tovanor Breezhaler

IJsland

14.8.2017

EU/1/12/790

Tovanor Breezhaler

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/12/790

Tovanor Breezhaler

Noorwegen

9.8.2017

EU/1/12/794

Adcetris

IJsland

4.12.2017

EU/1/12/794

ADCETRIS

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/12/794

ADCETRIS

Noorwegen

27.11.2017

EU/1/12/795

Forxiga

IJsland

13.9.2017

EU/1/12/795

Forxiga

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/795

Forxiga

Noorwegen

27.9.2017

EU/1/12/796

Picato

IJsland

24.7.2017

EU/1/12/796

Picato

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/12/796

Picato

Noorwegen

8.8.2017

EU/1/12/797

Eylea

IJsland

10.8.2017

EU/1/12/797

Eylea

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/12/797

Eylea

Noorwegen

18.8.2017

EU/1/12/798

Ibandronic acid Accord

IJsland

6.10.2017

EU/1/12/798

Ibandronic acid Accord

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/798

Ibandronic acid Accord

Noorwegen

27.9.2017

EU/1/12/799

Memantine Merz

IJsland

24.7.2017

EU/1/12/799

Memantine Merz

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/12/799

Memantine Merz

Noorwegen

9.8.2017

EU/1/12/800

Zoledronic Acid Hospira

IJsland

11.9.2017

EU/1/12/800

Zoledronic acid Hospira

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/12/800

Zoledronsyre Hospira

Noorwegen

4.9.2017

EU/1/12/801

Constella

IJsland

14.9.2017

EU/1/12/801

Constella

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/801

Constella

Noorwegen

22.9.2017

EU/1/12/802

Capecitabine medac

IJsland

12.7.2017

EU/1/12/803

NexoBrid

IJsland

30.11.2017

EU/1/12/803

NexoBrid

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/12/803

NexoBrid

Noorwegen

11.12.2017

EU/1/12/805

AMYViD

IJsland

9.10.2017

EU/1/12/805

Amyvid

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/805

Amyvid

Noorwegen

3.10.2017

EU/1/12/806

Ryzodeg

IJsland

4.10.2017

EU/1/12/806

Ryzodeg

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/806

Ryzodeg

Noorwegen

10.10.2017

EU/1/12/807

Tresiba

IJsland

9.10.2017

EU/1/12/807

Tresiba

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/807

Tresiba

Noorwegen

10.10.2017

EU/1/12/808

Imatinib Teva

IJsland

9.10.2017

EU/1/12/808

Imatinib Teva

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/808

Imatinib Teva

Noorwegen

27.9.2017

EU/1/12/809

Betmiga

IJsland

6.10.2017

EU/1/12/809

Betmiga

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/809

Betmiga

Noorwegen

3.10.2017

EU/1/12/811

Lyxumia

IJsland

6.10.2017

EU/1/12/811

Lyxumia

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/811

Lyxumia

Noorwegen

9.10.2017

EU/1/12/812

Bexsero

IJsland

9.10.2017

EU/1/12/812

Bexsero

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/812

Bexsero

Noorwegen

3.10.2017

EU/1/12/814

Zaltrap

IJsland

9.10.2017

EU/1/12/814

ZALTRAP

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/814

ZALTRAP

Noorwegen

27.9.2017

EU/1/12/815

Selincro

IJsland

30.11.2017

EU/1/12/815

Selincro

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/12/815

Selincro

Noorwegen

1.12.2017

EU/1/13/813

Perjeta

IJsland

19.12.2017

EU/1/13/813

Perjeta

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/13/817

Actelsar HCT

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/13/819

JETREA

IJsland

15.12.2017

EU/1/13/819

JETREA

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/13/819

JETREA

Noorwegen

19.12.2017

EU/1/13/902

Translarna

IJsland

12.7.2017

EU/1/13/902

Translarna

Noorwegen

5.7.2017

EU/1/14/987

Holoclar

IJsland

19.12.2017

EU/1/16/1094

Ninlaro

IJsland

6.10.2017

EU/1/16/1094

Ninlaro

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/16/1094

Ninlaro

Noorwegen

26.9.2017

EU/1/16/1121

Zalmoxis

IJsland

24.7.2017

EU/1/16/1121

Zalmoxis

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/16/1121

Zalmoxis

Noorwegen

4.8.2017

EU/1/16/1138

Venclyxto

IJsland

6.11.2017

EU/1/16/1138

Venclyxto

Noorwegen

14.11.2017

EU/1/16/1139

Ocaliva

IJsland

8.12.2017

EU/1/16/1139

OCALIVA

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/16/1139

OCALIVA

Noorwegen

18.12.2017

EU/1/16/1143

Lartruvo

IJsland

6.10.2017

EU/1/16/1143

Lartruvo

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/16/1143

Lartruvo

Noorwegen

27.9.2017

EU/1/16/1169

Alecensa

IJsland

8.12.2017

EU/1/16/1169

Alecensa

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/16/1169

Alecensa

Noorwegen

15.12.2017

EU/1/43/890

Cometriq

Noorwegen

3.8.2017

EU/2/12/142

Cardalis

IJsland

4.7.2017

EU/2/12/144

Contacera

IJsland

5.12.2017

EU/2/12/144

Contacera

Liechtenstein

31.12.2017

EU/2/12/144

Contacera

Noorwegen

15.12.2017

EU/2/12/145

Kexxtone

Liechtenstein

31.12.2017

EU/2/12/145

Kexxtone

Noorwegen

28.12.2017

EU/2/12/147

Pexion

IJsland

5.12.2017

EU/2/12/147

Pexion

Liechtenstein

31.12.2017

EU/2/12/147

Pexion

Noorwegen

6.12.2017


BIJLAGE III

Lijst van verlengde vergunningen om een geneesmiddel in de handel te brengen

In de EER/EVA-staten zijn in de periode 1 juli-31 december 2017 de volgende vergunningen om een geneesmiddel in de handel te brengen, verlengd:

EU-nummer

Product

Land

Datum afgifte vergunning

EU/1/01/177/002

SonoVue

Noorwegen

4.9.2017

EU/1/03/256/022

Humira

IJsland

19.12.2017

EU/1/03/256/022

Humira

Noorwegen

10.11.2017

EU/1/04/292/013-015

Mimpara

IJsland

15.9.2017

EU/1/04/292/013-015

Mimpara

Noorwegen

28.8.2017

EU/1/06/356/020-022

Exjade

Noorwegen

28.11.2017

EU/1/06/356/020-022

Exjade

IJsland

1.12.2017

EU/1/07/418/011-013

Celsentri

Noorwegen

3.8.2017

EU/1/07/418/011-013

Celsentri

IJsland

13.7.2017

EU/1/07/422/015

Tasigna

IJsland

4.12.2017

EU/1/07/422/015

Tasigna

Noorwegen

28.11.2017

EU/1/07/436/006

Isentress

IJsland

9.8.2017

EU/1/07/436/006

Isentress

Noorwegen

7.8.2017

EU/1/08/481/004-005

Kuvan

IJsland

10.8.2017

EU/1/08/481/004-005

Kuvan

Noorwegen

13.7.2017

EU/1/09/522/003

ellaOne

IJsland

1.12.2017

EU/1/09/522/003

ellaOne

Noorwegen

10.11.2017

EU/1/09/531/022-033

Instanyl

IJsland

6.11.2017

EU/1/09/539/005-006

Samsca

IJsland

5.10.2017

EU/1/09/539/005-006

Samsca

Noorwegen

18.9.2017

EU/1/10/618

Prolia

Noorwegen

27.9.2017

EU/1/11/703

Xgeva

Noorwegen

27.9.2017

EU/1/12/753/018-019

Signifor

IJsland

4.10.2017

EU/1/12/753/018-019

Signifor

Noorwegen

18.9.2017

EU/1/12/787/003

Revestive

Noorwegen

5.7.2017

EU/1/12/787/003

Revestive

IJsland

13.7.2017

EU/1/13/846/002-003

Xtandi

Noorwegen

3.10.2017

EU/1/13/846/002-003

Xtandi

IJsland

6.10.2017

EU/1/13/860/003

Nexium Control

IJsland

11.7.2017

EU/1/13/860/003

Nexium Control

Noorwegen

5.7.2017

EU/1/15/1070/002

Oncaspar

IJsland

19.12.2017


BIJLAGE IV

Lijst van ingetrokken vergunningen om een geneesmiddelen in de handel te brengen

In de EER/EVA-staten zijn in de periode 1 juli-31 december 2017 de volgende vergunningen om een geneesmiddel in de handel te brengen, ingetrokken:

EU-nummer

Product

Land

Datum van intrekking

EU/1/00/167

Prevenar

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/00/167

Prevenar

Noorwegen

11.12.2017

EU/1/00/167

Prevenar

IJsland

1.12.2017

EU/1/07/394

Optaflu

Noorwegen

18.10.2017

EU/1/07/398

Optimark

IJsland

10.10.2017

EU/1/09/561

Clopidogrel Teva Pharma

IJsland

11.7.2017

EU/1/11/674

Repso

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/11/674

Repso

Noorwegen

8.8.2017

EU/1/11/674

Repso

IJsland

10.8.2017

EU/1/13/868

EVARREST

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/13/868

EVARREST

Noorwegen

28.11.2017

EU/1/13/868

EVARREST

IJsland

4.12.2017

EU/1/14/976

Zontivity

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/15/996

Ristempa

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/15/996

Ristempa

Noorwegen

9.10.2017

EU/1/15/996

Ristempa

IJsland

9.10.2017

EU/1/16/1113

Enzepi

IJsland

11.8.2017

EU/1/16/1113

Enzepi

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/16/1113

Enzepi

Noorwegen

8.8.2017


BIJLAGE V

Lijst van opgeschorte vergunningen om een geneesmiddel in de handel te brengen

In de EER/EVA-staten zijn in de periode 1 juli-31 december 2017 de volgende vergunningen om een geneesmiddelen in de handel te brengen, opgeschort:

EU-nummer

Product

Land

Datum van opschorting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V Bekendmakingen

BESTUURLIJKE PROCEDURES

Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO)

30.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 305/34


AANKONDIGING VAN VERGELIJKEND ONDERZOEK

(2018/C 305/13)

Het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO) organiseert het volgende vergelijkend onderzoek:

 

EPSO/AST-SC/07/18 — BEWAPENDE BEWAKINGS- EN VEILIGHEIDSAGENTEN (SC 1/SC 2)

De aankondiging wordt in 24 talen bekendgemaakt in Publicatieblad van de Europese Unie C 305 A van 30 augustus 2018.

Zie voor meer informatie de website van EPSO: https://epso.europa.eu/


PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

Europese Commissie

30.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 305/35


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.9072 — KKR/Altice/SFR Filiale)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2018/C 305/14)

1.   

Op 24 augustus 2018 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

KKR & Co. Inc („KKR”) (Verenigde Staten);

Altice France S.A. („Altice”) (Frankrijk), die deel uitmaakt van de groep Altice;

SFR Filiale SAS („SFR Filiale”), die onder zeggenschap staat van Altice.

KKR en Altice verkrijgen gezamenlijke zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening over het geheel van SFR Filiale.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.   

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

—   KKR: beleggingsonderneming die activabeheerdiensten en kapitaalmarktoplossingen aanbiedt;

—   Altice: diensten voor telecommunicatie, content, media, amusement en reclame;

—   SFR Filiale: bedrijfsonderdeel zendmasten van de Franse Altice-dochteronderneming SFR SA.

3.   

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.   

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.9072 — KKR/Altice/SFR Filiale

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 („de concentratieverordening”).

(2)  PB C 366 van 14.12.2013, blz. 5.