ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 246

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

61e jaargang
13 juli 2018


Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2018/C 246/01

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2014/30/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)  ( 1)

1

2018/C 246/02

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit en Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur en tot intrekking van Richtlijn 1999/5/EG (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)  ( 1)

23


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

 


IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europese Commissie

13.7.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 246/1


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2014/30/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit

(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)

(voor de EER relevante tekst)

(2018/C 246/01)

ENO (1)

Referentienummer en titel van de norm

(en referentiedocument)

Eerste bekendmaking in het PB

Referentienummer van de vervangen norm

Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt

Noot 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Transporteurs — Veiligheids- en EMC-eisen voor installaties voor opslag van stortgoed in silo's, bunkers, voorraadbakken en trechters

13.5.2016

 

 

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Transporteurs — Veiligheids- en EMC-eisen voor stortgoedtransporteurs met uitzondering van vast opgestelde bandtransporteurs

13.5.2016

 

 

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Transporteurs — Veiligheids- en EMC-eisen voor stukgoedtransporteurs van transporteenheden

13.5.2016

 

 

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Stuk- en stortgoedtransporteurs — Veiligheids- en EMC-eisen voor vast opgestelde bandtransporteurs voor stortgoed

13.5.2016

 

 

CEN

EN 1155:1997

Hang- en sluitwerk — Elektrische open-standhouders voor draaideuren — Eisen en beproevingsmethoden

13.5.2016

 

 

 

EN 1155:1997/A1:2002

13.5.2016

Noot 3

 

CEN

EN 12015:2014

Elektromagnetische compatibiliteit — Productgroepnorm voor liften, roltrappen en rolpaden — Emissie

13.5.2016

 

 

CEN

EN 12016:2013

Elektromagnetische compatibiliteit — Productgroepnorm voor liften, roltrappen en rolpaden — Immuniteit

13.5.2016

 

 

CEN

EN 12895:2015

Gemotoriseerde transportwerktuigen — Elektromagnetische compatibiliteit

Dit is de eerste bekendmaking

 

 

CEN

EN 13241-1:2003+A1:2011

Industriële en commerciële garagedeuren en -poorten — Productnorm — Deel 1 — Producten zonder brand- of rookwerende eigenschappen

13.5.2016

 

 

CEN

EN 13309:2010

Bouwmachines — Elektromagnetische compatibiliteit van machines met inwendige elektrische voedingen

13.5.2016

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Veiligheid van machines — Mechanisch aangedreven parkeerinrichtingen voor motorvoertuigen — Veiligheids- en EMC-eisen voor ontwerp, vervaardiging, opstelling en inbedrijfstelling

13.5.2016

 

 

CEN

EN ISO 14982:2009

Land- en bosbouwmachines — Elektromagnetische compatibiliteit — Beproevingsmethoden en aanvaardingscriteria (ISO 14982:1998)

13.5.2016

 

 

CEN

EN 16361:2013+A1:2016

Automatisch werkende deuren voor voetgangers — Productnorm, prestatie-eisen — Buitendeuren anders dan draaideuren, in eerste instantie ontworpen voor elektrische deuren zonder weerstand tegen brand en rookkenmerken

Dit is de eerste bekendmaking

EN 16361:2013

Noot 2.1

30.11.2018

Cenelec

EN 50065-1:2011

Besturing via laagspanningsinstallaties in het frequentiegebied 3 kHz tot 148,5 kHz — Deel 1: Algemene eisen, frequentiebanden en elektromagnetische storingen

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50065-2-1:2003

Besturing via laagspanningsinstallaties in het frequentiegebied 3 kHz tot 148,5 kHz — Deel 2-1: Immuniteitseisen voor toestellen en systemen voor communicatie over het voedingsnet in het frequentiegebied 95 kHz tot 148,5 kHz en bestemd voor gebruik in huishoudelijke, handels- en licht-industriële omgevingen

13.5.2016

 

 

 

EN 50065-2-1:2003/A1:2005

13.5.2016

Noot 3

 

 

EN 50065-2-1:2003/AC:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50065-2-2:2003

Besturing via laagspanningsinstallaties in het frequentiegebied 3 kHz tot 148,5 kHz — Deel 2-1: Immuniteitseisen voor toestellen en systemen voor communicatie over het voedingsnet in het frequentiegebied 95 kHz tot 148,5 kHz en bestemd voor gebruik in industriële omgevingen

13.5.2016

 

 

 

EN 50065-2-2:2003/A1:2005

13.5.2016

Noot 3

 

 

EN 50065-2-2:2003/A1:2005/AC:2006

13.5.2016

 

 

 

EN 50065-2-2:2003/AC:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50065-2-3:2003

Besturing via laagspanningsinstallaties in het frequentiegebied 3 kHz tot 148,5 kHz — Deel 2-3: Immuniteitseisen voor toestellen en systemen voor communicatie over het voedingsnet in het frequentiegebied 3 kHz tot 95 kHz en bestemd voor gebruik door elektriciteitsbedrijven

13.5.2016

 

 

 

EN 50065-2-3:2003/A1:2005

13.5.2016

Noot 3

 

 

EN 50065-2-3:2003/AC:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50083-2:2012

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en interactieve diensten — Deel 2: Elektromagnetische compatibiliteit voor uitrusting

13.5.2016

 

 

 

EN 50083-2:2012/A1:2015

13.5.2016

Noot 3

14.9.2018

Cenelec

EN 50121-1:2006

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer — Elektromagnetische compatibiliteit — Deel 1: Algemeen

12.8.2016

 

 

 

EN 50121-1:2006/AC:2008

12.8.2016

 

 

Cenelec

EN 50121-2:2006

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer — Elektromagnetische compatibiliteit — Deel 2: Emissie van het gehele vervoersysteem naar de buiten wereld

12.8.2016

 

 

 

EN 50121-2:2006/AC:2008

12.8.2016

 

 

Cenelec

EN 50121-3-1:2017

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer — Elektromagnetische compatibiliteit — Deel 3-1: Rollend materieel — Treinen en complete voertuigen

Dit is de eerste bekendmaking

EN 50121-3-1:2006

EN 50121-3-1:2006/AC:2008

Noot 2.1

30.11.2018

Cenelec

EN 50121-3-2:2016

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer — Elektromagnetische compatibiliteit — Deel 3-2: Rollend materieel — Apparatuur

Dit is de eerste bekendmaking

EN 50121-3-2:2006

EN 50121-3-2:2006/AC:2008

Noot 2.1

30.11.2018

Cenelec

EN 50121-4:2016

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer — Elektromagnetische compatibiliteit — Deel 4: Emissie en immuniteit van sein- en telecommunicatieapparatuur

Dit is de eerste bekendmaking

EN 50121-4:2006

EN 50121-4:2006/AC:2008

Noot 2.1

30.11.2018

Cenelec

EN 50121-5:2017

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer — Elektromagnetische compatibiliteit — Deel 5: Emissie en immuniteit van vastopgestelde voedingsinstallaties en apparatuur

Dit is de eerste bekendmaking

EN 50121-5:2006

EN 50121-5:2006/AC:2008

Noot 2.1

30.11.2018

Cenelec

EN 50130-4:2011

Alarmsystemen — Deel 4: Elektromagnetische compatibiliteit — Produktgroepnorm — Immuniteitseisen voor onderdelen van brand-, inbraak-, overval-, CCTV, toegangscontrole en sociale alarmsystemen

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50148:1995

Elektronische taximeters

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50270:2015

Elektromagnetische compatibiliteit — Elektrisch materieel voor de detectie en meting van brandbare gassen, giftige gassen of zuurstof

Dit is de eerste bekendmaking

EN 50270:2006

Noot 2.1

30.11.2018

 

EN 50270:2015/AC:2016-08

Dit is de eerste bekendmaking

 

 

Cenelec

EN 50293:2012

Verkeersregelinstallaties- Elektromagnetische compatibiliteit

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50370-1:2005

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) — Productnorm voor gereedschapsmachines — Deel 1: Emissie

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50370-2:2003

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) — Productgroepnorm voor gereedschapsmachines — Deel 2: Immuniteit

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50412-2-1:2005

Apparatuur en spanningssystemen voor communicatie over het lichtnet in laagspanningsinstallaties in het frequentiegebied 1,6  MHz tot 30 MHz — Deel 2-1: Residentiële, commerciële en industriële omgeving — Immuniteitseisen

13.5.2016

 

 

 

EN 50412-2-1:2005/AC:2009

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50428:2005

Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Secundaire norm — Schakelaars en verwant installatiematerieel voor gebruik in gebouwbeheersystemen (HBES)

13.5.2016

 

 

 

EN 50428:2005/A1:2007

13.5.2016

Noot 3

 

 

EN 50428:2005/A2:2009

13.5.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 50470-1:2006

Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselspanning) — Deel 1: Algemene eisen, proeven en beproevingsomstandigheden — Meetapparatuur (klasse index A, B en C)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50490:2008

Elektrische installaties voor verlichting en bebakening op luchthavens — Technische eisen voor besturings- en controlesystemen voor vliegveldlichtsystemen op de grond — Eenheden voor het selectief schakelen en bewaken van individuele lampen

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50491-5-1:2010

Algemene eisen voor Gebouwbeheersystemen (HBES) en gebouwautomatisering en beheersystemen (BACS) — Deel 5-1: EMC eisen, voorwaarden beproevingsset-up

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50491-5-2:2010

Algemene eisen voor Gebouwbeheersystemen (HBES) en gebouwautomatisering en beheersystemen (BACS) — Deel 5-2: EMC eisen voor HBES/BACS gebruikt in een residentiële, commerciële en lichte industriële omgeving

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50491-5-3:2010

Algemene eisen voor Gebouwbeheersystemen (HBES) en gebouwautomatisering en beheersystemen (BACS) — Deel 5-3: EMC eisen voor HBES/BACS gebruikt in een

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50498:2010

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) — Productgroepnorm van elektronische uitrusting in voertuigen

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50512:2009

Elektrische installaties voor verlichting en bebakening op luchthavens — Advanced Visual Docking Guidance Systems (A-VDGS)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50529-1:2010

Geleide transmissie netwerken — Deel 1: Telecommunicatie lijnen

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50529-2:2010

Geleide transmissie netwerken — Deel 2: Coaxiale kabels (CaTV-based)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50550:2011

Beveiligingstoestellen tegen overspanning bij netfrequentie (POP) voor huishoudelijke en soortgelijke toepassingen

13.5.2016

 

 

 

EN 50550:2011/AC:2012

13.5.2016

 

 

 

EN 50550:2011/A1:2014

13.5.2016

Noot 3

28.7.2017

Cenelec

EN 50557:2011

Toestellen voor automatische wederinschakeling (ARDs) van installatie-automaten en van aardlekschakelaars met en zonder ingebouwde overstroombeveiliging (RCBOs en RCCBs) voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50561-1:2013

Apparatuur voor communicatie over het elektriciteitsnet in laagspanningsinstallaties- Radiostoringseigenschappen — Limietwaarden en meetmethoden — Deel 1: Apparatuur voor gebruik binnenshuis

13.5.2016

EN 55022:2010

EN 55032:2012

Noot 2.3

9.10.2016

Cenelec

EN 55011:2009

HF-apparatuur voor industriële, wetenschappelijke en medische doeleinden (zgn. ISM-apparatuur) — Radiostoringskenmerken — Grenswaarden en meetmethoden

CISPR 11:2009 (Gewijzigd)

13.5.2016

 

 

 

EN 55011:2009/A1:2010

CISPR 11:2009/A1:2010

13.5.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 55012:2007

Motorvoertuigen, vaartuigen en toestellen aangedreven door verbrandingsmotoren — Radiostoringseigenschappen — Grenswaarden en meetmethoden v oor de bescherming van off-board ontvangers

CISPR 12:2007

13.5.2016

 

 

 

EN 55012:2007/A1:2009

CISPR 12:2007/A1:2009

13.5.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 55014-1:2006

Elektromagnetische compatibiliteit — Eisen voor huishoudelijke toestellen, elektrisch gereedschap en soortgelijke apparaten — Deel 1: Emissie

CISPR 14-1:2005

13.5.2016

 

 

 

EN 55014-1:2006/A1:2009

CISPR 14-1:2005/A1:2008

13.5.2016

Noot 3

 

 

EN 55014-1:2006/A2:2011

CISPR 14-1:2005/A2:2011

13.5.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 55014-2:1997

Elektromagnetische compatibiliteit — Eisen voor huishoudelijke toestellen, elektrisch gereedschap en soortgelijke apparaten — Deel 2: Immuniteit — Productgroepnorm

CISPR 14-2:1997

12.8.2016

 

 

 

EN 55014-2:1997/A1:2001

CISPR 14-2:1997/A1:2001

12.8.2016

Noot 3

 

 

EN 55014-2:1997/A2:2008

CISPR 14-2:1997/A2:2008

12.8.2016

Noot 3

 

 

EN 55014-2:1997/AC:1997

12.8.2016

 

 

Cenelec

EN 55015:2013

Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur

CISPR 15:2013 + IS1:2013 + IS2:2013

13.5.2016

EN 55015:2006

+ A1:2007

+ A2:2009

Noot 2.1

12.6.2016

Cenelec

EN 55024:2010

Gegevensverwerkende apparatuur — Immuniteitskenmerken — Grenswaarden en meetmethoden

CISPR 24:2010

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 55032:2012

Elektromagnetische compatibiliteit van multimedia-apparatuur — Emissie-eisen

CISPR 32:2012

12.8.2016

EN 55022:2010

EN 55103-1:2009

+ A1:2012

Noot 2.2

5.3.2017

 

EN 55032:2012/AC:2013

12.8.2016

 

 

Cenelec

EN 55103-1:2009

Elektromagnetische compatibiliteit — Produktgroepnorm voor audio-, video- en audiovisuele toestellen en voor lichtbesturingsapparatuur voor professionele doeleinden — Deel 1: Emissie

12.8.2016

 

 

 

EN 55103-1:2009/A1:2012

12.8.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 55103-2:2009

Elektromagnetische compatibiliteit — Produktgroepnorm voor audio-, video-, audiovisuele toestellen en voor lichtbesturingsapparatuur voor professionele doeleinden — Deel 2: Immuniteit

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60034-1:2010

Roterende elektrische machines — Deel 1: Beoordeling en prestatie

IEC 60034-1:2010 (Gewijzigd)

13.5.2016

 

 

 

EN 60034-1:2010/AC:2010

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60204-31:2013

Veiligheid van machines — Elektrische uitrusting van machines — Deel 31: Bijzondere veiligheids- en EMC-eisen voor naaimachine-eenheden en -systemen

IEC 60204-31:2013

13.5.2016

EN 60204-31:1998

Noot 2.1

28.5.2016

Cenelec

EN 60255-26:2013

Meetrelais en beveiligingsmaterieel — Deel 26: Elektromagnetische compatibiliteitseisen

IEC 60255-26:2013

13.5.2016

 

 

 

EN 60255-26:2013/AC:2013

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60669-2-1:2004

Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Deel 2: Bijzondere eisen — Elektronische schakelaars

IEC 60669-2-1:2002 (Gewijzigd) + IS1:2011 + IS2:2012

13.5.2016

 

 

 

EN 60669-2-1:2004/A1:2009

IEC 60669-2-1:2002/A1:2008 (Gewijzigd)

13.5.2016

Noot 3

 

 

EN 60669-2-1:2004/A12:2010

13.5.2016

Noot 3

 

 

EN 60669-2-1:2004/AC:2007

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-1:2011

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 1: Algemene eisen

IEC 60730-1:2010 (Gewijzigd)

13.5.2016

EN 60730-1:2000

+ A12:2003

+ A13:2004

+ A14:2005

+ A16:2007

+ A1:2004

+ A2:2008

Noot 2.1

28.6.2016

Cenelec

EN 60730-2-5:2002

Automatische elektrische controle voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-5: Speciale eisen voor controle systemen voor automatisch elektrische branders

IEC 60730-2-5:2000 (Gewijzigd)

12.8.2016

 

 

 

EN 60730-2-5:2002/A11:2005

12.8.2016

 

 

 

EN 60730-2-5:2002/A1:2004

IEC 60730-2-5:2000/A1:2004 (Gewijzigd)

12.8.2016

 

 

 

EN 60730-2-5:2002/A2:2010

IEC 60730-2-5:2000/A2:2008 (Gewijzigd)

12.8.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60730-2-6:2008

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-6: Bijzondere eisen voor elektrische drukgevoelige regelaars inclusief mechanische eisen

IEC 60730-2-6:2007 (Gewijzigd)

12.8.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-7:2010

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-7: Bijzondere eisen voor tijdschakelaars, tijdklokken en klokgestuurde programmaschakelaars

IEC 60730-2-7:2008 (Gewijzigd)

13.5.2016

 

 

 

EN 60730-2-7:2010/AC:2011

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-8:2002

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-8: Bijzondere eisen voor elektrisch bediende waterafsluiters inclusief mechanische eisen

IEC 60730-2-8:2000 (Gewijzigd)

13.5.2016

 

 

 

EN 60730-2-8:2002/A1:2003

IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Gewijzigd)

13.5.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60730-2-9:2010

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-9: Bijzondere eisen voor temperatuurgevoelige regelaars

IEC 60730-2-9:2008 (Gewijzigd)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-14:1997

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-14: Bijzondere eisen voor elektrische regelaars

IEC 60730-2-14:1995 (Gewijzigd)

13.5.2016

 

 

 

EN 60730-2-14:1997/A1:2001

IEC 60730-2-14:1995/A1:2001

13.5.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60730-2-15:2010

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-15: Bijzondere eisen voor automatische elektrische luchtvolumemeting, waterdoorlatingsvermogen en waterpeil reagerende de regelaars

IEC 60730-2-15:2008 (Gewijzigd)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60870-2-1:1996

Materieel en systemen voor besturing op afstand — Deel 2: Gebruiksomstandigheden — Sectie 1: Voedingen en elektromagnetische compatibiliteit

IEC 60870-2-1:1995

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60945:2002

Maritieme navigatie- en radiocommunicatieapparatuur en -systemen — Algemene eisen — Beproevingsmethoden en vereiste beproevingsresultaten

IEC 60945:2002

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-1:2007

Laagspanningsschakelaars — Deel 1: Algemene richtlijnen

IEC 60947-1:2007

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-1:2007/A1:2011

IEC 60947-1:2007/A1:2010

13.5.2016

Noot 3

 

 

EN 60947-1:2007/A2:2014

IEC 60947-1:2007/A2:2014

13.5.2016

Noot 3

14.10.2017

Cenelec

EN 60947-2:2006

Laagspanningsschakelaars — Deel 2: Vermogenschakelaars

IEC 60947-2:2006

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-2:2006/A1:2009

IEC 60947-2:2006/A1:2009

13.5.2016

Noot 3

 

 

EN 60947-2:2006/A2:2013

IEC 60947-2:2006/A2:2013

13.5.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60947-3:2009

Laagspanningsschakelaars — Deel 3: Schakelaars, scheiders, gecombineerde eenheden van schakelaars/scheiders en smeltveiligheden

IEC 60947-3:2008

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-3:2009/A1:2012

IEC 60947-3:2008/A1:2012

13.5.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60947-4-1:2010

Laagspanningsschakelaars — Deel 4-1: Schakelaars en aanzetters voor motoren — Elektromagnetische schakelaars en aanzetters voor motoren

IEC 60947-4-1:2009

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-4-1:2010/A1:2012

IEC 60947-4-1:2009/A1:2012

13.5.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60947-4-2:2012

Laagspanningsschakelaars — Deel 4-2: Schakelaars en aanzetters voor motoren — Wisselstroomhalfgeleiderschakelaars en -aanzetters voor motoren

IEC 60947-4-2:2011

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-4-3:2014

Laagspanningsschakelaars — Deel 4-3: Schakelaars en aanzetters voor motoren -Wisselstroomhalfgeleider-regelaars en -schakelaars voor niet-motorische belastingen

IEC 60947-4-3:2014

13.5.2016

EN 60947-4-3:2000

+ A1:2006

+ A2:2011

Noot 2.1

11.6.2017

Cenelec

EN 60947-5-1:2004

Laagspanningsschakelaars — Deel 5-1: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Sectie 1: Elektromechanische stuurstroomkringen

IEC 60947-5-1:2003

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-5-1:2004/A1:2009

IEC 60947-5-1:2003/A1:2009

13.5.2016

Noot 3

 

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2004

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2005

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-2:2007

Laagspanningsschakelaars — Deel 5-2: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Naderingsschakelaars

IEC 60947-5-2:2007

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-5-2:2007/A1:2012

IEC 60947-5-2:2007/A1:2012

13.5.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60947-5-3:1999

Laagspanningsschakelaars — Deel 5-3: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Eisen voor naderingselementen met een vastgesteld gedrag onder storingsomstandigheden (PDF)

IEC 60947-5-3:1999

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-5-3:1999/A1:2005

IEC 60947-5-3:1999/A1:2005

13.5.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60947-5-6:2000

Laagspanningsschakelaars — Deel 5-6: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Gelijkstroominterface voor naderingsschakelaars en schakelversterkers (NAMUR)

IEC 60947-5-6:1999

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-7:2003

Laagspanningsschakelaars — Deel 5-7: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Eisen voor naderingsinrichtingen met analoge uitgang

IEC 60947-5-7:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-9:2007

Laagspanningsschakelaars — Deel 5-9: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Debietschakelaars

IEC 60947-5-9:2006

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-6-1:2005

Laagspanningsschakelaars — Deel 6-1: Meervoudige-functieschakelaars — Netomschakelaars

IEC 60947-6-1:2005

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-6-1:2005/A1:2014

IEC 60947-6-1:2005/A1:2013

13.5.2016

Noot 3

17.1.2017

Cenelec

EN 60947-6-2:2003

Laagspanningsschakelaars — Deel 6-2: Meervoudige-functieschakelaars — Besturing- en beveiligingsschakelaars (of apparaten)

IEC 60947-6-2:2002

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-6-2:2003/A1:2007

IEC 60947-6-2:2002/A1:2007

13.5.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60947-8:2003

Laagspanningsschakelaars — Deel 8: Controle-units voor ingebouwde thermische bescherming (PTC) voor roterende elektrische machines

IEC 60947-8:2003

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-8:2003/A1:2006

IEC 60947-8:2003/A1:2006

13.5.2016

Noot 3

 

 

EN 60947-8:2003/A2:2012

IEC 60947-8:2003/A2:2011

13.5.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60974-10:2014

Uitrusting voor booglassen — Deel 10: Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) eisen

IEC 60974-10:2014

13.5.2016

EN 60974-10:2007

Noot 2.1

13.3.2017

Cenelec

EN 61000-3-2:2014

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) — Deel 3-2: Limietwaarden — Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de toestellen <kleiner=> 16 A per fase)

IEC 61000-3-2:2014

13.5.2016

EN 61000-3-2:2006

+ A1:2009

+ A2:2009

Noot 2.1

30.6.2017

Cenelec

EN 61000-3-3:2013

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) — Deel 3-3: Limietwaarden voor spanningswisselingen, spanningsschommelingen en flikkering in openbare laagspanningsnetten voor apparatuur met een ingangsstroom ≤ 16 A per fase en zonder voorwaardelijke aansluiting

IEC 61000-3-3:2013

13.5.2016

EN 61000-3-3:2008

Noot 2.1

18.6.2016

Cenelec

EN 61000-3-11:2000

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) — Deel 3-11: Limietwaarden — Limietwaarden voor spanningswisselingen, spanningsschommelingen en flikkering in laagspanningsnetten voor apparatuur met een ingangsstroom tot 75 A en met voorwaardelijke aansluiting

IEC 61000-3-11:2000

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61000-3-12:2011

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) — Deel 3-12: Limietwaarden — Limietwaarden voor harmonische stromen geproduceerd door materieel aangesloten op het openbare laagspanningsnet met ingangsstroom > 16 A en ≤ 75 A per fase

IEC 61000-3-12:2011 + IS1:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61000-6-1:2007

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) — Deel 6-1: Generieke normen — Immuniteit voor huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen

IEC 61000-6-1:2005

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61000-6-2:2005

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) — Deel 6-2: Algemene normen — Immuniteit voor industriële omgevingen

IEC 61000-6-2:2005

13.5.2016

 

 

 

EN 61000-6-2:2005/AC:2005

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61000-6-3:2007

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) — Deel 6-3: Algemene normen — Emissienormen voor huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen

IEC 61000-6-3:2006

13.5.2016

 

 

 

EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012

13.5.2016

 

 

 

EN 61000-6-3:2007/A1:2011

IEC 61000-6-3:2006/A1:2010

13.5.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 61000-6-4:2007

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) — Deel 6-4: Algemene normen — Emissienorm voor industriële omgevingen

IEC 61000-6-4:2006

13.5.2016

 

 

 

EN 61000-6-4:2007/A1:2011

IEC 61000-6-4:2006/A1:2010

13.5.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 61000-6-5:2015

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) — Deel 6-5: Algemene normen — Immuniteit voor elektriciteitscentrale- en substationomgevingen

IEC 61000-6-5:2015

Dit is de eerste bekendmaking

 

 

Cenelec

EN 61008-1:2012

Aardlekschakelaars zonder ingebouwde overstroombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik (RCCB's) — Deel 1: Algemene bepalingen

IEC 61008-1:2010 (Gewijzigd)

13.5.2016

EN 61008-1:2004

+ A11:2007

+ A12:2009

+ A13:2012

Noot 2.1

18.6.2017

 

EN 61008-1:2012/A1:2014

IEC 61008-1:2010/A1:2012 (Gewijzigd)

13.5.2016

Noot 3

4.8.2017

Cenelec

EN 61009-1:2012

Aardlekschakelaars met ingebouwde overstroombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik (RCBO's) — Deel 1: Algemene bepalingen

IEC 61009-1:2010 (Gewijzigd)

13.5.2016

EN 61009-1:2004

+ A11:2008

+ A12:2009

+ A13:2009

+ A14:2012

Noot 2.1

18.6.2017

Cenelec

EN 61131-2:2007

Programmeerbare besturingen — Deel 2: Apparatuur-eisen en beproevingen

IEC 61131-2:2007

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61204-3:2000

Laagspanningsvoedingsapparaten met gelijkstroomuitgang — Deel 3: Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

IEC 61204-3:2000

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326-1:2013

Elektrische uitrusting voor meting, besturing en laboratoriumgebruik — EMC-eisen — Deel 1: Algemene eisen

IEC 61326-1:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326-2-1:2013

Elektrische uitrusting voor meting, besturing en laboratoriumgebruik — EMC-eisen — Deel 2-1: Speciale eisen — Beproevingsconfiguraties, gebruiksomstandigheden en prestatie-eisen voor gevoelige beproevings- en meetapparatuur voor EMC niet-beschermende toepassingen

IEC 61326-2-1:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326-2-2:2013

Elektrische uitrusting voor meting, besturing en laboratoriumgebruik — EMC-eisen — Deel 2-2: Speciale eisen — Beproevingsconfiguraties, gebruiksomstandigheden en prestatie-eisen voor draagbare beproeving, meet- en controleapparatuur gebruikt in laagspanningsdistributiesystemen

IEC 61326-2-2:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326-2-3:2013

Elektrische uitrusting voor meting, besturing en laboratoriumgebruik — EMC-eisen — Deel 2-3: Speciale eisen — Beproevingsconfiguraties, operationele voorwaarden en prestatie-eisen voor omzetters met geïntegreerde of niet-geïntegreerde signaalconditionering

IEC 61326-2-3:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326-2-4:2013

Elektrische uitrusting voor meting, besturing en laboratoriumgebruik — EMC-eisen — Deel 2-4: Speciale eisen — Beproevingsconfiguraties, operationele voorwaarden en prestatie-eisen voor isolatiecontrolemiddelen volgens IEC 61557-8 en voor apparatuur voor het lokaliseren van isolatiefouten volgens IEC 61557-9

IEC 61326-2-4:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326-2-5:2013

Elektrische uitrusting voor meting, besturing en laboratoriumgebruik — EMC-eisen — Deel 2-5: Speciale eisen — Beproevingsconfiguraties, operationele voorwaarden en prestatie-eisen voor apparatuur met veldbus-interfaces volgens IEC 61784-1

IEC 61326-2-5:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61439-1:2011

Schakel- en verdeelinrichtingen voor laagspanning — Deel 2: Vermogensschakel- en verdeelinrichtingen voor geïnstrueerde personen

IEC 61439-1:2011

13.5.2016

 

 

EN 61439-1:2011 geeft geen vermoeden van overeenstemming zonder gebruikmaking van een ander deel van de norm.

Cenelec

EN 61439-2:2011

Schakel- en verdeelinrichtingen voor laagspanning — Deel 2: Vermogensschakel- en verdeelinrichtingen voor geïnstrueerde personen

IEC 61439-2:2011

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61439-3:2012

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Deel 3: Verdeelborden bedoeld voor bediening door ondeskundig personeel

IEC 61439-3:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61439-4:2013

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Deel 4: Bijzondere eisen voor bouwkasten

IEC 61439-4:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61439-5:2011

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Deel 5: Inrichtingen bestemd voor verdeelkasten in openbare netwerken

IEC 61439-5:2010

12.8.2016

 

 

Cenelec

EN 61439-6:2012

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Deel 6: Railverbindingssystemen (snelbusverkeer)

IEC 61439-6:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61543:1995

Aardlekschakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Elektromagnetische compatibiliteit

IEC 61543:1995

13.5.2016

 

 

 

EN 61543:1995/A11:2003

13.5.2016

Noot 3

 

 

EN 61543:1995/A12:2005

13.5.2016

Noot 3

 

 

EN 61543:1995/A2:2006

IEC 61543:1995/A2:2005

13.5.2016

Noot 3

 

 

EN 61543:1995/A11:2003/AC:2004

13.5.2016

 

 

 

EN 61543:1995/AC:1997

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61547:2009

Materieel voor algemene verlichtingsdoeleinden — EMC immuniteitseisen

IEC 61547:2009 + IS1:2013

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61557-12:2008

Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 000  V ac en 1 500  V dc gelijkspanning — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 12: Prestatiemeting en bewakingsinrichtingen (PMD)

IEC 61557-12:2007

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61800-3:2004

Regelbare elektrische aandrijfsystemen — Deel 3: EMC eisen en specifieke beproevingsmethoden

IEC 61800-3:2004

13.5.2016

 

 

 

EN 61800-3:2004/A1:2012

IEC 61800-3:2004/A1:2011

13.5.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 61812-1:2011

Tijdrelais voor industrieel gebruik — Deel 1: Eisen en beproevingen

IEC 61812-1:2011

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62020:1998

Elektrotechnisch installatiematerieel — Lekstroombewakingstoestellen voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik

IEC 62020:1998

13.5.2016

 

 

 

EN 62020:1998/A1:2005

IEC 62020:1998/A1:2003 (Gewijzigd)

13.5.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 62026-1:2007

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Besturingsinterfaces (CDI'S) — Deel 1: Algemene richtlijnen

IEC 62026-1:2007

13.5.2016

 

 

EN 62026-1:2007 geeft geen vermoeden van overeenstemming zonder gebruikmaking van een ander deel van de norm.

Cenelec

EN 62026-2:2013

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Besturingsinterfaces (CDI's) — Deel 2: Actuator-sensorinterface (AS-i)

IEC 62026-2:2008 (Gewijzigd)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62026-3:2009

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Besturingsinterfaces (CDI's) — Deel 3: „DeviceNet”

IEC 62026-3:2008

12.8.2016

 

 

Cenelec

EN 62026-7:2013

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Besturingsinterfaces (CDI's) — Deel 7: „CompoNet”

IEC 62026-7:2010 (Gewijzigd)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62040-2:2006

Ononderbroken voedingen — Deel 2: Eisen ten aanzien van elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

IEC 62

IEC 62040-2:2005

13.5.2016

 

 

 

EN 62040-2:2006/AC:2006

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62052-11:2003

Apparatuur voor elektriciteitsmeting (ac) — Algemene eisen, proeven en beproevingsomstandigheden — Deel 11: Meetapparatuur

IEC 62052-11:2003

13.5.2016

 

 

EN 62052-11:2003 geeft geen vermoeden van overeenstemming zonder een deel van de EN 62053-serie.

Cenelec

EN 62052-21:2004

Apparatuur voor elektriciteitsmeting (ac) — Algemene eisen, proeven en beproevingsomstandigheden — Deel 21: Tariefsturing- en belastingregelingsapparatuur

IEC 62052-21:2004

13.5.2016

 

 

EN 62052-21:2004 geeft geen vermoeden van overeenstemming zonder een deel van de EN 62054-serie.

Cenelec

EN 62053-11:2003

Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselstroom) — Algemene eisen — Deel 11: Elektromechanische meters voor actieve energie (klasse 0,5 , 1 en 2)

IEC 62053-11:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62053-21:2003

Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselstroom) — Algemene eisen — Deel 21: Statische meters voor actieve energie (klasse 1 en 2)

IEC 62053-21:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62053-22:2003

Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselstroom) — Algemene eisen — Deel 22: Statische meters voor actieve energie (klasse 0,2 S en 0,5 S)

IEC 62053-22:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62053-23:2003

Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselstroom)-Algemene eisen — Deel 23: Statische meters voor reactieve energie (klasse 2 en 3)

IEC 62053-23:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62054-11:2004

Elektriciteitsmeting (ac)- Tariefsturing en belastingregeling — Deel 11: Speciale eisen voor elektronische toonfrequent-ontvangers

IEC 62054-11:2004

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62054-21:2004

Elektriciteitsmeting (ac) — Tariefsturing en belastingregeling — Deel 21: Speciale eisen voor schakelklokken

IEC 62054-21:2004

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62135-2:2008

Apparatuur voor weerstandlassen — Deel 2: Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) eisen

IEC 62135-2:2007

12.8.2016

 

 

Cenelec

EN 62310-2:2007

Statische uitwisselingssystemen (STS) — Deel 2: Voorschriften voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

IEC 62310-2:2006 (Gewijzigd)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62423:2012

Aardlekschakelaars type F en type B met of zonder ingebouwde overstroombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik

IEC 62423:2009 (Gewijzigd)

13.5.2016

EN 62423:2009

Noot 2.1

19.6.2017

Cenelec

EN 62586-1:2014

Power Quality meting in voedingssystemen — Deel 1: Power Quality Instrumenten (PQI)

IEC 62586-1:2013

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62586-2:2014

Power Quality meting in voedingssystemen — Deel 2: Functionele beproevingen en onzekerheidseisen

IEC 62586-2:2013

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62606:2013

Algemene eisen voor beveiligingstoestellen tegen vonkontlading

IEC

IEC 62606:2013 (Gewijzigd)

13.5.2016

 

 

ETSI

EN 300 386 V1.6.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Telecommunicatienetwerkapparatuur; EMC-eisen

13.5.2016

 

 

ETSI

EN 301 489-1 V1.9.2

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); EMC-norm voor radioapparatuur en radiodiensten — Deel 1: Algemene technische vereisten

13.5.2016

 

 

ETSI

EN 301 489-34 V1.4.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrum zaken (ERM) — Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) norm voor radioapparatuur en radiodiensten — Deel 34: Specifieke voorwaarden voor externe voedingen (EPS) voor mobiele telefoons

13.5.2016

 

 

Noot 1:

In het algemeen is de datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt, de door de Europese normalisatieorganisaties vastgestelde datum van intrekking, maar gebruikers van de norm worden erop gewezen dat dit in bepaalde uitzonderlijke gevallen anders kan zijn.

Noot 2.1:

De nieuwe (of gewijzigde) norm heeft dezelfde werkingssfeer als de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving.

Noot 2.2:

De nieuwe norm heeft een ruimere werkingssfeer dan de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving.

Noot 2.3:

De nieuwe norm heeft een beperktere werkingssfeer dan de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de (gedeeltelijk) vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving voor de producten of diensten die binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen. Het vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving voor producten en diensten die binnen de werkingssfeer van de (gedeeltelijk) vervangen norm vallen maar niet binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen, blijft bestaan.

Noot 3:

In het geval van wijzigingsbladen is de norm waarnaar verwezen wordt EN CCCCC:YYYY, de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, en het nieuw genoemde wijzigingsblad. De vervangen norm bestaat daarom uit EN CCCCC:YYYY en de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, maar zonder het nieuw genoemde wijzigingsblad. Op de aangegeven datum vervalt het vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving.

WAARSCHUWING:

Iedere informatie betreffende de beschikbaarheid van de normen kan verkregen worden ofwel bij de Europese normalisatieorganisaties ofwel bij de nationale normalisatie-instellingen, waarvan overeenkomstig artikel 27 van Verordening (EU) nr. 1025/2012 (2) een lijst in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt bekendgemaakt.

Normen worden door de Europese normalisatieorganisaties vastgesteld in het Engels (CEN en Cenelec publiceren ook in het Frans en Duits). Vervolgens vertalen de nationale normalisatie-instellingen de titels van de normen in alle andere officiële talen van de Europese Unie. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de titels die ter publicatie in het Publicatieblad worden aangeboden .

Verwijzingen naar corrigenda „…/AC:YYYY” worden alleen ter informatie bekendgemaakt. Een corrigendum verwijdert druk-, taal- en vergelijkbare fouten uit de tekst van een norm en kan een of meerdere taalversies (Engels, Frans en/of Duits) van een norm betreffen, zoals aangenomen door een Europese normalistieorganisatie.

De publicatie van de verwijzingen in het Publicatieblad van de Europese Unie houdt niet in dat de normen beschikbaar zijn in alle officiële talen van de Europese Unie.

Deze lijst vervangt de vorige lijsten die in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd werden. De Commissie zal er zorg voor dragen dat de huidige lijst regelmatig wordt bijgewerkt.

Meer informatie over geharmoniseerde en andere Europese normen kunt u vinden op Europa:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ENO: Europese normalisatieorganisatie:

CEN: Wetenschapsstraat 23, 1040 Brussel, BELGIË, tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Wetenschapsstraat 23, 1040 Brussel, BELGIË, tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANKRIJK, tel.+33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  PB C 338 van 27.9.2014, blz. 31.


13.7.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 246/23


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit en Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur en tot intrekking van Richtlijn 1999/5/EG

(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)

(voor de EER relevante tekst)

(2018/C 246/02)

Richtlijn 1999/5/EG

Overeenkomstig de overgangsbepaling van artikel 48 van Richtlijn 2014/53/EU (1) belemmeren de lidstaten niet dat onder Richtlijn 2014/53/EU vallende radioapparatuur die met Richtlijn 1999/5/EG (2) in overeenstemming is en die vóór 13 juni 2017 in de handel is gebracht, op de markt wordt aangeboden of in gebruik wordt genomen. Bijgevolg blijven de geharmoniseerde normen waarvan de referentienummers in het kader van Richtlijn 1999/5/EG zijn bekendgemaakt, laatstelijk vermeld in de mededeling van de Commissie in het Publicatieblad van de Europese Unie C 249 van 8 juli 2016, blz. 1, en gecorrigeerd bij corrigendum in het Publicatieblad van de Europese Unie C 342 van 17 september 2016, blz. 15, en corrigendum in het Publicatieblad van de Europese Unie C 403 van 1 november 2016, blz. 26, tot en met 12 juni 2017 een vermoeden van conformiteit met die richtlijn vestigen.

Richtlijn 2014/53/EU

(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)

ENO (3)

Referentienummer en titel van de norm

(en referentiedocument)

Eerste bekendmaking in het PB

Referentienummer van de vervangen norm

Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt

Noot 1

Artikel(en) van Richtlijn 2014/53/EU dat of die de norm beoogt te bestrijken

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Cenelec

EN 50360:2017

Productnorm om de overeenstemming aan te tonen van mobiele telefoons met de maximumnormen voor de blootstelling van het menselijk lichaam aan elektromagnetische velden (300 MHz-3 GHz)

17.11.2017

 

 

Artikel 3.1.a

Cenelec

EN 50385:2017

Productnorm om de overeenstemming aan te tonen van radio basisstations en vaste eindstations voor draadloze telecommunicatiesystemen met de basiseisen of referentieniveaus voor blootstelling van de mens aan radiofrequente elektromagnetische velden (110 MHz-40 GHz) — Algemeen publiek

17.11.2017

 

 

Artikel 3.1.a

Cenelec

EN 50401:2017

Productnormen om de overeenstemming aan te tonen vaste installaties voor radiotransmissie (110 MHz-40 GHz) bedoeld voor het gebruik in draadloze telecommunicatienetwerken met de basiseisen of referentieniveaus met betrekking tot blootstelling van het algemeen publiek aan radiofrequente elektromagnetische velden

17.11.2017

 

 

Artikel 3.1.a

Cenelec

EN 50566:2017

Productnormen om de overeenstemming aan te tonen van radiofrequente velden van draagbare en op het lichaam gedragen draadloze communicatietoestellen (30 MHz-6 HGz)

17.11.2017

 

 

Artikel 3.1.a

Cenelec

EN 55035:2017

Elektromagnetische compatibiliteit van multimedia uitrusting — Immuniteitseisen

CISPR 35:2016 (Gewijzigd)

17.11.2017

 

 

Artikel 3.1.b

ETSI

EN 300 065 V2.1.2

Smalband telegrafie apparatuur voor direct printen, voor het ontvangen van meteorologische of navigatie informatie (NAVTEX) — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 en 3.3 (g) van de 2014/53/EU richtlijn

8.7.2016

 

 

Artikel 3.2; Artikel 3.3.g

ETSI

EN 300 086 V2.1.2

Landmobiele dienst — Radioapparatuur met een interne of externe RF-connector, primair bedoeld voor analoge spraak — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

9.12.2016

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 113 V2.2.1

Landmobiele diensten — Radioapparatuur bedoeld voor de transmissie van data (en/of spraak) bij constante of niet-constante 'envelop' modulatie en met een antenne connector — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 219 V2.1.1

Landmobiele dienst — Radioapparatuur die signalen uitzendt om een specifieke reactie in de ontvanger op te wekken — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 220-2 V3.1.1

Kort bereik apparatuur (SRD) — Radioapparatuur te gebruiken in het 25 MHz tot 1 000  MHz frequentiebereik: Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn voor niet specifieke radioapparatuur

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 220-3-1 V2.1.1

Kort bereik apparatuur (SRD) — Radioapparatuur te gebruiken in het 25 MHz tot 1 000  MHz frequentiebereik — Deel 3-1: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn; Laag cyclisch hoog betrouwbare apparatuur, apparatuur voor sociale alarmen werkend in aangewezen frequenties (869,200  MHz tot 869,250  MHz)

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 220-3-2 V1.1.1

Kort bereik apparatuur (SRD) — Radioapparatuur te gebruiken in het 25 MHz tot 1 000  MHz frequentiebereik — Deel 3.2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn; Draadloze alarmsystemen werkend in de aangewezen LDC/HR frequentiebanden 868,60  MHz tot 868,70 , 869,25  MHz tot 869,40  MHz, 869,65  MHz tot 869,70  MHz

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 220-4 V1.1.1

Kort bereik apparatuur (SRD) — Radioapparatuur te gebruiken in het 25 MHz tot 1 000  MHz frequentiebereik — Deel 4: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn; Meetapparatuur werkend in de aangewezen 169,400  MHz tot 169,475  MHz band

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 224 V2.1.1

Land mobile service; Radioapparatuur voor het gebruik in een paging systeem werkend in de frequentieband 25 MHz — 470 MHz; Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

13.10.2017

EN 300 224-2 V1.1.1

Noot 2.1

28.2.2019

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 224-2 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Personen oproepdienst op eigen terrein — Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2van de R&TTE-richtlijn

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI

EN 300 296 V2.1.1

Landmobiele dienst — Radioapparatuur die gebruik maakt van integrale antennes primair bedoeld voor analoge spraak — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 328 V2.1.1

Breedband transmissiesystemen — Datatransmissie apparatuur werkend in de 2,4  GHz ISM band die gebruik maakt van breedband modulatie technieken — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 330 V2.1.1

Kort bereik apparatuur (SRD) — Radioapparatuur te gebruiken in het frequentiebereik 9 kHz tot 25 MHz en inductieve loop systemen in frequentiebereik van 9 kHz tot 30 MHz; Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 341 V2.1.1

Landmobiele diensten — Radioapparatuur gebruikmakend van een geïntegreerde antenne, die signalen uitzendt om een specifieke reactie in de ontvanger op te wekken — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 390 V2.1.1

Landmobiele dienst — Radioapparatuur bedoeld voor het verzenden van data (en spraak), met geïntegreerde antenne — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 422-1 V2.1.2

Draadloze microfoons; Audio PMSE tot 3 GHz — Deel 1: Klasse A ontvangers; Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

10.2.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 422-2 V2.1.1

Draadloze microfoons; Audio PMSE tot 3 GHz frequentieband — Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 422-3 V2.1.1

Draadloze microfoons; Audio PMSE tot 3 GHz frequentieband — Deel 3: Klasse C ontvangers; Geharmoniseerde onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 422-4 V2.1.1

Draadloze microfoons; Audio PMSE tot 3 GHz — Deel 4: Ondersteunende luister-apparatuur met persoonlijke geluidversterkers en inductieve systemen tot 3 GHz — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

9.2.2018

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 433 V2.1.1

CB radio apparatuur — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU-richtlijn

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 440 V2.1.1

Radioapparatuur voor gebruik in het 1 GHz tot 40 GHz frequentiegebied — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

14.7.2017

EN 300 440-2 V1.4.1

Noot 2.1

31.12.2018

Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft, voor de in tabel 5 omschreven ontvangers van de categorieën 2 en 3, geen betrekking op de eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI

EN 300 440-2 V1.4.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) — Kort bereik apparatuur — Radioapparatuur voor gebruik in het 1 GHz tot 40 GHz frequentiegebied — Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI

EN 300 454-2 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Breedband audioverbindingen — Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI

EN 300 487 V2.1.2

Satelliet grondstations en systemen (SES); Geharmoniseerde EN voor alleen-ontvangst mobiele grondstations die data communicatie verschaffen werkzaam in 1,5  GHz frequentie band; radio frequentie (RF) specificaties onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 674-2-2 V2.1.1

Telematica voor wegvervoer en -verkeer (TTT) — Specifieke korte-afstand communicatie (DSRC) zendapparatuur (500 kbit/s / 250 kbit/s) werkend in de 5,795  MHz tot 5,815  MHz frequentie band — Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van 2014/53/EU richtlijn — Subdeel 2: Eisen voor On Board Units (OBU)

9.3.2018

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 676-2 V2.1.1

Handset, mobiele en vaste VHF zenders, ontvangers en zendontvangers voor grondgebruik, voor mobiele VHF diensten voor de luchtvaart, gebruik makend van AM modulatie — Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

8.7.2016

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 698 V2.1.1

Radiotelefonie zenders en ontvangers ten behoeve van de maritieme mobiele dienst werkend in de VHF banden en te gebruiken in de binnenvaart — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 en 3.3(g) van de 2014/53/EU richtlijn

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2; Artikel 3.3.g

ETSI

EN 300 698 V2.2.1

Radio telefonie zenders en ontvangers voor de maritieme mobiele dienst werkend in de VHF-banden voor gebruik op binnenlandse waterwegen — Geharmoniseerde norm welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 en 3.3 (g) van de Richtlijn 2014/53/EU

15.12.2017

EN 300 698 V2.1.1

Noot 2.1

31.5.2018

Artikel 3.2; Artikel 3.3.g

ETSI

EN 300 718-2 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Lawinebakens; Zend-ontvangsystemen — Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI

EN 300 718-2 V2.1.1

Lawinebakens opererend in frequentie 457 kHz; Zend-ontvangsystemen — Deel 2: Geharmoniseerde EN voor voorzieningen voor hulpdiensten

9.3.2018

EN 300 718-3 V1.2.1

Noot 2.1

30.9.2019

Artikel 3.3.g

ETSI

EN 300 718-3 V1.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Lawinebakens; Zend-ontvangsystemen — Deel 3: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.3e van de R&TTE-richtlijn

8.6.2017

 

 

Artikel 3.3.g

ETSI

EN 300 720 V2.1.1

Communicatiesystemen en uitrusting aan boord van schepen met ultrahoge frequentie (UHF) — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 025 V2.1.1

VHF radiotelefonie-apparatuur voor algemene communicatie en aanverwante apparatuur voor Klasse „D” Digital Selective Calling (DSC) — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 en 3.3 (g) van de 2014/53/EU richtlijn

12.8.2016

 

 

Artikel 3.2; Artikel 3.3.g

ETSI

EN 301 025 V2.2.1

VHF radiotelefonie-apparatuur voor algemene communicatie en aanverwante apparatuur voor Klasse „D” Digital Selective Calling (DSC) — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 en 3.3 (g) van de 2014/53/EU richtlijn

12.4.2017

EN 301 025 V2.1.1

Noot 2.1

30.11.2018

Artikel 3.2; Artikel 3.3.g

ETSI

EN 301 091-2 V1.3.2

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Kort bereik apparatuur; Telematica voor wegvervoer- en verkeer (RTTT); Radarapparatuur werkend in de frequentieband van 76 GHz tot 77 GHz — Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI

EN 301 166 V2.1.1

Landmobiele dienst — Radioapparatuur voor analoge en/of digitale communicatie (spraak en/of data) en werkend bij smalle band en met een antenne connector — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

10.2.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 178 V2.2.2

Draagbare zeer hoogfrequente (VHF) radiotelefonie-apparatuur voor de maritieme mobiele dienst werkend in de VHF-banden (alleen voor niet-GMDSS toepassingen) — Geharmoniseerde norm onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

12.5.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 357 V2.1.1

Draadloze audioapparatuur in het gebied van 25 MHz tot 2 000  MHz — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

14.7.2017

EN 301 357-2 V1.4.1

Noot 2.1

28.2.2019

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 357-2 V1.4.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Draadloze audioapparatuur in het gebied van 25 MHz tot 2 000  MHz — Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI

EN 301 360 V2.1.1

Satellietgrondstations en -systemen (SES) — Geharmoniseerde EN voor interactieve- (SIT) en gebruikers- (SUT) satelliet terminal apparatuur voor het zenden naar geostationaire satellieten in de 27,5  GHz tot 29,5  GHz frequentiebanden onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

11.11.2016

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 406 V2.2.2

Geharmoniseerde EN voor digitale draadloze telecommunicatieapparatuur (DECT) onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

11.11.2016

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 426 V2.1.2

Satelliet grondstations en systemen (SES) — Geharmoniseerde EN voor Land mobiele satelliet grondstations (LMES) voor lage datasnelheid, niet bedoeld voor nood- en veiligheidsverkeer werkend in de 1,5 /1,6  GHz frequentiebanden onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 427 V2.1.1

Satellietgrondstations en -systemen (SES) — Geharmoniseerde EN voor mobiele satellietgrondstations (MES), met uitzondering van mobiele satellietgrondstations aan boord van vliegtuigen, ten behoeve van lage bit snelheden, werkend in de 11/12/14 GHz-banden onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 428 V2.1.2

Satellietgrondstations en -systemen (SES) — Geharmoniseerde EN voor terminals met zeer kleine openingshoek (VSAT) — Zend, zend/ontvang of ontvangstsatellietgrondstations werkzaam in de 11/12/14 GHz-banden onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 430 V2.1.1

Satellietgrondstations en -systemen (SES) — Geharmoniseerde EN voor verplaatsbare satellietgrondstations ten behoeve van reportageverbindingen (SNG TES), werkzaam in de frequentiebanden 11-12/13-14 GHz onder artikel 3.2 van de 214/53/EU richtlijn

14.10.2016

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 441 V2.1.1

Satelliet grondstations en systemen (SES) — Geharmoniseerde EN voor mobiele grondstations, inclusief handsets voor Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) werkzaam in de banden 1,6 /2,4  GHz als onderdeel van de mobile satellite service (MSS) onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU-richtlijn

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 442 V2.1.1

Satellietgrondstations en -systemen (SES) — Geharmoniseerde EN voor mobiele grondstations (MES), waaronder draagbare grondstations voor persoonlijke satellietcommunicatienetwerken (S-PCN) in de 1 980 MHZ tot 2 010  MHz (aarde naar ruimte) en 2 170  MHz tot 2 200  MHz (ruimte naar aarde) banden onder de mobiele satellietdienst (MSS) onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 443 V2.1.1

Satellietgrondstations en -systemen (SES) — Geharmoniseerde EN voor terminals met zeer kleine openingshoek (VSAT) — Zend-, ontvang-, of zend/ontvangapparatuur in satellietgrondstations werkzaam in de frequentiebanden 4 en 6 GHz onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 444 V2.1.2

Satelliet grondstations en -systemen (SES) — Geharmoniseerde EN voor land mobiele grondstations (LMES) werkend in die 1,5  GHz en 1,6  GHz banden ten behoeve van spraak en/of datacommunicatie onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 447 V2.1.1

Satellietgrondstations en -systemen (SES) — Geharmoniseerde EN voor satellietgrondstations aan boord van schepen (ESVs) in de 4/6 GHz frequentiebanden toegewezen aan de vaste satellietdienst (FSS) onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 459 V2.1.1

Satellietgrondstations en -systemen (SES) — Geharmoniseerde EN voor interactieve- (SIT) en gebruikers- (SUT) satelliet terminal apparatuur voor het zenden naar satellieten in een geostationaire baan in de 29,5  GHz tot 30,0  GHz frequentiebanden onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

14.10.2016

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 473 V2.1.2

Satelliet grondstations en -systemen (SES); Geharmoniseerde EN voor vliegtuig grondstations voor aeronautical mobiele satellietdienst (AMSS)/mobiele satellietdienst (MSS) en/of voor de aeronautical mobiele satelliet on route dienst (AMS(R)S)/mobiele satellietdienst (MSS) werkend onder de 3 GHz frequentieband onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 502 V12.5.2

Wereldwijd systeem voor mobiele communicatie (GSM) — Basisstation apparatuur; Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2. van de 2014/53/EU richtlijn

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 511 V9.0.2

Wereldwijd systeem voor mobiele communicatie (GSM); Geharmoniseerde EN voor mobiele apparatuur in de GSM 900- en GSM 1800-frequentiebanden onder artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn (1999/5/EC)

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Opmerking: deze geharmoniseerde norm vestigt het vermoeden van conformiteit met de essentiële eisen van Richtlijn 2014/53/EU wanneer ook de ontvangstparameters in de punten 4.2.20, 4.2.21 en 4.2.26 worden toegepast

ETSI

EN 301 511 V12.5.1

Wereldwijd Systeem voor Mobiele communicatie (GSM) — Mobile Station apparatuur (MS); Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

9.2.2018

EN 301 511 V9.0.2

Noot 2.1

30.4.2019

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 559 V2.1.1

Korte afstand apparatuur; Laag vermogen medische implantaten en bijbehorende randapparatuur werkend in het frequentiebereik 2 483,5  MHz tot 2 500  MHz; Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 598 V1.1.1

White Space apparatuur (WSD) — Draadloze toegangssystemen werkend in de 470 MHz tot 790 MHz frequentieband — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI

EN 301 681 V2.1.2

Satelliet grondstations en systemen (SES) — Geharmoniseerde EN voor Mobiele grondstations (MES) van geostationaire mobiele satellietsystemen, inclusief handsets voor Persoonlijke Communicatie Netwerken via Satelliet (S-PCN) in de banden 1,5 /1,6  GHz als onderdeel van de mobiele satellietdienst (MSS) onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 721 V2.1.1

Satelliet grondstations en systemen (SES) — Geharmoniseerde EN ten behoeve van Mobiele grondstations (MES) voor communicatie met lage bitsnelheid (LBRDC), gebruik makend van Low Earth Orbit (LEO) satellieten, werkend op frequenties lager dan 1 GHz onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU-richtlijn

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 783 V2.1.1

Commercieel beschikbare amateur radioapparatuur — Geharmoniseerde norm onder artikel 3.2 van de richtlijn 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 839 V2.1.1

Actieve medische implantaten met ultra-laag vermogen en randapparatuur in het frequentiegebied 402 MHz tot 405 MHz — Geharmoniseerde Europese norm onder artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

8.7.2016

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 841-3 V2.1.1

VHF lucht-grond Digital Link (VDL) Modus 2 — Technische eigenschappen en meetmethodes voor grondapparatuur — Deel 3: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 842-5 V2.1.1

VHF air-ground Digital Link(VDL) Modus 4 radio apparatuur; Technische kenmerken en meetmethoden voor grondapparatuur — Deel 5: Geharmoniseerde norm onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 893 V2.1.1

5 GHz hoge-prestatie RLAN — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-1 V11.1.1

IMT cellulaire netwerken — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn — Deel 1: Introductie en algemene eisen

9.12.2016

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-2 V11.1.1

IMT cellulaire netwerken — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn — Deel 2: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) gebruikersapparatuur (UE)

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-2 V11.1.2

IMT cellulaire netwerken — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn — Deel 2: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) gebruikersapparatuur (UE)

13.10.2017

EN 301 908-2 V11.1.1

Noot 2.1

28.2.2019

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-3 V11.1.3

IMT cellulaire netwerken — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn — Deel 3: CDMA Direct spread (UTRA FDD) Basis Stations (BS)

12.5.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-10 V4.2.2

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) — Basisstations (BS), repeaters en gebruikersapparatuur (UE) voor IMT-2000 derde generatie cellulaire netwerken — Deel 10: Geharmoniseerde EN voor IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-11 V11.1.2

IMT cellulaire netwerken — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn — Deel 11: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) (Versterkers)

10.2.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-12 V7.1.1

IMT cellulaire netwerken; Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn — Deel 12: CDMA Multi-Carrier (cdma2000) (tussenversterkers)

9.9.2016

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-13 V11.1.1

IMT cellulaire netwerken — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn — Deel 13: Gebruikersapparatuur (UE) voor Geëvolueerde Universele Aardse Radio Toegang (E-UTRA)

12.5.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-13 V11.1.2

IMT cellulaire netwerken — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn — Deel 13: Gebruikersapparatuur (UE) voor Geëvolueerde Universele Aardse Radio Toegang (E-UTRA)

13.10.2017

EN 301 908-13 V11.1.1

Noot 2.1

28.2.2019

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-14 V11.1.2

IMT cellulaire netwerken — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn — Deel 14: Geëvolueerde Universele Aardse Radio Toegang (E-UTRA) — basisstations (BS)

12.5.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-15 V11.1.2

IMT cellulaire netwerken — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn — Deel 15: Geëvolueerde Universele Aardse Radio Toegang (E-UTRA FDD) Versterkers

10.2.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-18 V11.1.2

IMT cellulaire netwerken — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn — Deel 18: E-UTRA, UTRA en GSM/EDGE Multi-Standaard Radio (MSR) basis station (BS)

12.5.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-19 V6.3.1

IMT cellulaire netwerken — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn — Deel 19: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAX) TDD gebruikersapparatuur (UE)

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-20 V6.3.1

IMT cellulaire netwerken — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn — Deel 20: OFDMA TDD WMAN (WiMAX) TDD basisstations (BS)

14.10.2016

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-21 V6.1.1

IMT cellulaire netwerken — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn — Deel 21: OFDMA TDD WMAN (WiMAX) FDD gebruikersapparatuur (UE)

14.10.2016

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-22 V6.1.1

IMT cellulaire netwerken — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn — Deel 22: OFDMA TDD WMAN (WiMAX) FDD basisstations (BS)

9.12.2016

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 929 V2.1.1

VHF-zenders en ontvangers zoals 'Coast Stations' voor GMDSS en andere toepassingen in de maritieme mobiele dienst — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 017 V2.1.1

Zendapparatuur voor de amplitude gemoduleerde (AM) geluidomroepdienst — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

12.5.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 018 V2.1.1

Zendapparatuur voor de frequentie gemoduleerde radio-omroepdienst — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

8.6.2017

EN 302 018-2 V1.2.1

Noot 2.1

31.12.2018

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 018-2 V1.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Zendapparatuur voor frequentie gemoduleerde radio-omroepzenders (FM) — Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 054 V2.1.1

Meteorologische toestellen (Met Airds) — Radiosondes te gebruiken in de frequentieband van 400,15  MHz tot 406 MHz en werkend met een maximaal zendvermogen van 200 mW — Geharmoniseerde norm welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de Richtlijn 2014/53/EU

15.12.2017

EN 302 054-2 V1.2.1

Noot 2.1

31.5.2018

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 054 V2.2.1

Meteorologische toestellen (Met Airds) — Radiosondes te gebruiken in de frequentieband van 400,15  MHz tot 406 MHz en werkend met een maximaal zendvermogen van 200 mW — Geharmoniseerde EN voor toegang tot het radio spectrum

9.3.2018

EN 302 054 V2.1.1

Noot 2.1

31.10.2018

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 054-2 V1.2.1

Meteorologische toestellen (Met Aids) — Radiosondes te gebruiken in de frequentieband van 400,15  MHz tot 406 MHz en werkend met een maximaal zendvermogen van 200 mW — Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 064-2 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Draadloze videoverbindingen (WVL) werkend in de 1,3  GHz- tot 50 GHz-frequentieband — Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI

EN 302 065-1 V2.1.1

Kort bereik apparatuur (SRD) met gebruik van Ultra-breedband technologie (UWB) — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014-53/EU richtlijn — Deel 1: Eisen voor Algemene UWB toepassingen

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 065-2 V2.1.1

Kort bereik apparatuur (SRD) met gebruik van Ultra-breedband technologie (UWB) — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn — Deel 2: Eisen voor UWB locatie tracering

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 065-3 V2.1.1

Kort bereik apparatuur (SRD) met gebruik van Ultra-breedband technologie (UWB) — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de richtlijn 2014/53/EU — Deel 3: Eisen voor UWB apparatuur voor grond gebonden voertuig applicaties

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 065-4 V1.1.1

Kort bereik apparatuur (SRD) gebruikmakend van Ultra-breedband technologie (UWB) — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de richtlijn 2014/53/EU — Deel 4: materiaal registratie apparatuur gebruikmakend van de UWB technologie onder de 10,6  GHz

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 066-2 V1.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Radartoepassingen voor bodem- en wandsondering (GPR/WPR) — Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI

EN 302 077-2 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Zendapparatuur voor aardse digitale radio omroep (T-DAB) — Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 186 V2.1.1

Satellietgrondstations en -systemen (SES) — Geharmoniseerde EN voor mobiele vliegtuigsatellietgrondstations in de frequentiebanden 11/12/14 GHz onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 194-2 V1.1.2

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Navigatieradar voor gebruik op binnenwateren — Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI

EN 302 195 V2.1.1

Installaties met kort frequentiebereik (SRD); Radioapparatuur in het frequentiegebied van 9 kHz tot 315 kHz voor actieve medische implantaten met ultra-laag vermogen (ULP-AMI) en toebehoren — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

11.11.2016

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 208 V3.1.1

Radiofrequentie identificatie apparatuur werkend in de 865 MHz tot 868 MHz frequentieband, met vermogens tot 2 W en in de 915 MHz tot 921 MHz met vermogens tot 4 W — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 217-2 V3.1.1

Vaste radiosystemen — Eigenschappen en eisen voor één op één apparatuur en antennes — Deel 2: Digitale systemen opererend in frequentiebanden van 1,3  GHz tot 86 GHz; Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

8.6.2017

EN 302 217-2-2 V2.2.1

Noot 2.1

31.12.2018

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 217-2-2 V2.2.1

Vaste radiosystemen — Eigenschappen en eisen voor één op één apparatuur en antennes — Deel 2-2: Digitale systemen opererend in frequentiebanden waar frequentie coördinatie is toegepast — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Opmerking: deze geharmoniseerde norm vestigt het vermoeden van conformiteit met de essentiële eisen van Richtlijn 2014/53/EU wanneer ook de ontvangstparameters in de punten 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 en 4.3.4 worden toegepast

ETSI

EN 302 245-2 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Radiozendapparatuur voor de digitale mondiale radio-omroep (DRM) — Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 248 V2.1.1

Navigatie radar voor gebruik op 'niet-SOLAS' schepen — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 264-2 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) — Kort bereik apparatuur — Telematica voor wegvervoer en -verkeer (RTTT) — Kort bereik radar installaties werkend in de 77 GHz tot 81 GHz band — Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI

EN 302 288-2 V1.6.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Kortbereikapparatuur; Telematica voor wegvervoer en -verkeer (RTTT); Radarapparatuur met kort bereik, werkend in de 24 GHz-band — Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI

EN 302 296-2 V1.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) — Zendapparatuur voor de aardse digitale televisie omroep (DVB-T) — Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 326-2 V1.2.2

Vaste radiosystemen; Uitrusting en antennes met meerdere poorten — Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn voor digitale radioapparatuur met meerdere poorten

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 340 V2.1.1

Satellietgrondstations en -systemen (SES) — Geharmoniseerde EN voor satellietgrondstations aan boord van schepen (ESVs) in de 11/12/14 GHz frequentiebanden toegewezen aan de vaste satellietdienst (FSS) onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 372 V2.1.1

Kort bereik apparatuur (SRD) — Tankniveau-sondering radar (TLPR) werkend in de frequentie banden 4,5  GHz tot 7 GHz, 8,5  GHz tot 10,6  GHz, 24,05  GHz tot 27 GHz, 57 GHz tot 64 GHz, 75 GHz tot 85 GHz — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 448 V2.1.1

Satellietgrondstations en Systemen (SES) — Geharmoniseerde EN voor het volgen van grondstations op treinen (ESTs) werkend in de 14/12 GHz frequentiebanden onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 454 V2.1.1

Meteorologische toestellen (Met Airds) — Radiosondes voor gebruik in de 1 668,4  MHz tot 1 690  MHz frequentiebanden — Geharmoniseerde norm welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de Richtlijn 2014/53/EU

15.12.2017

EN 302 454-2 V1.2.1

Noot 2.1

31.5.2018

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 454-2 V1.2.1

Meteorologische toestellen (Met Aids) — Radiosondes voor gebruik in de 1 668,4  MHz tot 1 690  MHz frequentiebanden — Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 480 V2.1.2

GSM- boordsysteem in de luchtvaart — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 502 V2.1.1

Wireless Access Systems (WAS); 5,8  GHz vaste breedband gegevenstransmissie-systemen — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

12.5.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 510-2 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Radioapparatuur in het frequentiegebied van 30 MHz tot 37,5  MHz, voor actieve medische membraanimplantaten en toebehoren met ultra laag vermogen — Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI

EN 302 536-2 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Kortbereikapparatuur (SRD); Radioapparatuur in het frequentiegebied van 315 kHz tot 600 kHz — Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI

EN 302 537 V2.1.1

Medische data service met ultra-laag vermogen in het frequentiegebied 401 MHz tot 402 MHz en 405 MHz tot 406 MHz — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 561 V2.1.1

Landmobiele dienst — Radioapparatuur die gebruik maakt van constante of niet-constante enveloppe modulatie werkend in een kanaal bandbreedte van 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz of 150 kHz — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 567 V1.2.1

Breedband radiotoegangsnetwerken (BRAN); 60 GHz multiple-gigabit WAS/RLAN systemen; Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI

EN 302 571 V2.1.1

Intelligente transportsystemen (ITS) — Radiocommunicatie apparatuur werkend in de 5 855  MHz tot 5 925  MHz frequentieband — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 574-1 V2.1.2

Satellietgrondstations en -systemen (SES) — Geharmoniseerde EN voor satellietgrondstations werkend in de frequentieband 1 980  MHz tot 2 010  MHz (aarde naar ruimte) en 2 170  MHz tot 2 200  MHz (ruimte naar aarde) onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn — Deel 1: complementaire aardecomponent (CGC) voor widebandsystemen

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 574-2 V2.1.2

Satellietgrondstations en -systemen (SES) — Geharmoniseerde EN voor satellietgrondstations voor MSS werkend in de frequentieband 1 980  MHz tot 2 010  MHz (aarde naar ruimte) en 2 170  MHz tot 2 200  MHz (ruimte naar aarde) onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn — Deel 2: Gebruikersapparatuur (UE) voor widebandsystemen

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 574-3 V2.1.1

Satellietgrondstations en -systemen (SES) — Geharmoniseerde EN voor satellietgrondstations voor MSS werkend in de frequentieband 1 980  MHz tot 2 010  MHz (aarde naar ruimte) en 2 170  MHz tot 2 200  MHz (ruimte naar aarde) onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn — Deel 3: Gebruikersapparatuur (UE) voor smalbandsystemen

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 608 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Kortbereikapparatuur (SRD); Radioapparatuur voor Eurobaken spoorwegsystemen; Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI

EN 302 609 V2.1.1

Kort bereik apparatuur (SRD) — Radio apparatuur voor 'Euroloop' spoorwegsystemen — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 617-2 V2.1.1

UHF radio zenders, ontvangers en zendontvangers voor gebruik op land, voor de UHF luchtmobiele dienst die gebruik maakt van amplitude modulatie — Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 686 V1.1.1

Intelligente transportsystemen (ITS) — Radiocommunicatie-apparatuur werkend in de 63 GHz tot 64 GHz frequentieband — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI

EN 302 729 V2.1.1

Kort bereik apparatuur (SRD) — Niveau-sondering radar apparatuur (LPR) werkend in het frequentiegebied van 6 GHz tot 8,5  GHz, 24,05  GHz tot 26,5  GHz, 57 GHz tot 64 GHz, 75 GHz tot 85 GHz — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

12.5.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 752 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) — Actieve radardoelvergroters — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI

EN 302 858-2 V1.3.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) — Telematica voor wegvervoer en -verkeer (RTTT) — Radarapparatuur voor motorvoertuigen werkend in de frequentieband 24,05  GHz tot 24,25  GHz of 24,50  GHz — Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI

EN 302 885 V2.1.1

Draagbare VHF radiotelefonie apparatuur voor de maritieme mobiele dienst werkend in de VHF banden met geïntegreerde handset klasse D DSC — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2; Artikel 3.3.g

ETSI

EN 302 885 V2.2.2

Draagbare VHF radiotelefonie apparatuur voor de maritieme mobiele dienst werkend in de VHF banden met geïntegreerde handset klasse H DSC — Geharmoniseerde norm onder artikel 3.2 en 3.3(g) van de 2014/53/EU richtlijn

12.4.2017

EN 302 885 V2.1.1

Noot 2.1

31.12.2018

Artikel 3.2; Artikel 3.3.g

ETSI

EN 302 885 V2.2.3

Draagbare VHF radiotelefonie apparatuur voor de maritieme mobiele dienst werkend in de VHF banden met geïntegreerde handset klasse H DSC — Geharmoniseerde norm onder artikel 3.2 en 3.3(g) van de 2014/53/EU richtlijn

12.5.2017

EN 302 885 V2.2.2

Noot 2.1

31.1.2019

Artikel 3.2; Artikel 3.3.g

ETSI

EN 302 961 V2.1.2

Maritiem persoonlijk noodbaken bedoeld voor gebruik op frequentie 121,5  MHz voor zoek- en reddingsdoeleinden — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

11.11.2016

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 977 V2.1.1

Satellietgrondstations en -systemen (SES) — Geharmoniseerde EN voor voertuig-gemonteerde vaste grondstations werkend in de 12/14 GHz frequentie band onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU-richtlijn

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 303 039 V2.1.2

Landmobiele dienst — Meerkanaalszenderspecificatie voor de PMR service — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

11.11.2016

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 303 084 V2.1.1

Grond gebonden augmentatiesysteem (GBAS) VHF grond-lucht Data Omroep (VDB) — Technische eigenschappen en meetmethoden voor grond gebonden apparatuur — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

11.11.2016

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 303 098 V2.1.1

Maritieme inrichtingen met laag vermogen voor persoonlijke lokalisering met gebruik van AIS — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 303 132 V1.1.1

Maritiem laag vermogen VHF persoonlijke lokalisatie bakens met gebruik van Digital Selective Calling (DSC); Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

12.5.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 303 135 V2.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radio spectrum aangelegenheden (ERM) — Kustbewaking, Verkeersgeleidingsdienst en Havenradar (CS/VTS/HR) — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 303 203 V2.1.1

Kort bereik apparatuur (SRD) — MBANSs werkend in het frequentiegebied van 2 483,5  MHz tot 2 500  MHz — Geharmoniseerde norm onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

12.8.2016

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 303 204 V2.1.2

Netwerk gebaseerd kort bereik apparatuur — Radioapparatuur te gebruiken in het 870 MHz tot 876 MHz frequentiegebied met vermogen tot 500 mW — Geharmoniseerde Europese norm onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

11.11.2016

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 303 213-6-1 V2.1.1

Geavanceerde begeleiding en controle systeem voor verplaatsing over land (A-SMGCS) — Deel 6: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU-richtlijn voor opgestelde radarsensoren voor verplaatsing over land — Subdeel 1: X-band sensoren die gebruik maken van puls signalen en een zendvermogen tot 100 kW

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 303 276 V1.1.1

Maritieme breedband radiolink werkend binnen de frequentieband 5 852  MHz tot 5 872  MHz en/of 5 880  MHz tot 5 900  MHz voor schepen en offshore-installaties betrokken bij gecoördineerde activiteiten. Geharmoniseerde norm welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de Richtlijn 2014/53/EU

15.12.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 303 339 V1.1.1

Breedband direct lucht-tot-grond communicatie; Apparatuur werkzaam in 1 900  MHz tot 1 920  MHz en 5 855  MHz tot 5 875  MHz frequentie banden; Vast patroon antenne; Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

11.11.2016

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 303 340 V1.1.2

Digitale aarde („terrestrial”) tv-uitzendingontvangers; Geharmoniseerde Europese norm onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU-richtlijn

11.11.2016

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 303 354 V1.1.1

Versterkers en actieve antennes voor tv-uitzending ontvangst in woonruimten; Geharmoniseerde norm onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

12.5.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 303 372-1 V1.1.1

Satellietgrondstations en -systemen (SES); Ontvangstapparatuur voor satellietuitzendingen; Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn — Deel 1, Buiten eenheid voor ontvangen in de 10,7  GHz tot 12,75  GHz frequentie band.

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 303 372-2 V1.1.1

Satelliet grondstations en systemen (SES); Ontvangstapparatuur voor satellietuitzendingen; Geharmoniseerde Europese norm onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn — Deel 2 Binnen eenheid

9.9.2016

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 303 402 V2.1.2

Maritieme mobiele zenders en ontvangers voor gebruik in de MF en HF banden; Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 en 3.3(g) van de 2014/53/EU richtlijn

13.10.2017

 

 

Artikel 3.2; Artikel 3.3.g

ETSI

EN 303 406 V1.1.1

Kort bereik apparatuur (SRD) — Sociale alarm systemen te gebruiken in het 25 MHz tot 1000 MHz frequentiebereik; Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 303 413 V1.1.1

Satelliet grondstations en systemen (SES); Global navigatie satelliet systeem ontvangers (GNSS); Radioapparatuur werkend in frequentieband 1 164  MHz tot 1 300  MHz en 1 559  MHz tot 1 610  MHz; Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

15.12.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 303 609 V12.5.1

Global System voor mobiele communicatie (GSM); GSM Repeaters; Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 303 978 V2.1.2

Satellietgrondstations en -systemen (SES) — Geharmoniseerde EN voor grondstations op mobiele platforms (ESOMP) voor het zenden naar satellieten in een geostationaire baan werkend in de 27,5 tot 30,0  GHz frequentiebanden onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

11.11.2016

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 303 979 V2.1.2

Satelliet grondstations en systemen (SES); Geharmoniseerde EN voor grondstations op mobiele platforms (ESOMP) zendend naar satellieten in niet-geostationaire baan werkend in de frequentieband 27,5  GHz tot 29,1  GHz en 29,5  GHz tot 30,0  GHz onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

11.11.2016

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 305 550-2 V1.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) — Kort bereik apparatuur (SRD) — Radioapparatuur te gebruiken in het 40 GHz tot 246 GHz frequentiegebied — Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

Noot 1:

In het algemeen is de datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt, de door de Europese normalisatieorganisaties vastgestelde datum van intrekking, maar gebruikers van de norm worden erop gewezen dat dit in bepaalde uitzonderlijke gevallen anders kan zijn.

Noot 2.1:

De nieuwe (of gewijzigde) norm heeft dezelfde werkingssfeer als de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving.

Noot 2.2:

De nieuwe norm heeft een ruimere werkingssfeer dan de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving.

Noot 2.3:

De nieuwe norm heeft een beperktere werkingssfeer dan de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de (gedeeltelijk) vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving voor de producten of diensten die binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen. Het vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving voor producten en diensten die binnen de werkingssfeer van de (gedeeltelijk) vervangen norm vallen maar niet binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen, blijft bestaan.

Noot 3:

In het geval van wijzigingsbladen is de norm waarnaar verwezen wordt EN CCCCC:YYYY, de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, en het nieuw genoemde wijzigingsblad. De vervangen norm bestaat daarom uit EN CCCCC:YYYY en de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, maar zonder het nieuw genoemde wijzigingsblad. Op de aangegeven datum vervalt het vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving.

WAARSCHUWING:

Iedere informatie betreffende de beschikbaarheid van de normen kan verkregen worden ofwel bij de Europese normalisatieorganisaties ofwel bij de nationale normalisatie-instellingen, waarvan overeenkomstig artikel 27 van Verordening (EU) nr. 1025/2012 (4) een lijst in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt bekendgemaakt.

Normen worden door de Europese normalisatieorganisaties vastgesteld in het Engels (CEN en Cenelec publiceren ook in het Frans en Duits). Vervolgens vertalen de nationale normalisatie-instellingen de titels van de normen in alle andere officiële talen van de Europese Unie. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de titels die ter publicatie in het Publicatieblad worden aangeboden .

Verwijzingen naar corrigenda „…/AC:YYYY” worden alleen ter informatie bekendgemaakt. Een corrigendum verwijdert druk-, taal- en vergelijkbare fouten uit de tekst van een norm en kan een of meerdere taalversies (Engels, Frans en/of Duits) van een norm betreffen, zoals aangenomen door een Europese normalistieorganisatie.

De publicatie van de verwijzingen in het Publicatieblad van de Europese Unie houdt niet in dat de normen beschikbaar zijn in alle officiële talen van de Europese Unie.

Deze lijst vervangt alle eerdere lijsten die in het kader van Richtlijn 1999/5/EG en Richtlijn 2014/53/EU in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt. De Commissie zal er zorg voor dragen dat de huidige lijst regelmatig wordt bijgewerkt.

Meer informatie over geharmoniseerde en andere Europese normen kunt u vinden op Europa:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  PB L 153 van 22.5.2014, blz. 62.

(2)  PB L 91 van 7.4.1999, blz. 10.

(3)  ENO: Europese normalisatieorganisatie:

CEN: Wetenschapsstraat 23, 1040 Brussel, BELGIË, Tel. +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Wetenschapsstraat 23, 1040 Brussel, BELGIË, Tel. +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANKRIJK, tel.+33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(4)  PB C 338 van 27.9.2014, blz. 31.