ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 204

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

60e jaargang
28 juni 2017


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2017/C 204/01

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.8497 — Sibur/TechnipFMC/Linde/JV) ( 1 )

1

2017/C 204/02

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.8433 — Zalando/Bestseller United/JV) ( 1 )

1


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Raad

2017/C 204/03

Besluit van de Raad van 26 juni 2017 houdende nieuwe samenstelling van de raad van bestuur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

2

 

Europese Commissie

2017/C 204/04

Wisselkoersen van de euro

4

2017/C 204/05

Mededeling van de Commissie betreffende de datum van ontvangst van het advies met het voorstel van het Comité risicobeoordeling van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor een geharmoniseerde indeling en etikettering op EU-niveau van glyfosaat

5

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2017/C 204/06

Bekendmaking overeenkomstig artikel 5, lid 2 — Wijziging van een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) (Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 ( PB L 210 van 31.7.2006, blz. 19 ) en Verordening (EU) nr. 1302/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1082/2006)

6


 

V   Bekendmakingen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Europese Commissie

2017/C 204/07

Uitnodigingen tot het indienen van voorstellen met betrekking tot het werkprogramma voor subsidies op het gebied van trans-Europese telecommunicatienetwerken in het kader van de Connecting Europe Facility voor de periode 2014-2020 (Uitvoeringsbesluit C(2017) 696 van de Commissie)

7

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSPOLITIEK

 

Europese Commissie

2017/C 204/08

Bericht betreffende de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op de invoer in de Unie van keuken- en tafelgerei van keramiek, van oorsprong uit de Volksrepubliek China: wijziging van de naam van een onderneming waarop het antidumpingrecht voor niet in de steekproef opgenomen medewerkende ondernemingen van toepassing is

8


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

 


II Mededelingen

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europese Commissie

28.6.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 204/1


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak M.8497 — Sibur/TechnipFMC/Linde/JV)

(Voor de EER relevante tekst)

(2017/C 204/01)

Op 19 juni 2017 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de interne markt te verklaren. Dit besluit is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1). De volledige tekst van het besluit is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling Fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebesluiten op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector,

in elektronische vorm op de EUR-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl) onder document nr. 32017M8497. EUR-Lex biedt onlinetoegang tot de communautaire wetgeving.


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.


28.6.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 204/1


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak M.8433 — Zalando/Bestseller United/JV)

(Voor de EER relevante tekst)

(2017/C 204/02)

Op 16 juni 2017 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de interne markt te verklaren. Dit besluit is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1). De volledige tekst van het besluit is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling Fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebesluiten op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl) onder document nr. 32017M8433. EUR-Lex biedt onlinetoegang tot de communautaire wetgeving.


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.


IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Raad

28.6.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 204/2


BESLUIT VAN DE RAAD

van 26 juni 2017

houdende nieuwe samenstelling van de raad van bestuur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

(2017/C 204/03)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien Verordening (EEG) nr. 337/75 van de Raad van 10 februari 1975 houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding, en met name artikel 4 (1),

Gezien de voordracht van de Deense regering,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij zijn besluiten van 14 juli 2015 (2) en 14 september 2015 (3) heeft de Raad de leden van de raad van bestuur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding benoemd voor het tijdvak van 18 september 2015 tot en met 17 september 2018.

(2)

In de categorie regeringsvertegenwoordigers van de raad van bestuur van bovengenoemd centrum is een zetel van lid vrijgekomen voor Denemarken door het aftreden van de heer Lars MORTENSEN.

(3)

De leden van de raad van bestuur van bovengenoemd centrum moeten worden benoemd voor de resterende duur van de ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 17 september 2018,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Tot lid van de raad van bestuur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor de resterende duur van de ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 17 september 2018, wordt benoemd:

REGERINGSVERTEGENWOORDIGERS:

DENEMARKEN

Mevrouw Lise Lotte TOFT

Artikel 2

Dit besluit wordt ter kennisgeving in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt.

Gedaan te Luxemburg, 26 juni 2017.

Voor de Raad

De voorzitter

J. MIZZI


(1)  PB L 39 van 13.2.1975, blz. 1.

(2)  PB C 232 van 16.7.2015, blz. 2.

(3)  PB C 305 van 16.9.2015, blz. 2.


Europese Commissie

28.6.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 204/4


Wisselkoersen van de euro (1)

27 juni 2017

(2017/C 204/04)

1 euro =


 

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,1278

JPY

Japanse yen

126,16

DKK

Deense kroon

7,4357

GBP

Pond sterling

0,88370

SEK

Zweedse kroon

9,7678

CHF

Zwitserse frank

1,0883

ISK

IJslandse kroon

 

NOK

Noorse kroon

9,5200

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

CZK

Tsjechische koruna

26,270

HUF

Hongaarse forint

309,40

PLN

Poolse zloty

4,2151

RON

Roemeense leu

4,5635

TRY

Turkse lira

3,9525

AUD

Australische dollar

1,4819

CAD

Canadese dollar

1,4895

HKD

Hongkongse dollar

8,7972

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

1,5431

SGD

Singaporese dollar

1,5626

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 283,79

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

14,5572

CNY

Chinese yuan renminbi

7,6853

HRK

Kroatische kuna

7,4070

IDR

Indonesische roepia

15 007,64

MYR

Maleisische ringgit

4,8360

PHP

Filipijnse peso

56,653

RUB

Russische roebel

66,5530

THB

Thaise baht

38,289

BRL

Braziliaanse real

3,7216

MXN

Mexicaanse peso

20,1288

INR

Indiase roepie

72,7545


(1)  Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.


28.6.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 204/5


Mededeling van de Commissie betreffende de datum van ontvangst van het advies met het voorstel van het Comité risicobeoordeling van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor een geharmoniseerde indeling en etikettering op EU-niveau van glyfosaat

(2017/C 204/05)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1056 van de Commissie (1) is de goedkeuringsperiode van de werkzame stof glyfosaat verlengd tot zes maanden na de datum van ontvangst van het advies van het Comité risicobeoordeling van het Europees Agentschap voor chemische stoffen door de Commissie, maar uiterlijk tot en met 31 december 2017.

In overweging 7 van die verordening stelt de Commissie dat zodra zij het advies van het Comité risicobeoordeling van het Europees Agentschap voor chemische stoffen ontvangt, zij de datum van ontvangst zal meedelen in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De Commissie heeft het advies van het Comité risicobeoordeling van het Europees Agentschap voor chemische stoffen met het voorstel voor een geharmoniseerde indeling en etikettering op EU-niveau van glyfosaat op 15 juni 2017 ontvangen.


(1)  Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1056 van de Commissie van 29 juni 2016 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de verlenging van de goedkeuringsperiode van de werkzame stof glyfosaat (PB L 173 van 30.6.2016, blz. 52).


INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

28.6.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 204/6


Bekendmaking overeenkomstig artikel 5, lid 2

Wijziging van een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS)

(Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 (PB L 210 van 31.7.2006, blz. 19) en Verordening (EU) nr. 1302/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1082/2006)

(2017/C 204/06)

I.1.   Naam en adres van de EGTS

Officiële benaming: Eurorégion Aquitaine/Euskadi/Navarra

Gevestigd te:

I.2.   Looptijd van de uitbreiding:

Looptijd van de groepering: onbepaalde tijd

I.3.   Eerste publicatie in het PB: PB/S S234 - 06/12/2012

I.4.   Naam en contactgegevens van het nieuwe lid:

Autonome regio Navarra

Mikel Irujo: mirujoam@navarra.es


V Bekendmakingen

BESTUURLIJKE PROCEDURES

Europese Commissie

28.6.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 204/7


Uitnodigingen tot het indienen van voorstellen met betrekking tot het werkprogramma voor subsidies op het gebied van trans-Europese telecommunicatienetwerken in het kader van de Connecting Europe Facility voor de periode 2014-2020

(Uitvoeringsbesluit C(2017) 696 van de Commissie)

(2017/C 204/07)

Het directoraat-generaal Communicatienetwerken, inhoud en technologie van de Europese Commissie lanceert vier uitnodigingen tot het indienen van voorstellen met het oog op het verlenen van subsidies voor projecten in overeenstemming met de prioriteiten en doelstellingen die zijn vastgelegd in het werkprogramma voor 2017 op het gebied van trans-Europese telecommunicatienetwerken in het kader van de Connecting Europe Facility voor de periode 2014-2020.

Er worden voorstellen ingewacht voor de volgende vier uitnodigingen:

 

CEF-TC-2017-3: E-facturering

 

CEF-TC-2017-3: Elektronische vertaling

 

CEF-TC-2017-3: Europeana

 

CEF-TC-2017-3: Open data van de overheid

Het indicatieve budget dat beschikbaar is voor voorstellen die op grond van deze uitnodigingen worden geselecteerd, bedraagt 24 miljoen EUR.

De uiterste datum voor het indienen van de voorstellen is 28 november 2017.

De documentatie bij deze uitnodigingen is beschikbaar op de website van CEF Telecom:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals


PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSPOLITIEK

Europese Commissie

28.6.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 204/8


Bericht betreffende de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op de invoer in de Unie van keuken- en tafelgerei van keramiek, van oorsprong uit de Volksrepubliek China: wijziging van de naam van een onderneming waarop het antidumpingrecht voor niet in de steekproef opgenomen medewerkende ondernemingen van toepassing is

(2017/C 204/08)

Voor keuken- en tafelgerei van keramiek („tafelgerei”), van oorsprong uit de Volksrepubliek China, geldt een definitief antidumpingrecht, dat is ingesteld bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 412/2013 van de Raad van 13 mei 2013 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige recht op keuken- en tafelgerei van keramiek van oorsprong uit de Volksrepubliek China (1) („Verordening (EU) nr. 412/2013”).

Een onderneming in de Volksrepubliek China (aanvullende Taric (2)-code B521) waarvan de uitvoer naar de Unie van tafelgerei onderworpen is aan het antidumpingrecht van 17,9 % voor niet in de steekproef opgenomen medewerkende ondernemingen, heeft de Commissie meegedeeld dat zij haar naam heeft gewijzigd zoals hieronder aangegeven.

De onderneming heeft de Commissie verzocht te bevestigen dat de naamswijziging niet van invloed is op het recht waarvoor zij onder haar vroegere naam in aanmerking kwam.

De Commissie heeft de verstrekte informatie onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat de naamswijziging niet van invloed is op de bevindingen van Verordening (EU) nr. 412/2013.

Daarom moet in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 412/2013:

Fujian De Hua Jiashun Art&Crafts Co., Ltd

B521

worden gelezen als:

Fujian Jiashun Art&Crafts Co., Ltd

B521

De aanvullende Taric-code B521, die eerder aan Fujian De Hua Jiashun Art&Crafts Co., Ltd was toegekend, is van toepassing op Fujian Jiashun Art&Crafts Co., Ltd.


(1)  PB L 131 van 15.5.2013, blz. 1.

(2)  Het geïntegreerde tarief van de Europese Unie.