ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 146

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

59e jaargang
26 april 2016


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2016/C 146/01

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.7988 — Rhône Capital/AP/GardaWorld Security) ( 1 )

1


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2016/C 146/02

Wisselkoersen van de euro

2

2016/C 146/03

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

3

2016/C 146/04

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

4

2016/C 146/05

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

5

2016/C 146/06

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

6

2016/C 146/07

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

7

2016/C 146/08

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

8

2016/C 146/09

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

9

2016/C 146/10

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

10

 

Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie

2016/C 146/11

Samenstelling van de kamers en toevoeging van de rechters aan de kamers

11

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2016/C 146/12

Bijwerking van de lijst van de richtbedragen voor het overschrijden van de buitengrenzen bedoeld in artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)

12


 

V   Bekendmakingen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Europese Commissie

2016/C 146/13

Oproep tot het indienen van voorstellen 2016 — EAC/A04/2015 — Erasmus+-programma: Wijziging van de termijn voor het indienen van aanvragen op het gebied van jeugdzaken in Griekenland

14

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2016/C 146/14

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7985 — SEGRO/PSPIB/Target Assets) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

15

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2016/C 146/15

Kennisgeving aan Turki Mubarak Abdullah Ahmad Al-Binali, Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani, Tuah Febriwansyah, Husayn Juaythini en Muhammad Sholeh Ibrahim, die zijn toegevoegd aan de lijst bedoeld in de artikelen 2, 3 en 7 van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da'esh) en Al Qaida, op grond van Verordening (EU) 2016/647 van de Commissie

16


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 


II Mededelingen

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europese Commissie

26.4.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 146/1


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak M.7988 — Rhône Capital/AP/GardaWorld Security)

(Voor de EER relevante tekst)

(2016/C 146/01)

Op 20 april 2016 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de interne markt te verklaren. Dit besluit is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1). De volledige tekst van het besluit is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling Fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebesluiten op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl) onder document nr. 32016M7988. EUR-Lex biedt onlinetoegang tot de communautaire wetgeving.


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.


IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europese Commissie

26.4.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 146/2


Wisselkoersen van de euro (1)

25 april 2016

(2016/C 146/02)

1 euro =


 

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,1264

JPY

Japanse yen

124,95

DKK

Deense kroon

7,4418

GBP

Pond sterling

0,77640

SEK

Zweedse kroon

9,1570

CHF

Zwitserse frank

1,0973

ISK

IJslandse kroon

 

NOK

Noorse kroon

9,2735

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

CZK

Tsjechische koruna

27,047

HUF

Hongaarse forint

311,30

PLN

Poolse zloty

4,3911

RON

Roemeense leu

4,4801

TRY

Turkse lira

3,2074

AUD

Australische dollar

1,4587

CAD

Canadese dollar

1,4286

HKD

Hongkongse dollar

8,7373

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

1,6399

SGD

Singaporese dollar

1,5215

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 291,46

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

16,3141

CNY

Chinese yuan renminbi

7,3145

HRK

Kroatische kuna

7,4818

IDR

Indonesische roepia

14 864,34

MYR

Maleisische ringgit

4,3982

PHP

Filipijnse peso

52,808

RUB

Russische roebel

74,6713

THB

Thaise baht

39,499

BRL

Braziliaanse real

4,0168

MXN

Mexicaanse peso

19,8036

INR

Indiase roepie

75,0190


(1)  Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.


26.4.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 146/3


Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

(2016/C 146/03)

Image

Voor circulatie bestemde euromunten hebben in de gehele eurozone de status van wettig betaalmiddel. Om zowel degenen die beroepsmatig met euromunten omgaan als het grote publiek op de hoogte te houden, publiceert de Commissie alle nieuwe ontwerpen van euromunten (1). Volgens de conclusies van de Raad van 10 februari 2009 (2) is het de lidstaten van de eurozone en de landen die met de Europese Unie een monetaire overeenkomst hebben gesloten volgens welke zij euromuntstukken mogen uitgeven, toegestaan een bepaalde hoeveelheid voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten uit te geven, en dat onder bepaalde voorwaarden, met name dat alleen het muntstuk van twee euro wordt gebruikt. Deze munten hebben dezelfde technische kenmerken als gewone voor circulatie bestemde munten van twee euro, maar hebben aan de nationale zijde een speciale herdenkingsafbeelding met een grote nationale of Europese symboolwaarde.

Uitgevende staat : België.

Onderwerp van de herdenkingsmunt : Internationale Dag van de Vermiste Kinderen.

Beschrijving van het ontwerp : op het binnenste gedeelte van de munt is in het midden het gezicht van een kind afgebeeld, omringd door de inscripties „MISSING-DISPARU-VERMIST”, „WWW.CHILDFOCUS.BE” en de drietalige vermelding van de nationaliteit „BELGIQUE-BELGIE-BELGIEN” gevolgd door het jaartal 2016. Het muntteken van Brussel — het gehelmde hoofd van aartsengel Michaël — en het muntmeesterteken bevinden zich respectievelijk links en rechts van het gezicht.

Op de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage : 1 020 000.

Datum van uitgifte : mei 2016.


(1)  Voor een overzicht van alle nationale zijden die in 2002 zijn uitgegeven, zie PB C 373 van 28.12.2001, blz. 1.

(2)  Zie de conclusies van de Raad Economische en Financiële Zaken van 10 februari 2009 en de aanbeveling van de Commissie van 19 december 2008 betreffende gemeenschappelijke richtsnoeren voor de nationale zijde en de uitgifte van voor circulatie bestemde euromuntstukken (PB L 9 van 14.1.2009, blz. 52).


26.4.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 146/4


Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

(2016/C 146/04)

Image

Voor circulatie bestemde euromunten hebben in de gehele eurozone de status van wettig betaalmiddel. Om zowel degenen die beroepsmatig met euromunten omgaan als het grote publiek op de hoogte te houden, publiceert de Commissie alle nieuwe ontwerpen van euromunten (1). Volgens de conclusies van de Raad van 10 februari 2009 (2) is het de lidstaten van de eurozone en de landen die met de Europese Unie een monetaire overeenkomst hebben gesloten volgens welke zij euromuntstukken mogen uitgeven, toegestaan een bepaalde hoeveelheid voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten uit te geven, en dat onder bepaalde voorwaarden, met name dat alleen het muntstuk van twee euro wordt gebruikt. Deze munten hebben dezelfde technische kenmerken als gewone voor circulatie bestemde munten van twee euro, maar hebben aan de nationale zijde een speciale herdenkingsafbeelding met een sterke nationale of Europese symboolwaarde.

Uitgevende staat : Finland

Onderwerp van de herdenkingsmunt : de Finse auteur en dichter Eino Leino

Beschrijving van het ontwerp : het binnenste gedeelte van de munt toont een vlam en een kachelpook die naar rechtsboven is gericht. De inscriptie „EINO LEINO”, in een halve cirkel, en het jaar van uitgave „2016” zijn rechts weergegeven. Links onderaan staan de aanduiding van het uitgevende land „FI” en het muntteken.

Op de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage :

Datum van uitgifte : april 2016


(1)  Zie PB C 373 van 28.12.2001, blz. 1, voor een overzicht van alle nationale zijden die in 2002 zijn uitgegeven.

(2)  Zie de conclusies van de Raad Economische en Financiële Zaken van 10 februari 2009 en de Aanbeveling van de Commissie van 19 december 2008 betreffende gemeenschappelijke richtsnoeren voor de nationale zijde en de uitgifte van voor circulatie bestemde euromuntstukken (PB L 9 van 14.1.2009, blz. 52).


26.4.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 146/5


Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

(2016/C 146/05)

Image

Voor circulatie bestemde euromunten hebben in de gehele eurozone de status van wettig betaalmiddel. Om zowel degenen die beroepsmatig met euromunten omgaan als het grote publiek op de hoogte te houden, publiceert de Commissie alle nieuwe ontwerpen van euromunten (1). Volgens de conclusies van de Raad van 10 februari 2009 (2) is het de lidstaten van de eurozone en de landen die met de Europese Unie een monetaire overeenkomst hebben gesloten volgens welke zij euromuntstukken mogen uitgeven, toegestaan een bepaalde hoeveelheid voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten uit te geven, en dat onder bepaalde voorwaarden, met name dat alleen het muntstuk van twee euro wordt gebruikt. Deze munten hebben dezelfde technische kenmerken als gewone voor circulatie bestemde munten van twee euro, maar hebben aan de nationale zijde een speciale herdenkingsafbeelding met een grote nationale of Europese symboolwaarde.

Uitgevende staat : Finland.

Onderwerp van de herdenkingsmunt : de 100e geboortedag van filosoof Georg Henrik von Wright.

Beschrijving van het ontwerp : op het binnenste gedeelte van de munt is een antieke Dorische zuil afgebeeld met links daarvan een eikentak. In een halve cirkel van links naar rechts staat de inscriptie „GEORG HENRIK VON WRIGHT” en rechts bovenaan is het jaar van uitgave „2016” weergegeven. Links bovenaan staan de aanduiding van het land „FI” en het muntteken.

Op de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage : 1 000 000.

Datum van uitgifte : oktober 2016.


(1)  Voor een overzicht van alle nationale zijden die in 2002 zijn uitgegeven, zie PB C 373 van 28.12.2001, blz. 1.

(2)  Zie de conclusies van de Raad Economische en Financiële Zaken van 10 februari 2009 en de aanbeveling van de Commissie van 19 december 2008 betreffende gemeenschappelijke richtsnoeren voor de nationale zijde en de uitgifte van voor circulatie bestemde euromuntstukken (PB L 9 van 14.1.2009, blz. 52).


26.4.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 146/6


Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

(2016/C 146/06)

Image

Voor circulatie bestemde euromunten hebben in de gehele eurozone de status van wettig betaalmiddel. Om zowel degenen die beroepsmatig met euromunten omgaan als het grote publiek op de hoogte te houden, publiceert de Commissie alle nieuwe ontwerpen van euromunten (1). Volgens de conclusies van de Raad van 10 februari 2009 (2) is het de lidstaten van de eurozone en de landen die met de Europese Unie een monetaire overeenkomst hebben gesloten volgens welke zij euromuntstukken mogen uitgeven, toegestaan een bepaalde hoeveelheid voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten uit te geven, en dat onder bepaalde voorwaarden, met name dat alleen het muntstuk van twee euro wordt gebruikt. Deze munten hebben dezelfde technische kenmerken als gewone voor circulatie bestemde munten van twee euro, maar hebben aan de nationale zijde een speciale herdenkingsafbeelding met een grote nationale of Europese symboolwaarde.

Uitgevende staat : Frankrijk.

Onderwerp van de herdenkingsmunt : François Mitterrand.

Beschrijving van het ontwerp : het ontwerp laat een zijaanzicht zien van een in gedachten verzonken François Mitterrand. Rechts daarvan is het persoonlijke symbool van de man afgebeeld: de samenvoeging van een eik en een olijfboom. Links daarvan worden zijn geboortejaar en het jaar van zijn honderdste geboortedag („1916” en „2016”) vermeld, en daarboven is zijn naam aangeduid. Onderaan staat de aanduiding van het uitgevende land: „RF”.

Op de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage : 10 miljoen stuks.

Datum van uitgifte : oktober 2016.


(1)  Voor een overzicht van alle nationale zijden die in 2002 zijn uitgegeven, zie PB C 373 van 28.12.2001, blz. 1.

(2)  Zie de conclusies van de Raad Economische en Financiële Zaken van 10 februari 2009 en de aanbeveling van de Commissie van 19 december 2008 betreffende gemeenschappelijke richtsnoeren voor de nationale zijde en de uitgifte van voor circulatie bestemde euromuntstukken (PB L 9 van 14.1.2009, blz. 52).


26.4.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 146/7


Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

(2016/C 146/07)

Image

Voor circulatie bestemde euromunten hebben in de gehele eurozone de status van wettig betaalmiddel. Om zowel degenen die beroepsmatig met euromunten omgaan als het grote publiek op de hoogte te houden, publiceert de Commissie alle nieuwe ontwerpen van euromunten (1). Volgens de conclusies van de Raad van 10 februari 2009 (2) is het de lidstaten van de eurozone en de landen die met de Europese Unie een monetaire overeenkomst hebben gesloten volgens welke zij euromuntstukken mogen uitgeven, toegestaan een bepaalde hoeveelheid voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten uit te geven, en dat onder bepaalde voorwaarden, met name dat alleen het muntstuk van twee euro wordt gebruikt. Deze munten hebben dezelfde technische kenmerken als gewone voor circulatie bestemde munten van twee euro, maar hebben aan de nationale zijde een speciale herdenkingsafbeelding met een grote nationale of Europese symboolwaarde.

Uitgevende staat : Letland.

Onderwerp van de herdenkingsmunt : Vidzeme.

Beschrijving van het ontwerp : het ontwerp toont het wapen van de historische landstreek van Letland - Vidzeme of Livland. Bovenaan staat de aanduiding van het uitgevende land „LATVIJA”, en onderaan de inscriptie „VIDZEME”. Rechts is het jaar van uitgifte „2016” vermeld.

Op de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage : 1 030 000.

Datum van uitgifte : november 2016.


(1)  Voor een overzicht van alle nationale zijden die in 2002 zijn uitgegeven, zie PB C 373 van 28.12.2001, blz. 1.

(2)  Zie de conclusies van de Raad Economische en Financiële Zaken van 10 februari 2009 en de aanbeveling van de Commissie van 19 december 2008 betreffende gemeenschappelijke richtsnoeren voor de nationale zijde en de uitgifte van voor circulatie bestemde euromuntstukken (PB L 9 van 14.1.2009, blz. 52).


26.4.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 146/8


Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

(2016/C 146/08)

Image

Voor circulatie bestemde euromunten hebben in de gehele eurozone de status van wettig betaalmiddel. Om zowel degenen die beroepsmatig met euromunten omgaan als het grote publiek op de hoogte te houden, publiceert de Commissie alle nieuwe ontwerpen van euromunten (1). Volgens de conclusies van de Raad van 10 februari 2009 (2) is het de lidstaten van de eurozone en de landen die met de Europese Unie een monetaire overeenkomst hebben gesloten volgens welke zij euromuntstukken mogen uitgeven, toegestaan een bepaalde hoeveelheid voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten uit te geven, en dat onder bepaalde voorwaarden, met name dat alleen het muntstuk van twee euro wordt gebruikt. Deze munten hebben dezelfde technische kenmerken als gewone voor circulatie bestemde munten van twee euro, maar hebben aan de nationale zijde een speciale herdenkingsafbeelding met een grote nationale of Europese symboolwaarde.

Uitgevende staat : Republiek San Marino.

Onderwerp van de herdenkingsmunt : 550e verjaardag van het overlijden van Donatello.

Beschrijving van het ontwerp : op de voorgrond staat links het portret van de David afgebeeld, een detail van het bronzen standbeeld gemaakt door Donatello. Bovenaan in het midden staat het muntteken „R”; rechts, de aanduiding van het uitgevende land „San Marino”; rechts onderaan, de inscriptie „Donatello”, de data „1466-2016” en in het midden, de initialen van de kunstenaar „MB”.

Op de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage : 85 000.

Datum van uitgifte : 5 april 2016.


(1)  Voor een overzicht van alle nationale zijden die in 2002 zijn uitgegeven, zie PB C 373 van 28.12.2001, blz. 1.

(2)  Zie de conclusies van de Raad Economische en Financiële Zaken van 10 februari 2009 en de Aanbeveling van de Commissie van 19 december 2008 betreffende gemeenschappelijke richtsnoeren voor de nationale zijde en de uitgifte van voor circulatie bestemde euromuntstukken (PB L 9 van 14.1.2009, blz. 52).


26.4.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 146/9


Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

(2016/C 146/09)

Image

Voor circulatie bestemde euromunten hebben in de gehele eurozone de status van wettig betaalmiddel. Om zowel degenen die beroepsmatig met euromunten omgaan als het grote publiek op de hoogte te houden, publiceert de Commissie alle nieuwe ontwerpen van euromunten (1). Volgens de conclusies van de Raad van 10 februari 2009 (2) is het de lidstaten van de eurozone en de landen die met de Europese Unie een monetaire overeenkomst hebben gesloten volgens welke zij euromuntstukken mogen uitgeven, toegestaan een bepaalde hoeveelheid voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten uit te geven, en dat onder bepaalde voorwaarden, met name dat alleen het muntstuk van twee euro wordt gebruikt. Deze munten hebben dezelfde technische kenmerken als gewone voor circulatie bestemde munten van twee euro, maar hebben aan de nationale zijde een speciale herdenkingsafbeelding met een sterke nationale of Europese symboolwaarde.

Uitgevende staat : Vaticaanstad.

Onderwerp van de herdenkingsmunt : de 200e verjaardag van de Gendarmerie van Vaticaanstad.

Beschrijving van het ontwerp : de nationale zijde beeldt een Vaticaanse politieman uit voor de koepel van de Sint-Pietersbasiliek. Bovenaan, in een halve cirkel, staat de inscriptie „CORPO DELLA GENDARMERIA 1816-2016”. Onderaan, in een halve cirkel, staat de naam van het uitgevende land „CITTA’ DEL VATICANO”. Links van het ontwerp staat het muntteken „R” aangeduid, en rechts ervan de naam van de ontwerper, „D. Longo”.

Op de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage : 105 000.

Datum van uitgifte : juni 2016.


(1)  Zie PB C 373 van 28.12.2001, blz. 1, voor een overzicht van alle nationale zijden die in 2002 zijn uitgegeven.

(2)  Zie de conclusies van de Raad Economische en Financiële Zaken van 10 februari 2009 en de Aanbeveling van de Commissie van 19 december 2008 betreffende gemeenschappelijke richtsnoeren voor de nationale zijde en de uitgifte van voor circulatie bestemde euromuntstukken (PB L 9 van 14.1.2009, blz. 52).


26.4.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 146/10


Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

(2016/C 146/10)

Image

Voor circulatie bestemde euromunten hebben in de gehele eurozone de status van wettig betaalmiddel. Om zowel degenen die beroepsmatig met euromunten omgaan als het grote publiek op de hoogte te houden, publiceert de Commissie alle nieuwe ontwerpen van euromunten (1). Volgens de conclusies van de Raad van 10 februari 2009 (2) is het de lidstaten van de eurozone en de landen die met de Europese Unie een monetaire overeenkomst hebben gesloten volgens welke zij euromuntstukken mogen uitgeven, toegestaan een bepaalde hoeveelheid voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten uit te geven, en dat onder bepaalde voorwaarden, met name dat alleen het muntstuk van twee euro wordt gebruikt. Deze munten hebben dezelfde technische kenmerken als gewone voor circulatie bestemde munten van twee euro, maar hebben aan de nationale zijde een speciale herdenkingsafbeelding met een grote nationale of Europese symboolwaarde.

Uitgevende staat : Vaticaanstad.

Onderwerp van de herdenkingsmunt : Jubeljaar van de Barmhartigheid.

Beschrijving van het ontwerp : Op de nationale zijde is de heilige Martinus van Tours afgebeeld, die zijn mantel deelt met een arme bedelaar. Rondom de afbeelding staan links het bijschrift „GIUBILEO DELLA MISERICORDIA” en rechts „CITTÀ DEL VATICANO”, beide in een halve cirkel. Rechts staat verder het jaar van uitgifte „2016” en onderaan het muntteken „R” en de naam van de kunstenaar „M. CRISCIOTTI”.

Op de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage : 105 000.

Datum van uitgifte : oktober 2016.


(1)  Voor een overzicht van alle nationale zijden die in 2002 zijn uitgegeven, zie PB C 373 van 28.12.2001, blz. 1.

(2)  Zie de conclusies van de Raad Economische en Financiële Zaken van 10 februari 2009 en de aanbeveling van de Commissie van 19 december 2008 betreffende gemeenschappelijke richtsnoeren voor de nationale zijde en de uitgifte van voor circulatie bestemde euromuntstukken (PB L 9 van 14.1.2009, blz. 52).


Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie

26.4.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 146/11


Samenstelling van de kamers en toevoeging van de rechters aan de kamers

(2016/C 146/11)

Bij besluit van 30 november 2005 (1) heeft het Gerecht besloten in drie kamers en in plenaire zitting te zetelen. Bij besluit van 14 april 2016 heeft het Gerecht voor de periode van 14 april 2016 tot en met 31 augustus 2016 de rechters als volgt aan de kamers toegevoegd:

 

Eerste kamer

R. BARENTS, kamerpresident

E. PERILLO en J. SVENNINGSEN, rechters

 

Tweede kamer

K. BRADLEY, kamerpresident

J. SANT’ANNA en A. KORNEZOV, rechters

 

Derde kamer, zetelend met drie rechters

S. VAN RAEPENBUSCH, kamerpresident

E. PERILLO, J. SVENNINGSEN, J. SANT’ANNA en A. KORNEZOV, rechters

In deze laatste kamer zetelt de president afwisselend met de rechters E. PERILLO en A. KORNEZOV, dan wel met de rechters J. SVENNINGSEN en J. SANT’ANNA, onverminderd de verknochtheid van de zaken.


(1)  PB C 322 van 17.12.2005, blz. 16.


INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

26.4.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 146/12


Bijwerking van de lijst van de richtbedragen voor het overschrijden van de buitengrenzen bedoeld in artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)

(2016/C 146/12)

De publicatie van de richtbedragen voor het overschrijden van de buitengrenzen bedoeld in artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (1) is gebaseerd op de informatie die door de lidstaten aan de Commissie wordt verstrekt overeenkomstig artikel 34 van de Schengengrenscode.

Naast de publicatie in het Publicatieblad wordt de lijst maandelijks bijgewerkt op de website van het directoraat-generaal Binnenlandse Zaken.

ESTLAND

Vervanging van de informatie die is gepubliceerd in PB C 434 van 4.12.2014

In de Estse wetgeving is bepaald dat een vreemdeling die zonder uitnodiging Estland binnenkomt, bij binnenkomst op het grondgebied op verzoek van een functionaris van de grenswacht het bewijs moet leveren over voldoende geldmiddelen te beschikken om te voorzien in de kosten van zijn verblijf in en vertrek uit Estland. Onder voldoende geldmiddelen voor elke toegestane verblijfsdag wordt verstaan, 0,2 keer het minimummaandsalaris zoals dat is vastgesteld door de regering van de Republiek, namelijk 86 EUR.

Anders draagt degene die de vreemdeling uitnodigt, de kosten van het verblijf van de vreemdeling in en het vertrek van de vreemdeling uit Estland.

Lijst van eerdere publicaties

 

PB C 247 van 13.10.2006, blz. 19

 

PB C 153 van 6.7.2007, blz. 22

 

PB C 182 van 4.8.2007, blz. 18

 

PB C 57 van 1.3.2008, blz. 38

 

PB C 134 van 31.5.2008, blz. 19

 

PB C 37 van 14.2.2009, blz. 8

 

PB C 35 van 12.2.2010, blz. 7

 

PB C 304 van 10.11.2010, blz. 5

 

PB C 24 van 26.1.2011, blz. 6

 

PB C 157 van 27.5.2011, blz. 8

 

PB C 203 van 9.7.2011, blz. 16

 

PB C 11 van 13.1.2012, blz. 13

 

PB C 72 van 10.3.2012, blz. 44

 

PB C 199 van 7.7.2012, blz. 8

 

PB C 298 van 4.10.2012, blz. 3

 

PB C 56 van 26.2.2013, blz. 13

 

PB C 98 van 5.4.2013, blz. 3

 

PB C 269 van 18.9.2013, blz. 2

 

PB C 57 van 28.2.2014, blz. 1

 

PB C 152 van 20.5.2014, blz. 25

 

PB C 224 van 15.7.2014, blz. 31

 

PB C 434 van 4.12.2014, blz. 3

 

PB C 447 van 13.12.2014, blz. 32

 

PB C 38 van 4.2.2015, blz. 20

 

PB C 96 van 11.3.2016, blz. 7.


(1)  Zie de lijst van eerdere publicaties aan het einde van deze herziening.


V Bekendmakingen

BESTUURLIJKE PROCEDURES

Europese Commissie

26.4.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 146/14


Oproep tot het indienen van voorstellen 2016 — EAC/A04/2015 — „Erasmus+”-programma:

Wijziging van de termijn voor het indienen van aanvragen op het gebied van jeugdzaken in Griekenland

( Publicatieblad van de Europese Unie C 347 van 20 oktober 2015 )

(2016/C 146/13)

Punt 5 „Termijn voor het indienen van aanvragen” wordt als volgt gewijzigd wat de termijn van 26 april 2016 voor het gebied jeugdzaken in Griekenland betreft:

Kernactie 1

Individuele leermobiliteit op het gebied van jeugdzaken

31 mei 2016

Kernactie 2

Strategische partnerschappen op het gebied van jeugdzaken

31 mei 2016

Kernactie 3

Ontmoeting tussen jongeren en beleidsmakers op het gebied van jeugdzaken

31 mei 2016

Deze gewijzigde termijnen gelden alleen voor in Griekenland ingediende aanvragen.


PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

Europese Commissie

26.4.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 146/15


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.7985 — SEGRO/PSPIB/Target Assets)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2016/C 146/14)

1.

Op 18 april 2016 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat SEGRO plc („SEGRO”, Verenigd Koninkrijk) en Public Sector Pension Investment Board („PSPIB”, Canada) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), en artikel 3, lid 4, van de concentratieverordening de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over vier logistieke activa in Tsjechië (Damco-gebouw in Hostivice, Praag) en in Italië (Bologna DC 6 — Geodis, Bologna DC 7 — One Express, Castel San Giovanni (CSC) Gebouw N) (tezamen „Target Assets”) door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

—   SEGRO: bezit, beheer en ontwikkeling van moderne gebouwen voor opslag, lichte industrie en datacentra;

—   PSPIB: beheer van aandelen, obligaties en andere vastrentende effecten, alsook beleggingen in private equity, vastgoed, infrastructuur en natuurlijke hulpbronnen.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (+32 22964301), via e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.7985 — SEGRO/PSPIB/Target Assets, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 („de concentratieverordening”).

(2)  PB C 366 van 14.12.2013, blz. 5.


ANDERE HANDELINGEN

Europese Commissie

26.4.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 146/16


Kennisgeving aan Turki Mubarak Abdullah Ahmad Al-Binali, Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani, Tuah Febriwansyah, Husayn Juaythini en Muhammad Sholeh Ibrahim, die zijn toegevoegd aan de lijst bedoeld in de artikelen 2, 3 en 7 van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da'esh) en Al Qaida, op grond van Verordening (EU) 2016/647 van de Commissie

(2016/C 146/15)

1.

Gemeenschappelijk Standpunt 2002/402/GBVB (1) roept de Unie op de tegoeden en economische middelen te bevriezen van de leden van de Al Qaida-organisatie en andere daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten, als bedoeld in de lijst die is opgesteld op grond van Resolutie 1267(1999) en Resolutie 1333(2000) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, die regelmatig wordt bijgewerkt door het VN-comité dat is ingesteld bij Resolutie 1267(1999) van de VN-Veiligheidsraad.

De door dit VN-comité opgestelde lijst omvat:

Al Qaida;

natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten, lichamen en groepen die banden hebben met Al Qaida, en

rechtspersonen, entiteiten en lichamen die in handen zijn van of gecontroleerd worden door, of op enige andere wijze ondersteuning bieden aan deze personen, entiteiten, lichamen en groepen.

Handelingen of activiteiten die erop wijzen dat een persoon, groep, onderneming of entiteit „banden heeft met” Al Qaida, zijn:

(a)

deelnemen aan het financieren, plannen, faciliteren, voorbereiden of uitvoeren van handelingen of activiteiten van, in samenhang met, uit naam van, ten behoeve of ter ondersteuning van Al Qaida, of een cel, afdeling, splintergroepering of afsplitsing daarvan;

(b)

leveren, verkopen of overdragen van wapens of daarmee verband houdend materieel aan bedoelde personen of organisaties;

(c)

aanwerven van personeel voor bedoelde personen of organisaties, of

(d)

op andere wijze ondersteunen van handelingen of activiteiten van bedoelde personen of organisaties.

2.

Op 20 april 2016 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties besloten Turki Mubarak Abdullah Ahmad Al-Binali, Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani, Tuah Febriwansyah, Husayn Juaythini en Muhammad Sholeh Ibrahim toe te voegen aan de Al Qaida-lijst van het Sanctiecomité.

Turki Mubarak Abdullah Ahmad Al-Binali, Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani, Tuah Febriwansyah, Husayn Juaythini en Muhammad Sholeh Ibrahim kunnen te allen tijde een verzoek aan de ombudsman van de VN richten, met ondersteunende documentatie, tot heroverweging van de gronden waarop zij op de bovengenoemde VN-lijst zijn geplaatst. Dit verzoek dient aan het volgende adres te worden gericht:

United Nations — Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

Tel. +1 2129632671

Fax +1 2129631300/3778

E-mail: ombudsperson@un.org

Zie voor meer informatie: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting

3.

Naar aanleiding van het in punt 2 genoemde besluit van de VN heeft de Commissie Verordening (EU) 2016/647 (2) vastgesteld tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met met de organisaties ISIS (Da'esh) en Al Qaida (3). Bij die wijziging, die overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder a), en artikel 7 bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 881/2002 is verricht, worden Turki Mubarak Abdullah Ahmad Al-Binali, Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani, Tuah Febriwansyah, Husayn Juaythini en Muhammad Sholeh Ibrahim aan de lijst in bijlage I bij die verordening (hierna „bijlage I” genoemd) toegevoegd.

De onderstaande maatregelen van Verordening (EG) nr. 881/2002 zijn van toepassing op de aan bijlage I toegevoegde personen en entiteiten:

(1)

de bevriezing van alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn of in het bezit zijn van deze personen en entiteiten, alsmede het voor iedereen geldende verbod op de terbeschikkingstelling, direct of indirect, van tegoeden en economische middelen aan of ten behoeve van deze personen en entiteiten (artikelen 2 en 2 bis), en

(2)

het verbod op de directe of indirecte verstrekking, verkoop, levering of overdracht aan deze personen en entiteiten van technisch advies, bijstand of opleiding in verband met militaire activiteiten (artikel 3).

4.

Artikel 7 bis van Verordening (EG) nr. 881/2002 voorziet in een toetsing wanneer opmerkingen zijn ingediend over de gronden voor opname op de lijst door wie op de lijst is geplaatst. De personen en entiteiten die bij Verordening (EU) 2016/647 aan bijlage I zijn toegevoegd, kunnen de Commissie verzoeken om een toelichting over de redenen waarom zij op de lijst zijn opgenomen. Dit verzoek dient aan het volgende adres te worden gericht:

Europese Commissie

„Beperkende maatregelen”

Wetstraat 200

1049 Brussel

BELGIË

5.

De betrokken personen en entiteiten worden tevens erop geattendeerd dat zij tegen Verordening (EU) 2016/647 beroep kunnen instellen bij het Gerecht van de Europese Unie, overeenkomstig artikel 263, vierde en zesde alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

6.

Voor de goede orde worden de aan bijlage I toegevoegde personen en entiteiten erop geattendeerd dat zij een verzoek kunnen richten tot de bevoegde autoriteiten van de lidstaat of lidstaten, als vermeld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 881/2002, om een machtiging te verkrijgen om bevroren tegoeden of economische middelen te gebruiken voor essentiële behoeften of specifieke betalingen, in overeenstemming met artikel 2 bis van die verordening.


(1)  PB L 139 van 29.5.2002, blz. 4.

(2)  PB L 109 van 26.4.2016, blz. 23.

(3)  PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9.