ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 380

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

58e jaargang
14 november 2015


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2015/C 380/01

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.7775 — BTPS/CPPIB/Haymarket House) ( 1 )

1


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Raad

2015/C 380/02

Besluit van de Raad van 10 november 2015 tot benoeming van een lid en een plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor Hongarije

2

 

Europese Commissie

2015/C 380/03

Wisselkoersen van de euro

4

2015/C 380/04

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

5

2015/C 380/05

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

6


 

V   Bekendmakingen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Europese Commissie

2015/C 380/06

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling — Uitnodiging om producten voor te stellen die geschikt zijn voor gebruik als merkstof in gasolie en kerosine

7

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2015/C 380/07

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7791 — Aviva/PSP/Property Portfolio JV) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

8

2015/C 380/08

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7832 — Gunvor Group/Kuwait Petroleum Europoort) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

9

2015/C 380/09

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7833 — CDC International Capital/Mubadala Development Company/Vivalto Bel/Groupe Vivalto Santé) ( 1 )

10

2015/C 380/10

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7825 — KKR/Selecta) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

11


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 


II Mededelingen

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europese Commissie

14.11.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 380/1


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak M.7775 — BTPS/CPPIB/Haymarket House)

(Voor de EER relevante tekst)

(2015/C 380/01)

Op 9 november 2015 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de interne markt te verklaren. Dit besluit is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1). De volledige tekst van het besluit is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling Fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebesluiten op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl) onder document nr. 32015M7775. EUR-Lex biedt onlinetoegang tot de communautaire wetgeving.


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.


IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Raad

14.11.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 380/2


BESLUIT VAN DE RAAD

van 10 november 2015

tot benoeming van een lid en een plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor Hongarije

(2015/C 380/02)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad van 18 juli 1994 tot oprichting van een Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (1), en met name artikel 8,

Gezien de voordrachten die de regeringen van de lidstaten en de werkgevers- en werknemersorganisaties bij de Raad hebben ingediend,

Gezien de lijsten van leden en plaatsvervangende leden van het Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft bij besluiten van 2 december 2013 (2) en van 12 juni 2014 (3), de leden en de plaatsvervangende leden van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk benoemd voor het tijdvak dat op 7 november 2016 eindigt, met uitzondering van bepaalde leden en plaatsvervangende leden.

(2)

De regering van Hongarije heeft kandidaten voor de twee vacante posten voorgedragen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Tot lid of plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk wordt benoemd voor het tijdvak dat op 7 november 2016 eindigt:

I.   REGERINGSVERTEGENWOORDIGERS

Land

Lid

Plaatsvervangend lid

Hongarije

mevrouw Katalin BALOGH

de heer Gyula MADARÁSZ

Artikel 2

De Raad benoemt de nog niet voorgedragen leden en plaatsvervangende leden op een later tijdstip.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 10 november 2015.

Voor de Raad

De voorzitter

P. GRAMEGNA


(1)  PB L 216 van 20.8.1994, blz. 1.

(2)  Besluit van de Raad van 2 december 2013 houdende benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (PB C 360 van 10.12.2013, blz. 8).

(3)  Besluit van de Raad van 12 juni 2014 tot benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor Litouwen en Malta (PB C 182 van 14.6.2014, blz. 14); Besluit van de Raad van 12 juni 2014 tot benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor Frankrijk (PB C 186 van 18.6.2014, blz. 5).


Europese Commissie

14.11.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 380/4


Wisselkoersen van de euro (1)

13 november 2015

(2015/C 380/03)

1 euro =


 

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,0764

JPY

Japanse yen

132,04

DKK

Deense kroon

7,4606

GBP

Pond sterling

0,70705

SEK

Zweedse kroon

9,3388

CHF

Zwitserse frank

1,0786

ISK

IJslandse kroon

 

NOK

Noorse kroon

9,3320

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

CZK

Tsjechische koruna

27,032

HUF

Hongaarse forint

312,23

PLN

Poolse zloty

4,2429

RON

Roemeense leu

4,4452

TRY

Turkse lira

3,0960

AUD

Australische dollar

1,5077

CAD

Canadese dollar

1,4322

HKD

Hongkongse dollar

8,3429

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

1,6483

SGD

Singaporese dollar

1,5305

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 257,07

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

15,4459

CNY

Chinese yuan renminbi

6,8607

HRK

Kroatische kuna

7,6155

IDR

Indonesische roepia

14 764,07

MYR

Maleisische ringgit

4,7125

PHP

Filipijnse peso

50,722

RUB

Russische roebel

71,7143

THB

Thaise baht

38,643

BRL

Braziliaanse real

4,0847

MXN

Mexicaanse peso

18,0620

INR

Indiase roepie

71,2000


(1)  Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.


14.11.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 380/5


Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

(2015/C 380/04)

Image

Voor circulatie bestemde euromunten hebben in de gehele eurozone de status van wettig betaalmiddel. Om zowel degenen die beroepsmatig met euromunten omgaan als het grote publiek op de hoogte te houden, publiceert de Commissie een beschrijving van het ontwerp van alle nieuwe euromunten (1). Volgens de conclusies van de Raad van 10 februari 2009 (2) is het de lidstaten van de eurozone en de landen die met de Europese Unie een monetaire overeenkomst hebben gesloten volgens welke zij euromuntstukken mogen uitgeven, toegestaan een bepaalde hoeveelheid voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten uit te geven, en dat onder bepaalde voorwaarden, met name dat alleen het muntstuk van twee euro wordt gebruikt. Deze munten hebben dezelfde technische kenmerken als gewone voor circulatie bestemde munten van twee euro, maar hebben aan de nationale zijde een speciale herdenkingsafbeelding met een grote nationale of Europese symboolwaarde.

Uitgevende staat : Andorra

Onderwerp van de herdenkingsmunt : 25e verjaardag van de ondertekening van de douaneovereenkomst met de Europese Unie

Beschrijving van het ontwerp : Bovenaan: de kaart van Andorra, waarbinnen het wapen van het Vorstendom naar voren is gehaald. Onderaan: twee tegenoverliggende dooreengevlochten pijlen, die de douaneovereenkomst tussen Andorra en de EU symboliseren, met daarop de jaren die worden herdacht, „1990” en „2015” (2015 is ook het jaar waarin de munt is uitgegeven) en de naam van de uitgevende staat „ANDORRA”. Om de kaart van Andorra staat de tekst „25è aniversari de la Signatura de l’Acord Duaner amb la Unió Europea” (25e verjaardag van de ondertekening van de douaneovereenkomst met de Europese Unie).

Op de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage :

Datum van uitgifte : december 2015.


(1)  Zie PB C 373 van 28.12.2001, blz. 1, voor een overzicht van alle nationale zijden die in 2002 zijn uitgegeven.

(2)  Zie de conclusies van de Raad Economische en Financiële Zaken van 10 februari 2009 en de aanbeveling van de Commissie van 19 december 2008 betreffende gemeenschappelijke richtsnoeren voor de nationale zijde en de uitgifte van voor circulatie bestemde euromuntstukken (PB L 9 van 14.1.2009, blz. 52).


14.11.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 380/6


Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

(2015/C 380/05)

Image

Voor circulatie bestemde euromunten hebben in de gehele eurozone de status van wettig betaalmiddel. Om zowel degenen die beroepsmatig met euromunten omgaan als het grote publiek op de hoogte te houden, publiceert de Commissie een beschrijving van het ontwerp van alle nieuwe euromunten (1). Volgens de conclusies van de Raad van 10 februari 2009 (2) is het de lidstaten van de eurozone en de landen die met de Europese Unie een monetaire overeenkomst hebben gesloten volgens welke zij euromuntstukken mogen uitgeven, toegestaan een bepaalde hoeveelheid voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten uit te geven, en dat onder bepaalde voorwaarden, met name dat alleen het muntstuk van twee euro wordt gebruikt. Deze munten hebben dezelfde technische kenmerken als gewone voor circulatie bestemde munten van twee euro, maar hebben aan de nationale zijde een speciale herdenkingsafbeelding met een grote nationale of Europese symboolwaarde.

Uitgevende staat : Andorra

Onderwerp van de herdenkingsmunt : 30e verjaardag van de invoering van de meerderjarigheid en de toekenning van politieke rechten op 18 jaar.

Beschrijving van het ontwerp : Het ontwerp toont een gedeeltelijke reproductie van een jongere die een stem uitbrengt. Op het stembiljet dat de jongere in de hand houdt, staat de tekst „ANDORRA”. Links van de jongere staan de jaren die worden herdacht „1985” en „2015” (2015 is eveneens het jaar van uitgifte van de munt). Rond het ontwerp staat een kortere tekst van hetgeen wordt herdacht „30è ANIVERSARI MAJORIA D’EDAT ALS 18 ANYS” (30e verjaardag van de invoering van de meerderjarigheid op 18 jaar).

Op de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage :

Datum van uitgifte : december 2015.


(1)  Zie PB C 373 van 28.12.2001, blz. 1, voor een overzicht van alle nationale zijden die in 2002 zijn uitgegeven.

(2)  Zie de conclusies van de Raad Economische en Financiële Zaken van 10 februari 2009 en de aanbeveling van de Commissie van 19 december 2008 betreffende gemeenschappelijke richtsnoeren voor de nationale zijde en de uitgifte van voor circulatie bestemde euromuntstukken (PB L 9 van 14.1.2009, blz. 52).


V Bekendmakingen

BESTUURLIJKE PROCEDURES

Europese Commissie

14.11.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 380/7


Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling — Uitnodiging om producten voor te stellen die geschikt zijn voor gebruik als merkstof in gasolie en kerosine

(2015/C 380/06)

Hierbij wordt kennis gegeven van de rectificatie van de oproep op 11 september 2015 (PB C 299, blz. 28) tot het indienen van blijken van belangstelling voor het voorstellen van producten die geschikt zijn voor gebruik als merkstof in gasolie en kerosine voor fiscale doeleinden.

De rectificatie en de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling zijn beschikbaar via de volgende link:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/energy_products/other_energy_tax_leg/call_euromarker_en.htm


PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

Europese Commissie

14.11.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 380/8


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.7791 — Aviva/PSP/Property Portfolio JV)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2015/C 380/07)

1.

Op 6 november 2015 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Aviva Life & Pensions UK Limited („UKLAP”, Verenigd Koninkrijk), die deel uitmaakt van Aviva Plc („Aviva”, Verenigd Koninkrijk), en Public Sector Pension Investment Board („PSP”, Canada), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over een vastgoedportefeuille in het Verenigd Koninkrijk („Target Portfolio”) door de verwerving van aandelen in een nieuw opgerichte gemeenschappelijke onderneming.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

—   Aviva: aanbieder van een brede waaier aan verzekerings-, spaar- en beleggingsproducten in 17 landen. Het concern Aviva is hoofdzakelijk actief in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada, hoewel het ook operationeel is in Europa en Azië;

—   PSP: belegging van de nettobijdragen van werkgevers en werknemers en beheer van een gediversifieerde portefeuille van aandelen, obligaties en andere vastrentende effecten, beleggingen in vastgoed, private-equity, infrastructuur en natuurlijke hulpbronnen;

—   Target Portfolio: belangen in vastgoed, met name vastgoed in volledige eigendom, erfpacht en andere belangen, in veertien eigendommen in het centrum van Londen. Het vastgoed van de Target Portfolio omvat hoofdzakelijk bedrijfskantoren maar ook detailhandelszaken en kleine wooneenheden in twee van de eigendommen.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (+32 22964301), via e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.7791 — Aviva/PSP/Property Portfolio JV, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 („de concentratieverordening”).

(2)  PB C 366 van 14.12.2013, blz. 5.


14.11.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 380/9


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.7832 — Gunvor Group/Kuwait Petroleum Europoort)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2015/C 380/08)

1.

Op 6 november 2015 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Sandscape bv, die onder de uiteindelijke zeggenschap staat van Gunvor Group Ltd („Gunvor”, Cyprus), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening de uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Kuwait Petroleum Europoort bv („KPE”, Nederland) door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Gunvor: belangrijkste houdstermaatschappij van Gunvor Group die zich bezighoudt met de groothandel in en raffinage van ruwe olie op de upstreammarkt en de verkoop van geraffineerde olieproducten af raffinaderij;

KPE: exploiteert een raffinaderij, gevestigd in de haven van Rotterdam, en houdt zich bezig met de raffinage van ruwe olie en de verkoop van geraffineerde olieproducten af raffinaderij.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (+32 22964301), via e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.7832 — Gunvor Group/Kuwait Petroleum Europoort, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 („de concentratieverordening”).

(2)  PB C 366 van 14.12.2013, blz. 5.


14.11.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 380/10


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.7833 — CDC International Capital/Mubadala Development Company/Vivalto Bel/Groupe Vivalto Santé)

(Voor de EER relevante tekst)

(2015/C 380/09)

1.

Op 9 november 2015 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Vivalto Bel (België), CDC International Capital (Frankrijk) en Mubadala Developement Company PJSC („Mubadala”, Abu Dhabi) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Groupe Vivalto Santé (Frankrijk) door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

—   Vivalto Bel: vermogensholding die zich meer bepaald bezighoudt met investeringen in de gezondheidssector;

—   CDC International Capital: dochteronderneming van Caisse des Dépôts et Consignations die zich bezighoudt met directe investeringen in samenwerking met staatsinvesteringsfondsen en internationale institutionele beleggers;

—   Mubadala: staatsinvesteringsfonds van Abou Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten;

—   Groupe Vivalto Santé: exploitant van private gezondheidsinstellingen in Frankrijk.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.7833 — CDC International Capital/Mubadala Development Company/Vivalto Bel/Groupe Vivalto Santé, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 („de concentratieverordening”).


14.11.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 380/11


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.7825 — KKR/Selecta)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2015/C 380/10)

1.

Op 6 november 2015 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat KKR&Co LLP („KKR”, Verenigde Staten) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening de uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Selecta AG („Selecta”, Zwitserland) door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

—   KKR: aanbieder van alternatieve vermogensbeheerdiensten voor publieke en private marktinvesteerders;

—   Selecta: aanbieder van diensten in verband met verkoopautomaten, met name de verkoop van producten voor de bevoorrading van deze automaten en andere aanverwante leveringen, alsmede bevoorrading en onderhoud van verkoopautomaten, voor de verkoop van dranken en voeding.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (+32 22964301), via e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.7825 — KKR/Selecta, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 („de concentratieverordening”).

(2)  PB C 366 van 14.12.2013, blz. 5.