ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 245

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

58e jaargang
27 juli 2015


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2015/C 245/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2015/C 245/02

Zaak C-111/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Upravno sodišče Republike Slovenije (Slovenië) op 4 maart 2015 — Občina Gorje/Republika Slovenija

2

2015/C 245/03

Zaak C-167/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale civile di Roma (Italië) op 13 april 2015 — X/Presidenza del Consiglio dei Ministri

3

2015/C 245/04

Zaak C-168/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Okresný súd Prešov (Slowakije) op 14 april 2015 — Milena Tomášová/Ministerstvo spravodlivosti SR; Pohotovosť s.r.o.

3

2015/C 245/05

Zaak C-178/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Rejonowy we Wrocławiu (Polen) op 20 april 2015 — Alicja Sobczyszyn/Szkoła Podstawowa w Rzeplinie

4

2015/C 245/06

Zaak C-187/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Düsseldorf (Duitsland) op 24 april 2015 — Joachim Pöpperl/Deelstaat Noordrijn-Westfalen

5

2015/C 245/07

Zaak C-194/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione Tributaria Provinciale di Torino (Italië) op 28 april 2015 — Véronique Baudinet e.a./Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino

5

2015/C 245/08

Zaak C-205/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Judecătoria Sibiu (Roemenië) op 30 april 2015 — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP)/Vasile Toma, Birou Executor Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci

6

2015/C 245/09

Zaak C-211/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 8 mei 2015 door Orange, voorheen France Télécom, tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 26 februari 2015 in zaak T-385/12, Orange/Commissie

6

2015/C 245/10

Zaak C-213/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 8 mei 2015 door de Europese Commissie tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 27 februari 2015 in zaak T-188/12, Patrick Breyer/Europese Commissie

7

2015/C 245/11

Zaak C-217/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italië) op 11 mei 2015 — Strafzaak tegen Massimo Orsi

8

2015/C 245/12

Zaak C-222/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Pécsi Törvényszék (Hongarije) op 15 mei 2015 — Hőszig Kft./Alstom Power Thermal Services

9

2015/C 245/13

Zaak C-228/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Catania (Italië) op 19 mei 2015 — Strafzaak tegen Snezhana Velikova

10

2015/C 245/14

Zaak C-233/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administratīvā apgabaltiesa (Letland) op 21 mei 2015 — SIA Oniors Bio/Valsts ieņēmumu dienests

11

2015/C 245/15

Zaak C-241/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curtea de Apel Cluj (Roemenië) op 25 mei 2015 — Strafzaak tegen Niculaie Aurel Bob-Dogi

12

2015/C 245/16

Zaak C-249/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Østre Landsret (Denemarken) op 28 mei 2015 — Wind 1014 GmbH en Kurt Daell/Skatteministeriet

12

 

Gerecht

2015/C 245/17

Zaak T-296/12: Arrest van het Gerecht van 12 juni 2015 — Health Food Manufacturers’ Association e.a./Commissie [Bescherming van de consument — Verordening (EU) nr. 432/2012 — Gezondheidsclaims voor levensmiddelen — Beroep tot nietigverklaring — Regelgevingshandeling die geen uitvoeringshandelingen met zich meebrengt — Rechtstreeks geraakt — Ontvankelijkheid — Schending van de artikelen 13 en 28 van verordening (EG) nr. 1924/2006 — Beginsel van behoorlijk bestuur — Non-discriminatie — Onjuiste evaluatiecriteria — Verordening nr. 1924/2006 — Exceptie van onwettigheid — Recht om te worden gehoord — Rechtszekerheid — Redelijke overgangsperiode — Lijst van hangende claims]

14

2015/C 245/18

Zaak T-334/12: Arrest van het Gerecht van 12 juni 2015 — Plantavis en NEM/Commissie en EFSA [Bescherming van de consument — Gezondheidsclaims voor levensmiddelen — Verordening (EU) nr. 432/2012 — Beroep tot nietigverklaring — Regelgevingshandeling die geen uitvoeringsmaatregelen met zich meebrengt — Rechtstreeks geraakt — Ontvankelijkheid — Verordening (EG) nr. 1924/2006 — Exceptie van onwettigheid — Repertorium van gezondheidsclaims]

15

2015/C 245/19

Zaak T-496/13: Arrest van het Gerecht van 11 juni 2015 — McCullough/Cedefop [Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Documenten betreffende de gunning van overheidsopdrachten en de sluiting van contracten die daaruit voortvloeien — Verzoek tot het overleggen van documenten in het kader van een strafproces — Weigering om toegang te verlenen — Uitzondering met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de integriteit van het individu — Uitzondering met betrekking tot de bescherming van het besluitvormingsproces]

16

2015/C 245/20

Zaak T-452/14: Arrest van het Gerecht van 11 juni 2015 — Laboratoires CTRS/Commissie [Geneesmiddelen voor menselijk gebruik — Weesgeneesmiddelen — Vergunning voor het in de handel brengen van het geneesmiddel Cholic Acid FGK (Kolbam) — Therapeutische indicaties — Marktexclusiviteit — Artikel 8, lid 1, van verordening (EG) nr. 141/2000]

17

2015/C 245/21

Zaak T-285/14: Beschikking van het Gerecht van 22 mei 2015 — Wirtschaftsvereinigung Stahl e.a./Commissie (Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing — Beroep tot nietigverklaring — Verzoek om de conclusies te mogen aanpassen — Geen nieuw gegeven — Niet-ontvankelijkheid)

18

2015/C 245/22

Zaak T-286/14: Beschikking van het Gerecht van 22 mei 2015 — Röchling Oertl Kunststofftechnik/Commissie (Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing)

19

2015/C 245/23

Zaak T-287/14: Beschikking van het Gerecht van 22 mei 2015 — Schaeffler Technologies/Commissie (Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing)

19

2015/C 245/24

Zaak T-288/14: Beschikking van het Gerecht van 22 mei 2015 — Energiewerke Nord/Commissie (Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing)

20

2015/C 245/25

Zaak T-289/14: Beschikking van het Gerecht van 22 mei 2015 — H-O-T Servicecenter Nürnberg e.a./Commissie (Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing — Beroep tot nietigverklaring — Verzoek om de conclusies te mogen aanpassen — Geen nieuw gegeven — Niet-ontvankelijkheid)

21

2015/C 245/26

Zaak T-294/14: Beschikking van het Gerecht van 22 mei 2015 — Klemme/Commissie (Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing — Beroep tot nietigverklaring — Verzoek om de conclusies te mogen aanpassen — Geen nieuw gegeven — Niet-ontvankelijkheid)

22

2015/C 245/27

Zaak T-295/14: Beschikking van het Gerecht van 22 mei 2015 — Autoneum Germany/Commissie (Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing — Beroep tot nietigverklaring — Verzoek om de conclusies te mogen aanpassen — Geen nieuw gegeven — Niet-ontvankelijkheid)

23

2015/C 245/28

Zaak T-296/14: Beschikking van het Gerecht van 22 mei 2015 — Erbslöh/Commissie (Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing)

24

2015/C 245/29

Zaak T-297/14: Beschikking van het Gerecht van 22 mei 2015 — Walter Klein/Commissie (Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing)

24

2015/C 245/30

Zaak T-298/14: Beschikking van het Gerecht van 22 mei 2015 — Erbslöh Aluminium/Commissie (Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing)

25

2015/C 245/31

Zaak T-300/14: Beschikking van het Gerecht van 22 mei 2015 — Fricopan Back/Commissie (Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing — Beroep tot nietigverklaring — Verzoek om de conclusies te mogen aanpassen — Geen nieuw gegeven — Niet-ontvankelijkheid)

26

2015/C 245/32

Zaak T-301/14: Beschikking van het Gerecht van 22 mei 2015 — Michelin Reifenwerke/Commissie (Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing)

27

2015/C 245/33

Zaak T-305/14: Beschikking van het Gerecht van 22 mei 2015 — Vestolit/Commissie (Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing)

27

2015/C 245/34

Zaak T-241/15 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 2 juni 2015 — Buga/Parlement e.a. (Kort geding — Richtlijn tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme — Verzoek om voorlopige maatregelen — Kennelijke niet-ontvankelijkheid van het hoofdberoep — Niet-ontvankelijkheid)

28

2015/C 245/35

Zaak T-168/15: Beroep ingesteld op 1 april 2015 — Helleense Republiek/Commissie

29

2015/C 245/36

Zaak T-178/15: Beroep ingesteld op 8 april 2015 — Kohrener Landmolkerei en DHG/Commissie

30

2015/C 245/37

Zaak T-180/15: Beroep ingesteld op 14 april 2015 — Icap e.a./Commissie

30

2015/C 245/38

Zaak T-207/15: Beroep ingesteld op 24 april 2015 — National Iranian Tanker Company/Raad

32

2015/C 245/39

Zaak T-250/15: Beroep ingesteld op 21 mei 2015 — Speciality Drinks/BHIM — William Grant (CLAN)

33

2015/C 245/40

Zaak T-251/15: Beroep ingesteld op 14 mei 2015 — Espírito Santo Financial (Portugal)/ECB

34

2015/C 245/41

Zaak T-252/15: Beroep ingesteld op 21 mei 2015 — Ferrovial e.a./Commissie

35

2015/C 245/42

Zaak T-253/15: Beroep ingesteld op 21 mei 2015 — Sociedad General de Aguas de Barcelona/Commissie

36

2015/C 245/43

Zaak T-254/15: Beroep ingesteld op 18 mei 2015 — Aldi Einkauf/BHIM — Dyado Liben (Casale Fresco)

37

2015/C 245/44

Zaak T-256/15: Beroep ingesteld op 22 mei 2015 — Telefónica/Commissie

37

2015/C 245/45

Zaak T-257/15: Beroep ingesteld op 22 mei 2015 — Arcelormittal Spain Holding/Commissie

38

2015/C 245/46

Zaak T-258/15: Beroep ingesteld op 22 mei 2015 — Axa Mediterranean Holding/Commissie

39

2015/C 245/47

Zaak T-261/15: Beroep ingesteld op 22 mei 2015 — Spirig Pharma/BHIM (Daylong)

39

2015/C 245/48

Zaak T-267/15: Beroep ingesteld op 27 mei 2015 — db Technologies Deutschland/BHIM — MIP Metro (Sigma)

40

2015/C 245/49

Zaak T-268/15: Beroep ingesteld op 22 mei 2015 — Apcoa Parking Holdings/BHIM (PARKWAY)

41

2015/C 245/50

Zaak T-272/15: Beroep ingesteld op 22 mei 2015 — Apcoa Parking Holdings/BHIM (PARKWAY)

41

2015/C 245/51

Zaak T-277/15: Beroep ingesteld op 13 mei 2015 — Permapore/BHIM — José Joaquim Oliveira II - Jardins & Afins (Terraway)

42

2015/C 245/52

Zaak T-289/15: Beroep ingesteld op 2 juni 2015 — Hamas/Raad

43

2015/C 245/53

Zaak T-297/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 8 juni 2015 door Ángel Coedo Suárez tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 26 maart 2015 in zaak F-38/14, Coede Suárez/Raad

44

2015/C 245/54

Zaak T-298/15: Beroep ingesteld op 8 juni 2015 — Atlas/BHIM (EFEKT PERLENIA)

44

2015/C 245/55

Zaak T-303/15: Beroep ingesteld op 1 juni 2015 — Barqawi/Raad

45

2015/C 245/56

Zaak T-304/15: Beroep ingesteld op 1 juni 2015 — Abdulkarim/Raad

46

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2015/C 245/57

Zaak F-27/13: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 18 juni 2015 — CX/Commissie (Openbare dienst — Tuchtprocedure — Respectieve rol en bevoegdheden van de tuchtraad en het TABG — Tuchtmaatregel — Terugzetting in de rang gevolgd door een bevorderingsbesluit — Evenredigheid van de sanctie)

47

2015/C 245/58

Zaak F-5/14: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 18 juni 2015 — CX/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Tuchtmaatregel — Tuchtrechtelijk ontslag — Niet-horen van de betrokken ambtenaar door het TABG — Niet-eerbiediging van het recht om te worden gehoord)

47

2015/C 245/59

Zaak F-65/14: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 9 juni 2015 — EF/EDEO (Openbare dienst — Personeel van EDEO — Ambtenaren — Bevorderingsronde 2013 — Besluit om verzoeker niet naar de rang AD 13 te bevorderen — Bezwaar van verzoeker tegen de lijst van voor bevordering voorgedragen ambtenaren — Artikel 45 van het Statuut — Minimum van twee jaar diensttijd in de rang — Berekening van de termijn van twee jaar — Datum van het bevorderingsbesluit)

48

2015/C 245/60

Zaak F-68/15: Beroep ingesteld op 27 april 2015 — ZZ/Frontex

49

2015/C 245/61

Zaak F-70/15: Beroep ingesteld op 28 april 2015 — ZZ/Commissie

49

2015/C 245/62

Zaak F-71/15: Beroep ingesteld op 4 mei 2015 — ZZ/ECDC

50

2015/C 245/63

Zaak F-73/15: Beroep ingesteld op 6 mei 2015 — ZZ/Parlement

50

2015/C 245/64

Zaak F-76/15: Beroep ingesteld op 15 mei 2015 — ZZ/Raad

51

2015/C 245/65

Zaak F-77/15: Beroep ingesteld op 18 mei 2015 — ZZ/Commissie

51


NL

 


IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Hof van Justitie van de Europese Unie

27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/1


Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

(2015/C 245/01)

Laatste publicatie

PB C 236 van 20.7.2015

Historisch overzicht van de vroegere publicaties

PB C 228 van 13.7.2015

PB C 221 van 6.7.2015

PB C 213 van 29.6.2015

PB C 205 van 22.6.2015

PB C 198 van 15.6.2015

PB C 190 van 8.6.2015

Deze teksten zijn beschikbaar in

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Bekendmakingen

GERECHTELIJKE PROCEDURES

Hof van Justitie

27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/2


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Upravno sodišče Republike Slovenije (Slovenië) op 4 maart 2015 — Občina Gorje/Republika Slovenija

(Zaak C-111/15)

(2015/C 245/02)

Procestaal: Sloveens

Verwijzende rechter

Upravno sodišče Republike Slovenije

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Občina Gorje

Verwerende partij: Republika Slovenija

Prejudiciële vragen

1)

Moet verordening (EG) nr. 1698/2005 (1), in het bijzonder artikel 71, lid 3, dat bepaalt dat de regels inzake de subsidiabiliteit van uitgaven op nationaal niveau worden vastgesteld onder voorbehoud van de bijzondere voorwaarden die bij deze verordening voor bepaalde maatregelen voor plattelandsontwikkeling zijn vastgesteld, aldus worden uitgelegd dat zij in de weg staat aan de nationale regeling waarin is voorzien in artikel 79, lid 4 van het [regeringsbesluit betreffende de maatregelen van de assen 1, 3 en 4 van het Programma voor plattelandsontwikkeling voor de Republiek Slovenië voor de periode 2007-2013, van 2010 tot 2013 (hierna: „PRP-besluit”)] en in hoofdstuk VI, punt 3, van de aankondiging van opdracht, op grond waarvan uitsluitend sprake is van subsidiabele investeringsuitgaven wanneer deze worden gedaan na de datum waarop de beschikking tot toewijzing van de middelen is vastgesteld (en tot het einde van de investering of uiterlijk tot 30 juni 2015)?

2)

Wanneer de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, moet verordening (EG) nr. 1698/2005, in het bijzonder artikel 71, lid 3, dan aldus worden uitgelegd dat zij in de weg staat aan de nationale regeling waarin is voorzien in artikel 56, lid 4, van de Zakon o kmetijstvu (landbouwwet), volgens welk artikel een aanvraag die niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 79, lid 4, van het PRP-besluit betreffende de na de datum van vaststelling van de beschikking gedane subsidiabele investeringsuitgaven, volledig dient te worden afgewezen?


(1)  Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (Elfpo) (PB L 277, blz. 1).


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/3


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale civile di Roma (Italië) op 13 april 2015 — X/Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Zaak C-167/15)

(2015/C 245/03)

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Tribunale civile di Roma

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: X

Verwerende partij: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Prejudiciële vragen

1)

Moet richtlijn 2004/80/EG (1) (artikel 12, lid 2) aldus worden uitgelegd dat deze zich verzet tegen een nationale omzettingswet die voor de toekenning van schadeloosstelling ten laste van de staat verwijst naar de bepalingen van bijzondere wetten ten gunste van het slachtoffer van het misdrijf, maar voor slachtoffers van een geweldmisdrijf van gemeen recht niet voorziet in een materiële schadeloosstellingsregeling van algemene strekking en voor grensoverschrijdende situaties slechts de procedurele aspecten voor de toegang tot een dergelijke regeling regelt?

2)

Moet richtlijn 2004/80/EG (artikel 12, lid 2) aldus worden uitgelegd dat op grond daarvan moet worden voorzien in een materiële beschermingsregeling met een algemene strekking ten laste van de staat of althans in een regeling die een minimuminhoud heeft en, zo ja, volgens welke criteria moet die minimuminhoud dan worden bepaald?


(1)  Richtlijn 2004/80/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven (PB L 261, blz. 15).


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/3


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Okresný súd Prešov (Slowakije) op 14 april 2015 — Milena Tomášová/Ministerstvo spravodlivosti SR; Pohotovosť s.r.o.

(Zaak C-168/15)

(2015/C 245/04)

Procestaal: Slowaaks

Verwijzende rechter

Okresný súd Prešov

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Milena Tomášová

Verwerende partijen: Ministerstvo spravodlivosti SR; Pohotovosť s.r.o.

Interveniërende partij aan de zijde van verzoekster: Združenie na ochranu spotrebiteľa — HOOS

Prejudiciële vragen

1)

Is er sprake van een gekwalificeerde schending van het Unierecht, wanneer in een executieprocedure die is ingeleid op grond van een arbitraal vonnis, in strijd met de rechtspraak van het Hof betaling van een geldsom wordt verlangd uit hoofde van een oneerlijk beding?

2)

Kan de aansprakelijkheid van een lidstaat wegens schending van het gemeenschapsrecht reeds ontstaan op een ogenblik waarop de procespartij nog niet alle rechtsmiddelen heeft aangewend die overeenkomstig het recht van die lidstaat in een executieprocedure tot haar beschikking staan? Kan, gelet op de feitelijke context van de zaak, die aansprakelijkheid van de lidstaat in dat geval ontstaan vóór de executieprocedure is afgerond en vóór de verzoekende partij heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid om teruggaaf op grond van ongerechtvaardigde verrijking te vorderen?

3)

Zo ja, levert de door verzoekster beschreven gedraging van een instantie, gelet op de omstandigheden van het geval, met name de volstrekt passieve houding van verzoekster en het feit dat zij niet alle haar door het recht van de lidstaat ter beschikking gestelde rechtsmiddelen heeft aangewend, dan een voldoende gekwalificeerde schending van het gemeenschapsrecht op?

4)

Als in het onderhavige geval sprake is van een voldoende gekwalificeerde schending van het gemeenschapsrecht, komt het door verzoekster gevorderde bedrag dan overeen met de schade waarvoor de lidstaat aansprakelijk is? Kan de schade, aldus opgevat, met de ingevorderde schuld, waarbij het om een ongerechtvaardigde verrijking gaat, worden gelijkgesteld?

5)

Prevaleert de vordering wegens ongerechtvaardigde verrijking als rechtsmiddel boven de vordering tot schadevergoeding?


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/4


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Rejonowy we Wrocławiu (Polen) op 20 april 2015 — Alicja Sobczyszyn/Szkoła Podstawowa w Rzeplinie

(Zaak C-178/15)

(2015/C 245/05)

Procestaal: Pools

Verwijzende rechter

Sąd Rejonowy we Wrocławiu

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Alicja Sobczyszyn

Verwerende partij: Szkoła Podstawowa w Rzeplinie

Prejudiciële vraag

Dient artikel 7 van richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd (1), volgens hetwelk de lidstaten de nodige maatregelen treffen opdat aan alle werknemers jaarlijks een vakantie met behoud van loon van ten minste vier weken wordt toegekend, overeenkomstig de in de nationale wetten en/of gebruiken geldende voorwaarden voor het recht op en de toekenning van een dergelijke vakantie, aldus te worden uitgelegd, dat een leraar die verlof tot herstel van de gezondheid, waarin voor hem is voorzien bij de wet van 26 januari 1982 houdende het Handvest voor het onderwijzend personeel (Karta Nauczyziela) (Dz. U. 2014, nr. 191 en 1198), heeft opgenomen, in het jaar waarin hij het verlof tot herstel van de gezondheid heeft opgenomen ook een recht op ontspanningsverlof op grond van de algemene arbeidsrechtelijke bepalingen verkrijgt?


(1)  PB L 299, blz. 9.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/5


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Düsseldorf (Duitsland) op 24 april 2015 — Joachim Pöpperl/Deelstaat Noordrijn-Westfalen

(Zaak C-187/15)

(2015/C 245/06)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Verwaltungsgericht Düsseldorf

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Joachim Pöpperl

Verwerende partij: Deelstaat Noordrijn-Westfalen

Prejudiciële vragen

1)

Moet artikel 45 VWEU aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale regeling op grond waarvan een in een lidstaat als ambtenaar tewerkgestelde persoon zijn rechten in wording op een ouderdomspensioen (sociale zekerheidsrechten voor ambtenaren) uit hoofde van het ambtelijk dienstverband verliest omdat hij vanwege de aanvaarding van een nieuwe betrekking in een andere lidstaat op eigen verzoek uit het ambtelijk dienstverband is ontslagen, wanneer het nationale recht tegelijkertijd bepaalt dat deze persoon op basis van het in het ambtelijk dienstverband bereikte bruto-inkomen in de wettelijke pensioenverzekering met terugwerkende kracht wordt verzekerd, waarbij de daaruit voortvloeiende pensioenrechten lager zijn dan de verloren rechten in wording op een ouderdomspensioen?

2)

Indien vraag 1 — voor alle of voor bepaalde ambtenaren — bevestigend wordt beantwoord, moet artikel 45 VWEU dan aldus worden uitgelegd dat, wanneer een andersluidende nationale regeling ontbreekt, het orgaan waarbij de betrokken ambtenaar vroeger was aangesteld, ofwel aan deze ambtenaar het ouderdomspensioen op basis van de in het vroegere ambtelijk dienstverband vervulde, pensioengerechtigde diensttijd en onder aftrek van de uit de verzekering met terugwerkende kracht ontstane pensioenrechten dient te betalen, ofwel het verlies van het ouderdomspensioen op andere wijze financieel moet compenseren, hoewel naar nationaal recht enkel de in dit recht voorziene pensioenuitkeringen mogen worden toegekend?


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/5


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione Tributaria Provinciale di Torino (Italië) op 28 april 2015 — Véronique Baudinet e.a./Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino

(Zaak C-194/15)

(2015/C 245/07)

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Commissione Tributaria Provinciale di Torino

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Véronique Baudinet, Adrien Boyer, Pauline Boyer, Edouard Boyer

Verwerende partij: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale I di Torino

Prejudiciële vraag

Staan de artikelen 63 en 65 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie in de weg aan een regeling van een lidstaat krachtens welke dubbele belastingheffing, in geval van een ingezetene van die staat die aandeelhouder is van een vennootschap met zetel in een andere lidstaat en dividenden ontvangt die in beide staten worden belast, niet wordt tegengegaan door verrekening in de woonstaat van een belastingkrediet dat ten minste gelijk is aan het bedrag aan belasting dat is voldaan in de staat van de uitkerende vennootschap?


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/6


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Judecătoria Sibiu (Roemenië) op 30 april 2015 — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP)/Vasile Toma, Birou Executor Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci

(Zaak C-205/15)

(2015/C 245/08)

Procestaal: Roemeens

Verwijzende rechter

Judecătoria Sibiu

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP)

Verwerende partij: Vasile Toma, Birou Executor Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci

Prejudiciële vraag

Kunnen artikel 4, lid 3, VEU en de artikelen 20, 21 en 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie aldus worden uitgelegd dat zij in de weg staan aan een wettelijke regeling zoals artikel 16 van de grondwet en artikel 30 van spoeddecreet nr. 80/2013 van de regering, die de gelijkheid voor de wet enkel tot regel verheft tussen burgers, die natuurlijke personen zijn, en niet tussen deze burgers en publiekrechtelijke rechtspersonen, en die publiekrechtelijke rechtspersonen a priori vrijstelt van de betaling van het zegelrecht en van het garantiebedrag voor de toegang tot de rechter, maar tegelijkertijd de toegang tot de rechter voor natuurlijke personen afhankelijk stelt van de betaling van zegelrechten en garantiebedragen?


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/6


Hogere voorziening ingesteld op 8 mei 2015 door Orange, voorheen France Télécom, tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 26 februari 2015 in zaak T-385/12, Orange/Commissie

(Zaak C-211/15 P)

(2015/C 245/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwirante: Orange, voorheen France Télécom (vertegenwoordigers: S. Hautbourg en S. Cochard-Quesson, advocaten)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie

Conclusies

het bestreden arrest te vernietigen;

de zaak ten gronde af te doen overeenkomstig artikel 61 van het Statuut van het Hof en het door Orange in eerste aanleg gevorderde toe te wijzen;

subsidiair de zaak naar het Gerecht te verwijzen;

de Commissie te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Voor haar hogere voorziening voert rekwirante meerdere middelen aan.

In de eerste plaats heeft het Gerecht blijk gegeven van onjuiste rechtsopvattingen bij de vaststelling dat de criteria voor de kwalificatie als staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU waren vervuld. Ten eerste heeft het Gerecht blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat Orange een voordeel had gekregen, terwijl de maatregel juist het structurele nadeel moest opheffen dat het gevolg was van het behoud van de regeling van de wet van 1990 en ervoor moest zorgen dat in de context van de totale liberalisering van de telecommunicatiemarkt volledige en totale mededinging kon ontstaan. Ten tweede verwijt rekwirante het Gerecht tevens blijk te hebben gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat het in dit geval, ter bevestiging van de selectieve aard van de litigieuze maatregel, niet noodzakelijk was na te gaan of door deze maatregel verschillen konden ontstaan tussen marktdeelnemers die zich in een feitelijk en juridisch vergelijkbare situatie bevonden terwijl, in de omstandigheden van het geval, geen enkele andere onderneming kon worden opgenomen in het referentiekader dat door de Commissie was gebruikt. Tot slot heeft het Gerecht zijn motiveringsverplichting geschonden en blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door geen enkel onderzoek te doen naar de door rekwirante aangevoerde argumenten, om te oordelen dat de maatregel de mededinging niet kon vervalsen of mogelijk dreigde te vervalsen in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU.

In de tweede plaats heeft het Gerecht blijk gegeven van onjuiste rechtsopvattingen door de analyses van de Commissie ten aanzien van de beoordeling van de boekhouding van de betrokken maatregel over te nemen. Ten eerste heeft het Gerecht zijn motiveringsverplichting geschonden en de feiten onjuist opgevat door te concluderen dat artikel 30 van de wet van 1996, zoals gewijzigd, geen enkele bepaling bevatte over het doel van de buitengewone forfaitaire bijdrage en dus niet in de weg stond aan de conclusie van de Commissie dat de buitengewone forfaitaire bijdrage geen sociale last voor de onderneming vormde. Ten tweede heeft het Gerecht zijn motiveringsverplichting geschonden door de beoordelingen van de Commissie over te nemen en enkel vast te stellen dat het precedent van „La Poste” niet kon worden omgezet naar France Télécom (Orange).

In de laatste plaats is rekwirante van mening dat het Gerecht blijk heeft gegeven van onjuiste rechtsopvattingen bij de beoordeling van de periode waarin de in het besluit omschreven steun wordt geneutraliseerd door de buitengewone forfaitaire bijdrage. Meer bepaald heeft het Gerecht de feiten onjuist opgevat en zijn eigen motivering in de plaats gesteld van die van het bestreden besluit waar het heeft bevestigd dat de afschaffing van de lasten voor de compensatie en overcompensatie onderdeel waren van de in artikel 1 van het bestreden besluit gedefinieerde steun.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/7


Hogere voorziening ingesteld op 8 mei 2015 door de Europese Commissie tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 27 februari 2015 in zaak T-188/12, Patrick Breyer/Europese Commissie

(Zaak C-213/15 P)

(2015/C 245/10)

Procestaal: Duits

Partijen

Rekwirante: Europese Commissie (vertegenwoordigers: P. Van Nuffel en H. Krämer, gemachtigden)

Andere partijen in de procedure: Patrick Breyer, Republiek Finland, Koninkrijk Zweden

Conclusies van rekwirante

Rekwirante verzoekt het Gerecht:

het bestreden arrest te vernietigen;

de zaak zelf af te doen en het beroep te verwerpen;

verzoeker te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Met haar hogere voorziening verzoekt de Europese Commissie om vernietiging van het arrest van het Gerecht van 27 februari 2015 in de zaak T-188/12, Breyer/Commissie, voor zover het Gerecht het besluit van de Commissie van 3 april 2012, waarbij verzoeker volledige toegang werd geweigerd tot de documenten betreffende de uitvoering door de Republiek Oostenrijk van richtlijn 2006/24 (1) en tot de documenten betreffende de zaak die heeft geleid tot het arrest van 29 juli 2010, Commissie/Oostenrijk (2), nietig heeft verklaard, voor zover met dat besluit de toegang tot de door de Republiek Oostenrijk in deze zaak ingediende memories is geweigerd.

Verzoeker heeft zijn beroep tot nietigverklaring van onder andere het litigieuze besluit gebaseerd op een enkel rechtsmiddel, waarmee hij in wezen een schending van artikel 2, lid 3, van verordening nr. 1049/2001 (3) heeft aangevoerd. Het Gerecht heeft het litigieuze besluit nietig verklaard, voor zover met dit besluit de toegang is geweigerd tot de door de Republiek Oostenrijk in deze zaak ingediende memories. Het aangevoerde middel heeft het Gerecht in wezen aldus beoordeeld dat de betrokken memories documenten vormen in de zin van artikel 2, lid 3, van verordening nr. 1049/2001, gelezen in samenhang met artikel 3, onder a, ervan, en derhalve onder het toepassingsgebied van deze verordening vallen, en dat artikel 15, lid 3, vierde alinea, VWEU niet in de weg staat aan de toepassing van verordening nr. 1049/2001 op de betrokken memories in verband met de specifieke aard ervan.

De Commissie voert ter ondersteuning van haar hogere voorziening een enkel middel aan, waarmee zij het Gerecht verwijt zijn conclusie te hebben gebaseerd op de uitlegging van artikel 15, lid 3 VWEU, dat deze bepaling niet in de weg staat aan de toepassing van verordening nr. 1049/2001 op de betrokken memories in verband met de specifieke aard ervan.


(1)  Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 betreffende de bewaring van gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt in verband met het aanbieden van openbaar beschikbare elektronische communicatiediensten of van openbare communicatienetwerken en tot wijziging van richtlijn 2002/58/EG (PB L 105, blz. 54).

(2)  C 189/09, EU:C:2010:455.

(3)  Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB L 145, blz. 43).


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/8


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italië) op 11 mei 2015 — Strafzaak tegen Massimo Orsi

(Zaak C-217/15)

(2015/C 245/11)

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Partij in de strafzaak

Massimo Orsi

Prejudiciële vraag

Is artikel 10 ter van decreto legislativo nr. 74/00, gelet op artikel 4 [van Protocol nr. 7 bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden] en artikel 50 [van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie], verenigbaar met het gemeenschapsrecht, voor zover het toestaat dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid van een persoon voor een bepaald feit wordt beoordeeld, terwijl de Italiaanse belastingautoriteiten met betrekking tot ditzelfde feit (verzuim om de verschuldigde btw te voldoen) aan diezelfde persoon reeds een definitief invorderingsbesluit hebben gericht, waarbij zij een administratieve boete ten bedrage van 30 % van de niet-voldane belasting hebben opgelegd?


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/9


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Pécsi Törvényszék (Hongarije) op 15 mei 2015 — Hőszig Kft./Alstom Power Thermal Services

(Zaak C-222/15)

(2015/C 245/12)

Procestaal: Hongaars

Verwijzende rechter

Pécsi Törvényszék

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Hőszig Kft.

Verwerende partij: Alstom Power Thermal Services

Prejudiciële vragen

I.

Met betrekking tot verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I) (1) [hierna: „Rome I-verordening”]:

1)

Kan de nationale rechter de in artikel 10, lid 2, van de Rome I-verordening gebruikte woorden „uit de omstandigheden blijkt” aldus uitleggen dat bij de beoordeling van de omstandigheden waarmee rekening moet worden gehouden om te bepalen of het redelijk is dat geen toestemming is verleend volgens het recht van het land waar een partij haar gewone verblijfplaats heeft, dient te worden gekeken naar de omstandigheden van de sluiting, het onderwerp en de uitvoering van de overeenkomst?

1.1)

Moeten de in artikel 10, lid 2, bedoelde gevolgen van de in punt 1 beschreven situatie aldus worden uitgelegd dat wanneer, op basis van het door een partij gedane beroep [op het recht van het land waar zij haar gewone verblijfplaats heeft], uit de in aanmerking te nemen omstandigheden blijkt dat het verlenen van toestemming met betrekking tot het ingevolge artikel 10, lid 1, toepasselijke recht niet redelijkerwijs voortvloeit uit het gedrag van die partij, de rechter het bestaan en de geldigheid van de contractsbepaling dient te beoordelen volgens het recht van het land waar de partij die dat beroep heeft gedaan haar gewone verblijfplaats heeft?

2)

Kan de nationale rechter artikel 10, lid 2, van de Rome I-verordening aldus uitleggen dat hij de discretionaire bevoegdheid heeft om — rekening houdend met alle omstandigheden van het geval — te beoordelen of het verlenen van toestemming met betrekking tot het ingevolge artikel 10, lid 1, toepasselijke recht, in het licht van de in aanmerking te nemen omstandigheden, niet redelijkerwijs voortvloeit uit het gedrag van de betrokken partij?

3)

Indien een partij zich, voor het bewijs dat zij haar toestemming niet heeft verleend, krachtens artikel 10, lid 2, van de Rome I-verordening beroept op het recht van het land waar zij haar gewone verblijfplaats heeft, moet de nationale rechter dan rekening houden met dat recht voor zover op grond daarvan het door die partij verlenen van toestemming met betrekking tot het krachtens de overeenkomst toepasselijke recht, gelet op de genoemde omstandigheden, niet is aan te merken als redelijk gedrag?

3.1)

Verzet het [Unierecht] zich er in dat geval tegen dat de nationale rechter een zodanige uitlegging geeft dat bij de beoordeling van de omstandigheden om te bepalen of het redelijk is dat geen toestemming is verleend, dient te worden gekeken naar de omstandigheden van de sluiting, het onderwerp en de uitvoering van de overeenkomst?

II.

Met betrekking tot verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (2) [hierna: „executieverordening”]:

1)

Verzet artikel 23, lid 1, van de executieverordening zich ertegen dat de nationale rechter een zodanige uitlegging geeft dat precies moet worden aangegeven welk gerecht bevoegd is, of is het, gelet op overweging 14 van deze verordening, voldoende dat de wil of bedoeling van partijen duidelijk blijkt uit de bewoordingen van de overeenkomst?

1.1)

Is het verenigbaar met artikel 23, lid 1, van de executieverordening dat de nationale rechter een zodanige uitlegging geeft dat een in de algemene voorwaarden van één van de partijen opgenomen forumkeuzebeding, op grond waarvan partijen zijn overeengekomen dat geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de geldigheid, uitvoering of afhandeling van de opdracht en die tussen partijen niet in der minne worden opgelost, uitsluitend en definitief worden beslecht door de gerechten van een bepaalde stad in een lidstaat (namelijk de gerechten van Parijs), voldoende duidelijk is omdat de wil of bedoeling van partijen met betrekking tot de aangewezen lidstaat, gelet op overweging 14 van de executieverordening, ondubbelzinnig blijkt uit de bewoordingen van het forumkeuzebeding?


(1)  PB L 177, blz. 6.

(2)  PB 2001, L 12, blz. 1.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/10


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Catania (Italië) op 19 mei 2015 — Strafzaak tegen Snezhana Velikova

(Zaak C-228/15)

(2015/C 245/13)

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Tribunale di Catania

Partij in het hoofdgeding

Snezhana Velikova

Prejudiciële vraag

Zijn de artikelen 20 en 21 van [decreto legislativo nr. 30 van 6 februari 2007] en [de wijzigingen daarvan], waarmee uitvoering is gegeven aan richtlijn 2004/38/EG (1) (...), in strijd met het recht [van de Unie]?


(1)  Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (PB L 158, blz. 77).


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/11


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administratīvā apgabaltiesa (Letland) op 21 mei 2015 — SIA „Oniors Bio”/Valsts ieņēmumu dienests

(Zaak C-233/15)

(2015/C 245/14)

Procestaal: Lets

Verwijzende rechter

Administratīvā apgabaltiesa

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: SIA „Oniors Bio”

Verwerende partij: Valsts ieņēmumu dienests

Prejudiciële vragen

1)

Moeten producten waarvoor onderzoek van stalen uit verschillende partijen van de goederen niet aan het licht heeft gebracht dat zij denaturerende of andere schadelijke stoffen bevatten die ze ongeschikt maken voor menselijke consumptie, maar die volgens de informatie van de fabrikant niet als voedingsmiddel (bij de vervaardiging van voedingsmiddelen en in de voedselketen) kunnen worden gebruikt, aangezien de aanwezigheid van schadelijke stoffen in het product wegens de kenmerken van het productieproces niet kan worden uitgesloten, in het algemeen worden ingedeeld onder een van de GN-codes die in bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 (1) van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief zijn opgenomen voor niet voor menselijke consumptie geschikte producten, of moeten zij daarentegen in het algemeen worden ingedeeld onder een van GN-codes voor voor menselijke consumptie geschikte producten?

2)

Welke criteria zijn, met het oog op de toepassing van de GN-codes in bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief en met het oog op de indeling van de goederen, bepalend voor de uitlegging van de begrippen „voor menselijke consumptie geschikt product” en „niet voor menselijke consumptie geschikt product”?

3)

Kan, met het oog op de toepassing van de GN-codes in bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief en met het oog op de indeling van de goederen, de bestemming van het product een objectief indelingscriterium vormen?

4)

Kan, met het oog op de toepassing van de GN-codes in bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief en met het oog op de indeling van de goederen, het advies van de bevoegde autoriteit van een lidstaat van de Europese Unie volgens hetwelk de door appellante geïmporteerde goederen overeenkomstig de levensmiddelenwetgeving van de Europese Unie en van de lidstaten niet kunnen worden gebruikt in de voedselketen, aangezien zij ongeschikt zijn voor menselijke consumptie, als een criterium voor indeling van de goederen worden gehanteerd bij de uitlegging van het begrip „niet voor menselijke consumptie geschikt product”?

5)

Kan, met het oog op de toepassing van de GN-codes in bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief en met het oog op de indeling van de goederen, de door de fabrikant verstrekte informatie over het technologisch proces volgens hetwelk de goederen worden vervaardigd, waarbij niet kan worden uitgesloten dat het product schadelijke stoffen bevat, als een criterium voor indeling van de goederen worden gehanteerd bij de uitlegging van het begrip „niet voor menselijke consumptie geschikt product”?

6)

Welke fysicochemische eigenschappen van de in te delen goederen zijn bepalend voor de juiste uitlegging en toepassing van de GN-codes 1518 00 31 en 1517 90 91 in bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief?

7)

Dienen goederen met fysicochemische eigenschappen als die waarvan sprake is in de onderhavige zaak in de regel te worden ingedeeld onder GN-post 1518 00 31 van bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief?


(1)  PB L 256, blz. 1.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/12


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curtea de Apel Cluj (Roemenië) op 25 mei 2015 — Strafzaak tegen Niculaie Aurel Bob-Dogi

(Zaak C-241/15)

(2015/C 245/15)

Procestaal: Roemeens

Verwijzende rechter

Curtea de Apel Cluj

Partij in de strafzaak

Niculaie Aurel Bob-Dogi

Prejudiciële vragen

1)

Moet voor de toepassing van artikel 8, lid 1, onder c), van kaderbesluit 2002/584/JBZ (1) onder de uitdrukking „dat een aanhoudingsbevel bestaat” worden verstaan een nationaal — intern — aanhoudingsbevel dat overeenkomstig de voorschriften van het strafprocesrecht van de uitvaardigende lidstaat is uitgevaardigd en dat derhalve niet hetzelfde is als het Europees aanhoudingsbevel?

2)

Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord: kan het ontbreken van een nationaal — intern — aanhoudingsbevel een impliciete grond vormen om het Europees aanhoudingsbevel niet ten uitvoer te leggen?


(1)  Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten (PB L 190, blz. 1).


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/12


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Østre Landsret (Denemarken) op 28 mei 2015 — Wind 1014 GmbH en Kurt Daell/Skatteministeriet

(Zaak C-249/15)

(2015/C 245/16)

Procestaal: Deens

Verwijzende rechter

Østre Landsret

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Wind 1014 GmbH, Kurt Daell

Verwerende partij: Skatteministeriet

Prejudiciële vragen

1)

Is het in overeenstemming met het Unierecht, in het bijzonder met artikel 56 VWEU, dat een voertuig waarover een leasingovereenkomst is gesloten tussen een in een lidstaat gevestigde leasingmaatschappij en een in een andere lidstaat woonachtige of gevestigde leasingnemer, in beginsel (zie hieronder, vraag 2) niet op het wegennet van laatstgenoemde lidstaat in gebruik kan worden genomen zolang de administratie een verzoek behandelt tot betaling van proportionele registratiebelasting voor dit voertuig voor de periode waarin de leasingnemer het in deze lidstaat wenst te gebruiken?

2)

Is het verenigbaar met het Unierecht, in het bijzonder met artikel 56 VWEU, dat een nationale maatregel als voorwaarde voor de registratie/proportionele betaling van de belasting voor een voertuig voor louter tijdelijk, niet-permanent gebruik een voorafgaande goedkeuring vereist, of inhoudt dat

(i)

de administratie de onmiddellijke ingebruikname afhankelijk stelt van de volledige betaling van de Deense registratiebelasting en dat het verschil tussen de volledige belasting en de berekende proportionele belasting wordt terugbetaald, vermeerderd met rente, indien achteraf goedkeuring wordt verleend, en/of dat

(ii)

de administratie de onmiddellijke ingebruikname afhankelijk stelt van de volledige betaling van de registratiebelasting en dat deze niet wordt aangepast en het overschot niet wordt terugbetaald wanneer het tijdelijk gebruik wordt beëindigd, indien geen goedkeuring wordt verleend?


Gerecht

27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/14


Arrest van het Gerecht van 12 juni 2015 — Health Food Manufacturers’ Association e.a./Commissie

(Zaak T-296/12) (1)

([„Bescherming van de consument - Verordening (EU) nr. 432/2012 - Gezondheidsclaims voor levensmiddelen - Beroep tot nietigverklaring - Regelgevingshandeling die geen uitvoeringshandelingen met zich meebrengt - Rechtstreeks geraakt - Ontvankelijkheid - Schending van de artikelen 13 en 28 van verordening (EG) nr. 1924/2006 - Beginsel van behoorlijk bestuur - Non-discriminatie - Onjuiste evaluatiecriteria - Verordening nr. 1924/2006 - Exceptie van onwettigheid - Recht om te worden gehoord - Rechtszekerheid - Redelijke overgangsperiode - Lijst van hangende claims”])

(2015/C 245/17)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partijen: The Health Food Manufacturers’ Association (East Molesey, Verenigd Koninkrijk); Quest Vitamins Ltd (Birmingham, Verenigd Koninkrijk); Natures Aid Ltd (Kirkham, Verenigd Koninkrijk); Natuur-& gezondheidsProducten Nederland (Ermelo, Nederland); en New Care Supplements BV (Oisterwijk, Nederland) (vertegenwoordigers: B. Kelly en G. Castle, solicitors, en P. Bogaert, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: L. Flynn en S. Grünheid, gemachtigden)

Interveniëntes aan de zijde van verzoekende partijen: FederSalus (Rome, Italië); Medestea biotech SpA (Turijn, Italië); en Naturando Srl (Osio Sotto, Italië) (vertegenwoordigers: E. Valenti en D. Letizia, advocaten)

Interveniënten aan de zijde van verwerende partij: Franse Republiek (vertegenwoordigers: aanvankelijk D. Colas en S. Menez, vervolgens D. Colas en S. Ghiandoni, gemachtigden); Europees Parlement (vertegenwoordigers: J. Rodrigues en L. Visaggio, gemachtigden); Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: I. Šulce en M. Moore, gemachtigden); en Europees bureau van consumentenverenigingen (BEUC) (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Pappas, advocaat)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van verordening (EU) nr. 432/2012 van de Commissie van 16 mei 2012 tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan (PB L 136, blz. 1) alsook van de vermeende beslissing van de Commissie om een lijst van hangende gezondheidsclaims vast te stellen

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

The Health Food Manufacturers’ Association, Quest Vitamins Ltd, Natures Aid Ltd, Natuur-& gezondheidsProducten Nederland en New Care Supplements BV worden verwezen in hun eigen kosten en in die van de Europese Commissie.

3)

De Franse Republiek, het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie, het Europees bureau van consumentenverenigingen (BEUC), FederSalus, Medestea biotech SpA en Naturando Srl zullen hun eigen kosten dragen.


(1)  PB C 250 van 18.8.2012.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/15


Arrest van het Gerecht van 12 juni 2015 — Plantavis en NEM/Commissie en EFSA

(Zaak T-334/12) (1)

([„Bescherming van de consument - Gezondheidsclaims voor levensmiddelen - Verordening (EU) nr. 432/2012 - Beroep tot nietigverklaring - Regelgevingshandeling die geen uitvoeringsmaatregelen met zich meebrengt - Rechtstreeks geraakt - Ontvankelijkheid - Verordening (EG) nr. 1924/2006 - Exceptie van onwettigheid - Repertorium van gezondheidsclaims”])

(2015/C 245/18)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partijen: Plantavis GmbH (Berlijn, Duitsland) en NEM, Verband mittelständischer europäischer Hersteller und Distributoren von Nahrungsergänzungsmitteln & Gesundheitsprodukten eV (Laudert, Duitsland) (vertegenwoordiger: T. Büttner, advocaat)

Verwerende partijen: Europese Commissie (vertegenwoordigers: L. Pignataro Nolin, en S. Grünheid, gemachtigden) en Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) (vertegenwoordigers: D. Detken, gemachtigde, bijgestaan door R. Van der Hout en A. Köhler, advocaten)

Interveniënt aan de zijde van de Commissie als verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: J. Rodrigues en P. Schonard, gemachtigden)

Interveniënt aan de zijde van de Commissie en EFSA als verwerende partijen: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Simm en I. Šulce, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van, ten eerste, verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (PB L 404, blz. 9) en, ten tweede, verordening (EU) nr. 432/2012 van de Commissie van 16 mei 2012 tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan (PB L 136, blz. 1), alsook het repertorium van voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen, dat is gepubliceerd op de internetsite van de Commissie

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Plantavis GmbH en NEM, Verband mittelständischer europäischer Hersteller und Distributoren von Nahrungsergänzungsmitteln & Gesundheitsprodukten eV worden verwezen in hun eigen kosten en in die van de Europese Commissie en de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA).

3)

De Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement dragen hun eigen kosten.


(1)  PB C 311 van 13.10.2012.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/16


Arrest van het Gerecht van 11 juni 2015 — McCullough/Cedefop

(Zaak T-496/13) (1)

([„Toegang tot documenten - Verordening (EG) nr. 1049/2001 - Documenten betreffende de gunning van overheidsopdrachten en de sluiting van contracten die daaruit voortvloeien - Verzoek tot het overleggen van documenten in het kader van een strafproces - Weigering om toegang te verlenen - Uitzondering met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de integriteit van het individu - Uitzondering met betrekking tot de bescherming van het besluitvormingsproces”])

(2015/C 245/19)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Colin Boyd McCullough (Thessaloniki, Griekenland) (vertegenwoordiger: G. Matsos, advocaat)

Verwerende partij: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (vertegenwoordigers: aanvankelijk: C. Lettmayr, gemachtigde, vervolgens, M. Fuchs, gemachtigde, aanvankelijk bijgestaan door E. Petritsi, advocaat, vervolgens door E. Petritsi en E. Roussou, vervolgens door E. Roussou en P. Anestis, advocaten, en uiteindelijk door P. Anestis)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van het besluit van Cedefop van 15 juli 2013, waarbij werd geweigerd toegang te verlenen tot de notulen van de raad van bestuur van Cedefop, van de directie ervan en van de „Knowledge Management System”-stuurgroep, die waren opgesteld voor de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2005, verzoek om Cedefop te gelasten toegang te verlenen tot de gevraagde documenten, en verzoek tot het geven van toestemming aan de Griekse nationale autoriteiten op grond van artikel 16 van verordening (EEG) nr. 337/75 van de Raad van 10 februari 1975 houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (PB L 39, blz. 1) en artikel 1 van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie om de kantoren en gebouwen van Cedefop binnen te dringen en in overeenstemming met de toepasselijke Griekse wetten die in kantoren en gebouwen onderzoekshandelingen te verrichten, deze te doorzoeken en goederen in beslag te nemen teneinde de gevraagde documenten te vinden en een onderzoek in te stellen naar mogelijke strafbare feiten.

Dictum

1)

Het besluit van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) van 15 juli 2013, waarbij werd geweigerd toegang te verlenen tot de notulen van de raad van bestuur van Cedefop, van de directie ervan en van de „Knowledge Management System”-stuurgroep, die waren opgesteld voor de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2005, wordt nietig verklaard, voor zover erbij werd geweigerd toegang te verlenen tot de notulen van de raad van bestuur en de directie, behalve met betrekking tot toegang tot de namen van de leden ervan.

2)

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

3)

Cedefop wordt verwezen in zijn eigen kosten en in driekwart van de kosten van Colin Boyd McCullough.

4)

McCullough wordt verwezen in een kwart van zijn eigen kosten.


(1)  PB C 344 van 23.11.2013.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/17


Arrest van het Gerecht van 11 juni 2015 — Laboratoires CTRS/Commissie

(Zaak T-452/14) (1)

([„Geneesmiddelen voor menselijk gebruik - Weesgeneesmiddelen - Vergunning voor het in de handel brengen van het geneesmiddel Cholic Acid FGK (Kolbam) - Therapeutische indicaties - Marktexclusiviteit - Artikel 8, lid 1, van verordening (EG) nr. 141/2000”])

(2015/C 245/20)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Laboratoires CTRS (Boulogne-Billancourt, Frankrijk) (vertegenwoordigers: K. Bacon, Barrister, M. Utges Manley en M. Vickers, Solicitors)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: E. White, P. Mihaylova en A. Sipos, gemachtigden)

Voorwerp

Primair, verzoek om gedeeltelijke nietigverklaring van uitvoeringsbeschikking C (2014) 2375 van de Commissie van 4 april 2014 houdende vergunning in uitzonderlijke omstandigheden voor het in de handel brengen van het weesgeneesmiddel voor menselijk gebruik „Cholic Acid FGK — Cholic Acid” krachtens verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad, zoals gewijzigd bij uitvoeringsbeschikking C (2014) 6508 van de Commissie van 11 september 2014 tot overdracht en wijziging van de vergunning voor het in de handel brengen in uitzonderlijke omstandigheden bij beschikking C (2014) 2375 van het weesgeneesmiddel voor menselijk gebruik „Kolbam — Cholic Acid”, voor zover daarbij in wezen is aangegeven dat de vergunning voor het in de handel brengen van dit geneesmiddel is verleend voor de therapeutische indicaties van het geneesmiddel Orphacol, of, subsidiair, verzoek om nietigverklaring van artikel 1 van deze beschikking

Dictum

1)

Uitvoeringsbeschikking C (2014) 2375 van de Commissie van 4 april 2014 houdende vergunning in uitzonderlijke omstandigheden voor het in de handel brengen van het weesgeneesmiddel voor menselijk gebruik „Cholic Acid FGK — Cholic Acid” krachtens verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad, zoals gewijzigd bij uitvoeringsbeschikking C (2014) 6508 van de Commissie van 11 september 2014 tot overdracht en wijziging van de vergunning voor het in de handel brengen in uitzonderlijke omstandigheden bij beschikking C (2014) 2375 van het weesgeneesmiddel voor menselijk gebruik „Kolbam — Cholic Acid” wordt nietig verklaard.

2)

De Europese Commissie wordt verwezen in haar eigen kosten alsook in die van Laboratoires CTRS.

3)

ASK Pharmaceuticals GmbH zal haar eigen kosten dragen.


(1)  PB C 253 van 4.8.2014.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/18


Beschikking van het Gerecht van 22 mei 2015 — Wirtschaftsvereinigung Stahl e.a./Commissie

(Zaak T-285/14) (1)

((„Staatssteun - Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen - Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU - Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep - Afdoening zonder beslissing - Beroep tot nietigverklaring - Verzoek om de conclusies te mogen aanpassen - Geen nieuw gegeven - Niet-ontvankelijkheid”))

(2015/C 245/21)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partijen: Wirtschaftsvereinigung Stahl (Düsseldorf, Duitsland) en de andere verzoekers waarvan de namen in de bijlage bij de beschikking worden vermeld (vertegenwoordigers: aanvankelijk A. Reuter, C. Arhold, N. Wimmer, F.-A. Wesche, K. Kindereit, R. Busch, A. Hohler en T. Woltering, vervolgens A. Reuter, C. Bürger, T. Christner en G. Müllejans, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: T. Maxian Rusche en R. Sauer, gemachtigden, bijgestaan door C. von Donat en G. Quardt, advocaten)

Voorwerp

Verzoek om gedeeltelijke nietigverklaring van besluit C(2013) 4424 final van de Commissie van 18 december 2013 tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU betreffende de maatregelen ten uitvoer gebracht door de Bondsrepubliek Duitsland ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en grootverbruikers van energie [steunmaatregel SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)]

Dictum

1)

Op het beroep hoeft niet meer te worden beslist.

2)

Het verzoek om de conclusies van het onderhavige beroep zodanig te mogen aanpassen dat zij zich ook uitstrekken tot besluit C(2014) 8786 final van de Commissie van 25 november 2014 inzake steunmaatregel SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN), ten uitvoer gebracht door de Bondsrepubliek Duitsland ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en grootverbruikers van energie, wordt niet-ontvankelijk verklaard.

3)

Op het verzoek tot interventie van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA hoeft niet meer te worden beslist.

4)

Wirtschaftsvereinigung Stahl en de andere verzoekers waarvan de namen in de bijlage bij de beschikking worden vermeld, zullen hun eigen kosten en die van de Europese Commissie dragen.

5)

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA zal haar eigen kosten dragen.


(1)  PB C 223 van 14.7.2014.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/19


Beschikking van het Gerecht van 22 mei 2015 — Röchling Oertl Kunststofftechnik/Commissie

(Zaak T-286/14) (1)

((„Staatssteun - Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen - Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU - Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep - Afdoening zonder beslissing”))

(2015/C 245/22)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Röchling Oertl Kunststofftechnik GmbH (Brensbach, Duitsland) (vertegenwoordigers: T. Volz, B. Wißmann, M. Püstow, M. Ringel, C. Oehme en T. Wielsch, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: T. Maxian Rusche en R. Sauer, gemachtigden, bijgestaan door A. Luke en C. Maurer, advocaten)

Voorwerp

Verzoek om gedeeltelijke nietigverklaring van besluit C(2013) 4424 final van de Commissie van 18 december 2013 tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU betreffende de maatregelen ten uitvoer gebracht door de Bondsrepubliek Duitsland ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en grootverbruikers van energie [steunmaatregel SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)]

Dictum

1)

Op het beroep hoeft niet meer te worden beslist.

2)

Op het verzoek tot interventie van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA hoeft niet meer te worden beslist.

3)

Röchling Oertl Kunststofftechnik GmbH zal haar eigen kosten en die van de Europese Commissie dragen, daaronder begrepen de kosten van de procedure in kort geding.

4)

zal haar eigen kosten en die van de Europese Commissie dragen, daaronder begrepen de kosten van de procedure in kort geding.


(1)  PB C 223 van 14.7.2014.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/19


Beschikking van het Gerecht van 22 mei 2015 — Schaeffler Technologies/Commissie

(Zaak T-287/14) (1)

((„Staatssteun - Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen - Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU - Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep - Afdoening zonder beslissing”))

(2015/C 245/23)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG (Herzogenaurach, Duitsland) (vertegenwoordigers: T. Volz, B. Wißmann, M. Püstow, M. Ringel, C. Oehme en T. Wielsch, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commisssie (vertegenwoordigers: T. Maxian Rusche en R. Sauer, gemachtigden, bijgestaan door A. Luke en C. Maurer, advocaten)

Voorwerp

Verzoek om gedeeltelijke nietigverklaring van besluit C(2013) 4424 final van de Commissie van 18 december 2013 tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU betreffende de maatregelen ten uitvoer gebracht door de Bondsrepubliek Duitsland ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en grootverbruikers van energie [steunmaatregel SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)]

Dictum

1)

Op het beroep hoeft niet meer te worden beslist.

2)

Op het verzoek tot interventie van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA hoeft niet meer te worden beslist.

3)

Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG zal haar eigen kosten en die van de Europese Commissie dragen, daaronder begrepen de kosten van de procedure in kort geding.

4)

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA zal haar eigen kosten dragen.


(1)  PB C 223 van 14.7.2014.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/20


Beschikking van het Gerecht van 22 mei 2015 — Energiewerke Nord/Commissie

(Zaak T-288/14) (1)

((„Staatssteun - Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen - Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU - Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep - Afdoening zonder beslissing”))

(2015/C 245/24)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Energiewerke Nord GmbH (Rubenow, Duitsland) (vertegenwoordigers: T. Volz, B. Wißmann, M. Püstow, M. Ringel, C. Oehme en T. Wielsch, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: T. Maxian Rusche en R. Sauer, gemachtigden, bijgestaan door A. Luke et C. Maurer, advocaten)

Voorwerp

Verzoek om gedeeltelijke nietigverklaring van besluit C(2013) 4424 final van de Commissie van 18 december 2013 tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU betreffende de maatregelen ten uitvoer gebracht door de Bondsrepubliek Duitsland ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en grootverbruikers van energie [steunmaatregel SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)]

Dictum

1)

Op het beroep hoeft niet meer te worden beslist.

2)

Op het verzoek tot interventie van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA hoeft niet meer te worden beslist.

3)

Energiewerke Nord GmbH zal haar eigen kosten en die van de Europese Commissie dragen, daaronder begrepen de kosten van de procedure in kort geding.

4)

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA zal haar eigen kosten dragen.


(1)  PB C 223 van 14.7.2014.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/21


Beschikking van het Gerecht van 22 mei 2015 — H-O-T Servicecenter Nürnberg e.a./Commissie

(Zaak T-289/14) (1)

((„Staatssteun - Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen - Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU - Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep - Afdoening zonder beslissing - Beroep tot nietigverklaring - Verzoek om de conclusies te mogen aanpassen - Geen nieuw gegeven - Niet-ontvankelijkheid”))

(2015/C 245/25)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partijen: H-O-T Servicecenter Nürnberg GmbH (Nuremberg, Duitsland); H-O-T Servicecenter Schmölln GmbH & Co. KG (Schmölln, Duitsland); H-O-T Servicecenter Allgäu GmbH & Co. KG (Memmingerberg, Duitsland); en EB Härtetechnik GmbH & Co. KG (Nuremberg) (vertegenwoordigers: aanvankelijk A. Reuter, C. Arhold, N. Wimmer, F.-A. Wesche, K. Kindereit, R. Busch, A. Hohler en T. Woltering, vervolgens A. Reuter, C. Bürger, T. Christner en G. Müllejans, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: T. Maxian Rusche en R. Sauer, gemachtigden, bijgestaan door C. von Donat en G. Quardt, advocaten)

Voorwerp

Verzoek om gedeeltelijke nietigverklaring van besluit C(2013) 4424 final van de Commissie van 18 december 2013 tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU betreffende de maatregelen ten uitvoer gebracht door de Bondsrepubliek Duitsland ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en grootverbruikers van energie [steunmaatregel SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)]

Dictum

1)

Op het beroep hoeft niet meer te worden beslist.

2)

Het verzoek om de conclusies van het onderhavige beroep zodanig te mogen aanpassen dat zij zich ook uitstrekken tot besluit C(2014) 8786 final van de Commissie van 25 november 2014 inzake steunmaatregel SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN), ten uitvoer gebracht door de Bondsrepubliek Duitsland ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en grootverbruikers van energie, wordt niet-ontvankelijk verklaard.

3)

Op het verzoek tot interventie van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA hoeft niet meer te worden beslist.

4)

H-O-T Servicecenter Nürnberg GmbH, H-O-T Servicecenter Schmölln GmbH & Co. KG, H-O-T Servicecenter Allgäu GmbH & Co. KG en EB Härtetechnik GmbH & Co. KG zullen hun eigen kosten en die van de Europese Commissie dragen.

5)

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA zal haar eigen kosten dragen.


(1)  PB C 223 van 14.7.2014.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/22


Beschikking van het Gerecht van 22 mei 2015 — Klemme/Commissie

(Zaak T-294/14) (1)

((„Staatssteun - Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen - Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU - Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep - Afdoening zonder beslissing - Beroep tot nietigverklaring - Verzoek om de conclusies te mogen aanpassen - Geen nieuw gegeven - Niet-ontvankelijkheid”))

(2015/C 245/26)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Klemme AG (Lutherstadt Eisleben, Duitsland) (vertegenwoordigers: T. Volz, B. Wißmann, M. Püstow, M. Ringel, C. Oehme en T. Wielsch, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commisie (vertegenwoordigers: T. Maxian Rusche en R. Sauer, gemachtigden, bijgestaan door A. Luke en C. Maurer, advocaten)

Voorwerp

Verzoek om gedeeltelijke nietigverklaring van besluit C(2013) 4424 final van de Commissie van 18 december 2013 tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU betreffende de maatregelen ten uitvoer gebracht door de Bondsrepubliek Duitsland ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en grootverbruikers van energie [steunmaatregelSA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)]

Dictum

1)

Op het beroep hoeft niet meer te worden beslist.

2)

Het verzoek om de conclusies van het onderhavige beroep zodanig te mogen aanpassen dat zij zich ook uitstrekken tot besluit C(2014) 8786 final van de Commissie van 25 november 2014 inzake steunmaatregel SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN), ten uitvoer gebracht door de Bondsrepubliek Duitsland ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en grootverbruikers van energie, wordt niet-ontvankelijk verklaard.

3)

Op het verzoek tot interventie van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA hoeft niet meer te worden beslist.

4)

Klemme AG zal haar eigen kosten en die van de Europese Commissie dragen, daaronder begrepen de kosten van de procedure in kort geding.

5)

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA zal haar eigen kosten dragen.


(1)  PB C 223 van 14.7.2014.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/23


Beschikking van het Gerecht van 22 mei 2015 — Autoneum Germany/Commissie

(Zaak T-295/14) (1)

((„Staatssteun - Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen - Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU - Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep - Afdoening zonder beslissing - Beroep tot nietigverklaring - Verzoek om de conclusies te mogen aanpassen - Geen nieuw gegeven - Niet-ontvankelijkheid”))

(2015/C 245/27)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Autoneum Germany GmbH (Roßdorf, Duitsland) (vertegenwoordigers: T. Volz, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme, M. Ringel en T. Wielsch, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: T. Maxian Rusche en R. Sauer, gemachtigden, bijgestaan door A. Luke en C. Maurer, advocaten)

Voorwerp

Verzoek om gedeeltelijke nietigverklaring van besluit C(2013) 4424 final van de Commissie van 18 december 2013 tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU betreffende de maatregelen ten uitvoer gebracht door de Bondsrepubliek Duitsland ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en grootverbruikers van energie [steunmaatregel SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)]

Dictum

1)

Op het beroep hoeft niet meer te worden beslist.

2)

Het verzoek om de conclusies van het onderhavige beroep zodanig te mogen aanpassen dat zij zich ook uitstrekken tot besluit C(2014) 8786 final van de Commissie van 25 november 2014 inzake steunmaatregel SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN), ten uitvoer gebracht door de Bondsrepubliek Duitsland ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en grootverbruikers van energie, wordt niet-ontvankelijk verklaard.

3)

Op het verzoek tot interventie van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA hoeft niet meer te worden beslist.

4)

Autoneum Germany GmbH zal haar eigen kosten en die van de Europese Commissie dragen, daaronder begrepen de kosten van de procedure in kort geding.

5)

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA zal haar eigen kosten dragen.


(1)  PB C 223 van 14.7.2014.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/24


Beschikking van het Gerecht van 22 mei 2015 — Erbslöh/Commissie

(Zaak T-296/14) (1)

((„Staatssteun - Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen - Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU - Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep - Afdoening zonder beslissing”))

(2015/C 245/28)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Erbslöh AG (Velbert, Duitsland) (vertegenwoordigers: T. Volz, M. Ringel, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme en T. Wielsch, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: T. Maxian Rusche en R. Sauer, gemachtigden, bijgestaan door A. Luke en C. Maurer, advocaten)

Voorwerp

Verzoek om gedeeltelijke nietigverklaring van besluit C(2013) 4424 final van de Commissie van 18 december 2013 tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU betreffende de maatregelen ten uitvoer gebracht door de Bondsrepubliek Duitsland ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en grootverbruikers van energie [steunmaatregel SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)]

Dictum

1)

Op het beroep hoeft niet meer te worden beslist.

2)

Op het verzoek tot interventie van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA hoeft niet meer te worden beslist.

3)

Erbslöh AG zal haar eigen kosten en die van de Europese Commissie dragen, daaronder begrepen de kosten van de procedure in kort geding.

4)

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA zal haar eigen kosten dragen.


(1)  PB C 223 van 14.7.2014.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/24


Beschikking van het Gerecht van 22 mei 2015 — Walter Klein/Commissie

(Zaak T-297/14) (1)

((„Staatssteun - Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen - Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU - Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep - Afdoening zonder beslissing”))

(2015/C 245/29)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Walter Klein GmbH & Co. KG (Wuppertal, Duitsland) (vertegenwoordigers: T. Volz, M. Ringel, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme en T. Wielsch, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: T. Maxian Rusche en R. Sauer, gemachtigden, bijgestaan door A. Luke en C. Maurer, advocaten)

Voorwerp

Verzoek om gedeeltelijke nietigverklaring van besluit C(2013) 4424 final van de Commissie van 18 december 2013 tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU betreffende de maatregelen ten uitvoer gebracht door de Bondsrepubliek Duitsland ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en grootverbruikers van energie [steunmaatregel SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)]

Dictum

1)

Op het beroep hoeft niet meer te worden beslist.

2)

Op het verzoek tot interventie van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA hoeft niet meer te worden beslist.

3)

Walter Klein GmbH & Co. KG zal haar eigen kosten en die van de Europese Commissie dragen, daaronder begrepen de kosten van de procedure in kort geding.

4)

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA zal haar eigen kosten dragen.


(1)  PB C 223 van 14.7.2014.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/25


Beschikking van het Gerecht van 22 mei 2015 — Erbslöh Aluminium/Commissie

(Zaak T-298/14) (1)

((„Staatssteun - Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen - Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU - Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep - Afdoening zonder beslissing”))

(2015/C 245/30)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Erbslöh Aluminium GmbH (Velbert, Duitsland) (vertegenwoordigers: T. Volz, M. Ringel, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme en T. Wielsch, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: T. Maxian Rusche en R. Sauer, gemachtigden, bijgestaan door A. Luke en C. Maurer, advocaten)

Voorwerp

Verzoek om gedeeltelijke nietigverklaring van besluit C(2013) 4424 final van de Commissie van 18 december 2013 tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU betreffende de maatregelen ten uitvoer gebracht door de Bondsrepubliek Duitsland ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en grootverbruikers van energie [steunmaatregel SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)]

Dictum

1)

Op het beroep hoeft niet meer te worden beslist.

2)

Op het verzoek tot interventie van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA hoeft niet meer te worden beslist.

3)

Erbslöh Aluminium GmbH zal haar eigen kosten en die van de Europese Commissie dragen, daaronder begrepen de kosten van de procedure in kort geding.

4)

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA zal haar eigen kosten dragen.


(1)  PB C 223 van 14.7.2014.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/26


Beschikking van het Gerecht van 22 mei 2015 — Fricopan Back/Commissie

(Zaak T-300/14) (1)

((„Staatssteun - Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen - Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU - Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep - Afdoening zonder beslissing - Beroep tot nietigverklaring - Verzoek om de conclusies te mogen aanpassen - Geen nieuw gegeven - Niet-ontvankelijkheid”))

(2015/C 245/31)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Fricopan Back GmbH Immekath (Klötze, Duitsland) (vertegenwoordigers: T. Volz, M. Ringel, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme en T. Wielsch, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: T. Maxian Rusche en R. Sauer, gemachtigden, bijgestaan door A. Luke en C. Maurer, advocaten)

Voorwerp

Verzoek om gedeeltelijke nietigverklaring van besluit C(2013) 4424 final van de Commissie van 18 december 2013 tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU betreffende de maatregelen ten uitvoer gebracht door de Bondsrepubliek Duitsland ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en grootverbruikers van energie [steunmaatregel SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)]

Dictum

1)

Op het beroep hoeft niet meer te worden beslist.

2)

Het verzoek om de conclusies van het onderhavige beroep zodanig te mogen aanpassen dat zij zich ook uitstrekken tot besluit C(2014) 8786 final van de Commissie van 25 november 2014 inzake steunmaatregel SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN), ten uitvoer gebracht door de Bondsrepubliek Duitsland ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en grootverbruikers van energie, wordt niet-ontvankelijk verklaard.

3)

Op het verzoek tot interventie van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA hoeft niet meer te worden beslist.

4)

Fricopan Back GmbH Immekath zal haar eigen kosten en die van de Europese Commissie dragen, daaronder begrepen de kosten van de procedure in kort geding.

5)

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA zal haar eigen kosten dragen.


(1)  PB C 223 van 14.7.2014.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/27


Beschikking van het Gerecht van 22 mei 2015 — Michelin Reifenwerke/Commissie

(Zaak T-301/14) (1)

((„Staatssteun - Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen - Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU - Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep - Afdoening zonder beslissing”))

(2015/C 245/32)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA (Karlsruhe, Duitsland) (vertegenwoordigers: T. Volz, M. Ringel, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme en T. Wielsch, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: T. Maxian Rusche en R. Sauer, gemachtigden, bijgestaan door A. Luke en C. Maurer, advocaten)

Voorwerp

Verzoek om gedeeltelijke nietigverklaring van besluit C(2013) 4424 final van de Commissie van 18 december 2013 tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU betreffende de maatregelen ten uitvoer gebracht door de Bondsrepubliek Duitsland ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en grootverbruikers van energie [steunmaatregel SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)]

Dictum

1)

Op het beroep hoeft niet meer te worden beslist.

2)

Op het verzoek tot interventie van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA hoeft niet meer te worden beslist.

3)

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA zal haar eigen kosten en die van de Europese Commissie dragen, daaronder begrepen de kosten van de procedure in kort geding.

4)

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA zal haar eigen kosten dragen.


(1)  PB C 223 van 14.7.2014.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/27


Beschikking van het Gerecht van 22 mei 2015 — Vestolit/Commissie

(Zaak T-305/14) (1)

((„Staatssteun - Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen - Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU - Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep - Afdoening zonder beslissing”))

(2015/C 245/33)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Vestolit GmbH (Marl, Duitsland) (vertegenwoordigers: D. Greinacher, J. Martin en B. Scholtka, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: T. Maxian Rusche en R. Sauer, gemachtigden, bijgestaan door C. von Donat en G. Quardt, advocaten)

Voorwerp

Verzoek om gedeeltelijke nietigverklaring van besluit C(2013) 4424 final van de Commissie van 18 december 2013 tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU betreffende de maatregelen ten uitvoer gebracht door de Bondsrepubliek Duitsland ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en grootverbruikers van energie [steunmaatregel SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)]

Dictum

1)

Op het beroep hoeft niet meer te worden beslist.

2)

Op het verzoek tot interventie van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA hoeft niet meer te worden beslist.

3)

Vestolit GmbH zal haar eigen kosten en die van de Europese Commissie dragen.

4)

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA zal haar eigen kosten dragen.


(1)  PB C 223 van 14.7.2014.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/28


Beschikking van de president van het Gerecht van 2 juni 2015 — Buga/Parlement e.a.

(Zaak T-241/15 R)

((„Kort geding - Richtlijn tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme - Verzoek om voorlopige maatregelen - Kennelijke niet-ontvankelijkheid van het hoofdberoep - Niet-ontvankelijkheid”))

(2015/C 245/34)

Procestaal: Roemeens

Partijen

Verzoekende partij: Aurel Buga (Bacău, Roemenië) (vertegenwoordiger: M. Vasii, advocaat)

Verwerende partijen: Europees Parlement, Raad van de Europese Unie en Europese Commissie

Voorwerp

Verzoek om voorlopige maatregelen waarbij de Roemeense autoriteiten worden gelast de tegen verzoeker voor een nationale rechter ingeleide strafprocedure op te schorten.

Dictum

1)

Het verzoek in kort geding wordt afgewezen.

2)

De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/29


Beroep ingesteld op 1 april 2015 — Helleense Republiek/Commissie

(Zaak T-168/15)

(2015/C 245/35)

Procestaal: Grieks

Partijen

Verzoekende partij: Helleense Republiek (vertegenwoordigers: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou en A.-E. Vasilopoulou, gemachtigden)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:

nietigverklaring van het uitvoeringsbesluit van de Commissie van 26 januari 2015„houdende vermindering van de tussentijdse betalingen voor het plattelandsontwikkelingsprogramma voor Griekenland voor de programmeringsperiode 2007-2013 en voor de uitgaven voor de perioden tussen 1 januari 2014 en 31 maart 2014 en tussen 1 april 2014 en 30 juni 2014, CCI 2007 GR 06 RPO 001”, ten belope van respectievelijk 2 75  118,75 EUR en 2 9 40  050 EUR, officieel ter kennis gebracht onder nummer C(2015) 252 final.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep voert de verzoekende partij vijf middelen aan.

1.

Eerste middel: het bestreden besluit is vastgesteld op basis van een onjuiste uitlegging en toepassing van artikel 16, lid 4, van verordening nr. 883/2006 van de Commissie van 21 juni 2006 (1) en met schending van de bevoegdheid ratione temporis van de Commissie en van de wezenlijke vormvoorschriften van de bij die bepaling ingestelde procedure.

2.

Tweede middel: het besluit is vastgesteld op basis van een onjuiste uitlegging en toepassing van artikel 41, lid 1, van verordening nr. 1306/2013. (2)

3.

Derde middel: onjuiste uitlegging en toepassing door de Commissie van de artikelen 26, lid 5, en 27, leden 3 en 4, van verordening nr. 1290/2005 (3) en van de artikelen 36, lid 5, en 41, lid 3, van verordening nr. 1306/2013, alsmede schending van het beginsel ne bis in idem, het vertrouwensbeginsel, het beginsel van hoor en wederhoor en de rechten van verdediging van de Helleense Republiek.

4.

Vierde middel: het besluit van de Commissie is vastgesteld op basis van een onjuiste uitlegging en toepassing van artikel 27, lid 4, van verordening nr. 1290/2005 en artikel 41, lid 3, van verordening nr. 1306/2013 en met schending van het evenredigheidbeginsel.

5.

Vijfde middel: het bestreden besluit is vastgesteld op basis van een onjuiste uitlegging en toepassing van artikel 27, lid 4, van verordening nr. 1290/2005 en artikel 41, lid 3, van verordening nr. 1306/2013 en met schending van het beginsel van overmacht en uitzonderlijke omstandigheden.


(1)  Verordening (EG) nr. 883/2006 van de Commissie van 21 juni 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad met betrekking tot het bijhouden van de rekeningen van de betaalorganen, de declaraties van uitgaven en ontvangsten en de voorwaarden voor de vergoeding van uitgaven in het kader van het ELGF en het ELFPO (PB L 171, blz. 1).

(2)  Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (PB L 347, blz. 549).

(3)  Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (PB L 209. blz. 1).


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/30


Beroep ingesteld op 8 april 2015 — Kohrener Landmolkerei en DHG/Commissie

(Zaak T-178/15)

(2015/C 245/36)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partijen: Kohrener Landmolkerei GmbH (Penig, Duitsland), DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH (Frohburg, Duitsland) (vertegenwoordiger: A. Wagner, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

het op 2 maart 2015 binnengekomen besluit van de Europese Commissie nietig verklaren;

voor recht verklaren dat het bezwaar van verzoeksters van 23 december 2014 in de procedure met dossiernummer AT-TSG-0007-01035 ontvankelijk is.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van hun beroep voeren verzoeksters aan dat het bestreden besluit nietig dient te worden verklaard wegens strijdigheid met het recht. Overeenkomstig artikel 51 van verordening (EU) nr. 1151/2012 (1) beschikken verzoeksters over een termijn van drie maanden om bij de bevoegde nationale instantie bezwaar maken tegen de registratie van een gegarandeerde traditionele specialiteit. Zij stellen dienaangaande dat de desbetreffende bekendmaking (PB 2014, C 340, blz. 6) heeft plaatsgevonden op 30 september 2014 en het bezwaar bij de bevoegde nationale instantie is ingediend op 23 december 2014. Dat de termijn alsnog werd overschreden, kan verzoeksters niet worden toegerekend. Zij voegen eraan toe dat verzoeksters zelf geen invloed kunnen uitoefenen op de tijd die verstrijkt vooraleer de bevoegde nationale instantie de ingediende bezwaren doorzendt naar de Commissie, en dat in het bestreden besluit niet in aanmerking wordt genomen dat het bezwaar tijdig is ingediend. Het besluit houdt alleen rekening met de datum van ontvangst door de Commissie.

Voorts wordt betoogd dat artikel 51 van verordening nr. 1151/2012 geen termijn stelt voor het doorzenden door de nationale instantie. Daarom is enkel de indiening door verzoeksters van het bezwaar bij de nationale instantie van belang.


(1)  Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 343, blz. 1).


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/30


Beroep ingesteld op 14 april 2015 — Icap e.a./Commissie

(Zaak T-180/15)

(2015/C 245/37)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partijen: Icap plc (Londen, Verenigd Koninkrijk), Icap Management Services Ltd (Londen) en Icap New Zealand Ltd (Wellington, Nieuw-Zeeland) (vertegenwoordigers: C. Riis-Madsen en S. Frank, lawyers)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

het besluit van de Commissie van 4 februari 2015 in zaak AT.39861 — Rentederivaten in yen — C(2015) 432 final, geheel of gedeeltelijk nietig verklaren;

subsidiair, de geldboete nietig verklaren of verlagen;

in ieder geval verweerster verwijzen in de door verzoeksters gemaakte proceskosten en in hun overige kosten en uitgaven in verband met deze zaak;

alle overige maatregelen treffen die het Gerecht geboden acht.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van hun beroep voeren verzoeksters zes middelen aan.

1.

Eerste middel, ontleend aan feitelijke vergissingen en onjuiste rechtsopvattingen doordat de Commissie tot de conclusie is gekomen dat de gedragingen van de banken een mededingingsbeperkende of -vervalsende „strekking” hadden.

2.

Tweede middel, ontleend aan feitelijke vergissingen en onjuiste rechtsopvattingen doordat verweerster tot de conclusie is gekomen dat verzoeksters het mededingingsrecht in de zin van artikel 101 VWEU hebben geschonden door beweerdelijk de gedragingen van de banken te hebben gefaciliteerd

Volgens verzoekster heeft artikel 101 VWEU geen betrekking op de gedragingen van een medeplichtige die niet deelneemt aan een overeenkomst die de mededinging beperkt of vervalst. De door de Commissie toegepaste criteria waren in ieder geval onjuist en omvatten een te breed spectrum aan gedragingen die niet in een voldoende nauw verband staan met de inbreuk. De gedragingen van verzoeksters voldoen niet aan de door verweerster voor facilitering gehanteerde criteria. Verzoeksters brengen in het bijzonder naar voren dat de conclusie dat verzoeksters de informatie-uitwisseling tussen de banken hebben gefaciliteerd, geen enkele feitelijke grondslag heeft, en dat verweerster geen enkel geval heeft aangevoerd waarin verzoeksters een dergelijke uitwisseling zouden hebben gefaciliteerd. Volgens verzoeksters geldt hetzelfde voor het verkennen van mogelijkheden voortransacties waarbij onderling wordt afgestemd over de hoogte van de rente. Wat betreft de manipulatie van de opgaven voor de LIBOR van de yen heeft de Commissie erkend dat slechts een van de twee banken op de hoogte was van de betrokkenheid van ICAP. ICAP had dan ook geen faciliterende rol wat betreft de gedragingen van de banken, aldus verzoeksters. Bovendien hadden wat die overtredingen betreft de onrechtmatige gedragingen een aanvang genomen ruimschoots voordat ICAP die gedragingen beweerdelijk is gaan faciliteren.

3.

Derde middel, ontleend aan feitelijke vergissingen en onjuiste rechtsopvattingen van de Commissie bij het bepalen van de duur van de beweerde betrokkenheid van verzoeksters bij de inbreuken.

Verzoeksters voeren aan dat de banken handelspartners waren op het gebied van yen-rentederivaten en dus op de hoogte waren van elkaars handelsposities en rentes. Gelet daarop is het bewijs dat de Commissie heeft aangedragen voor haar stelling dat ICAP wist van de bilaterale inbreuk, volgens verzoeksters irrelevant, vaag en misleidend. Verder veronderstelt de benadering van de Commissie dat verzoeksters tot het einde van de bilaterale inbreuk van de banken wetenschap hadden en gedragingen verrichtten, zonder dat de Commissie op enige wijze heeft bewezen dat verzoeksters voortdurend van de inbreuken door de banken op de hoogte waren, aldus verzoeksters.

4.

Vierde middel, ontleend aan schending door de Commissie van het beginsel van het vermoeden van onschuld en het beginsel van behoorlijk bestuur

Volgens verzoeksters heeft de Commissie een hybride schikkingsprocedure gevolgd waarbij ICAP in het in december 2013 vastgestelde schikkingsbesluit in verband met de inbreuken is gebracht door een uitvoerige beschrijving van haar faciliterende rol. Vanaf dat moment kon de Commissie niet langer staande houden dat zij in het kader van de behandeling van de zaak van ICAP niet bevooroordeeld was.

5.

Vijfde middel, ontleend aan schending door de Commissie van de boeterichtsnoeren, het beginsel van gelijke behandeling, het evenredigheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel.

Verzoeksters brengen naar voren dat de Commissie het rechtszekerheidsbeginsel heeft geschonden door meer dan symbolische geldboetes op te leggen. Dit wijkt naar de opvatting van verzoeksters af van haar besluitvormingspraktijk. Daar komt bij dat de Commissie in strijd heeft gehandeld met haar boeterichtsnoeren door te weigeren de waarde van de verkopen van verzoeksters als grondslag voor de geldboete te hanteren, door haar methode voor de berekening van de geldboete niet naar behoren uiteen te zetten en door deze afwijkingen van haar eerdere besluitvormingspraktijk niet te motiveren. Voorts zijn verzoeksters van mening dat de Commissie het beginsel van gelijke behandeling heeft geschonden door verzoeksters anders te behandelen dan een andere tussenpersoon die is beschuldigd van facilitering in vergelijkbare omstandigheden en in het kader van dezelfde inbreuk, alsmede door verzoeksters uiteindelijk op gelijke wijze te behandelen als de banken die de inbreuk hebben begaan, ondanks dat verzoeksters enkel werden beschuldigd van facilitering. Verzoeksters betogen dat de opgelegde geldboetes als gevolg daarvan volledig onevenredig zijn en dat de Commissie dusdoende het evenredigheidsbeginsel heeft geschonden.

6.

Zesde middel, ontleend aan schending door de Commissie van het „ne bis in idem”-beginsel.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/32


Beroep ingesteld op 24 april 2015 — National Iranian Tanker Company/Raad

(Zaak T-207/15)

(2015/C 245/38)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: National Iranian Tanker Company (Teheran, Iran) (vertegenwoordigers: T. de la Mare, QC, M. Lester en J. Pobjoy, barristers, R. Chandrasekera, S. Ashley en C. Murphy, solicitors)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Conclusies

nietigverklaring van besluit (GBVB) 2015/236 van de Raad van 12 februari 2015 tot wijziging van besluit 2010/413/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran (PB L 39, blz. 18) en uitvoeringsverordening (EU) 2015/230 van de Raad van 12 februari 2015 houdende uitvoering van verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen tegen Iran (PB L 39, blz. 3), voor zover zij verzoekster betreffen;

subsidiair, vaststelling dat artikel 20, lid 1, onder c), van besluit 2010/413/GBVB van de Raad van 26 juli 2010 (zoals gewijzigd; hierna: „besluit”) en artikel 23, lid 2, onder d), van verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad van 23 maart 2012 (zoals gewijzigd; hierna: „verordening”) niet van toepassing zijn op verzoekster wegens onrechtmatigheid, en

verwijzing van de Raad in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster vijf middelen aan.

1.

Eerste middel: de Raad heeft door verzoekster opnieuw op de lijsten te plaatsen op grond van de feiten die door het Gerecht zijn afgewezen in zaak T-565/12, NITC/Raad (arrest van 3 juli 2014), de beginselen van het gezag van gewijsde, rechtszekerheid, gerechtvaardigde verwachtingen en onherroepelijkheid geschonden, alsook verzoeksters recht op een doeltreffende voorziening in rechte zoals neergelegd artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

2.

Tweede middel: de Raad heeft niet aangetoond dat verzoekster voldeed aan het plaatsingscriterium betreffende de verstrekking van financiële en logistieke steun aan de Iraanse regering. Het Gerecht heeft in de zaak NITC/Raad de bewering dat sprake was van financiële steun afgewezen. Verzoekster levert de Iraanse regering geen winst op en de Iraanse regering haalt geen winst uit verzoekster via verzoeksters aandeelhouders of anderszins. Zoals het Gerecht heeft geoordeeld in NITC/Raad volstaat indirecte financiële steun niet om te voldoen aan dit criterium. De aantijging inzake logistieke steun is slechts een herformulering van aantijgingen die reeds in NITC/Raad werden aangevoerd. Hoe dan ook ontbreekt het vereiste oorzakelijke verband tussen verzoeksters activiteiten en nucleaire proliferatie, en is mogelijke steun door verzoekster hoogstens indirecte logistieke steun.

3.

Derde middel: de Raad heeft verzoeksters recht van verweer en het recht op behoorlijk bestuur en doeltreffende rechterlijke toetsing geschonden. Inzonderheid heeft de Raad a) verzoekster de redenen om haar opnieuw op de lijsten te plaatsen en het tegen haar aangevoerde bewijs niet meegedeeld, en/of b) verzoekster niet de gelegenheid gegeven om haar standpunt over de redenen en/of het tegen haar aangevoerde bewijs kenbaar te maken voordat zij opnieuw op de lijsten werd geplaatst.

4.

Vierde middel: de Raad heeft verzoeksters grondrechten, met inbegrip van haar recht op bescherming van haar eigendom, haar zaak en haar goede naam, op ongerechtvaardigde en onevenredige wijze geschonden. De bestreden maatregelen hebben een ernstige weerslag op verzoekster, zowel wat betreft haar zaak als haar goede naam en wereldwijde goodwill. Verzoeksters plaatsing op de lijsten kan ook nefaste gevolgen hebben voor de rechthebbenden in pensioenfondsen (verzoeksters aandeelhouders), onschuldige Iraanse burgers van wie velen op pensioen zijn. De Raad heeft niet aangetoond dat de bevriezing van verzoeksters tegoeden en economische middelen verband houdt met of wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel, noch dat deze bevriezing evenredig was in het licht van een dergelijk doel.

5.

Vijfde middel, ter ondersteuning van het verzoek om vaststelling: indien artikel 20, lid 1, onder c), van het besluit en artikel 23, lid 2, onder d), van de verordening, anders dan gesteld met het tweede middel, aldus moeten worden uitgelegd dat zij ook betrekking hebben op a) indirecte financiële steun en/of b) logistieke steun die geen verband houdt met nucleaire proliferatie, zijn deze criteria onrechtmatig en onevenredig gelet op de doelstellingen van het besluit en de verordening. De uit deze ruimere uitlegging voortvloeiende arbitraire ruimheid en omvang van de criteria gaat verder dan wat geschikt en noodzakelijk is om deze doelstellingen te verwezenlijken. De bepaling zou derhalve onrechtmatig zijn.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/33


Beroep ingesteld op 21 mei 2015 — Speciality Drinks/BHIM — William Grant (CLAN)

(Zaak T-250/15)

(2015/C 245/39)

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Speciality Drinks Ltd (Londen, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordiger: G. Pritchard, Barrister)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: William Grant & Sons Ltd (Dufftown, Verenigd Koninkrijk)

Gegevens betreffende de procedure voor het BHIM

Aanvrager: verzoekster

Betrokken merk: gemeenschapswoordmerk „CLAN” — inschrijvingsaanvraag nr. 10 025 815

Procedure voor het BHIM: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 5 maart 2015 in zaak R 220/2014-1

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing en afwijzing van de oppositie;

beslissing over de kosten in het voordeel van verzoekster en/of haar verwijzing in de kosten door de eerste kamer van beroep te vernietigen.

Aangevoerde middelen

de kamer van beroep heeft het aandachtniveau van het „relevante publiek” in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 onjuist beoordeeld;

de kamer van beroep heeft niet aangegeven of het woord „CLAN”, wanneer het in samenhang met het woord „MACGREGOR” wordt gebruikt, door de relevante consument als een zelfbedachte term (zonder echte betekenis) zal worden opgevat dan wel of hij er juist de betekenis van zal begrijpen;

de kamer van beroep heeft de overeenstemming tussen de merken niet op basis van de juiste juridische en/of feitelijke gegevens beoordeeld;

de kamer van beroep heeft het gevaar van verwarring van de merken niet op basis van de juiste juridische en/of feitelijke gegevens beoordeeld.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/34


Beroep ingesteld op 14 mei 2015 — Espírito Santo Financial (Portugal)/ECB

(Zaak T-251/15)

(2015/C 245/40)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA (Lissabon, Portugal) (vertegenwoordigers: R. Oliveira, N. Cunha Barnabé en S. Estima Martins, advocaten)

Verwerende partij: Europese Centrale Bank

Conclusies

Verzoekster concludeert tot:

nietigverklaring van het door de Europese Centrale Bank (ECB) op 4 maart 2015 krachtens artikel 8, lid 3, van besluit ECB/2004/3 genomen stilzwijgende besluit (hierna: „stilzwijgend besluit”) houdende weigering van volledige toegang tot het besluit van de ECB van 1 augustus 2014 waarbij Banco Espírito Santo S.A.’s status van tegenpartij op het gebied van het monetaire beleid van het Eurosysteem is geschorst en deze bank is verplicht om haar schuld jegens het Eurosysteem volledig terug te betalen ten belope van 10 miljard EUR, alsook tot alle documenten die in het bezit zijn van de ECB en op enigerlei wijze verband hielden met dat besluit;

nietigverklaring van het door de ECB op 1 april 2015 genomen uitdrukkelijke besluit (hierna: „uitdrukkelijk besluit”) tot weigering van volledige toegang tot de voornoemde documenten;

verwijzing van verweerster in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster vijf middelen aan.

1.

Eerste middel, dat het stilzwijgende besluit betreft: schending van de motiveringsplicht

Verzoekster stelt dat de ECB met dit besluit de motiveringplicht heeft geschonden, aangezien zij niet heeft aangegeven waarom zij geen volledige toegang tot de gevraagde ECB-documenten heeft verleend. Derhalve moet dit besluit nietig worden verklaard.

2.

Tweede middel, dat het uitdrukkelijke besluit betreft: schending van de motiveringsplicht in verband met het besluit van de Raad van bestuur

Verzoekster betoogt dat het uitdrukkelijke besluit tot weigering van toegang tot de gevraagde informatie nietig dient te worden verklaard wegens schending van de motiveringsplicht, voor zover (i) in dat besluit slechts algemene overwegingen waren opgenomen met betrekking tot aangevoerde uitzonderingen van artikel 4 van besluit ECB/2004/3, en daarin het bijzonder (ii) niet werd toegelicht waarom de uitzondering van artikel 4, lid 1, onder a), eerste streepje, van besluit ECB/2004/3 rechtvaardigde dat verzoeksters recht van toegang werd beperkt.

3.

Derde middel, dat het uitdrukkelijke besluit betreft: schending van artikel 4, lid 1, onder a, eerste, tweede en zevende streepje, van besluit ECB/2004/3.

4.

Vierde middel, dat het uitdrukkelijke besluit betreft: schending van artikel 4, lid 2, van besluit ECB/2004/3, in verband met de besluiten van de Raad van bestuur.

5.

Vijfde middel, dat het uitdrukkelijke besluit betreft: schending van de motiveringsplicht, in verband met de voorstellen van de Directie van de ECB.

Verzoekster stelt dat het uitdrukkelijke besluit nietig moet worden verklaard wegens schending van de motiveringsplicht. Immers, in dit besluit (i) worden enkel algemene overwegingen betreffende de aangevoerde uitzonderingen van artikel 4 van besluit ECB/2004/3 aangehaald, (ii) worden geen specifieke redenen gegeven voor de weigering om toegang te verlenen tot specifieke door verzoekster gevraagde informatie, (iii) wordt niet gemotiveerd waarom de informatie op grond van artikel 4, lid 1, onder a), zevende streepje, van besluit ECB/2004/3 niet wordt vrijgegeven, (iv) wordt niet gemotiveerd waarom de informatie op grond van artikel 4, lid 2, eerste streepje, van besluit ECB/2004/3 niet wordt vrijgegeven, (v) wordt niet gemotiveerd waarom de informatie op basis van artikel 4, lid 3, van besluit ECB/2004/3 niet wordt vrijgegeven.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/35


Beroep ingesteld op 21 mei 2015 — Ferrovial e.a./Commissie

(Zaak T-252/15)

(2015/C 245/41)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partijen: Ferrovial, S.A. (Madrid, Spanje), Ferrovial Servicios, S.A. (Madrid, Spanje) en Amey UK plc (Oxford, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: M. Muñoz Pérez en M. Linares Gil, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 15 oktober 2014 in zaak nr. C(2014) 7280 inzake staatssteun SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP), die door Spanje ten uitvoer is gelegd;

subsidiair, nietigverklaring van artikel 4, lid 2, van dat besluit, en

verwijzing van de Commissie in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Het besluit waartegen dit beroep is gericht, is hetzelfde besluit als dat waarop de zaken T-826/14, Spanje/Commissie, en T-12/15, Banco de Santander en Santusa/Commissie, betrekking hebben.

Ter ondersteuning van hun beroep voeren de verzoekende partijen vijf middelen aan.

1.

Eerste middel: schending van artikel 296 VWEU wegens een motiveringsgebrek.

2.

Tweede middel: schending van artikel 107, lid 1, VWEU aangezien de litigieuze maatregel volgens de verzoekende partijen niet de kenmerken van staatssteun heeft.

3.

Derde middel: schending van artikel 108, lid 3, VWEU, van artikel 1, onder c), van verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag, en van artikel 4, lid 1, van verordening (EG) nr. 794/2004 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 659/1999 aangezien geen sprake is van nieuwe, onrechtmatige en onverenigbare steun.

4.

Vierde middel: nietigverklaring van artikel 4, lid 2, van het derde besluit wegens schending van artikel 14, lid 1, van verordening nr. 659/1999 doordat de omvang van de opgelegde terugvorderingsverplichting niet op dezelfde manier wordt beperkt als in het eerste en het tweede besluit (vóór 21 december 2007 verworven deelnemingen).

5.

Vijfde middel: nietigverklaring van artikel 4 van het derde besluit (terugvorderingsverplichting) wegens schending van artikel 14, lid 1, van verordening nr. 659/1999 doordat vóór 10 maart 2005 indirect verrichte transacties niet worden uitgesloten van de terugvorderingsverplichting.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/36


Beroep ingesteld op 21 mei 2015 — Sociedad General de Aguas de Barcelona/Commissie

(Zaak T-253/15)

(2015/C 245/42)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. (Barcelona, Spanje) (vertegenwoordiger: J. de Juan Casadevall, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

nietigverklaring van het bestreden besluit;

subsidiair, voor het geval de primaire vordering niet wordt toegewezen, nietigverklaring van het bestreden besluit voor zover de opgelegde terugvorderingsverplichting niet slechts geldt voor na 21 december 2007 indirect verworven deelnemingen en er geen aanspraak kan worden gemaakt op de onverkorte toepassing van het fiscale voordeel gedurende de gehele periode als bedoeld in artikel 12, lid 5, van koninklijk wetgevend decreet 4/2004 van 5 maart 2004 tot goedkeuring van de gecodificeerde versie van de wet op de vennootschapsbelasting;

verwijzing van de Commissie in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Het besluit waartegen dit beroep is gericht, is hetzelfde besluit als dat waarop de zaken T-12/15, Banco de Santander en Santusa/Commissie, en T-252/15, Ferrovial e.a./Commissie, betrekking hebben.

De middelen en voornaamste argumenten vertonen gelijkenis met die welke reeds in die zaken zijn aangevoerd.

Gesteld wordt met name dat blijk is gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de toepassing van de selectiviteitseis, dat sprake is van misbruik van bevoegdheid en dat het gelijkheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel zijn geschonden.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/37


Beroep ingesteld op 18 mei 2015 — Aldi Einkauf/BHIM — Dyado Liben (Casale Fresco)

(Zaak T-254/15)

(2015/C 245/43)

Taal van het verzoekschrift: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG (Essen, Duitsland) (vertegenwoordigers: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen en N. Bertram, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Dyado Liben OOD (Sofia, Bulgarije)

Gegevens betreffende de procedure voor het BHIM

Aanvrager: verzoekster

Betrokken merk: gemeenschapswoordmerk „Casale Fresco” — inschrijvingsaanvraag nr. 010 886 604

Procedure voor het BHIM: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 11 maart 2015 in zaak R 1138/2014-4

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing;

verwijzing van het BHIM in de kosten.

Aangevoerd middel

schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/37


Beroep ingesteld op 22 mei 2015 — Telefónica/Commissie

(Zaak T-256/15)

(2015/C 245/44)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Telefónica, S.A. (Madrid, Spanje) (vertegenwoordigers: J. Ruiz Calzado en J. Domínguez Pérez, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

artikel 1 van het besluit nietig verklaren;

artikel 4, lid 1, van het besluit nietig verklaren voor zover van het Koninkrijk Spanje wordt verlangd dat het een einde maakt aan de in artikel 1 omschreven steunregeling;

artikel 4, leden 2, 3, 4, en 5 van het besluit nietig verklaren voor zover de vermeende staatssteun moet worden teruggevorderd;

subsidiair, de omvang van de in artikel 4, lid 2, van het besluit opgelegde terugvorderingsverplichting op dezelfde manier beperken als in het eerste en het tweede besluit, en

de Commissie verwijzen in alle kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Het besluit waartegen dit beroep is gericht, is hetzelfde besluit als dat waarop de zaken T-12/15, Banco de Santander en Santusa/Commissie, en T-252/15, Ferrovial e.a./Commissie, betrekking hebben.

De middelen en voornaamste argumenten vertonen gelijkenis met die welke reeds in die zaken zijn aangevoerd.

Gesteld wordt met name dat de Commissie blijk heeft gegeven van onjuiste rechtsopvattingen en onjuiste beoordelingen van de feiten, namelijk wat het resultaat van de raadpleging van de Dirección General de Tributos (belastingdienst) betreft, alsmede door te oordelen dat het ging om een nieuwe maatregel, waarbij mogelijkerwijs sprake was van nieuwe steun, en door te stellen dat de eerste twee besluiten niet zagen op de eventuele toepassing van de aan de orde zijnde maatregel op indirect verworven deelnemingen.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/38


Beroep ingesteld op 22 mei 2015 — Arcelormittal Spain Holding/Commissie

(Zaak T-257/15)

(2015/C 245/45)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Arcelormittal Spain Holding, S.L. (Madrid, Spanje) (vertegenwoordiger: M. Muñoz Pérez, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 15 oktober 2014 in zaak nr. C(2014) 7280 inzake staatssteun SA.35550 (13/C) (ex 12/CP), die door Spanje ten uitvoer is gelegd;

subsidiair, nietigverklaring van artikel 4, lid 2, van dat besluit om de genoemde redenen, en

verwijzing van de Commissie in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Het besluit waartegen dit beroep is gericht, is hetzelfde besluit als dat waarop de zaken T-12/15, Banco de Santander en Santusa/Commissie, en T-252/15, Ferrovial e.a./Commissie, betrekking hebben.

De middelen en de voornaamste argumenten vertonen gelijkenis met die welke reeds in die zaken zijn aangevoerd.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/39


Beroep ingesteld op 22 mei 2015 — Axa Mediterranean Holding/Commissie

(Zaak T-258/15)

(2015/C 245/46)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Axa Mediterranean Holding, S.A. (Palma de Mallorca, Spanje) (vertegenwoordigers: J. Buendía Sierra, D. Armesto Macías en A. Balcells Cartagena, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

artikel 1 van het besluit nietig verklaren voor zover daarin wordt vastgesteld dat de nieuwe interpretatie die de Spaanse overheid geeft aan artikel 12 TRLIS [texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (gecodificeerde versie van de wet op de vennootschapsbelasting)], moet worden aangemerkt als met de interne markt onverenigbare staatssteun;

artikel 4, lid 1, van het besluit nietig verklaren voor zover van het Koninkrijk Spanje wordt verlangd dat het een einde maakt aan de in artikel 1 omschreven vermeende steunregeling;

artikel 4, leden 2, 3, 4 en 5, van het besluit nietig verklaren voor zover van het Koninkrijk Spanje wordt verlangd dat het de door de Commissie als staatssteun beschouwde bedragen terugvordert;

subsidiair, de omvang van de in artikel 4, lid 2, van het besluit aan het Koninkrijk Spanje opgelegde terugvorderingsverplichting op dezelfde manier beperken als in het eerste en het tweede besluit, en

de Commissie verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Het besluit waartegen dit beroep is gericht, is hetzelfde besluit als dat waarop de zaken T-12/15, Banco de Santander en Santusa/Commissie, en T-252/15, Ferrovial e.a./Commissie, betrekking hebben.

De middelen en de voornaamste argumenten vertonen gelijkenis met die welke reeds in die zaken zijn aangevoerd.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/39


Beroep ingesteld op 22 mei 2015 — Spirig Pharma/BHIM (Daylong)

(Zaak T-261/15)

(2015/C 245/47)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Spirig Pharma AG (Egerkingen, Zwitserland) (vertegenwoordigers: T. de Haan en P. Péters, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

Gegevens betreffende de procedure voor het BHIM

Betrokken merk: gemeenschapsbeeldmerk met woordelement „Daylong” — inschrijvingsaanvraag nr. 12 537 627

Bestreden beslissing: beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 24 maart 2015 in zaak R 2455/2014-4

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing;

verwijzing van het BHIM in de kosten, daaronder begrepen de door verzoekster in verband met de procedure voor de vierde kamer van beroep van het BHIM gemaakte noodzakelijke kosten.

Aangevoerde middelen

schending van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009, gelezen in samenhang met artikel 75 van deze verordening;

schending van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/40


Beroep ingesteld op 27 mei 2015 — db Technologies Deutschland/BHIM — MIP Metro (Sigma)

(Zaak T-267/15)

(2015/C 245/48)

Taal van het verzoekschrift: Duits

Partijen

Verzoekende partij: db Technologies Deutschland GmbH (Keulen, Duitsland) (vertegenwoordiger: K. Zingsheim, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Duitsland)

Gegevens betreffende de procedure voor het BHIM

Aanvrager: verzoekster

Betrokken merk: gemeenschapswoordmerk „Sigma” — aanvraag nr. 10 779 734

Procedure voor het BHIM: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 23 maart 2015 in zaak R 1444/2014-4

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing en van de beslissing van het BHIM van 28 april 2014, alsmede afwijzing van de oppositie van opposante/verweerster in de beroepsprocedure;

verwijzing van verweerder in de kosten van de procedure.

Aangevoerd middel

schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/41


Beroep ingesteld op 22 mei 2015 — Apcoa Parking Holdings/BHIM (PARKWAY)

(Zaak T-268/15)

(2015/C 245/49)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: APCOA Parking Holdings GmbH (Stuttgart, Duitsland) (vertegenwoordiger: Rechtsanwalt A. Lohmann)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

Gegevens betreffende de procedure voor het BHIM

Betrokken merk: gemeenschapsbeeldmerk met woordelement „PARKWAY” — inschrijvingsaanvraag nr. 12 567 021

Bestreden beslissing: beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 25 maart 2015 in zaak R 2063/2014-4

Conclusies

de bestreden beslissing vernietigen;

het BHIM te verwijzen in de kosten van de procedure, daaronder begrepen de kosten die zijn opgekomen in de procedure voor de kamer van beroep.

Aangevoerde middelen

schending van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009;

schending van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/41


Beroep ingesteld op 22 mei 2015 — Apcoa Parking Holdings/BHIM (PARKWAY)

(Zaak T-272/15)

(2015/C 245/50)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Apcoa Parking Holdings GmbH (Stuttgart, Duitsland) (vertegenwoordiger: Rechtsanwalt A. Lohmann)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

Gegevens betreffende de procedure voor het BHIM

Betrokken merk: gemeenschapswoordmerk „PARKWAY” — inschrijvingsaanvraag nr. 12 248 278

Bestreden beslissing: beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 25 maart 2015 in zaak R 2062/2014-4

Conclusies

de bestreden beslissing vernietigen;

het BHIM te verwijzen in de kosten van de procedure, daaronder begrepen de kosten die zijn opgekomen in de procedure voor de kamer van beroep.

Aangevoerde middelen

schending van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009;

schending van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/42


Beroep ingesteld op 13 mei 2015 — Permapore/BHIM — José Joaquim Oliveira II - Jardins & Afins (Terraway)

(Zaak T-277/15)

(2015/C 245/51)

Taal van het verzoekschrift: Portugees

Partijen

Verzoekende partij: Permapore Ltd (Nenagh Tipperary, Ierland) (vertegenwoordiger: J. Sales, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: José Joaquim Oliveira II — Jardins & Afins Lda (Grijó, Portugal)

Gegevens betreffende de procedure voor het BHIM

Aanvrager: verzoekende partij

Betrokken merk: gemeenschapsbeeldmerk met woordelement „Terraway” — inschrijvingsaanvraag nr. 11 988 301

Procedure voor het BHIM: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 5 maart 2015 in zaak R 2496/2014-1

Conclusies

vernietiging van de beslissing van de kamer van beroep van het BHIM en vervanging of gelasting tot vervanging daarvan door een andere beslissing waarbij daadwerkelijk uitspraak wordt gedaan over de inhoudelijke kwesties ten gronde en die zich niet beperkt tot de kwestie van de tijdige betaling van de gerechtskosten.

Aangevoerde middelen

Verzoekster betoogt dat zij de beroepstaks van artikel 60 van verordening nr. 207/2009 op 20 november 2014 heeft betaald;

Inhoudelijk gezien beroept verzoekster zich op schending van de artikelen 52, lid 1, onder a) en b), 7, lid 1, onder g), en 54, lid 2, in fine van verordening nr. 207/2009.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/43


Beroep ingesteld op 2 juni 2015 — Hamas/Raad

(Zaak T-289/15)

(2015/C 245/52)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Hamas (Doha, Qatar) (vertegenwoordiger: L. Glock, advocaat)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Conclusies

besluit (GBVB) 2015/521 van de Raad van 26 maart 2015 inzake de actualisering en wijziging van de lijst van personen, groepen en entiteiten bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4 van gemeenschappelijk standpunt 2001/931/GBVB betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme en tot intrekking van besluit 2014/483/GBVB nietig verklaren, voor zover dat besluit betrekking heeft op Hamas (inbegrepen Hamas-Izz al-Din al-Qassem);

uitvoeringsverordening (EU) 2015/513 van de Raad van 26 maart 2015 tot uitvoering van artikel 2, lid 3, van verordening (EG) nr. 2580/2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme, en tot intrekking van uitvoeringsverordening (EU) nr. 790/2014 nietig verklaren, voor zover die uitvoeringsverordening betrekking heeft op Hamas (inbegrepen Hamas-Izz al-Din al-Qassem);

de Raad verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster zeven middelen aan.

1.

Eerste middel: schending van artikel 1, lid 4, van gemeenschappelijk standpunt 2001/931 (1), doordat de nationale beslissingen waarop de Raad zich beroept, niet beantwoorden aan de eisen waaraan zij krachtens dat artikel moeten voldoen om te kunnen worden aangemerkt als beslissingen van een bevoegde instantie.

2.

Tweede middel: onjuiste vaststelling van de feiten, aangezien geen enkel bewijs wordt aangedragen voor het merendeel van de door de Raad vermelde feiten.

3.

Derde middel: onjuiste beoordeling van het terroristische karakter van de organisatie Hamas.

4.

Vierde middel: schending van het beginsel van niet-inmenging, dat eraan in de weg staat Hamas, een wettige politieke beweging die de in Palestina gehouden verkiezingen heeft gewonnen en de kern van de Palestijnse regering vormt, aan te merken als een terroristische entiteit.

5.

Vijfde middel: niet-nakoming van de motiveringsplicht door de Raad.

6.

Zesde middel: schending van de rechten van verdediging van verzoekster en van haar recht op effectieve rechterlijke bescherming in de nationale fase van de procedure.

7.

Zevende middel: schending van het eigendomsrecht, doordat de bevriezing van verzoeksters tegoeden een ongerechtvaardigde inbreuk op haar eigendomsrecht vormt.


(1)  Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 27 december 2001 betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme (PB L 344, blz. 93).


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/44


Hogere voorziening ingesteld op 8 juni 2015 door Ángel Coedo Suárez tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 26 maart 2015 in zaak F-38/14, Coede Suárez/Raad

(Zaak T-297/15 P)

(2015/C 245/53)

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwirerende partij: Ángel Coedo Suárez (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Andere partij in de procedure: Raad van de Europese Unie

Conclusies

De rekwirerende partij verzoekt het Gerecht:

de hogere voorziening ontvankelijk te verklaren;

het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (Eerste kamer) van 26 maart 2015, Coedo Suárez/Raad (F-38/14, EU:F:2015:25), te vernietigen;

de in eerste aanleg geformuleerde vorderingen tot nietigverklaring toe te wijzen;

de Raad te verwijzen in de kosten van de beide instanties.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van de hogere voorziening voert de rekwirerende partij twee middelen aan.

1.

Eerste middel, ontleend aan een verkeerde opvatting van de feiten en het bewijsmateriaal alsmede een verkeerde rechtsopvatting, daar het Gerecht voor ambtenarenzaken heeft geoordeeld dat het tot aanstelling bevoegd gezag geen kennelijke beoordelingsfout had gemaakt door zich op het standpunt te stellen dat de slechte gezondheidstoestand van de rekwirerende partij geen verzachtende omstandigheid vormde.

2.

Tweede middel, ontleend aan een niet-nakoming van de motiveringsplicht.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/44


Beroep ingesteld op 8 juni 2015 — Atlas/BHIM (EFEKT PERLENIA)

(Zaak T-298/15)

(2015/C 245/54)

Procestaal: Pools

Partijen

Verzoekende partij: Atlas sp. z o.o. (Łódź, Polen) (vertegenwoordiger: R. Rumpel, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

Gegevens betreffende de procedure voor het BHIM

Betrokken merk: gemeenschapsbeeldmerk met de woordelementen „EFEKT PERLENIA” — inschrijvingsaanvraag nr. 12 668 125

Bestreden beslissing: beslissing van de vijfde kamer van beroep van het BHIM van 13 maart 2015 in zaak R 2352/2014-5

Conclusies

Gegrondverklaring van het beroep;

vernietiging van de bestreden beslissing voor zover daarbij de inschrijving van het merk is geweigerd;

hervorming van de bestreden beslissing zodat het aangevraagde merk kan worden ingeschreven voor alle waren en diensten waarop de aanvraag betrekking heeft;

verwijzing van het BHIM in de kosten.

Aangevoerd middel

Schending van artikel, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/45


Beroep ingesteld op 1 juni 2015 — Barqawi/Raad

(Zaak T-303/15)

(2015/C 245/55)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij): Ahmad Barqawi (Dubai, Verenigde Arabische Emiraten) (vertegenwoordigers: J.-P. Buyle en L. Cloquet, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Conclusies

uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/375 van de Raad van 6 maart 2015 tot uitvoering van verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië, nietig verklaren, voor zover zij verzoeker betreft;

uitvoeringsbesluit (GBVB) 2015/383 van de Raad van 6 maart 2015 houdende uitvoering van besluit 2013/255/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië, nietig verklaren, voor zover het verzoeker betreft;

de Raad verwijzen in de kosten, met inbegrip van die van verzoeker.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van zijn beroep voert verzoeker zes middelen aan.

1.

Schending van de rechten van verdediging en van het recht op een eerlijk proces, aangezien verzoeker vóór de vaststelling van de betrokken maatregelen nooit is gehoord.

2.

Kennelijk onjuiste beoordeling van de feiten, aangezien de Raad niet het bewijs levert van de feiten die ter rechtvaardiging van de vastgestelde maatregelen zijn aangevoerd.

3.

Schending van het algemene beginsel van evenredigheid.

4.

Onevenredige schending van het eigendomsrecht en van het recht om een beroepsactiviteit uit te oefenen.

5.

Misbruik van bevoegdheid. Volgens verzoeker zijn er redenen om aan te nemen dat de bestreden maatregelen zijn vastgesteld om andere redenen dan die welke in die maatregelen zijn vermeld (uitsluiting van de markt — bevoordeling van andere actoren), aangezien de door de Raad vastgestelde maatregelen geen gevolgen voor het Syrische regime hebben en verzoeker steeds de door de internationale gemeenschap opgelegde maatregelen heeft geëerbiedigd en steeds onafhankelijk is gebleven van huidige machthebbers.

6.

Niet-nakoming van de motiveringsplicht, aangezien de motivering die de Raad ter staving van de bestreden maatregelen aanvoert, onvolledig is en niet verwijst naar een concreet gegeven of naar een datum waaruit verzoeker kan opmaken welke de hem verweten commerciële transacties zijn.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/46


Beroep ingesteld op 1 juni 2015 — Abdulkarim/Raad

(Zaak T-304/15)

(2015/C 245/56)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Mouhamad Wael Abdulkarim (Dubai, Verenigde Arabische Emiraten) (vertegenwoordigers: J.-P. Buyle en L. Cloquet, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Conclusies

uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/375 van de Raad van 6 maart 2015 tot uitvoering van verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië, nietig verklaren, voor zover zij verzoeker betreft;

uitvoeringsbesluit (GBVB) 2015/383 van de Raad van 6 maart 2015 houdende uitvoering van besluit 2013/255/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië, nietig verklaren, voor zover het verzoeker betreft;

de Raad verwijzen in de kosten, met inbegrip van die van verzoeker.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van zijn beroep voert verzoeker zes middelen aan die in wezen overeenkomen met die welke zijn aangevoerd in zaak T-303/15, Barqawi/Raad.


Gerecht voor ambtenarenzaken

27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/47


Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 18 juni 2015 — CX/Commissie

(Zaak F-27/13) (1)

((Openbare dienst - Tuchtprocedure - Respectieve rol en bevoegdheden van de tuchtraad en het TABG - Tuchtmaatregel - Terugzetting in de rang gevolgd door een bevorderingsbesluit - Evenredigheid van de sanctie))

(2015/C 245/57)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: CX (vertegenwoordiger: É. Boigelot, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en C. Ehrbar, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van de besluiten om verzoeker krachtens artikel 9, lid 1, onder f, van bijlage IX bij het Statuut terug te zetten in de rang AD 8 en verzoek om vergoeding van de materiële en immateriële schade die hij zou hebben geleden

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

CX draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.


(1)  PB C 207 van 20.7.2013, blz. 56.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/47


Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 18 juni 2015 — CX/Commissie

(Zaak F-5/14) (1)

((Openbare dienst - Ambtenaren - Tuchtmaatregel - Tuchtrechtelijk ontslag - Niet-horen van de betrokken ambtenaar door het TABG - Niet-eerbiediging van het recht om te worden gehoord))

(2015/C 245/58)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: CX (vertegenwoordiger: É. Boigelot, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en C. Ehrbar, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Commissie om verzoeker krachtens artikel 9, lid 1, onder h, van bijlage IX bij het Statuut tuchtrechtelijk ontslag zonder vermindering van pensioenrechten te geven na een intern onderzoek dat is ingesteld na een onderzoek van OLAF naar een onderneming en verzoek om vergoeding van de materiële en immateriële schade die hij zou hebben geleden

Dictum

1)

Het besluit van 16 oktober 2013 waarbij de Europese Commissie CX de sanctie van tuchtrechtelijk ontslag zonder vermindering pro tempore van het pensioen heeft opgelegd wordt nietig verklaard.

2)

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

3)

De Europese Commissie draagt haar eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van CX, daaronder begrepen die van de procedure in kort geding in zaak F-5/14 R.


(1)  PB C 85 van 22.3.2014, blz. 27.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/48


Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 9 juni 2015 — EF/EDEO

(Zaak F-65/14) (1)

((Openbare dienst - Personeel van EDEO - Ambtenaren - Bevorderingsronde 2013 - Besluit om verzoeker niet naar de rang AD 13 te bevorderen - Bezwaar van verzoeker tegen de lijst van voor bevordering voorgedragen ambtenaren - Artikel 45 van het Statuut - Minimum van twee jaar diensttijd in de rang - Berekening van de termijn van twee jaar - Datum van het bevorderingsbesluit))

(2015/C 245/59)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: EF (vertegenwoordigers: L. Levi en N. Flandin, advocaten)

Verwerende partij: Europese Dienst voor extern optreden (vertegenwoordigers: S. Marquardt en M. Silva, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van de besluiten houdende weigering om verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2013 te bevorderen naar de rang AD 13, ofschoon hij was opgenomen op de lijst van voor bevordering in aanmerking komende ambtenaren

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

EF draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Dienst voor extern optreden.


(1)  PB C 380 van 27.10.2014, blz. 26.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/49


Beroep ingesteld op 27 april 2015 — ZZ/Frontex

(Zaak F-68/15)

(2015/C 245/60)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: S. Pappas, advocaat)

Verwerende partij: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex)

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van verzoekers beoordelingsrapport over 2009 en verzoek om vergoeding van de immateriële schade die hij zou hebben geleden

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het op 12 juli 2014 aan verzoeker toegezonden beoordelingsrapport van 4 juli 2014, voor zover het aanvankelijke rapport hierbij wordt gewijzigd;

veroordeling van Frontex tot betaling van een schadevergoeding van 4  000 EUR aan verzoeker;

verwijzing van Frontex in de kosten van de procedure.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/49


Beroep ingesteld op 28 april 2015 — ZZ/Commissie

(Zaak F-70/15)

(2015/C 245/61)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: S. Orlandi en T. Martin, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het eindbesluit tot overdracht van verzoeksters pensioenrechten aan de pensioenregeling van de Unie, waarbij toepassing wordt gegeven aan de nieuwe algemene uitvoeringsbepalingen (AUB) van artikel 11, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut van 3 maart 2011

Conclusies van de verzoekende partij

artikel 9 van de algemene uitvoeringsbepalingen van artikel 11, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut nietig verklaren;

nietig verklaren het besluit van 28 juli 2014 tot bevestiging van de overdracht van de pensioenrechten die verzoekster vóór haar indiensttreding heeft verworven krachtens de algemene uitvoeringsbepalingen van artikel 11, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut van 3 maart 2011;

de Europese Commissie verwijzen in de kosten van de procedure.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/50


Beroep ingesteld op 4 mei 2015 — ZZ/ECDC

(Zaak F-71/15)

(2015/C 245/62)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: S. Orlandi en T. Martin, advocaten)

Verwerende partij: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de tweede beoordelaar tot definitieve vaststelling van verzoekers beoordelingsrapport over 2013

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van de tweede beoordelaar tot definitieve vaststelling van verzoekers beoordelingsrapport over 2013;

verwijzing van ECDC in de kosten van de procedure.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/50


Beroep ingesteld op 6 mei 2015 — ZZ/Parlement

(Zaak F-73/15)

(2015/C 245/63)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: M. Casado García-Hirschfeld, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om verzoeker na zijn overplaatsing van de Commissie, waar hij was tewerkgesteld bij de delegatie van de EU in Jemen, naar het Europees Parlement te Brussel niet de dagvergoeding toe te kennen

Conclusies van de verzoekende partij

het bestreden besluit van 8 juli 2014 nietig verklaren;

voor zover nodig, het besluit van de secretaris-generaal van het Europees Parlement van 3 februari 2015 nietig verklaren;

gelasten dat het Parlement verzoeker de dagvergoeding betaalt, vermeerderd met rente vanaf de datum waarop die bedragen krachtens bijlage VII bij het Statuut verschuldigd werden;

het Europees Parlement verwijzen in de kosten van de procedure.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/51


Beroep ingesteld op 15 mei 2015 — ZZ/Raad

(Zaak F-76/15)

(2015/C 245/64)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: J.-N. Louis en N. de Montigny, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het afwikkelingsbureau te Brussel tot afwijzing van het verzoek om verlenging van de erkenning van de ziekte van verzoeksters zoon als ernstige ziekte en van het verzoek om 100 % overname van de met die ziekte verband houdende ziektekosten

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het hoofd van het afwikkelingsbureau te Brussel van 8 april 2014 tot afwijzing van het verzoek om verlenging van de erkenning van de ziekte van verzoeksters zoon als ernstige ziekte en van het verzoek om 100 % overname van de met die ziekte verband houdende ziektekosten;

verwijzing van de Raad van de Europese Unie in de kosten van de procedure.


27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/51


Beroep ingesteld op 18 mei 2015 — ZZ/Commissie

(Zaak F-77/15)

(2015/C 245/65)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: J.-N. Louis en N. de Montigny, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om de betaling met terugwerkende kracht van de ontheemdingstoelage te beperken tot een periode van vijf jaar vanaf de datum waarop de niet-betaling van die toelage is ontdekt en veroordeling van de verwerende partij tot betaling van vertragingsrente

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het PMO om de betaling van de ontheemdingstoelage, die vanaf 1 september 2007 ten onrechte niet had plaatsgevonden, te beperken tot een periode van vijf jaar;

veroordeling van de Commissie tot betaling aan verzoeker van de ontheemdingstoelage waarop hij sinds 1 september 2007 recht had alsmede van vertragingsrente berekend volgens de rentevoet die de Europese Centrale Bank voor de basisherfinancieringstransacties heeft vastgesteld, vermeerderd met twee punten, over de bedragen die verzoeker reeds zijn betaald als achterstallige bezoldiging (ontheemdingstoelage) en over de nog verschuldigde bedragen, vanaf de datum waarop zij verschuldigd worden en tot aan de volledige betaling ervan;

verwijzing van de Commissie in de kosten van de procedure.