ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 454

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

57e jaargang
17 december 2014


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

2014/C 454/01

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2014 — Gewijzigde begroting nr. 2

1

2014/C 454/02

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2014 — Gewijzigde begroting nr. 2

4

2014/C 454/03

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2014 — Gewijzigde begroting nr. 1

9

2014/C 454/04

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2014 — Gewijzigde begroting nr. 1

12

2014/C 454/05

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 — Gewijzigde begroting nr. 2

15

2014/C 454/06

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2014 — Gewijzigde begroting nr. 1

18

2014/C 454/07

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2014 — Gewijzigde begroting nr. 3

22

2014/C 454/08

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2014 — Gewijzigde begroting nr. 2

26

2014/C 454/09

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2014 — Gewijzigde begroting nr. 1

30

2014/C 454/10

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen voor het begrotingsjaar 2014 — Gewijzigde begroting nr. 1

35

2014/C 454/11

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor het Beheer van de Operationele Samenwerking aan de Buitengrenzen (Frontex) voor het begrotingsjaar 2014 — Gewijzigde begroting nr. 1

38

2014/C 454/12

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor het Beheer van de Operationele Samenwerking aan de Buitengrenzen (Frontex) voor het begrotingsjaar 2014 — Gewijzigde begroting nr. 2

43

2014/C 454/13

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor innovatie en netwerken voor het begrotingsjaar 2014 — Gewijzigde begroting nr. 1

46

2014/C 454/14

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Onderzoek voor het begrotingsjaar 2014 — Gewijzigde begroting nr. 1

49

2014/C 454/15

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad voor het begrotingsjaar 2014 — Gewijzigde begroting nr. 1 — Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Europese onderzoeksraad voor het begrotingsjaar 2014 — Gewijzigde begroting nr. 1 — De nomenclatuur werd in 2014 gewijzigd. Omwille van de duidelijkheid zijn de bedragen van de begroting 2013 opgevoerd volgens de nieuwe nomenclatuur

52

2014/C 454/16

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) voor het begrotingsjaar 2014 — Gewijzigde begroting nr. 1

56

2014/C 454/17

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER — Fusie voor Energie (F4E)voor het begrotingsjaar 2014 — Gewijzigde begroting nr. 1

59

2014/C 454/18

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2014 — Gewijzigde begroting nr. 1

64

2014/C 454/19

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2014 — Gewijzigde begroting nr. 2

68

In dit begrotingsdocument zijn, tenzij anders vermeld, de bedragen uitgedrukt in euro.

NL

 


IV Informatie

17.12.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 454/1


Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2014 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2014/C 454/01)

ONTVANGSTEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Begroting 2014

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE, BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) EN BIJDRAGE VAN DE NIEUWE LIDSTATEN

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE EN BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA)

41 682 444

88 453

41 770 897

 

Titel 1 — Totaal

41 682 444

88 453

41 770 897

2

DIVERSE ONTVANGSTEN

2 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

 

p.m.

2 1

OPBRENGST VAN DE VERHUUR VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING

p.m.

 

p.m.

2 2

BIJDRAGEN IN HET KADER VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN — BESTEMMINGSUITGAVEN (1)

1 072 174

 

1 072 174

2 3

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

p.m.

 

p.m.

2 4

GIFTEN EN LEGATEN

p.m.

 

p.m.

2 5

DIVERSE INKOMSTEN

 

 

Titel 2 — Totaal

1 072 174

 

1 072 174

 

TOTAAL-GENERAAL

42 754 618

88 453

42 843 071

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Kredieten 2014

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST (2)

21 811 444

 

21 811 444

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING

220 000

 

220 000

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER (3)

881 200

 

881 200

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD (4)

802 000

 

802 000

1 6

SOCIALE DIENST

5 000

 

5 000

 

Titel 1 — Totaal

23 719 644

 

23 719 644

2

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 215 000

 

3 215 000

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

270 000

 

270 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN (5)

505 400

 

505 400

2 4

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

12 000

 

12 000

2 5

BESTUUR VAN HET MILIEUAGENTSCHAP

230 000

 

230 000

2 6

MILIEUVRIENDELIJK BEHEER VAN HET MILIEUAGENTSCHAP

10 000

 

10 000

 

Titel 2 — Totaal

4 242 400

 

4 242 400

3

BELEIDSUITGAVEN

3 3

MIDDELEN (6)

13 215 000

88 453

13 303 453

3 4

STRATEGISCHE ACTIES (7)

1 577 574

 

1 577 574

3 5

STRATEGISCHE ACTIES

 

 

 

 

Titel 3 — Totaal

14 792 574

88 453

14 881 027

 

TOTAAL-GENERAAL

42 754 618

88 453

42 843 071


(1)  2014:

IPA2014: 500 000,

InSEIS: 572 174.

(2)  2014: InSEIS: 98 000.

(3)  2014:

InSEIS: 19 200,

IPA2014: 12 000.

(4)  2014: IPA2014: 2 000.

(5)  2014: IPA2014: 5 400.

(6)  2014:

InSEIS: 102 000,

IPA2014: 216 000.

(7)  2014:

InSEIS: 352 974,

IPA 2014: 264 600.


17.12.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 454/4


Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2014 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2014/C 454/02)

ONTVANGSTEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Begroting 2014

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

PRETOETREDINGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 VAN DE ALGEMENE BEGROTING)

p.m.

 

p.m.

1 1

EXTERNE MAATREGELEN — TACIS, CARDS EN MEDA (ARTIKEL 15 03 03 VAN DE ALGEMENE BEGROTING)

p.m.

 

p.m.

1 2

EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING (ARTIKEL 15 02 27 VAN DE ALGEMENE BEGROTING)

20 018 500

 

20 018 500

1 3

DG EAC — EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING

125 000

 

125 000

 

Titel 1 — Totaal

20 143 500

 

20 143 500

4

ONTVANGSTEN UIT ANDERE BRONNEN

4 2

SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE INSTELLINGEN EN ORGANEN

2 213 538,63

+ 150 200,00

2 363 738,63

4 3

SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN

p.m.

 

p.m.

4 9

SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

24 682,22

24 682,22

 

Titel 4 — Totaal

2 238 220,85

150 200,00

2 388 420,85

8

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

8 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

p.m.

 

p.m.

 

Titel 8 — Totaal

p.m.

 

p.m.

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

+14 552,88

14 552,88

 

Titel 9 — Totaal

p.m.

14 552,88

14 552,88

10

RESULTATEN VAN VORIGE JAREN

10 1

RESULTATEN VAN VORIGE JAREN

p.m.

 

p.m.

 

Titel 10 — Totaal

p.m.

 

p.m.

 

TOTAAL-GENERAAL

22 381 720,85

164 752,88

22 546 473,73

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Kredieten 2014

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE STICHTING

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

13 015 000,00

13 015 000,00

– 644 100,00

– 644 100,00

12 370 900,00

12 370 900,00

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

110 000,00

110 000,00

+5 000,00

+5 000,00

115 000,00

115 000,00

1 4

SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

306 000,00

306 000,00

+15 300,00

+15 300,00

321 300,00

321 300,00

1 5

UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

12 000

12 000

 

 

12 000

12 000

1 9

PENSIOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN

 

 

 

Titel 1 — Totaal

13 443 000,00

13 443 000,00

– 623 800,00

– 623 800,00

12 819 200,00

12 819 200,00

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

610 334,00

610 334,00

–61 300,00

–61 300,00

549 034,00

549 034,00

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

761 616,00

761 616,00

+ 113 620,00

+ 113 620,00

875 236,00

875 236,00

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

105 600,00

105 600,00

+ 329 932,88

+ 329 932,88

435 532,88

435 532,88

2 3

LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

108 450,00

108 450,00

–5 000,00

–5 000,00

103 450,00

103 450,00

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

31 000,00

31 000,00

–4 000,00

–4 000,00

27 000,00

27 000,00

2 5

VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

 

Titel 2 — Totaal

1 717 000,00

1 717 000,00

373 252,88

373 252,88

2 090 252,88

2 090 252,88

3

UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN SPECIFIEKE TAKEN

3 0

OPERATIONELE UITGAVEN

872 100

872 100

+85 000,00

+85 000,00

957 100,00

957 100,00

3 1

PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT HET WERKPROGRAMMA

3 361 400

3 361 400

+ 180 100,00

+ 180 100,00

3 541 500,00

3 541 500,00

3 2

OPERATIES

750 000

750 000

 

 

750 000

750 000

 

Titel 3 — Totaal

4 983 500

4 983 500

265 100,00

265 100,00

5 248 600,00

5 248 600,00

4

VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN

4 1

SAMENWERKING MET ANDERE INTERNATIONALE INSTELLINGEN

 

 

4 2

SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE INSTELLINGEN EN ORGANEN

2 213 538,63

2 213 538,63

+ 150 200,00

+ 150 200,00

2 363 738,63

2 363 738,63

4 3

SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN

24 682,22

24 682,22

24 682,22

24 682,22

4 4

TENUITVOERLEGGING VAN PROJECTEN VAN EU-LIDSTATEN

 

 

 

Titel 4 — Totaal

2 238 220,85

2 238 220,85

150 200,00

150 200,00

2 388 420,85

2 388 420,85

8

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

8 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

 

 

 

Titel 8 — Totaal

 

 

9

ONVOORZIENE UITGAVEN

9 9

ONVOORZIENE UITGAVEN

 

 

 

Titel 9 — Totaal

 

 

10

RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN

10 1

RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN

 

 

 

Titel 10 — Totaal

 

 

 

TOTAAL-GENERAAL

22 381 720,85

22 381 720,85

164 752,88

164 752,88

22 546 474

22 546 474

Toelichting

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

Vastleggingen

Betalingen

2014

2015

Nog uitstaande verplichtingen vóór 2014

145 951

145 951

Kredieten 2014

957 100

811 149

145 951

Totaal

1 103 051

957 100

145 951

Toelichting

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

Vastleggingen

Betalingen

2014

2015

Nog uitstaande verplichtingen vóór 2014

1 367 124

1 367 124

Kredieten 2014

3 541 500

2 174 376

1 367 124

Totaal

4 908 624

3 541 500

1 367 124

Toelichting

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

Vastleggingen

Betalingen

2014

2015

Nog uitstaande verplichtingen vóór 2014

181 304

181 304

Kredieten 2014

750 000

568 696

181 304

Totaal

931 304

750 000

181 304


17.12.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 454/9


Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2014 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2014/C 454/03)

ONTVANGSTEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Begroting 2014

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

14 794 000

–41

14 793 959

1 2

SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE SUBSIDIES VAN DE EUROPESE UNIE GEFINANCIERDE PROJECTEN

650 000

 

650 000

 

Titel 1 — Totaal

15 444 000

–41

15 443 959

2

OVERIGE SUBSIDIES

2 1

DEELNAME NOORWEGEN

389 962,64

2 214,38

392 177,02

2 2

PRETOETREDINGSSTRATEGIE

 

 

Titel 2 — Totaal

389 962,64

2 214,38

392 177,02

3

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

3 1

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

p.m.

 

p.m.

 

Titel 3 — Totaal

p.m.

 

p.m.

4

OVERIGE ONTVANGSTEN

4 1

RENTE OP AAN HET EMCDDA BETAALDE MIDDELEN

 

9 105,05

9 105,05

 

Titel 4 — Totaal

 

9 105,05

9 105,05

 

TOTAAL-GENERAAL

15 833 962,64

11 278,43

15 845 241,07

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Kredieten 2014

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

LEDEN EN PERSONEEL VAN HET WAARNEMINGSCENTRUM

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

9 336 638,81

– 179 680,89

9 156 957,92

1 2

PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

p.m.

 

p.m.

 

Titel 1 — Totaal

9 336 638,81

– 179 680,89

9 156 957 ,92

2

UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN

2 1

ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

2 069 828,76

190 959,32

2 260 788,08

 

Titel 2 — Totaal

2 069 828,76

190 959,32

2 260 788,08

3

UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN

3 1

VERSPREIDING EN COMMUNICATIE

3 777 495,07

 

3 777 495,07

 

Titel 3 — Totaal

3 777 495,07

 

3 777 495,07

4

UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

4 1

PROJECTEN

650 000

 

650 000

 

Titel 4 — Totaal

650 000

 

650 000

5

RESERVE

 

 

TOTAAL-GENERAAL

15 833 962,64

11 278,43

15 845 241,07


17.12.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 454/12


Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2014 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2014/C 454/04)

ONTVANGSTEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Begroting 2014

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

56 727 000

2 039 000

58 766 000

 

Titel 2 — Totaal

56 727 000

2 039 000

58 766 000

3

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

3 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

1 588 000

132 000

1 720 000

 

Titel 3 — Totaal

1 588 000

132 000

1 720 000

 

TOTAAL-GENERAAL

58 315 000

2 171 000

60 486 000

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Kredieten 2014

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

29 045 000

5 613 636

34 658 636

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 000 000

– 294 723

705 277

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

115 000

 

115 000

1 5

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

450 000

– 109 000

341 000

1 7

REPRESENTATIEKOSTEN

25 000

–17 000

8 000

1 8

BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN

900 000

 

900 000

 

Titel 1 — Totaal

31 535 000

5 192 913

36 727 913

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 183 000

– 110 263

3 072 737

2 1

INFORMATIEVERWERKING

2 778 000

–95 600

2 682 400

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

169 000

– 113 400

55 600

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

350 000

– 106 050

243 950

2 4

PORTO EN VERZENDKOSTEN EN TELECOMMUNICATIE

250 000

–8 500

241 500

2 5

VERGADERINGEN EN ADVIEZEN VOOR BEHEER

330 000

11 100

341 100

 

Titel 2 — Totaal

7 060 000

– 422 713

6 637 287

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BELEIDSUITGAVEN

19 720 000

–2 599 200

17 120 800

 

Titel 3 — Totaal

19 720 000

–2 599 200

17 120 800

 

TOTAAL-GENERAAL

58 315 000

2 171 000

60 486 000


17.12.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 454/15


Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2014/C 454/05)

ONTVANGSTEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Begroting 2014

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN

1 0

BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN

39 757 500

3 806 800

43 564 300

 

Titel 1 — Totaal

39 757 500

3 806 800

43 564 300

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

p.m.

 

p.m.

 

Titel 2 — Totaal

p.m.

 

p.m.

3

INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING

3 0

INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING

3 138 400

– 344 100

2 794 300

 

Titel 3 — Totaal

3 138 400

– 344 100

2 794 300

4

OVERIGE ONTVANGSTEN

4 0

OVERIGE ONTVANGSTEN

363 250

 

363 250

 

Titel 4 — Totaal

363 250

 

363 250

5

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

5 0

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

8 450 950

1 095 241

9 546 191

 

Titel 5 — Totaal

8 450 950

1 095 241

9 546 191

6

TERUGBETALINGEN

6 0

RESTITUTIES AAN CLIËNTEN

p.m.

 

p.m.

6 1

BUITENGEWONE TERUGBETALINGEN

p.m.

 

p.m.

 

Titel 6 — Totaal

p.m.

 

p.m.

 

TOTAAL-GENERAAL

51 710 100

4 557 941

56 268 041

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Kredieten 2014

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

24 762 300

–1 002 270

23 760 030

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

107 400

 

107 400

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

279 500

15 000

294 500

1 5

MOBILITEIT

p.m.

 

p.m.

1 6

SOCIALE DIENST

92 000

 

92 000

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

2 000

 

2 000

1 9

PENSIOENEN

p.m.

 

p.m.

 

Titel 1 — Totaal

25 243 200

– 987 270

24 255 930

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 549 100

–17 900

2 531 200

2 1

INFORMATIEVERWERKING

2 720 000

190 000

2 910 000

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

710 500

–4 000

706 500

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

250 400

26 000

276 400

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

231 800

–5 000

226 800

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

30 000

 

30 000

2 6

BESTUUR VAN HET VERTAALBUREAU

140 800

–6 000

134 800

2 7

INFORMATIE: AANKOOP, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

25 000

12 000

37 000

 

Titel 2 — Totaal

6 657 600

195 100

6 852 700

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

FREELANCE WERKZAAMHEDEN

14 703 000

1 890 000

16 593 000

3 1

UITGAVEN IN VERBAND MET SAMENWERKING

705 000

 

705 000

3 2

UITGAVEN IN VERBAND MET HET PROGRAMMA E-CDT

937 000

 

937 000

 

Titel 3 — Totaal

16 345 000

1 890 000

18 235 000

10

VOORZIENINGEN

10 0

VOORZIENINGEN

3 464 300

3 460 111

6 924 411

 

Titel 10 — Totaal

3 464 300

3 460 111

6 924 411

 

TOTAAL-GENERAAL

51 710 100

4 557 941

56 268 041


17.12.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 454/18


Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2014 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2014/C 454/06)

ONTVANGSTEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Begroting 2014

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

77 523 000

 

77 523 000

 

Titel 1 — Totaal

77 523 000

 

77 523 000

2

BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN

2 0

BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN WERKZAAMHEDEN VAN DE AUTORITEIT

2 296 000

 

2 296 000

 

Titel 2 — Totaal

2 296 000

 

2 296 000

3

INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

3 0

INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

p.m.

 

p.m.

 

Titel 3 — Totaal

p.m.

 

p.m.

4

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

4 0

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

p.m.

72 222

72 222

 

Titel 4 — Totaal

p.m.

72 222

72 222

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

 

p.m.

9 1

DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN

p.m.

 

p.m.

 

Titel 9 — Totaal

p.m.

 

p.m.

 

TOTAAL-GENERAAL

79 819 000

72 222

79 891 222

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Kredieten 2014

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

37 742 000

37 742 000

 

 

37 742 000

37 742 000

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

190 000

190 000

 

 

190 000

190 000

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 155 000

1 155 000

 

 

1 155 000

1 155 000

1 5

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

912 000

912 000

 

 

912 000

912 000

1 6

SOCIALE DIENST

1 513 000

1 513 000

 

 

1 513 000

1 513 000

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

Titel 1 — Totaal

41 517 000

41 517 000

 

 

41 517 000

41 517 000

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE AUTORITEIT

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

5 060 000

5 060 000

72 222

72 222

5 132 222

5 132 222

2 1

UITGAVEN VOOR GEGEVENSVERWERKING

3 122 000

3 122 000

 

 

3 122 000

3 122 000

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

458 000

458 000

 

 

458 000

458 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

179 000

179 000

 

 

179 000

179 000

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

417 000

417 000

 

 

417 000

417 000

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

318 000

318 000

 

 

318 000

318 000

 

Titel 2 — Totaal

9 554 000

9 554 000

72 222

72 222

9 626 222

9 626 222

3

BELEIDSUITGAVEN VAN DE AUTORITEIT

3 0

WETENSCHAPPELIJKE BEOORDELING VAN GEREGULEERDE PRODUCTEN

7 354 000

7 354 000

 

 

7 354 000

7 354 000

3 1

RISICOBEOORDELING EN WETENSCHAPPELIJKE BIJSTAND

8 820 000

8 820 000

 

 

8 820 000

8 820 000

3 2

WETENSCHAPSBELEID EN COÖRDINATIE

3 162 000

3 162 000

 

 

3 162 000

3 162 000

3 3

EXTERNE BETREKKINGEN

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

3 4

COMMUNICATIE

1 100 000

1 100 000

 

 

1 100 000

1 100 000

3 5

HORIZONTALE VERRICHTINGEN

8 312 000

8 312 000

 

 

8 312 000

8 312 000

 

Titel 3 — Totaal

28 748 000

28 748 000

 

 

28 748 000

28 748 000

 

TOTAAL-GENERAAL

79 819 000

79 819 000

72 222

72 222

79 891 222

79 891 222


17.12.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 454/22


Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2014 — Gewijzigde begroting nr. 3

(2014/C 454/07)

ONTVANGSTEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Begroting 2014

Gewijzigde begroting nr. 3

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

51 979 475

52 238 145

 

 

51 979 475

52 238 145

2 1

INKOMSTEN UIT ACTIVITEITEN

3 158 033,80

3 158 033,80

2 338 160,19

2 338 160,19

5 496 193,99

5 496 193,99

 

Titel 2 — Totaal

55 137 508,80

55 396 178,80

2 338 160,19

2 338 160,19

57 475 668,99

57 734 338,99

 

TOTAAL-GENERAAL

55 137 508,80

55 396 178,80

2 338 160,19

2 338 160,19

57 475 668,99

57 734 338,99

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Kredieten 2014

Gewijzigde begroting nr. 3

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

19 747 000

19 747 000

19 500

19 500

19 766 500

19 766 500

1 2

DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

275 000

275 000

 

 

275 000

275 000

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

70 000

70 000

6 185,12

6 185,12

76 185,12

76 185,12

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

300 000

300 000

 

 

300 000

300 000

1 6

SOCIALE VOORZIENINGEN

445 000

445 000

 

 

445 000

445 000

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

21 083,50

21 083,50

 

 

21 083,50

21 083,50

 

Titel 1 — Totaal

20 858 083,50

20 858 083,50

25 685,12

25 685,12

20 883 768,62

20 883 768,62

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 277 000

3 277 000

 

 

3 277 000

3 277 000

2 1

AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE

320 560

320 560

91 346,08

91 346,08

411 906,08

411 906,08

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

68 000

68 000

 

 

68 000

68 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

132 500

132 500

 

 

132 500

132 500

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

245 000

245 000

 

 

245 000

245 000

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

110 000

110 000

 

 

110 000

110 000

 

Titel 2 — Totaal

4 153 060

4 153 060

91 346,08

91 346,08

4 244 406,08

4 244 406,08

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

SATELLIET-AIS EN MARITIEME BEWAKING

2 110 625

2 085 625

1 956 952,19

1 956 952,19

4 067 577,19

4 042 577,19

3 1

ONTWIKKELING DATABASES

3 862 425

3 679 795

152 000

152 000

4 014 425

3 831 795

3 2

INFORMATIE EN PUBLICATIE

80 000

80 000

 

 

80 000

80 000

3 3

VERGADERINGEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN

920 000

897 500

 

 

920 000

897 500

3 4

VERTAALKOSTEN

150 000

150 000

 

 

150 000

150 000

3 5

ONDERZOEKEN

337 550

335 050

 

 

337 550

335 050

3 6

KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID

650 000

655 000

 

 

650 000

655 000

3 7

OPLEIDING OP HET GEBIED VAN MARITIEME VEILIGHEID

700 000

700 000

 

 

700 000

700 000

3 8

MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING

19 709 765,30

19 960 828,30

112 176,80

112 176,80

19 821 942,10

20 073 005,10

3 9

LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING DATA CENTRE (LRIT)

1 606 000

1 841 237

 

 

1 606 000

1 841 237

 

Titel 3 — Totaal

30 126 365,30

30 385 035,30

2 221 128,99

2 221 128,99

32 347 494,29

32 606 164,29

 

TOTAAL-GENERAAL

55 137 508,80

55 396 178,80

2 338 160,19

2 338 160,19

57 475 668,99

57 734 338,99


17.12.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 454/26


Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2014 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2014/C 454/08)

ONTVANGSTEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Begroting 2014

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

8 820 666

 

8 820 666

 

Titel 1 — Totaal

8 820 666

 

8 820 666

2

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

2 0

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

264 792

 

264 792

 

Titel 2 — Totaal

264 792

 

264 792

3

OVERIGE BIJDRAGEN

3 0

OVERIGE BIJDRAGEN

640 000

–23 621

616 379

 

Titel 3 — Totaal

640 000

–23 621

616 379

4

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

4 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

30 000

–23 540

6 460

 

Titel 4 — Totaal

30 000

–23 540

6 460

 

TOTAAL-GENERAAL

9 755 458

–47 161

9 708 297

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Kredieten 2014

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

4 895 504

– 574 997

4 320 507

1 2

AANWERVINGSKOSTEN

220 000

–20 956

199 044

1 3

SOCIAAL-MEDISCHE DIENSTEN EN OPLEIDING

155 000

7 500

162 500

1 4

TIJDELIJKE BIJSTAND

675 826

160 097

835 923

 

Titel 1 — Totaal

5 946 330

– 428 356

5 517 974

2

GEBOUWEN, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 022 900

–96 618

926 282

2 1

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

51 000

–31 000

20 000

2 2

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

53 600

–2 850

50 750

2 3

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

417 500

398 863

816 363

 

Titel 2 — Totaal

1 545 000

268 395

1 813 395

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

ACTIVITEITEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN

678 500

185 826

864 326

3 2

HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

291 628

–13 755

277 873

3 6

OPERATIONALE KERNACTIVITEITEN

1 294 000

–59 271

1 234 729

 

Titel 3 — Totaal

2 264 128

112 800

2 376 928

 

TOTAAL-GENERAAL

9 755 458

–47 161

9 708 297

Personeelsformatie

Functiegroep en rang

2013

2014

Goedgekeurd

Goedgekeurd

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

AD 13

AD 12

3

3

AD 11

AD 10

5

5

AD 9

9

9

AD 8

7

7

AD 7

6

6

AD 6

AD 5

3

Totaal categorie AD

31

34

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

2

2

AST 5

6

6

AST 4

1

1

AST 3

2

2

AST 2

5

3

AST 1

Totaal categorie AST

16

14

Totaal personeel

47

48


17.12.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 454/30


Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2014 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2014/C 454/09)

ONTVANGSTEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Begroting 2014

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

 

Titel 1 — Totaal

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

2

DIVERSE ONTVANGSTEN

2 3

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

p.m.

 

p.m.

 

Titel 2 — Totaal

p.m.

 

p.m.

 

TOTAAL-GENERAAL

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Kredieten 2014

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEEL

1 1

BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN

32 639 000

–2 373 000

30 266 000

1 2

OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN

1 487 000

–61 000

1 426 000

 

Titel 1 — Totaal

34 126 000

–2 434 000

31 692 000

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED

5 407 000

– 236 000

5 171 000

2 2

UITGAVEN VOOR ICT

3 604 000

41 000

3 645 000

2 3

ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

301 000

90 000

391 000

 

Titel 2 — Totaal

9 312 000

– 105 000

9 207 000

3

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

3 1

UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER

7 014 097

– 968 097

6 046 000

 

Titel 3 — Totaal

7 014 097

– 968 097

6 046 000

 

TOTAAL-GENERAAL

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

Personeelsformatie

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

AD 15

AD 14

2

1

1

AD 13

7

4

3

AD 12

4

5

6

AD 11

10

4

4

AD 10

10

15

11

AD 9

15

14

16

AD 8

11

18

17

AD 7

6

3

5

AD 6

10

9

5

AD 5

5

5

8

Totaal categorie AD

80

78

76

AST 11

AST 10

1

AST 9

2

 

1

AST 8

2

3

1

AST 7

1

4

2

AST 6

1

1

2

AST 5

7

9

3

AST 4

8

7

11

AST 3

6

3

7

AST 2

AST 1

Totaal categorie AST

28

27

27

Totaal-generaal

108

105

103

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

Posten voor arbeidscontractanten

2014

2013

2012

FG IV

78

77

78

FG III + FG II + FG I

259

259

252

Totaal FG

337

336

330

Gedetacheerde nationale deskundigen

Totaal

337

336

330


17.12.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 454/35


Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen voor het begrotingsjaar 2014 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2014/C 454/10)

ONTVANGSTEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Begroting 2014

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

27 476 150

–2 992 150

24 484 000

 

Titel 2 — Totaal

27 476 150

–2 992 150

24 484 000

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

 

p.m.

 

Titel 9 — Totaal

p.m.

 

p.m.

 

TOTAAL-GENERAAL

27 476 150

–2 992 150

24 484 000

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Kredieten 2014

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEELSKOSTEN

1 1

BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN

16 331 000

– 779 000

15 552 000

1 2

OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN

1 049 350

– 202 440

846 910

 

Titel 1 — Totaal

17 380 350

– 981 440

16 398 910

2

INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED

3 086 000

– 706 000

2 380 000

2 2

UITGAVEN VOOR ICT

1 533 000

– 303 000

1 230 000

2 3

ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

199 600

7 490

207 090

 

Titel 2 — Totaal

4 818 600

–1 001 510

3 817 090

3

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

3 1

UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER

5 277 200

–1 009 200

4 268 000

 

Titel 3 — Totaal

5 277 200

–1 009 200

4 268 000

 

TOTAAL-GENERAAL

27 476 150

–2 992 150

24 484 000


17.12.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 454/38


Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor het Beheer van de Operationele Samenwerking aan de Buitengrenzen (Frontex) voor het begrotingsjaar 2014 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2014/C 454/11)

ONTVANGSTEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Begroting 2014

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

9

ONTVANGSTEN

9 0

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

89 197 000

 

89 197 000

9 1

ANDERE ONTVANGSTEN

p.m.

 

p.m.

9 4

SPECIFIEKE ONTVANGSTEN

p.m.

4 534 377

4 534 377

 

Titel 9 — Totaal

89 197 000

4 534 377

93 731 377

 

TOTAAL-GENERAAL

89 197 000

4 534 377

93 731 377

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Kredieten 2014

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

20 043 000

– 175 000

19 868 000

1 2

AANWERVING

150 000

 

150 000

1 3

DIENSTREIZEN

300 000

 

300 000

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

65 000

 

65 000

1 5

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

800 000

175 000

975 000

1 6

SOCIALE DIENST

10 000

 

10 000

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

 

 

Titel 1 — Totaal

21 368 000

 

21 368 000

2

OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

5 140 000

 

5 140 000

2 1

GEGEVENSVERWERKING & TELECOMMUNICATIE

4 040 000

 

4 040 000

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

375 000

 

375 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 690 000

 

1 690 000

2 4

PORTOKOSTEN

40 000

 

40 000

2 5

NIET-OPERATIONELE VERGADERINGEN

615 000

 

615 000

2 6

INFORMATIE & TRANSPARANTIE

675 000

 

675 000

 

Titel 2 — Totaal

12 575 000

 

12 575 000

3

OPERATIONELE ACTIVITEITEN

3 0

OPERATIES

42 117 000

 

42 117 000

3 1

RISICOANALYSE, SITUATIECENTRUM EN EUROSUR

6 030 000

 

6 030 000

3 2

OPLEIDING

4 050 000

 

4 050 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 000 000

 

1 000 000

3 4

GEBUNDELDE MIDDELEN

1 000 000

 

1 000 000

3 5

DIVERSE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

457 000

 

457 000

3 6

ONDERSTEUNENDE BELEIDSUITGAVEN

600 000

 

600 000

 

Titel 3 — Totaal

55 254 000

 

55 254 000

4

VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN

4 1

EXTERNE BETREKKINGEN

 

4 534 377

4 534 377

 

Titel 4 — Totaal

 

4 534 377

4 534 377

 

TOTAAL-GENERAAL

89 197 000

4 534 377

93 731 377

Personeelsformatie

Functiegroep en rang

2014

2013

2012 in dienst op 31.12.2012

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

4

4

4

AD 12

11

11

10

AD 11

8

8

8

AD 10

6

6

5

AD 9

8

8

6

AD 8

43

43

39

AD 7

8

8

2

AD 6

6

6

6

AD 5

2

2

1

Totaal AD

98

98

83

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

5

5

6

AST 7

11

11

11

AST 6

13

14

14

AST 5

17

17

16

AST 4

4

4

4

AST 3

4

4

3

AST 2

AST 1

Totaal AST

54

55

54

Totaal generaal

152

153

137

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

Posten voor arbeidscontractanten

2014

2013

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Totaal

87

87

Gedetacheerde nationale deskundigen

78

78

Totaal

165

165


17.12.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 454/43


Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor het Beheer van de Operationele Samenwerking aan de Buitengrenzen (Frontex) voor het begrotingsjaar 2014 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2014/C 454/12)

ONTVANGSTEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Begroting 2014

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

9

ONTVANGSTEN

9 0

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

89 197 000

4 153 000

93 350 000

9 1

ANDERE ONTVANGSTEN

p.m.

60 700

60 700

9 4

SPECIFIEKE ONTVANGSTEN

4 534 377

 

4 534 377

 

Titel 9 — Totaal

93 731 377

4 213 700

97 945 077

 

TOTAAL-GENERAAL

93 731 377

4 213 700

97 945 077

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Kredieten 2014

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

19 868 000

– 840 000

19 028 000

1 2

AANWERVING

150 000

 

150 000

1 3

DIENSTREIZEN

300 000

 

300 000

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

65 000

–54 000

11 000

1 5

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

975 000

1 500

976 500

1 6

SOCIALE DIENST

10 000

–3 500

6 500

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

 

 

Titel 1 — Totaal

21 368 000

– 896 000

20 472 000

2

OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

5 140 000

–90 000

5 050 000

2 1

GEGEVENSVERWERKING & TELECOMMUNICATIE

4 040 000

 

4 040 000

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

375 000

585 000

960 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 690 000

– 490 000

1 200 000

2 4

PORTOKOSTEN

40 000

10 000

50 000

2 5

NIET-OPERATIONELE VERGADERINGEN

615 000

 

615 000

2 6

INFORMATIE & TRANSPARANTIE

675 000

 

675 000

 

Titel 2 — Totaal

12 575 000

15 000

12 590 000

3

OPERATIONELE ACTIVITEITEN

3 0

OPERATIES

42 117 000

4 213 700

46 330 700

3 1

RISICOANALYSE, SITUATIECENTRUM EN EUROSUR

6 030 000

771 000

6 801 000

3 2

OPLEIDING

4 050 000

 

4 050 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 000 000

 

1 000 000

3 4

GEBUNDELDE MIDDELEN

1 000 000

 

1 000 000

3 5

DIVERSE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

457 000

110 000

567 000

3 6

ONDERSTEUNENDE BELEIDSUITGAVEN

600 000

 

600 000

 

Titel 3 — Totaal

55 254 000

5 094 700

60 348 700

4

VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN

4 1

EXTERNE BETREKKINGEN

4 534 377

 

4 534 377

 

Titel 4 — Totaal

4 534 377

 

4 534 377

 

TOTAAL-GENERAAL

93 731 377

4 213 700

97 945 077


17.12.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 454/46


Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor innovatie en netwerken voor het begrotingsjaar 2014 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2014/C 454/13)

ONTVANGSTEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Begroting 2014

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

14 176 000

– 745 000

13 431 000

 

Titel 1 — Totaal

14 176 000

– 745 000

13 431 000

2

DEELNAME VAN DERDE LANDEN

2 0

DEELNAME VAN EVA-LANDEN IN HET UITVOEREND AGENTSCHAP

 

 

 

 

Titel 2 — Totaal

 

 

 

 

TOTAAL-GENERAAL

14 176 000

– 745 000

13 431 000

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Kredieten 2014

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN LASTEN

10 051 000

–1 016 000

9 035 000

1 2

SOCIALE ZAKEN, MEDISCHE ZAKEN EN OPLEIDING

697 000

–16 000

681 000

 

Titel 1 — Totaal

10 748 000

–1 032 000

9 716 000

2

INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED

2 094 000

–42 000

2 052 000

2 2

ICT

680 000

120 000

800 000

2 3

ROERENDE GOEDEREN EN LOPENDE OPERATIONELE UITGAVEN

106 000

70 000

176 000

 

Titel 2 — Totaal

2 880 000

148 000

3 028 000

3

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

3 1

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

548 000

139 000

687 000

 

Titel 3 — Totaal

548 000

139 000

687 000

 

TOTAAL-GENERAAL

14 176 000

– 745 000

13 431 000


17.12.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 454/49


Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Onderzoek voor het begrotingsjaar 2014 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2014/C 454/14)

ONTVANGSTEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Begroting 2014

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

BIJDRAGE UIT DE BEGROTING VAN DE EUROPESE UNIE VOOR HET UITVOEREND AGENTSCHAP ONDERZOEK (REA)

52 162 600

– 767 568

51 395 032

 

Titel 2 — Totaal

52 162 600

– 767 568

51 395 032

3

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

3 0

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

 

 

Titel 3 — Totaal

 

4

ONTVANGSTEN VAN ANDERE INSTELLINGEN OF AGENTSCHAPPEN VAN DE EUROPESE UNIE

4 0

ONTVANGSTEN UIT DE DIENSTVERLENING EN UIT HUURVERGOEDINGEN VAN ANDERE INSTELLINGEN EN AGENTSCHAPPEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

 

Titel 4 — Totaal

 

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

141 168

141 168

 

Titel 9 — Totaal

141 168

141 168

 

TOTAAL-GENERAAL

52 162 600

– 626 400

51 536 200

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Kredieten 2014

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN

31 708 000

1 179 100

32 887 100

1 2

OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN

1 836 350

– 150 300

1 686 050

 

Titel 1 — Totaal

33 544 350

1 028 800

34 573 150

2

INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED

5 611 000

– 307 380

5 303 620

2 2

UITGAVEN VOOR ICT

2 754 850

24 890

2 779 740

2 3

ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

320 350

–75 190

245 160

 

Titel 2 — Totaal

8 686 200

– 357 680

8 328 520

3

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

3 1

UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER

2 061 450

– 188 845

1 872 605

3 2

UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNINGSDIENSTEN

7 870 600

–1 108 675

6 761 925

 

Titel 3 — Totaal

9 932 050

–1 297 520

8 634 530

 

TOTAAL-GENERAAL

52 162 600

– 626 400

51 536 200


17.12.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 454/52


Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad voor het begrotingsjaar 2014 — Gewijzigde begroting nr. 1

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Europese onderzoeksraad voor het begrotingsjaar 2014 (1) — Gewijzigde begroting nr. 1

De nomenclatuur werd in 2014 gewijzigd. Omwille van de duidelijkheid zijn de bedragen van de begroting 2013 opgevoerd volgens de nieuwe nomenclatuur

(2014/C 454/15)

ONTVANGSTEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Begroting 2014

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

9

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

9 2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

37 500 000

–1 254 000

36 246 000

9 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

54 000

54 000

 

Titel 9 — Totaal

37 500 000

–1 200 000

36 300 000

 

TOTAAL-GENERAAL

37 500 000

–1 200 000

36 300 000

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Kredieten 2014

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN LASTEN

25 566 400

– 423 900

25 142 500

1 2

OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN

1 579 500

50 900

1 630 400

 

Titel 1 — Totaal

27 145 900

– 373 000

26 772 900

2

INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED

4 460 000

– 250 000

4 210 000

2 2

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

2 415 000

– 235 000

2 180 000

2 3

ROERENDE GOEDEREN EN LOPENDE OPERATIONELE UITGAVEN

158 100

2 500

160 600

 

Titel 2 — Totaal

7 033 100

– 482 500

6 550 600

3

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

3 1

UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER

3 321 000

– 344 500

2 976 500

 

Titel 3 — Totaal

3 321 000

– 344 500

2 976 500

 

TOTAAL-GENERAAL

37 500 000

–1 200 000

36 300 000

Personeelsformatie

Functiegroep en rang

2014

2013

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

AD 15

AD 14

2

1

AD 13

9

3

AD 12

3

5

AD 11

3

2

AD 10

3

AD 9

17

11

AD 8

40

34

AD 7

17

32

AD 6

7

8

AD 5

2

1

Totaal AD

100

100

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Totaal AST

Totaal personeel

100

100


(1)  De gedetailleerde begroting is beschikbaar op de website van het ERCEA (http://erc.europa.eu/).


17.12.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 454/56


Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) voor het begrotingsjaar 2014 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2014/C 454/16)

ONTVANGSTEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Begroting 2014

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

1 0

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

15 122 387

 

15 122 387

 

Titel 1 — Totaal

15 122 387

 

15 122 387

2

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

11 071 823

 

11 071 823

 

Titel 2 — Totaal

11 071 823

 

11 071 823

3

AAN DE AUTORITEIT BETAALDE VERGOEDINGEN

3 0

AAN DE AUTORITEIT BETAALDE VERGOEDINGEN

6 580 000

43 000

6 623 000

 

Titel 3 — Totaal

6 580 000

43 000

6 623 000

4

BIJDRAGE VAN WAARNEMERS

4 0

BIJDRAGE VAN WAARNEMERS

429 613

 

429 613

 

Titel 4 — Totaal

429 613

 

429 613

6

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

6 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

 

20 320

20 320

 

Titel 6 — Totaal

 

20 320

20 320

 

TOTAAL-GENERAAL

33 203 823

63 320

33 267 143

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Kredieten 2014

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

15 994 500

 

15 994 500

1 2

UITGAVEN VOOR PERSONEEL EN PERSONEELSWERVING

287 000

 

287 000

1 3

(DIENST)REIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

 

 

 

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

357 323

 

357 323

1 6

OPLEIDING

500 000

 

500 000

 

Titel 1 — Totaal

17 138 823

 

17 138 823

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

4 140 250

63 320

4 203 570

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

1 680 000

 

1 680 000

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

100 000

 

100 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

854 549

 

854 549

2 7

REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

16 500

 

16 500

 

Titel 2 — Totaal

6 791 299

63 320

6 854 619

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

GEMEENSCHAPPELIJKE CONTROLECULTUUR: OPLEIDING VOOR NATIONALE TOEZICHTHOUDERS, UITWISSELING EN DETACHERING VAN PERSONEEL

320 000

 

320 000

3 2

INFORMATIEVERZAMELING; OPZET EN ONDERHOUD VAN EEN EUROPESE DATABASE

5 174 823

 

5 174 823

3 3

INSPECTIES IN SITU VAN RATINGBUREAUS

255 000

 

255 000

3 4

STUDIES EN JURIDISCH ADVIES

310 000

 

310 000

3 5

GEGEVENSBANKEN VOOR ECONOMISCH ONDERZOEK

400 000

 

400 000

3 6

(DIENST)REIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

980 000

 

980 000

3 7

INFORMATIE EN PUBLICATIES

510 000

 

510 000

3 8

VERGADERINGEN

366 000

 

366 000

3 9

DIENSTEN OP HET GEBIED VAN OPERATIONELE KWESTIES

957 878

 

957 878

 

Titel 3 — Totaal

9 273 701

 

9 273 701

9

POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN

9 0

POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN

p.m.

 

p.m.

 

Titel 9 — Totaal

p.m.

 

p.m.

 

TOTAAL-GENERAAL

33 203 823

63 320

33 267 143


17.12.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 454/59


Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER — Fusie voor Energie (F4E)voor het begrotingsjaar 2014 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2014/C 454/17)

ONTVANGSTEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Begroting 2014

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

1 1

BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR BELEIDSUITGAVEN

1 1 0

Bijdrage van euratom voor beleidsuitgaven

679 790 382,68

527 738 253,68

 

–67 764 616

679 790 382,68

459 973 637,68

1 1 1

Terugvordering van beleidsuitgaven van voorgaande jaren

 

8 439,33

 

 

 

8 439,33

 

HOOFDSTUK 1 1 — TOTAAL

679 790 382,68

527 746 693,01

 

–67 764 616

679 790 382,68

459 982 077,01

1 2

BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 2 0

Bijdrage van euratom voor huishoudelijke uitgaven

41 127 422,32

41 127 422,32

 

 

41 127 422,32

41 127 422,32

1 2 1

Terugvordering van huishoudelijke uitgaven van voorgaande jaren

1 872 577,68

1 872 577,68

 

 

1 872 577,68

1 872 577,68

 

HOOFDSTUK 1 2 — TOTAAL

43 000 000

43 000 000

 

 

43 000 000

43 000 000

 

Titel 1 — Totaal

722 790 382,68

570 746 693,01

 

–67 764 616

722 790 382,68

502 982 077,01

2

JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP

2 1

JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP

4 400 000

4 400 000

 

 

4 400 000

4 400 000

 

Titel 2 — Totaal

4 400 000

4 400 000

 

 

4 400 000

4 400 000

3

BESTEMMINGSONTVANGSTEN UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER

3 1

BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER

170 000 000

123 000 000

 

 

170 000 000

123 000 000

 

Titel 3 — Totaal

170 000 000

123 000 000

 

 

170 000 000

123 000 000

4

DIVERSE ONTVANGSTEN

4 1

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

5

ANDERE ONTVANGSTEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

5 1

ONTVANGSTEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

TOTAAL-GENERAAL

897 190 382,68

698 146 693,01

 

–67 764 616

897 190 382,68

630 382 077,01

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Kredieten 2014

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

UITGAVEN VOOR PERSONEEL IN HET FORMATIEPLAN

23 880 000

23 880 000

 

 

23 880 000

23 880 000

1 2

UITGAVEN VOOR EXTERNE MEDEWERKERS (ARBEIDSCONTRACTANTEN, UITZENDKRACHTEN EN NATIONALE DESKUNDIGEN)

7 477 000

7 477 000

 

 

7 477 000

7 477 000

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 700 000

1 700 000

 

 

1 700 000

1 700 000

1 4

DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

744 000

744 000

 

 

744 000

744 000

1 5

REPRESENTATIEKOSTEN

15 000

15 000

 

 

15 000

15 000

1 6

OPLEIDING

803 000

803 000

 

 

803 000

803 000

1 7

OVERIGE UITGAVEN VOOR PERSONEELSZAKEN

1 217 000

1 217 000

 

 

1 217 000

1 217 000

1 8

STAGES

48 000

48 000

 

 

48 000

48 000

 

Titel 1 — Totaal

35 884 000

35 884 000

 

 

35 884 000

35 884 000

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 178 000

1 178 000

 

 

1 178 000

1 178 000

2 2

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

3 000 000

3 000 000

 

 

3 000 000

3 000 000

2 3

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

476 000

476 000

 

 

476 000

476 000

2 4

EVENEMENTEN EN COMMUNICATIE

300 000

300 000

 

 

300 000

300 000

2 5

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 326 000

1 326 000

 

 

1 326 000

1 326 000

2 6

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

372 000

372 000

 

 

372 000

372 000

2 7

VERGADERINGEN EN ANDERE BIJEENKOMSTEN

464 000

464 000

 

 

464 000

464 000

 

Titel 2 — Totaal

7 116 000

7 116 000

 

 

7 116 000

7 116 000

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

CONSTRUCTIE VAN ITER, INCLUSIEF PREPARATIE VAN DE ITER-SITE

650 098 382,68

506 486 693,01

 

–67 764 616

650 098 382,68

438 722 077,01

3 2

TECHNOLOGIE VOOR ITER EN DEMO

18 022 000

12 000 000

 

 

18 022 000

12 000 000

3 3

TECHNOLOGIE VOOR BREDERE OPZET EN DEMO

11 870 000

10 760 000

 

 

11 870 000

10 760 000

3 4

OVERIGE UITGAVEN

4 200 000

2 900 000

 

 

4 200 000

2 900 000

3 5

ITER-CONSTRUCTIE - KREDIET UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER

170 000 000

123 000 000

 

 

170 000 000

123 000 000

3 6

KREDIET UIT DERDE PARTIJEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titel 3 — Totaal

854 190 382,68

655 146 693,01

 

–67 764 616

854 190 382,68

587 382 077,01

 

TOTAAL-GENERAAL

897 190 382,68

698 146 693,01

 

–67 764 616

897 190 382,68

630 382 077,01


17.12.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 454/64


Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2014 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2014/C 454/18)

ONTVANGSTEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Begroting 2014

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

2

ONTVANGSTEN

2 0

EU-BIJDRAGEN

14 656 000

 

14 656 000

 

Titel 2 — Totaal

14 656 000

 

14 656 000

4

OVERIGE BIJDRAGEN

4 0

OVERIGE BIJDRAGEN

 

984 461

984 461

 

Titel 4 — Totaal

 

984 461

984 461

 

TOTAAL-GENERAAL

14 656 000

984 461

15 640 461

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Kredieten 2014

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

SALARISSEN EN TOELAGEN

5 322 000

5 322 000

 

 

5 322 000

5 322 000

1 2

PERSONEELSWERVING

151 000

151 000

 

 

151 000

151 000

1 3

DIENSTREIZEN

250 000

250 000

 

 

250 000

250 000

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

167 000

167 000

 

 

167 000

167 000

1 5

OPLEIDING EN CURSUSSEN VOOR HET PERSONEEL

70 000

70 000

 

 

70 000

70 000

1 6

WERK DOOR DERDEN

178 000

178 000

 

 

178 000

178 000

1 7

RECEPTIES EN EVENEMENTEN

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

Titel 1 — Totaal

6 143 000

6 143 000

 

 

6 143 000

6 143 000

2

INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

665 000

665 000

 

 

665 000

665 000

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

528 000

528 000

 

 

528 000

528 000

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

86 000

86 000

 

 

86 000

86 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 067 000

1 067 000

 

 

1 067 000

1 067 000

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

140 000

140 000

 

 

140 000

140 000

 

Titel 2 — Totaal

2 486 000

2 486 000

 

 

2 486 000

2 486 000

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

ONDERSTEUNING VOOR TENUITVOERLEGGING CEAS

380 000

380 000

 

 

380 000

380 000

3 2

ONDERSTEUNING VOOR CONCRETE SAMENWERKING TUSSEN LIDSTATEN

3 450 000

3 450 000

 

 

3 450 000

3 450 000

3 3

ONDERSTEUNING VOOR LIDSTATEN DIE ONDER BEPAALDE DRUK STAAN

2 047 000

2 047 000

 

 

2 047 000

2 047 000

3 4

SAMENWERKING MET PARTNERS EN BELANGHEBBENDEN

150 000

150 000

 

 

150 000

150 000

 

Titel 3 — Totaal

6 027 000

6 027 000

 

 

6 027 000

6 027 000

4

DEELNAME VAN DE ENB-LANDEN AAN HET WERK VAN EASO

4 1

DEELNAME VAN DE ENB-LANDEN AAN HET WERK VAN EASO

 

 

984 461

984 461

984 461

984 461

 

Titel 4 — Totaal

 

 

984 461

984 461

984 461

984 461

 

TOTAAL-GENERAAL

14 656 000

14 656 000

984 461

984 461

15 640 461

15 640 461


17.12.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 454/68


Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2014 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2014/C 454/19)

ONTVANGSTEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Begroting 2014

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

2

ONTVANGSTEN

2 0

EU-BIJDRAGEN

14 656 000

 

14 656 000

 

Titel 2 — Totaal

14 656 000

 

14 656 000

3

FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

3 0

FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

335 349

335 349

 

Titel 3 — Totaal

335 349

335 349

4

OVERIGE BIJDRAGEN

4 0

OVERIGE BIJDRAGEN

984 461

– 322 681

661 780

 

Titel 4 — Totaal

984 461

– 322 681

661 780

5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN VAN DE INSTELLING

5 0

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN VAN DE INSTELLING

 

10 845

10 845

 

Titel 5 — Totaal

 

10 845

10 845

 

TOTAAL-GENERAAL

15 640 461

23 513

15 663 974

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Kredieten 2014

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

SALARISSEN EN TOELAGEN

4 903 000

4 903 000

35 000

35 000

4 938 000

4 938 000

1 2

PERSONEELSWERVING

290 000

290 000

30 000

30 000

320 000

320 000

1 3

DIENSTREIZEN

320 000

320 000

10 000

10 000

330 000

330 000

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

167 000

167 000

 

 

167 000

167 000

1 5

OPLEIDING EN CURSUSSEN VOOR HET PERSONEEL

60 000

60 000

5 000

5 000

65 000

65 000

1 6

WERK DOOR DERDEN

398 000

398 000

20 000

20 000

418 000

418 000

1 7

RECEPTIES EN EVENEMENTEN

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

Titel 1 — Totaal

6 143 000

6 143 000

100 000

100 000

6 243 000

6 243 000

2

INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

775 100

775 100

30 349

30 349

805 449

805 449

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

454 000

454 000

150 845

150 845

604 845

604 845

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

80 300

80 300

65 000

65 000

145 300

145 300

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 077 000

1 077 000

 

 

1 077 000

1 077 000

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

99 600

99 600

 

 

99 600

99 600

 

Titel 2 — Totaal

2 486 000

2 486 000

246 194

246 194

2 732 194

2 732 194

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

ONDERSTEUNING VOOR TENUITVOERLEGGING CEAS

380 000

380 000

 

 

380 000

380 000

3 2

ONDERSTEUNING VOOR CONCRETE SAMENWERKING TUSSEN LIDSTATEN

3 450 000

3 450 000

 

 

3 450 000

3 450 000

3 3

ONDERSTEUNING VOOR LIDSTATEN DIE ONDER BEPAALDE DRUK STAAN

2 047 000

2 047 000

 

 

2 047 000

2 047 000

3 4

SAMENWERKING MET PARTNERS EN BELANGHEBBENDEN

150 000

150 000

 

 

150 000

150 000

 

Titel 3 — Totaal

6 027 000

6 027 000

 

 

6 027 000

6 027 000

4

DEELNAME VAN DE ENB-LANDEN AAN HET WERK VAN EASO

4 1

DEELNAME VAN DE ENB-LANDEN AAN HET WERK VAN EASO

984 461

984 461

– 322 681

– 322 681

661 780

661 780

 

Titel 4 — Totaal

984 461

984 461

– 322 681

– 322 681

661 780

661 780

 

TOTAAL-GENERAAL

15 640 461

15 640 461

23 513

23 513

15 663 974

15 663 974