ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2012.163.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 163

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

55e jaargang
9 juni 2012


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2012/C 163/01

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.6585 — CNP Assurances/Swisslife France/JV) ( 1 )

1

2012/C 163/02

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt ( 1 )

2

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2012/C 163/03

Wisselkoersen van de euro

4

 

V   Adviezen

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2012/C 163/04

Bekendmaking van een wijzigingsaanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

5

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 


II Mededelingen

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europese Commissie

9.6.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 163/1


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak COMP/M.6585 — CNP Assurances/Swisslife France/JV)

(Voor de EER relevante tekst)

2012/C 163/01

Op 25 mei 2012 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Frans en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector,

in elektronische vorm op de EUR-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) onder documentnummer 32012M6585. EUR-Lex biedt online-toegang tot de communautaire wetgeving.


9.6.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 163/2


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

2012/C 163/02

Datum waarop het besluit is genomen

7.3.2012

Referentienummer staatssteun

SA.32673 (11/N)

Lidstaat

Frankrijk

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Dispositif de soutien aux exploitations aquacoles et de pêche continentale en difficultés structurelles

Rechtsgrondslag

Article L 353-1 du Code Rural de la pêche maritime

Articles D 352-15 à 354-45 du Code Rural et de la pêche maritime

Arrêté du 22 janvier 2009 fixant le montant des aides au redressement des exploitations en difficulté

Projet de circulaire DPMA/SDAEP/C2011 — Dispositif Aquadiff «aquaculteurs et pêcheurs professionnels en eau douce en difficulté»

Projet de circulaire DPMA/SDAEP/C2011 — Aide à la réinsertion professionnelle en faveur des exploitants en difficulté et congé de formation des chefs d'exploitation ou d'entreprise aquacole ou de pêche professionnelle

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Herstructurering en reconversie van aquacultuurbedrijven en binnenvisserijbedrijven die zich in moeilijkheden bevinden

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

4 039 000 EUR in 6 jaarlijkse tranches van 670 000 EUR

Maximale steunintensiteit

Steun voor de diagnose: maximaal 300 EUR of de kosten van de prestatie

Herstelsteun: Maximaal 20 000 EUR voor een bedrijf met één niet bezoldigde werkkracht, 40 000 EUR voor een bedrijf met twee niet bezoldigde werkkrachten en tot 160 000 EUR voor een landbouwvereniging tot gezamenlijke exploitatie (GAEC — groupement agricole d'exploitation en commun) bestaande uit 3 bedrijven met 6 niet bezoldigde werkkrachten en 10 bezoldigde werkkrachten, omgerekend naar fulltime banen)

Steun voor technisch-economische follow-up: maximaal 600 EUR of de kosten van de prestatie

Steun voor het stopzetten van de activiteit: 3 100 EUR per werkkracht (maximaal twee werkkrachten per bedrijf en maximaal drie bedrijven per GAEC), vermeerderd met 1 550 EUR bij verhuizing, en de mogelijkheid voor de begunstigde om een betaalde beroepsopleiding van zes of twaalf maanden te volgen

Betaald opleidingsverlof (75 % van het minimumsalaris (SMIC — Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) gedurende maximaal twaalf maanden)

Looptijd (periode)

6 jaar

Economische sectoren

Aquacultuur en zoetwatervisserij

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire

3 Place de Fontenoy

75007 Paris

FRANCE

Andere informatie

Frankrijk zal de Commissie vooraf in kennis stellen van elk geval waarin de herstructurering naar mening van de deskundige aanleiding zou geven tot een vergroting van de capaciteit met een productiestijging tot gevolg.

Frankrijk zal jaarlijks verslag uitbrengen over de tenuitvoerlegging van de steunregeling, onder meer betreffende de informatie zoals bedoeld in punt 86, onder a) tot en met i), van de communautaire richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden (PB C 244 van 1.10.2004, blz. 2).

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

21.3.2012

Referentienummer staatssteun

SA.34295 (12/N)

Lidstaat

Frankrijk

Regio

Franse kust

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Mesures de soutien accordées aux entreprises ostréicoles touchées par la mortalité des huîtres en 2011

Rechtsgrondslag

Paragraphe 4.4. des lignes directrices pour l'examen des aides d'Etat dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture du 3 avril 2008

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Compensatie van de verliezen die zijn veroorzaakt door de verhoogde mortaliteit bij holle oesters in 2011

Vorm van de steun

Vergoeding van verliezen, verlichting van financieringskosten, vrijstelling van domaniale heffingen

Begrotingsmiddelen

20 miljoen EUR

Maximale steunintensiteit

14,7 %

Looptijd (periode)

2012

Economische sectoren

Aquacultuur, oesterkwekers

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministère de l'agriculture et de la pêche français

78 rue de Varenne

75349 Paris 07

FRANCE

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm


IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europese Commissie

9.6.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 163/4


Wisselkoersen van de euro (1)

8 juni 2012

2012/C 163/03

1 euro =


 

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,2468

JPY

Japanse yen

98,90

DKK

Deense kroon

7,4319

GBP

Pond sterling

0,80795

SEK

Zweedse kroon

8,9781

CHF

Zwitserse frank

1,2012

ISK

IJslandse kroon

 

NOK

Noorse kroon

7,5995

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

CZK

Tsjechische koruna

25,481

HUF

Hongaarse forint

296,60

LTL

Litouwse litas

3,4528

LVL

Letlandse lat

0,6973

PLN

Poolse zloty

4,2960

RON

Roemeense leu

4,4648

TRY

Turkse lira

2,2848

AUD

Australische dollar

1,2665

CAD

Canadese dollar

1,2894

HKD

Hongkongse dollar

9,6723

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

1,6314

SGD

Singaporese dollar

1,6043

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 464,58

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

10,5563

CNY

Chinese yuan renminbi

7,9486

HRK

Kroatische kuna

7,5540

IDR

Indonesische roepia

11 806,72

MYR

Maleisische ringgit

3,9708

PHP

Filipijnse peso

53,953

RUB

Russische roebel

40,8070

THB

Thaise baht

39,524

BRL

Braziliaanse real

2,5353

MXN

Mexicaanse peso

17,6203

INR

Indiase roepie

69,1540


(1)  Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.


V Adviezen

ANDERE HANDELINGEN

Europese Commissie

9.6.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 163/5


Bekendmaking van een wijzigingsaanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

2012/C 163/04

Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad (1) bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag. Bezwaarschriften moeten de Commissie bereiken binnen zes maanden te rekenen vanaf de datum van deze bekendmaking.

WIJZIGINGSAANVRAAG

VERORDENING (EG) Nr. 510/2006 VAN DE RAAD

WIJZIGINGSAANVRAAG OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 9

„QUEIJO DE CABRA TRANSMONTANO”

EG-nummer: PT-PDO-0117-0226-10.03.2011

BGA ( ) BOB ( X )

1.   Rubriek van het productdossier waarop de wijziging betrekking heeft:

Naam van het product

Beschrijving van het product

Geografisch gebied

Bewijs van oorsprong

Werkwijze voor het verkrijgen van het product

Verband

Etikettering

Nationale eisen

Overige (nader aan te geven)

2.   Aard van de wijziging(en):

Wijziging van het enige document of de samenvatting

Wijziging van het productdossier voor een geregistreerde BOB of BGA waarvoor geen enig document en ook geen samenvatting is bekendgemaakt

Wijziging van het productdossier waarbij geen wijziging van het bekendgemaakte enige document nodig is (artikel 9, lid 3, van Verordening (EG) nr. 510/2006)

Tijdelijke wijziging van het productdossier als gevolg van een verplichte gezondheids- of fytosanitaire maatregel die is opgelegd door de overheid (artikel 9, lid 4, van Verordening (EG) nr. 510/2006)

3.   Wijzigingen:

1.   Naam van het product

Naast de bestaande naam „Queijo de Cabra Transmontano”, wordt als naam toegevoegd: „Queijo de Cabra Transmontano Velho”.

2.   Uitbreiding van het geografische gebied met de gemeenten Alijó, Vimioso en Bragance (slechts de volgende buurtschappen: Quintela de Lampaças, Santa Comba de Rossas, Failde, Mós, Grijó de Parada, Parada, Pinela, Salsas, Serapicos, Coelhoso, Calvelhe, Paradinha Nova, Macedo do Mato, Iseda en Sendas).

3.   Beschrijving van het product (kaas): de hardheid van de kaas gaat van halfhard tot zeer hard en is niet beperkt tot zeer hard.

4.   Beschrijving van het product (kaas): verwijdering van de uitdrukking „uit de huisindustrie”.

5.   De stremming moet plaatsvinden binnen 40 tot 60 minuten.

6.   Afmetingen van de kazen: naast diameters van 12 tot 19 cm en gewichten van 0,6 tot 0,9 kg, toevoeging van de mogelijkheid voor diameters tussen 6 en 12 cm en gewichten tussen 0,3 en 0,9 kg.

7.   Specifieke elementen van het productdossier „Queijo de Cabra Transmontano Velho”.

Kenmerken van de kaas

Vorm: het product, waarvan twee formaten bestaan, heeft een afgeplatte, regelmatige cilindrische vorm zonder duidelijke randen

Diameter: van 6 tot 12 cm en van 12 tot 19 cm

Hoogte: van 3 tot 6 cm

Gewicht: van 0,250 tot 0,500 kg en van 0,500 tot 0,900 kg.

Korst: hard tot zeer hard, homogeen, goed gevormd, glad, met een witte of felrode kleur

Zuivel

Bouw van de zuivel: gesloten, hard tot zeer hard en niet boterachtig

Aspect: weinig smeerbaar met enkele gaten

Kleur: egaal wit

Geur en smaak: intense aangename geur; duidelijke smaak, gewoonlijk met een licht pikante toets

Vetgehalte: van 28 tot 50 %

Vochtigheidsgraad: van 25 tot 35 %

Rijping

In natuurlijke rijpingsplaatsen of in werkplaatsen onder gecontroleerde omstandigheden

Omgevingsomstandigheden:

Temperatuur van 5 tot 12 °C

Relatieve vochtigheid van 70 tot 85 %

Minimale rijpingstijd: 90 dagen

B.2.   Kenmerken van de grondstof

De voor het vervaardigen van de Queijo de Cabra Transmontano gebruikte grondstoffen zijn de volgende:

 

melk van geiten van het Serranaras, rauw en puur

 

voedingszout

 

dierlijk stremsel

 

De Queijo de Cabra Transmontano Velho kan over de gehele oppervlakte worden ingesmeerd met een mengsel van olijfolie en paprikapoeder (wat hem zijn felrode kleur verleent).

8.   Verkoop in porties. Voorverpakken is toegestaan met toestemming van de producentengroepering en de controle- en certificatie-instantie.

ENIG DOCUMENT

VERORDENING (EG) Nr. 510/2006 VAN DE RAAD

„QUEIJO DE CABRA TRANSMONTANO”/„QUEIJO DE CABRA TRANSMONTANO VELHO”

EG-nummer: PT-PDO-0117-0226-10.03.2011

BGA ( ) BOB ( X )

1.   Naam:

„Queijo de Cabra Transmontano”/„Queijo de Cabra Transmontano Velho”

2.   Lidstaat of derde land:

Portugal

3.   Beschrijving van het landbouwproduct of levensmiddel:

3.1.   Productcategorie:

Categorie 1.3. —

Kaas

3.2.   Beschrijving van het product waarvoor de in punt 1 vermelde naam van toepassing is:

De Queijo de Cabra Transmontano is een gerijpte halfharde tot zeer harde kaas die wordt verkregen door langzaam uitlekken van de wrongel, na stremming van rauwe geitenmelk onder invloed van dierlijk stremsel. Hij kan in de handel worden gebracht onder de naam „Queijo de Cabra Transmontano” of „Queijo de Cabra Transmontano Velho”.

B.1.   Fysieke en chemische kenmerken

B.1.1.   Queijo de Cabra Transmontano

Kenmerken van de kaas

Vorm: het product, waarvan twee formaten bestaan, heeft een afgeplatte, regelmatige cilindrische vorm zonder duidelijke randen

Diameter: van 6 tot 12 cm en van 12 tot 19 cm

Hoogte: van 3 tot 6 cm

Gewicht: van 0,300 tot 0,600 kg en van 0,600 tot 0,900 kg

Korst: halfhard, homogeen, goed gevormd, glad en wit van kleur

Zuivel

Bouw van de zuivel: gesloten, halfhard en niet boterachtig

Aspect: weinig smeerbaar met enkele gaten

Kleur: egaal wit

Geur en smaak: intense, aangename geur; duidelijke smaak, gewoonlijk met een licht pikante toets

Vetgehalte in de droge stof: van 35 tot 55 %

Proteïnen: van 25 tot 40 % van de droge stof

Vochtigheidsgraad: van 27 tot 37 %

Rijping

In natuurlijke rijpingsplaatsen of in werkplaatsen onder gecontroleerde omstandigheden

Omgevingsomstandigheden:

Temperatuur: van 5 tot 12 °C

Relatieve vochtigheid: van 70 tot 85 %

Minimale rijpingstijd: 60 dagen

B.1.2.   Queijo de Cabra Transmontano „Velho”

Kenmerken van de kaas

Vorm: het product, waarvan twee formaten bestaan, heeft een afgeplatte, regelmatige cilindrische vorm zonder duidelijke randen

Diameter: van 6 tot 12 cm en van 12 tot 19 cm

Hoogte: van 3 tot 6 cm

Gewicht: van 0,250 tot 0,500 kg en van 0,500 tot 0,900 kg

Korst: hard tot zeer hard, homogeen, goed gevormd, glad, met een witte of felrode kleur

Zuivel

Bouw: van de zuivel: gesloten, hard tot zeer hard en niet boterachtig

Aspect: weinig smeerbaar met enkele gaten

Kleur: egaal wit

Geur en smaak: intense, aangename geur; duidelijke smaak, gewoonlijk met een licht pikante toets

Vetgehalte in de droge stof: van 35 tot 55 %

Proteïnen: van 25 tot 40 % van de droge stof

Vochtigheidsgraad: van 25 tot 35 %

Rijping

In rijpingslokalen of in werkplaatsen onder gecontroleerde omstandigheden.

Omgevingsomstandigheden:

Temperatuur: van 5 tot 12 °C

Relatieve vochtigheid: van 70 tot 85 %

Minimale rijpingstijd: 90 dagen

B.2.   Kenmerken van de grondstof

De voor het vervaardigen van de Queijo de Cabra Transmontano gebruikte grondstoffen zijn de volgende:

 

melk van geiten van het Serranaras, rauw en puur

Fysische en chemische kenmerken van de melk:

Zuurtegraad: 14 tot 24 (ml NaOH N/L)

pH: tussen 6,5 en 6,9

Dichtheid: van 1,026 tot 1,034

Vetgehalte: van 3,8 tot 7,0 (g/100 g)

Proteïnen: van 2,8 tot 5,0 (g/100 g)

Caseïne: van 2,2 tot 3,0 %

Watergehalte: van 87,0 tot 88,8 %

Droge stof: van 11,2 tot 13 %

 

Voedingszout

 

Dierlijk stremsel

 

De Queijo de Cabra Transmontano Velho kan over de gehele oppervlakte worden ingesmeerd met een mengsel van olijfolie en paprikapoeder (wat hem zijn felrode kleur verleent).

3.3.   Grondstoffen (alleen voor verwerkte producten):

Geitenmelk van dieren van het Serranaras die worden gehouden in het in punt 4 afgebakende geografische gebied.

Stremsel van dierlijke oorsprong en zout, overeenkomstig de wettelijke kwaliteitseisen.

3.4.   Diervoeders (alleen voor producten van dierlijke oorsprong):

De kudden geiten voeden zich hoofdzakelijk met de natuurlijke vegetatie die spontaan aanwezig is, met name op de weidegronden, maar ook op braakliggende en niet-ontgonnen terreinen. Weidegrond met bomen (waaronder de nieuwe scheuten en het blad van bepaalde bomen) en struiken (verschillende soorten, te weten brem, heide en heidebrem (pterospartum tridentatum)) verschaft de favoriete voedingsbron van de Serrana-geit en voorziet in 90 % van de voedingsbehoeften van deze diersoort als men hen ongestoord laat grazen.

3.5.   Specifieke onderdelen van het productieproces die in het afgebakende geografische gebied moeten plaatsvinden:

Specifieke onderdelen van het productieproces die in het in punt 4 afgebakende geografische gebied moeten plaatsvinden, zijn de melkproductie, evenals de verwerking en de rijping van de kaas.

3.6.   Specifieke voorschriften betreffende het in plakken snijden, het raspen, het verpakken enz.:

Het product kan in porties aan de consument worden verkocht op voorwaarde dat het is voorverpakt. Om de traceerbaarheid en de toezicht op het product te waarborgen, wordt deze voorverpakking in de productie-eenheid aangebracht. In bepaalde gevallen, en altijd met inachtneming van de traceerbaarheid, kan de voorverpakking worden aangebracht in andere lokalen die onder de controle van de controle- en certificatie-instantie vallen.

3.7.   Specifieke voorschriften betreffende de etikettering:

Op het etiket van de kazen of de porties moeten de volgende vermeldingen worden aangebracht:

de naam „Queijo de Cabra Transmontano — DOP” of „Queijo de Cabra Transmontano Velho — DOP”,

het conformiteitsmerk, dat ook moet worden aangebracht op het etiket van iedere kaas of iedere portie,

het symbool van de Europese Unie dat hoort bij de beschermde oorsprongsbenamingen.

De controle en de certificatie door de controle- en certificatie-instantie hebben slechts betrekking op deze specifieke fase.

4.   Beknopte beschrijving van het afgebakende geografische gebeid:

Het gebied waar de melk moet worden geproduceerd en waar de kazen „Queijo de Cabra Transmontano” en „Queijo de Cabra Transmontano Velho” moeten worden verwerkt en gerijpt, is beperkt tot de volgende gemeenten: Mirandela, Macedo de Cavaleiros, Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães, Vila Flor, Torre de Moncorvo, Freixo de Espada à Cinta, Mogadouro, Vimioso en Bragance (alleen de buurtschappen Quintela de Lampaças, Santa Comba de Rossas, Failde, Mós, Grijó de Parada, Parada, Pinela, Salsas, Serapicos, Coelhoso, Calvelhe, Paradinha Nova, Macedo do Mato, Iseda en Sendas), in het gebied Bragance, en Alijó, Valpaços en Murça, in het gebied Vila Real.

5.   Verband met het geografische gebied:

5.1.   Specificiteit van het geografische gebied:

De beschreven geografische ligging en de topografische en klimatologische omstandigheden zijn die van de regio Trás-os-Montes, aangezien het gebied van de BOB meer dan een derde van deze regio beslaat; de regio wordt in twee districten onderverdeeld: Bragance en Vila Real.

Het geografische gebied, dat ligt in de regio Trás-os-Montes, beslaat een oppervlakte van 447 600 ha bestaande uit tektonische breuklijnen, diepe, geërodeerde valleien en hoge plateaus.

De hele regio wordt gedomineerd door het stroomgebied van de Douro, waarvan de zijrivieren (de Sabor, de Tua, de Pinhão en de Corgo op de rechteroever; de Águeda, de Côa, de Távora en de Varosa op de linkeroever) de bergketens langs de kust, die hoger dan 1 500 meter kunnen zijn, van elkaar scheiden.

Door de bijzondere eigenschappen van het Portugese stroomgebied van deze rivier, de op een na grootste van het schiereiland, heeft de hele regio uitzonderlijke kenmerken die nergens anders ter wereld voorkomen, waarvan een grote klimaatdiversiteit, culturele bijzonderheden en zelfs menselijke verschijnselen genoemd kunnen worden (LAGE, 1985).

De bergketens, die parallel aan de kust lopen, werpen een dam op tegen de zeewind, die aan invloed afneemt naarmate men verder landinwaarts gaat en die geleidelijk plaats maakt voor continentale invloeden. Op de noord-zuidas is de invloed van de Middellandse Zee ook duidelijker naarmate men de Douro nadert.

Er is een nauw verband tussen de geologische en de lithologische structuur, het reliëf, het klimaat en de morfologie van de bodem. De zanderige bodem van de regio bestaat voornamelijk uit graniet, schist en grauwacke.

5.2.   Specificiteit van het product:

Binnen de geitenhouderij is het segment van de kaasproductie sterk vertegenwoordigd in de dertien voor de BOB genoemde gemeenten (waar het de gemeente Bragance betreft alleen in de vijftien genoemde buurtschappen). Deze kunnen worden beschouwd als de meest onherbergzame, meest vergeten gebieden, die te maken hebben met een zeer lage levenskwaliteit en die de afgelopen tien jaar een grote bevolkingsafname hebben gekend. In deze bergachtige gebieden sluit de geitenhouderij nauw aan bij de wisseling van de seizoenen en de leefwijze van de herders die, zonder invloeden van buitenaf, bij wijze van spreken hun kuddes hoeden volgens de wetten van de natuur (het betreft een productiesysteem van de traditionele extensieve veehouderij).

5.3.   Causaal verband tussen het geografische gebied en de kwaliteit of de kenmerken van het product (voor een BOB) dan wel een bepaalde hoedanigheid, de faam of een ander kenmerk van het product (voor een BGA):

In dit productiesysteem van traditionele extensieve veehouderij leggen de dieren elke dag een afstand af die varieert met de seizoenen, hun fysiologische toestand en de plaatselijk aanwezige voedselbronnen. Het hoofdbestanddeel van hun, uitsluitend natuurlijke, voeding bestaat uit de inheemse wilde planten van de regio. De voorkeur van de dieren bepaalt welke plantensoorten in hun voedselpatroon voorkomen en dat als volgt is samengesteld: ongeveer 60 % boomsoorten, 30 % struiken en 10 % grassen (als het dier onderweg zijn voedsel kan kiezen).

Dit speciale voedselpatroon, samen met de productietechniek van traditionele geitenkaas die voortkomt uit de in deze bergstreken generaties lang doorgegeven kennis, geeft de gerijpte kaas zijn typische geur, karakter en aangename smaak.

Verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier:

(artikel 5, lid 7, van Verordening (EG) nr. 510/2006)

http://www.gpp.pt/Valor/Queijo_Cabra_Transmont.pdf


(1)  PB L 93, 31.3.2006, blz. 12.