ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2010.351.dut

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 351

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

53e jaargang
22 december 2010


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

2010/C 351/01

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2010 — Gewijzigde begroting nr. 2

1

2010/C 351/02

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010 — Gewijzigde begroting nr. 1

5

2010/C 351/03

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2010 — Gewijzigde begroting nr. 1

9

2010/C 351/04

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2010 — Gewijzigde begroting nr. 1

13

2010/C 351/05

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2010 — Gewijzigde begroting nr. 2

17

2010/C 351/06

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2010 — Gewijzigde begroting nr. 1

21

2010/C 351/07

Staat van ontvangsten en uitgaven van Eurojust voor het begrotingsjaar 2010 — Gewijzigde begroting nr. 1

25

2010/C 351/08

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Toezichtautoriteit voor het Europees GNSS voor het begrotingsjaar 2010 — Gewijzigde begroting nr. 1

29

2010/C 351/09

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2010 — Gewijzigde begroting nr. 1

33

2010/C 351/10

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Onderzoek voor het begrotingsjaar 2010 — Gewijzigde begroting nr. 1

37

2010/C 351/11

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad voor het begrotingsjaar 2010 — Gewijzigde begroting nr. 1

41

In dit begrotingsdocument zijn, tenzij anders vermeld, de bedragen uitgedrukt in euro.

NL

 


IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

22.12.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 351/1


Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2010 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2010/C 351/01)

ONTVANGSTEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2010

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

14 770 731

346 335

15 117 066

 

Totaal van titel 1

14 770 731

346 335

15 117 066

2

OVERIGE SUBSIDIES

2 0

OVERIGE SUBSIDIES

126 100

73 900

200 000

 

Totaal van titel 2

126 100

73 900

200 000

5

DIVERSE ONTVANGSTEN

 

Totaal van titel 5

207 131

 

207 131

6

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

 

Totaal van titel 6

p.m.

 

p.m.

 

TOTAAL-GENERAAL

15 103 962

420 235

15 524 197

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2010

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

5 480 700

–10 000

5 470 700

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

33 000

10 000

43 000

 

Totaal van titel 1

5 528 700

0

5 528 700

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

958 635

59 306

1 017 941

2 1

INFORMATIETECHNOLOGIE

359 438

170 259

529 697

2 2

BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN

36 962

8 700

45 662

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

139 765

5 735

145 500

 

Totaal van titel 2

1 547 400

244 000

1 791 400

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

EUROPESE WAARNEMINGSPOST VOOR RISICO’S — ANTICIPEREN OP VERANDERINGEN

1 055 225

246 000

1 301 225

3 1

WERKOMGEVING

1 165 470

–10 000

1 155 470

3 2

COMMUNICATIE-, CAMPAGNE- EN PROMOTIEACTIVITEITEN

4 110 000

– 280 000

3 830 000

3 3

NETWERK EN COÖRDINATIE

1 176 436

220 235

1 396 671

 

Totaal van titel 3

7 507 131

176 235

7 683 366

4

UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE ANDERE SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

 

Totaal van titel 4

520 731

 

520 731

5

RESERVES

 

Totaal van titel 5

p.m.

 

p.m.

 

TOTAAL-GENERAAL

15 103 962

420 235

15 524 197


22.12.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 351/5


Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2010/C 351/02)

ONTVANGSTEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2010

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN

1 0

BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN

43 623 952

8 716 212

52 340 164

 

Totaal van titel 1

43 623 952

8 716 212

52 340 164

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

 

Totaal van titel 2

p.m.

 

p.m.

3

INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING

3 0

INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING

3 691 000

–15 700

3 675 300

 

Totaal van titel 3

3 691 000

–15 700

3 675 300

4

OVERIGE ONTVANGSTEN

4 0

OVERIGE ONTVANGSTEN

800 000

– 488 000

312 000

 

Totaal van titel 4

800 000

– 488 000

312 000

5

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

5 0

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

p.m.

24 041 195

24 041 195

 

Totaal van titel 5

p.m.

24 041 195

24 041 195

6

TERUGBETALINGEN

6 0

RESTITUTIES AAN CLIËNTEN

p.m.

–6 121 255

–6 121 255

6 1

BUITENGEWONE TERUGBETALINGEN

 

–11 050 000

–11 050 000

 

Totaal van titel 6

p.m.

–17 171 255

–17 171 255

 

TOTAAL-GENERAAL

48 114 952

15 082 452

63 197 404

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2010

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

22 595 900

2 100 300

24 696 200

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

239 000

70 000

309 000

 

Totaal van titel 1

23 094 900

2 170 300

25 265 200

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 553 000

9 000

1 562 000

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

147 000

–10 000

137 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

364 500

50 000

414 500

 

Totaal van titel 2

5 633 500

49 000

5 682 500

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

FREELANCE WERKZAAMHEDEN

14 879 312

2 998 388

17 877 700

 

Totaal van titel 3

15 642 312

2 998 388

18 640 700

10

VOORZIENINGEN

10 0

VOORZIENINGEN

3 744 240

9 864 764

13 609 004

 

Totaal van titel 10

3 744 240

9 864 764

13 609 004

 

TOTAAL-GENERAAL

48 114 952

15 082 452

63 197 404

Personeelsformatie

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

 

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

1

AD 12

8

7

5

5

4

4

AD 11

10

9

7

12

12

11

AD 10

10

12

15

7

6

6

AD 9

3

3

4

11

12

12

AD 8

1

1

1

6

5

7

AD 7

8

8

3

16

16

12

AD 6

3

3

7

20

25

27

AD 5

1

1

13

11

11

Totaal AD

45

45

43

93

93

91

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

4

4

3

1

1

1

AST 7

2

4

5

4

3

3

AST 6

4

3

4

5

7

6

AST 5

5

6

6

5

6

AST 4

5

3

2

12

12

11

AST 3

4

1

20

25

27

AST 2

12

10

9

AST 1

7

12

14

Totaal AST

19

19

21

68

76

78

Totaal

64

64

64

161

169

169


22.12.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 351/9


Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2010 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2010/C 351/03)

ONTVANGSTEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2010

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

2

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

2 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

20 000 000

90 010

20 090 010

 

Totaal van titel 2

20 000 000

90 010

20 090 010

3

FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND

 

Totaal van titel 3

p.m.

 

p.m.

4

ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

 

Totaal van titel 4

2 420

 

2 420

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

 

Totaal van titel 9

p.m.

 

p.m.

 

TOTAAL-GENERAAL

20 002 420

90 010

20 092 430

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2010

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEELSUITGAVEN

 

Totaal van titel 1

10 975 420

 

10 975 420

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

 

Totaal van titel 2

2 499 000

 

2 499 000

3

BELEIDSUITGAVEN

3 3

GELIJKHEID

2 790 000

90 010

2 880 010

 

Totaal van titel 3

6 528 000

90 010

6 618 010

4

OVERIGE UITGAVEN

 

Totaal van titel 4

p.m.

 

p.m.

 

TOTAAL-GENERAAL

20 002 420

90 010

20 092 430


22.12.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 351/13


Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2010 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2010/C 351/04)

ONTVANGSTEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2010

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

53 771 084

 

53 771 084

2 1

INKOMSTEN UIT ACTIVITEITEN

20 000

560 829

580 829

 

Totaal van titel 2

53 791 084

560 829

54 351 913

 

TOTAAL-GENERAAL

53 791 084

560 829

54 351 913

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2010

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

150 000

150 000

4 086

4 086

154 086

154 086

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

400 000

400 000

159

159

400 159

400 159

 

Totaal van titel 1

19 220 000

19 220 000

4 245

4 245

19 224 245

19 224 245

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 175 000

2 175 000

45 900

45 900

2 220 900

2 220 900

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

130 000

130 000

20 000

20 000

150 000

150 000

 

Totaal van titel 2

3 458 248

3 458 248

65 900

65 900

3 524 148

3 524 148

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

ONTWIKKELING DATABASES

3 506 836

2 750 050

415 961

415 961

3 922 797

3 166 011

3 3

VERGADERINGEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN

955 000

935 000

6 491

6 491

961 491

941 491

3 6

KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID

782 000

782 000

473

473

782 473

782 473

3 9

LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING DATA CENTRE (LRIT)

3 550 000

3 550 000

67 759

67 759

3 617 759

3 617 759

 

Totaal van titel 3

31 112 836

27 336 050

490 684

490 684

31 603 520

27 826 734

 

TOTAAL-GENERAAL

53 791 084

50 014 298

560 829

560 829

54 351 913

50 575 127


22.12.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 351/17


Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2010 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2010/C 351/05)

ONTVANGSTEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2010

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

1 0

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

70 259 000

2 700 000

72 959 000

 

Totaal van titel 1

70 259 000

2 700 000

72 959 000

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

 

Totaal van titel 2

34 197 000

 

34 197 000

3

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

 

Totaal van titel 3

1 650 000

 

1 650 000

4

ANDERE BIJDRAGEN

 

Totaal van titel 4

673 000

 

673 000

5

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

 

Totaal van titel 5

600 000

 

600 000

6

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

 

Totaal van titel 6

p.m.

 

p.m.

7

BEGROTINGSCORRECTIES

 

Totaal van titel 7

27 135 133

 

27 135 133

 

TOTAAL-GENERAAL

134 514 133

2 700 000

137 214 133

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2010

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

52 142 000

– 450 000

51 692 000

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

2 248 000

450 000

2 698 000

 

Totaal van titel 1

56 430 000

0

56 430 000

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

4 450 000

30 000

4 480 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 084 000

100 000

1 184 000

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

885 000

–30 000

855 000

 

Totaal van titel 2

14 082 000

100 000

14 182 000

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

CERTIFICATIEWERKZAAMHEDEN

24 695 000

2 300 000

26 995 000

3 1

S(TANDAARDISERINGS)WERKZAAMHEDEN

500 000

– 100 000

400 000

3 2

OPZET VAN EEN GEGEVENSBANK

3 602 000

696 000

4 298 000

3 3

VOORLICHTING EN PUBLICATIES

400 000

–76 000

324 000

3 8

TECHNISCHE SCHOLING

645 000

– 220 000

425 000

 

Totaal van titel 3

39 707 000

2 600 000

42 307 000

4

PROGRAMMA'S VOOR SPECIALE OPERATIES

 

Totaal van titel 4

673 000

 

673 000

5

OVERIGE UITGAVEN

 

Totaal van titel 5

23 622 133

 

23 622 133

 

TOTAAL-GENERAAL

134 514 133

2 700 000

137 214 133


22.12.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 351/21


Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2010 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2010/C 351/06)

ONTVANGSTEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2010

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

 

Totaal van titel 1

7 928 200

 

7 928 200

2

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

2 0

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

p.m.

184 988

184 988

 

Totaal van titel 2

p.m.

184 988

184 988

3

OVERIGE BIJDRAGEN

 

Totaal van titel 3

p.m.

 

p.m.

4

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

 

Totaal van titel 4

p.m.

 

p.m.

 

TOTAAL-GENERAAL

7 928 200

184 988

8 113 188

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2010

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

4 520 000

– 145 000

4 375 000

1 2

AANWERVINGSKOSTEN

474 200

– 130 000

344 200

1 4

TIJDELIJKE BIJSTAND

159 000

105 000

264 000

 

Totaal van titel 1

5 297 200

– 170 000

5 127 200

2

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN HET AGENTSCHAP

2 0

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

163 000

9 000

172 000

2 1

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

32 000

10 000

42 000

2 2

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

189 000

–21 000

168 000

2 3

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

190 000

59 000

249 000

 

Totaal van titel 2

574 000

57 000

631 000

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

GROEPSACTIVITEITEN

638 000

76 000

714 000

3 2

OVERIGE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

194 000

71 988

265 988

3 3

VERRICHTINGEN VAN DE AFDELINGEN SAMENWERKING EN ONDERSTEUNING

315 000

20 000

335 000

3 5

VERRICHTINGEN VAN DE TECHNISCHE AFDELING

885 000

130 000

1 015 000

 

Totaal van titel 3

2 057 000

297 988

2 354 988

 

TOTAAL-GENERAAL

7 928 200

184 988

8 113 188


22.12.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 351/25


Staat van ontvangsten en uitgaven van Eurojust voor het begrotingsjaar 2010 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2010/C 351/07)

ONTVANGSTEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2010

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

9

ONTVANGSTEN

9 0

JAARLIJKSE INKOMSTEN

30 163 220

2 159 160

32 322 380

 

Totaal van titel 9

30 163 220

2 159 160

32 322 380

 

TOTAAL-GENERAAL

30 163 220

2 159 160

32 322 380

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2010

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE INSTELLING

 

Totaal van titel 1

16 197 377

16 197 377

 

 

16 197 377

16 197 377

2

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

 

Totaal van titel 2

7 102 200

7 102 200

 

 

7 102 200

7 102 200

3

BELEIDSUITGAVEN

 

Totaal van titel 3

6 863 644

6 863 644

 

 

6 863 644

6 863 644

4

GEMEENSCHAPPELIJKE PROJECTEN EUROJUST-COMMISSIE

4 1

DEELNAME AAN PROGRAMMA’S BETREFFENDE STRAFRECHT

2 159 160

2 051 202

2 159 160

2 051 202

 

Totaal van titel 4

2 159 160

2 051 202

2 159 160

2 051 202

 

TOTAAL-GENERAAL

30 163 221

30 163 221

2 159 160

2 051 202

32 322 381

32 214 423


22.12.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 351/29


Staat van ontvangsten en uitgaven van de Toezichtautoriteit voor het Europees GNSS voor het begrotingsjaar 2010 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2010/C 351/08)

ONTVANGSTEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2010

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

2

BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN

2 0

BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN

7 890 000

3 406 675

11 296 675

 

Totaal van titel 2

7 890 000

3 406 675

11 296 675

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

 

Totaal van titel 9

p.m.

 

p.m.

 

TOTAAL-GENERAAL

7 890 000

3 406 675

11 296 675

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2010

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

UITGAVEN VOOR PERSONEEL

3 650 000

3 650 000

– 205 000

– 205 000

3 445 000

3 445 000

 

Totaal van titel 1

4 090 000

4 090 000

– 205 000

– 205 000

3 885 000

3 885 000

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

130 000

130 000

150 000

150 000

280 000

280 000

2 5

UITGAVEN VOOR VERGADERINGEN

120 000

120 000

55 000

55 000

175 000

175 000

 

Totaal van titel 2

1 400 000

1 400 000

205 000

205 000

1 605 000

1 605 000

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

UITGAVEN VOOR STUDIES

2 350 000

2 350 000

 

800 000

2 350 000

3 150 000

3 9

OPERATIONELE ACTIVITEITEN — GROEP 1

p.m.

p.m.

p.m.

2 606 675

p.m.

2 606 675

 

Totaal van titel 3

2 400 000

2 400 000

p.m.

3 406 675

2 400 000

5 806 675

 

TOTAAL-GENERAAL

7 890 000

7 890 000

p.m.

3 406 675

7 890 000

11 296 675

Personeelsformatie

Functiegroep en rang

Tijdelijke ambten

2010

2009

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

AD 12

AD 11

2

2

AD 10

3

1

AD 9

2

1

AD 8

5

4

AD 7

7

7

AD 6

3

2

AD 5

1

Totaal AD

24

18

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

1

AST 4

1

2

AST 3

1

AST 2

2

AST 1

2

Totaal AST

4

5

Totaal-generaal

28

23


22.12.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 351/33


Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2010 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2010/C 351/09)

Toelichting

De cijfers in de gewijzigde begroting houden rekening met de tot aan de datum van de gewijzigde begroting gedane overdrachten. De analytische tabel van overdrachten is gepubliceerd op de website van het Agentschap.

ONTVANGSTEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2010

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

1 0

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

41 445 080

1 698 030

43 143 110

 

Totaal van titel 1

41 445 080

1 698 030

43 143 110

2

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

2 0

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

43 916 535

–8 523 922

35 392 613

 

Totaal van titel 2

43 916 535

–8 523 922

35 392 613

3

DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP

3 0

DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP

840 085

– 174 108

665 977

 

Totaal van titel 3

840 085

– 174 108

665 977

4

OVERIGE BIJDRAGEN

 

Totaal van titel 4

p.m.

 

p.m.

5

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

 

Totaal van titel 5

280 000

 

280 000

6

BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN

 

Totaal van titel 6

p.m.

 

p.m.

9

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

 

Totaal van titel 9

p.m.

 

p.m.

 

TOTAAL-GENERAAL

86 481 700

–7 000 000

79 481 700

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2010

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

41 453 785

41 453 785

–2 935 901

–2 935 901

38 517 884

38 517 884

1 4

SOCIAALMEDISCHE INFRASTRUCTUUR EN SOCIALE DIENST

667 000

667 000

–17 099

–17 099

649 901

649 901

1 5

OPLEIDING

1 607 500

1 607 500

– 503 394

– 503 394

1 104 106

1 104 106

1 6

WERK DOOR DERDEN

1 682 500

1 682 500

– 310 257

– 310 257

1 372 243

1 372 243

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

35 000

35 000

–21 000

–21 000

14 000

14 000

 

Totaal van titel 1

47 214 285

47 214 285

–3 787 651

–3 787 651

43 426 634

43 426 634

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

4 513 600

4 513 600

– 457 470

– 457 470

4 056 130

4 056 130

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

682 100

682 100

–95 079

–95 079

587 021

587 021

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

580 000

580 000

– 122 957

– 122 957

457 043

457 043

2 5

VERGADERINGEN

30 000

30 000

–14 303

–14 303

15 697

15 697

 

Totaal van titel 2

12 915 200

12 915 200

– 689 809

– 689 809

12 225 391

12 225 391

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BELEIDSUITGAVEN

25 517 065

25 517 065

–2 422 541

–2 422 541

23 094 524

23 094 524

3 8

INTERNATIONALE ACTIVITEITEN

300 000

771 560

– 100 000

– 100 000

200 000

671 560

 

Totaal van titel 3

25 880 655

26 352 215

–2 522 541

–2 522 541

23 358 114

23 829 674

 

TOTAAL-GENERAAL

86 010 140

86 481 700

–7 000 001

–7 000 001

79 010 139

79 481 699


22.12.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 351/37


Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Onderzoek voor het begrotingsjaar 2010 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2010/C 351/10)

ONTVANGSTEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2010

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

BIJDRAGE UIT DE EU-BEGROTING VOOR HET UITVOEREND AGENTSCHAP

32 334 265

456 345

32 790 610

 

Totaal van titel 2

32 334 265

456 345

32 790 610

4

ONTVANGSTEN VAN ANDERE INSTELLINGEN OF AGENTSCHAPPEN VAN DE EUROPESE UNIE

4 0

ONTVANGSTEN UIT DE DIENSTVERLENING EN UIT HUURVERGOEDINGEN VAN ANDERE INSTELLINGEN EN AGENTSCHAPPEN VAN DE EUROPESE UNIE

451 000

351 000

802 000

 

Totaal van titel 4

451 000

351 000

802 000

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

 

Totaal van titel 9

p.m.

 

p.m.

 

TOTAAL-GENERAAL

32 785 265

807 345

33 592 610

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2010

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

SALARISSEN, TOELAGEN EN ANDERE PERSONEELSKOSTEN

21 303 000

–1 662 000

19 641 000

1 2

VARIA IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING EN -VERLOOP

135 800

–3 600

132 200

1 4

UITGAVEN VOOR SOCIALE ZAKEN, INFRASTRUCTUUR EN OPLEIDING

835 000

–43 000

792 000

 

Totaal van titel 1

22 862 800

–1 708 600

21 154 200

2

INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN

2 1

AANKOOP EN ONDERHOUD COMPUTERAPPARATUUR

2 000 000

1 382 000

3 382 000

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

497 340

240 660

738 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

161 000

150

161 150

 

Totaal van titel 2

7 955 340

1 622 810

9 578 150

3

UITGAVEN VOOR TECHNISCHE EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

3 1

BIJEENKOMSTEN VAN DESKUNDIGEN, CONFERENTIES EN SEMINARS

5 000

10 000

15 000

3 2

INFORMATIE, PUBLICATIES EN COMMUNICATIE

381 000

–78 000

303 000

3 3

OVERIGE UITGAVEN VOOR TECHNISCHE EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

1 581 125

961 135

2 542 260

 

Totaal van titel 3

1 967 125

893 135

2 860 260

 

TOTAAL-GENERAAL

32 785 265

807 345

33 592 610


22.12.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 351/41


Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad voor het begrotingsjaar 2010 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2010/C 351/11)

ONTVANGSTEN (1)

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2010

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

9

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

9 2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

30 000 000

– 713 000

29 287 000

 

Totaal van titel 9

30 000 000

– 713 000

29 287 000

 

TOTAAL-GENERAAL

30 000 000

– 713 000

29 287 000

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2010

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

SALARISSEN, TOELAGEN EN ANDERE PERSONEELSKOSTEN

19 100 460

–1 441 340

17 659 120

1 2

VARIA IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING EN -VERLOOP

165 000

70 000

235 000

1 3

DIENSTREIZEN EN ANDERE BIJKOMENDE KOSTEN

400 000

– 100 000

300 000

1 4

SOCIALE ZAKEN, INFRASTRUCTUUR EN OPLEIDING

623 500

– 160 000

463 500

1 6

SOCIALE DIENST, OVERIGE UITGAVEN

75 000

137 000

212 000

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

20 000

15 000

35 000

 

Totaal van titel 1

20 383 960

–1 479 340

18 904 620

2

INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN

2 0

KANTOORRUIMTEN

4 152 600

– 195 000

3 957 600

2 1

INFORMATICA

2 283 530

1 520 000

3 803 530

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

315 000

– 156 500

158 500

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

134 910

–30 160

104 750

2 4

TELECOMMUNICATIE EN FRANKEERUITGAVEN

672 000

28 000

700 000

2 5

INTERNE VERGADERINGEN

20 000

–10 000

10 000

2 6

TECHNISCHE EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

1 495 000

– 390 000

1 105 000

 

Totaal van titel 2

9 616 040

766 340

10 382 380

 

TOTAAL-GENERAAL

30 000 000

– 713 000

29 287 000

Lijst van ambten

Functiegroep en rang

 

2010

2009

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

3

3

AD 12

5

5

AD 11

2

2

AD 10

3

3

AD 9

3

3

AD 8

27

27

AD 7

40

40

AD 6

10

10

AD 5

6

6

Totaal AD

100

100

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Totaal AST

Totaal personeel

100

100


(1)  De gedetailleerde begroting is beschikbaar op de website van het ERCEA (http://erc.europa.eu/).