ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.CA2010.261.dut

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 261A

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

53e jaargang
28 september 2010


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

Rectificaties

2010/C 261A/01

Rectificatie van de aankondigingen van algemene vergelijkende onderzoeken EPSO/AD/178-179/10 (PB C 110 A van 29.4.2010)

1

OVERZICHT VAN DE IN DE C A-SERIE VAN HET PUBLICATIEBLAD GEPUBLICEERDE VERGELIJKENDE ONDERZOEKEN

Hierbij vindt u een lijst van C A-publicatiebladen Vergelijkende onderzoeken die in 2010 tot op heden gepubliceerd werden.

Deze publicaties verschenen — tenzij anders vermeld — in alle officiële talen.

5

(FR)

9

 

19

(FR)

23

(DE/ES/PT)

28

 

48

 

53

 

56

 

57

 

60

 

61

(DE/EN/FR)

62

 

64

 

66

(BG/RO)

67

(ES)

70

(PT)

73

(FI)

74

(SV)

91

 

95

 

104

 

110

 

116

(ET)

119

 

129

(EL)

137

(LT/LV/MT)

138

(BG/CS/LT/PL/RO/SK)

143

(DE/EN/FR)

144

(DE/EN/FR)

146

(DA/FI/MT)

147

(FI)

149

(IT)

150

(BG/CS/LT/PL/RO/SK)

151

 

155

 

156

(PL)

157

 

163

 

164

 

171

(IT)

178

(DE/EN/FR)

184

 

188

(DA/DE/EN/FR/SL)

190

 

191

 

192

(DE/EN/FR)

196

(BG/EN/NL/RO/SL)

201

 

204

(EN/FR)

219

 

227

(EN/FR)

236

 

238

 

242

(BG/LT/LV/MT/PL/RO/SK/SL)

248

(DA/DE/EN/LT/NL/RO)

249

 

253

 

254

(DE/EN/FR)

256

(RO)

257

(CS/PL)

261

 

NL

 


Rectificaties

28.9.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 261/1


Rectificatie van de aankondigingen van algemene vergelijkende onderzoeken EPSO/AD/178-179/10

( Publicatieblad van de Europese Unie C 110 A van 29 april 2010 )

(2010/C 261 A/01)

Bladzijde 5, punt VI, eerste punt:

in plaats van:

„1.

Uitnodiging voor het assessment

Het assessment vindt in beginsel in Brussel plaats en duurt één dag. U wordt hiervoor uitgenodigd als u behoort tot de kandidaten die (4):

de hoogste scores en de vereiste minimumscores hebben behaald op de eventuele toegangstoetsen (zie punt IV);

en

op basis van hun verklaringen bij de elektronische inschrijving, voldoen aan de algemene en specifieke voorwaarden van punt III;

en

de hoogste scores hebben behaald bij de beoordeling van hun kwalificaties.”,

te lezen:

„1.

Uitnodiging voor het assessment

Als u behoort tot de kandidaten die (4):

de hoogste scores en de vereiste minimumscores hebben behaald op de eventuele toegangstoetsen (zie punt IV),

en

op basis van hun verklaringen bij de elektronische inschrijving, voldoen aan de algemene en specifieke voorwaarden van punt III,

en

de hoogste scores hebben behaald bij de beoordeling van hun kwalificaties

wordt u uitgenodigd om

deel te nemen aan een casestudy op het vakgebied, die in beginsel in Brussel zal plaatsvinden en een halve dag zal duren,

en

deel te nemen aan de andere onderdelen van het assessment, die in beginsel in Brussel zullen plaatsvinden en één dag zullen duren.”.