ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2010.093.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 93

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

53e jaargang
13 april 2010


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2010/C 093/01

Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt ( 1 )

1

2010/C 093/02

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt ( 1 )

5

2010/C 093/03

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt ( 1 )

6

2010/C 093/04

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt ( 1 )

7

2010/C 093/05

Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt ( 1 )

8

2010/C 093/06

Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

10

2010/C 093/07

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5717 — The Stanley Works/The Black & Decker Corporation) ( 1 )

14

2010/C 093/08

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5735 — UTC/GE Security) ( 1 )

14

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2010/C 093/09

Wisselkoersen van de euro

15

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2010/C 093/10

Door de lidstaten meegedeelde informatie over staatssteun die wordt verleend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

16

 

V   Adviezen

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2010/C 093/11

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

20

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 


II Mededelingen

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europese Commissie

13.4.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 93/1


Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

2010/C 93/01

Datum waarop het besluit is genomen

4.12.2009

Referentienummer staatssteun

N 463a/08

Lidstaat

Frankrijk

Regio

Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Aides fiscales à l’investissement outre-mer (logement social)

Rechtsgrondslag

Article 38 de la loi no 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (Lodeom); articles 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts.

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Regionale ontwikkeling

Vorm van de steun

Belastingvoordeel

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven 119,5 mln EUR

Totaal van de voorziene steun 878 mln EUR

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

tot 31.12.2013

Economische sectoren

Onroerend goed

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

1.3.2010

Referentienummer staatssteun

N 463b/08

Lidstaat

Frankrijk

Regio

Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Aides fiscales à l’investissement outre-mer

Rechtsgrondslag

Articles 16 à 23 de la loi no 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (Lodeom); articles 199 undecies B, 217 undecies, 217 duodecies, 242 sexies, 1740, 1740-0 A et 1740 bis du code général des impôts.

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Regionale ontwikkeling

Vorm van de steun

Belastingvoordeel

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven 950 mln EUR

Totaal van de voorziene steun 8 700 mln EUR

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

tot 31.12.2013

Economische sectoren

Alle sectoren

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

28.1.2010

Referentienummer staatssteun

N 371/09

Lidstaat

Nederland

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Viability plan SNS REAAL

Rechtsgrondslag

Term sheet agreed by Dutch government and SNS REAAL

Type maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Opheffing van een ernstige verstoring van de economie

Vorm van de steun

Andere kapitaalmaatregelen

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven 750 mln EUR

Totaal van de voorziene steun 750 mln EUR

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

Economische sectoren

Beperkt tot de financiële dienstverlening

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Nederlandse Regering

PB 20201

2500 EE Den Haag

NEDERLAND

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

24.2.2010

Referentienummer staatssteun

N 526/09

Lidstaat

Frankrijk

Regio

Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Aide au transport des déchets dangereux

Rechtsgrondslag

Article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Regionale ontwikkeling

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven 4 mln EUR

Totaal van de voorziene steun 20 mln EUR

Maximale steunintensiteit

100 %

Looptijd (periode)

1.1.2009-31.12.2013

Economische sectoren

Alle sectoren

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

24.2.2010

Referentienummer staatssteun

N 684/09

Lidstaat

Spanje

Regio

Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-la Mancha, Cataluña

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Ayudas a la cobertura de costes excepcionales en sustitución del suministro gratuito de carbón

Rechtsgrondslag

Proyecto de Real Decreto por el que se establece el régimen de ayudas a la cobertura de costes excepcionales en sustitución del suministro gratuito de carbón.

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Sectorale ontwikkeling

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven 2,75 mln EUR

Totaal van de voorziene steun 2,75 mln EUR

Maximale steunintensiteit

100 %

Looptijd (periode)

1.2010-12.2010

Economische sectoren

Beperkt tot de steenkoolindustrie

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras

P.o de la Castellana, 160, planta 7a

28071 Madrid

ESPAÑA

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm


13.4.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 93/5


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

2010/C 93/02

Datum waarop het besluit is genomen

13.7.2009

Referentienummer staatssteun

N 179/09

Lidstaat

Oostenrijk

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Barwertberechnungsmethode für Haftungen in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft

Rechtsgrondslag

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Kleine- en middelgrote ondernemingen

Vorm van de steun

Garantie

Begrotingsmiddelen

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

tot 31.12.2010

Economische sectoren

Beperkt tot de horeca (toerisme)

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung V/4 (Tourismus-Förderungen)

Stubenring 1

1011 Wien

ÖSTERREICH

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm


13.4.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 93/6


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

2010/C 93/03

Datum waarop het besluit is genomen

22.9.2009

Referentienummer staatssteun

N 338/09

Lidstaat

Polen

Regio

Zachodniopomorskie

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

UniCredit Process & Administration Societa per Azioni Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

Rechtsgrondslag

Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministrem Gospodarki a UniCredit Processes & Administration Socjeta per Azioni Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Szczecinie przez UniCredit Processes & Administration Societa per Azioni Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, pod nazwą: Centrum Ekspertyz dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej w ramach centrum usług wspólnych w latach 2009–2011”

Artykuł 117 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Type maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Regionale ontwikkeling, Werkgelegenheid

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun 2,707 mln PLN

Maximale steunintensiteit

7,32 %

Looptijd (periode)

tot 31.12.2017

Economische sectoren

Beperkt tot de dienstverlening

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Minister Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA/POLAND

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm


13.4.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 93/7


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

2010/C 93/04

Datum waarop het besluit is genomen

19.11.2009

Referentienummer staatssteun

N 470/08

Lidstaat

Polen

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Pomoc na działania rewitalizacyjne

Rechtsgrondslag

Artykuł 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Regionale ontwikkeling, Cultuurbevordering, Instandhouding van het cultureel erfgoed

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun 500 mln EUR

Maximale steunintensiteit

75 %

Looptijd (periode)

tot 2013

Economische sectoren

Alle sectoren

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Instytucje Zarządzające RPO, czyli 16 Zarządów Województw

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm


13.4.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 93/8


Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

2010/C 93/05

Datum waarop het besluit is genomen

22.12.2009

Referentienummer staatssteun

N 368/09

Lidstaat

Duitsland

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Änderung der Breitbandhilferegelung N 115/08 Breitbandversorgung ländlicher Räume in Deutschland

Rechtsgrondslag

Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) und GAK Rahmenplan 2010 bis 2013 Grundsätze für die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung, Teil B Breitbandversorgung ländlicher Räume.

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Regionale ontwikkeling

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven 24,8 mln EUR; Totaal van de voorziene steun 149 mln EUR

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

tot 31.12.2013

Economische sectoren

Beperkt tot de post- en telecommunicatiediensten

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Fachministerien der Länder

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

8.2.2010

Referentienummer staatssteun

N 383/09

Lidstaat

Duitsland

Regio

Sachsen

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Änderung der Breitbandbeihilferegelung N 150/08 — Breitbandversorgung ländlicher Räume im Freistaat Sachsen

Rechtsgrondslag

Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen; Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Integrierten Ländlichen Entwicklung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Integrierte Ländliche Entwicklung — RL ILE/2007), Teil A 1.4, Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) sowie Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum, EPLR

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Regionale ontwikkeling

Vorm van de steun

Directe subsidie, Transactie op niet-marktconforme voorwaarden

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun 10 mln EUR

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

tot 31.12.2015

Economische sectoren

Beperkt tot de post- en telecommunicatiediensten

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Verschiedene Städte und Landratsämter

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm


13.4.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 93/10


Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

2010/C 93/06

Datum waarop het besluit is genomen

15.1.2010

Referentienummer staatssteun

N 489/09

Lidstaat

Tsjechië

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Podpora na vybraná opatření k tlumení chorob zvířat (odvětví chovu prasat).

Rechtsgrondslag

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství;

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změnách některých souvisejících zákonů;

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě paragrafu 2 a paragrafu 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Preventie en uitroeiing van dierziekten

Vorm van de steun

Gesubsidieerde diensten

Begrotingsmiddelen

Totale begroting: 900 miljoen CZK (ca. 35,5 miljoen EUR)

Jaarlijks: 150 miljoen CZK (ca. 5,88 miljoen EUR)

Maximale steunintensiteit

Tot 100 % van de subsidiabele uitgaven.

Looptijd (periode)

De regeling loopt af op 31 december 2014

Economische sectoren

Landbouwsector

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

117 05 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

21.1.2010

Referentienummer staatssteun

N 496/09

Lidstaat

Oostenrijk

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Marketingmaßnahmen der AMA

Rechtsgrondslag

Bundesgesetz über die Errichtung der Marktordnungsstelle Agrarmarkt Austria 1992

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Afzetbevordering van generieke producten en algemene consumentenvoorlichting

Vorm van de steun

Subsidie

Begrotingsmiddelen

8,90 miljoen EUR per jaar

Maximale steunintensiteit

100 %

Looptijd (periode)

Tot en met 31.12.2013

Economische sectoren

Bijlage I

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Stubenring 1

1010 Wien

ÖSTERREICH

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

21.1.2010

Referentienummer staatssteun

N 589/09

Lidstaat

Letland

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Lauksaimniecības un pārtikas preču tirgus veicināšanas programma

Rechtsgrondslag

Lauksaimniecības un lauku attīstības likums (24.4.2004.) (Publicēts: Latvijas Vēstnesis Nr. 64; 23.4.2004.);

Ministru kabineta noteikumu projekts grozījumi 2008. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumos Nr. 663 “Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība” (pielikums par pārtikas kvalitātes shēmas norādi).

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Technische bijstand; reclame

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totale begroting 8 270 000 LVL (ca. 11 767 000 EUR)

Maximale steunintensiteit

tot 100 %

Looptijd (periode)

Van 1.1.2010 tot en met 30.12.2013

Economische sectoren

Landbouwsector

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Lauku atbalsta dienests

Respublikas laukums 2

Rīga, LV-1981

LATVIJA

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

25.2.2010

Referentienummer staatssteun

N 695/09

Lidstaat

Duitsland

Regio

Sachsen

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Beihilfen zugunsten von Agrarumweltmaßnahmen (Anmeldung einer Änderung)

Rechtsgrondslag

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe — RL NE/2007)

§§ 23 und 44 der Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen vom 1. September 2003

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Het aangaan van agromilieuverbintenissen stimuleren om de natuurlijke biologische diversiteit en het natuurlijke plattelandserfgoed te beschermen.

Vorm van de steun

Subsidie

Begrotingsmiddelen

Totale begroting: 20,75 miljoen EUR

Jaarlijkse begroting: 4,15 miljoen EUR

Maximale steunintensiteit

Variabel

Looptijd (periode)

Tot en met 31 december 2013

Economische sectoren

Landbouw

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Regierungspräsidium Chemnitz

Altchemnitzer Straße 4&

09120 Chemnitz

DEUTSCHLAND

Regierungspräsidium Dresden

Stauffenbergallee 2

01099 Dresden

DEUTSCHLAND

Regierungspräsidium Leipzig

Braustraße 2

04107 Leipzig

DEUTSCHLAND

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

24.2.2010

Referentienummer staatssteun

N 723/09

Lidstaat

Duitsland

Regio

Sachsen

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Ausgleichszahlungen für durch Raubtiere verursachte Schäden

Rechtsgrondslag

§§ 23 und 44 der Haushaltsordnung für den Freistaat Sachsen; § 38 Absatz 7 des Sächsischen Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege; Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zum Ausgleich von durch Wolf, Luchs oder Bär verursachten Schäden;

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Vorm van de steun

Rechtstreekse steun

Begrotingsmiddelen

Totale begroting: 0,2 miljoen EUR.

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

31.12.2013

Economische sectoren

Landbouw

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Landesdirektion Dresden

Stauffenbergallee 2

01099 Dresden

DEUTSCHLAND

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm


13.4.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 93/14


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak COMP/M.5717 — The Stanley Works/The Black & Decker Corporation)

(Voor de EER relevante tekst)

2010/C 93/07

Op 12 maart 2010 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de Eur-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) onder documentnummer 32010M5717. EUR-Lex biedt online-toegang tot de communautaire wetgeving.


13.4.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 93/14


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak COMP/M.5735 — UTC/GE Security)

(Voor de EER relevante tekst)

2010/C 93/08

Op 22 februari 2010 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de Eur-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) onder documentnummer 32010M5735. EUR-Lex biedt online-toegang tot de communautaire wetgeving.


IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europese Commissie

13.4.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 93/15


Wisselkoersen van de euro (1)

12 april 2010

2010/C 93/09

1 euro =


 

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,3585

JPY

Japanse yen

126,99

DKK

Deense kroon

7,4430

GBP

Pond sterling

0,88250

SEK

Zweedse kroon

9,7460

CHF

Zwitserse frank

1,4393

ISK

IJslandse kroon

 

NOK

Noorse kroon

8,0085

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

CZK

Tsjechische koruna

25,165

EEK

Estlandse kroon

15,6466

HUF

Hongaarse forint

265,21

LTL

Litouwse litas

3,4528

LVL

Letlandse lat

0,7065

PLN

Poolse zloty

3,8665

RON

Roemeense leu

4,1280

TRY

Turkse lira

2,0198

AUD

Australische dollar

1,4635

CAD

Canadese dollar

1,3688

HKD

Hongkongse dollar

10,5396

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

1,9073

SGD

Singaporese dollar

1,8898

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 513,58

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

9,8311

CNY

Chinese yuan renminbi

9,2727

HRK

Kroatische kuna

7,2695

IDR

Indonesische roepia

12 247,80

MYR

Maleisische ringgit

4,3560

PHP

Filipijnse peso

60,776

RUB

Russische roebel

39,3946

THB

Thaise baht

43,969

BRL

Braziliaanse real

2,3971

MXN

Mexicaanse peso

16,5968

INR

Indiase roepie

60,3010


(1)  Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.


INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

13.4.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 93/16


Door de lidstaten meegedeelde informatie over staatssteun die wordt verleend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

2010/C 93/10

Steun nr.: XA 309/09

Lidstaat: Oostenrijk

Regio: Bundesland Burgenland

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Richtlinie der Burgenländischen Landesregierung über die Gewährung von Beihilfen für die Teilnahme an Messen und Ausstellungen außerhalb Österreichs

Rechtsgrondslag: Bgld. Landwirtschaftsförderungsgesetz, LGBl. Nr. 59/1987

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: De voor Burgenland voorziene gemiddelde jaaruitgaven bedragen 0,15 miljoen EUR.

Maximale steunintensiteit: Er wordt een subsidie verleend ten bedrage van max. 50 % van de kosten voor deelname aan voor het prote publiek georganiseerde beurzen en tentoonstellingen.

Datum van tenuitvoerlegging:

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: De steun wordt op zijn vroegst verstrekt met ingang van de datum van publicatie van deze beknopte informatie op het internet. Looptijd tot en met 31 december 2013.

Doelstelling van de steun: Toepasselijke bepaling, artikel 15, lid 2, onder d), van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van 15 december 2006.

De steunregeling heeft ten doel de landbouwproducten van Burgenland op beurzen, tentoonstellingen, presentaties en evenementen die in de Europese Unie — met uitzondering van Oostenrijk — plaatsgrijpen, voor te stellen, met als doel ze in Europa bekendheid te geven.

Betrokken economische sector(en): Landbouw (A 01)

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Amt der Burgenländischen Landesregierung

Abteilung 4a- Agrar- und Veterinärwesen

Europaplatz 1

7000 Eisenstadt

ÖSTERREICH

Website: http://www.burgenland.at/media/file/1402_Richtlinie_Messefoerderung.pdf

Andere informatie: Deze regeling is gebaseerd op artikel 15, lid 2, onder d), van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 en vervult alle hierin vermelde voorwaarden.

De steun is beperkt tot kleine en middelgrote ondernemingen.

De steunregeling vervangt staatssteunregeling nr. 22/2002.

Steun nr.: XA 310/09

Lidstaat: Oostenrijk

Regio: Bundesland Burgenland

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Richtlinie für die Gewährung eines Zuschusses zu den Versicherungsprämien für Sturmschäden für Gewächshäuser in der Landwirtschaft

Rechtsgrondslag: Bgld. Landwirtschaftsförderungsgesetz, LGBl. Nr. 59/1987

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: De voor Burgenland voorziene gemiddelde jaaruitgaven bedragen 0,09 miljoen EUR.

Maximale steunintensiteit: De steun als bijdrage aan de verzekering tegen stormschade bedraagt 30 % van de betaalde verzekeringspremie.

Datum van tenuitvoerlegging:

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: De steun wordt op zijn vroegst verstrekt met ingang van de datum van publicatie van deze beknopte informatie op het internet. Looptijd tot en met 31 december 2013.

Doelstelling van de steun: Toepasselijke bepaling, artikel 12, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van 15 december 2006.

Doelstellingen van de regeling:

in de sector primaire landbouwproductie verliezen voorkomen die het gevolg zijn van ongunstige weersomstandigheden die met een natuurramp kunnen worden gelijkgesteld en van andere ongunstige weersomstandigheden;

aanzetten tot het afsluiten van een verzekering tegen verzekerbare risico's in de landbouw;

de economische stabiliteit van de bedrijven vergroten dankzij een uitgebreide verzekering tegen risico's;

de landbouwproductie in Burgenland in stand houden.

Betrokken economische sector(en): Tuinbouw (A 01,12)

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Amt der Burgenländischen Landesregierung

Abteilung 4a- Agrar- und Veterinärwesen

Europaplatz 1

7000 Eisenstadt

ÖSTERREICH

Website: http://www.burgenland.at/media/file/1398_Richtlinie_Sturmschaeden.pdf

Andere informatie: Deze regeling is gebaseerd op artikel 12 van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 en vervult alle hierin vermelde voorwaarden. De steun belemmert de werking van de interne markt voor verzekeringsdiensten niet. De overheidsinstanties garanderen dat de steun niet wordt beperkt tot verzekeringen van een enkele maatschappij of groep van maatschappijen en niet is gebonden aan de voorwaarde dat het verzekeringscontract door de steunaanvragers moet worden gesloten met een in Oostenrijk gevestigde maatschappij.

Steun nr.: XA 12/10

Lidstaat: Frankrijk

Regio: Champagne-Ardenne

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Aides de la Région Champagne-Ardenne à des actions collectives de développement de la génétique ovine (aides à l’adhésion au contrôle de performances, soutiens à l’évaluation des agnelles et à l’évaluation des béliers)

Rechtsgrondslag:

article L 1511-2 du Code général des collectivités territoriales,

contrat de filière ovine Champagne-Ardenne 2009-2011, signé le 17 juin 2009 entre la profession agricole, l’Etat et la région Champagne-Ardenne,

délibération du Conseil régional de Champagne-Ardenne des 14 et 15 décembre 2009.

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 185 000 EUR (indicatief maximumbedrag)

Maximale steunintensiteit: 70 %

De regio verleent gedurende vier jaar steun ten bedrage van maximaal 50 % van de uitgaven voor prestatieonderzoeken (met een maximum van 800 EUR per deelnamejaar).

De regio verleent steun ten bedrage van maximaal 70 % van de uitgaven voor de beoordeling van de door de schapenhouder aangekochte lammeren, d.w.z. 57 EUR steun per gekeurd ooilam dat afkomstig is van een fokbedrijf of 40 EUR per ooilam dat afkomstig is van een bedrijf waar prestatieonderzoeken worden verricht.

De regio verleent steun ten bedrage van maximaal 70 % van de uitgaven voor de beoordeling van de door de schapenhouder aangekochte rammen, m.a.w. maximaal 105 EUR per ram.

Datum van tenuitvoerlegging: Met ingang van de datum waarop het registratienummer van het vrijstellingsverzoek op de website van het directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling van de Commissie wordt bekendgemaakt.

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: tot en met 31 december 2013

Doelstelling van de steun: De regeling is gebaseerd op de artikelen 15 en 16 van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren.

Overeenkomstig de doelstellingen voor de schapensector die zijn opgenomen in de overeenkomst voor de schapensector (contrat de filière ovine Champagne-Ardenne 2009-2011) die in juni 2009 door de beroepsvereniging van de schapenhouders, de Staat en de regio werd gesloten, wenst de regio Champagne-Ardenne regionale steun beschikbaar te stellen voor de genetische verbetering van het schapenbestand in de schapenhouderijen van Champagne-Ardenne teneinde de kwaliteit van deze veestapel te verbeteren en de toekomst van deze sector veilig te stellen.

Genetische verbeteringen maken immers deel uit van de technische middelen waarmee de schapenhouderijen kunnen worden gemoderniseerd en het concurrentievermogen van deze schapenhouderijen kan worden verbeterd: ze behelzen een verbetering van het oorspronkelijke ras ten aanzien van de fokkwaliteiten, zodat onder meer lammeren worden voortgebracht waarvan het vlees voldoet aan de verwachtingen van de consument.

De steun wordt verleend aan iedere schapenhouder die een overeenkomst met het oog op genetische verbetering van zijn beslag ondertekent, wiens schapenhouderijbedrijf onder de definitie van een kmo valt en geen bedrijf in moeilijkheden is — in de zin van de communautaire voorschriften — en die:

maximaal 65 jaar oud is (bedrijven met de status van landbouwbedrijf waarvan het kapitaal voor 50 % in handen is van fysieke personen die maximaal 65 jaar oud zijn en die zijn aangesloten bij de AMEXA als landbouwer in hoofdberoep komen eveneens in aanmerking),

minstens 50 ooienpremies hebben ontvangen,

de geldende hygiënevoorschriften in aanmerking nemen,

zich toeleggen op duurzame veehouderij.

De regeling heeft ten doel:

de schapenhouders aan te moedigen tot deelname aan het prestatieonderzoek, zodat zij kunnen rekenen op opvolging van hun beslagen en op technisch advies met betrekking tot de verbetering van hun schapenhouderijbedrijf.

Dankzij dit systeem kunnen zij de prestaties van hun beslagen beoordelen, deelnemen aan het collectieve programma voor genetische verbetering en gekeurde ooilammeren kweken.

De toename van het aantal beslagen waar prestatieonderzoeken worden verricht, zal als gunstig gevolg hebben dat het genetische aanbod wordt vergroot en de fokkers bij hun selectie van een ruimere basis kunnen vertrekken.

De schapenhouder verbindt zich ertoe gedurende vijf jaar aan het prestatieonderzoek deel te nemen (formule melkveehouderij (eigenschappen van de melk) of volledige formule (eigenschappen van de melk + groei-index)). Het orgaan voor prestatieonderzoek (OCP: Organisme de Controle des Performances) verbindt zich ertoe voor de technische opvolging van de beslagen van de schapenhouders en voor de exploitatie van de resultaten te zorgen.

de genetische kwaliteit van de beslagen in Champagne-Ardenne te verbeteren door voor advies te zorgen bij de aankoop van ooilammeren en rammen van een betere genetische kwaliteit (dieren met een gecertificeerde genetische waarde).

Om de vraag naar een betere genetische kwaliteit te stimuleren zullen de schapenfokkers er, door middel van deskundige begeleiding op genetisch gebied, toe worden aangemoedigd gekeurde fokdieren te gebruiken.

Betrokken economische sector(en): Alle schapenhouderijbedrijven (kmo)

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Région Champagne-Ardenne

Hôtel de Région

5 rue de Jéricho

51037 Chalons en Champagne Cedex

FRANCE

Website: http://www.cr-champagne-ardenne.fr/getFile.aspx?FILEID=4066

Andere informatie: —

Steun nr.: XA 2/10

Lidstaat: Slovenië

Regio: —

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2010

Rechtsgrondslag: Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2010.

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 12 344 855 EUR in 2010.

Maximale steunintensiteit: 50 % van de subsidiabele uitgaven.

Datum van tenuitvoerlegging: de datum waarop het registratienummer van het vrijstellingsverzoek op de website van het directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling van de Commissie wordt bekendgemaakt.

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: de regeling loopt af op 31 december 2010.

Doelstelling van de steun: Ondersteuning van het mkb.

Artikel 12 van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie is van toepassing. De subsidiabele uitgaven zijn de uitgaven voor de premies van verzekeringen die dekking bieden tegen verliezen die het gevolg zijn van ongunstige weersomstandigheden (hagel, brand, bliksem, voorjaarsvorst, overstromingen en stormen) of van dierziekten.

Betrokken economische sector(en): landbouw.

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Republika Slovenija

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dunajska 22

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Website: http://www.pisrs.si/predpis.aspx?p_rD=r03&p_predpis=URED5123

Andere informatie: De vergoeding van een gedeelte van de uitgaven voor verzekeringspremies heeft ten doel landbouwers aan te moedigen om een verzekering te nemen tegen mogelijke verliezen ten gevolge van ongunstige weersomstandigheden en dierziekten en hun tevens de nodige verantwoordelijkheid bij te brengen om de risico's bij de plantaardige en dierlijke productie te beperken.


V Adviezen

ANDERE HANDELINGEN

Europese Commissie

13.4.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 93/20


Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

2010/C 93/11

Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 510/2006 (1) van de Raad bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag. Bezwaarschriften moeten de Commissie bereiken binnen zes maanden te rekenen vanaf de datum van deze bekendmaking.

ENIG DOCUMENT

VERORDENING (EG) Nr. 510/2006 VAN DE RAAD

„AGNEAU DE LAIT DES PYRÉNÉES”

EG-nummer: FR-PGI-0005-0665-10.12.2007

BGA ( X ) BOB ( )

1.   Naam:

„Agneau de lait des Pyrénées”

2.   Lidstaat of derde land:

Frankrijk

3.   Beschrijving van het landbouwproduct of levensmiddel:

3.1.   Productcategorie:

Categorie 1.1

Vers vlees (en verse slachtafvallen)

3.2.   Beschrijving van het product waarvoor de in punt 1 vermelde naam van toepassing is:

De BGA heeft betrekking op vers lamsvlees van lammeren van een melkras, die hoogstens 45 dagen oud zijn, met een slachtgewicht van 4,5 à 11 kg en een EUROP vetheidsklasse 2 of 3.

De lammeren worden geboren uit ooien van plaatselijke, rustieke melkrassen („Manech tête rousse”, „Manech tête noire” of „Basco-béarnaise”). Doordat het melklammeren betreft (die uitsluitend worden gevoerd met melk van het moederdier) is hun vlees sappiger en ietwat vetter dan dat van andere slachtlammeren. Het melkdieet en de jonge leeftijd van de dieren zijn ook van invloed op de kleur van het rauwe vlees dat wit of een tikkeltje roze is. Het vlees is zacht en heeft een weinig vezelige textuur. „Agneau de lait des Pyrénées” is er ook om bekend dat de smaak van zijn vlees minder uitgesproken is dan die van vlees van andere slachtlammeren. Het vlees heeft met name niet de „wolsmaak” die bij ander vlees van slachtlammeren wel min of meer uitgesproken aanwezig is.

Het betreft een seizoensproduct; de lammeren worden geslacht in de periode van 15 oktober tot 15 juni.

Het vlees wordt in de handel gebracht in de vorm van hele geslachte dieren, halve geslachte dieren, deelstukken (PAD = prêt à découper) of voor de consument bestemde verpakkingseenheden (UVC = unité de vente consommateur).

3.3.   Grondstoffen (alleen voor verwerkte producten):

Geen

3.4.   Diervoeders (alleen voor producten van dierlijke oorsprong):

Voeding van de lammeren

Het moederdier is de enige voederbron; de lammeren worden door de ooi gezoogd.

Voeding van de ooien

In de lente, de zomer en de herfst vinden de ooien van rustieke melkrassen hun voedsel hoofdzakelijk op de weiden. De ooien worden gedurende minstens 8 maanden per jaar door beweiding gevoederd.

In de winter bepalen de weersomstandigheden of beweiding mogelijk is maar grasland blijft de voornaamste voederbron. Het voeder wordt in de winter aangevuld met geconserveerde voedergewassen, graankorrels (maïs, gerst, triticale, haver, …), stro en mengvoeders. De mengvoeders worden naar behoefte van de ooien als aanvulling op het uit voedergewassen bestaande basisrantsoen verstrekt.

3.5.   Specifieke onderdelen van het productieproces die in het afgebakende geografische gebied moeten plaatsvinden:

De „Agneaux de lait des Pyrénées” worden geboren en gehouden in het afgebakende geografische gebied.

3.6.   Specifieke voorschriften betreffende het in plakken snijden, het raspen, het verpakken enz.:

Geen

3.7.   Specifieke voorschriften betreffende de etikettering:

Het logo van de BGA evenals de benaming „Agneau de lait des Pyrénées” moeten op de etiketten vermeld worden.

4.   Beknopte omschrijving van de afbakening van het geografische gebied:

Het gebied waarvoor de BGA geldt, stemt overeen met het grondgebied van alle gemeenten van het departement Pyrénées Atlantiques die ten zuiden van de Gave de Pau en zijn bijrivier de Ousse liggen of door deze waterlopen worden doorkruist en met het grondgebied van 10 gemeenten die aan het departement Hautes Pyrénées grenzen.

Dit gebied stemt overeen met het gebied waar de kudden ooien van oudsher werden — en nog steeds worden — gehouden. Het productiegebied van melklammeren komt overeen met de volgende kantons en gemeenten:

Departement Pyrénées Atlantiques:

 

De kantons: Accous, Aramits, Arudy, Bayonne-Est, Bayonne-Nord, Biarritz-Est, Bidache, Espelette, Hasparren, Iholdy, La Bastide-Clairance, Lagor, Laruns, Lasseube, Mauléon-Licharre, Monein, Navarrenx, Nay-Est, Nay-Ouest, Oloron Sainte Marie-Est, Oloron Sainte Marie-Ouest, Pau-centre, Pontacq, Saint Etienne de Baïgorry, Saint Jean de Luz, Saint Jean Pied de Port, Saint Palais, Salies de Béarn, Sauveterre de Béarn, Tardets-Sorholus, Ustaritz, Anglet-Nord, Bayonne-Ouest, Biarritz-Ouest, Hendaye, Jurançon, Pau-Sud, Pau-Ouest, Pau-Nord, Anglet-Sud, Saint Pierre d’Irube.

 

De gemeenten: Arbus, Artigueloutan, Artiguelouve, Castétis, Denguin, Labastide-Cézéracq, Lacq, Lanneplaà, Lée, Lescar, Lons, Nousty, Orthez, Salles-Mongiscard, Siros.

 

Departement Hautes Pyrénées: Het kanton Aucun.

5.   Verband met het geografische gebied:

5.1.   Specificiteit van het geografische gebied:

Het productiegebied van de lammeren is gelegen aan de westelijke rand van de Pyreneeën en de uitlopers daarvan.

Het reliëf is zeer gevarieerd:

Het berggebied beslaat het gebergte in Béarn en in Baskenland; het gebergte in Baskenland is lager dan dat in Béarn en neemt qua hoogte af van oost naar west. Beide regio's hebben niet alleen de vorm van de smalle, ingesloten valleien gemeen maar ook het krachtige hooggebergtereliëf met zijn beuken- en dennenbossen en zijn weilanden waarop in de zomer hoofdzakelijk schapen grazen;

De hellingen vertonen reliëfverschillen. De hellingen tussen de bergstromen Pau, Oloron en Aspe zijn diep ingesneden door valleien; in Baskenland is het reliëf van de hellingen minder geaccidenteerd;

De valleien van de Oloron en de Pau en een gedeelte van de vallei van de Adour. Deze valleien bestaan uit aanslibbinggronden en hun breedte kan variëren van één tot een tiental km. De schapenhouderijen zijn in de valleien, op de hellingen of in het laaggebergte gevestigd. Vanaf het eind van de zomer tot oktober verlaten de ooien de zomerweiden en dalen ze af naar de boerderij. Zij werpen hun lammeren op de boerderij en brengen er de winter door met de lammeren. De valleien worden vooral gebruikt voor de beweiding in de winter. Ze fungeren tevens als opslagplaats voor de voedergewassen en als teeltgebied voor de graangewassen waarmee de ooien worden gevoederd.

Dit steile reliëf leent zich weinig voor akkerbouwgewassen (met uitzondering van de plekken helemaal beneden in de valleien waar maïs kan worden geteeld) maar is daarentegen uitermate geschikt als blijvend grasland en om dieren, zoals schapen, die aan de „transhumance” (zomertrek) deelnemen, te houden.

De meeste gronden zijn wat de korrelsamenstelling betreft, rijk aan klei en leem (30 à 50 %). Het zijn meestal zure gronden, met vermoedelijk een zwakke basenverzadiging. Ze zijn rijk aan organische stof: het grasland, de zuurte, het klimaat en de hoogte dragen hier gezamenlijk aan bij; deze organische stof is evenwel weinig verteerd.

In de meeste zure gronden is de biologische activiteit sterk aangetast hetgeen leidt tot een vertraagde vertering van het plantaardig afval en tot een vertraagde nitraatvorming. De opslag van onverwerkt organisch materiaal is niet bevorderlijk voor het vasthouden van voedingselementen.

In het algemeen zijn de gronden zeer arm aan fosforzuur en kalium. Op deze gronden kunnen — ten dele voor de schapenhouderij bestemde — voedergewassen goed gedijen.

Het klimaat vertoont specifieke kenmerken; het is een oceaanklimaat met in het gebergte van Béarn duidelijke bergklimaatinvloeden en in het gebergte van Baskenland (naargelang van de hoogte) meer oceaaninvloeden. De regenval is aanzienlijk: meer dan 1 300 mm is de algemene regel maar eenmaal boven 1 000 m hoogte is er bij de meeste bergen in Baskenland sprake van meer dan 2 000 mm. Deze regens zorgen ervoor dat de graslanden gedurende een groot gedeelte van het jaar in stand worden gehouden en regenereren.

Zodoende is de vegetatie in de Pyreneeën grotendeels een vegetatie die typisch is voor een oceaanklimaat.

In het hele valleigebied aan Baskische zijde worden schapen van lokale landrassen gehouden. In de nabijheid van het gebergte gaat de densiteit van de schapenhouderijbedrijven in stijgende lijn. In de gebieden rond Pau en Oloron treft men de schapenhouderij in de valleien dicht bij het gebergte aan. In het kader van de seizoenstrek (transhumance) zijn het de zomerweiden (estives) die voor het nodige voeder zorgen.

Het reliëf is bijzonder geschikt voor de schapenteelt omwille van de seizoensgebonden gebruiksmogelijkheden.

5.2.   Specificiteit van het product:

„Agneau de lait des Pyrénées” is het product van 3 plaatselijke melkrassen. De moederdieren zijn raszuivere ooien van de rassen „Basco-Béarnaise”, „Manech à tête noire” of „Manech à tête rousse”. Dankzij hun fysiologie en hun morfologie zijn deze landrassen geschikt voor de berggebieden, met name voor de „transhumance” (seizoenstrek) die voor deze regio zeer typisch is. Het houderijsysteem is gebaseerd op een bevruchting van de ooien in het voorjaar (mei, juni) zodat de dieren vanaf de herfst — nadat ze op de zomerweiden hebben verbleven — kunnen lammeren. De productie van de melklammeren is onlosmakelijk verbonden met de melkproductie van de ooien.

Door de wijze waarop de kudden van dit landras worden gehouden, kunnen slechts gedurende 8 maanden van het jaar melklammeren worden geproduceerd. Door de duur van de transhumance, door de wijze waarop de jonge ooien voor de reproductie worden ingezet en door het graslandgebruik, zijn de „Agneaux de lait des Pyrénées” beschikbaar in de periode van 15 oktober tot 15 juni en is de productie sterk seizoensgebonden (45 % van deze melklammeren worden verkocht in de periode van 20 november tot 31 december).

Het zijn jonge lammeren met het moederdier als enige voederbron; de lammeren worden door de ooi gezoogd. De slachtleeftijd van de lammeren bedraagt ten hoogste 45 dagen; de dieren hebben dan een levend gewicht van minimum 9 kg en maximum 16 kg. Het minimumgewicht van de lammeren is bepalend voor het slachtrendement.

Deze specifieke productiewijze leidt ertoe dat het vlees van de melklammeren licht en sappig is en vetter dan dat van andere slachtlammeren. Het vlees is zacht en heeft een weinig vezelige textuur. Het is wit van kleur of een tikkeltje rozig en het heeft, in tegenstelling tot dat van andere slachtlammeren, een weinig uitgesproken smaak.

De geslachte dieren worden gehuld in het darmnet (buikvlies) aangeboden. Dat is de traditionele aanbiedingsvorm.

5.3.   Causaal verband tussen het geografische gebied en de kwaliteit of de kenmerken van het product (voor een BOB) dan wel van een bepaalde hoedanigheid, de faam of een ander kenmerk van het product (voor een BGA):

Vanaf de tweede helft van de XXste eeuw deden zich in deze „schapeneconomie” die destijds gebaseerd was op het drieluik „vlees — wol — huiden” wijzigingen voor. Talrijke plaatselijke markten zijn verdwenen; de kaas en de vleeshandel hebben de wol en de huidenhandel definitief overvleugeld. De schapenhouders zijn zuivelproducenten en fokkers van melklammeren geworden. De belangrijkste inkomstenbron van de schapenhouderijen is de melk, waarop met name de BOB Ossau-Iratry van toepassing is. Het schapenvlees heeft evenwel ook een belangrijk aandeel in de omzet van de schapenhouders: „Agneau de lait” is goed voor 25 % à 30 % van de bedrijfsinkomsten, afhankelijk van het exploitatiesysteem.

„Agneau de lait des Pyrénées” is het resultaat van streekgebonden productiemethoden en deskundigheid:

De schapenhouderij (zowel de melk als de vleesproductie) is afgestemd op het specifieke reliëf en klimaat in het geografische gebied;

Het vlees is uitsluitend afkomstig van traditionele plaatselijke schapenrassen. Deze zijn aangepast aan de omstandigheden in het productiegebied met name wat de houderijmethoden betreft. De „Basco-Béarnaise” is geschikt voor de zomertrek naar de hoogste weiden; de „Manech tête rousse” en de „Manech tête noire” daarentegen geven de voorkeur aan de minder hooggelegen weiden. Dankzij hun dikke wollen vacht kunnen de ooien een groot gedeelte van het jaar buiten verblijven. De drie rassen worden op natuurlijke wijze bevrucht. Bij de „Basco-Béarnaise” kan reeds vroeger op het jaar worden gedekt dan bij de beide Manech’s, zodat reeds vanaf de maand september kan worden gelammerd;

Het voeder van de ooien is in hoofdzaak afkomstig uit het geografische gebied (minstens 8 maanden beweiding). Het moederdier doet zich hoofdzakelijk tegoed aan voedergewassen. In de zomer zijn die gewassen afkomstig van op gemiddelde of op grote hoogte in het gebergte gelegen natuurlijke weilanden; in de winter worden geconserveerde voedergewassen verstrekt. De weilanden zijn begroeid met diverse soorten voedergewassen die de melk specifieke kenmerken verlenen die bij de kaasbereiding tot uiting komen. De kenmerken van de melk van de drie plaatselijke schapenrassen zijn van dien aard dat de lammeren zich gedurende hun eerste levensweken uitsluitend met deze melk kunnen voeden. De twee belangrijkste factoren die het vlees van „Agneau de lait des Pyrénées” zo typisch maken, zijn het melkdieet en de jonge slachtleeftijd van de lammeren;

Deze houderijmethode leidt ertoe dat bijzondere lammeren worden geproduceerd die qua bevleesdheid en malsheid van hun vlees zeer karakteristiek zijn. Doordat de dieren bij de slacht zeer jong zijn, bedraagt het slachtgewicht maximaal 11 kilogram. Door de jonge slachtleeftijd en het feit dat dit schapenras tot een melkras behoort, hebben de geslachte melklammeren — die in vetheidsklasse 2 of 3 worden ingedeeld — niet de bevleesdheid van echte vleesdieren. Het vlees heeft overal een helder roze kleur;

In de grote steden en in de betere restaurants is de vermaardheid van „Agneau de lait des Pyrénées” een feit.

De liefhebbers van „Agneau de lait des Pyrénées” zien dit vlees als een traditionele lekkernij voor de feestdis vergelijkbaar met zeevruchten, wild en vet gevogelte (kalkoen, kapoen). Dit melklam komt vooral bij de kerst en de paasmaaltijd op het bord.

Gisteren zowel als vandaag en zowel in Frankrijk als daarbuiten blijft de faam van „Agneau de lait des Pyrénées” nauw geassocieerd met een bijzondere smaakkwaliteit die het gevolg is van een specifieke, in het productiegebied verankerde houderijmethode. „Agneau de lait des Pyrénées” ontbreekt op geen enkele feestmaaltijd. Door het seizoensgebonden karakter is dit melklam een gegeerd product geworden dat bijzonder goed rendeert.

De erkenning van „Agneau de lait des Pyrénées” als de parel aan de Franse gastronomische kroon komt al jaren tot uiting in het vertrouwen dat de grootste „chefs” in het product stellen. „Agneau de lait des Pyrénées” heeft een plaats veroverd in talrijke Franse kookboeken en gastronomische magazines. Sommige kenmerken van „Agneau de lait des Pyrénées” worden bijzonder op prijs gesteld. Zo worden bij voorbeeld de malsheid en het delicate karakter van het vlees vaak in het licht gesteld.

Verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier:

Zal gepubliceerd worden op de website http://www.inao.gouv.fr

http://www.inao.gouv.fr/repository/editeur/pdf/CDCIGP/CDCAgneauDeLaitDesPyrenees.pdf


(1)  PB L 93 van 31.3.2006, blz. 12.