ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.CA2009.105.dut

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 105A

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

52e jaargang
7 mei 2009


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

V   Bekendmakingen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

2009/C 105A/01

Aankondiging algemeen vergelijkend onderzoek: Programmeur-analist — Ref.: EF/TA/09/01

1

2009/C 105A/02

Aankondiging algemeen vergelijkend onderzoek: Onderzoeksmanager (personeelsmanagement) — Ref.: EF/TA/09/07

2

 

2009/C 105A/03

OVERZICHT VAN DE IN DE C A-SERIE VAN HET PUBLICATIEBLAD GEPUBLICEERDE VERGELIJKENDE ONDERZOEKEN

s3

NL

 


V Bekendmakingen

BESTUURLIJKE PROCEDURES

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

7.5.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 105/1


AANKONDIGING ALGEMEEN VERGELIJKEND ONDERZOEK: PROGRAMMEUR-ANALIST

REF.: EF/TA/09/01

(2009/C 105 A/01)

De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) in Dublin, Ierland, zoekt een programmeur-analist.

De nieuwe medewerker legt verantwoording af aan het hoofd van de eenheid ICT en is onder andere verantwoordelijk voor:

de implementatie van Microsoft Office Sharepoint Server 2007 (MOSS) met inbegrip van het configureren, integreren met bestaande systemen, specifiek aanpassen en programmeren;

herontwerp en ontwikkeling van intranet: het ontwerp en de implementatie van een passende oplossing om het huidige intranet en de daarbij behorende applicaties van Eurofound te verbeteren;

eisenanalyse, specificatie en implementatie van administratieve toepassingen, in nauwe samenwerking met medewerkers van de betreffende Eurofound-eenheden;

implementatie, documentatie en ondersteuning van intranetgestuurde applicaties, in nauwe samenwerking met externe programmeurs van Eurofound;

nauwe samenwerking met andere ICT-teamleden om algemene ICT-ondersteuning te bieden en problemen op te lossen via de ICT-helpdesk;

overige taken en verantwoordelijkheden die hem/haar kunnen worden toegekend.

Het vergelijkend onderzoek staat open voor kandidaten die:

onderdaan zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie;

in het volledige bezit zijn van alle burgerrechten;

hebben voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake de militaire dienstplicht;

in zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor de uitoefening van de beoogde functie vereist zijn;

grondige kennis hebben van een van de officiële talen van de Europese Unie en een redelijke kennis van een andere officiële EU-taal, waaronder een zeer goede kennis van het Engels, dat de voornaamste werktaal van Eurofound is;

hoger middelbaar onderwijs hebben afgerond met een diploma dat toegang geeft tot universitair onderwijs;

beschikken over ten minste drie jaar beroepservaring na het behalen van het diploma, waarvan twee jaar in een vergelijkbare functie.

De succesvolle kandidaat zal worden aangesteld in de functiegroep AST, rang 3, als tijdelijk functionaris met een contract van onbepaalde duur.

Meer informatie over de functie, de sollicitatie- en selectieprocedures kan van de vacaturewebsite van Eurofound worden geladen: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Lees de vacature zorgvuldig, omdat onvolledige sollicitaties terzijde worden gelegd.

Alle sollicitaties moeten worden ingediend met behulp van het officiële sollicitatieformulier dat op de website beschikbaar is en kan worden gedownload.

Uiterste datum voor het indienen van sollicitaties: 7 juni 2009.


7.5.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 105/2


AANKONDIGING ALGEMEEN VERGELIJKEND ONDERZOEK: ONDERZOEKSMANAGER (PERSONEELSMANAGEMENT)

REF.: EF/TA/09/07

(2009/C 105 A/02)

De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) in Dublin (Ierland), zoekt een onderzoeksmanager (M/V) — personeelsmanagement.

De functie van onderzoeksmanager (personeelsmanagement) wordt ondergebracht bij de eenheid Arbeidsverhoudingen en werkplekontwikkeling. Deze dienst kijkt naar de drijvende krachten achter veranderingen — globalisering, nieuwe technologieën en vergrijzing van de beroepsbevolking — en bestudeert de invloed hiervan op het arbeidsbestel. De dienst wil versterking van haar capaciteit voor onderzoek naar hieraan gerelateerde vraagstukken als werkorganisatie, de verhouding tussen werk- en privéleven, productiviteit, innoverend vermogen, motivatie en ontwikkeling van het menselijk potentieel, dit alles vanuit ondernemingsperspectief.

De nieuwe medewerk(st)er heeft expertise en een staat van dienst op het gebied van internationaal personeelsmanagement en kan zijn/haar praktijkervaring gebruiken bij de uitwerking en tenuitvoerlegging van onderzoeksprojecten op bovengenoemde terreinen. Hij/zij legt verantwoording af aan het hoofd van de eenheid, speelt een hoofdrol bij de ontwikkeling van werkzaamheden vanuit deze nieuwe invalshoek, waarbij het bedrijfsleven centraal staat.

Het vergelijkend onderzoek staat open voor kandidaten die:

onderdaan zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie;

in het volledige bezit zijn van alle burgerrechten;

hebben voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake de militaire dienstplicht;

in zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor de uitoefening van de beoogde functie vereist zijn;

grondige kennis hebben van een van de officiële talen van de Europese Unie en een redelijke kennis van een andere officiële EU-taal, waaronder een zeer goede kennis van het Engels, dat de voornaamste werktaal van Eurofound is;

een universitaire opleiding van minimaal vier jaar hebben gevolgd, afgesloten met een diploma in personeelsmanagement of bedrijfsadministratie;

ten minste zes jaar relevante beroepservaring hebben opgedaan na het afronden van de universitaire opleiding.

De succesvolle kandidaat zal worden aangesteld in de functiegroep AD, rang 7, als tijdelijk functionaris met een contract van onbepaalde duur.

Meer informatie over de functie, de sollicitatie- en selectieprocedures kan van de vacaturewebsite van Eurofound worden geladen: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Lees de vacature zorgvuldig, omdat onvolledige sollicitaties terzijde worden gelegd.

Alle sollicitaties moeten worden ingediend met behulp van het officiële sollicitatieformulier dat ook van de website geladen kan worden.

Uiterste datum voor het indienen van sollicitaties: 7 juni 2009.


7.5.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 105/s3


OVERZICHT VAN DE IN DE C A-SERIE VAN HET PUBLICATIEBLAD GEPUBLICEERDE „VERGELIJKENDE ONDERZOEKEN”

Hierbij vindt u een lijst van C A-publicatiebladen „Vergelijkende onderzoeken” die in 2008 tot op heden gepubliceerd werden.

Deze publicaties verschenen — tenzij anders vermeld — in alle officiële talen.

9

(DE/EN/FR)

10

(IT)

12

(DE/FR)

13

 

14

(DE/EN/FR)

16

(DE/EN/FR)

17

(BG/ET/LT/LV/MT/RO)

20

 

21

(DE/EN/FR)

23

 

24

(DE/FR/NL)

25

(BG/ET/LT/LV/MT/RO)

28

(DE/EN/FR)

34

(FR)

36

(GA/EN)

37

 

38

 

39

(SV)

41

(DE/EN/FR)

42

(EN)

45

 

46

(DE/EN/FR)

47

 

52

(DA/FI/MT)

58

(DE/EN/FR)

59

(DE/EN/ES/FR/PT/SV)

62

(BG/CS/LT/LV/MT/PL/RO/SK)

63

 

70

 

71

 

75

(DE/EN/FR)

80

(FR)

84

(BG/RO)

86

 

91

 

93

(BG/RO)

94

 

95

 

97

(DE/EN/FR)

98

 

99

(GA/EN)

103

 

104

(CS/PL)

105