ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2009.080.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 80

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

52e jaargang
3 april 2009


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2009/C 080/01

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt ( 1 )

1

2009/C 080/02

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt ( 1 )

4

2009/C 080/03

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt ( 1 )

7

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2009/C 080/04

Wisselkoersen van de euro

10

 

V   Bekendmakingen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Commissie

2009/C 080/05

Oproep tot het indienen van aanvragen 2009 — Tweede communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid (2008-2013) ( 1 )

11

 

ANDERE BESLUITEN

 

Commissie

2009/C 080/06

Kennisgeving aan de heer Uthman Omar Mahmoud die is toegevoegd aan de lijst bedoeld in de artikelen 2, 3 en 7 van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa’ida-netwerk en de Taliban

12

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 


II Mededelingen

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

Commissie

3.4.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 80/1


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

2009/C 80/01

Datum waarop het besluit is genomen

20.11.2008

Nummer van de steunmaatregel

N 662/07

Lidstaat

Tsjechië

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Program TIP

Rechtsgrondslag

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) a nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji.

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Onderzoek en ontwikkeling

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun 11 035 mln CZK

Maximale steunintensiteit

80 %

Looptijd (periode)

tot 31.12.2017

Economische sectoren

Alle sectoren

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministerstvo prúmyslu a obchodu

Kpt. Jaroše 7

CZ-604 56 Brno

posta@compet.cz

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Datum waarop het besluit is genomen

15.1.2009

Nummer van de steunmaatregel

N 729/07

Lidstaat

Letland

Regio

Rīga

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

SIA Eko Osta

Rechtsgrondslag

Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumi Nr. 963 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritāte “Vides aizsardzība” atklāta konkursa nolikums”; Ministru kabineta 8.11.2005. noteikumi Nr. 852 “Noteikumi par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības, īstenošanas, uzraudzības, kontroles un novērtēšanas sistēmu”; Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likums; Ministru kabineta 19.6.2007. noteikumi Nr. 396 “Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus”

Type maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Regionale ontwikkeling

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun 0,18 mln LVL

Maximale steunintensiteit

52,19 %

Looptijd (periode)

tot ′31.3.2009

Economische sectoren

Energie

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Vides ministrija

Peldu 25,

Rīga, LV-1494

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Datum waarop het besluit is genomen

5.2.2009

Nummer van de steunmaatregel

N 226/2008

Lidstaat

Ierland

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Extension of the Western Investment Fund

Rechtsgrondslag

The Irish Western Development Commission Act 1998 and the Community, Rural and Gaeltacht Affairs Act 2007

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Risicokapitaal, Kleine- en middelgrote ondernemingen

Vorm van de steun

Risicokapitaal

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven mln EUR; Totaal van de voorziene steun 28 mln EUR

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

1.12.2008-31.12.2013

Economische sectoren

Alle sectoren

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Western Development Commission (WDC), Dillon House Ballaghaderreen, Co. Roscommon, Ireland

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


3.4.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 80/4


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

2009/C 80/02

Datum waarop het besluit is genomen

5.2.2009

Nummer van de steunmaatregel

N 459/08

Lidstaat

Spanje

Regio

La Rioja

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Fomento de la investigación, desarrollo e innovación

Rechtsgrondslag

Orden no 19/2008 de 5 de junio de 2008, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo de la Rioja, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo económico de la Rioja destinadas al fomento de la investigación, desarrollo e innovación, en régimen de concurrencia competitiva

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Onderzoek en ontwikkeling, Kleine- en middelgrote ondernemingen

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven 12 mln EUR;

Totaal van de voorziene steun 72 mln EUR

Maximale steunintensiteit

100 %

Looptijd (periode)

tot 31.12.2013

Economische sectoren

Alle sectoren, Beperkt tot de landbouw

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Agencia de desarrollo Económico de la Rioja –

C/Muro de la Mata 10-14,

26001 Logroño (La Rioja)

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Datum waarop het besluit is genomen

18.12.2008

Nummer van de steunmaatregel

N 615/08

Lidstaat

Duitsland

Regio

Freistaat Bayern

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Bayerische Landesbank, Anstalt des öffentlichen Rechts Brienner Str. 18 D-80333 München

Rechtsgrondslag

2.Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2007/2008 (2.Nachtraghaushaltsgesetz- NHG — 2008)

Type maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Opheffing van een ernstige verstoring van de economie

Vorm van de steun

Garantie, Risicokapitaal

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun 14 800 mln EUR

Maximale steunintensiteit

100 %

Looptijd (periode)

19.12.2008 - 19.6.2009

Economische sectoren

Beperkt tot de financiële dienstverlening

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen Odeonsplatz 4 D-80539 München

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Datum waarop het besluit is genomen

3.2.2009

Nummer van de steunmaatregel

N 39/09

Lidstaat

Duitsland

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Bundesrahmenregelung Risikokapital

Rechtsgrondslag

Regelung zur vorübergehenden Modifizierung von beihilferechtlich genehmigten Risikokapitalprogrammen für kleine und mittlere Unternehmen im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland während der Finanz- und Wirtschaftskrise („Bundesrahmenregelung Risikokapital“)

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Risicokapitaal

Vorm van de steun

Risicokapitaal

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun 50 mln EUR

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

tot 31.12.2010

Economische sectoren

Alle sectoren

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Diverse Stellen in den Ländern

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Datum waarop het besluit is genomen

13.2.2009

Nummer van de steunmaatregel

N 65/09

Lidstaat

Duitsland

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Zeitweilige Aufstockung und Erweiterung des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand im Rahmen des Konjunkturpakets II der Bundesregierung

Rechtsgrondslag

Bundeshaushaltsordnung (BHO) und darauf aufbauende Verwaltungsvorschriften; Gesetz über Sicherung der Beschäftigung und Stabilität in Deutschland (in Vorbereitung); Änderung der Richtlinie zum Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand (Entwurf)

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Onderzoek en ontwikkeling

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven 450 mln EUR;

Totaal van de voorziene steun 900 mln EUR

Maximale steunintensiteit

35 %

Looptijd (periode)

tot 31.12.2010

Economische sectoren

Alle sectoren

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Scharnhorststr. 34-37,

D-10115 Berlin, Germany

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


3.4.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 80/7


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

2009/C 80/03

Datum waarop het besluit is genomen

3.12.2008

Nummer van de steunmaatregel

NN 42/08

Lidstaat

België

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Aide à la restructuration en faveur de Fortis Banque et Fortis Banque Luxembourg - Herstructureringssteun ten behoeve van Fortis Bank en Fortis Banque Luxembourg

Rechtsgrondslag

Ad-hoc

Type maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Opheffing van een ernstige verstoring van de economie, Herstructurering van ondernemingen in moeilijkheden

Vorm van de steun

Andere kapitaalmaatregelen

Zachte lening

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun 65 000 mln EUR

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

29.9.2008 - 10.10.2008

Economische sectoren

Beperkt tot de financiële dienstverlening

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Etat Belge - Belgische Staat

Son Excellence Monsieur Karel DE GUCHT

Ministre des Affaires étrangères

Rue des Petits Carmes, 15

B - 1000 Bruxelles

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Datum waarop het besluit is genomen

3.12.2008

Nummer van de steunmaatregel

NN 46/08

Lidstaat

Luxemburg

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Aide à la restructuration en faveur de Fortis Banque et Fortis Banque Luxembourg

Rechtsgrondslag

Ad-hoc sur le budget de l'Etat – Agreement for a mandatory convertible loan facility between the State of the Grand-Duchy of Luxembourg and Fortis Banque Luxembourg S.A.

Type maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Opheffing van een ernstige verstoring van de economie, Herstructurering van ondernemingen in moeilijkheden

Vorm van de steun

Andere kapitaalmaatregelen

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun 2 500 mln EUR

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

29.9.2008 - 17.11.2008

Economische sectoren

Beperkt tot de financiële dienstverlening

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Etat du Grand Duché du Luxembourg

Son Excellence Monsieur Jean ASSELBORN

Ministre des Affaires étrangères

Rue Notre-Dame 5

L - 2911 Luxembourg

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Datum waarop het besluit is genomen

3.12.2008

Nummer van de steunmaatregel

NN 53/A/08

Lidstaat

Nederland

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Herstructureringssteun ten behoeve van Fortis Bank en Fortis Banque Luxembourg

Rechtsgrondslag

Ad-hoc

Type maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Opheffing van een ernstige verstoring van de economie, Herstructurering van ondernemingen in moeilijkheden

Vorm van de steun

Andere kapitaalmaatregelen

Zachte lening

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun 62 800 mln EUR

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

3.10.2008

Economische sectoren

Beperkt tot de financiële dienstverlening

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Nederlandse Staat

Zijne Excellentie de Heer Maxime VERHAGEN

Minister van Buitenlandse Zaken

Bezuidenhoutseweg 67

NL - 2500 EB Den Haag

NEDERLAND

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

Commissie

3.4.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 80/10


Wisselkoersen van de euro (1)

2 april 2009

2009/C 80/04

1 euro =


 

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,3392

JPY

Japanse yen

133,48

DKK

Deense kroon

7,4509

GBP

Pond sterling

0,91290

SEK

Zweedse kroon

10,8215

CHF

Zwitserse frank

1,5260

ISK

IJslandse kroon

 

NOK

Noorse kroon

8,8480

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

CZK

Tsjechische koruna

26,888

EEK

Estlandse kroon

15,6466

HUF

Hongaarse forint

298,65

LTL

Litouwse litas

3,4528

LVL

Letlandse lat

0,7094

PLN

Poolse zloty

4,4920

RON

Roemeense leu

4,2237

TRY

Turkse lira

2,1665

AUD

Australische dollar

1,8797

CAD

Canadese dollar

1,6725

HKD

Hongkongse dollar

10,3789

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

2,3258

SGD

Singaporese dollar

2,0143

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 781,81

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

12,3960

CNY

Chinese yuan renminbi

9,1533

HRK

Kroatische kuna

7,4707

IDR

Indonesische roepia

15 374,02

MYR

Maleisische ringgit

4,8178

PHP

Filipijnse peso

64,210

RUB

Russische roebel

44,8330

THB

Thaise baht

47,321

BRL

Braziliaanse real

3,0049

MXN

Mexicaanse peso

18,4274

INR

Indiase roepie

67,4290


(1)  Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.


V Bekendmakingen

BESTUURLIJKE PROCEDURES

Commissie

3.4.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 80/11


Oproep tot het indienen van aanvragen 2009

Tweede communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid (2008-2013)

(Voor de EER relevante tekst)

2009/C 80/05

Op de website van het Uitvoerend Agentschap voor Gezondheid en Consumenten zijn bijgewerkte versies gepubliceerd van de oproep tot het indienen van voorstellen voor de toekenning van operationele subsidies, de oproep tot het indienen van voorstellen voor projecten en de oproep tot het indienen van voorstellen voor het documenteren van gezamenlijke acties. Dit document maakt deel uit van de oproep tot het indienen van aanvragen „Gezondheid — 2009” in het kader van het Tweede communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid (2008-2013) (1). Zie hiervoor:

http://ec.europa.eu/eahc/health/grants.html


(1)  Besluit nr. 1350/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 tot vaststelling van een tweede communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid (2008-2013), PB L 301 van 20.11.2007, blz. 3-13.


ANDERE BESLUITEN

Commissie

3.4.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 80/12


Kennisgeving aan de heer Uthman Omar Mahmoud die is toegevoegd aan de lijst bedoeld in de artikelen 2, 3 en 7 van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa’ida-netwerk en de Taliban

2009/C 80/06

1.

Gemeenschappelijk Standpunt 2002/402/GBVB (1) roept de Gemeenschap op de tegoeden en economische middelen te bevriezen van Usama bin Laden, de leden van de Al-Qa'ida-organisatie, de Taliban en andere daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten, als bedoeld in de lijst die is opgesteld op grond van Resolutie 1267(1999) en Resolutie 1333(2000) van de VN-Veiligheidsraad, die regelmatig dient te worden bijgewerkt door het VN-comité dat is ingesteld bij Resolutie 1267(1999) van de VN-Veiligheidsraad.

De lijst die is opgesteld door het VN-comité omvat:

Al-Qa'ida, de Taliban en Usama bin Laden;

natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten, organen en groepen die banden hebben met Al-Qa'ida, de Taliban en Usama bin Laden; en tevens

rechtspersonen, entiteiten en organen die in handen zijn of gecontroleerd worden door, of op enige andere wijze ondersteund worden door deze personen, entiteiten, organen of groepen.

Handelingen of activiteiten die erop wijzen dat een persoon, groep, onderneming of entiteit „banden onderhoudt met” Al-Qa’ida, de Taliban of Usama bin Laden, zijn:

a)

deelnemen aan het financieren, plannen, faciliteren, voorbereiden of uitvoeren van handelingen of activiteiten van, in samenhang met, uit naam van, ten behoeve of ter ondersteuning van Al-Qa’ida, de Taliban of Usama bin Laden, of een cel, afdeling, splintergroepering of afsplitsing daarvan;

b)

leveren, verkopen of overdragen van wapens of daarmee verband houdend materiaal aan bedoelde personen of organisaties;

c)

aanwerven van personeel voor bedoelde personen of organisaties; of

d)

op andere wijze ondersteunen van handelingen of activiteiten van bedoelde personen of organisaties.

2.

Het VN-comité heeft op 17 oktober 2001 besloten de heer Uthman Omar Mahmoud toe te voegen aan de bedoelde lijst.

De betrokken natuurlijke persoon kan te allen tijde een verzoek aan het VN-comité richten, met ondersteunende documentatie, tot heroverweging van de gronden waarop hij op de bovengenoemde VN-lijst is geplaatst. Dit verzoek dient aan het volgende adres te worden gericht:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055

New York, NY 10017

United States of America

Zie voor meer informatie:

http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

Op grond van dit besluit van de VN heeft de Raad de heer Uthman Omar Mahmoud opgenomen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa’ida-netwerk en de Taliban (2). De vermelding werd aangepast bij Verordening (EG) nr. 374/2008 van de Commissie (3) overeenkomstig artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 881/2002.

De onderstaande maatregelen van Verordening (EG) nr. 881/2002 zijn van toepassing op de betrokken natuurlijke en rechtspersonen, groepen en entiteiten:

1.

Alle tegoeden, andere financiële activa en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van of in het bezit zijn van deze personen, groepen of entiteiten worden bevroren, en er worden geen tegoeden direct of indirect aan of ten behoeve van deze personen, groepen of entiteiten ter beschikking gesteld (artikel 2 en artikel 2 bis) (4); en tevens:

2.

Er wordt een verbod ingesteld op de directe of indirecte verstrekking, verkoop, levering of overdracht aan deze personen, groepen of entiteiten, van technisch advies, bijstand of opleiding in verband met militaire activiteiten (artikel 3).

4.

Na het arrest van het Hof van Justitie van 3 september 2008 in gevoegde Zaken C-402/05 P en C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi en Al Barakaat International Foundation v. Raad, heeft het VN-comité gronden opgegeven voor de opname van de heer Uthman Omar Mahmoud op de lijst. De betrokkene kan de Commissie verzoeken om een toelichting op de gronden waarop hij in de lijst is opgenomen. Dit verzoek dient aan het volgende adres te worden gericht:

Europese Commissie DG Buitenlandse betrekkingen t.a.v. Eenheid A2 (CHAR 12/45) Wetstraat 200 B-1049 Brussel België:

European Commission

DG External Relations

Attn. Unit A2 (CHAR12/45)

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B–1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

Na de betrokkene in de gelegenheid te hebben gesteld over de gronden voor opname op de lijst opmerkingen te maken, zal de Commissie deze opname in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad herzien en een nieuw besluit treffen.

5.

De persoonsgegevens van de heer Uthman Omar Mahmoud zullen worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (5). Alle verzoeken, bijvoorbeeld om verdere informatie of met het oog op de uitoefening van rechten op grond van Verordening (EG) nr. 45/2001 (bijvoorbeeld wat betreft de toegang tot of rectificatie van persoonsgegevens), moeten worden gericht aan de Commissie, op hetzelfde adres als in punt 4 hierboven.

6.

De in bijlage I genoemde natuurlijke personen worden erop geattendeerd dat zij een verzoek kunnen richten tot de bevoegde autoriteiten van de lidstaat of lidstaten, als vermeld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 881/2002, om een machtiging te verkrijgen om bevroren tegoeden, andere financiële activa of economische middelen te gebruiken voor essentiële behoeften of specifieke betalingen, in overeenstemming met artikel 2 bis van de verordening.


(1)  PB L 139 van 29.5.2002, blz. 4. Gemeenschappelijk standpunt laatstelijk gewijzigd bij Gemeenschappelijk Standpunt 2003/140/GBVB (PB L 53 van 28.2.2003, blz. 62).

(2)  PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9.

(3)  PB L 113 van 25.4.2008, blz. 15.

(4)  Artikel 2 bis werd ingevoegd bij Verordening (EG) nr. 561/2003 van de Raad (PB L 82 van 29.3.2003, blz. 1).

(5)  PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.