ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 158

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

48e jaargang
29 juni 2005


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Mededelingen

 

Commissie

2005/C 158/1

Wisselkoersen van de euro

1

2005/C 158/2

Informatieprocedure — Technische regels ( 1 )

2

2005/C 158/3

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen ( 1 )

8

2005/C 158/4

Bekendmaking uit hoofde van artikel 3 bis, lid 2, van Richtlijn 89/552/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten, gewijzigd bij Richtlijn 97/36/EG van het Europees Parlement en de Raad

13

2005/C 158/5

Statistische gegevens met betrekking tot in 2004 krachtens informatieprocedure 98/34 ter kennis gebrachte technische voorschriften — Gegevens verstrekt door de Commissie krachtens artikel 11 van Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij ( 1 )

20

2005/C 158/6

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen ( 1 )

25

2005/C 158/7

Bericht voor bananentelers

29

2005/C 158/8

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak nr. COMP/M.3781 — Credit Agricole/Caisse D'Epargne/JV) ( 1 )

30

2005/C 158/9

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak nr. COMP/M.3818 — Gilde/DSM Bakery Ingredients) ( 1 )

30

 

2005/C 158/0

Mededeling

s3

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 


I Mededelingen

Commissie

29.6.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 158/1


Wisselkoersen van de euro (1)

28 juni 2005

(2005/C 158/01)

1 euro=

 

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,2095

JPY

Japanse yen

132,94

DKK

Deense kroon

7,4494

GBP

Pond sterling

0,6646

SEK

Zweedse kroon

9,3930

CHF

Zwitserse frank

1,5445

ISK

IJslandse kroon

78,98

NOK

Noorse kroon

7,9465

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

CYP

Cypriotische pond

0,5737

CZK

Tsjechische koruna

30,038

EEK

Estlandse kroon

15,6466

HUF

Hongaarse forint

247,77

LTL

Litouwse litas

3,4528

LVL

Letlandse lat

0,6960

MTL

Maltese lira

0,4293

PLN

Poolse zloty

4,0548

ROL

Roemeense leu

36 056

SIT

Sloveense tolar

239,44

SKK

Slowaakse koruna

38,439

TRY

Turkse lira

1,6349

AUD

Australische dollar

1,5790

CAD

Canadese dollar

1,4919

HKD

Hongkongse dollar

9,3984

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

1,7238

SGD

Singaporese dollar

2,0330

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 234,57

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

8,0365

CNY

Chinese yuan renminbi

10,0104

HRK

Kroatische kuna

7,3160

IDR

Indonesische roepia

11 732,15

MYR

Maleisische ringgit

4,597

PHP

Filipijnse peso

67,339

RUB

Russische roebel

34,6180

THB

Thaise baht

49,892


(1)  

Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.


29.6.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 158/2


Informatieprocedure — Technische regels

(2005/C 158/02)

(Voor de EER relevante tekst)

Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37; PB L 217 van 5.8.1998, blz. 20).

Door de Commissie ontvangen kennisgevingen van nationale voorstellen van technische regels

Referentie (1)

Titel

Vervaldatum van de standstill-termijn van drie maanden (2)

2005/0246/D

Technische leveringsvoorwaarden voor markeringsmaterialen (TL M 05)

29.8.2005

2005/0247/EE

Wijziging van verordening nr. 106 van de minister van Economische zaken en Communicatie van 6 december 2000 inzake eisen betreffende voorzieningen voor de opslag van en plaatsen voor het laden, uitladen en overslaan van chemicaliën, alsmede andere constructies bestemd voor het hanteren van chemicaliën in havens, wegtransportterminals, spoorwegstations en luchthavens (RTL 2001, 7, 110; 2003, 47, 787), en van verordening nr. 4 van de minister van Vervoer en Communicatie van 26 januari 1998 houdende goedkeuring van de voorschriften voor de ontvangst, verwerking en opslag van gevaarlijke goederen in havens en de vrijgave daarvan uit havens (RTL 1998, 40/41, 202)

26.8.2005

2005/0248/E

Ontwerp van een Koninklijk Besluit tot reglementering van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg op het grondgebied van Spanje

26.8.2005

2005/0249/LV

Verordening van de ministerraad houdende wijziging van verordening nr. 367 van de ministerraad van 20 augustus 2002 houdende vaststelling van een registratieprocedure voor plaatsen waar een economische activiteit wordt uitgeoefend die verband houdt met edele metalen, edelstenen en producten daarvan, alsmede een procedure voor het verplicht keuren en merken en een procedure voor de opslag van niet-gekeurde edele metalen, edelstenen en producten daarvan

29.8.2005

2005/0250/L

Ontwerp van een groothertogelijke verordening houdende wijziging van de groothertogelijke verordening van 31 oktober 1998, als gewijzigd, houdende toepassing van Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval houdende wijziging van de groothertogelijke verordening van 18 januari 2005 inzake afvalstoffen van elektrische en elektronische apparatuur, evenals beperkingen op het gebruik van bepaalde gevaarlijke bestanddelen daarvan

29.8.2005

2005/0251/SK

Verordening van het ministerie van Landbouw van de Slowaakse Republiek en het ministerie van Gezondheidszorg van de Slowaakse Republiek ter uitvaardiging van een hoofdstuk van de Voedingsmiddelenwet van de Slowaakse Republiek inzake melk en melkproducten

2.9.2005

2005/0252/F

Ontwerp van technische voorschriften van de Régie municipale multiservices de La Réole voor gasdistributieleidingen en houdende toepassing van decreet nr. 2004-555 van 15 juni 2004 betreffende technische voorschriften voor leidingen en koppelingen van installaties voor het transport, de distributie en de opslag van gas

1.9.2005

2005/0253/F

Ontwerp van technische voorschriften van de Régie municipale du gaz de Bazas voor gasdistributieleidingen en houdende toepassing van decreet nr. 2004-555 van 15 juni 2004 betreffende technische voorschriften voor leidingen en koppelingen van installaties voor het transport, de distributie en de opslag van gas

1.9.2005

2005/0254/F

Ontwerp van technische voorschriften van SOREGIES voor gasdistributieleidingen en houdende toepassing van decreet nr. 2004-555 van 15 juni 2004 betreffende technische voorschriften voor leidingen en koppelingen van installaties voor het transport, de distributie en de opslag van gas

1.9.2005

2005/0255/D

Grondslagen voor de sanitaire beoordeling van voor de bouw bestemde producten in binnenruimten, stand april 2005

1.9.2005

2005/0256/A

Verordening van de bondsminister van Economische zaken en Werkgelegenheid tot wijziging van de verordening inzake veiligheidstechnische bepalingen voor verzendcontainers — Versandbehälterverordnung 2002 (VBV 2002), BGBl. (staatsblad) II, nr. 202/2002

1.9.2005

2005/0257/F

Ontwerpdecreet betreffende verboden op de gele ridderzwam (Tricholoma equestre)

 (3)

2005/0258/A

Ontwerp van een wet houdende wijziging van de Kärntner Bauvorschriften (bouwvoorschriften van de deelstaat Karinthië)

2.9.2005

2005/0259/SK

Verordening van het ministerie van Landbouw van de Slowaakse Republiek en het ministerie van Gezondheidszorg van de Slowaakse Republiek ter uitvaardiging van een hoofdstuk van de Voedingsmiddelenwet van de Slowaakse Republiek houdende voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en bepaalde soortgelijke producten

5.9.2005

2005/0260/UK

Besluit van 2005 inzake specifieke ziekteverwekkers bij dieren (wijziging) (Engeland)

7.9.2005

De Commissie vestigt de aandacht op het arrest „CIA Security” van 30 april 1996 in zaak C-194/94 (Jur. 1996, blz. I-2201), waarin het Hof van Justitie een interpretatie van de artikelen 8 en 9 van Richtlijn 98/34/EG (voorheen 83/189/EEG) geeft die inhoudt dat derden zich erop kunnen beroepen bij de nationale rechter; deze dient de toepassing van een niet overeenkomstig de richtlijn aangemeld nationaal technisch voorschrift te weigeren.

Met dit arrest wordt de mededeling van de Commissie van 1 oktober 1986 (PB C 245 van 1.10.1986, blz. 4) bevestigd.

Het feit dat niet aan de verplichting tot kennisgeving is voldaan, impliceert dus dat de desbetreffende technische voorschriften niet kunnen worden toegepast jegens derden.

Voor meer informatie over de notificatieprocedure kan contact worden opgenomen met:

Europese Commissie

DG Ondernemingen en industrie, Eenheid C3

B-1049 Brussel

E-mail: Dir83-189-Central@cec.eu.int

Zie ook de website http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/

Voor eventuele inlichtingen over deze kennisgevingen kunt u terecht bij de nationale diensten waarvan de lijst hieronder is gepubliceerd:

LIJST VAN DE NATIONALE INSTANTIES DIE BELAST ZIJN MET HET BEHEER VAN RICHTLIJN 98/34/EG

BELGIË

BELCERT

Bestuur Kwaliteit en Veiligheid

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

North Gate III — 4e etage

Koning Albert II-laan 16

B-1000 Brussel

Mw. Pascaline Descamps

Tel. (32) (0)2 206 46 89

Fax (32) (0)2 206 57 46

E-mail: pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

Algemene e-mail: belnotif@mineco.fgov.be

Website: http://www.mineco.fgov.be

TSJECHISCHE REPUBLIEK

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Gorazdova 24

P.O. BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

Mw. Helena Fofonkova

Tel. (420) 224 907 125

Fax (420) 224 907 122

E-mail: fofonkova@unmz.cz

Algemene e-mail: eu9834@unmz.cz

Website: http://www.unmz.cz

DENEMARKEN

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 66 89 (direct)

Fax (45) 35 46 62 03

E-mail: Mw. Birgitte Spühler Hansen — bsh@ebst.dk

Gezamenlijke mailbox voor kennisgevingen — noti@ebst.dk

Website: http://www.ebst.dk/Notifikationer

DUITSLAND

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat XA2

Scharnhorststr. 34-37

D-10115 Berlin

Mw. Christina Jäckel

Tel. (49-30) 20 14 63 53

Fax (49-30) 20 14 53 79

E-mail: infonorm@bmwa.bund.de

Website: http://www.bmwa.bund.de

ESTLAND

Ministry of Economic Affairs and Communications

Harju str. 11

EE-15072 Tallinn

Dhr. Margus Alver

Tel. (372) 6 25 64 05

Fax (372) 6 31 36 60

E-mail: margus.alver@mkm.ee

Algemene e-mail: el.teavitamine@mkm.ee

GRIEKENLAND

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Mesogeion 119

GR-101 92 Athens

Tel. (30) 21 06 96 98 63

Fax (30) 21 06 96 91 06

ELOT

(Griekse normalisatie-instelling)

Acharnon 313

GR-111 45 Athens

Tel. (30) 21 02 12 03 01

Fax (30) 21 02 28 62 19

E-mail: 83189in@elot.gr

Website: http://www.elot.gr

SPANJE

Ministerio de Asuntos Exteriores

Secretaría de Estado de Asuntos Europeos

Direccion General de Coordinacion del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias

Subdireccion General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

C/Padilla, 46, Planta 2a, Despacho: 6218

E-28006 Madrid

Dhr. Angel Silván Torregrosa

Tel. (34-91) 379 83 32

Mw. Esther Pérez Peláez

Technisch Adviseur

E-mail: esther.perez@ue.mae.es

Tel. (34-91) 379 84 64

Fax (34-91) 379 84 01

E-mail: d83-189@ue.mae.es

FRANKRIJK

Délégation interministérielle aux normes

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)

Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Mw. Suzanne Piau

Tel. (33) 153 44 97 04

Fax (33) 153 44 98 88

E-mail: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Mw. Françoise Ouvrard

Tel. (33) 153 44 97 05

Fax (33) 153 44 98 88

E-mail: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

IERLAND

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

Dhr. Tony Losty

Tel. (353-1) 807 38 80

Fax (353-1) 807 38 38

E-mail: tony.losty@nsai.ie

Website: http://www.nsai.ie/

ITALIË

Ministero delle attività produttive

Dipartimento per le imprese

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ispettorato tecnico dell'industria — Ufficio F1

Ministerie van Productieve Activiteiten

Via Molise 2

I-00187 Roma

Dhr. Vincenzo Correggia

Tel. (39) 06 47 05 26 69

Fax (39) 06 47 88 78 05

E-mail: vincenzo.correggia@minindustria.it

Dhr. Enrico Castiglioni

Tel. (39) 06 47 05 26 69

Fax (39) 06 47 88 77 48

E-mail: enrico.castiglioni@minindustria.it

E-mail: ispettoratotecnico@minindustria.flexmail.it

Website: http://www.minindustria.it

CYPRUS

Cyprus Organization for the Promotion of Quality

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

13, A. Araouzou street

CY-1421 Nicosia

Tel. (357) 22 40 93 13 of (357) 22 37 50 53

Fax (357) 22 75 41 03

Dhr. Antonis Ioannou

Tel. (357) 22 40 94 09

Fax (357) 22 75 41 03

E-mail: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Mw. Thea Andreou

Tel. (357) 22 40 94 04

Fax (357) 22 75 41 03

E-mail: tandreou@cys.mcit.gov.cy

Algemene e-mail: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Website: http://www.cys.mcit.gov.cy

LETLAND

Division of the Commercial Normative, SOLVIT and Notification

Internal Market Department of the

Ministry of Economics of the Republic of Latvia

55, Brvibas str.

Riga

LV-1519

Mw. Agra Ločmele

Senior Officer of the Division of the Commercial Normative, SOLVIT and Notification

E-mail: agra.locmele@em.gov.lv

Tel. (371) 703 12 36

Fax (371) 728 08 82

E-mail: notification@em.gov.lv

LITOUWEN

Lithuanian Standards Board

T. Kosciuskos g. 30

LT-01100 Vilnius

Mw. Daiva Lesickiene

Tel. (370) 52 70 93 47

Fax (370) 52 70 93 67

E-mail: dir9834@lsd.lt

Website: http://www.lsd.lt

LUXEMBURG

SEE — Service de l'Energie de l'Etat

34, avenue de la Porte-Neuve

B.P. 10

L-2010 Luxembourg

Dhr. J.P. Hoffmann

Tel. (352) 46 97 46 1

Fax (352) 22 25 24

E-mail: see.direction@eg.etat.lu

Website: http://www.see.lu

HONGARIJE

Hungarian Notification Centre —

Ministry of Economy and Transport

Budapest

Honvéd u. 13-15.

H-1055

Dhr. Zsolt Fazekas

E-mail: fazekaszs@gkm.hu

Tel. (36) 13 74 28 73

Fax (36) 14 73 16 22

E-mail: notification@gkm.hu

Website: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MALTA

Malta Standards Authority

Level 2

Evans Building

Merchants Street

VLT 03

MT-Valletta

Tel. (356) 21 24 24 20

Fax (356) 21 24 24 06

Mw. Lorna Cachia

E-mail: lorna.cachia@msa.org.mt

Algemene e-mail: notification@msa.org.mt

Website: http://www.msa.org.mt

NEDERLAND

Ministerie van Financiën

Belastingdienst/Douane Noord

Team bijzondere klantbehandeling

Centrale Dienst voor In- en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Dhr. Ebel van der Heide

Tel. (31-50) 523 21 34

Mw. Hennie Boekema

Tel. (31-50) 523 21 35

Mw.Tineke Elzer

Tel. (31-50) 523 21 33

Fax (31-50) 523 21 59

Algemene e-mail:

Enquiry.Point@tiscali-business.nl

Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

OOSTENRIJK

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/1

Stubenring 1

A-1010 Wien

Mw. Brigitte Wikgolm

Tel. (43-1) 711 00 58 96

Fax (43-1) 715 96 51 of (43-1) 712 06 80

E-mail: not9834@bmwa.gv.at

Website: http://www.bmwa.gv.at

POLEN

Ministry of Economy and Labour

Department for European and Multilateral Relations

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Mw. Barbara Nieciak

Tel. (48) 226 93 54 07

Fax (48) 226 93 40 28

E-mail: barnie@mg.gov.pl

Mw. Agata Gągor

Tel. (48) 226 93 56 90

Algemene e-mail: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTUGAL

Instituto Portugês da Qualidade

Rua Antonio Gião, 2

P-2829-513 Caparica

Mw. Cândida Pires

Tel. (351-21) 294 82 36 of 81 00

Fax (351-21) 294 82 23

E-mail: c.pires@mail.ipq.pt

Algemene e-mail: not9834@mail.ipq.pt

Website: http://www.ipq.pt

SLOVENIË

SIST — Slovenian Institute for Standardization

Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point

Šmartinska 140

SLO-1000 Ljubljana

Tel. (386) 14 78 30 41

Fax (386) 14 78 30 98

E-mail: contact@sist.si

Mw. Vesna Stražišar

SLOWAKIJE

Mw. Kvetoslava Steinlova

Director of the Department of European Integration,

Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic

Stefanovicova 3

SK-814 39 Bratislava

Tel. (421) 252 49 35 21

Fax (421) 252 49 10 50

E-mail: steinlova@normoff.gov.sk

FINLAND

Kauppa-ja teollisuusministeriö

(Ministry of Trade and Industry)

Bezoekersadres:

Aleksanterinkatu 4

FIN-00171 Helsinki

en

Katakatu 3

FIN-00120 Helsinki

Postadres:

PO Box 32

FIN-00023 Government

Dhr. Henri Backman

Tel. (358-9) 16 06 36 27

Fax (358-9) 16 06 46 22

E-mail: henri.backman@ktm.fi

Mw. Katri Amper

Algemene e-mail: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Website: http://www.ktm.fi

ZWEDEN

Kommerskollegium

(National Board of Trade)

Box 6803

Drottninggatan 89

S-113 86 Stockholm

Mw. Kerstin Carlsson

Tel. (46) 86 90 48 82 of (46) 86 90 48 00

Fax (46) 86 90 48 40 of (46) 830 67 59

E-mail: kerstin.carlsson@kommers.se

Algemene e-mail: 9834@kommers.se

Website: http://www.kommers.se

VERENIGD KONINKRIJK

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

151 Buckingham Palace Road

London SW1 W 9SS

United Kingdom

Dhr. Philip Plumb

Tel. (44-207) 215 14 88

Fax (44-207) 215 15 29

E-mail: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

Algemene e-mail: 9834@dti.gsi.gov.uk

Website: http://www.dti.gov.uk/strd

Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

B-1040 Brussel

Mw. Adinda Batsleer

Tel. (32) (0)2 286 18 61

Fax (32) (0)2 286 18 00

E-mail: aba@eftasurv.int

Mw. Tuija Ristiluoma

Tel. (32) (0)2 286 18 71

Fax (32) (0)2 286 18 00

E-mail: tri@eftasurv.int

Algemene e-mail: DRAFTTECHREGESA@eftasurv

Website: http://www.eftasurv.int

EFTA

Goods Unit

EFTA Secretariat

Trierstraat 74

B-1040 Brussel

Mw. Kathleen Byrne

Tel. (32) (0)2 286 17 34

Fax (32) (0)2 286 17 42

E-mail: kathleen.byrne@efta.int

Algemene e-mail: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

Website: http://www.efta.int

TURKIJE

Undersecretariat of Foreign Trade

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Inönü Bulvari no 36

06510

Emek — Ankara

Dhr. Saadettin Doğan

Tel. (90-312) 212 58 99

(90-312) 204 81 02

Fax (90-312) 212 87 68

E-mail: dtsabbil@dtm.gov.tr

Website: http://www.dtm.gov.tr


(1)  Jaar — registratienummer — kennisgevende lidstaat.

(2)  Periode tijdens dewelke een ontwerp niet mag worden goedgekeurd.

(3)  Geen standstill-termijn omdat de Commissie de motivering inzake de urgentie heeft aanvaard.

(4)  Geen standstill-termijn, want het betreft hier technische specificaties of andere eisen of regels betreffende diensten die vergezeld gaan van fiscale of financiële maatregelen in de zin van artikel 1, punt 11, tweede alinea, derde streepje, van Richtlijn 98/34/EG.

(5)  Informatieprocedure stopgezet.


29.6.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 158/8


Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen

(2005/C 158/03)

(Voor de EER relevante tekst)

Nummer van de steunmaatregel

XS 2/04

Lidstaat

Duitsland

Regio

Nedersaksen (Stadt Bremervörde)

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Richtlijn van de Stad Bremervörde van 16.12.2003 inzake de medefinanciering van subsidies voor individuele ondernemingen in het kader van het doelstelling-2-programma van Nedersaksen voor de periode 2000-2006

Rechtsgrond

§ 108 der Niedersächsischen Landkreisordnung (NLO) in der Fassung vom 22.8.1996 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 365) i. V. mit § 65 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 22.8.1996 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 382)

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaal jaarlijks bedrag

400 000 EUR

Gegarandeerde leningen

 

Individuele steun

Totaal jaarlijks bedrag

 

Gegarandeerde leningen

 

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6 en artikel 5 van de verordening

Ja

 

Datum van tenuitvoerlegging

Van 17.12.2003

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 31.12.2005

Doelstelling van de steun

Steun aan KMO's

Ja

Betrokken economische sectoren

Alle sectoren komen in aanmerking voor steun aan KMO's

Ja

Beperkt tot specifieke sectoren

 

Kolenwinning

 

Alle be- en verwerkende industrie

 

of

 

Staalindustrie

 

Scheepsbouw

 

Synthetische vezels

 

Automobielindustrie

 

Andere be- en verwerkende industrie

 

Alle diensten

 

of

 

Vervoersdiensten

 

Financiële diensten

 

Andere diensten

 

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Naam:

Stad Bremervörde

Adres:

Rathausplatz 1

D-27432 Bremervörde

Individuele verlening van aanzienlijke steun

Overeenkomstig artikel 6 van de verordening

De maatregel sluit de toekenning van steun uit of moet vooraf bij de Commissie worden aangemeld:

Ja

 

a)

indien de subsidiabele kosten ten minste 25 000 000 EUR bedragen en

de brutosteunintensiteit ten minste 50 % bedraagt,

de nettosteunintensiteit ten minste 50 % bedraagt in gebieden die voor regionale steun in aanmerking komen; of

b)

indien het totale bruto-steunbedrag ten minste 15 000 000 EUR bedraagt

Ja

 


Nummer van de steunmaatregel

XS 15/04

Lidstaat

Italië

Regio

Veneto

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Maatregel 1.7, actie b, bijdragen voor het gebruik door kleine en middelgrote ondernemingen van passende voorzieningen voor onderzoeksactiviteiten.

Rechtsgrond

Docup obiettivo 2, 2000-2006;

Dgr n. 3025 del 9 novembre 2001

Dgr n. 2633 del 8 agosto 2003 (bando)

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaal jaarlijks bedrag

2,6 miljoen EUR

Gegarandeerde leningen

 

Individuele steun

Totaal jaarlijks bedrag

 

Gegarandeerde leningen

 

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Ja

 

Datum van tenuitvoerlegging

15.3.2004

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 31.12.2006

Doelstelling van de steun

Steun aan KMO's

Ja

Betrokken economische sectoren

Alle sectoren komen in aanmerking voor KMO-steun

 

Beperkt tot specifieke sectoren

Ja

Kolenwinning

 

Alle be- en verwerkende industrie

Ja

of

 

Staalindustrie

 

Scheepsbouw

 

Synthetische vezels

 

Automobielindustrie

 

Andere be- en verwerkende industrie

Ja

Alle diensten

 

of

 

Vervoersdiensten

 

Financiële diensten

 

Andere diensten

Ja

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Naam:

Regione Veneto

Adres:

Direzione Industria

Corso del Popolo, 14

30174 Mestre Venezia

Individuele verlening van aanzienlijke steun

Overeenkomstig artikel 6 van de verordening

De maatregel sluit de toekenning van steun uit of moet vooraf bij de Commissie worden aangemeld:

a)

indien de subsidiabele kosten ten minste 25 miljoen EUR bedragen en

de brutosteunintensiteit ten minste 50 % bedraagt,

de nettosteunintensiteit ten minste 50 % bedraagt in gebieden die voor regionale steun in aanmerking komen; of

b)

indien het totale bruto-steunbedrag ten minste 15 miljoen EUR bedraagt

Ja

 


Nummer van de steunmaatregel

XS 59/04

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Regio

Noordoost-Engeland

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Allendale Estates

Rechtsgrond

Regional Development Agencies Act 1998

Industrial Development Act 1982 Sections 7 & 11

Section 2 Local Government Act 2000

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaal jaarlijks bedrag

 

Gegarandeerde leningen

 

Individuele steun

Totaal jaarlijks bedrag

187 186 GBP

Gegarandeerde leningen

 

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Ja

 

Datum van tenuitvoerlegging

19 juli 2004

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 30 december 2005

Doelstelling van de steun

Steun aan KMO's

Ja

Betrokken economische sectoren

Alle sectoren komen in aanmerking voor KMO-steun

Ja

Beperkt tot specifieke sectoren

Neen

Kolenwinning

 

Alle be- en verwerkende industrie

 

of

 

Staalindustrie

 

Scheepsbouw

 

Synthetische vezels

 

Automobielindustrie

 

Andere be- en verwerkende industrie

 

Alle diensten

 

of

 

Vervoersdiensten

 

Financiële diensten

 

Andere diensten

 

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Naam:

Government Office for the North East European Programmes Secretariat

Adres:

Wellbar House

Gallowgate

Newcastle upon Tyne

NE1 4TD

Individuele verlening van aanzienlijke steun

Overeenkomstig artikel 6 van de verordening

De maatregel sluit de toekenning van steun uit of moet vooraf bij de Commissie worden aangemeld:

a)

indien de subsidiabele kosten ten minste 25 miljoen EUR bedragen en

de brutosteunintensiteit ten minste 50 % bedraagt,

de nettosteunintensiteit ten minste 50 % bedraagt in gebieden die voor regionale steun in aanmerking komen; of

b)

indien het totale bruto-steunbedrag ten minste 15 miljoen EUR bedraagt

 


29.6.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 158/13


Bekendmaking uit hoofde van artikel 3 bis, lid 2, van Richtlijn 89/552/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten, gewijzigd bij Richtlijn 97/36/EG van het Europees Parlement en de Raad

(2005/C 158/04)

De maatregelen die het Koninkrijk België uit hoofde van artikel 3, lid 1, van de richtlijn heeft getroffen en waarvan de Commissie conform de procedure van artikel 3 bis, lid 2, in kennis is gesteld, zijn opgenomen in onderstaande passages uit de door de Vlaamse en de Franse Gemeenschap vastgestelde wettelijke besluiten welke in het Belgisch Staatsblad zijn verschenen:

voor de Franse Gemeenschap: het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep (BS nr. 137 van 17.4.2003) en een besluit van 8 juni 2004 (BS nr. 318 van 6.9.2004);

voor de Vlaamse Gemeenschap: een decreet van 25 januari 1995 (DVG nr. 1995-01-25/38) en een besluit van 28 mei 2004 (BS nr. 295 van 19.8.2004).

Bovendien is in een tussen de Franse en de Vlaamse Gemeenschap gesloten overeenkomst van 28 november 2003 een geconsolideerde lijst van belangrijke evenementen voor België opgenomen.

FRANSE GEMEENSCHAP

1.   Decreet betreffende de radio-omroep

Art. 4. § 1

Na het advies van de Hoge Raad te hebben ingewonnen, kan de Regering de lijst vaststellen van de evenementen die zij van het hoogste belang acht voor het publiek van de Franse Gemeenschap. Voor die evenementen kan geen exclusiviteitsrecht worden verleend aan een uitgever van televisie-omroepdiensten of aan de RTBF, zodat een belangrijk deel van het publiek van die Gemeenschap geen toegang tot die evenementen zou hebben via een televisie-omroepdienst met vrije toegang.

De Regering bepaalt of die evenementen rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of gedeeltelijk, dienen te worden uitgezonden.

Art. 4. § 2

Een evenement wordt geacht als van het hoogste belang voor het publiek van de Franse Gemeenschap als het beantwoordt aan ten minste twee criteria die hierna vermeld zijn:

1.

het evenement wekt een grote belangstelling bij het publiek van de Franse Gemeenschap in het algemeen en niet alleen bij het publiek dat een dergelijk evenement gewoonlijk volgt;

2.

het evenement is van cultureel belang, zoals dit globaal wordt erkend door het publiek van de Franse Gemeenschap, en werkt als een katalysator van zijn culturele identiteit;

3.

een belangrijke persoon of een nationale ploeg neemt deel aan het betrokken evenement in het kader van een zeer belangrijke internationale competitie of manifestatie;

4.

het evenement wordt traditioneel uitgezonden in een programma van een televisie-omroepdienst met vrije toegang in de Franse Gemeenschap en wekt de belangstelling van een breed publiek.

Na het advies van de Hoge Raad te hebben ingewonnen, stelt de Regering de nadere regels vast volgens welke de hierboven vermelde evenementen toegankelijk moeten worden gemaakt.

Art. 4. § 3

Een televisie-omroepdienst wordt beschouwd als een dienst met vrije toegang, als hij in het Frans wordt uitgezonden en kan worden ontvangen door 90 % van de gezinnen die over een apparatuur beschikken voor ontvangst van televisie-omroepdiensten gelegen in het Frans taalgebied en in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Naast de technische kosten, kan de ontvangst van deze dienst niet afhankelijk worden gemaakt van een andere betaling dan de eventuele abonnementsprijs voor het basisaanbod van een kabeldistributiedienst.

Art. 4. § 4

De uitgevers van televisie-omroepdiensten en de RTBF mogen geen exclusiviteitsrechten, die ze na 30 juli 1997 zouden hebben verworven, uitoefenen, waardoor ze de toegang, via een televisie-omroepdienst met vrije toegang, zouden beletten tot evenementen van het hoogste belang, waarvan de lijst werd bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, aan een belangrijk deel van het publiek van een lidstaat van de Europese Unie.

Ze schikken zich naar de bijzondere voorwaarden die werden vastgesteld naar aanleiding van de bekendmaking van de voormelde lijsten en die betrekking hebben op de rechtstreekse, onrechtstreekse, volledige of gedeeltelijke toegang.

2.   Besluit tot bepaling van evenementen van het hoogste belang en tot vaststelling van de nadere regels voor de toegang ertoe

Artikel 1

Binnen de perken van dit besluit gebeurt de toegang van het publiek van de Franse Gemeenschap tot evenementen, rechtstreeks, onrechtstreeks, volledig of gedeeltelijk overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

De dienstenuitgever van de televisie-omroep behorend tot de Franse Gemeenschap, die van plan is een exclusiviteitsrecht op heruitzending, dat hij verworven heeft voor een evenement van het hoogste belang, [uit te oefenen,] is ertoe gehouden dit uit te zenden via een programma van een televisie-omroepdienst met vrije toegang en overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 3

De dienstenuitgever van de televisie-omroep die het recht op rechtstreekse en volledige uitzending van een evenement verworven heeft, kan het evenement onrechtstreeks uitzenden via een programma van een televisie-omroepdienst met vrije toegang in de volgende gevallen:

het evenement gebeurt tussen 0 uur en 8 uur, Belgisch uur;

het evenement gebeurt tijdens de zendtijd van een algemeen nieuwsjournaal dat gewoonlijk door deze uitgever wordt uitgezonden;

het evenement omvat elementen die gelijktijdig gebeuren.

Artikel 4

Dit besluit schept geen enkele verplichting om uit te zenden in hoofde van de RTBF en van de dienstenuitgevers van de televisie-omroep van de Franse Gemeenschap.

Artikel 5

De Minister tot wiens bevoegdheid de Audiovisuele sector behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 juni 2004.

Vanwege de regering van de Franse Gemeenschap:

De Minister van de Audiovisuele sector,

O. CHASTEL

3.   Bijlage bij het besluit

Lijst van evenementen en categorieën evenementen van het hoogste belang en nadere regels voor de toegang ertoe voor het publiek:

1.

de Olympische zomerspelen en winterspelen, rechtstreekse verslaggeving en samenvattingen;

2.

de finale van de Beker van België voor voetbal, mannen, rechtstreekse integrale verslaggeving;

3.

alle wedstrijden van het Belgische voetbalteam, mannen, rechtstreekse integrale verslaggeving;

4.

de eindronde van het wereldkampioenschap voetbal, mannen, rechtstreekse integrale verslaggeving;

5.

de eindronde van het Europees kampioenschap voetbal, mannen, rechtstreekse integrale verslaggeving;

6.

de wedstrijden van de Champion's League waaraan een Belgisch clubteam deelneemt, rechtstreekse integrale verslaggeving;

7.

de wedstrijden voor de UEFA-Cup waaraan een Belgisch clubteam deelneemt, rechtstreekse integrale verslaggeving;

8.

de Ronde van Frankrijk voor beroepsrenners, mannen, rechtstreekse verslaggeving en samenvattingen;

9.

Luik-Bastenaken-Luik, rechtstreekse verslaggeving en samenvattingen;

10.

de Amstel Gold Race, rechtstreekse verslaggeving en samenvattingen;

11.

de Ronde van Vlaanderen, rechtstreekse verslaggeving en samenvattingen;

12.

Parijs-Roubaix, rechtstreekse verslaggeving en samenvattingen;

13.

Milaan-San Remo, rechtstreekse verslaggeving en samenvattingen;

14.

het kampioenschap van België wielrennen op de weg voor beroepsrenners, mannen, rechtstreekse verslaggeving en samenvattingen;

15.

het wereldkampioenschap wielrennen op de weg voor beroepsrenners, mannen, rechtstreekse verslaggeving en samenvattingen;

16.

de Memorial Ivo Van Damme, rechtstreekse integrale verslaggeving;

17.

de Grote Prijs van België Formule 1, rechtstreekse integrale verslaggeving;

18.

de volgende Grand Slam-tennistoernooien: Roland Garros en Wimbledon, alle kwartfinales, halve finales en finales met Belgische deelnemers, rechtstreekse integrale verslaggeving;

19.

De Davis Cup en de Fed Cup, alle kwartfinales, halve finales en finales waaraan het Belgische team deelneemt, rechtstreekse integrale verslaggeving;

20.

de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd, rechtstreekse integrale verslaggeving;

21.

de Waalse Pijl, rechtstreekse verslaggeving en samenvattingen;

22.

de wedstrijden van het wereldkampioenschap atletiek waaraan Belgische atleten deelnemen, rechtstreekse integrale verslaggeving.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 8 juni 2004.

De Minister van de Audiovisuele sector,

O. CHASTEL

VLAAMSE GEMEENSCHAP

1.   Besluit van 25 januari 1995

„Art. 76. § 1

De Vlaamse regering stelt een lijst op van evenementen die van aanzienlijk belang voor de samenleving worden geacht en die, om die reden, niet op een exclusieve basis zodanig mogen worden uitgezonden dat een belangrijk deel van het publiek in de Vlaamse Gemeenschap dergelijke evenementen niet via rechtstreekse of uitgestelde verslaggeving op de kosteloze televisie kan volgen.

De Vlaamse regering bepaalt of deze evenementen via volledige of gedeeltelijke rechtstreekse verslaggeving dan wel, waar nodig of passend om objectieve redenen van algemeen belang, via volledige of gedeeltelijke uitgestelde verslaggeving beschikbaar moeten zijn.

Art. 76. § 2

De televisieomroepen van of erkend door de Vlaamse Gemeenschap mogen de door hen verworven exclusieve rechten niet zodanig uitoefenen dat een belangrijk deel van het publiek in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap de door die andere lidstaat aangewezen evenementen, niet op de kosteloze televisie kan volgen via volledige of gedeeltelijke rechtstreekse verslaggeving dan wel, waar nodig of passend om objectieve redenen van openbaar belang, via volledige of gedeeltelijke uitgestelde verslaggeving, zoals door die andere lidstaat is bepaald.

2.   Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de lijst van evenementen van aanzienlijk belang voor de samenleving

Overwegende dat een evenement als een evenement van aanzienlijk belang voor de samenleving kan worden beschouwd wanneer aan 2 van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

1.

het evenement heeft een belangrijke algemene nieuwswaarde en ontlokt een brede interesse bij het publiek;

2.

het evenement vindt plaats in het kader van een belangrijke internationale competitie of is een wedstrijd waaraan de nationale ploeg, een Belgisch clubteam of één of meerdere Belgische sportman/-vrouw deelneemt;

3.

het evenement behoort tot een belangrijke sportdiscipline en heeft een belangrijke culturele waarde in de Vlaamse Gemeenschap;

4.

het evenement wordt traditioneel uitgezonden via kosteloze televisie en haalt hoge kijkcijfers in zijn categorie.

[…]

Art. 1. § 1

De volgende evenementen worden beschouwd als een evenement van aanzienlijk belang voor de samenleving:

1.

De Olympische zomerspelen;

2.

Voetbal (mannen): alle wedstrijden van de nationale ploeg en alle wedstrijden van de eindronde van de Wereldbeker en van het Europees kampioenschap;

3.

Champions League en UEFA-Cup:

de wedstrijden waaraan een Belgisch clubteam deelneemt;

halve finales en finales;

4.

De finale van de Beker van België voetbal (mannen);

5.

Wielrennen:

De Ronde van Frankrijk voor eliterenners (mannen): alle ritten;

De volgende wereldbekerwedstrijden: Milaan-San Remo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik, Amstel Gold Race, Parijs-Tours en Ronde van Lombardije;

Het kampioenschap van België en het wereldkampioenschap op de weg voor eliterenners (mannen);

6.

Veldrijden: het kampioenschap van België en het wereldkampioenschap voor eliterenners (mannen);

7.

Tennis:

Grand Slam-toernooien: alle wedstrijden met Belgische spelers/speelsters vanaf de kwartfinales en alle finales (enkelspel);

Davis- en Fed Cup: kwartfinales, halve finales en finales waaraan Belgische ploeg deelneemt;

8.

De Grote Prijs van België Formule 1;

9.

Atletiek: de Memorial Van Damme;

10.

De Koningin Elisabethwedstrijd.

Art. 1. § 2

De evenementen bedoeld in 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 8o, 9o en 10o zijn via volledige rechtstreekse verslaggeving beschikbaar.

De evenementen bedoeld in 1o en 5o en zijn via gedeeltelijke rechtstreekse verslaggeving beschikbaar.

Art. 2

De exclusieve rechten op de in artikel 1, § 1 vermelde evenementen kunnen niet zodanig worden uitgeoefend dat zij een belangrijk deel van de bevolking verhinderen deze evenementen te volgen op kosteloze televisie.

Een belangrijk deel van de bevolking in de Vlaamse Gemeenschap wordt geacht een evenement van aanzienlijk belang voor de samenleving op kosteloze televisie te kunnen volgen wanneer het evenement wordt uitgezonden door een televisieomroep die in het Nederlands uitzendt en die door ten minste 90 % van de bevolking kan worden ontvangen zonder extra betaling bovenop de prijs van het kabelabonnement.

Art. 3. § 1

Televisieomroepen die niet voldoen aan de bepalingen van artikel 2 en die exclusieve uitzendrechten voor uitzending in het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad verwerven voor de sub artikel 1, § 1, vermelde evenementen, kunnen deze rechten niet uitoefenen tenzij zij via afgesloten overeenkomsten kunnen waarborgen dat een belangrijk deel van de bevolking niet verhinderd zal worden deze evenementen te volgen op kosteloze televisie zoals bepaald in artikel 1, § 2 en artikel 2.

Art. 3. § 2

Televisieomroepen die exclusieve uitzendrechten hebben, kunnen sublicenties verlenen tegen redelijke marktprijzen en binnen tussen de omroepen in onderling overleg af te spreken termijnen aan omroepen die voldoen aan de bepalingen van artikel 2.

Art. 3. § 3

Indien geen enkele omroep bereid wordt gevonden om onder deze voorwaarden sublicenties te nemen, mag de betrokken omroep in afwijking van de bepalingen uit artikel 2 en artikel 3, § 1, alsnog gebruik maken van de verworven uitzendrechten.

Art. 4

De Vlaamse minister, bevoegd voor het mediabeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 mei 2004.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

B. Somers

De Vlaamse minister van Wonen, Media en Sport,

M. Keulen”

Geconsolideerde lijst van belangrijke evenementen voor België

1.

De Olympische zomerspelen

Vlaamse Gemeenschap: rechtstreekse verslaggeving en samenvattingen

Franse Gemeenschap: rechtstreekse verslaggeving en samenvattingen

2.

De finale van de Beker van België voetbal, mannen

Vlaamse Gemeenschap: rechtstreekse integrale verslaggeving

Franse Gemeenschap: rechtstreekse integrale verslaggeving

3.

Alle wedstrijden van het Belgische voetbalteam, mannen

Vlaamse Gemeenschap: rechtstreekse integrale verslaggeving

Franse Gemeenschap: rechtstreekse integrale verslaggeving

4.

De eindronde van het wereldkampioenschap voetbal, mannen

Vlaamse Gemeenschap: rechtstreekse integrale verslaggeving

Franse Gemeenschap: rechtstreekse integrale verslaggeving

5.

De eindronde van het wereldkampioenschap voetbal, mannen

Vlaamse Gemeenschap: rechtstreekse integrale verslaggeving

Franse Gemeenschap: rechtstreekse integrale verslaggeving

6.

De wedstrijden van de Champion's League waaraan een Belgisch clubteam deelneemt

Vlaamse Gemeenschap: rechtstreekse integrale verslaggeving

Franse Gemeenschap: rechtstreekse integrale verslaggeving

7.

De wedstrijden voor de UEFA-Cup waaraan een Belgisch clubteam deelneemt

Vlaamse Gemeenschap: rechtstreekse integrale verslaggeving

Franse Gemeenschap: rechtstreekse integrale verslaggeving

8.

De Ronde van Frankrijk voor beroepsrenners, mannen

Vlaamse Gemeenschap: rechtstreekse verslaggeving en samenvattingen

Franse Gemeenschap: rechtstreekse verslaggeving en samenvattingen

9.

Luik-Bastenaken-Luik

Vlaamse Gemeenschap: rechtstreekse verslaggeving en samenvattingen

Franse Gemeenschap: rechtstreekse verslaggeving en samenvattingen

10.

De Amstel Gold Race

Vlaamse Gemeenschap: rechtstreekse verslaggeving en samenvattingen

Franse Gemeenschap: rechtstreekse verslaggeving en samenvattingen

11.

De Ronde van Vlaanderen

Vlaamse Gemeenschap: rechtstreekse verslaggeving en samenvattingen

Franse Gemeenschap: rechtstreekse verslaggeving en samenvattingen

12.

Parijs-Roubaix

Vlaamse Gemeenschap: rechtstreekse verslaggeving en samenvattingen

Franse Gemeenschap: rechtstreekse verslaggeving en samenvattingen

13.

Milaan-San Remo

Vlaamse Gemeenschap: rechtstreekse verslaggeving en samenvattingen

Franse Gemeenschap: rechtstreekse verslaggeving en samenvattingen

14.

Het kampioenschap van België wielrennen op de weg voor beroepsrenners, mannen

Vlaamse Gemeenschap: rechtstreekse verslaggeving en samenvattingen

Franse Gemeenschap: rechtstreekse verslaggeving en samenvattingen

15.

Het wereldkampioenschap wielrennen op de weg voor beroepsrenners, mannen

Vlaamse Gemeenschap: rechtstreekse verslaggeving en samenvattingen

Franse Gemeenschap: rechtstreekse verslaggeving en samenvattingen

16.

De Memorial Ivo Van Damme

Vlaamse Gemeenschap: rechtstreekse integrale verslaggeving

Franse Gemeenschap: rechtstreekse integrale verslaggeving

17.

De Grote Prijs van België Formule 1

Vlaamse Gemeenschap: rechtstreekse integrale verslaggeving

Franse Gemeenschap: rechtstreekse integrale verslaggeving

18.

De volgende Grand Slam-tennistoernooien: Roland Garros en Wimbledon, alle kwartfinales, halve finales en finales met Belgische deelnemers

Vlaamse Gemeenschap: rechtstreekse integrale verslaggeving

Franse Gemeenschap: rechtstreekse integrale verslaggeving

19.

De Davis Cup en de Fed Cup, alle kwartfinales, halve finales en finales waaraan het Belgische team deelneemt

Vlaamse Gemeenschap: rechtstreekse integrale verslaggeving

Franse Gemeenschap: rechtstreekse integrale verslaggeving

20.

De finale van de Koningin Elisabethwedstrijd

Vlaamse Gemeenschap: rechtstreekse integrale verslaggeving

Franse Gemeenschap: rechtstreekse integrale verslaggeving

Evenementen die uitsluitend op de lijst van de Franse Gemeenschap staan

1.

De Waalse Pijl: rechtstreekse verslaggeving en samenvattingen

2.

De Olympische winterspelen: rechtstreekse verslaggeving en samenvattingen

3.

De wedstrijden van het wereldkampioenschap atletiek waaraan Belgische atleten deelnemen: rechtstreekse integrale verslaggeving

Evenementen die uitsluitend op de lijst van de Vlaamse Gemeenschap staan

1.

De finales en halve finales van de Champion's League: rechtstreekse integrale verslaggeving

2.

De finales en halve finales voor de UEFA-Cup: rechtstreekse integrale verslaggeving

3.

Parijs-Tours en de Ronde van Lombardije (wielrennen): rechtstreekse verslaggeving en samenvattingen

4.

Het Belgisch en wereldkampioenschap veldrijden voor beroepsrenners, mannen: rechtstreekse integrale verslaggeving

5.

De volgende Grand Slam-tennistoernooien: de Australian en de US Open, alle kwartfinales, halve finales en finales met Belgische deelnemers: rechtstreekse integrale verslaggeving


29.6.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 158/20


STATISTISCHE GEGEVENS MET BETREKKING TOT IN 2004 KRACHTENS INFORMATIEPROCEDURE 98/34 TER KENNIS GEBRACHTE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

Gegevens verstrekt door de Commissie krachtens artikel 11 van Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (1)

(2005/C 158/05)

(Voor de EER relevante tekst)

I.   OVERZICHT VAN DE VERSCHILLENDE TYPEN REACTIES ZOALS DEZE AAN DE EG-LIDSTATEN ZIJN GERICHT NAAR AANLEIDING VAN DE DOOR IEDER VAN HEN TER KENNIS GEBRACHTE ONTWERPTEKSTEN

Lidstaten

Aantal kennisgevingen

Opmerkingen (2)

Uitvoerig gemotiveerde meningen (3)

Voorstellen voor communautair optreden

LS

COM

EVA (4)

LS

COM

9.3 (5)

9.4 (6)

België

18

4

4

 

3

4

0

0

Denemarken

40

8

19

 

1

2

0

0

Duitsland

99

40

46

 

19

13

0

0

Spanje

24

4

13

 

3

2

0

0

Finland

21

10

11

 

2

3

0

0

Frankrijk

37

6

12

 

2

2

0

0

Griekenland

34

7

33

 

0

5

0

0

Ierland

6

1

2

 

1

0

0

0

Italië

28

20

10

1

10

5

0

0

Luxemburg

4

1

2

 

0

1

0

0

Nederland

54

12

17

 

7

3

0

0

Oostenrijk

50

8

10

 

3

4

0

0

Portugal

3

2

2

 

0

1

0

0

Zweden

23

6

8

 

2

2

0

0

Verenigd Koninkrijk

52

16

16

 

1

6

1

0

Letland

13

11

5

 

2

4

0

0

Malta

2

1

1

 

0

1

0

0

Cyprus

1

0

0

 

0

1

0

0

Tsjechische Republiek

14

7

6

 

2

3

0

0

Hongarije

4

2

0

 

0

0

0

0

Litouwen

4

4

4

 

0

0

0

0

Estland

0

0

0

 

0

0

0

0

Slovenië

12

2

1

 

1

2

0

0

Polen

8

5

3

 

0

1

0

0

Slowakije

6

1

4

 

1

1

0

0

Totaal EU

557

178

229

1

60

66

1

0

II.   VERDELING PER SECTOR VAN DE DOOR DE EG-LIDSTATEN TER KENNIS GEBRACHTE ONTWERPTEKSTEN

Sector

BE

DK

DE

ES

FI

FR

GR

IE

IT

LU

NL

AT

PT

SE

UK

LT

MT

CY

CZ

HU

LV

EE

SI

PL

SK

Totaal EU

Bouw

2

6

23

3

10

4

 

1

2

 

2

26

 

 

6

 

 

 

1

 

 

 

10

 

1

97

Landbouw- en voedingsproducten

6

5

6

6

1

10

1

2

13

1

11

7

1

4

17

4

 

 

4

2

3

 

1

2

2

110

Chemische producten

1

4

4

1

 

1

1

 

1

 

3

 

 

2

2

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

21

Farmaceutische producten

 

 

4

 

1

2

 

 

 

 

 

1

 

1

3

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

13

Huishoudelijke apparatuur en vrije tijd

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

9

Machinebouw

1

3

 

3

 

4

 

 

3

 

4

1

 

1

3

 

 

 

1

 

4

 

 

 

 

28

Energie, mineralen, hout

1

2

 

2

1

 

1

 

1

 

5

2

 

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

1

 

20

Milieu, verpakkingen

1

2

6

 

1

1

 

 

2

 

8

3

 

3

2

 

 

 

5

 

1

 

 

3

 

38

Gezondheid, medische apparatuur

1

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Vervoer

1

14

7

2

4

2

 

3

1

 

7

2

 

5

16

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

66

Telecommunicatie

 

2

45

1

1

7

30

 

 

 

6

3

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

102

Diverse producten

2

2

2

1

 

2

1

 

1

1

4

2

 

 

 

 

1

1

 

2

1

 

 

1

2

26

Diensten van de informatiemaatschappij

 

 

2

2

2

1

 

 

4

1

4

3

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

21

Totaal per lidstaat

18

40

99

24

21

37

34

6

28

3

54

50

3

23

52

4

2

1

14

4

13

 

12

8

6

557

III.   OVERZICHT VAN DE OPMERKINGEN DIE ZIJN INGEDIEND NAAR AANLEIDING VAN DOOR IJSLAND, LIECHTENSTEIN, NOORWEGEN (7) EN ZWITSERLAND (8) TER KENNIS GEBRACHTE ONTWERPTEKSTEN

Land

Kennisgevingen

EG-Opmerkingen (9)

IJsland

11

4

Liechtenstein

3

2

Noorwegen

23

13

Zwitserland

15

9

Totaal

52

28

IV.   VERDELING PER SECTOR VAN DE DOOR IJSLAND, LIECHTENSTEIN, NOORWEGEN EN ZWITSERLAND TER KENNIS GEBRACHTE ONTWERPTEKSTEN

Sectoren

IJsland

Liechtenstein

Noorwegen

Zwitserland

Totaal per sector

Bouw

 

1

 

 

1

Voedingsproducten

4

1

4

5

14

Chemische producten

 

 

2

4

6

Farmaceutische producten

 

 

1

 

1

Huishoudelijke apparatuur en vrije tijd

2

 

 

 

2

Machinebouw

1

 

1

1

3

Milieu, verpakkingen

1

 

1

1

3

Energie, mineralen, hout

 

 

1

 

1

Vervoer

2

 

9

2

13

Telecommunicatie

 

 

2

2

4

Diverse producten

1

 

1

 

2

Diensten van de informatiemaatschappij

 

1

1

 

 

Totaal per land

11

3

23

15

52

V.   TABEL MET EEN OVERZICHT VAN DE VERDELING PER SECTOR VAN DE DOOR TURKIJE GENOTIFICEERDE ONTWERPEN EN DE OPMERKINGEN NAAR AANLEIDING DAARVAN

Turkije

Sectoren

Opmerkingen van de Commissie

 

Landbouwproducten en voedingsmiddelen

1

 

Telecommunicatie

1

 

Diverse producten; textiel

1

Totaal

 

3

V.   TABEL MET EEN OVERZICHT VAN DE VERDELING PER SECTOR VAN DE DOOR DE NIEUWE LIDSTATEN VÓÓR DE UITBREIDING OP 1 MEI 2004 GENOTIFICEERDE ONTWERPEN EN DE OPMERKINGEN NAAR AANLEIDING DAARVAN

Land

Sectoren

Opmerkingen van de Commissie

Malta

Energie; elektriciteit

1

Totaal

 

1

VII.   STATISTISCHE GEGEVENS INZAKE INBREUKPROCEDURES DIE IN 2004 ZIJN INGELEID KRACHTENS ARTIKEL 226 VAN HET EG-VERDRAG TEGEN NATIONALE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN DIE ZIJN AANGENOMEN IN STRIJD MET HET BEPAALDE IN RICHTLIJN 98/34/EG

(Overzicht per lidstaat)

Land

Aantal

België

2

Duitsland

1

Spanje

1

Frankrijk

1

Ierland

1

Italië

4

Luxemburg

1

Nederland

1

Portugal

2

Totaal EU

14


(1)  Richtlijn 98/34/EG van 22 juni 1998 (PB L 204 van 21 juli 1998) codificeert Richtlijn 83/189/EEG als hoofdzakelijk gewijzigd bij de Richtlijnen 88/182/EEG en 94/10/EG. Richtlijn 98/34/EG is gewijzigd bij Richtlijn 98/48/EG van 20 juli 1998 (PB L 217 van 5 augustus 1998) die het toepassingsgebied heeft uitgebreid tot de diensten van de informatiemaatschappij. Deze uitbreiding is in werking getreden op 5 augustus 1999.

(2)  Artikel 8.2 van de richtlijn.

(3)  Artikel 9.2 van de richtlijn („uitvoerig gemotiveerde mening … volgens dewelke de beoogde maatregel aspecten bezit die eventuele belemmeringen kunnen opleveren voor het vrije verkeer van goederen, diensten of voor de vrijheid van vestiging van verrichters van diensten in het kader van de interne markt”).

(4)  Krachtens de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, passen de verdragsluitende EVA-Staten Richtlijn 98/34/EG toe, met inachtneming van de in Bijlage II, hoofdstuk XIX, punt 1, genoemde noodzakelijke aanpassingen, en kunnen ze uit dien hoofde opmerkingen indienen naar aanleiding van ontwerp-teksten die door lidstaten van de Gemeenschap zijn genotificeerd. Ook Zwitserland kan, op grond van een informele overeenkomst over de uitwisseling van informatie op het gebied van technische voorschriften, dergelijke opmerkingen indienen.

(5)  Artikel 9.3 van de richtlijn krachtens hetwelk de lidstaten de goedkeuring van een ontwerp voor een technisch voorschrift (behalve ontwerpen met betrekking tot diensten) twaalf maanden uitstellen, te rekenen vanaf de datum waarop de Commissie de kennisgeving ontvangt, indien de Commissie haar voornemen bekendmaakt om een richtlijn, een verordening of een besluit ter zake voor te stellen of aan te nemen.

(6)  Artikel 9.4 van de richtlijn krachtens hetwelk de lidstaten de goedkeuring van een ontwerp voor een technisch voorschrift twaalf maanden uitstellen, te rekenen vanaf de datum waarop de Commissie de kennisgeving ontvangt, indien de Commissie kennis geeft van de constatering dat het ontwerp betrekking heeft op een materie die wordt bestreken door een voorstel voor een richtlijn, een verordening of een ander besluit dat bij de Raad is ingediend.

(7)  Krachtens de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (zie noot 4) zijn de verdragsluitende EVA-Staten verplicht ontwerpteksten van technische voorschriften te notificeren aan de Commissie.

(8)  Op grond van een informele overeenkomst over de uitwisseling van informatie op het gebied van technische voorschriften (zie noot 4) geeft Zwitserland zijn ontwerpteksten van technische voorschriften aan de Commissie door.

(9)  Het enige type reactie waarin de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (zie noten 4 en 7) voorziet, heeft betrekking op de mogelijkheid voor de Gemeenschap om opmerkingen in te dienen (artikel 8.2 van Richtlijn 98/34/EG, zoals overgenomen in Bijlage II, hoofdstuk XIX, punt 1 van genoemde Overeenkomst). Dit type reactie kan ook worden ingediend naar aanleiding van kennisgevingen door Zwitserland op grond van een informele overeenkomst tussen dit land en de Gemeenschap (zie noten 4 en 8).


29.6.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 158/25


Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen

(2005/C 158/06)

(Voor de EER relevante tekst)

Nummer van de steunmaatregel: XS 48/03

Lidstaat: Italië

Regio: Veneto

Benaming van de steunregeling: EPD doelstelling 2, 2000-2006, prioriteit 3, maatregel 3.1. — (Docup ob. 2 2000-2006 Asse 3, Misura 3.1) Accommodatie en infrastructuur ter ondersteuning van het toerisme. Steun aan ondernemingen voor de verbetering, de modernisering en de aanpassing van het toeristisch aanbod.

Rechtsgrond: Docup ob. 2 2000-2006 — approvato con Decisione

C (2001) n. 2889 del 26.11.2001

DGR 3217 dell'8.11.2002 (approvazione bando)

DGR 4141 del 30.12.2002 (integrazione alla DGR 3217 dell'8.11.2002)

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling: Totaalbedrag volgens het financieringsplan van het programmacomplement: 14 445 200 EUR, exclusief de middelen bestemd voor actie 3.1.c.

Maximale steunintensiteit:

7,5 % BSE voor middelgrote ondernemingen

15 % BSE voor kleine ondernemingen.

Voor marketing- en verkoopactiviteiten, voor het organiseren van en het deelnemen aan beurzen, en voor kwaliteitsborging en milieubescherming wordt steun verleend tot 50 % BSE.

Voor kleine ondernemingen in gemeenten die op de regionalesteunkaart staan, worden de steunplafonds toegepast die in die steunkaart zijn vastgesteld.

Datum van tenuitvoerlegging:

Duur van de regeling: Van 15.11.2002 tot 30.9.2003, met de mogelijkheid om nieuwe oproepen bekend te maken als het toegekende steunbedrag niet helemaal is opgebruikt.

Doelstelling van de steun: Steun aan KMO die actief zijn in de toeristische sector, met het oog op de verbetering van het toeristisch aanbod in het kader van de geïntegreerde territoriale projecten.

Betrokken economische sector(en): Toerisme

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Regione del Veneto — Direzione Turismo

Cannaregio, 168

30121 Venezia

via

Veneto Sviluppo SpA

via Ca' Marcello, 67/2

30172 Mestre Venezia

Nummer van de steunmaatregel: XS 54/02

Lidstaat: Nederland

Regio: Noord-Nederland

Benaming van de steunregel: Sport en Recreatiecentrum Thialf B.V. (ontvanger van de steun) (Samenwerkingsverband Noord-Nederland)

Rechtsgrond:

Subsidiebeschikking

Datum

Bedrag in EUR

Gemeente Heerenveen

11.7.01 en 10.9.01

185 100

Provincie Fryslân

1.11.01

562 995

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

9.10.01

984 120

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

25.10.01 en 26.10.01

521 850

 

Totaal

2 254 065

N.B. Het besluit van het Samenwerkingsverband betreft het, in het kader van de uitvoering van het Ruimtelijk-Economisch Ontwikkelingsprogramma voor Noord-Nederland 2000-2006, beschikbaar stellen van een bijdrage uit de zogenaamde EZ/Kompas-middelen.

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling: Eenmalige bijdrage van EUR 2 254 065

Maximale steunintensiteit: 29,2 % van de totale investering

Datum van tenuitvoerlegging:

Duur van de regeling: Ad hoc steun

Doelstelling van de steun: Het verlenen van steun voor een intensivering in de uitbreiding en technische revitalisering van het schaatscentrum Thialf in Heerenveen.

Met het project wordt beoogd een sportvoorziening te creëren, waarbij het publieke karakter van deze voorziening middels een kettingbeding voor een periode van vijf jaar na definitieve vaststelling van de subsidie gewaarborgd is.

Betrokken economische sector(en): Alle sectoren

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent: Samenwerkingsverband Noord-Nederland (coördinerend mede namens de Provincie Fryslân, gemeente Heerenveen en het ministerie van VWS)

P/a Postbus 779

9700 AT Groningen

Overige informatie: De onderhavige steunmaatregel betreft ad hoc steun voor investeringen in materiële activa door een kleine, zelfstandige onderneming, als bedoeld in Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Europese Commissie betreffende de toepassing van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Nummer van de steunmaatregel: XS 60/02

Lidstaat: Italië

Regio: Autonome regio Friuli Venezia Giulia

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Toekenning van leningen met rentesubsidie aan kleine en middelgrote ondernemingen

Rechtsgrond: DPR n. 0118/PRES. del 2 maggio 2002 di approvazione del „Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6, commi da 1 a 7, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23”.

Voorziene jaarlijkse uitgaven in het kader van de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: De jaarlijkse uitgaven worden geraamd op 12 911,42 EUR; deze uitgaven worden elk jaar opnieuw gefinancierd voor een gelijk bedrag.

Maximale steunintensiteit: 7,5 % in BSE voor middelgrote ondernemingen en 15 % in BSE voor kleine ondernemingen; in de zones die in aanmerking komen voor de afwijking van artikel 87, lid 3, onder c) van het EG-Verdrag: 8 % in NSE + 10 % in BSE voor de kleine ondernemingen en 8 % in NSE + 6 % in BSE voor de middelgrote ondernemingen.

Datum van tenuitvoerlegging: Vanaf 5 juni 2002.

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening:

Doelstelling van de steun: Aanmoedigen van de financiering van industriële en dienstverlenende KMO en groeperingen daarvan, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan ondernemingen die door jongeren of door vrouwen worden geleid.

Betrokken economische sector(en): Ondernemingen van de verwerkende industrie en ondernemingen die diensten verlenen voor de productie.

Opmerkingen: Er wordt geen afbreuk gedaan aan de overeenkomstig het EG-Verdrag vastgestelde verordeningen en richtlijnen betreffende de verlening van staatssteun in specifieke sectoren.

De lijst van de sectoren waarvoor op grond van de communautaire kaderregeling beperkingen inzake steunverlening gelden, is in de verordening opgenomen.

Naam en adres van de steunverlenende overheid:

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Direzione regionale dell'Industria

Via Trento, 2

34132 Trieste

Tel. 040/3772422

Fax 040/3772463

e-mail: s.svil.ind.@regione.fvg.it

Nummer van de steunmaatregel: XS 100/03

Lidstaat: Italië

Regio: Autonome regio Friuli Venezia Giulia

Benaming van de steunregeling: Adviesdiensten van externe consultants aan KMO.

Rechtsgrond: DPR n. 152 del 23.5.2003.

Regolamento di attuazione per la concessione di contributi finalizzati all'affidamento di studi di fattibilità e predisposizione di progetti di ricerca da presentare alla U.E. ai sensi dell'articolo 21, comma 4, dalla LR. N. 47 del 3.6.1978.

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling: 25 000,00 EUR, jaarlijks te financieren bij de wet op de financiën.

Maximale steunintensiteit: 50 % van de kosten van de adviesdiensten, met een maximum van 5 000,00 EUR.

Datum van tenuitvoerlegging: Vanaf de bekendmaking in het Bollettino Ufficiale van de regio. De eerste voorzieningen worden niet vóór augustus 2003 getroffen.

Duur van de regeling: 30 juni 2007.

Doelstelling van de steun: KMO de mogelijkheid bieden om de Europese programma's voor onderzoek en ontwikkeling te leren kennen en er gebruik van te maken.

Betrokken economische sector(en): Industriële kleine en middelgrote ondernemingen en onderzoekcentra.

Opmerkingen: Er wordt geen afbreuk gedaan aan de overeenkomstig het EG-Verdrag vastgestelde verordeningen en richtlijnen betreffende de verlening van staatssteun in specifieke sectoren.

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione regionale dell'Industria

Via Trento, 2

34132 Trieste

Tel. 040/3442422

Fax 040/3772463

e-mail: s.svil.ind@regione.fvg.it

Nummer van de steunmaatregel: XS 118/02

Lidstaat: Duitsland

Regio: Niedersachsen (Landkreis Peine)

Benaming van de steunregeling: Richtlijnen van Landkreis Peine betreffende de individuele steunmaatregelen voor de Kleine en Middelgrote Ondernemingen in de gemeenten Hohenhameln, Ilsede, Lahstedt en Lengede in verband met de doelstelling 2 steun van de Europese Unie.

Rechtsgrond: § 108 der Niedersächsischen Landkreisordnung (NLO) in der Fassung vom 22.8.1996 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 365) i. V. mit § 65 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 22.8.1996 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 382)

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling: 200 000 EUR

Maximale steunintensiteit: De Landkreis Peine ligt gedeeltelijk binnen de door de Commissie goedgekeurde regionale steunkaart (overgangsgebied).

De steun bedraagt voor

kleine ondernemingen tot 15 %,

middelgrote ondernemingen tot 7,5 % van de subsidiabele uitgaven voor investeringen.

De cumulatieregels worden nageleefd.

Datum van tenuitvoerlegging: Vanaf 1.11.2002

Duur van de regeling: Tot 31.12.2005

Doelstelling van de steun: Met de steun wordt beoogd de concurrentiekracht en het aanpassingsvermogen van kleine en middelgrote ondernemingen in het gebied van de Landkreis Peine (gemeenten Hohenhameln, Ilsede, Lahstedt en Lengede) te bevorderen, de creatie van nieuwe en het waarborgen van bestaande werkgelegenheid te stimuleren en daardoor structurele verbeteringen te bereiken.

Reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden (zoals bedoeld in de Communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden, PB C 288 van 9.10.1999) valt niet onder deze regeling.

De volgende investeringsplannen kunnen worden gesubsidieerd:

oprichting van een bedrijfsvestiging;

uitbreiding van een bedrijfsvestiging, indien het aantal voltijdse vaste banen met 15 % wordt vergroot ten opzichte van de stand voor de aanvang van de investeringen;

rationalisering, diversificatie of modernisering van een bedrijfsvestiging, indien dit ten goede komt aan het voortbestaan van de onderneming en de instandhouding van het merendeel van de arbeidsplaatsen;

overname van een met sluiting bedreigde bedrijfsvestiging, mits deze tegen marktvoorwaarden geschiedt.

De steun wordt in de vorm van investeringspremies verleend.

Alle afschrijfbare kapitaalgoederen die deel uitmaken van de materiële en immateriële vaste activa, komen in aanmerking voor steun.

Betrokken economische sector(en): Kleine en middelgrote ondernemingen die actief zijn in de sectoren productie, ambachtsnijverheid, handel en hotelwezen, alsmede andere dienstverlenende bedrijven en commercieel georiënteerde, zelfstandige beroepsbeoefenaren, welke hun zetel in de vermelde gemeenten van de Landkreis Peine hebben, kunnen een aanvraag voor steun indienen. Steun aan ondernemingen in gevoelige sectoren is uitgesloten.

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Landkreis Peine

Burgstr. 1

31224 Peine

Overige informatie: Herr Kolloch

Tel. 05171/401288

Fax 05171/401686

Nummer van de steunmaatregel: XS 130/03

Lidstaat: Italië

Regio: Autonome regio Friuli-Venezia Giulia

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Subsidieverlening ten behoeve van de verwerving van octrooien op of gebruiksrechten voor nieuwe productietechnologieën die op de productiecyclus zijn afgestemd.

Rechtsgrond: D.P.R. no 0382/Pres. del 17 ottobre 2003 di approvazione del „Regolamento di attuazione per la concessione di contributi finalizzati all'acquisizione di brevetti o di diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive finalizzati al ciclo produttivo”.

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Naar raming 500 000 EUR per jaar

Maximale steunintensiteit: Het toegestane maximum van 7,5 % van de subsidiabele uitgaven voor middelgrote ondernemingen en 15 % voor kleine ondernemingen, behoudens verhogingen voor regio's ex artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag.

Datum van tenuitvoerlegging: Vanaf de datum van publicatie in het publicatieblad van de regio (B.U.R. 48 van 26.11.2003).

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening:

Doelstelling van de steun: Het technologische peil van het MKB verhogen en de betrokken ondernemingen de mogelijkheid bieden octrooien op of gebruiksrechten voor nieuwe productietechnologie te verwerven.

Economische sectoren: Kleine en middelgrote ondernemingen uit de be- en verwerkende industrie.

Overige informatie: De communautaire verordeningen, richtsnoeren en kaderregelingen die op grond van het EG-Verdrag zijn vastgesteld en die op de toekenning van staatssteun in bepaalde sectoren betrekking hebben, worden nageleefd.

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Via Trento, 2

34132 Trieste

Tel. 040 377 24 22

Fax-nr. 040 377 24 63

e-mail: s.svil.ind@regione.fvg.it


29.6.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 158/29


Bericht voor bananentelers

(2005/C 158/07)

Bericht voor bananentelers In het kader van de bij artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad ingestelde regeling inzake compenserende steun en gezien de ontwikkeling van de prijzen in de betrokken productiegebieden, schorst de Commissie met ingang van 1 juli 2005 de bij Verordening (EG) nr. 1858/93 van de Commissie ten uitvoer gelegde regeling inzake voorschotten, teneinde de financiële belangen van de Gemeenschap te beschermen en te voorkomen dat telers de als voorschot voor 2005 betaalde bedragen later moeten terugbetalen.


29.6.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 158/30


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak nr. COMP/M.3781 — Credit Agricole/Caisse D'Epargne/JV)

(2005/C 158/08)

(Voor de EER relevante tekst)

Op 14 juni 2005 heeft de Commissie besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Frans en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website „concurrentie” van de Europese Commissie (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende mogelijkheden om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op bedrijfsnaam, nummer van de zaak, datum en sector.

in elektronische vorm op de EUR-Lex website onder documentnummer 32005M3781. EUR-Lex is het geïnformatiseerde documentatiesysteem voor de communautaire wetgeving. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


29.6.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 158/30


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak nr. COMP/M.3818 — Gilde/DSM Bakery Ingredients)

(2005/C 158/09)

(Voor de EER relevante tekst)

Op 13 juni 2005 heeft de Commissie besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website „concurrentie” van de Europese Commissie (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende mogelijkheden om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op bedrijfsnaam, nummer van de zaak, datum en sector.

in elektronische vorm op de EUR-Lex website onder documentnummer 32005M3818. EUR-Lex is het geïnformatiseerde documentatiesysteem voor de communautaire wetgeving. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


29.6.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 158/s3


MEDEDELING

Op 29 juni 2005 wordt in het Publicatieblad van de Europese Unie C 158 A de „Gemeenschappelijke rassenlijst voor groentegewassen — 4e aanvulling op de 23e volledige uitgave” gepubliceerd.

Abonnees van het Publicatieblad ontvangen gratis een exemplaar naar gelang van het aantal en van de ta(a)l(en) van hun abonnement(en). Hun wordt verzocht onderstaande bestelbon, naar behoren ingevuld, met opgave van hun abonneenummer (code aan de linkerkant van elk etiket, beginnende met O/..........), te retourneren. Dit gratis aanbod geldt gedurende een jaar, met ingang van de verschijningsdatum van het betrokken Publicatieblad.

Niet-abonnees kunnen dit Publicatieblad tegen betaling verkrijgen bij een van onze verkoopkantoren (zie achterzijde).

Het Publicatieblad kan — net als alle Publicatiebladen (L, C, CA, CE) — gratis worden geraadpleegd op de website http://europa.eu.int/eur-lex/lex.

Image