ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 126

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

48e jaargang
25 mei 2005


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Mededelingen

 

Commissie

2005/C 126/1

Wisselkoersen van de euro

1

2005/C 126/2

Informatieprocedure — Technische regels ( 1 )

2

2005/C 126/3

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.3814 — RR Donnelley/Astron) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure ( 1 )

8

2005/C 126/4

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.3797 — CGE/AMGA/SMAT/SAP) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure ( 1 )

9

2005/C 126/5

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt ( 1 )

10

2005/C 126/6

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.3815 — 3i Group/Carema) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure ( 1 )

13

2005/C 126/7

Bekendmaking van een registratieaanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

14

 

III   Bekendmakingen

 

Europees Parlement

2005/C 126/8

Besluit

18

 

Commissie

2005/C 126/9

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen op het gebied van de communautaire samenwerking van door ongevallen veroorzaakte of opzettelijke verontreiniging van de zee

19

2005/C 126/0

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen — elearning-programma — DG EAC/23/05

20

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 


I Mededelingen

Commissie

25.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 126/1


Wisselkoersen van de euro (1)

24 mei 2005

(2005/C 126/01)

1 euro=

 

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,2617

JPY

Japanse yen

135,39

DKK

Deense kroon

7,4484

GBP

Pond sterling

0,68765

SEK

Zweedse kroon

9,1812

CHF

Zwitserse frank

1,5467

ISK

IJslandse kroon

81,03

NOK

Noorse kroon

8,0885

BGN

Bulgaarse lev

1,9620

CYP

Cypriotische pond

0,5767

CZK

Tsjechische koruna

30,351

EEK

Estlandse kroon

15,6466

HUF

Hongaarse forint

253,90

LTL

Litouwse litas

3,4528

LVL

Letlandse lat

0,6960

MTL

Maltese lira

0,4293

PLN

Poolse zloty

4,1808

ROL

Roemeense leu

36 163

SIT

Sloveense tolar

239,48

SKK

Slowaakse koruna

38,975

TRY

Turkse lira

1,7504

AUD

Australische dollar

1,6527

CAD

Canadese dollar

1,5893

HKD

Hongkongse dollar

9,8146

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

1,7662

SGD

Singaporese dollar

2,0877

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 262,84

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

8,2052

CNY

Chinese yuan renminbi

10,4425

HRK

Kroatische kuna

7,3130

IDR

Indonesische roepia

11 948,30

MYR

Maleisische ringgit

4,794

PHP

Filipijnse peso

68,794

RUB

Russische roebel

35,3360

THB

Thaise baht

50,487


(1)  

Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.


25.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 126/2


Informatieprocedure — Technische regels

(2005/C 126/02)

(Voor de EER relevante tekst)

Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37; PB L 217 van 5.8.1998, blz. 20).

Door de Commissie ontvangen kennisgevingen van nationale voorstellen van technische regels

Referentie (1)

Titel

Vervaldatum van de standstill-termijn van drie maanden (2)

2005/0188/NL

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer houdende regels voor het subsidiëren van het vervangen of retrofitten van dieselmotoren van binnenvaartschepen (Subsidieregeling dieselmotoren voor binnenvaartschepen)

 (4)

2005/0189/SK

Verordening van het ministerie van Landbouw van de Slowaakse Republiek en het ministerie van Gezondheidszorg van de Slowaakse Republiek ter uitvaardiging van een hoofdstuk van de Voedingsmiddelenwet van de Slowaakse Republiek houdende specerijen

27.7.2005

2005/0190/F

Ontwerp van technische voorschriften van Régie Gaz-Electricité de Sallanches voor gasdistributieleidingen en houdende toepassing van decreet nr. 2004-555 van 15 juni 2004 betreffende technische voorschriften voor leidingen en koppelingen van installaties voor het transport, de distributie en de opslag van gas

28.7.2005

2005/0191/A

Bestek voor de waterbouw ten behoeve van woonkernen — LB — SW, versie 05

28.7.2005

2005/0192/F

Ontwerp van technische voorschriften van Régie Gaz-Electricité de Bonneville voor gasdistributieleidingen en houdende toepassing van decreet nr. 2004-555 van 15 juni 2004 betreffende technische voorschriften voor leidingen en koppelingen van installaties voor het transport, de distributie en de opslag van gas

28.7.2005

2005/0193/F

Ontwerp van technische voorschriften van Régie municipale Gaz Electricité de Carmaux voor gasdistributieleidingen en houdende toepassing van decreet nr. 2004-555 van 15 juni 2004 betreffende technische voorschriften voor leidingen en koppelingen van installaties voor het transport, de distributie en de opslag van gas

28.7.2005

2005/0194/PL

Ontwerpbesluit van de minister van Infrastructuur houdende de algemene technische voorwaarden van de exploitatie van spoorvoertuigen

28.7.2005

2005/0195/B

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de specificaties en registratie van de leesapparatuur voor de elektronische identiteitskaart en de sociale identiteitskaart

29.7.2005

2005/0196/UK

De Voorschriften van 2005 inzake motorvoertuigen (vervangingskatalysatoren)

29.7.2005

2005/0197/D

Wet betreffende de vereenvoudiging van het toezicht op afvalgebied

29.7.2005

2005/0198/IRL

Voorschriften van 2005 inzake geneesmiddelen (Voorschrijving en Controle op de verstrekking)

29.7.2005

2005/0199/D

Verordening ter vereenvoudiging van het wettelijk toezicht op afvalstoffen

29.7.2005

2005/0200/CZ

Ontwerp — Geneesmiddelenwet

3.8.2005

2005/0201/UK

IR 2036 — Interfacespecificatie 2036 van het Verenigd Koninkrijk (versie 2.0) voor mobiele data asset tracking-diensten

4.8.2005

2005/0202/D

Homeopathische farmacopee — HAB 2005

4.8.2005

De Commissie vestigt de aandacht op het arrest „CIA Security” van 30 april 1996 in zaak C-194/94 (Jur. 1996, blz. I-2201), waarin het Hof van Justitie een interpretatie van de artikelen 8 en 9 van Richtlijn 98/34/EG (voorheen 83/189/EEG) geeft die inhoudt dat derden zich erop kunnen beroepen bij de nationale rechter; deze dient de toepassing van een niet overeenkomstig de richtlijn aangemeld nationaal technisch voorschrift te weigeren.

Met dit arrest wordt de mededeling van de Commissie van 1 oktober 1986 (PB C 245 van 1.10.1986, blz. 4) bevestigd.

Het feit dat niet aan de verplichting tot kennisgeving is voldaan, impliceert dus dat de desbetreffende technische voorschriften niet kunnen worden toegepast jegens derden.

Voor meer informatie over de notificatieprocedure kan contact worden opgenomen met:

Europese Commissie

DG Ondernemingen en industrie, Eenheid C3

B-1049 Brussel

E-mail: Dir83-189-Central@cec.eu.int

Zie ook de website http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/

Voor eventuele inlichtingen over deze kennisgevingen kunt u terecht bij de nationale diensten waarvan de lijst hieronder is gepubliceerd:

LIJST VAN DE NATIONALE INSTANTIES DIE BELAST ZIJN MET HET BEHEER VAN RICHTLIJN 98/34/EG

BELGIË

BELCERT

Bestuur Kwaliteit en Veiligheid

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

North Gate III — 4e etage

Koning Albert II-laan 16

B-1000 Brussel

Mw. Pascaline Descamps

Tel. (32) (0)2 206 46 89

Fax (32) (0)2 206 57 46

E-mail: pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

Algemene e-mail: belnotif@mineco.fgov.be

Website: http://www.mineco.fgov.be

TSJECHISCHE REPUBLIEK

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Gorazdova 24

P.O. BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

Mw. Helena Fofonkova

Tel. (420) 224 907 125

Fax (420) 224 907 122

E-mail: fofonkova@unmz.cz

Algemene e-mail: eu9834@unmz.cz

Website: http://www.unmz.cz

DENEMARKEN

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 66 89 (direct)

Fax (45) 35 46 62 03

E-mail: Mw. Birgitte Spühler Hansen — bsh@ebst.dk

Gezamenlijke mailbox voor kennisgevingen — noti@ebst.dk

Website: http://www.ebst.dk/Notifikationer

DUITSLAND

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat XA2

Scharnhorststr. 34-37

D-10115 Berlin

Mw. Christina Jäckel

Tel. (49-30) 20 14 63 53

Fax (49-30) 20 14 53 79

E-mail: infonorm@bmwa.bund.de

Website: http://www.bmwa.bund.de

ESTLAND

Ministry of Economic Affairs and Communications

Harju str. 11

EE-15072 Tallinn

Dhr. Margus Alver

Tel. (372) 6 25 64 05

Fax (372) 6 31 36 60

E-mail: margus.alver@mkm.ee

Algemene e-mail: el.teavitamine@mkm.ee

GRIEKENLAND

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Mesogeion 119

GR-101 92 Athens

Tel. (30) 21 06 96 98 63

Fax (30) 21 06 96 91 06

ELOT

(Griekse normalisatie-instelling)

Acharnon 313

GR-111 45 Athens

Tel. (30) 21 02 12 03 01

Fax (30) 21 02 28 62 19

E-mail: 83189in@elot.gr

Website: http://www.elot.gr

SPANJE

Ministerio de Asuntos Exteriores

Secretaría de Estado de Asuntos Europeos

Direccion General de Coordinacion del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias

Subdireccion General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

C/Padilla, 46, Planta 2a, Despacho: 6218

E-28006 Madrid

Dhr. Angel Silván Torregrosa

Tel. (34-91) 379 83 32

Mw. Esther Pérez Peláez

Technisch Adviseur

E-mail: esther.perez@ue.mae.es

Tel. (34-91) 379 84 64

Fax (34-91) 379 84 01

E-mail: d83-189@ue.mae.es

FRANKRIJK

Délégation interministérielle aux normes

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)

Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Mw. Suzanne Piau

Tel. (33) 153 44 97 04

Fax (33) 153 44 98 88

E-mail: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Mw. Françoise Ouvrard

Tel. (33) 153 44 97 05

Fax (33) 153 44 98 88

E-mail: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

IERLAND

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

Dhr. Tony Losty

Tel. (353-1) 807 38 80

Fax (353-1) 807 38 38

E-mail: tony.losty@nsai.ie

Website: http://www.nsai.ie/

ITALIË

Ministero delle attività produttive

Dipartimento per le imprese

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ispettorato tecnico dell'industria — Ufficio F1

Ministerie van Productieve Activiteiten

Via Molise 2

I-00187 Roma

Dhr. Vincenzo Correggia

Tel. (39) 06 47 05 26 69

Fax (39) 06 47 88 78 05

E-mail: vincenzo.correggia@minindustria.it

Dhr. Enrico Castiglioni

Tel. (39) 06 47 05 26 69

Fax (39) 06 47 88 77 48

E-mail: enrico.castiglioni@minindustria.it

E-mail: ispettoratotecnico@minindustria.flexmail.it

Website: http://www.minindustria.it

CYPRUS

Cyprus Organization for the Promotion of Quality

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

13, A. Araouzou street

CY-1421 Nicosia

Tel. (357) 22 40 93 13 of (357) 22 37 50 53

Fax (357) 22 75 41 03

Dhr. Antonis Ioannou

Tel. (357) 22 40 94 09

Fax (357) 22 75 41 03

E-mail: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Mw. Thea Andreou

Tel. (357) 22 40 94 04

Fax (357) 22 75 41 03

E-mail: tandreou@cys.mcit.gov.cy

Algemene e-mail: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Website: http://www.cys.mcit.gov.cy

LETLAND

Division of the Commercial Normative, SOLVIT and Notification

Internal Market Department of the

Ministry of Economics of the Republic of Latvia

55, Brvibas str.

Riga

LV-1519

Mw. Agra Ločmele

Senior Officer of the Division of the Commercial Normative, SOLVIT and Notification

E-mail: agra.locmele@em.gov.lv

Tel. (371) 703 12 36

Fax (371) 728 08 82

E-mail: notification@em.gov.lv

LITOUWEN

Lithuanian Standards Board

T. Kosciuskos g. 30

LT-01100 Vilnius

Mw. Daiva Lesickiene

Tel. (370) 52 70 93 47

Fax (370) 52 70 93 67

E-mail: dir9834@lsd.lt

Website: http://www.lsd.lt

LUXEMBURG

SEE — Service de l'Energie de l'Etat

34, avenue de la Porte-Neuve

B.P. 10

L-2010 Luxembourg

Dhr. J.P. Hoffmann

Tel. (352) 46 97 46 1

Fax (352) 22 25 24

E-mail: see.direction@eg.etat.lu

Website: http://www.see.lu

HONGARIJE

Hungarian Notification Centre —

Ministry of Economy and Transport

Budapest

Honvéd u. 13-15.

H-1055

Dhr. Zsolt Fazekas

E-mail: fazekaszs@gkm.hu

Tel. (36) 13 74 28 73

Fax (36) 14 73 16 22

E-mail: notification@gkm.hu

Website: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MALTA

Malta Standards Authority

Level 2

Evans Building

Merchants Street

VLT 03

MT-Valletta

Tel. (356) 21 24 24 20

Fax (356) 21 24 24 06

Mw. Lorna Cachia

E-mail: lorna.cachia@msa.org.mt

Algemene e-mail: notification@msa.org.mt

Website: http://www.msa.org.mt

NEDERLAND

Ministerie van Financiën

Belastingdienst/Douane Noord

Team bijzondere klantbehandeling

Centrale Dienst voor In- en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Dhr. Ebel van der Heide

Tel. (31-50) 523 21 34

Mw. Hennie Boekema

Tel. (31-50) 523 21 35

Mw.Tineke Elzer

Tel. (31-50) 523 21 33

Fax (31-50) 523 21 59

Algemene e-mail:

Enquiry.Point@tiscali-business.nl

Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

OOSTENRIJK

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/1

Stubenring 1

A-1010 Wien

Mw. Brigitte Wikgolm

Tel. (43-1) 711 00 58 96

Fax (43-1) 715 96 51 of (43-1) 712 06 80

E-mail: not9834@bmwa.gv.at

Website: http://www.bmwa.gv.at

POLEN

Ministry of Economy and Labour

Department for European and Multilateral Relations

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Mw. Barbara Nieciak

Tel. (48) 226 93 54 07

Fax (48) 226 93 40 28

E-mail: barnie@mg.gov.pl

Mw. Agata Gągor

Tel. (48) 226 93 56 90

Algemene e-mail: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTUGAL

Instituto Portugês da Qualidade

Rua Antonio Gião, 2

P-2829-513 Caparica

Mw. Cândida Pires

Tel. (351-21) 294 82 36 of 81 00

Fax (351-21) 294 82 23

E-mail: c.pires@mail.ipq.pt

Algemene e-mail: not9834@mail.ipq.pt

Website: http://www.ipq.pt

SLOVENIË

SIST — Slovenian Institute for Standardization

Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point

Šmartinska 140

SLO-1000 Ljubljana

Tel. (386) 14 78 30 41

Fax (386) 14 78 30 98

E-mail: contact@sist.si

Mw. Vesna Stražišar

SLOWAKIJE

Mw. Kvetoslava Steinlova

Director of the Department of European Integration,

Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic

Stefanovicova 3

SK-814 39 Bratislava

Tel. (421) 252 49 35 21

Fax (421) 252 49 10 50

E-mail: steinlova@normoff.gov.sk

FINLAND

Kauppa-ja teollisuusministeriö

(Ministry of Trade and Industry)

Bezoekersadres:

Aleksanterinkatu 4

FIN-00171 Helsinki

en

Katakatu 3

FIN-00120 Helsinki

Postadres:

PO Box 32

FIN-00023 Government

Dhr. Henri Backman

Tel. (358-9) 16 06 36 27

Fax (358-9) 16 06 46 22

E-mail: henri.backman@ktm.fi

Mw. Katri Amper

Algemene e-mail: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Website: http://www.ktm.fi

ZWEDEN

Kommerskollegium

(National Board of Trade)

Box 6803

Drottninggatan 89

S-113 86 Stockholm

Mw. Kerstin Carlsson

Tel. (46) 86 90 48 82 of (46) 86 90 48 00

Fax (46) 86 90 48 40 of (46) 830 67 59

E-mail: kerstin.carlsson@kommers.se

Algemene e-mail: 9834@kommers.se

Website: http://www.kommers.se

VERENIGD KONINKRIJK

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

151 Buckingham Palace Road

London SW1 W 9SS

United Kingdom

Dhr. Philip Plumb

Tel. (44-207) 215 14 88

Fax (44-207) 215 15 29

E-mail: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

Algemene e-mail: 9834@dti.gsi.gov.uk

Website: http://www.dti.gov.uk/strd

Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

B-1040 Brussel

Mw. Adinda Batsleer

Tel. (32) (0)2 286 18 61

Fax (32) (0)2 286 18 00

E-mail: aba@eftasurv.int

Mw. Tuija Ristiluoma

Tel. (32) (0)2 286 18 71

Fax (32) (0)2 286 18 00

E-mail: tri@eftasurv.int

Algemene e-mail: DRAFTTECHREGESA@eftasurv

Website: http://www.eftasurv.int

EFTA

Goods Unit

EFTA Secretariat

Trierstraat 74

B-1040 Brussel

Mw. Kathleen Byrne

Tel. (32) (0)2 286 17 34

Fax (32) (0)2 286 17 42

E-mail: kathleen.byrne@efta.int

Algemene e-mail: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

Website: http://www.efta.int

TURKIJE

Undersecretariat of Foreign Trade

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Inönü Bulvari no 36

06510

Emek — Ankara

Dhr. Saadettin Doğan

Tel. (90-312) 212 58 99

(90-312) 204 81 02

Fax (90-312) 212 87 68

E-mail: dtsabbil@dtm.gov.tr

Website: http://www.dtm.gov.tr


(1)  Jaar — registratienummer — kennisgevende lidstaat.

(2)  Periode tijdens dewelke een ontwerp niet mag worden goedgekeurd.

(3)  Geen standstill-termijn omdat de Commissie de motivering inzake de urgentie heeft aanvaard.

(4)  Geen standstill-termijn, want het betreft hier technische specificaties of andere eisen of regels betreffende diensten die vergezeld gaan van fiscale of financiële maatregelen in de zin van artikel 1, punt 11, tweede alinea, derde streepje, van Richtlijn 98/34/EG.

(5)  Informatieprocedure stopgezet.


25.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 126/8


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak nr. COMP/M.3814 — RR Donnelley/Astron)

Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure

(2005/C 126/03)

(Voor de EER relevante tekst)

1.

Op 10 mei 2005 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) waarin wordt meegedeeld dat de onderneming RRD Inks Limited („RRD Inks”, VK) die onder zeggenschap staat van RR Donnelley & Sons Company („RRD”, VS) in de zin van artikel 3, lid 1), sub b), van genoemde verordening volledig zeggenschap verkrijgt over de onderneming Astron Group Limited („Astron”, VK) door de aankoop van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor RR Donnelley: internationale drukdiensten, drukkerij van kranten, tijdschriften, catalogi, gidsen, boeken, etc. in Europa;

voor Astron: uitbesteding van aan documenten gerelateerde processen, de opslag van documenten en gegevens, drukkerij.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. In het licht van de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2) wordt vermeld dat deze zaak in aanmerking kan komen voor deze procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (nummer (32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.3814 — RR Donnelley/Astron, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B–1049 Brussel.


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.

(2)  PB C 56 van 5.3.2005, blz. 32.


25.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 126/9


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak nr. COMP/M.3797 — CGE/AMGA/SMAT/SAP)

Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure

(2005/C 126/04)

(Voor de EER relevante tekst)

1.

Op 17 mei 2005 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) waarin wordt meegedeeld dat de onderneming Compagnie Générale des Eaux („CGE” Frankrijk), welke deel uitmaakt van de Veolia Environment groep („VE”, Frankrijk) in de zin van artikel 3, lid 1), sub b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgt over de onderneming Societa' Azionaria per la Condotta di Acque potabili S.p.A (SAP, Italië), welke momenteel onder de gezamenlijke zeggenschap staat van Azienda Mediterranea Gas e Acqua S.p.A („AMGA”, Italië) en Societa' Metropolitana Acque Torino S.p.A. („SMAT”, Italië) door een openbaar aanbod, openbaar gemaakt op 4 mei 2005.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor AMGA: aanbieden van water-gerelateerde diensten, electriciteitsproductie en verkoop, management van gas distributie netwerk en telecommunicatie. AMGA is alleen actief in Italië;

voor SMAT: aanbieden van water-gerelateerde diensten in Italië;

voor CGE: actief in de water sector; energie diensten; afvalbeheer, verwerking en recycling; transport van passagiers;

voor SAP: aanbieden van water-gerelateerde diensten in Italië.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. In het licht van de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2) wordt vermeld dat deze zaak in aanmerking kan komen voor deze procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (nummer (32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.3797 — CGE/AMGA/SMAT/SAP, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel.


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.

(2)  PB C 56 van 5.3.2005, blz. 32.


25.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 126/10


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(2005/C 126/05)

(Voor de EER relevante tekst)

Datum waarop het besluit is genomen:

Lidstaat: Frankrijk

Nummer van de steunmaatregel: E 46/2001

Benaming: Vrijstelling van de belasting op ziekteverzekeringscontracten

Doelstelling: Sociale steun

Rechtsgrondslag: Artikel 995-15 van de Code général des impôts (Wetboek op de inkomstenbelasting)

Looptijd: Onbepaald

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen) is beschikbaar op het onderstaande adres (in deze tekst zijn de vertrouwelijke gegevens weggelaten):

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum van het besluit:

Lidstaat: Finland

Nr. van de steunmaatregel: N 70/2004

Titel: Afwijking voor de betaling van de voorheffing op de inkomstenbelasting en compensatie voor de sociale bijdragen voor zeevarenden in het maritiem vervoer

Doelstelling: Het veilig stellen van de werkgelegenheid van zeevarenden uit de EER aan boord van Finse passagiersschepen en het in stand houden van maritieme knowhow binnen de Gemeenschap

Rechtsgrond: Laki n:o 542/2004, 24. kesäkuuta 2004, ja laki n:o 62/2004, 9. heinäkuuta 2004

Begroting: Ongeveer 50 miljoen EUR per jaar

Looptijd: 5 jaar (2005-2009)

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen) is beschikbaar op het onderstaande adres (in deze tekst zijn de vertrouwelijke gegevens weggelaten):

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen:

Lidstaat: Oostenrijk

Nummer van de steunmaatregel: N 140/2004

Benaming: Steunprogramma voor gecombineerd vervoer: weg-spoor-schip

Doelstelling: Het ontwikkelen van gecombineerd vervoer, ten einde een verschuiving tot stand te brengen in het goederenvervoer, van wegvervoer naar andere vervoerswijzen. De geplande maatregelen zullen ertoe bijdragen dat de Kyoto-normen nationaal en EU worden gehaald.

Rechtsgrondslag: Allgemeine Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln; 51. Verordnung des Bundesministers für Finanzen, Jahrgang 2004

Begrotingsmiddelen: 18 miljoen EUR

Looptijd: 2003-2008

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen) is beschikbaar op het onderstaande adres (in deze tekst zijn de vertrouwelijke gegevens weggelaten):

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen:

Lidstaat: België

Steunmaatregel nr.: N 142/00

Benaming: Steun aan de koopvaardijvloot en aan de bagger- en sleepvaartsector

Doelstelling: Door middel van een vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing, wil de Belgische overheid de ontwikkeling steunen van de koopvaardijvloot en van de zeebagger- en -sleepvaartsector om de strijd te kunnen aangaan met de concurrentie van buiten de Europese Unie.

Rechtsgrondslag: Loi du 24 décembre 1999/Wet van 24 december 1999

Begrotingsmiddelen: Steun aan de koopvaardijvloot en de baggervaart: 151 miljoen BF (3,7 miljoen EUR) per jaar.

Steun aan de sleepvaart: 120 miljoen BF (3 miljoen EUR) per jaar

Steunintensiteit of steunbedrag: Vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor inkomstenbelastingsplichtige zeelieden in België, werknemers aan boord van schepen voorzien van een zeebrief en varend onder de vlag van een lidstaat.

Looptijd: Onbeperkt

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen) is beschikbaar op het onderstaande adres (in deze tekst zijn de vertrouwelijke gegevens weggelaten):

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen:

Lidstaat: Verenigd Koninkrijk — Schotland

Nummer van de steunmaatregel: N 307/2004

Benaming: Breedbandtelecommunicatie in Schotland — landelijke en afgelegen gebieden

Doelstelling: Steun voor het verlenen van betaalbare breedbandcommunicatiediensten in landelijke en afgelegen gebieden in Schotland (telecommunicatiesector).

Rechtsgrondslag: Section 53 of the Scotland Act 1998

Begrotingsmiddelen: 12-17 miljoen GBP staatssteun

Steunintensiteit of steunbedrag: Onbekend. Afhankelijk van de terugbetalingsregeling.

Looptijd: 3 tot 5 jaar.

Andere inlichtingen: De gekozen leveranciers worden geacht een open niet-discriminerende toegang te verlenen aan andere marktdeelnemers.

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen) is beschikbaar op het onderstaande adres (in deze tekst zijn de vertrouwelijke gegevens weggelaten):

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen:

Lidstaat: Frankrijk

Nummer van de steunmaatregel: N 421/2003

Benaming: Steun aan de Franse kolenindustrie om de sluitingskosten in het jaar 2003 te dekken

Doelstelling: de kosten dekken van de stopzetting van alle ondergrondse koolmijnbouw in Frankrijk, rekening houdend met de sociale en regionale gevolgen

Rechtsgrondslag: Verordening (EG) nr. 1407/2002 van de Raad van 23 juli 2002 betreffende staatssteun voor de kolenindustrie

Begrotingsmiddelen: 916,4 miljoen EUR

Looptijd: 2003

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen) is beschikbaar op het onderstaande adres (in deze tekst zijn de vertrouwelijke gegevens weggelaten):

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen:

Lidstaat: België

Nummer van de steunmaatregel: N 496/04

Benaming: Steunverlening aan de film- en audiovisuele productie door de Vlaamse Gemeenschap — Vlaams Audiovisueel Fonds vzw

Doelstelling: Film

Rechtsgrondslag: Decreet van 13 april 1999 houdende machtiging van de Vlaamse Regering om toe te treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vzw Vlaams Audiovisueel Fonds.

Begrotingsmiddelen: 12 000 000 EUR + 500 000 EUR voor 2004.

Steunintensiteit: Veranderlijk, steeds minder dan 50 %

Looptijd: Tot eind 2005

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen) is beschikbaar op het onderstaande adres (in deze tekst zijn de vertrouwelijke gegevens weggelaten):

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen:

Lidstaat: Frankrijk

Steunmaatregel nr.: N 593/2000

Benaming: Terugbetaling van het maritieme deel van de beroepsbelasting (lokale belasting)

Doelstelling: De terugbetaling aan koopvaardijreders van het maritieme deel van de beroepsbelasting heeft tot doel het concurrentievermogen van de Franse reders ten opzichte van de concurrentie van buiten de Europese Unie te bevorderen.

Rechtsgrondslag: Circulaire ministérielle du 8 mars 1990, reconduite par les circulaires des 25 octobre 1995 et 19 janvier 1999.

Begrotingsmiddelen: Voor het jaar 2001: 100 000 000 FF (15,2 miljoen EUR); 92 000 000 FF (14,02 miljoen EUR) vanaf 2003

Steunintensiteit of steunbedrag: 100 % van het door iedere begunstigde onderneming in de loop van het voorgaande belastingsjaar betaalde maritieme deel van de beroepsbelasting

Looptijd: Onbeperkt

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen) is beschikbaar op het onderstaande adres (in deze tekst zijn de vertrouwelijke gegevens weggelaten):

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum van het besluit:

Lidstaat: Duitsland

Nr. van de steunmaatregel: N 644i/2002

Titel: Ontwikkeling van gemeentelijke economische infrastructuur overeenkomstig Deel II, Afdeling 7, van het gemeenschappelijke kaderplan van de federale overheid en de Länder ter verbetering van de regionale economische structuren:

Doelstelling: Verbetering van de regionale luchthaveninfrastructuur teneinde adequate voorwaarden voor de economische activiteit en de investeringen van de industrie te scheppen.

Rechtsgrond: Gemeinschaftsaufgabe (GA) „Verbesserung der regionalen Wirftschaftsstruktur” van 6 oktober 1969 samen met de relevante bepalingen van Deel II, nummer 7, van het destijds lopende kaderplan van de GA.

Begroting: De totale steun in het kader van de gemeenschappelijke kaderplan loopt op tot ongeveer 5 miljard EUR, waarvan slechts een deel bestemd is voor de maatregel in kwestie (geraamd op jaarlijks 10 miljoen EUR).

Looptijd: 2004-2006

Andere inlichtingen: Type steun: Leningsgaranties

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen) is beschikbaar op het onderstaande adres (in deze tekst zijn de vertrouwelijke gegevens weggelaten):

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen:

Lidstaat: Frankrijk

Steunmaatregel nr.: N 766/2000

Benaming: Terugbetaling van de verplichte sociale werkgeversbijdragen aan scheepvaartondernemingen

Doelstelling: Het concurrentievermogen van de Franse rederijen ten opzichte van de concurrentie van buiten de Europese Unie bevorderen

Rechtsgrondslag: Circulaire ministérielle du 31 mars 1999

Begrotingsmiddelen: 215 miljoen FF (32,7 miljoen EUR) per jaar

Steunintensiteit of steunbedrag: Variabel, kan gaan tot 100 % van de door de onderneming in het voorgaande jaar betaalde bijdragen.

Looptijd: Onbeperkt

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen) is beschikbaar op het onderstaande adres (in deze tekst zijn de vertrouwelijke gegevens weggelaten):

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/


25.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 126/13


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak nr. COMP/M.3815 — 3i Group/Carema)

Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure

(2005/C 126/06)

(Voor de EER relevante tekst)

1.

Op 17 mei 2005 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) waarin wordt meegedeeld dat de onderneming 3i Group plc („3i Group”, Verenigd Koninkrijk) in de zin van artikel 3, lid 1, sub b), van genoemde verordening volledig zeggenschap verkrijgt over de onderneming Carema Vard och Omsorg AB („Carema”, Zweden) door de aankoop van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor 3i Group: risicodragend kapitaal bedrijf;

voor Carema: leverancier van gezondheidszorg en zorgdiensten.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. In het licht van de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2) wordt vermeld dat deze zaak in aanmerking kan komen voor deze procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.3815 — 3i Group/Carema, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel.


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz 1

(2)  PB C 56 van 5.3.2005, blz. 32.


25.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 126/14


Bekendmaking van een registratieaanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

(2005/C 126/07)

Naar aanleiding van deze bekendmaking kan bezwaar worden aangetekend op grond van artikel 7 of artikel 12 quinquies van de genoemde verordening. Elk bezwaar tegen deze registratieaanvraag moet binnen zes maanden na deze bekendmaking worden ingediend via de bevoegde autoriteit van een lidstaat, van een staat die lid van de WTO is, of van een overeenkomstig artikel 12, lid 3, erkend derde land. Geoordeeld wordt dat de hiernavolgende gegevens, met name die in punt 4.6, de registratieaanvraag rechtvaardigen in de zin van Verordening (EEG) nr. 2081/92; zij zijn het motief voor deze bekendmaking.

SAMENVATTING

VERORDENING (EEG) Nr. 2081/92 VAN DE RAAD

„SALAME CREMONA”

EG-nr.: IT/00265/27.12.2002

BOB ( ) BGA ( X )

Deze samenvatting is opgesteld voor informatieve doeleinden. Voor volledige informatie dienen belanghebbenden, en met name producenten van het product met de betrokken BGA, de volledige versie van het productdossier te raadplegen hetzij op nationaal niveau, hetzij bij de bevoegde diensten van de Europese Commissie (1).

1.   Bevoegde dienst van de lidstaat:

Naam:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Adres:

Via XX Settembre 20 — 00187 Roma

Tel.

(39) 06 48 19 968

Fax

(39) 06 42 01 31 26

E-mail:

qualita@politicheagricole.it

2.   Groepering:

2.1

Naam:

Consorzio tutela del Salame Cremona

2.2

Adres:

Piazza Zelioli Lanzini, 1 — 26100 Cremona

Tel.-fax

0372/598251

2.3

Samenstelling:

producenten/verwerkers (X) anderen ( )

3.   Productcategorie:

Categorie 1.2: Vleesproducten

4.   Overzicht van het productdossier:

(samenvatting van de in artikel 4, lid 2, voorgeschreven gegevens)

4.1   Naam: „Salame Cremona”

4.2   Beschrijving: De „Salame Cremona” (Cremona-salami) is een vleeswarenproduct, een gerijpte rauwe worst die bij het in het vrije verkeer brengen de volgende kenmerken heeft:

Fysisch-morfologische kenmerken

Gewicht bij einde rijping ten minste 500 gr.

Diameter op het moment van de bereiding ten minste 65 mm.

Lengte op het moment van de bereiding ten minste 150 mm.

Chemische en fysisch-chemische kenmerken

Microbiologische kenmerken

Aantal mesofiele bacteriën > 1 × 107 kolonievormende eenheden/gram met voornamelijk melkzuurbacteriën en kokken.

Organoleptische kenmerken

Uiterlijk: cilindrisch, maar enigszins onregelmatig.

Consistentie: het product moet compact en zacht van consistentie zijn.

Uiterlijk dwarsdoorsnede: de snede is compact en homogeen en wordt gekenmerkt door de typische cohesie van spier- en vetweefsel, zodat de contouren daarvan niet duidelijk te onderscheiden zijn („gebonden” uiterlijk). Er zitten geen stukjes peesvlies in.

Kleur: fel rood.

Geur: typische kruidige geur.

4.3   Geografisch gebied: Het gebied waar Salame Cremona wordt gemaakt omvat het grondgebied van de volgende regio's: Lombardije, Emilia-Romagna, Piëmonte en Veneto.

4.4   Bewijs van oorsprong: De belangrijkste historische documenten, waaruit overduidelijk blijkt wat de oorsprong van het product is en welke band er bestaat tussen het product en het gebied, dateren van 1231. Ze worden bewaard in het staatsarchief van Cremona en bevestigen dat er een handelsverkeer van varkens en vleesproducten bestond tussen Cremona en de omliggende stadsstaten. Uit Renaissanceliteratuur in het „Litterarum” en het „Fragmentorum” van het archief blijkt onmiskenbaar de aanwezigheid en vooral het belang van het product in het in het productdossier afgebakende gebied. Uit de verslagen over het bezoek van bisschop Cesare Speciano (1599-1606) aan de nonnenkloosters in het gebied blijkt dat „wat het dagelijks leven betreft”, „op vleesdagen” ook een zekere hoeveelheid salami werd uitgedeeld.

De Salame Cremona is steeds meer aanwezig op de belangrijkste jaarmarkten en -beurzen van de levensmiddelensector in Lombardije en in de Povlakte. Sociaal-economische referenties getuigen van de aanwezigheid van talrijke producenten die zich toelegden op de verwerking van varkensvlees en die zich over de Povlakte verspreidden vanwege de perfecte symbiose met de zuivelindustrie en de graanteelt (vooral maïs).

4.5   Werkwijze voor het verkrijgen van het product: Het productieproces kan als volgt worden samengevat: de grondstof voor de productie van de BGA moet afkomstig zijn van varkens die zijn geboren, gehouden en geslacht in de volgende gebieden: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio en Molise. Het mag gaan om varkens van de traditionele rassen Italiaanse Large White en Italiaanse Landrace (veredelde rassen zoals opgenomen in het Italiaanse stamboek), alsook om varkens van beren van het ras Italiaanse Duroc (veredeld ras zoals opgenomen in het Italiaanse stamboek) en varkens die direct afstammen van beren van andere rassen of van hybride beren, mits deze voortkomen uit selectie- of kruisingssystemen waarvan de doelstellingen niet onverenigbaar zijn met die van het Italiaanse stamboek voor de productie van zware varkens.

De varkens worden op zijn vroegst 9 en uiterlijk 15 maanden na de geboorte geslacht. Het gemiddelde gewicht per dier in een voor slachting aangeboden partij bedraagt 144 tot 176 kg.

Het varkensvlees dat bestemd is voor het bereiden van de worst, is dat van het gestreepte spierweefsel en van het vetweefsel.

Ingrediënten: zout, specerijen, peper in korrels of in grove stukken, fijngestampte, door de vulling gemengde knoflook.

Eventuele andere ingrediënten: witte of rode wijn, suiker en/of dextrose en/of fructose en/of lactose, culturen om de fermentatie op gang te helpen, natriumnitriet en/of kaliumnitriet, ascorbinezuur en natriumzout daarvan.

Het gebruik van separatorvlees is verboden.

Bereiding: het spier- en vetweefsel wordt nauwgezet schoongemaakt, waarbij de grotere stukken bindweefsel en het zachte vetweefsel, de lymfeklieren en de grote zenuwbanen worden verwijderd. Het malen gebeurt in vleesmolens met gaten van 6 mm. De temperatuur van het vlees moet bij het malen hoger zijn dan 0 °C; het zout wordt tijdens het malen toegevoegd, de andere ingrediënten en kruiden worden na het malen toegevoegd. Het mengen gebeurt in machines onder vacuüm of onder atmosferische druk, gedurende een vrij lange tijd. De „Salame Cremona” wordt in natuurlijke varkens-, runder-, paarden- of schapendarmen met een diameter van ten minste 65 mm gestopt. Het afbinden gebeurt met bindgaren, machinaal of met de hand. Het product mag in een koelcel worden opgeslagen, voor maximaal één dag en bij een temperatuur tussen 2 °C en 10 °C. Het drogen gebeurt warm (temperatuur tussen 15 °C en 25 °C).

Het rijpen vindt plaats in lokalen met voldoende luchtverversing, bij een temperatuur tussen 11 °C en 16 °C gedurende ten minste 5 weken. De rijpingstijd varieert naar gelang van de oorspronkelijke diameter van de darm.

De BGA wordt per stuk aan de consument aangeboden, vacuüm- of gasverpakt, geheel, in stukken of in plakjes.

Producenten van de BGA „Salame Cremona” moeten zich strikt houden aan het bij de EU ingediende productdossier.

De werkzaamheden in verband met de productie, de verpakking of het in porties verdelen moeten onder controle van de in artikel 7 van het productdossier genoemde controlestructuur gebeuren, uitsluitend in het in artikel 3 van het productdossier aangegeven productiegebied, met het oog op controle en traceerbaarheid en om de kwalitatieve eigenschappen van het product te behouden.

4.6   Verband: De productie van salami hangt nauw samen met de plaatselijke aanwezigheid van varkenshouderijen sinds het Romeinse tijdperk. Het product Salame Cremona heeft een sterke band met het productiegebied, die tot uitdrukking komt in het feit dat de productie in Cremona is begonnen en zich van daaruit over de gehele Povlakte heeft verspreid en in het feit dat de varkenshouderij verbonden is met de kaasmakerijen en met de maïsteelt.

De melkveehouderij, de varkenshouderij, de graanteelt en het nevelige klimaat met weinig wind vormen een unieke combinatie van factoren die maakt dat in darmen gestopte vleeswaren die moeten rijpen, zoals salami, bijzondere eigenschappen krijgen, zoals een deegachtige zachtheid en een uitgesproken aroma. Het productiegebied van de „Salame Cremona”, met de typische pedologische kenmerken van een gebied van alluviale oorsprong, wordt reeds eeuwenlang gebruikt voor de varkenshouderij, eerst in familieverband, dan steeds professioneler. De betrokken productiegebieden hebben allemaal een mistig, vochtig klimaat met weinig wind, wat bevorderlijk is voor een optimale rijping van een worst zoals de „Salame Cremona”. Het landschap in het in de Povlakte gelegen deel is heel uniform: een vlakte doorkruist door rivieren en kanalen, met vooral weiden en maïs.

Het klimaat wordt in het hele productiegebied gekenmerkt door relatief strenge, vochtige en mistige herfsten en winters, en zachte regenachtige lentes, terwijl de zomers zich onderscheiden door vrij hoge temperaturen en een frequente, vaak zeer hevige regenval van korte duur. In de Povlakte en de omliggende valleien zijn steeds varkens geweest, deze dieren profiteren namelijk het meest van de aanwezigheid van maïs en bijproducten van de melkbereiding.

Het productiegebied is altijd ideaal gebleken voor de voorziening met grondstoffen (maïs en melkserum), alsook voor de verwerking en de bewaring van varkensvlees, vooral van „Salame Cremona”, die een zeer vochtig klimaat met weinig wind vereist om zijn kwalitatieve eigenschappen te kunnen behouden.

Deze factoren hadden er echter nooit voor kunnen zorgen dat de Salame Cremona een dergelijk kwaliteitsproduct is geworden, als niet de menselijke factor had meegespeeld; in het productiegebied heeft die er namelijk in de loop der tijden voor gezorgd dat bijzondere bereidings- en rijpingstechnieken zijn ontwikkeld.

Tot op de dag van vandaag worden voor de bereiding van Salame Cremona de traditionele procédés toegepast, terwijl nieuwe procestechnologieën daarin worden ingepast.

De factor omgeving (het klimaat) en de menselijke factor (de grote vaardigheid van degenen die Salame Cremona maken) blijven derhalve tot op heden fundamentele en onvervangbare elementen die de bijzonderheid en de faam van het product garanderen.

Salame Cremona heeft in de loop der tijden altijd een goede naam en faam gehad, zoals blijkt uit het feit dat het product traditioneel altijd op de jaarmarkten en -beurzen voor levensmiddelen in de Povlakte te vinden is en uit de sterke aanwezigheid van het product op de belangrijkste binnen- en buitenlandse markten.

Dat wordt nog eens bevestigd door de aanwezigheid van Salame Cremona op de lijsten van de belangrijkste Italiaanse levensmiddelen met herkomstbenaming die als aanhangsel zijn gevoegd bij de in de jaren 1950-1970 gesloten bilaterale verdragen tussen Italië en andere Europese landen (Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Spanje) inzake de bescherming van geografische herkomstbenamingen.

4.7   Controlestructuur:

Naam:

Istituto Parma Qualità — I.P.Q.

Adres:

Via Roma 82 c — Langhirano (PR)

4.8   Etikettering: Op het etiket moeten de volgende vermeldingen zijn aangebracht, in duidelijke, onuitwisbare lettertekens met grotere afmetingen dan die van de andere vermeldingen: „Salame Cremona” en „Indicazione Geografica Protetta” (beschermde geografische aanduiding) en/of de afkorting „IGP” (BGA). Die laatste vermelding moet worden vertaald in de taal waarin het product in de handel wordt gebracht.

Toevoeging van niet uitdrukkelijk toegestane kwalificaties is verboden.

Het gebruik van aanduidingen die refereren aan namen, bedrijfsnamen of merknamen is toegestaan, mits zij niet in lovende bewoordingen zijn gesteld of in termen die de koper zouden kunnen misleiden.

Op het etiket moet bovendien het communautaire symbool worden afgebeeld overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1276/98.

4.9   Nationale eisen: —


(1)  Europese Commissie, Directoraat-generaal Landbouw, Eenheid Kwaliteitsbeleid voor landbouwproducten — B-1049 Brussel.


III Bekendmakingen

Europees Parlement

25.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 126/18


BESLUIT

(2005/C 126/08)

DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Gezien het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen, vastgesteld bij verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de Raad, laatstelijk gewijzigd door verordening (EG, Euratom) nr. 723/2004 van de Raad, met name artikel 30 van dit Statuut,

Gezien het besluit van het Bureau betreffende de benoeming van het tot aanstelling bevoegd gezag, laatstelijk gewijzigd op 26 oktober 2004,

Gezien de aankondiging van algemeen vergelijkend onderzoek EUR/C/135,

Gezien het advies van de paritaire commissie van 13 april 2005,

BESLUIT:

Enig artikel

De geldigheidsduur van de reservelijst voor algemeen vergelijkend onderzoek EUR/C/135 wordt verlengd tot 31 december 2005.

Luxemburg, 10 mei 2005

Julian PRIESTLEY


Commissie

25.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 126/19


Uitnodiging tot het indienen van voorstellen op het gebied van de communautaire samenwerking van door ongevallen veroorzaakte of opzettelijke verontreiniging van de zee

(2005/C 126/09)

I.1.

Deze oproep betreft de indiening van voorstellen voor acties die voor financiële steun van de Europese Commissie, directoraat-generaal Milieu, in de vorm van medefinanciering in aanmerking komen.

I.2.

Informatie over de betrokken gebieden, de aard en de inhoud van de acties (en ook de toekenningsvoorwaarden en aanvraagformulieren) zijn te vinden in de documentatie betreffende deze uitnodiging. Deze kan worden geraadpleegd op de internetsite Europa op het volgende adres:

http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm

I.3.

Procedure voor indiening en onderzoek van de aanvragen:

Er kunnen voorstellen worden ingediend tot 31.7.2005

De voorstellen worden als volgt afgehandeld:

ontvangst, registratie en ontvangstbevestiging door de Commissie;

onderzoek door de diensten van de Commissie;

definitief besluit en mededeling van het resultaat aan de indiener van het voorstel.

De selectie geschiedt, binnen de grenzen van de beschikbare begrotingsmiddelen, op basis van de criteria die in de documentatie betreffende deze uitnodiging tot het indienen van voorstellen zijn geformuleerd.

De gehele procedure is strikt geheim. Wanneer de Commissie een voorstel goedkeurt, sluit zij met de indiener een contract (bedragen worden in euro vermeld).

De beslissing van de Commissie kan niet worden aangevochten.


25.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 126/20


UITNODIGING TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN — ELEARNING-PROGRAMMA — DG EAC/23/05

(2005/C 126/10)

1.   Reikwijdte

Voor drie van de vier terreinen uit het hierboven genoemde programma kunnen voorstellen worden ingediend:

(a)   Bevordering van digitale geletterdheid

Identificatie, evaluatie, rapportage en verspreiding van „good practices” bij de bevordering van digitale geletterdheid, waarbij het niet alleen om inhoudelijke maar ook om praktische aspecten kan gaan, van te verwerven inzicht in digitale geletterdheid tot aan activiteiten ten behoeve van specifieke doelgroepen met achterstanden toe. Voorbeelden hier zijn projecten die informatiebronnen on line en off line toegankelijk maken voor mensen die nog niet goed gebruik kunnen maken van informatie- en communicatietechnologie of projecten die in het kader van het levenslang leren aandacht besteden aan digitale geletterdheid. Verder kunnen ook voorstellen worden ingediend voor projecten die digitale geletterdheid met behulp van de in kaart gebrachte „good practices” bevorderen.

Opzet en uitvoering van bewustmakingsactiviteiten door op dit gebied werkzame Europese netwerken. Er zijn subsidies beschikbaar voor activiteiten van Europese netwerken, stichtingen, overheidsinstanties, private-publieke samenwerkingsverbanden, enz. die op onderlinge contacten en de uitwisseling van „good practice” gericht zijn.

(b)   Europese virtuele campussen

Absolute prioriteit hebben het uitwisselen van ervaringen en daaruit geleerde lessen en het in kaart brengen, ontwikkelen en verspreiden van „good practices” op grote schaal. Hier moet de aandacht vooral uitgaan naar modellen en manieren van werken die veel kunnen bijdragen aan een doeltreffende invoering van informatie- en communicatietechnologie in de onderwijs- en scholingssystemen en transnationale virtuele campussen.

Uit hoofde van de tweede prioriteit wordt subsidie verleend voor Europese projecten op het gebied van virtuele mobiliteit die voortbouwen (of een aanvulling bieden) op samenwerkingsovereenkomsten tussen instellingen uit het hoger onderwijs of geïnstitutionaliseerde, thematische of andere netwerken die een belangrijke functie vervullen bij de integratie van virtuele campussen in het normale onderwijs. In het kader van de voor te stellen activiteiten moet aan doeltreffende en duurzame toepassingen worden gewerkt die aansluiten op het Bolognaproces en de in dit kader tot stand gebrachte instrumenten (ECTS, kwaliteitsborging, enz.) en moet ondersteuning worden geboden aan samenwerkingsverbanden die op de lange termijn gericht zijn en over een passende organisatorische vorm en een gedegen financiële basis beschikken.

(c)   Transversale acties

Op dit terrein kunnen voorstellen voor geïntegreerde, coherente en praktische vormen van dienstverlening worden ingediend, die onderwijsgevenden, praktijkopleiders, tutors, lerenden en alle anderen die met e-leren te maken hebben in staat stellen om met digitale inhoud (inhoud voor e-leren) om te gaan. In het kader van de voor te stellen activiteiten moet informatie worden verstrekt of ondersteuning bij het leren worden geboden, maar er kan ook in beide aspecten worden voorzien. Het gaat hier om:

diensten die over de praktische kanten van het werk met digitale inhoud informeren en begeleiding bieden bij het vinden van verdere informatie, advies of ondersteuning;

diensten die eindgebruikers ondersteuning bieden bij het werk met digitale inhoud.

Voor het vierde programmaterrein dat in het teken staat van e-twinning tussen scholen in Europa en de bevordering van de opleiding van onderwijsgevenden worden niet-openbare uitnodigingen tot het indienen van voorstellen gepubliceerd.

2.   Subsidie-eisen

De instelling die optreedt als coördinator/initiatiefnemer en de andere bij het project betrokken organisaties moeten rechtspersoonlijkheid bezitten. Zowel deze instellingen als de partnerorganisaties moeten hun zetel in een van de vijfentwintig lidstaten van de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Bulgarije hebben.

Voor de deelname van de EER-landen en Bulgarije aan het programma gelden voorwaarden en voorschriften die aansluiten op de bepalingen uit de met deze landen gesloten overeenkomsten.

3.   Begroting en looptijden

Titel

Beschikbare begroting

Maximaal te verlenen subsidiepercentage

Gemiddelde subsidie van de Gemeenschap

Maximale subsidie van de Gemeenschap

Digitale geletterdheid

1,3 miljoen EUR

Maximaal 80 %

van de subsidiabele kosten

170 000 EUR

300 000 EUR

Europese virtuele campussen

4,1 miljoen EUR

500 000 EUR

1 000 000 EUR

Transversale acties

1 miljoen EUR

250 000 EUR

500 000 EUR

De voorgestelde projecten moeten een looptijd van één tot twee jaar hebben. Voor subsidiëring komen alléén kosten in aanmerking die na 1 januari 2006 gemaakt zijn.

Uiterste indieningstermijn:

5.   Indiening van aanvragen

Nadere informatie over deze uitnodiging en alle desbetreffende documenten vindt u onder:

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_en.html