ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 24

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

48e jaargang
29 januari 2005


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Mededelingen

 

Raad

2005/C 024/1

Informatie betreffende de verlenging van de Internationale Overeenkomst van 1986 voor olijfolie en tafelolijven

1

2005/C 024/2

Besluit van de Raad van 15 november 2004 tot vervanging van leden en plaatsvervangende leden van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk

2

 

Commissie

2005/C 024/3

Wisselkoersen van de euro

4

2005/C 024/4

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) ( 1 )

5

2005/C 024/5

Door de Commissie aangenomen COM-documenten, andere dan wetsvoorstellen

6

2005/C 024/6

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) ( 1 )

7

 

II   Voorbereidende besluiten

 

Commissie

2005/C 024/7

Door de Commissie aangenomen wetsvoorstellen

8

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 


I Mededelingen

Raad

29.1.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 24/1


Informatie betreffende de verlenging van de Internationale Overeenkomst van 1986 voor olijfolie en tafelolijven

(2005/C 24/01)

Tijdens de 91e zitting (Madrid, 29 november-2 december 2004) heeft de Internationale Olijfolieraad overeenkomstig de bepalingen van de Internationale Overeenkomst van 1986 voor olijfolie en tafelolijven (1), zoals gewijzigd bij het Protocol van 1993 tot verlenging en wijziging van de Internationale Overeenkomst van 1986 voor olijfolie en tafelolijven (2), besloten die overeenkomst met 12 maanden, namelijk tot en met 31 december 2005, te verlengen.


(1)  PB L 214 van 4.8.1987, blz. 1.

(2)  PB L 298 van 3.12.1993, blz. 37.


29.1.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 24/2


BESLUIT VAN DE RAAD

van 15 november 2004

tot vervanging van leden en plaatsvervangende leden van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk

(2005/C 24/02)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad van 18 juli 1994 tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (1), en met name op artikel 8,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij de besluiten van 3 juni 2002 (2) en 29 april 2004 (3) heeft de Raad de gewone en de plaatsvervangende leden van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk benoemd voor het tijdvak dat op 2 juni 2005 afloopt.

(2)

In de categorie vertegenwoordigers van de regeringen zijn twee zetels van lid en één zetel van plaatsvervangend lid van die raad van bestuur vrijgekomen door het aftreden van de heren Leodegario FERNÁNDEZ SÁNCHEZ en Tom BEEGAN en van mevrouw Sylvia WOOD.

(3)

De vertegenwoordigers van de werknemers- en werkgeversorganisaties hebben een lijst van kandidaten ingediend voor de zetels van lid en plaatsvervangend lid die zijn vrijgekomen door het aftreden van een aantal leden,

BESLUIT:

Enig artikel

Tot lid en plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk worden benoemd voor een tijdvak dat eindigt op 2 juni 2005:

I.   VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN

Land

Hoedanigheid

Naam

Ter vervanging van

Spanje

Lid

de heer Javier PINILLA GARCÍA

de heer Leodegario FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Ierland

Lid

de heer Daniel KELLY

de heer Tom BEEGAN

Plaatsvervanger

de heer Pat DONNELLAN

mevrouw Sylvia WOOD

II.   VERTEGENWOORDIGERS VAN DE WERKNEMERSORGANISATIES

Land

Hoedanigheid

Naam

Ter vervanging van

België

Lid

de heer Hermann FONCK

de heer François PHILIPS

Plaatsvervanger

de heer François PHILIPS

de heer Hermann FONCK

Denemarken

Lid

de heer Jan Kahr FREDERIKSEN

de heer Lone JACOBSEN

Plaatsvervanger

de heer Lone JACOBSEN

de heer Jan Kahr FREDERIKSEN

Estland

Lid

de heer Argo SOON

de heer Ülo KRISTJUHAN

Plaatsvervanger

de heer Peeter ROSS

de heer Argo SOON

Griekenland

Plaatsvervanger

de heer Ioannis KONSTANTINIDIS

de heer Spiros DRIVAS

Spanje

Plaatsvervanger

de heer Jesus GARCIA

de heer Angel Carlos CARCOBA ALONSO

Frankrijk

Lid

de heer Giles SEITZ

de heer Jean-Claude BODARD

Italië

Lid

mevrouw Gabriella GALLI

mevrouw Luisa BENEDETTINI

Plaatsvervanger

mevrouw Paola AGNELLO MODICA

mevrouw Gabriella GALLI

Luxemburg

Lid

de heer Antoine GIARDIN

de heer Marcel GOEREND

Plaatsvervanger

de heer Marcel GOEREND

de heer Antoine GIARDIN

Slowakije

Lid

de heer Peter RAMPASEK

de heer Ján KOŠOVSKÝ

Plaatsvervanger

de heer Jaroslav BOBELA

de heer Peter RAMPÁŠEK

Finland

Plaatsvervanger

mevrouw Riitta TYÖLÄJÄRVI

mevrouw Irma PAHLMAN

III.   VERTEGENWOORDIGERS VAN DE WERKGEVERSORGANISATIES

Land

Hoedanigheid

Naam

Ter vervanging van

Duitsland

Lid

de heer Thomas HOLTMANN

de heer Reiner LEHR

Plaatsvervanger

de heer Herbert BENDER

de heer Thomas HOLTMANN

Estland

Plaatsvervanger

mevrouw Kristiina KIBE

mevrouw Iren VÕITRA

Spanje

Lid

mevrouw Pilar IGLESIAS VALCARCE

de heer Pere TEIXIDO CAMPAS

Plaatsvervanger

de heer Pere TEIXIDO CAMPAS

 

Litouwen

Plaatsvervanger

de heer Jonas GUZAVICIUS

de heer Vytautas TRECIOKAS

Portugal

Lid

de heer Marcelino PENA COSTA

de heer Costa TAVARES

Plaatsvervanger

de heer José COSTA TAVARES

de heer José Luis SALGADO BARROSO

Zweden

Plaatsvervanger

de heer Bodil MELLBLOM

mevrouw Ulla-Britt FRÄJDIN-HELLQVIST

Gedaan te Brussel, 15 november 2004.

Voor de Raad

De voorzitter

M. van der HOEVEN


(1)  PB L 216 van 20.8.1994, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1643/95 (PB L 156 van 7.7.1995, blz. 1).

(2)  PB C 161 van 5.7.2002, blz. 5.

(3)  Besluit van 29 april 2004 (nog niet bekendgemaakt).


Commissie

29.1.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 24/4


Wisselkoersen van de euro (1)

28 januari 2005

(2005/C 24/03)

1 euro=

 

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,3035

JPY

Japanse yen

134,69

DKK

Deense kroon

7,4419

GBP

Pond sterling

0,69255

SEK

Zweedse kroon

9,0875

CHF

Zwitserse frank

1,5461

ISK

IJslandse kroon

80,77

NOK

Noorse kroon

8,2500

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

CYP

Cypriotische pond

0,5832

CZK

Tsjechische koruna

30,223

EEK

Estlandse kroon

15,6466

HUF

Hongaarse forint

245,13

LTL

Litouwse litas

3,4528

LVL

Letlandse lat

0,6962

MTL

Maltese lira

0,4313

PLN

Poolse zloty

4,0530

ROL

Roemeense leu

37 705

SIT

Sloveense tolar

239,78

SKK

Slowaakse koruna

38,338

TRY

Turkse lira

1,7377

AUD

Australische dollar

1,6847

CAD

Canadese dollar

1,6167

HKD

Hongkongse dollar

10,1663

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

1,8312

SGD

Singaporese dollar

2,1315

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 334,52

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

7,7643


(1)  

Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.


29.1.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 24/5


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

(Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt)

(2005/C 24/04)

(Voor de EER relevante tekst)

Datum waarop het besluit is genomen:

Lidstaat: Griekenland

Nummer van de steunmaatregel: N 617/03

Benaming: Regionale steun voor Lamda Shipyard

Doelstelling: Investeringssteun voor een scheepswerf gevestigd in een steungebied als bedoeld in artikel 87, lid 3, onder a), van het EG-Verdrag

Rechtsgrond:

Steunintensiteit: 10 349 269 EUR, wat neerkomt op 22,5 % van de totale investeringskosten ten belope van 45 996 750 EUR.

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids


29.1.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 24/6


Door de Commissie aangenomen COM-documenten, andere dan wetsvoorstellen

(2005/C 24/05)

Document

Deel

Datum

Titel

COM(2004) 429

 

16.6.2004

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over een betere toegang tot informatie voor de rechtshandhavingsinstanties

COM(2004) 453

 

2.7.2004

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's over de korte vaart

COM(2004) 487

 

14.7.2004

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Financiële vooruitzichten 2007-2013

COM(2004) 519

 

19.7.2004

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Raadpleging over opties voor de ontwikkeling van het systeem van Europese Scholen

COM(2004) 668

 

13.10.2004

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's — De textiel- en kledingsector na 2005 — Aanbevelingen van de Groep op hoog niveau voor de textiel- en kledingsector

COM(2004) 690

 

20.10.2004

Verslag van de Commissie: Convergentieverslag 2004

COM(2004) 693

 

25.10.2004

Mededeling van de Commissie: Bureau voor de grondrechten — Consultatiedocument

COM(2004) 702

 

20.10.2004

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Terrorismebestrijding: bescherming van kritieke infrastructuur

COM(2004) 726

 

26.10.2004

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Een coherent Europees beleidskader voor externe maatregelen tegen hiv/aids, malaria en tuberculose

COM(2004) 772

1

6.12.2004

Verslag van de Commissie aan de Raad over de contingenteringsregeling voor de productie van aardappelzetmeel

COM(2004) 823

 

21.12.2004

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad — Bijzondere kaderregeling voor bijstand ten behoeve van de traditionele ACS leveranciers van bananen (Verordening (EG) nr. 856/1999 van de Raad) — Tweejaarlijks verslag van de Commissie 2004

Deze teksten zijn beschikbaar op: EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/


29.1.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 24/7


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdag

(Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt)

(2005/C 24/06)

(Voor de EER relevante tekst)

Datum waarop het besluit is genomen:

Lidstaat: Italië (Friulia-Venezia-Giulia)

Nummer van de steunmaatregel: N 335/03

Benaming: Steun voor de verwezenlijking van diensten voor gecombineerd rail-wegvervoer

Doelstelling: Doel van de regeling is de transfer van vrachtvervoer van de weg naar het spoor te stimuleren door steun te verlenen voor logistieke ondernemingen die diensten organiseren voor gecombineerd rail-wegvervoer vertrekkende uit of aankomende in een station of intermodaal centrum in de regio Friulia-Venezia-Giulia

Rechtsgrond:

Begrotingsmiddelen: Voor 2003 is er een toewijzing van 1 600 000 EUR die zal worden overgedragen naar 2004. Een nieuwe toewijzing van 2 000 000 EUR is gepland voor 2005

Looptijd: Drie jaar

De oorspronkelijke tekst van dit besluit, waaruit alle vertrouwelijke informatie is verwijderd, is te vinden op het internet:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids


II Voorbereidende besluiten

Commissie

29.1.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 24/8


Door de Commissie aangenomen wetsvoorstellen

(2005/C 24/07)

Document

Deel

Datum

Titel

COM(2004) 448

 

30.6.2004

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, met inbegrip van terrorismefinanciering

COM(2004) 454

 

29.6.2004

Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2001/131/EG houdende afsluiting van de overlegprocedure met Haïti in het kader van artikel 96 van de partnerschapsovereenkomst ACS-EG

COM(2004) 469

 

14.7.2004

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Cultuur 2007 (2007-2013)

COM(2004) 488

 

14.7.2004

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke solidariteit — Progress

COM(2004) 538

 

4.8.2004

Voorstel besluit van de Raad betreffende de ondertekening namens de Europese Gemeenschap en de voorlopige toepassing van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging, voor de periode van 28 februari 2004 tot en met 31 december 2004, van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Islamitische Bondsrepubliek der Comoren inzake de visserij voor de kust van de Comoren

COM(2004) 540

 

4.8.2004

Voorstel verordening van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging, voor de periode van 28 februari 2004 tot en met 31 december 2004, van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Islamitische Bondsrepubliek der Comoren inzake de visserij voor de kust van de Comoren

COM(2004) 546

 

10.8.2004

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité inzake de aanpassing aan de uitbreiding van de Europese Unie van Protocol nr. 3 betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en de methoden van administratieve samenwerking bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat

COM(2004) 553

 

11.8.2004

Voorstel voor een beschikking van de Raad waarbij Italië wordt gemachtigd tot toepassing van een maatregel die afwijkt van artikel 2, lid 1, van de Zesde Richtlijn 77/388/EEG betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting

COM(2004) 566

1

20.8.2004

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van een aanvullend protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Hongarije, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie

COM(2004) 566

2

20.8.2004

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van een aanvullend protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Hongarije, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie

COM(2004) 570

 

26.8.2004

Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een definitief compenserend recht en tot definitieve inning van het voorlopige recht op grafietelektrodesystemen uit India

COM(2004) 576

 

31.8.2004

Voorstel voor een besluit van de Raad houdende afsluiting van het overleg met de Republiek Togo krachtens artikel 96 van de Overeenkomst van Cotonou

COM(2004) 625

 

4.10.2004

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerkingtussen de Europese Gemeenschap en de Federale Republiek Brazilië

COM(2004) 634

 

7.10.2004

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen en tot wijziging van de Richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad

COM(2004) 638

 

7.10.2004

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot negenentwintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (stoffen die als kankerverwekkend, mutageen of vergiftig voor de voortplanting zijn ingedeeld — c/m/r)

COM(2004) 639

 

7.10.2004

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit de Russische Federatie

COM(2004) 650

 

11.10.2004

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 95/2/EG betreffende levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen, en Richtlijn 94/35/EG inzake zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt

COM(2004) 654

 

13.10.2004

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake toegang tot de markt voor havendiensten

COM(2004) 660

 

13.10.2004

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het door de Gemeenschap in te nemen standpunt in de Associatieraad die is opgericht krachtens de Europa-Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Roemenië, anderzijds, inzake de deelneming van Roemenië aan het RAPEX-systeem krachtens Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid

COM(2004) 671

 

14.10.2004

Voorstel voor een verordening tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de opening van een tariefcontingent voor bepaalde landbouwproducten uit Zwitserland

COM(2004) 673

 

15.10.2004

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende een communautair standpunt in de Gezamenlijke Raad EU/Mexico met betrekking tot de wijzigingen van Besluit 2/2001 van de Gezamenlijke Raad

COM(2004) 677

 

18.10.2004

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap met betrekking tot de oprichting van een Gemengd Raadgevend Comité bij besluit van de besluit van de Associatieraad die is opgericht bij de Europa-overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en Roemenië

COM(2004) 728

1

29.10.2004

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG met het oog op de vereenvoudiging van de BTW-verplichtingen

COM(2004) 728

2

29.10.2004

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van nadere voorschriften voor de in Richtlijn 77/388/EEG vastgestelde teruggaaf van de BTW aan belastingplichtigen die niet in het binnenland maar in een andere lidstaat zijn gevestigd

COM(2004) 728

3

29.10.2004

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1798/2003 wat betreft de invoering van een regeling voor administratieve samenwerking in het kader van het éénloketsysteem en de BTW-teruggaafprocedure

COM(2004) 729

1

27.10.2004

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening van een kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Albanië inzake de algemene beginselen voor de deelname van Albanië aan communautaire programma's

COM(2004) 729

2

27.10.2004

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening van een kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Bosnië en Herzegovina inzake de algemene beginselen voor de deelname van Bosnië en Herzegovina aan communautaire programma's

COM(2004) 729

3

27.10.2004

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening van een kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kroatië inzake de algemene beginselen voor de deelname van de Republiek Kroatië aan communautaire programma's

COM(2004) 729

4

27.10.2004

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de ondertekening van een protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds, betreffende een kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië inzake de algemene beginselen voor de deelname van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië aan communautaire programma's

COM(2004) 729

5

27.10.2004

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening van een kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Servië en Montenegro inzake de algemene beginselen voor de deelname van Servië en Montenegro aan communautaire programma's

COM(2004) 730

 

29.10.2004

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/91/EEG van de Raad met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar kapitaal

COM(2004) 732

 

29.10.2004

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3906/89, Verordening (EG) nr. 1267/1999, Verordening (EG) nr. 1268/1999 en Verordening (EG) nr. 2666/2000, teneinde rekening te houden met de status van Kroatië als kandidaat-lidstaat

COM(2004) 739

 

26.10.2004

Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2007/2000 tot vaststelling van uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2820/98 en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 1763/1999 en (EG) nr. 6/2000

COM(2004) 741

 

9.11.2004

Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde ringbandmechanismen uit de Volksrepubliek China

COM(2004) 754

1

18.11.2004

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening en voorlopige toepassing van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie

COM(2004) 754

2

18.11.2004

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie

COM(2004) 761

 

16.11.2004

Voorstel voor een verordening van de Raad houdende aanpassing met ingang van 1 juli 2004 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, alsmede van de aanpassingscoëfficiënten welke van toepassing zijn op deze bezoldigingen en pensioenen

COM(2004) 764

 

29.11.2004

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting door de Europese Gemeenschap van de Overeenkomst inzake het internationale programma voor het behoud van dolfijnen

COM(2004) 772

2

6.12.2004

Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1868/94 tot vaststelling van een contingenteringsregeling voor de productie van aardappelzetmeel

COM(2004) 804

 

10.12.2004

Voorstel voor een besluit van de Raad tot afsluiting van de procedure van overleg met de Republiek Guinee overeenkomstig artikel 96 van de Overeenkomst van Cotonou

COM(2004) 830

 

23.12.2004

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, en van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71

COM(2004) 842

 

23.12.2004

Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Ivoorkust

COM(2004) 844

 

28.12.2004

Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van beperkende maatregelen inzake de verlening van bijstand in verband met militaire activiteiten aan Ivoorkust

COM(2005) 2

 

12.1.2005

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

Deze teksten zijn beschikbaar op: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/