De Europese Akte

 

SAMENVATTING VAN:

Europese Akte

WAT IS HET DOEL VAN DE AKTE?

KERNPUNTEN

Doelstellingen

Structuur

Institutionele wijzigingen

Beleidsterreinen

VANAF WANNEER IS DE AKTE VAN TOEPASSING?

De Akte is sinds 1 juli 1987 van toepassing.

ACHTERGROND

De geschiedenis van de Europese Unie — 1980–1989 (Europa).

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Europese Akte (PB L 169 van 29.6.1987, blz. 1–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT))

GERELATEERDE DOCUMENTEN

De voltooiing van de interne markt — Witboek van de Commissie voor de Europese Raad (Milaan, 28–29 juni 1985) (COM(85) 310 def. van 14.6.1985)

Laatste bijwerking 04.04.2018