Het Verdrag van Rome (EEG)

 

SAMENVATTING VAN:

Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG-Verdrag)

WAT WAS HET DOEL VAN HET VERDRAG?

KERNPUNTEN

Doelstellingen

Specifieke doelstellingen

De ondertekenende partijen kwamen overeen om:

Gemeenschappelijke markt

Het Verdrag leidde tot:

Douane-unie

Gemeenschappelijk beleid

Instellingen

VANAF WANNEER IS HET VERDRAG VAN TOEPASSING?

Het Verdrag werd ondertekend op 25 maart 1957 en is van toepassing vanaf 1 januari 1958.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (niet gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie)

Achtereenvolgende wijzigingen aan het Verdrag werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 14.03.2017