Het partnerschap tussen de EU en China versterken

SAMENVATTING VAN:

EU-China: hechtere partners, groeiende verantwoordelijkheden — COM(2006) 631 definitief

SAMENVATTING

WAT HOUDT DEZE MEDEDELING IN?

In deze mededeling staan richtsnoeren voor een EU-beleid gericht op het versterken van de samenwerking tussen de EU en China.

Ze zijn gericht op:

de overgang naar democratie in China,

duurzame ontwikkeling,

handelsaspecten, en

internationale samenwerking voor een hechter partnerschap.

KERNPUNTEN

Ondersteuning van politieke overgang: de EU en China onderhouden een regelmatige politieke dialoog inzake mensenrechten, de bescherming van minderheden en het versterken van de rechtstaat.

Bevorderen van energie-efficiëntie en milieubescherming: Als twee hoofdrolspelers in de internationale energiemarkt werken de EU en China samen aan:

het verbeteren van transparantie en regelgeving van de energiesector;

het uitwisselen van technieken en informatie over hulpbronefficiëntie en hernieuwbare energievormen;

het bevorderen van investeringen en de openstelling van overheidsopdrachten; en

het bevorderen van de toepassing van internationale normen.

Een voorbeeld van samenwerking op dit gebied is de gemeenschappelijke verklaring over energiezekerheid tussen de EU en China van 2012.

Een evenwicht vinden tussen economische en sociale ontwikkeling: de EU en China werken samen om een evenwichtig monetair en fiscaal beleid te definiëren en in te voeren dat gericht is op problemen als slechte arbeidsnormen, gezondheid en vergrijzing.

Economische betrekkingen en handelsrelaties verbeteren: omdat de EU de belangrijkste handelspartner van China is en China de op een na grootste handelspartner van de EU is, trachten beide partijen:

de Chinese markt te openen voor investeringen en export.

eerlijke handelsregels op te stellen (met name voor intellectuele-eigendomsrechten en correcte arbeidsnormen); en

handelsgeschillen te beslechten door middel van dialoog of via het stelsel voor geschillenbeslechting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Sectorale samenwerking versterken: de EU en China trachten bilaterale samenwerking te versterken op het gebied van

wetenschap en technologie,

immigratie,

culturele uitwisseling, en

onderwijs.

Veiligheid en internationale samenwerking bevorderen: dialoog tussen de EU en China over vrede en veiligheid in regio's in de wereld (met name in Oost-Azië). Ook ondersteunt de EU de dialoog tussen China en andere landen in de regio om de stabiliteit in dit gebied te bevorderen. Samenwerking tussen de partners gaat ook over transparantie van militaire uitgaven, nucleaire non-proliferatie en de geleidelijke opheffing van het Europese wapenembargo.

Europese en Chinese delegaties treffen elkaar jaarlijks op de Topconferentie EU-China, die afwisselend in Brussel en Beijing plaatsvindt. Op de topconferentie van 2013 is de Strategische agenda voor samenwerking tussen de EU en China 2020 goedgekeurd. Dit document vormt nu de leidraad voor de betrekkingen.

ACHTERGROND

Diplomatieke banden tussen de EU en China werden voor het eerst in 1975 aangeknoopt en kregen voor het eerst juridische vorm in de handels- en samenwerkingsovereenkomst van 1985. Sinds die tijd is de relatie verder uitgegroeid in de richting van buitenlandse zaken, veiligheidskwesties en andere uitdagingen zoals klimaatverandering en internationaal economisch bestuur.

EU-betrekkingen met China

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — EU-China: Hechtere partners, groeiende verantwoordelijkheden (COM(2006) 631 definitief van 24.10.2006)

Laatste bijwerking 20.10.2015