Euro-mediterrane associatieovereenkomsten

 

SAMENVATTING VAN:

Besluit 2006/356/EG betreffende de sluiting van de Europees-mediterrane overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Libanon, anderzijds

Europees-mediterrane overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Libanon, anderzijds

2005/690/EG: Besluit betreffende de sluiting van de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Democratische Volksrepubliek Algerije, anderzijds

Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Democratische Volksrepubliek Algerije, anderzijds

2004/635/EG: Besluit betreffende de sluiting van de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds

Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds

2002/357/EG, EGKS: Besluit betreffende de sluiting van een Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds

Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds

2000/384/EG, EGKS: Besluit inzake de sluiting van een Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds

Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds

2000/204/EG, EGKS: sluiting van de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds

Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds

98/238/EG, EGKS inzake de sluiting van de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds en de Republiek Tunesië, anderzijds

Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds

97/430/EG: Besluit betreffende de sluiting van de Euro-mediterrane Interim-associatieovereenkomst voor handel en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie ten behoeve van de Palestijnse Autoriteit van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, anderzijds

Euro-mediterrane Interim-associatieovereenkomst voor handel en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) ten behoeve van de Palestijnse Autoriteit van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, anderzijds

WAT IS HET DOEL VAN DE OVEREENKOMSTEN EN DE BESLUITEN?

Met de overeenkomsten wordt ernaar gestreefd het volgende te bevorderen:

Met de besluiten worden de overeenkomsten namens de EU gesloten.

KERNPUNTEN

Europees-mediterrane partnerschap

Het partnerschap is in 2008 vervangen door de Unie voor het Middellandse Zeegebied (UMZ).

Toepassingsgebied

Elke overeenkomst is aangepast aan de specifieke kenmerken van het betrokken niet-EU-land. De overeenkomsten hebben echter allemaal in principe dezelfde basisstructuur en behandelen:

Doelstellingen

De bilaterale overeenkomsten hebben een aantal doelstellingen met elkaar gemeen, met name:

Totstandbrenging van een vrijhandelszone

Institutionele bepalingen

Met de overeenkomsten wordt een institutionele structuur uiteengezet, bestaande uit:

DATUM VAN INWERKINGTREDING

Op de volgende data zijn associatieovereenkomsten in werking getreden:

ACHTERGROND

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

2006/356/EG: Besluit van de Raad van 14 februari 2006 betreffende de sluiting van de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Libanon, anderzijds (PB L 143 van 30.5.2006, blz. 1)

Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Libanon, anderzijds — PROTOCOL 1 betreffende de regelingen die van toepassing zijn op de invoer in de Gemeenschap van landbouwproducten van oorsprong uit Libanon bedoeld in artikel 14, lid 1 — PROTOCOL 2 betreffende de regelingen die van toepassing zijn op de invoer in Libanon van landbouwproducten van oorsprong uit de Gemeenschap bedoeld in artikel 14, lid 2 — PROTOCOL 3 inzake de handel tussen Libanon en de Gemeenschap in bewerkte landbouwproducten bedoeld in artikel 14, lid 3 — PROTOCOL 4 betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en regelingen voor administratieve samenwerking — PROTOCOL 5 inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (PB L 143 van 30.5.2006, blz. 2-188)

Achtereenvolgende wijzigingen aan de overeenkomst zijn opgenomen in de oorspronkelijke tekst. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

2005/690/EG: Besluit van de Raad van 18 juli 2005 betreffende de sluiting van de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Democratische Volksrepubliek Algerije, anderzijds (PB L 265 van 10.10.2005, blz. 1)

Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Democratische Volksrepubliek Algerije, anderzijds — Bijlagen — Protocollen — Slotakte — Verklaringen (PB L 265 van 10.10.2005, blz. 2-228)

Zie geconsolideerde versie.

2004/635/EG: Besluit van de Raad van 21 april 2004 betreffende de sluiting van de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds (PB L 304 van 30.9.2004, blz. 38)

Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds — Protocollen — Slotakte — Verklaringen — Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Egypte betreffende de invoer in de Gemeenschap van verse afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen van post 0603 10 van het gemeenschappelijke douanetarief (PB L 304 van 30.9.2004, blz. 39-208)

Zie geconsolideerde versie.

2002/357/EG, EGKS: Besluit van de Raad en de Commissie van 26 maart 2002 betreffende de sluiting van een Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds (PB L 129 van 15.5.2002, blz. 1-2)

Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds — Protocol nr. 1 betreffende de regelingen die bij de invoer in de Gemeenschap van landbouwproducten van oorsprong uit Jordanië van toepassing zijn — Protocol nr. 2 betreffende de regelingen die bij de invoer in Jordanië van landbouwproducten van oorsprong uit de Gemeenschap van toepassing zijn — Protocol nr. 3 betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking — Protocol nr. 4 betreffende wederzijdse bijstand tussen administratieve autoriteiten in douanezaken — Gemeenschappelijke verklaringen — Slotakte (PB L 129 van 15.5.2002, blz. 3-176)

Zie geconsolideerde versie.

2000/384/EG, EGKS: Besluit van de Raad en de Commissie van 19 april 2000 inzake de sluiting van een Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds (PB L 147 van 21.6.2000, blz. 1-2)

Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds — Protocol nr. 1 betreffende de regeling die bij de invoer in de Gemeenschap van landbouwproducten uit Israël van toepassing is — Protocol nr. 2 betreffende de regelingen die van toepassing zijn bij de invoer in Israël van landbouwproducten van oorsprong uit de Gemeenschap — Protocol nr. 3 betreffende de gewasbescherming — Protocol nr. 4 betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking — Protocol nr. 5 betreffende wederzijdse bijstand tussen administratieve autoriteiten in douanezaken — Gemeenschappelijke verklaringen — Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende hangende bilaterale kwesties — Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling in verband met protocol nr. 1 betreffende de invoer in de Gemeenschap van afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, van onderverdeling 0603 10 van het gemeenschappelijk douanetarief — Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende de tenuitvoerlegging van de in het kader van de Uruguayronde gesloten overeenkomsten — Verklaringen van de Europese Gemeenschap — Verklaring van Israël (PB L 147 van 21.6.2000, blz. 3-172)

Zie geconsolideerde versie.

2000/204/EG, EGKS: Besluit van de Raad en de Commissie van 26 januari 2000 inzake de sluiting van de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds (PB L 70 van 18.3.2000, blz. 1)

Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds — Protocol nr. 1 betreffende de regeling die bij de invoer in de Gemeenschap van landbouwproducten uit Marokko van toepassing is — Protocol nr. 2 betreffende de regeling die van toepassing is op de invoer in de Gemeenschap van visserijproducten van oorsprong uit Marokko — Protocol nr. 3 betreffende de regeling die van toepassing is op de invoer in Marokko van landbouwproducten van oorsprong uit de Gemeenschap — Protocol nr. 4 betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking — Protocol nr. 5 betreffende de wederzijdse bijstand tussen administratieve autoriteiten in douanezaken — Slotakte - Gemeenschappelijke verklaringen - Overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling — Verklaring van de Europese Gemeenschap — Verklaringen van Marokko (PB L 70 van 18.3.2000, blz. 2-204)

Zie geconsolideerde versie.

98/238/EG, EGKS: Besluit van de Raad en de Commissie van 26 januari 1998 inzake de sluiting van de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds en de Republiek Tunesië, anderzijds (PB L 97 van 30.3.1998, blz. 1)

Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds — Protocol nr. 1 betreffende de regeling die bij de invoer in de Gemeenschap van landbouwproducten uit Tunesië van toepassing is — Protocol nr. 2 betreffende de regeling die van toepassing is op de invoer in de Gemeenschap van visserijproducten van oorsprong uit Tunesië — Protocol nr. 3 betreffende de regeling die van toepassing is op de invoer in Tunesië van landbouwproducten van oorsprong uit de Gemeenschap — Protocol nr. 4 betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en de methoden van administratieve samenwerking — Protocol nr. 5 betreffende wederzijdse bijstand tussen administratieve autoriteiten in douanezaken — Gemeenschappelijke verklaringen — Verklaringen (PB L 97 van 30.3.1998, blz. 2-183)

Zie geconsolideerde versie.

97/430/EG: Besluit van de Raad van 2 juni 1997 betreffende de sluiting van de Euro-mediterrane Interim-associatieovereenkomst voor handel en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie ten behoeve van de Palestijnse Autoriteit van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, anderzijds (PB L 187 van 16.7.1997, blz. 1-2)

Euro-mediterrane Interim-associatieovereenkomst voor handel en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) ten behoeve van de Palestijnse Autoriteit van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, anderzijds — Protocol Nr. 1 betreffende regelingen van toepassing bij invoer in de Gemeenschap van landbouwproducten van oorsprong uit de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook — Protocol Nr. 2 Regelingen van toepassing bij invoer op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook van landbouwproducten van oorsprong uit de Gemeenschap — Protocol Nr. 3 betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking — Slotakte — Gemeenschappelijke verklaringen — Verklaringen door de Europese Gemeenschap (PB L 187 van 16.7.1997, blz. 3-135)

Zie geconsolideerde versie.


* Deze benaming mag niet worden uitgelegd als een erkenning van de staat Palestina en doet geen afbreuk aan de afzonderlijke standpunten van de lidstaten over dit onderwerp;

Laatste bijwerking 27.03.2020