Bilaterale kaderovereenkomsten voor samenwerking met de Mercosur-landen

 

SAMENVATTING VAN:

Raamovereenkomst inzake samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Federatieve Republiek Brazilië

Besluit 95/445/EG — Sluiting van de Kaderovereenkomst inzake samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Federatieve Republiek Brazilië

Raamovereenkomst voor samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Paraguay

Besluit 92/509/EEG — Sluiting van de Raamovereenkomst inzake samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Paraguay

Kaderovereenkomst inzake samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek ten Oosten van de Uruguay

Besluit 92/205/EEG — Sluiting van de Kaderovereenkomst inzake samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek ten Oosten van de Uruguay

Raamovereenkomst inzake commerciële en economische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Argentinië

Besluit 90/530/EEG — Sluiting van de Raamovereenkomst inzake economische en commerciële samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Argentinië

WAT IS HET DOEL VAN DE OVEREENKOMSTEN EN BESLUITEN?

KERNPUNTEN

DATUM VAN INWERKINGTREDING

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

KERNBEGRIPPEN

Meest begunstigde natie: een clausule inzake meest begunstigde natie vereist van een land dat het alle concessies, privileges of immuniteiten die in een handelsovereenkomst aan het ene land worden toegekend, aan de andere landen verleent in elke overeenkomst waarin die clausule is opgenomen. Deze clausule is doorgaans van toepassing op de leden van de Wereldhandelsorganisatie, die alle andere lidstaten van de Wereldhandelsorganisatie een voorkeursbehandeling moeten geven met betrekking tot de aangelegenheden die onder deze overeenkomsten vallen.

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Raamovereenkomst inzake samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Federatieve Republiek Brazilië (PB L 262 van 1.11.1995, blz. 54-65)

Besluit 95/445/EG van de Raad van 30 oktober 1995 met betrekking tot de sluiting van de Kaderovereenkomst inzake samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Federatieve Republiek Brazilië (PB L 262 van 1.11.1995, blz. 53)

Raamovereenkomst voor samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Paraguay (PB L 313 van 30.10.1992, blz. 72-81)

Besluit 92/509/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de sluiting van de Raamovereenkomst inzake samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Paraguay (PB L 313 van 30.10.1992, blz. 71)

Kaderovereenkomst inzake samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek ten Oosten van de Uruguay (PB L 94 van 8.4.1992, blz. 2-12)

Besluit 92/205/EEG van de Raad van 16 maart 1992 betreffende de sluiting van de Kaderovereenkomst inzake samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek ten Oosten van de Uruguay (PB L 94 van 8.4.1992, blz. 1)

Raamovereenkomst inzake commerciële en economische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Argentinië (PB L 295 van 26.10.1990, blz. 67-73)

Besluit 90/530/EEG van de Raad van 8 oktober 1990 betreffende de sluiting van de Raamovereenkomst inzake economische en commerciële samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Argentinië (PB L 295 van 26.10.1990, blz. 66)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Bekendmaking van de datum van inwerkingtreding van de Kaderovereenkomst voor samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Federatieve Republiek Brazilië (PB L 262 van 1.11.1995, blz. 66)

Mededeling betreffende de datum van inwerkingtreding van de Kaderovereenkomst inzake samenwerking tussen de Republiek Paraguay en de Europese Economische Gemeenschap, die op 3 februari 1992 te Brussel is ondertekend (PB L 313 van 30.10.1992, blz. 82)

Mededeling betreffende de inwerkingtreding van de Kaderovereenkomst inzake samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek ten Oosten van de Uruguay (PB L 286 van 5.11.1994, blz. 40)

Bekendmaking van de datum van inwerkingtreding van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Argentinië (PB L 208 van 30.7.1991, blz. 73)

Laatste bijwerking 06.03.2020