Interregionale kaderovereenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en Mercosur

 

SAMENVATTING VAN:

Besluit 1999/279/EG van de Raad — betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van de interregionale kaderovereenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Mercado Común del Sur en zijn deelnemende staten, anderzijds

Interregionale kaderovereenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Mercado Común del Sur en zijn deelnemende Staten, anderzijds

WAT IS HET DOEL VAN DE OVEREENKOMST EN HET BESLUIT?

KERNPUNTEN

Financiering

Institutionele steun

Interregionale associatie

DATUM VAN INWERKINGTREDING

De overeenkomst is op 1 juli 1999 in werking getreden en geldt voor onbepaalde tijd.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

1999/279/EG: Besluit van de Raad van 22 maart 1999 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van de interregionale kaderovereenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Mercado Común del Sur en zijn deelnemende staten, anderzijds (PB L 112 van 29.4.1999, blz. 65-84)

Interregionale kaderovereenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Mercado Común del Sur en zijn deelnemende Staten, anderzijds — Gezamenlijke verklaring betreffende de politieke dialoog tussen de Europese Unie en de Mercosur (PB L 69, 19.3.1996, blz. 4-22)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Informatie over de datum van inwerkingtreding van de interregionale kaderovereenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Mercado Común del Sur en zijn deelnemende staten, anderzijds (PB L 175, 10.7.1999, blz. 62)

Laatste bijwerking 06.03.2020