EU-instrument voor humanitaire hulp

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1257/96 van de Raad betreffende humanitaire hulp

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

BELANGRIJKSTE PRIORITEITEN

Beginselen

Humanitaire bijstand van de EU moet:

Begunstigden

De humanitaire bijstand van de EU wordt gecoördineerd door het DG Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp (ECHO) van de Europese Commissie.

De financiering is bedoeld voor landen buiten de EU.

Betreffende sectoren

Humanitaire hulp kan, afhankelijk van de aard van de crisis, in vele vormen worden geboden zoals:

Humanitaire hulp kan ook gericht zijn op risicobeperking bij rampen.

Financiering

De EU en de EU-landen vormen samen de belangrijkste verstrekker van humanitaire hulp ter wereld. In 2014 ontvingen ongeveer 121 miljoen personen uit meer dan 80 landen hulp van de EU voor een totaal bedrag van meer dan 1,27 miljard EUR.

Dat zorgde voor verlichting van de nood in alle belangrijke crisisgebieden in de wereld, waaronder Syrië, Zuid-Sudan, Jemen en Oekraïne.

Coördinatie met partners

Humanitaire hulp van de EU wordt verleend via meer dan 200 partnerorganisaties, zoals agentschappen van de Verenigde Naties, internationale organisaties zoals het Rode Kruis en vele niet-gouvernementele organisaties (ngo's).

Om financiering te ontvangen voor een humanitair project dienen partnerorganisaties financieringsvoorstellen in en volgen ze strikte richtlijnen voor de evaluatie en opvolging van projecten.

De partnerorganisaties moeten de EU-steun erkennen door de visuele identiteit van de EU te tonen op de projectlocaties.

Verder moeten ze hun projecten nauwgezet coördineren om ervoor te zorgen dat de bijstand snel en efficiënt plaatsvindt.

Langetermijnactie

Humanitaire hulp wordt ook ingezet om de veerkracht ten opzichte van toekomstige schokken te verhogen, door ontwikkelingsvoordelen op langere termijn te bieden, conform:

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing sinds 5 juli 1996.

ACHTERGROND

Voor meer informatie, zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 1257/96 van de Raad van 20 juni 1996 betreffende humanitaire hulp (PB L 163 van 2.7.1996, blz. 1–6)

De opeenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 1257/96 zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 26.07.2016