De Europese Centrale Bank (ECB)

 

SAMENVATTING VAN:

Protocol (nr. 4) – de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank

WAT IS HET DOEL VAN PROTOCOL (NR. 4) VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE?

Het Protocol bevat de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) en van de Europese Centrale Bank (ECB)

KERNPUNTEN

ACHTERGROND

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie – Protocol (nr. 4) betreffende de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 230-250)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie – zesde deel - Institutionele en financiële bepalingen – titel I - Bepalingen inzake de instellingen – hoofdstuk 1 - De instellingen – zesde afdeling - De Europese Centrale Bank – artikel 282 (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 167)

Laatste bijwerking 14.03.2017