Kleine, middelgrote en micro-ondernemingen: definitie en toepassingsgebied

SAMENVATTING VAN:

Aanbeveling van de Commissie — de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE AANBEVELING?

In deze aanbeveling worden de criteria uiteengezet om te bepalen of een onderneming een micro-, kleine of middelgrote onderneming (kmo) is. Deze verschillende categorieën, die zijn gebaseerd op het aantal werknemers en de omzet of balans van een onderneming, bepalen of een onderneming in aanmerking komt voor financiële en ondersteunende programma's van de EU en van EU-landen. De definities zijn in werking getreden op 1 januari 2005.

KERNPUNTEN

ACHTERGROND

Kmo's vertegenwoordigen 99 % van alle ondernemingen in de EU. Ze zijn de ruggengraat van de economie van de EU. Ze zijn goed voor twee op drie banen. In 2013 zorgden ruim 21 miljoen kmo's voor bijna 90 miljoen banen in de hele EU. Ze stimuleren een gevoel van ondernemerschap en innovatie, waarbij ze het Europese concurrentievermogen en de Europese economische groei en werkgelegenheid bevorderen.

BESLUIT

Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1422) (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36-41)

Laatste bijwerking 11.01.2016