Drinkwater — Essentiële kwaliteitsnormen

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 98/83/EG — De kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

KERNPUNTEN

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 25 december 1998 van toepassing. EU-landen moesten de richtlijn voor 25 december 2000 omzetten in nationale wetgeving.

GERELATEERDE ONTWIKKELING

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

* KERNBEGRIPPEN

Water voor menselijke consumptie: water dat onbehandeld of na behandeling bestemd is voor drinken, koken, voedselbereiding of andere huishoudelijke doeleinden. Het kan worden geleverd via een distributienet, uit een tankschip of tankauto, of in flessen of verpakkingen.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (PB L 330 van 5.12.1998, blz. 32-54)

De opeenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 98/83/EG zijn opgenomen in de originele tekst. Deze geconsolideerde versie is alleen van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 20.02.2017